Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΣΕΕΤ: ανακοινωση Νο. 28 για τη συνάντηση με τη Διοίκηση

with one comment

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011,προγραμματισμένη συνάντηση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας με τη Διοίκηση και συγκεκριμένα με την Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου κα Νικολαΐδου και τις Διευθύντριες κυρίες Βεντήρη και Παλιούρα.
Η ατζέντα περιλάμβανε όλα τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν όλο σχεδόν το φάσμα των Εργασιακών Σχέσεων, τις συμβάσεις, τη λειτουργία της Τράπεζας και τα οικονομικά. Επειδή πρόκειται ως επί το πλείστον για σοβαρά αλλά και χρονίζοντα θέματα, ο Σύλλογος ζήτησε σαφείς απαντήσεις, ξεκάθαρες θέσεις και άμεσες λύσεις για να αποκατασταθεί το αίσθημα σιγουριάς και ασφάλειας σε όλους τους εργαζόμενους και να αποφευχθούν οι τριβές, οι εντάσεις, και πιθανόν μελλοντικές ρήξεις που αναπόφευκτα μπορούν να δημιουργηθούν.
Αναλυτικά οι θέσεις της Τράπεζας είναι :

1. Ένταξη νέων συναδέλφων στον Οργανισμό Προσωπικού.
Ισχύουν οι θέσεις του Δ/ντος Συμβούλου κου Strub όπως αυτές εκφράστηκαν με την από 10/12/2010 επιστολή του, δηλαδή επί της ουσίας όχι στην ένταξη.
Μετά από αυτή την τοποθέτηση ο Σύλλογος δήλωσε ότι θα συνεχίσει την κατάθεση αγωγών για την ένταξη των νέων συναδέλφων στον Οργανισμό με δικαστικά μέσα.

2. Υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2010.
Η Τράπεζα είναι εν αναμονή των εξελίξεων και της έκβασης των Συλλογικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΟΤΟΕ και Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Η Τράπεζα σαν πάγια τακτική της ισχυρίστηκε ότι ακολουθεί τις Συλλογικές Συμβάσεις. Αν οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις δεν καταλήξουν σε συμφωνία, η κατάσταση θα εκτιμηθεί εκ νέου και θα ενημερώσει το Σύλλογο. Τονίστηκε πάντως ότι το budget του 2010 έχει κλείσει για την Τράπεζα και σημειώθηκε ότι σε αυτό δεν προβλέπονται αυξήσεις!
Θέση του Συλλόγου είναι η στήριξη του θεσμού των Επιχειρησιακών Συμβάσεων που υπογράφονται από το Σύλλογο και την Τράπεζα από το 1994 και εγγυώνται τη βελτίωση των εργασιακών και οικονομικών κατακτήσεων των εργαζομένων.

3. Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο εξωνοσοκομειακής περίθαλψης.
Η Τράπεζα ανέθεσε το έργο της μελέτης και αξιολόγησης των προσφορών που κατέθεσαν οι 5 ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες σε ανεξάρτητο οίκο που είναι και ο Broker της CREDIT AGRICOLE πανευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή έχει παραδοθεί η τελική κατάταξη των προσφορών και θα κληθεί και ο Σύλλογος, σαν συμβαλλόμενο μέρος, να λάβει γνώση και να αποφασίσει.
Κοινή θέληση όλων είναι η κατά το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση των διαδικασιών και η επιλογή της πλέον συμφέρουσας για τους εργαζομένους πρότασης.

4. Ειδικές Συμβάσεις Χειριστών Η.Κ.- Ηλεκτρολόγων.
Και οι δυο προτάσεις είναι ήδη έτοιμες. Θα δοθούν άμεσα στο Σύλλογο για τελική εκτίμηση και υπογραφή.

5. Καταβολή υπολοίπου ποσού ενίσχυσης Πολιτιστικών έτους 2010.
Μέχρι 31 Ιανουαρίου 2011 θα πιστωθούν 100.000 ευρώ.

6. Αναπληρώσεις 29 ημερών.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού έχουν δώσει οδηγία στους υπεύθυνους Δικτύου και τους Περιφερειακούς για τερματισμό κατά το δυνατόν αυτής της πρακτικής. Τα κενά όμως στο Δίκτυο δημιουργούν έκτακτες ανάγκες. Η οριστική λύση του προβλήματος θα δοθεί μέσα από την ολοκλήρωση των τοποθετήσεων των συναδέλφων του Δικτύου από την επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων σύμφωνα με τη νέα Οργανωτική Δομή. Εν πάσει περιπτώσει εκκρεμεί σε μεγάλο βαθμό η αποστολή εισηγήσεων για τοποθετήσεις από τις Περιφέρειες.
Ο Σύλλογος δήλωσε ότι δεν θα δεχτεί σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί η παρανομία των 29ήμερων αναπληρώσεων. Καλούμε άμεσα τους υπεύθυνους της Λιανικής Τραπεζικής να προχωρήσουν σε μόνιμες τοποθετήσεις.

7. Εσωτερικές προαγωγές Διευθύνσεων Εφαρμογών και Συστημάτων Πληροφορικής.
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου δεν έχει καμία εμπλοκή στο ζήτημα των εσωτερικών προαγωγών. Είναι καθαρά θέμα και ευθύνη των αρμόδιων Διευθύνσεων.
Σημειώθηκε όμως ότι η κάθε Διεύθυνση έχει ευθύνη για τη διαχείριση του κόστους που πιθανόν συνεπάγονται οι αποφάσεις της, και είναι προκαθορισμένο μέσα από τον προϋπολογισμό της κάθε Διεύθυνσης. Η γενική αρχή της Τράπεζας για περιστολή του λειτουργικού κόστους είναι και σε αυτές τις περιπτώσεις σε ισχύ.
Άποψη του Συλλόγου είναι ότι η μεταφορά ευθυνών δεν δίνει λύση στα χρονίζοντα θέματα και δεν απαλλάσσει κανέναν από τις ευθύνες που προκύπτουν εκ της θέσεως του.
Καλούμε τους αρμόδιους Διευθυντές να προχωρήσουν στην άμεση εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού.

8. Εξειδικευμένο Επίδομα Επιθεωρητών που απομακρύνθηκαν ακούσια από τη Διεύθυνση.
Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ισχυρίζεται ότι η διακοπή καταβολής του συγκεκριμένου επιδόματος οφείλεται σε ρητή αναφορά του εσωτερικού κανονισμού βάσει του οποίου χορηγείτο στους συναδέλφους για όσο χρόνο υπηρετούσαν στη Διεύθυνση Επιθεώρησης και μόνο.
Ο Σύλλογος απήντησε ότι θα εξετάσει τρόπους ανατροπής της βλαπτικής αυτής μεταβολής.

9. Προαγωγές υψηλόβαθμων.
Οι προαγωγές των υψηλόβαθμων είναι στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης. Είναι άγνωστο πότε και αν θα πραγματοποιηθούν.
Ο Σύλλογος καλεί για άλλη μια φορά τη Διοίκηση να προχωρήσει άμεσα στις προαγωγές των υψηλόβαθμων γιατί πέρα από το ηθικό θέμα προκύπτει και θέμα λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων.

10. Προσλήψεις Προσωπικού.
Καμία χρονική ή ποσοτική δέσμευση για προσλήψεις που θα ενισχύουν κυρίως το Δίκτυο. Υπάρχει πιθανότητα μετακίνησης και αξιοποίησης συναδέλφων που θα πλεονάζουν με το επικείμενο κλείσιμο 10-12 Καταστημάτων.
Ο Σύλλογος κάλεσε την Τράπεζα να μην αντιμετωπίζει με ημίμετρα τη διαπιστωμένη δυσλειτουργία του Δικτύου. Υπάρχει άμεση ανάγκη προσλήψεων για ενίσχυση των Καταστημάτων με υπαλλήλους ‘’πρώτης γραμμής’’. Παράλληλα να λαμβάνονται πάντοτε υπ’ όψιν οι υποχρεώσεις της Τράπεζας από τις Συμβάσεις που έχει υπογράψει με το Σύλλογο.

11. Εθελούσιες Έξοδοι.
Δεν υπάρχει γενική πρόβλεψη. Είναι σε εξέλιξη διαδικασία αποχώρησης με κίνητρα καθαριστριών και βοηθητικού προσωπικού που έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και μόνο.
Τονίστηκε ότι πάγια θέση του Συλλόγου είναι και παραμένει ότι η οποιαδήποτε ‘’εθελουσία’’ δεν μπορεί να γίνεται εις βάρος των Ταμείων των εργαζομένων.

12. Κατάστημα «METRO MALL».
Έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες για τήρηση του Συμβατικού ωραρίου λειτουργίας το οποίο και τηρείται.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

• Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας για την αδιέξοδη άρνησή της να εντάξει τους νέους συναδέλφους στον Οργανισμό Προσωπικού.
• Καταγγέλλουμε την Εμπορική γιατί «κρύβεται» πίσω από την παρελκυστική τακτική της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο θέμα της υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Όπως αντιλαμβάνεστε και πάλι η Διοίκηση, στην καλύτερη περίπτωση, είτε υπεκφεύγει είτε μεταθέτει τις ευθύνες της. Τα προβλήματα όμως των συναδέλφων είναι καθημερινά και χρειάζονται άμεσες λύσεις και όχι υποσχέσεις και ευχολόγια.
Η ίδια η Τράπεζα χρειάζεται όλο το Ανθρώπινο Δυναμικό σε συνθήκες Εργασιακής Ασφάλειας για να ανακάμψει.
Εμείς από την πλευρά μας είμαστε όπως πάντα εδώ να διεκδικούμε, να αγωνιζόμαστε και να επιδιώκουμε το καλύτερο.
Σαν Σύλλογος και σαν εργαζόμενοι δίνουμε κοινό αγώνα, συντονισμένοι με την ΟΤΟΕ, για προάσπιση του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων.
Η στάση μας αυτή κινείται στα πλαίσια της αγωνιστικής αντίδρασης του κλάδου απέναντι στους Τραπεζίτες, οι οποίοι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση αρνούνται να υπογράψουν Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, έχοντας σαν απώτερο στόχο να στερήσουν από τους εργαζόμενους βασικά εργασιακά δικαιώματα και να αμφισβητήσουν ευθέως ακόμη και το θεμελιώδες δικαίωμα της εργασίας.
Ο Σύλλογός μας συμμετέχει ενεργά και μαχητικά στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για τις 23 Φεβρουαρίου 2011 μαζί με όλους τους Έλληνες εργαζόμενους.
Οι εργαζόμενοι της Εμπορικής Τράπεζας μαζί με το Σύλλογό τους αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο, για την υπεράσπιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, για σεβασμό σε θεσμούς, νόμους και συμβάσεις.
Για μια Εμπορική Τράπεζα που εγγυάται το μέλλον τους μέσα από μια πορεία προόδου και ανάπτυξης.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Written by antiracistes

26 Ιανουαρίου, 2011 στις 7:02 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ένα Σχόλιο

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] της Τράπεζας είναι : ……διαβάστε τη συνέχεια στο ιστολόγιο Greekunions LikeBe the first to like this […]


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: