Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ανακοίνωση Νο. 32 του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

Αθήνα, 29 Μαΐου 2009

Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. :

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
που οδήγησε στην
ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 32

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Μετά την ειδική ανακοίνωση Νο 48 της ΟΤΟΕ που ασχολήθηκε με το φλέγον θέμα της Υγείας, της Πρόνοιας και της Επικούρησης όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων και σας διαβιβάστηκε αυτούσια, κρίνουμε απαραίτητο να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικότερα, σε συνέχεια των όσων γενικών αναφέρονται στην παραπάνω ανακοίνωση, και βέβαια μας αφορούν σαν Τραπεζοϋπαλλήλους, θα εξειδικεύσουμε για το Ταμείο Υγείας και Πρόνοιας των εργαζόμενων στην Εμπορική Τράπεζα (πρώην ΤΑΠΕΤΕ).
Γνωρίζουμε όλοι ότι ειδικά για την Εμπορική το ζήτημα της Επικούρησης έχει «ρυθμιστεί» μετά από μια σειρά ωμών κυβερνητικών παρεμβάσεων, αντεργατικών και αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων, που ολοκληρώθηκαν από τους γνωστούς αντισυνταγματικούς νόμους που οδήγησαν στη βίαιη κατάργηση του Επικουρικού μας (ΤΕΑΠΕΤΕ) και την προσωρινή ένταξή μας στο θνησιγενές μόρφωμα του ΕΤΑΤ και στη συνέχεια στο ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ. Όλα αυτά όχι απλά για να απαλλαχθεί η εργοδοτική πλευρά από τις συμβατικές της υποχρεώσεις προς το Επικουρικό μας Ταμείο, που αν και Ιδιωτικού Δικαίου έπρεπε να εκσυγχρονιστεί – διαλυθεί σύμφωνα με τις κυβερνητικές επιταγές, αλλά και για να γίνει σαφές σε όλους ότι η «νέα διακυβέρνηση» της Νέας Δημοκρατίας είχε εξ αρχής σαν στόχο την βίαιη ανατροπή των ασφαλιστικών και εργασιακών μας δικαιωμάτων.
Επειδή όλα αυτά είναι γνωστά και μας έχουν απασχολήσει κατ’ επανάληψη στο παρελθόν θα εστιάσουμε αποκλειστικά στους κλάδους Υγείας και Πρόνοιας που δέχονται τελευταία ανάλογες κυβερνητικές επιθέσεις.

Τι ίσχυε μέχρι 30/9/2008

Μέχρι την 30/9/2008 στην Εμπορική Τράπεζα υπήρχε ένα Ταμείο, το ΤΑΠΕΤΕ που ήταν Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο Απασχόλησης, και διέθετε δύο Κλάδους : Υγείας και Πρόνοιας.
Μέχρι και σήμερα το προσωπικού του Ταμείου αποτελείται από συναδέλφους αποσπασμένους από την Εμπορική Τράπεζα ενώ και η οργανωτική του δομή είναι ίδια με την δομή μιας Διεύθυνσης της Τράπεζας με πλήρη ανάπτυξη.
Το ΤΑΠΕΤΕ, μέχρι την διάλυσή του την 1/10/2008, διοικείτο από 7μελές ΔΣ όπου την πλειοψηφία είχαν οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων και των συνταξιούχων, ενώ λειτουργούσε και λειτουργεί (στα πλαίσια πλέον του ΤΑΥΤΕΚΩ) εφαρμόζοντας το καταστατικό του και τις εγκυκλίους του αρμόδιου Υπουργείου. Στη διάρκεια της λειτουργίας του και στην καθημερινότητα των δοσοληψιών με τους ασφαλισμένους, υπήρχαν προβλήματα και δυσλειτουργίες, όλα γνωστά και αναντίρρητα, όμως το πνεύμα, η φιλοσοφία και η πρακτική στις σχέσεις Ταμείου – ασφαλισμένων ήταν η εξυπηρέτηση, η διευκόλυνση και η ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των συναλλασσομένων και κυρίως των συνταξιούχων. Ακόμη και αιτήματα που δεν προβλέπονταν από το καταστατικό εισάγονταν για συζήτηση από τους εκπροσώπους των εργαζομένων στο ΔΣ και έτσι μπορούσε συχνά να αναδειχθεί η κοινωνική ευαισθησία που πρέπει να διακρίνει έναν φορέα Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης.
Στον κλάδο Υγείας ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της Εμπορικής, οι συνταξιούχοι και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους που δεν έχουν άλλη ασφάλιση. Ο κλάδος εκδίδει τα βιβλιάρια υγείας των δικαιούχων και είναι εκείνος που συνοδεύει τον εργαζόμενο και προστατεύει το ύψιστο αγαθό της υγείας του, από την πρώτη ημέρα εργασίας του στην Τράπεζα μέχρι το τέλος του βίου του. Πόροι του κλάδου ήταν και είναι οι εισφορές του 3% για τον εργαζόμενο και 6% για τον εργοδότη επί των μηνιαίων αποδοχών του και για τους συνταξιούχους το 3% της καταβαλλόμενης σύνταξης.
Στον κλάδο Πρόνοιας ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και είναι υπεύθυνος για την χορήγηση του εφάπαξ στην συνταξιοδότησή τους. Πόροι του κλάδου αυτού είναι σήμερα μόνο το 3,50% επί των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου αφού η εισφορά 3,25% του εργοδότη, όπως προβλεπόταν και προβλέπεται από το ισχύον καταστατικό, καταργήθηκε με Νόμο της Νέας Δημοκρατίας από το 1992 προς όφελος και μόνο του εργοδότη και εξακολουθεί να μην αποδίδεται.

Τι ισχύει από 1/10/2008

Η σημερινή Κυβέρνηση μετά την ψήφιση του νόμου 3655/08 «Περί ενοποίησης Ασφαλιστικών Ταμείων» και παρά την καθολική αντίδραση των άλλων πολιτικών κομμάτων, των ανώτατων συνδικαλιστικών οργανώσεων (ΓΣΕΕ, ΟΤΟΕ, κλπ) αλλά κυρίως όλων των εργαζομένων τους οποίους έθιγαν καίρια οι ρυθμίσεις που επέβαλε αυτό το νομοθέτημα και προχώρησαν ακόμη και σε απεργιακές κινητοποιήσεις την περίοδο ψήφισης του Νόμου στη Βουλή, προχώρησε αυταρχικά στην εφαρμογή του από 1/10/2008. Για τους εργαζόμενους στην Εμπορική αυτό σήμαινε την βίαιη διάλυση του αυτοτελούς Ταμείου τους ΤΑΠΕΤΕ και την άμεση υπαγωγή τους στο νεοϊδρυθέν ΤΑΥΤΕΚΩ (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας). Το νέο Ταμείο διαθέτει τρεις κλάδους (Επικούρηση, Υγεία και Πρόνοια) και εκτός του ΤΑΠΕΤΕ υποχρεώθηκαν να συμμετέχουν σ΄αυτό και άλλα 12 πρώην ανεξάρτητα Ταμεία από τελείως διαφορετικούς και ανομοιογενείς επαγγελματικούς κλάδους όπως Τράπεζες, Ασφαλιστικές, ΟΤΕ, ΗΣΑΠ, ΕΥΔΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΡΤ κ.λπ.
Το ΤΑΥΤΕΚΩ διοικείται από 15μελές ΔΣ με συμμετοχή 8 εκπροσώπων των εργαζομένων και 7 των εργοδοτών και του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Οι εργαζόμενοι στην Εμπορική Τράπεζα συμμετέχουν στο ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ με έναν εκπρόσωπο.
Το συνδικαλιστικό κίνημα και ο Σύλλογός μας ιδιαίτερα, είδαν για μία ακόμη φορά τους φόβους και τις ανησυχίες τους να επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο, δυστυχώς για τους εργαζόμενους, τρόπο. Και πως να μην συνέβαινε κάτι τέτοιο όταν μία ηγεσία Υπουργείου προχωρά σε μία τέτοιου μεγέθους και σημασίας αλλαγή χωρίς διάλογο με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους ασφαλισμένους, ή τουλάχιστον με τις ηγεσίες των υπό συγχώνευση Ταμείων ? Ποιά ασφαλιστική ανάγκη και λογική επέβαλε την δεδομένη χρονική στιγμή τέτοιες αλλαγές ? Με βάση ποιά αναλογιστική ή έστω οικονομική μελέτη προχώρησε η Κυβέρνηση σε μια τόσο βαθιά αλλαγή σε ένα ασφαλιστικό σύστημα που αφορά 500.000 περίπου άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένους (από αυτούς περίπου 100.000 είναι οι Τραπεζοϋπάλληλοι) ? Ποιές δυσλειτουργίες είχαν εντοπισθεί και πως θα αντιμετωπισθούν από το νέο Ταμείο ?
Δεν είμαστε τόσο αφελείς για να περιμένουμε απαντήσεις στα ερωτήματά μας αλλά μετά από 8 μήνες λειτουργίας του ΤΑΥΤΕΚΩ υπάρχουν αδιάσειστα επιχειρήματα που καταδεικνύουν την παταγώδη αποτυχία του «μεγαλόπνοου» αυτού εγχειρήματος. Ακόμη και η λογική της περιστολής του διαχειριστικού κόστους καταρρίπτεται αφού το ΤΑΠΕΤΕ είχε 15.000 Ευρώ ετήσια λειτουργικά έξοδα ενώ η καινούρια Κεντρική Υπηρεσία του ΤΑΥΤΕΚΩ, με τις αθρόες προσλήψεις της Κας Πετραλιά, έχει ανεβάσει το μερίδιο συμμετοχής του ΤΑΠΕΤΕ αισίως στις 350.000 Ευρώ !!! Άρα δεν μιλάμε για καμία απολύτως περιστολή δαπανών αλλά αντίθετα για κατακόρυφη αύξησή τους με μετακύλιση του κόστους στα ενοποιημένα Ταμεία. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν ότι η ενοποίηση μεθοδεύτηκε εκ του πονηρού και υπαγορεύτηκε από τις εξαιρετικά αρνητικές προβλέψεις για το μέλλον του Εθνικού Ασφαλιστικού Συστήματος, σε συνδυασμό με τις άσχημες δημογραφικές εξελίξεις και τη συνεχή μείωση των νέων θέσεων εργασίας, αναγκαίας συνθήκης για την ανατροφοδότηση κάθε ασφαλιστικού συστήματος. Ως εκ τούτου η δημιουργία του ΤΑΥΤΕΚΩ αποδεικνύεται μια πρόχειρη, αυθαίρετη και μονομερής διοικητική αλλαγή που σίγουρα το υφιστάμενο σύστημα Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης δεν την είχε ανάγκη. Επ΄ευκαιρία να τονισθεί πως έχασαν τη φωνή τους οι λάβροι υποστηρικτές της Ιδιωτικής Ασφάλισης όταν είδαν ότι τα πρώτα θύματα της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης ήταν οι πολυεθνικοί ασφαλιστικοί κολοσσοί, συμπαρασύροντας στην πτώση τους εκατομμύρια πελάτες – ασφαλισμένους τους.
Επί της ουσίας οι παροχές Υγείας είναι αυτές που απασχολούν τους ασφαλισμένους και εδώ είναι που η εικόνα της αρνητικής επίπτωσης των αλλαγών είναι σαφέστατη. Η γραφειοκρατία έχει πολλαπλασιαστεί, η καθυστερήσεις στην απονομή των παροχών είναι πέραν κάθε λογικής, η ποιότητα των υπηρεσιών έχει υποβαθμιστεί. Οι συνάδελφοι αποσπασμένοι στα Ταμεία ζουν με την ανασφάλεια, αφού δεν γνωρίζουν που ανήκουν διοικητικά, η γραφειοκρατία και οι αντιφάσεις της νέας Κεντρικής Υπηρεσίας δυσχεραίνουν το ούτως ή άλλως δύσκολο έργο τους στις καθημερινές συναλλαγές με ασφαλισμένους που, δικαίως του λόγου, θέλουν λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Θα θέλαμε πραγματικά να μας υποδείξουν οι κύριοι αρμόδιοι του Υπουργείου πως θα κατορθώσουν να εκπονήσουν έναν ενιαίο Κανονισμό Υγείας για όλους τους εντασσόμενους στο ΤΑΥΤΕΚΩ φορείς, όπως προβλέπει ο Νόμος 3655/08. Κάθε Ταμείο εντάσσεται με τις διατάξεις και τις διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό του. Ο Ενιαίος Κανονισμός προϋποθέτει αναλογιστική μελέτη και τέτοια δεν υπάρχει (και ούτε δείχνουν τη διάθεση να εκπονήσουν), προϋποθέτει ομοειδή Ταμεία και ομοειδείς κλάδους και ούτε τέτοιοι υπάρχουν στην περίπτωση του ΤΑΥΤΕΚΩ, προϋποθέτει ίδιες εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη για όλα τα Ταμεία και ούτε αυτές υπάρχουν !!! Φοβόμαστε ότι για το τέλος επιφυλάσσουν για τους ασφαλισμένους την πιο απλοϊκή αλλά και άδικη μορφή ενοποίησης που θα αφορά μόνο στις παροχές και θα επιβάλλει απλά :

Εξίσωση όλων προς τα κάτω – Ενιαίες παροχές εξαθλίωσης !!!

Στόχοι – Ενέργειες

Οι στόχοι των εργαζομένων δεν είναι άλλοι από την πλήρη υλοποίηση των σκοπών που κλήθηκαν να ικανοποιήσουν τα Ταμεία με την ίδρυσή τους όπως αυτοί ρητά αναφέρονται στα Καταστατικά τους και συνοψίζονται στο δίπτυχο : Καλλίτερες παροχές Υγείας – Διασφάλιση του Εφ’ άπαξ.
Σαν πρώτο βήμα για να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί ο Σύλλογός μας προτείνει να ενισχύσουμε την προσπάθεια της ΟΤΟΕ για τη διασφάλιση των αποθεματικών των Ταμείων των Τραπεζοϋπαλλήλων. Τα αποθεματικά αυτά υπολογίζεται ότι ανέρχονται στα 500 εκατομμύρια Ευρώ και αποτελούν το ήμισυ των συνολικών αποθεματικών του ΤΑΥΤΕΚΩ !!! Παράλληλα πρέπει να διευκρινιστεί ποια από τα ενοποιημένα Ταμεία (σίγουρα όχι το ΤΑΠΕΤΕ) έχουν επενδύσει σε δομημένα ομόλογα, με ποιών εντολές, με τι επιπτώσεις και αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, να εξετασθούν τρόποι αντιμετώπισής του και διασφάλισης των εισφορών των ασφαλισμένων τους. Επίσης ζητάμε να γίνει επιτέλους μια λεπτομερής καταγραφή της κινητής και ακίνητης περιουσίας κάθε Ταμείου, τα στοιχεία της να υποβληθούν στο ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ και να δημοσιοποιηθούν ώστε να είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Με τις ενέργειες αυτές θα είναι σαφής η οικονομική θέση των Ταμείων και θα αποτυπωθεί το σημείο αφετηρίας για όλους.
Γενική πάντως είναι η πεποίθηση ότι ο λόγος που η Κυβέρνηση προχώρησε στη ρύθμιση αυτή είναι η κάλυψη των ελλειμμάτων κάποιων προβληματικών Ταμείων από τα αποθεματικά των υγιών και το κουκούλωμα του προβλήματος.
Με τη λογική και τις επιλογές αυτές απαξιώνεται ο Δημόσιος χαρακτήρας του αγαθού της κοινωνικής ασφάλισης ενώ συγχρόνως τα υγιή Ταμεία των Τραπεζοϋπαλλήλων θα χρεωθούν με βάρη που δεν δημιούργησαν τα ίδια ούτε βέβαια οι ασφαλισμένοι τους. Εδώ χρειάζεται η στήριξη όλων μας στην πρόταση που θα καταθέσει η ΟΤΟΕ προς όλα τα πολιτικά κόμματα για τη δημιουργία σχεδίου Νόμου ενοποίησης των Ταμείων Υγείας όλων των Τραπεζών (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ) και τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων. Η πρόταση αυτή είναι το αποτέλεσμα ολοκληρωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης, η εκπόνηση της οποίας ανατέθηκε από την ΟΤΟΕ σε δύο έγκριτους ειδικούς Πανεπιστημιακούς καθηγητές, και αποτυπώνει τεχνοκρατικά τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα διέπουν την ασφάλιση και την ποιότητα παροχών Υγείας για όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους των Τραπεζών. Η πρόταση θα συνοδεύεται από τις αναγκαίες αναλογιστικές μελέτες που θα εγγυώνται και την βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Είναι η μόνη επιστημονικά τεκμηριωμένη, δίκαιη και βιώσιμη λύση με προοπτική και ο μοναδικός τρόπος προστασίας των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Επιπλέον θα ενώσει σε ένα κοινό στόχο, μια κοινή επιδίωξη όλους τους Τραπεζοϋπαλλήλους τόσο των Δημόσιων όσο και των Ιδιωτικών Τραπεζών.
Παράλληλα ο Σύλλογός μας έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ζητά την ακύρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων που έθεσαν σε ισχύ τον Νόμο 3655/08. Η προσφυγή εισήχθη για συζήτηση στις 30/4/09 και πήρε αναβολή για τον Νοέμβριο του 2009.
Όσον αφορά στον κλάδο Πρόνοιας, με πρωτοβουλία του εκπροσώπου του Συλλόγου μας (σε εφαρμογή σχετική απόφασης του ΔΣ του ΣΕΕΤ), το ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ πήρε απόφαση διεκδίκησης επαναφοράς σε ισχύ της καταστατικής διάταξης του ΤΑΠΕΤΕ για καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς του 3,25% η οποία παρανόμως και μονομερώς σταμάτησε να καταβάλλεται από το 1992. Το ζήτημα είναι κεφαλαιώδες για την βιωσιμότητα και την μελλοντική προοπτική του κλάδου Πρόνοιας και είναι απόφαση του Συλλόγου μας να υποστηριχθεί νομικά και συνδικαλιστικά με όλες μας τις δυνάμεις.
Τέλος, πολλά και εύλογα ερωτηματικά μας δημιουργεί η μη συμμετοχή του ΤΑΥΤΕΚΩ στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Εμπορικής Τράπεζας. Το ΤΑΠΕΤΕ με περίπου 1.800.000 μετοχές της Εμπορικής στο χαρτοφυλάκιό του, είχε ουσιαστικό λόγο συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση. Ο Σύλλογος μας έχοντας έννομο συμφέρον, έχει ζητήσει τα πρακτικά της συνεδρίασης του ΔΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ στην οποία πάρθηκε η συγκεκριμένη απόφαση, και ανάλογα με το σκεπτικό της να προχωρήσει στις ενέργειες που θα κρίνουμε ότι διασφαλίζουν τα συμφέροντά μας, στρεφόμενη κατά παντός υπευθύνου.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Είναι σαφές ότι για μια ακόμη φορά τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα δέχονται σκληρή επίθεση.

Είμαστε όμως αποφασισμένοι, όλοι μαζί, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, να παλέψουμε για ένα δίκαιο, ποιοτικό, ανταποδοτικό ασφαλιστικό σύστημα που θα παρέχει αξιοπρεπείς παροχές Υγείας και Πρόνοιας.

Δεν θα επιτρέψουμε υποβάθμιση των παροχών Υγείας, δεν θα επιτρέψουμε συρρίκνωση των παροχών Πρόνοιας.

Όλοι μαζί στηρίζουμε αγωνιστικά την πρόταση της ΟΤΟΕ και διεκδικούμε τη δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Υγείας όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

29 Μαΐου, 2009 στις 3:01 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: