Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

leave a comment »

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 17

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας για να συζητήσει και να εκτιμήσει τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχαμε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Strub.
Οι θέσεις της Διοίκησης στα ζητήματα που τέθηκαν στη διάρκεια της συνάντησης, όπως σας τα γνωστοποιήσαμε στην Νο 16 ανακοίνωσή μας ήταν :
1. Πορεία και προοπτική της Τράπεζας.
Αποκλείοντας το ενδεχόμενο συγχώνευσης στην παρούσα φάση, έθεσε σαν στόχο για την ομαλή πορεία της Τράπεζας, αν όχι την κερδοφορία, τουλάχιστον την μη ύπαρξη ζημιών στο τέλος του 2012.
Καθόρισε σαν στόχο τους καλούς και μεγάλους πελάτες με ανάπτυξη του Private Banking ενώ μας ενημέρωσε για τη σχεδίαση νέων, ανταγωνιστικών προϊόντων στη Γαλλία ειδικά για την Ελληνική αγορά.
2. Εργασιακά και Οργανισμός Προσωπικού.
Εξέφρασε την άποψη ότι ο Οργανισμός Προσωπικού είναι παρωχημένος και χρήζει επικαιροποίησης.
Σκοπός της μητρικής Crédit Agricole δεν είναι η συρρίκνωση Εργασιακών Δικαιωμάτων αλλά η απλοποίηση του κανονισμού λειτουργίας της Τράπεζας. Αναφέρθηκε στη δέσμευση του για γραπτή ενημέρωση μας επί των απόψεων του για τον Οργανισμό, θέση που τήρησε αποστέλλοντας μας σχετική επιστολή που σας επισυνάπτουμε και έχει ως ακολούθως :

«««
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2010

Προς : Σύλλογο Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας

Υπόψη Προέδρου κ. Γ. Κωνσταντινόπουλου

Κύριε Πρόεδρε,

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας, λογοδοτώντας και εγώ στον κύριο μέτοχο που είναι η CASA, θέλω να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα, που αφορούν στον Οργανισμό Προσωπικού και που είναι θέματα που έχω ήδη συζητήσει μαζί σας παλαιότερα:

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο υπάρχων Οργανισμός, που ισχύει από το 1977, είναι σε πολλά σημεία παρωχημένος και έχει ξεπεραστεί – επί το καλύτερο για τους εργαζόμενους – από τους Νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Ελληνικούς νόμους και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Ωστόσο όπως παρουσιάζεται σε ενιαίο κείμενο δημιουργεί πολλές φορές ασάφεια και αμφισβητήσεις σχετικά με την ερμηνεία του, όπως μου αναφέρουν οι συνεργάτες μου και αποτελεί σημείο κριτικής για όλους μας.

Θα ήθελα να τονίσω ότι ο κύριος μέτοχος και εγώ, δεν επιθυμούμε να στερηθούν οι εργαζόμενοι οποιοδήποτε βασικά τους δικαιώματα, αλλά θα επιθυμούσα να υπάρξει διαβούλευση και διαπραγμάτευση στα παρακάτω σημεία:

1. Μείωση των βαθμών από έντεκα σε πέντε
2. Μείωση των κατηγοριών εργαζομένων (κλάδοι) από εννέα σε τρεις
3. Αναφορικά με την πειθαρχική διαδικασία, εξάλειψη του θεσμού του ανακριτή, μείωση των βαθμών των πειθαρχικών επιτροπών από τρεις σε δύο και μείωση της περιόδου που είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση της πειθαρχικής διαδικασίας

Είναι προφανές από τα παραπάνω ότι η διαβούλευση και διαπραγμάτευση των παραπάνω θεμάτων με κανένα τρόπο δεν θα επηρεάσουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Παράλληλα, είναι προφανές και δυστυχώς κάτι που μπορεί να μην είναι κατανοητό από τρίτους, ότι κάποια άρθρα του Οργανισμού πρέπει είτε να «ξαναγραφτούν» στην καθομιλουμένη γλώσσα, μιας και ορισμένα άρθρα του Οργανισμού δεν είναι κατανοητά ούτε καν από τους ίδιους τους εργαζόμενους, είτε θα πρέπει να καταργηθούν εντελώς μιας και ήταν άρθρα που αφορούσαν μεταβατικές διατάξεις άλλων Κανονισμών Εργαζομένων (Οργανισμούς) σε ισχύ πριν το 1977. Για το λόγο αυτό προτείνω τη σύσταση μιας κοινής επιτροπής (Τράπεζα – Σύλλογος) που θα έχει την εντολή να ολοκληρώσει το έργο αυτό μέσα στο 2010.

Η Επιτροπή αυτή επίσης θα αναλάβει το έργο να καταργήσει ή να αναμορφώσει, μέσα στο ίδιο πλαίσιο όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αυτά τα άρθρα ή σημεία / παραγράφους που είναι ξεπερασμένα και δεν θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο επάνω σε αυτά (θρησκευτικά πιστεύω, παίγνια κλπ.).

Η γνώμη μου είναι ότι η συμβολή σας στα προαναφερόμενα θέματα, είναι καθοριστική και απαραίτητη και επιτρέψτε μου να πω, είναι και μια απόδειξη της υπευθυνότητάς μας απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους.

Ως ένδειξη καλής θέλησης και καλής πίστης της Τράπεζας, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε άμεσα τη διαδικασία ένταξης στον Οργανισμό, όλων αυτών των εργαζομένων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.

Πιστεύω ακράδαντα ότι με την επίτευξη της συμφωνίας στα προαναφερόμενα θέματα, προσφέρουμε σημαντικές υπηρεσίες στην ανάπτυξη των εργαζομένων μας και στον εκσυγχρονισμό της Τράπεζας.

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
και Διευθύνων Σύμβουλος

ALAIN STRUB »»»

Η επιστολή αυτή λόγω της σοβαρότητά της, απασχόλησε έντονα και μονοπώλησε σχεδόν τη συνεδρίαση του Δ.Σ., όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, διότι όπως μας είχε και προφορικά εκθέσει, πέραν των θέσεων του για τον Οργανισμό, θίγει και το κορυφαίο για εμάς ζήτημα της ένταξης των νέων συναδέλφων σε αυτόν σαν απόδειξη καλής πίστης.

3. Προαγωγές.
Δεσμεύτηκε για επίσπευση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη διενέργεια των παραπόνων και των προαγωγών.
4. Εθελούσια Έξοδος / Προσλήψεις.
Δεν υπάρχει καμία σκέψη για νέα εθελούσια έξοδο. Αναγνώρισε την ανάγκη διενέργειας προσλήψεων διότι η φυγή συναδέλφων λόγω του νέου ασφαλιστικού έχει αποδυναμώσει κυρίως το Δίκτυο και άλλες ευαίσθητες υπηρεσίες.
5. Καριέρα / Εκπαίδευση.
Δεσμεύτηκε για αξιοκρατικό σύστημα αξιολόγησης, σύστημα πρόβλεψης καριέρας και ενίσχυση της εκπαίδευσης των εργαζομένων.
6. Πειθαρχική Διαδικασία.
Εξέφρασε την έντονη διάθεση του για επίσπευση των διαδικασιών Πειθαρχικού Ελέγχου.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας παραθέσαμε αυτούσια την επιστολή του κ. Strub ώστε ο καθένας να μπορεί να την αξιολογήσει και να την κρίνει.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη συνεδρίασή του, αποφάσισε ότι δεν συμφωνεί με την επιστολή αυτή την οποία και δεν μπορεί να δεχτεί σαν βάση διαλόγου. Αποφάσισε όμως συγχρόνως να συνταχθεί απαντητική εκ μέρους μας επιστολή, που θα περιέχει αυστηρά συγκεκριμένο και καθορισμένο πλαίσιο διαλόγου που θα ακολουθεί πιστά τους παρακάτω άξονες :
1) Δεν συναρτάμε την ένταξη των νέων συναδέλφων με την οποιαδήποτε εξέλιξη, θετική ή αρνητική, στο μεταξύ μας διάλογο για τροποποίηση άρθρων του Οργανισμού Προσωπικού.
Καλούμε τη Διοίκηση να αρχίσει άμεσα την ένταξη των ανένταχτων νέων συναδέλφων μας στον υπάρχοντα Οργανισμό.
Αυτό θεωρούμε ότι θα ήταν από πλευράς της μια ειλικρινής εκδήλωση καλής θέλησης και πίστης προς τους εργαζομένους και το Σύλλογό τους, χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις.
2) Οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει από το διάλογο πάνω στα ζητήματα της ατζέντας και αφορούν έστω και σε ένα άρθρο του Οργανισμού, θα ενσωματωθεί με τις διαδικασίες που ορίζονται από τα καταστατικά των δυο πλευρών. Η ισχύς των τροποποιήσεων θα αφορά τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν από την ημερομηνία υπογραφής του και εντεύθεν.
Για τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί προγενέστερα και με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, θα ισχύει απαρέγκλιτα ο υπάρχων σήμερα Οργανισμός μέχρι να συνταξιοδοτηθεί και ο τελευταίος σήμερα εργαζόμενος.
3) Ο Σύλλογος μας διαφυλάσσοντας σαν κόρη οφθαλμού τον Οργανισμό Προσωπικού, σε καμία περίπτωση δεν δέχεται να καθίσει σε ένα τραπέζι διαλόγου όπου θα τεθεί υπό αμφισβήτηση, ολική ή έστω μερική, το σύνολο των διατάξεων και άρθρων του Οργανισμού.
Η όποια συζήτηση θα μπορούσε να γίνει μόνο με αυστηρά καθορισμένη ατζέντα διαλόγου, που θα αφορά ελάχιστα, συγκεκριμένα και εκ των προτέρων καθορισμένα από κοινού άρθρα.
4) Όσον αφορά στην πειθαρχική διαδικασία μπορούμε να συζητήσουμε τρόπους για συντόμευση του χρόνου διεκπεραίωσης, που είναι και δικό μας αίτημα για άρση της μακροχρόνιας ομηρίας αρκετών συναδέλφων.
Παραμένει αδιαπραγμάτευτο το αίτημά μας για τήρηση των προβλεπόμενων για όλους τους συναδέλφους και τη διατήρηση συνολικά 3 βαθμών Πειθαρχικού Ελέγχου.
5) Ο Σύλλογός μας εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του σε κάθε γενικόλογη αναφορά ή προσπάθεια αλλαγών έξω από τη συγκεκριμένη ατζέντα διαλόγου, με πρόσχημα ότι έχουν ξεπεραστεί άρθρα ή σημεία του Οργανισμού.
Συμφωνούμε κατ’αρχήν στη δημιουργία κοινής επιτροπής από ειδικούς επιστήμονες, μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου και εκπροσώπους της Τράπεζας, που θα προσπαθήσει να «μεταφράσει» τον Οργανισμό στη δημοτική γλώσσα, μόνον όπου αυτό είναι δυνατόν χωρίς να θίγει στο παραμικρό την ουσία των διατάξεων και κυρίως το πνεύμα του Οργανισμού Προσωπικού.
6) Εμείς, σαν Σύλλογος, θα καθορίσουμε την ατζέντα του διαλόγου με αυστηρό και προκαθορισμένο πλαίσιο, θέτοντάς την σε γνώση όλων των συναδέλφων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Μετά τα παραπάνω είναι προφανές ότι θα ακολουθήσει νέα συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας, ώστε να της γνωστοποιηθούν προφορικά και να της επιδοθούν εγγράφως οι θέσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου.
Παράλληλα θα ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι με ειδική ανακοίνωση.
Από την αποδοχή ή μη του συγκεκριμένου πλαισίου από πλευράς Διοίκησης, θα εξαρτηθούν οι παραπέρα ενέργειές μας, όπως αποφασίστηκε από το Δ.Σ.

Α) Στην περίπτωση που το πλαίσιό μας γίνει αποδεκτό, θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης των νέων συναδέλφων.
Παράλληλα αποφασίστηκε να αρχίσουν περιοδείες των μελών του Δ.Σ. για ενημέρωση όλων των συναδέλφων, συγκεντρώσεις όπου θα αναπτυχθεί ο διάλογος με τους εργαζόμενους, που θα κορυφωθεί σε έκτακτη Γενική Συνέλευση όλων των μελών μας, που θα αποφασιστεί σε συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου. Αυτή η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας είναι εκείνη που θα εξουσιοδοτήσει το Δ.Σ. του Συλλόγου να προχωρήσει ή όχι σε συμφωνία για τις όποιες τροποποιήσεις του Οργανισμού.
Β) Στην αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η Διοίκηση εμμένει στα εκβιαστικά διλήμματα και στις γενικόλογες απαιτήσεις που αμφισβητούν τον ίδιο τον Οργανισμό Προσωπικού, όπως διαφαίνεται σε σημεία της επιστολής της, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να απαντήσει δυναμικά, τόσο συνδικαλιστικά με αγώνες και κινητοποιήσεις όσο και νομικά, καταθέτοντας άμεσα και μαζικά εκατοντάδες αγωγές, που είναι ήδη έτοιμες, για ένταξη των νέων συναδέλφων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σας καλούμε όλους σε συσπείρωση γύρω από το Σύλλογο, σε αγωνιστική επαγρύπνηση και σε ουσιαστική συμμετοχή τόσο στις διαδικασίες διαλόγου όσο και στις δράσεις του Συλλογικού Οργάνου.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

20 Οκτωβρίου, 2010 στις 6:22 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: