Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ανακοίνωση Νο.43/27.07.2009 του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 27/07/09

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 43

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2009, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που πρότεινε ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας κ. Strub με το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
Στην πρώτη αυτή συνάντηση, που σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου της Διοίκησης της Τράπεζας με το Σύλλογο, η ατζέντα τέθηκε από πλευράς Συλλόγου και απαρτιζόταν από 12 σημεία – ερωτήματα προς τη Διοίκηση. Πρόκειται για ζητήματα που απασχολούν το σύνολο των εργαζομένων, τα περισσότερα μάλιστα από αυτά αποτελούν τελευταία σημεία τριβής και συχνά αντιπαράθεσης του συλλογικού οργάνου με τη Διοίκηση.
Συγκεκριμένα τα θέματα που τέθηκαν προς τη Διοίκηση και οι αντίστοιχες θέσεις – απαντήσεις, όπως μας δόθηκαν, ήταν:

1.-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
«Θα καταθέσουμε, Τράπεζα και Ελληνικό Δημόσιο (Κυβέρνηση), αίτηση αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο.
Σε περίπτωση που δεν γίνει αποδεκτή, αναμένουμε νομοθετική ρύθμιση από την Κυβέρνηση για τη διευθέτηση του ζητήματος».

2.-ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
«Για τους εργαζόμενους που είναι ήδη στον Οργανισμό θα ισχύουν πλήρως οι διατάξεις του. Όσον αφορά στους νέους και την ένταξή τους στον Οργανισμό, θα πρέπει να ενταχθούν και αυτοί, αλλά προηγουμένως χρειάζεται να γίνουν συζητήσεις για αλλαγή κάποιων άρθρων του».

3.- ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
«Επιδίωξή μας είναι να συγκεντρωθούν όλες οι διοικητικές υπηρεσίες σε ένα κτίριο για λειτουργικούς λόγους. Με βάση οικονομικές μελέτες θα προχωρήσουμε στην πώληση μέρους των ακινήτων της Τράπεζας και ενδεχόμενα σε αγορά άλλου ή άλλων σε άλλες περιοχές. Δεν πωλείται το Μηχανογραφικό Κέντρο».

4.-ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ
«Δεν υπάρχει εθελούσια έξοδος. Εκ παραδρομής χρησιμοποιήθηκε ο όρος στο επιχειρηματικό σχέδιο που παρουσιάσαμε. Απόδειξη το γεγονός ότι δεν αποχωρούν εργαζόμενοι που δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης. Αν οι εργαζόμενοι με αυτές τις προϋποθέσεις είναι λιγότεροι τότε ο αριθμός των 1500 αποχωρήσεων δεν θα συμπληρωθεί».

5.-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
«Αποδεχόμαστε την πιστή τήρηση των κανόνων λειτουργίας των Πειθαρχικών Συμβουλίων όπως προβλέπονται από τον Κανονισμό Πειθαρχικού Ελέγχου, εκτός από κραυγαλέες περιπτώσεις δόλου και απάτης, όπου θα προχωρούμε σε λύση των συμβάσεων βάσει του Νόμου περί σπουδαίου λόγου».

6.-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
«Θα επανατοποθετήσουμε το δίκτυο Καταστημάτων μας, κυρίως με κλείσιμο καταστημάτων σε φθίνουσες αγορές και άνοιγμα νέων σε αναδυόμενες αγορές και μεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κ.λπ.). Θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην υπάρχουν ακούσιες μετακινήσεις λειτουργών από τα καταστήματα που κλείνουν, αλλά ομαλή απορρόφησή τους σε άλλα».

7.-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΕΛΩΝ ΔΣ
«Θα δοθεί και πάλι πρόσβαση στα μέλη του Δ.Σ. με την προϋπόθεση να μην στέλνονται μηνύματα κομματικού-πολιτικού και όχι συνδικαλιστικού περιεχομένου. Διαφορετικά θα αναγκαστούμε να διακόψουμε αυτή τη δυνατότητα επικοινωνίας».

8.-ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ Ε.Σ.Σ.Ε
«Για τα παιδιά αποθανόντων υπάρχει πλήρης εφαρμογή. Για τα παιδιά πολυτέκνων προϋπόθεση να διαθέτουν απολυτήριο Λυκείου, διαφορετικά να προταθεί άλλο παιδί που να έχει τις προϋποθέσεις. Κατά τα άλλα εφαρμόζονται πλήρως οι Ε.Σ.Σ.Ε.».

9.-ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΜΟΙΒΩΝ
«Όταν ολοκληρωθεί η πρότασή μας για το νέο σύστημα θα την παρουσιάσουμε για συζήτηση στο Σύλλογο. Υπάρχει δυνατότητα για αμοιβές πλέον των προβλεπομένων από συλλογικές και επιχειρησιακές συμβάσεις».

10.-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
«Θεωρούμε απαράδεκτες τέτοιες συμπεριφορές. Θα ερευνήσω το ζήτημα προσωπικά. Να μου δοθούν συγκεκριμένα παραδείγματα».

11.-ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
«Θα δοθούν στο Σύλλογο όλα τα απαραίτητα στοιχεία που χρειάζονται για την εκπόνηση μελέτης».

12.-ΑΔΕΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
«Θα τηρηθούν πιστά τα προβλεπόμενα από την εργατική Νομοθεσία».

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε ακόμη να σας ενημερώσουμε, ότι την ημέρα που το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είχε στην Αθήνα την συνάντηση με τον κ. Strub, στο Παρίσι συνεδρίαζε η Εκτελεστική Γραμματεία του 30μελούς Ευρωπαϊκού Εργασιακού Συμβουλίου της Credit Agricole. Η Εκτελεστική Γραμματεία απαρτίζεται από 9 αντιπροσώπους Συλλόγων της Credit Agricole και ευρωπαϊκών θυγατρικών του ομίλου της (4 από τη Γαλλία και από έναν Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο). Αποκλειστικό θέμα της διήμερης συνάντησης ήταν η κατάσταση στην Εμπορική Τράπεζα.
Υπήρξε αναλυτική ενημέρωση της Εκτελεστικής Γραμματείας από τον εκπρόσωπό μας και Γραμματέα του Συλλόγου Βασίλη Χαιρέτη, όπου αναδείχθηκαν οι θέσεις του Συλλόγου και συζητήθηκαν τα 12 ζητήματα που τέθηκαν στη Διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας στη συνάντηση της 23ης Ιουλίου.
Τονίσθηκαν οι προσπάθειες του συνδικαλιστικού οργάνου στην Ελλάδα για διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας και οι ενστάσεις και η διαφορά εκτιμήσεων του Συλλόγου για το «Σχέδιο Ανάκτησης της Ανταγωνιστικότητας» που εξήγγειλε η Διοίκηση.
Η Εκτελεστική Γραμματεία αποδέχθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ τις θέσεις του Συλλόγου μας, υιοθέτησε πλήρως τις τοποθετήσεις μας σχετικά με τα 12 ζητήματα της ατζέντας και αποφάσισε να τις θέσει προς συζήτηση στις Διοικήσεις, τόσο της Credit Agricole, όσο και της Εμπορικής Τράπεζας.
Προτάθηκε για το λόγο αυτό, και μάλλον θα πραγματοποιηθεί, νέα έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας στις αρχές Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα, ενόψει και της προγραμματισμένης ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Εργασιακού Συμβουλίου στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο Παρίσι, όπου και πάλι θα τεθούν κυρίως τα ζητήματα της Εμπορικής Τράπεζας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας πιστός στις αρχές του, λέει ΝΑΙ στο διάλογο, ΝΑΙ σε έναν διάλογο ουσιαστικό και όχι προσχηματικό.
Με τη στάση, τις θέσεις και τις προτάσεις του το αποδεικνύει στην πράξη σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας θα συνεδριάσει, θα αξιολογήσει τις απαντήσεις της Διοίκησης στα θέματα που θέσαμε και θα τοποθετηθεί ξεκάθαρα στα σημεία που ο Σύλλογος διαφωνεί με τις θέσεις της Διοίκησης και θα ενημερωθείτε άμεσα.

Ο Σύλλογος με τη δύναμη που του δίνει η στήριξη ΟΛΩΝ των συναδέλφων θα δώσει ακόμα μια μάχη σημαντική για τη διατήρηση και διεύρυνση των εργασιακών, μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων, χωρίς διακρίσεις. Μια μάχη απέναντι σε κάθε προσπάθεια συρρίκνωσης και οπισθοδρόμησης της Τράπεζας.

ΟΛΟΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

28 Ιουλίου, 2009 στις 5:22 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: