Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Νοέμβριος 2009

Ο στρατηγικός ρόλος των τραπεζών στην απορρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων

leave a comment »

Ο στρατηγικός ρόλος των τραπεζών στην απορρύθμιση των συλλογικών συμβάσεων

 

του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ*

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=474136

 

Οι αρνητικές επιπτώσεις του ρόλου των τραπεζών στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα δεν περιορίζονται στα φαινόμενα ασφυξίας που έχουν επιβάλει σε μία μεγάλη κατηγορία των νοικοκυριών και των δυσμενών όρων δανεισμού που θέτουν μετά από την κρατική εγγυοδοσία των 28 δισ. και μια μακρά περίοδο αποκόμισης υψηλών υπερκερδών. Την τελευταία τετραετία έχουν ακολουθήσει μέσω της Ένωσής τους, με συστηματικό τρόπο, υπό την ανοχή, αν όχι με την ενθάρρυνση, της κυβέρνησης, μια στρατηγική αμφισβήτησης της κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης με την ΟΤΟΕ.

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αρνείται και πάλι να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για την υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης ωθώντας τα μέλη της στις αποκεντρωμένες, ανά τράπεζα, επιχειρησιακές συμβάσεις.

Επικαλούμενη το καταστατικό της που δεν αναφέρεται σε εργοδοτική οργάνωση, αλλά σε ένωση προώθησης των συμφερόντων των μελών της παραγνωρίζει σκόπιμα ότι μια τέτοια επιδίωξη δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη των ελάχιστων όρων απασχόλησης και εργασίας του προσωπικού τους, ενώ,την ίδια στιγμή που είναι και μέλος διεθνών εργοδοτικών οργανώσεων του κλάδου, ανατρέπει μια μακρά παράδοση πολλών δεκαετιών υπογραφής συλλογικών συμβάσεων με την ΟΤΟΕ, πολλές από τις οποίες είχαν καινοτόμο και πρωτοποριακό ρόλο στο σύστημα των συλλογικών εργασιακών σχέσεων στην Ελλάδα.

Η στάση αυτή της ΕΕΤ δημιουργεί ένα σοβαρό προηγούμενο για το μέλλον του συστήματος των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Συνιστά τον πολιορκητικό κριό για την αποδιάρθρωση και αποδόμηση της έννοιας των κλαδικών συμβάσεων και της απορρέουσας πολιτικής τους για στοιχειώδη εργασιακή, κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη ανάμεσα στους εργαζόμενους του ίδιου κλάδου. Ενισχύει την αποδοχή, ως κυρίαρχης αρχής, της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης στη συνείδηση των εργαζομένων, ώστε να υιοθετούν τον άκρατο ανταγωνισμό των επιχειρήσεων μέχρι την εξαφάνιση του ανταγωνιστή και την εύλογη απώλεια θέσεων εργασίας που θα προκύψει για τους συναδέλφους τους από το κλείσιμο των άλλων επιχειρήσεων.

Η στρατηγική της αποκέντρωσης των διαπραγματεύσεων σε επιχειρησιακό ή και τοπικό επίπεδο που ήδη επιχειρείται προ πολλού στην Ευρώπη με τη συνακόλουθη αποδυνάμωση των κεντρικών, συνήθως κλαδικών διαπραγματεύσεων και του ρόλου των κλαδικών συνδικάτων, φαίνεται να υλοποείται στην ελληνική πραγματικότητα με την επιμονή που επιδεικνύεται από την πλευρά των τραπεζών. Επισημαίνεται, βέβαια, ότι οι πολιτικές αυτές εντάσσονται στη σφαίρα των ευέλικτων πρακτικών διαμόρφωσης των αμοιβών εκτός των δεσμευτικών όρων που διαμορφώνονται από τις υπερκείμενες και γενικότερου περιεχομένου συλλογικές ρυθμίσεις. Στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου κυριαρχούν οι κλαδικές συμβάσεις και σπανίζουν οι διακλαδικές, που συναντάμε στην Ελλάδα με τη σύμβαση που υπογράφει η ΓΣΕΕ, οι πολιτικές αυτές εκδηλώνονται με πολλούς τρόπους κατά την τελευταία 20ετία μεταξύ των οποίων είναι:

–  Η διατήρηση των όρων της κλαδικής διαπραγμάτευσης σε χαμηλά επίπεδα για να μεταφέρεται το κύριο βάρος στις αποκεντρωμένες διαπραγματεύσεις.

– Η εισαγωγή ειδικής ρήτρας στις κλαδικές συμβάσεις ώστε να είναι δυνατή η νόμιμη διάβρωση του περιεχομένου τους με ειδικότερες επιχειρησιακές ή τοπικές συμβάσεις.

– Η αποχώρηση επιχειρήσεων από τις κλαδικές εργοδοτικές ενώσεις ώστε να μην δεσμεύονται από το περιεχόμενο των κλαδικών συμβάσεων.

– Η δημιουργία «διασπαστικών» κλαδικών εργοδοτικών οργανώσεων για να διαπραγματεύονται με νέους όρους το εργασιακό καθεστώς και τις αμοιβές του προσωπικού τους.

Οι πρακτικές αυτές δεν αφήνουν αδιάφορες τις εγχώριες ενώσεις του κεφαλαίου που από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας κάνουν δειλές αναφορές στην ανάγκη, υπό προϋποθέσεις, διάβρωσης της «συγκεντρωτικής» για τα ελληνικά δεδομένα σύμβασης για τον γενικό κατώτατο μισθό ώστε να μην ισχύει σε περιοχές με υψηλή ανεργία, σε φθίνοντες κλάδους και σε νέους εργαζόμενους.

Από την άλλη, οι τράπεζες βάλλουν συστηματικά κατά της συγκεντρωτικής, γι’

αυτές, κλαδικής σύμβασης και η επιβουλή αυτή αποτελεί την πρώτη έντονη σχετική προσπάθεια που καταγράφεται στον ελληνικό χώρο.

Στο παρελθόν υπήρξαν νομοθετικές παρεμβάσεις (Ν.2639/98)που άνοιξαν για πρώτη φορά την πόρτα της απορρύθμισης των κλαδικών συμβάσεων παρέχοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες σε περιοχές με υψηλή ανεργία να καταβάλουν μισθούς χαμηλότερους από τους ισχύοντες στον κλάδο, μέχρι του επιπέδου του γενικού κατώτατου μισθού. Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούσαν να εφαρμοσθούν στο πλαίσιο των Τοπικών Συμφώνων Απασχόλησης, με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και με ατομικές συμβάσεις εργασίας για την περίοδο 1998-2001.

Το νομοθετικό αυτό προηγούμενο και οι σύγχρονες απόπειρες αλλαγής του τρόπου διαμόρφωσης των αμοιβών με την πρωτοβουλία του τραπεζικού κεφαλαίου, που αναπαράγουν αντίστοιχες διεθνείς εμπειρίες, δυναμιτίζουν τον ρόλο των συλλογικών διαπραγματεύσεων και τη συνάρθρωση των διαφορετικών επιπέδων και ειδών των συλλογικών συμβάσεων. Επιπλέον, η ευέλικτη αυτή εξέλιξη του συστήματος της συλλογικής διαπραγμάτευσης με άξονα την αποκέντρωση ενισχύει συμβολικά και πρακτικά τις πολιτικές εξατομίκευσης των εργασιακών σχέσεων και ειδικότερα των αμοιβών (σύνδεση με την απόδοση) αποσυλλογικοποιώντας την εργασία και μεταφέροντας τον ανταγωνισμό και την αλληλεξόντωση των επιχειρήσεων στους κόλπους των ίδιων των εργαζομένων.

 

* Ο Γ. Κουζής διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

 

 

Written by antiracistes

16 Νοεμβρίου, 2009 at 12:33 μμ

Εργαζόμενοι σαν νοικιασμένα ποδήλατα…

leave a comment »

Εργαζόμενοι σαν νοικιασμένα ποδήλατα…

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ*

 

Μέσα στη μεγάλη ποικιλία των μορφών της εργασιακής επισφάλειας υπάρχουν ορισμένες που πραγματικά προκαλούν στο άκουσμά τους: Δανεισμός ή ενοικίαση εργαζομένων… Πρακτική αρκετά παλιά και καθόλου πρόσφατη. Όμως η ασυδοσία του κεφαλαίου για το μέγιστο κέρδος ολοένα και εφευρίσκει νέες μορφές δανεισμού ή εκσυγχρονίζει τις παλιές. Πετυχαίνει την ψήφιση σχετικών νόμων καταστρατηγώντας, πολλές φορές, και αυτές τις διατάξεις που επικαλούνται την ελάχιστη προστασία του εργαζόμενου. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που εκπροσωπούν το φαινόμενο της «κατάτμησης της εργοδοτικής ιδιότητας», όταν, δηλαδή, ο εργαζόμενος, μέσα στην ίδια εργασιακή σχέση, έχει περισσότερους από έναν εργοδότες;

1) Στην παραδοσιακή μορφή του δανεισμού, εκείνη του «γνήσιου» και «αλληλέγγυου» δανεισμού, μια επιχείρηση διευκολύνει, προσωρινά και χωρίς αντάλλαγμα, κάποια άλλη για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της. Ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται, αμείβεται και υπάγεται στο εργασιακό καθεστώς της δανείζουσας επιχείρησης, ενώ υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα της δανειζόμενης. Στη σύγχρονη εξέλιξη αυτής της μορφής του δανεισμού επωφελούνται οι όμιλοι επιχειρήσεων με την εκδήλωση «αλληλεγγύης» ανάμεσα στις επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου με αποσπάσεις και παραχωρήσεις προσωπικού μεταξύ τους. Με αυτό το καθεστώς υπολογίζεται ότι απασχολούνται περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, δίπλα στις τράπεζες στήνονται θυγατρικές εταιρείες που στηρίζουν τη λειτουργία τους δανείζοντας συχνά προσωπικό σε αυτές. Οι δανεισμένοι εργαζόμενοι ασκούν καθήκοντα τραπεζοϋπαλλήλου με τον μισθό της θυγατρικής. Συμβαίνει, μάλιστα, αυτός ο δανεισμός να διαρκεί και πάνω από δέκα χρόνια αναιρώντας και αυτόν τον προσωρινό χαρακτήρα της έννοιας του δανεισμού. Είναι ενδεικτικό ότι θυγατρική εταιρεία κορυφαίας τράπεζας στην Ελλάδα έχει αποσπάσει το 80% του προσωπικού της στη μητέρα εταιρεία, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην διόγκωση των υπερκερδών της…

2) Η νεώτερη εκδοχή συναντάται στην περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» ή «κατ’ επιχείρηση» δανεισμού. Σε αυτή την περίπτωση ο δανεισμός αποτελεί επικερδή δραστηριότητα. Προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με αποκλειστικό σκοπό να παραχωρηθούν με δανεισμό με σκοπό το κέρδος. Η εμπορευματοποίηση της εργασίας στο έπακρο και εις διπλούν! Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) προμηθεύουν προσωπικό στις δανειζόμενες επιχειρήσεις. Το προσωπικό αυτό αμείβεται συνήθως με τους ελάχιστους, και όχι τους πλήρεις, όρους που ισχύουν για το προσωπικό της δανειζόμενης ώστε να υπάρχει περιθώριο επωφελούς προσφυγής στον δανεισμό από τις επιχειρήσεις. Ο ανώτατος χρόνος δανεισμού είναι 8μηνος με δυνατότητα μέχρι και 8μηνης ανανέωσης. Όμως, ο συνήθης χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του μήνα, ενώ μέσα στο έτος ο εργαζόμενος κατά μέσο όρο δανείζεται σε 6 διαφορετικούς εργοδότες! Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν επίσημα 9 ΕΠΑ που δηλώνουν ότι κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησαν περί τους 10.000 εργαζόμενους. Στον ευρωπαϊκό χώρο υπολογίζεται ότι το 2% των εργαζομένων απασχολείται με τη συγκεκριμένη μορφή δανεισμού.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι πρακτικές δανεισμού δεν πρέπει να συγχέονται με τις εργολαβίες, με τις οποίες υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές. Έχουν ως κοινό ότι ανήκουν στις λεγόμενες τριμερείς σχέσεις εργασίας και ότι οι εργολαβίες διατηρούν για το προσωπικό τους το δικό τους εργασιακό καθεστώς, όπως συμβαίνει και με τη δανείζουσα εταιρεία, όμως μόνο για την περίπτωση του «γνήσιου» δανεισμού. Αντιθέτως, στις εργολαβίες δανείζονται υπηρεσίες και όχι πρόσωπα, το δε προσωπικό των εργολάβων υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργολάβου και όχι της δανειζόμενης εταιρείας.

Ποιο μέλλον διαφαίνεται για τον δανεισμό και τι θα μπορούσε να προταθεί;

Η περίπτωση του γνήσιου δανεισμού, που λειτουργεί με γενικές διατάξεις και ανεξέλεγκτους όρους, δεν φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση. Η μόνη πρόταση που μπορεί να σταθεί είναι η υπαγωγή του παραχωρούμενου προσωπικού στο εργασιακό καθεστώς της δανειζόμενης επιχείρησης ώστε να αποφεύγεται η χρήση του σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η περίπτωση των ΕΠΑ, που εισήλθε στην Ελλάδα με τον Ν. 2956/01, πρόκειται να αναθεωρηθεί και όχι να καταργηθεί. Άλλωστε από το 2008 υπάρχει και η σχετική Κοινοτική Οδηγία 104, που ενισχύει την παρουσία τους και δημιουργεί νομικά κωλύματα στην κατάργησή τους. Ωστόσο ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τρόπος να καταργηθούν στην πράξη με τη δημιουργία δικαιωμάτων για τους δανεισμένους ώστε να μην αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλότερου εργασιακού κόστους που τους αναγνωρίζουν οι νόμοι.

Εντούτοις ο θεσμός του δανεισμού εργαζομένων σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της δεν έχει θέση. Προσβάλλει το συνταγματικό δικαίωμα της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Δυστυχώς, όμως, με την κρατούσα άποψη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την κυριαρχία του δόγματος της οικονομικής ελευθερίας του κεφαλαίου και της υποκριτικής άποψης για το δικαίωμα στην εργασία με την αποδοχή του ρόλου των ΕΠΑ στην προώθηση της απασχόλησης, οι έννοιες χάνουν το νόημά τους. Σε ό,τι με αφορά, ηχεί πάντοτε στ’ αυτιά μου η απάντηση συνεντευξιαζόμενου δανεισμένου σε σχετική έρευνα που τον καλούσε να αξιολογήσει το περιεχόμενο της εργασίας του. «Νιώθω σαν νοικιασμένο ποδήλατο…»

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=504093

 

*Ο Γ. Κουζής διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Written by antiracistes

16 Νοεμβρίου, 2009 at 11:58 πμ

8η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΤΟΕ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

leave a comment »

8η ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΤΟΕ

 

Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

DIVANI CARAVEL HOTEL

( Βασ. Αλεξάνδρου 2, Αθήνα )

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

  9.30              Προσέλευση Συνέδρων

10.00              Χαιρετισμός Γραμματέως Ισότητας, Φωτεινής Κούβελα

Χαιρετισμός Προέδρου ΟΤΟΕ, Σταύρου Κούκου

Χαιρετισμός επισήμων

11.00              Απολογισμός Δράσης της Γραμματείας Ισότητας

                        Εισήγηση

11.30                     Διάλειμμα για καφέ

11.45                     Παρουσίαση από τον Ηλία Ιωακείμογλου, επιστημονικό συνεργάτη του

ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, έρευνας με θέμα:

«Το χάσμα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τραπεζικό
κλάδο της Ελλάδας»

Θεματικές παρεμβάσεις για :

ü      «Επισφαλείς μορφές απασχόλησης στις τράπεζες»

ü      «Ασφαλιστικό γυναικών»

ü      «Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας»

14.00              Διάλειμμα για φαγητό

15.30                     Πρόγραμμα Δράσης της Γραμματείας Ισότητας

Εισήγηση

Συζήτηση επί του Απολογισμού και του Προγράμματος Δράσης

17.30               Συμπεράσματα Συνδιάσκεψης

18.30               Τέλος των εργασιών

 

Written by antiracistes

16 Νοεμβρίου, 2009 at 6:57 πμ

8η Συνδιάσκεψη Γυναικών ΟΤΟΕ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009

leave a comment »

Α.Π. 12211-2 Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2009

Προς όλες τις εργαζόμενες

8η Συνδιάσκεψη Γυναικών ΟΤΟΕ την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2009 στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL HOTEL

 Συναδέλφισσα,

Η Γραμματεία Ισότητας σας γνωρίζει ότι στην 8η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη γυναικών ΟΤΟΕ στις 19/11 ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ, όχι μόνο οι αποσπασμένες και εκλεγμένες στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων, ΑΛΛΑ και οι εκλεγμένες σε οποιαδήποτε συνδικαλιστική θέση (όπως μέλος Γενικού Συμβουλίου συλλόγου κλπ.) Υπενθυμίζουμε, ότι οι συναδέλφισσες δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια για την Πέμπτη 19/11. Σε όσες θα έρθουν από την επαρχία θα δοθεί επιπλέον άδεια και για την Παρασκευή 20/11. Για την καλύτερη οργάνωση της Συνδιάσκεψης, παρακαλούμε για όσες συναδέλφισσες πρέπει να ζητηθεί συνδικαλιστική άδεια να δηλώνονται: το Κατάστημα, ο Αριθμός Μητρώου στην Τράπεζα, τηλέφωνο & φαξ εργασίας. Οι συμμετοχές να σταλούν στη Γραμματεία της ΟΤΟΕ, στο φαξ 210-3640429 ή στο email: otoe@otoe.gr.

Written by antiracistes

16 Νοεμβρίου, 2009 at 6:54 πμ

Ανακοίνωση Νο. 53 Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

                                                            ΑΘΗΝΑ, 12 /11/2009

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  Νο 53

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

            Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου,  με κυρίαρχο θέμα  στην ημερήσια διάταξη  την εκτίμηση  των απεργιακών κινητοποιήσεων της 6ης και 9ης Νοεμβρίου, αλλά και τη χάραξη της πορείας της Συλλογικής δράσης για τη συνέχεια.

 

ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ

           

            Ήταν κοινή διαπίστωση  όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου  ότι οι απεργιακές  κινητοποιήσεις  είχαν τεράστια  επιτυχία, καθώς  οι Συνάδελφοι  σ΄ όλη την Ελλάδα στήριξαν δυναμικά  με την καθολική συμμετοχή τους  τις θέσεις του Συλλόγου και το πλαίσιο  διεκδίκησης. Τα συντριπτικά  ποσοστά  συμμετοχής  καταδεικνύουν  τη διάθεση  των Συναδέλφων  να υπερασπιστούν  τον Οργανισμό Προσωπικού μας και να διασφαλίσουν  την κατοχύρωση  των δικαιωμάτων  τους  με αγωνιστικούς πλέον τρόπους.

 

            Η αγωνιστική  διάθεση  των Συναδέλφων  και η λογική του «ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ» είχε ήδη διαφανεί από τις περιοδείες και τις Περιφερειακές συγκεντρώσεις που οργάνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.

            ΄Ολοι οι Συνάδελφοι, παλιοί και νέοι, που ζουν  με την πίεση  και το άγχος των μεγεθών και της καθημερινότητας,  είχαν κάνει  από νωρίς σαφές  ότι ήθελαν  να περάσουν  στη Διοίκηση  το ξεκάθαρο μήνυμα της θέλησης όλων των εργαζομένων για :

Ø      ΣΕΒΑΣΜΟ  ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Ø      ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ø      ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΩΝ  ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Ø      ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ

Ø      ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

 

Όμως  παρ΄ όλο που  το κλίμα και τα μηνύματα ήταν γνωστά, δυστυχώς και πάλι  κάποια στελέχη της Διοίκησης επέλεξαν  μεθόδους του μακρινού παρελθόντος  για να «γίνουν αρεστοί»  στους ανωτέρους τους. Πώς αλλιώς να  εξηγήσουμε το όργιο  των πιέσεων  και των εκβιασμών, κυρίως προς τους νέους Συναδέλφους όπως οι ίδιοι μας κατήγγειλαν ?

Ειδικά  συνεργεία  που συνέστησαν υπό την καθοδήγηση  του κ. Λεοντίου οι Περιφερειακοί  Διευθυντές, εκβίαζαν  τηλεφωνικά  Συναδέλφους να μην απεργήσουν, γιατί δήθεν  διακυβεύεται  η καριέρα τους στην Εμπορική, αποσπούσαν  αυθαίρετα και παράνομα μέσω τηλεφώνου Συναδέλφους  από  το ένα κατάστημα  στο άλλο για να  τα λειτουργήσουν, πίεζαν  αφόρητα  για απεργοσπασία με απειλές και σαφή υπονοούμενα, ενώ και αρκετοί Διευθυντές Μονάδων Διοίκησης δεν πήγαν πίσω.

Εμείς απλά ρωτάμε :

v     Μήπως  οι εν λόγω κύριοι θα έπρεπε  με τον ίδιο  ζήλο  να ασχοληθούν  με την  πελατεία και την πορεία  της Τράπεζας, την οποία στέλνουν ολοταχώς στα  βράχια  της απαξίωσης ?

v     Μήπως θα  έπρεπε  να ξέρουν  ότι αν έκαναν σωστά τη δουλειά τους και αν  σεβόντουσαν  τους εργαζόμενους και τον εαυτό τους δεν θα είχαμε  φτάσει  όλοι σήμερα  εδώ  με δική τους ευθύνη ! ?

v     Μήπως  θα έπρεπε να  πρωτοτυπήσουν σε μεθόδους  και όχι απλά να περάσουν  από την καθημερινή πίεση  για μεγέθη  στην πίεση  για απεργοσπασία ?

v     Μήπως  θα έπρεπε να μην υπερβαίνουν  οι άθλιοι με τόση ευκολία  τα όρια  της γελοιότητας με την υπογραφή  των  φυλλάδων  παρουσίας  των απεργοσπαστών, όπου η περιφρούρηση «δεν τους άφησε  να κάνουν τη δουλειά τους», (βλέπε κτήριο οδού Κοραή όπου συστεγάζονται 3 Μονάδες) δια  περιφοράς στους καφενέδες  της περιοχής ή ακόμη χειρότερα  την επόμενη  εργάσιμη ? (μήπως έτσι γινόταν στον Γερμανό κ. Πέρκιζα ?)

 

Ας  σοβαρευτούν λιγάκι γιατί πέραν του γελοίου της κατάστασης πρόκειται για καθαρά παράνομες ενέργειες και σαν τέτοιες  θα τις αντιμετωπίζουμε στο εξής.

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

            Ο Σύλλογός μας με την άμεση  προκήρυξη  της 24ωρης απεργίας  για την 9 Νοεμβρίου απέδειξε  ότι  δεν θα  ανεχτεί  νέες απολύσεις ούτε κανενός είδους  πρόκληση  από παραβίαση  άρθρων  του Οργανισμού.

            Καλούμε  όλους τους Συναδέλφους στο δίκτυο ή σε μονάδες  Διοίκησης  που υποχρεώνονται  να εργαστούν  πέραν του συμβατικού ωραρίου, να ενημερώνουν  άμεσα το Σύλλογο. Εμείς  θα αναλάβουμε  τα περαιτέρω !

 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

Πέρα  από τη  συνδικαλιστική  δράση  έφτασε  και η ώρα  των νομικών ενεργειών. Σας ενημερώνουμε λοιπόν,  ότι  ο Σύλλογος προσέφυγε  στο αρμόδιο  γραφείο  της Επιθεώρησης  Εργασίας, για :

§        Την  μη ένταξη των νέων  Συναδέλφων  στον Οργανισμό Προσωπικού

§        Την  μη διενέργεια  προαγωγών  για το έτος 2007

 

Η συζήτηση  ορίστηκε  για τις  24 Νοεμβρίου  και αναλόγως  των εξελίξεων  θα προχωρήσουμε  και σε αγωγές.

            Παράλληλα  με τη  νομική συνδρομή  του Συλλόγου  θα κατατεθούν άμεσα ασφαλιστικά  μέτρα για τις  πρόσφατες 3 παράνομες απολύσεις Συναδέλφων μας.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

            Ο Σύλλογος  συνεχίζει τον αγώνα  του αταλάντευτα, τόσο σε συνδικαλιστικό επίπεδο με περιοδείες, συγκεντρώσεις και συνεχή ενημέρωση σε αγωνιστική κατεύθυνση, όσο  και σε νομικό επίπεδο με όποιες ενέργειες χρειαστούν.

            Παράλληλα ήδη καθορίστηκε άμεση συνάντηση με τη Διοίκηση για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 μ.μ., ενώ σε περίπτωση που χρειαστεί θα προχωρήσουμε σε πιο δυναμικές παρεμβάσεις.

 

            Επιπλέον προειδοποιούμε ρητά ότι, σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., αν η Διοίκηση προχωρήσει σε νέες απολύσεις χωρίς τήρηση των προβλεπόμενων από τον Κανονισμό Πειθαρχικού Ελέγχου, θα απαντήσουμε και πάλι άμεσα με αγωνιστικές κινητοποιήσεις και με διάφορες μορφές αγώνα που θα αποφασιστούν.

 

 

            ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ.

 

            Ο  ΑΓΩΝΑΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ  ΜΑΣ.

 

            ΟΛΟΙ   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ  ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ.-

 

 

 

Με  αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ        ΒΑΣΙΛΗΣ  ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

13 Νοεμβρίου, 2009 at 6:44 πμ

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΔΡΩΝ

leave a comment »

ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ, ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΔΡΩΝ

Το 29ο Συνέδριο της ΟΤΟΕ, 20-21/11, γίνεται ενώ οι εργαζόμενοι στις τράπεζες βιώνουν ένταση της εκμετάλλευσης, διάσπαση των εργασιακών σχέσεων και αμφισβήτηση του δικαιώματος συλλογικών συμβάσεων σε ένα τοπίο συνολικής επίθεσης από το μπλοκ εξουσίας στους εργαζόμενους στο όνομα της διεξόδου από την κρίση. Ταυτόχρονα, η αντικαπιταλιστική αριστερά στο χώρο των τραπεζών δεν έχει κατορθώσει να έχει μια μόνιμη, ενιαία παρέμβαση τα τελευταία χρόνια, παρά την παρουσία και δράση της σε σχήματα των χώρων.
Οι δυνάμεις του ΝΑΡ στις τράπεζες κρίνουμε ότι η συνέχιση αυτής της κατάστασης, επιδρά καθοριστικά στην αδυναμία του εργατικού κινήματος στις τράπεζες να αποκρούσει την εργοδοτική-κυβερνητική επίθεση σε εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός του παρελθόντος, η υποτίμηση της ανάγκης για δέσμευση πάνω σε προγράμματα και αρχές (άλλα να διακηρύσσουμε κεντρικά και αλλά στους επιμέρους χώρους όπου παρεμβαίνουμε), η υποβάθμιση του αναγκαίου περιεχομένου (χαρακτηρίζοντας υπερβατικά τα όσα είναι κοινό κεκτημένο των δυνάμεων του χώρου), οι επιλεκτικές συμμαχίες, η μη ανταπόκριση σε καλέσματα, οι αποκλεισμοί προσώπων, οι άνευ αρχών συνεργασίες με κριτήριο μόνο τη έδρα. Είναι επιτακτική ανάγκη η συγκέντρωση δυνάμεων προκειμένου να μην περάσει η αντεργατική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, που η συνδικαλιστική του πτέρυγα φροντίζει να πέσει στα μαλακά με κλίμα συναίνεσης. Να συμβάλλει να συναντηθούν τα αυθόρμητα ξεσπάσματα με την εργατική δυσαρέσκεια για τα αντιλαϊκά μέτρα και τη νεολαιίστική αγανάκτηση για την ελαστική και ανασφάλιστη εργασία και να αποκτήσουν αντικυβερνητικά χαρακτηριστικά.
Οι δυνατότητες σήμερα για τη συνεύρεση αυτών των ταξικών-αντικαπιταλιστικών δυνάμεων και στις τράπεζες είναι καλύτερες. Είναι οι ίδιες δυνάμεις και πρόσωπα που ενώθηκαν στην κοινή διακήρυξη και ψηφοδέλτιο στις τελευταίες εκλογές του ΕΚΑ και δρουν μετωπικά σε διάφορους άλλους εργασιακούς χώρους (δημόσια παιδεία, υγεία, μισθωτούς μηχανικούς κτλ). Επίσης, το εγχείρημα του ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. εμπνέει και δεσμεύει τις δυνάμεις του για κοινή παρέμβαση και ενωτική δράση, δράση που και οι ανένταχτοι αγωνιστές των σχημάτων απαιτούν.
Με βάση αυτά κρίνουμε θετικά το ενωτικό κάλεσμα της Αγωνιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζομένων στην Αγροτική Τράπεζα για κοινή παρέμβαση στο συνέδριο της ΟΤΟΕ και μετά, προς όλα τα συνδικαλιστικά σχήματα των τραπεζοϋπάλληλων και κάθε εργαζόμενο που διαχωρίζονται από τον αστικοποιημένο συνδικαλισμό, αλλά και τα μορφώματα της επίσημης αριστεράς στο χώρο. Η ανοικτή απεύθυνση του και προς συλλογικότητες ανεξάρτητα αν έχουν αντιπρόσωπο στο Συνέδριο της ΟΤΟΕ ( σχήμα Ιονικής) ή έχουν ενταχτεί στην ΟΤΟΕ (επενοικιαζόμενοι) και το περιεχόμενο που προτάθηκε μπορούν να αποτελέσουν βάση για ενωτική παρουσία και δράση των δυνάμεων της ταξικής-αντικαπιταλιστικής πτέρυγας.
Το ΝΑΡ στις Τράπεζες θα συμβάλλει από θέσεις αρχών στην προσπάθεια για κοινή εμφάνιση των δυνάμεων της ταξικής-ριζοσπαστικής πτέρυγας. Με κριτήριο το περιεχόμενο και τις θέσεις που υπερασπίζονται τα εργατικά δικαιώματα, χωρίς τη λογική του εφικτού και τα παζάρια του μικρότερου κακού. Αποκρούει την επίθεση ενάντια του με κατηγορίες περί «σεχταρισμού και διασπαστικών συγκεντρώσεων». Υπερασπίζεται την ενωτική του τακτική. Δεν μπορεί να δεχτεί λογικές που λένε «έχω την παράταξή μου», «έχουμε σοβαρές προγραμματικές διαφορές που δεν παραγράφουμε» που αναπαράγουν τον κατακερματισμό.. Δεν θα χρεωθεί τις επιλογές κανενός άλλου, πέραν των δικών του επιλογών και αυτές είναι: Ενότητα όλου του χώρου πάνω σε αρχές και περιεχόμενο. Όχι στους αποκλεισμούς προσώπων με οποιαδήποτε επίφαση, σε αντίθεση με το κεκτημένο της κοινής παρουσίας στο ΕΚΑ.
Ήρθε η ώρα η αντικαπιταλιστική αριστερά να κάνει το μεγάλο βήμα του ξεπεράσματος της κατακερματισμένης παρέμβασης και στις Τράπεζες. Μακριά από μικροπολιτικούς ηγεμονισμούς -που μόνο την απογοήτευση σπέρνουν και που άλλωστε δεν αρμόζουν σε αγωνιστές. Να μην είναι αναντίστοιχη με την ανάγκη απόκρουσης όσων δρομολογούν κυβέρνηση και τραπεζίτες (προσπάθεια κατάργησης συλλογικών συμβάσεων, καθιέρωση ατομικής διαπραγμάτευσης, ανατροπή του ωραρίου, κατάργηση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, εξελίξεις στα ταμεία υγείας κτλ) και απαιτούν παρέμβαση για ξεδίπλωμα νικηφόρων αγώνων μαζί με το σύνολο των εργαζομένων.
Οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Όλοι (οργανώσεις και πρόσωπα) κρινόμαστε για τις επιλογές μας και τη στάση μας στο ενωτικό εγχείρημα.
5/11/2009
Τμήμα Τραπεζών του ΝΑΡ

Written by antiracistes

10 Νοεμβρίου, 2009 at 10:33 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with , ,

Συνάτηση ΟΤΟΕ με Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου και τον Υφυπουργό κ. Σαχινίδη,

leave a comment »

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2009

ΘΕΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΤΟΕ

Θετικό κλίμα επικράτησε στην σημερινή συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου και του Υφυπουργού κ. Σαχινίδη, κατά την οποία υπήρξε κατανόηση των θέσεων της ΟΤΟΕ ενώ, ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε βούληση εποικοδομητικού διαλόγου με τη Κυβέρνηση για όλα τα θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους και στη λειτουργία των Τραπεζών.

Η ΟΤΟΕ παρέδωσε υπόμνημα με τις θέσεις της για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και ενημέρωσε αναλυτικά τον Υπουργό και τον Υφυπουργό για την στάση της Διοίκησης Αράπογλου της Εθνικής Τράπεζας που συνεχίζει να απειλεί με δικαστικές διώξεις την ΟΤΟΕ, τον ΟΜΕΔ και τους εργαζομένους.

Η ΟΤΟΕ ενημέρωσε, επίσης, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για την πρόθεσή της να συμβάλλει μέσα από έναν εποικοδομητικό διάλογο με τις Τράπεζες για την αντιμετώπιση των συνεπειών της Χρηματοπιστωτικής Κρίσης η οποία, όμως, αποκρούστηκε προκλητικά από τις Τράπεζες όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση.

Ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε λέγοντας χαρακτηριστικά:

«… ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, όμως, όσα λέγαμε προγραμματικά για τις Τράπεζες θα ισχύσουν κατά γράμμα και το πρόγραμμα της Κυβέρνησης θα εφαρμοσθεί κανονικά»

Επεσήμανε, ακόμα, ότι το θέμα των Bonus θα εξετασθεί συνολικά μαζί και με άλλα ζητήματα που αφορούν στην εποπτεία, στις πρακτικές των Τραπεζών και στην τήρηση των θεσμών, καταλήγοντας ότι στη συνέχεια θα συναντηθεί με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών.

Η ΟΤΟΕ ευχαρίστησε τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Οικονομικών για την άμεση ανταπόκρισή τους και δήλωσε ότι θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην κατεύθυνση μιας νέας λειτουργίας του Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, το οποίο πρέπει να σέβεται το Σύνταγμα και τους Νόμους και να λειτουργεί σε όφελος των κοινωνικών αναγκών και της οικονομικής ανάπτυξης.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

10 Νοεμβρίου, 2009 at 1:55 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized