Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 47 του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τάπεζα

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 13/10/09

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νο 47

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Πολύ μελάνι χύθηκε πρόσφατα και μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε σε όλους τους συναδέλφους με αφορμή το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης που συμφωνήθηκε από την κοινή επιτροπή Συλλόγου – Διοίκησης που συστήθηκε με σκοπό τη δημιουργία του, σε υλοποίηση της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2007.
Το Δελτίο αυτό, πριν καν γίνει γνωστή η τελική του μορφή, έγινε αντικείμενο ακραίας και άδικης, κατά τη γνώμη μας, επίθεσης και κριτικής, την οποία εν μέρει «κατανοούμε» λόγω και της προεκλογικής περιόδου που διανύαμε όταν εκδηλώθηκε. Το γεγονός όμως ότι εφαλτήριο αυτής της κριτικής ήταν η δήθεν σύνδεσή του με ατομικούς στόχους το θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτο.

Προσοχή όμως, να ξεκαθαρίσουμε από την αρχή :

Ψ Εμείς σαν Σύλλογος δεν είπαμε ποτέ ότι η Διοίκηση δεν έχει στο μυαλό της και δεν είναι στις προθέσεις της η επιβολή ατομικών στόχων. Αυτό είναι εμφανές και αναντίρρητο, καταδεικνύεται εξάλλου συνεχώς, ξεκινώντας από το νέο Στρατηγικό Σχέδιο της Τράπεζας και τις Εγκυκλίους της Διοίκησης και φθάνοντας μέχρι την καθημερινότητα και την πρακτική σε όλο το Δίκτυο.
Ψ Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι η Διοίκηση δεν θα προσπαθήσει, έστω και από την «πίσω πόρτα», να περάσει την ατομική στοχοθεσία. Αυτός όμως είναι ο ρόλος μας, να κρατάμε κλειστές τις «κεκρόπορτες» και έχουμε αποδείξει κατ΄ επανάληψιν ότι «Έχουν γνώσιν οι φύλακες».

Ποιοι όμως δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταλάβουν ότι άλλο πράγμα οι προθέσεις / επιδιώξεις της Διοίκησης, άλλο η δική μας αδιαπραγμάτευτα αντίθετη θέση για τους ατομικούς στόχους και άλλο η ουσία και ο ρόλος του Νέου Δελτίου. Για εμάς τους υπόλοιπους απεναντίας, η υπογραφή του έρχεται σε μία καίρια χρονική στιγμή για την πορεία της Τράπεζας και τα εργασιακά μας. Και είμαστε βέβαιοι ότι η φιλοσοφία του, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τις παρεμβάσεις των εκπροσώπων μας στις αλλεπάλληλες συνεδριάσεις της Επιτροπής, υψώνει ένα θεσμικό ανάχωμα σε τέτοιου είδους επιδιώξεις. Το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης στην τελική του μορφή αποτελεί ακόμη μία ασφαλιστική δικλείδα στην προσπάθεια των εργαζόμενων να αποτρέψουν τέτοιες πρακτικές από την πλευρά της Διοίκησης.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Εμείς θεωρούμε σημαντική κατάκτηση και συνδικαλιστική επιτυχία όλων μας την διαμόρφωση ενός Δελτίου Αξιολόγησης που ενσωματώνει και υλοποιεί όλα όσα επεδίωκε το συνδικαλιστικό κίνημα της Εμπορικής όταν επανέφερε τα τελευταία 15 χρόνια στην κορυφή των αιτημάτων και διεκδικήσεών του την αδήριτη ανάγκη δημιουργίας του.

Ας καταλάβουν επιτέλους οι θεωρητικοί της αντίδρασης και της μόνιμης διαμαρτυρίας πόσο δύσκολο είναι στην πράξη, με έργα και όχι στα λόγια, με επιχειρήματα και προτάσεις, να συνθέσεις απόψεις πάνω στο τραπέζι του διαλόγου με το νέο μέτοχο απέναντι και να συμφωνήσεις τελικά ένα νέο, αξιόπιστο και αμερόληπτο Δελτίο Αξιολόγησης, ενώ αποτρέπεις παράλληλα την εισαγωγή της λογικής των ατομικών στόχων με οποιαδήποτε μορφή.

Για την Ιστορία …..

· Η αλλαγή του Δελτίου Αξιολόγησης ήταν ομόφωνο αίτημα του Συλλόγου μας ήδη από την υπογραφή της 1ης ΕΣΣΕ του 1994 (και της πρώτης στον Τραπεζικό χώρο).
· Το παλιό δελτίο αποτελούσε μια αυθαίρετη, μονομερή διαδικασία που λειτουργούσε απουσία και εν αγνοία του κρινόμενου, ενισχύοντας το διευθυντικό δικαίωμα, χωρίς καθολικότητα για την Τράπεζα, χωρίς αντικειμενικότητα και διαφάνεια.
· Επί 15 χρόνια ο Σύλλογος επανέφερε την απαίτησή μας για αλλαγή του παλιού δελτίου σε κάθε ευκαιρία και κυρίως μέσω των Επιχειρησιακών ΣΣΕ.
· Το προσχέδιο του Νέου Δελτίου, όπως προέκυψε μέσα από τις συναντήσεις της κοινής επιτροπής Συλλόγου – Διοίκησης που προέβλεπε η ΕΣΣΕ του 2007, διαμορφώθηκε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις και τέθηκε στη διάθεση όλων των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου στις αρχές του καλοκαιριού για παρατηρήσεις και βελτιώσεις.

….. και για την ουσία

Το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης
· Ονομάζει τη σύνταξή του «Συνάντηση Αξιολόγησης» δηλαδή προβλέπει και προδιαγράφει την παρουσία του κρινόμενου την ώρα της συμπλήρωσής του. Η συμμετοχή του κρινόμενου διασφαλίζει τη συμμετοχή του στην διαδικασία, την ενημέρωσή του για τις εκτιμήσεις του κριτή και σηματοδοτεί τη δυνατότητα διαλόγου με τις όποιες διαφωνίες και συμφωνίες ενδέχεται να ανακύψουν. Η εγγύηση της διαφάνειας είναι προφανής.
· Εισάγει πενταβάθμια κλίμακα αξιολόγησης αυστηρά οριοθετημένη. Δίνονται σαφείς και ρητές οδηγίες στους κριτές για τον τρόπο αξιολόγησης και προβλέπεται εκπαίδευσή τους με ειδικά σεμινάρια που θα εκπονηθούν άμεσα.
· Ζητείται και καταγράφεται η γνώμη του κρινόμενου αφού λάβει γνώση της βαθμολογίας του.
· Καταγράφεται η άποψη του κρινόμενου για την πορεία και την εξέλιξή του στην Τράπεζα καθώς και οι προσδοκίες του για την μελλοντική του αξιοποίηση.
· Ο κριτής προτείνει και υποδεικνύει (στην Τράπεζα) την εκπαίδευση που απαιτείται ώστε ο κρινόμενος να εξελιχθεί ανάλογα με τις προσδοκίες και τις δυνατότητές του.
· Προτείνεται από κοινού ο αριθμός και το είδος των σεμιναρίων που κρίνονται απαραίτητα για το σκοπό αυτό.
· Αφορά όλους τους εργαζόμενους ! Αξιολογούνται και κρίνονται με το ίδιο δελτίο και με την ενιαία μεθοδολογία που εισάγει όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα, από την κορυφή της ιεραρχίας μέχρι τον απλό υπάλληλο !

Όλα αυτά σε αντίθεση με ένα δελτίο :
· Ξεπερασμένο και αναχρονιστικό.
· Υποκειμενικό και μονομερές.
· Με κριτές ανεκπαίδευτους, χωρίς συχνά τα απαραίτητα προσόντα (π.χ. αν δεν γνωρίζει Αγγλικά πως κρίνει τον υφιστάμενό του?).
· Αυθαίρετο σε πολλά σημεία του (π.χ. ποιος κρίνει την «προσωπικότητα» ή την «προθυμία» του συναδέλφου, με τι μέτρο και με ποια κριτήρια?)
· Ανεπαρκές κατά κοινή ομολογία όλων των συναδέλφων, με άμεση την ανάγκη αλλαγής του.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογός μας όπως πάντα, τηρώντας την πάγια πρακτική για διαφάνεια και πλήρη ενημέρωση των συναδέλφων σε θέματα Συμβάσεων, συμφωνιών και αποφάσεων Κοινών Επιτροπών με τη Διοίκηση, σας κοινοποιεί το πλήρες κείμενο του νέου Δελτίου Αξιολόγησης με τα προσαρτήματα και τις επεξηγήσεις και οδηγίες που το συνοδεύουν. Μόνο έτσι θα μπορέσει ο κάθε συνάδελφος να διαμορφώσει τη δική του άποψη.
Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι το Νέο Δελτίο Αξιολόγησης είναι πιο δημοκρατικό, πιο διαφανές, πιο συμμετοχικό, πιο αμερόληπτο από αυτό που αντικαθιστά. Είναι σίγουρα και πιο αποτελεσματικό και ουσιώδες εφ’ όσον δεσμεύει και τις δύο πλευρές για την εξέλιξη του εργαζομένου στην Τράπεζα.
Και είμαστε εξίσου βέβαιοι ότι αν εφαρμοστεί σωστά θα φέρει μια νέα κουλτούρα στις εργασιακές μας σχέσεις. Εμείς κινούμενοι στην κατεύθυνση της προώθησης της αξιοκρατίας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της Τράπεζας θεωρούμε ότι κάναμε ένα ακόμη βήμα για ένα εργασιακό μέλλον που δεν θα αποφασίζεται αυθαίρετα και εν αγνοία μας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με την καθημερινή δράση και παρουσία του Συλλόγου, με θέσεις και προτάσεις, με γνώση και εμπειρία, με γνώμονα τη διαφύλαξη και διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων :

Συμμετέχουμε στις αποφάσεις.

Απαιτούμε τη διαφάνεια.

Καθιερώνουμε την αξιοκρατία.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Κωνσταντινόπουλος Βασίλης Χαιρέτης

Written by antiracistes

15 Οκτωβρίου, 2009 στις 5:49 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: