Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ανακοίνωση Νο.18 Συλλόγου Εργαζομένων Εμπορικής Τράπεζας – Επιστολή στο Δ/ντα Σύμβουλο

with one comment

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Σε συνέχεια των αποφάσεων που πάρθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010 σχετικά με την από 14 Οκτωβρίου επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Strub προς το Σύλλογο, αποστείλαμε την παρακάτω απαντητική επιστολή με τις θέσεις και τις προτάσεις μας :

««« Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2010

Προς : Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.
και Διευθύνοντα Σύμβουλο
κ. Strub

Σε απάντηση της επιστολής σας της 14/10/2010, στην οποία εκφράζετε τις θέσεις σας για δυο πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι ο Οργανισμός Προσωπικού και η ένταξη σε αυτόν των ανένταχτων συναδέλφων μας, έχουμε να θέσουμε υπ’όψιν σας τα ακόλουθα :
Εν αρχή οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε ότι όλα τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου των εργαζομένων, φύσει και θέσει, οφείλουμε να υπηρετούμε αποκλειστικά και μόνον τα συμφέροντα των εργαζομένων τηρώντας απαρέγκλιτα αρχές και δεσμεύσεις για τις οποίες λογοδοτούμε καθημερινά.
Με μοναδικό γνώμονα το συλλογικό συμφέρον του συνόλου των εργαζομένων, κατόπιν της λήψης της επιστολής σας, συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, όπου αφού συζητήθηκε διεξοδικά το περιεχόμενό της, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα τα οποία και θέτουμε υπ’όψιν σας :

1. Η ένταξη στον ισχύοντα Οργανισμό των ανένταχτων συναδέλφων μας παραμένει πρώτη προτεραιότητα που συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, στη διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας και εν τέλει υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της νομιμότητας.
Σας καλούμε να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία ένταξης στον Οργανισμό Προσωπικού όλων των συναδέλφων χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις.
Αυτή σας η ενέργεια θα αποτελέσει αναμφίβολα, πέραν της νομικής σας υποχρέωσης, μια ειλικρινή πράξη καλής θέλησης και καλής πίστης της Τράπεζας προς το σύνολο των εργαζομένων και το Συλλογικό τους Όργανο.

2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι ταγμένο να διαφυλάσσει την ύπαρξη, τη λειτουργία και το πνεύμα του Οργανισμού Προσωπικού στο διηνεκές. Συνεπώς είναι αδύνατο να προσέλθουμε σε ένα διάλογο όπου με γενικές αναφορές ελοχεύει ο κίνδυνος αμφισβήτησης ή και κατάργησης σημαντικών άρθρων και αρχών του Οργανισμού.
– Αντίθετα μπορούμε να προσέλθουμε σε έναν ειλικρινή διάλογο βελτίωσης συγκεκριμένων άρθρων – όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν με προηγούμενες Διοικήσεις – αρκεί η ατζέντα του διαλόγου να είναι αυστηρά προκαθορισμένη.
Προς άρσην παρεξηγήσεων ή ψευδών εντυπώσεων προς κάθε κατεύθυνση αυτό σημαίνει ότι υπάρχει έδαφος διαλόγου μόνο στην περίπτωση που περιγραφούν αυστηρά εκ των προτέρων τα σημεία και το μέγεθος των αλλαγών τα οποία σε κάθε περίπτωση βελτιώνουν τον Οργανισμό και δε θίγουν ούτε κατ’ ελάχιστο το «πνεύμα και το γράμμα του νόμου».
Οφείλουμε ακόμη να σας υπενθυμίσουμε ότι η πορεία του διαλόγου και κυρίως τα αποτελέσματά του θα τεθούν υπό έγκριση με βάση την αρχή της λογοδοσίας σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας όπου θα αποφασίσει το σύνολο των εργαζομένων για την αποδοχή τους ή μη.

3. Αν τελικά αποδεχτείτε τις δυο προηγούμενες ενότητες των θέσεών μας, δηλαδή την ένταξη των νέων συναδέλφων μας στον Οργανισμό και τη διαδικασία διαλόγου, πάνω σε μια αυστηρά προκαθορισμένη ατζέντα συγκεκριμένων σημείων, χωρίς γενικές αμφισβητήσεις και άλλα προαπαιτούμενα, οι τροποποιήσεις που ενδέχεται να προκύψουν από τη διαδικασία διαλόγου θα πρέπει να ενσωματωθούν στον Οργανισμό Προσωπικού και να αφορούν τους εργαζόμενους που θα προσληφθούν από την τυχόν υπογραφή του και εντεύθεν.
Είναι αυτονόητο για εμάς ότι για το σύνολο του Προσωπικού που είναι ήδη ενταγμένο στον Οργανισμό καθώς και το υπό ένταξη κομμάτι των νέων συναδέλφων θα συνεχίσει να ισχύει μέχρι τη συνταξιοδότηση και του τελευταίου ο Οργανισμός όπως αυτός υφίσταται σήμερα.
Εν κατακλείδι οι όποιες τροποποιήσεις δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ.

Ανακεφαλαιώνοντας θα θέλαμε να σας διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά ότι στο Σύλλογο μας καθώς και στο σύνολο των εργαζομένων δεν υπάρχει έδαφος για γενικές συζητήσεις που αμφισβητούν το σύνολο ή έστω και μικρά κομμάτια του Οργανισμού Προσωπικού.
Στη σημερινή συγκυρία η Τράπεζα δεν μπορεί να αντέξει μάχες χαρακωμάτων, «κρυφές ατζέντες» και «δεύτερες σκέψεις» που υπονομεύουν τον ειλικρινή διάλογο.
Αυτό που χρειάζεται είναι εργασιακή ειρήνη που θα στηρίζεται στο σεβασμό των θεσμών των νόμων και των εργασιακών σχέσεων, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι με ασφάλεια, ισονομία και αξιοκρατία να συνεχίσουν να προσφέρουν τα μέγιστα.
Σ’αυτό το πνεύμα σας καλούμε να αποδεχτείτε τις θέσεις μας, διευκρινίζοντας ανάλογα τις δικές σας, θεωρώντας ότι από την πλευρά μας με ειλικρίνεια και συνέπεια συμβάλλουμε κατά τον καλύτερο τρόπο στην ανάπτυξη της Τράπεζας, την οποία θεωρούμε άρρηκτα δεμένη με τη διασφάλιση των συμφερόντων των εργαζομένων σ’αυτήν που απαρέγκλιτα έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε τώρα και στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

»»»

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Δεν εφησυχάζουμε, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, δημιουργούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για διασφάλιση και κατοχύρωση των Εργασιακών Σχέσεων όλων των συναδέλφων, ενταγμένων και μη στον Οργανισμό Προσωπικού.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

27 Οκτωβρίου, 2010 στις 3:37 μμ

Ένα Σχόλιο

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] 1. Η ένταξη στον ισχύοντα Οργανισμό των ανένταχτων συναδέλφων μας παραμένει πρώτη προτεραιότητα που συμβάλλει άμεσα και αποτελεσματικά στην εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας, στη διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας και εν τέλει υπηρετεί τις αρχές της ισότητας και της νομιμότητας. Σας καλούμε να ξεκινήσετε άμεσα τη διαδικασία ένταξης στον Οργανισμό Προσωπικού όλων των συναδέλφων χωρίς προαπαιτούμενα και δεσμεύσεις. Αυτή σας η ενέργεια θα αποτελέσει αναμφίβολα, πέραν της νομικής σας υποχρέωσης, μια ειλικρινή πράξη καλής θέλησης και καλής πίστης της Τράπεζας προς το σύνολο των εργαζομένων και το Συλλογικό τους Όργανο. Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Συλλόγου. […]


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: