Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΕΣΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 108 – 13 ΟΚΤΩΒΡΗ 2009

leave a comment »

Νέο ΔΕΛΤΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: ΠΑΓΙΔΑ

Το νέο business plan έρχεται να επιβεβαιώσει τη φιλοσοφία και τους στόχους που υπηρετεί το νέο Δελτίο Αξιολόγησης (ΔΑ). Η Διοίκηση δεν μασάει τα λόγια της: «Παράλληλα θα καθιερω-θεί το σύστημα ατομικών αξιολογήσεων και στοχοθετήσεων, για όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας».
Αυτή η συγκεκριμένη φιλοσοφία διαπερνά όλο το κείμενο του νέου ΔΑ που παρουσιάστηκε στο ΔΣ του Συλλόγου, όπου:
α). Εισάγει σαφώς και για πρώτη φορά, κόντρα στον Οργα-νισμό, (και δίνοντας μεγάλο βάρος), τη μέτρηση της απόδοσης στην εργασία, με βάση τους ατομικούς στόχους και την παρα-γωγικότητα! Με αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη! Τελικός στό-χος, η σύνδεση μισθού – παραγωγικότητας (bonus, αντί Συλλο-γικών Σ.Ε). Επιχειρείται έτσι δια της πλαγίας, ωμή παραβίαση του Οργανισμού, στην τήρηση του οποίου όλοι ορκίζονται και δεσμεύονται… Ακόμα και η Διοίκηση!
Πού παραβιάζεται συγκεκριμένα ο Οργανισμός;
Στο άρθρο 9, παρ. 2, προβλέπεται ότι: «Κατά μήνα Σεπτέμ-βριον ή Οκτώβριον εκάστου έτους συντάσσεται Δελτίον Αξι-ολογήσεως ενός εκάστου των υπαλλήλων, μετά κρίσεως επί των γνώσεων, της ειδικότητος, της επιμελείας, της ευσυνει-δησίας και επαρκείας εν τη εκτελέσει της υπηρεσίας,(…)
β). Θέτει πάρα πολλά «κριτήρια», η μη κάλυψη των οποίων θα μπορεί να αποτελέσει αφορμή για εκκαθαρίσεις, (πχ. ανεπά-ρκεια στην επίτευξη των στόχων)! Μετατρέπεται έτσι ο εργαζό-μενος σε μόνιμο «όμηρο» της εργοδοσίας!… Και μάλιστα, με την υπογραφή του, καθώς η γνώμη/άποψή του θα ρίχνεται ως συνή-θως, στο καλάθι των αχρήστων, χωρίς καμιά πρακτική αξία.
Αυτό το Δελτίο Αξιολόγησης έφεραν η ΔΗΣΥΕ και η ΔΑΚΕ με θετική εισήγησή τους και ψήφισαν, στο ΔΣ του Συλλόγου. Και μάλιστα, με την επίκληση του συνήθους … «μπαμπούλα»: κάποιου άλλου χειρότερου ΔΑ που θα έφερνε η Διοίκηση, αν δεν συμφωνούσαμε!!!
Δεν είχαμε καμιά υποχρέωση να διευκολύνουμε την εργοδο-δσία με την ψήφο μας! Και δεν το κάναμε! Καταψηφίσαμε αυτό το νέο Δελτίο Αξιολόγησης, επισημαίνοντας τις σοβαρές ευθύ-νες των ΔΗΣΥΕ – ΔΑΚΕ που το ψήφισαν. Απορρίπτουμε και ο-ποιοδήποτε νέο «βελτιωμένο» σχέδιο που θα διατηρεί (έστω και με άλλα λόγια) την ίδια φιλοσοφία!
γ). Ποτέ δεν υπήρξε «ομόφωνη απόφαση για αλλαγή του Δελτίου Αξιολόγησης» όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΗ-ΣΥΕ, γιατί απλούστατα, πάντα η ΕΣΑΚ καταψήφιζε τις σχετι-κές προτάσεις ως επικίνδυνες, που έκρυβαν αντεργατικές ανα-τροπές! Η ΕΣΑΚ και σήμερα, παραμένει αμετακίνητη και υπε-ρασπίζεται στην πράξη το Οργανισμό!

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΆ…

Όλο το ΔΣ του Συλλόγου, όλες οι πα-ρατάξεις, όλοι οι εργαζόμενοι έχουμε δη-λώσει καθαρά ότι πρέπει, δίνοντας βάρος στην πρόληψη, να χτυπηθεί κάθε φαινόμε-νο παραβίασης των κανόνων λειτουργίας της τράπεζας, μέσα όμως, από τις διαδικα-σίες που σαφώς περιγράφονται στον Ορ-γανισμό! Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία Πειθαρχικού Ελέγχου και η παραπομπή ή όχι, των υποθέσεων στα Πειθαρχικά Συμ-βούλια που συγκαλούνται για να εξετάσουν τους σχετικούς φακέλους και να επιβάλουν τις προβλεπόμενες ποινές!
Απόλυτη θέση και της ΕΣΑΚ είναι: ό-λες οι πειθαρχικές υποθέσεις να έρχονται ΑΜΕΣΩΣ στα Πειθαρχικά Συμβούλια, οι τε-λικές ποινές των οποίων να εφαρμόζονται την ίδια στιγμή!
Η Διοίκηση, όχι μόνο κάνει ότι δεν κα-ταλαβαίνει αλλά αφήνει να διαχέεται επίτη-δες ότι «δεν μπορεί κανείς να καλύπτει α-πατεώνες»… Μετά το Μυστικό Πελάτη, τις κάμερες παρακολούθησης, τις ηλεκτρονι-κές κάρτες ελέγχου, τις «ανώνυμες αναφο-ρές καταγγελίας απατών» (ΠΔΤΕ 2577/06) (!!!) έρχεται η «Μηδενική Ανοχή»… Ο στό-χος είναι άλλος: Καλλιέργεια κλίματος τρο-μοκρατίας για ένταση της υποταγής, της εντατικοποίησης, της βίαιας «εκπαραθύρω-σης» όσων δεν πεισθούν να τους αδειά-σουν τη γωνιά!
Τη Μηδενική Ανοχή να τη δείξετε σ΄ε-κείνους που βούλιαξαν (και συνεχίζουν…) την τράπεζα με τις επιλογές τους (και με τη δική σας κάλυψη) αντί να τους χρυσοπλη-ρώνετε κι από πάνω για τις υπηρεσίες τους προς τους ανταγωνιστές…ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ

ΝΑ ΑΝΑΚΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Written by antiracistes

13 Οκτωβρίου, 2009 στις 5:32 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: