Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ» ΣΤΟΝ ΣΕΕΤ

leave a comment »

ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΛΕΒΑΡΗΣ 2011

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ – ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ :

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Καθοριστικό ρόλο στην αναγκαία προσπάθεια ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας, για τη δημιουργία όρων κινήματος σ΄ αυτόν, θα παίξουν τα τοπικά όργανα του Συλλόγου μας (Επιτροπές Καταστημάτων).
Για αρκετά χρόνια στο παρελθόν, οι Επιτροπές στους χώρους δουλειάς έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δράση του Συλλόγου μας.
Συσπείρωσαν, ενεργοποίησαν και κινητοποίησαν τις Συναδέλφισσες και τους Συναδέλφους , στη βάση των ειδικών και γενικών προβλημάτων μας.
Αποτέλεσαν έτσι τα βάθρα του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας.
Μέσα από τις Τοπικές Συνελεύσεις και από τη δική τους δράση, οι εργαζόμενες (οι) αντιλαμβάνονταν, με άμεσο και ζωντανό τρόπο, τη μεγάλη σημασία που είχαν για την ίδια τη ζωή τους στην Τράπεζα.
Με την καθημερινή τους δράση δυνάμωναν τους δεσμούς με το Σύλλογο, διαμόρφωναν συνειδήσεις, ενίσχυαν και ενέπνεαν τη πεποίθησή τους στη συλλογική δράση.
Για μια σειρά λόγους, που περιγράφουμε στην ανακοίνωση μας Νο 39, οι Επιτροπές αυτές τον τελευταίο χρόνο απενεργοποιήθηκαν και έπαψαν να παίζουν το ρόλο τους.
Αυτή η αρνητική εξέλιξη είναι επιτακτική ανάγκη να αναστραφεί. Ιδιαίτερα σήμερα, σε συνθήκες κλιμάκωσης της Κυβερνητικής και εργοδοτικής επίθεσης, η ανασυγκρότηση των Επιτροπών αποτελεί όρο και προϋπόθεση για την υπεράσπιση και ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και κατακτήσεων μας.
Η παρούσα λοιπόν συγκυρία επιβάλει να ξαναζωντανέψουμε το θεσμό των Επιτροπών, γιατί αποτελούν την προέκταση του Συλλόγου μας σε κάθε χώρο και έχουν πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν, εφόσον θελήσουν !!!!
• Να αντισταθούν στις αυθαιρεσίες της Διοίκησης και των Διευθυντών
• Να αντισταθούν στις παραβιάσεις του ωραρίου συναλλαγών και εργασίας
• Να διεκδικήσουν τη καταγραφή και πληρωμή όλων των υπερωριών
• Να απαιτήσουν τη τήρηση του προγραμματισμού των αδειών
• Να επικοινωνούν με το Σύλλογο για κάθε πρόβλημα και να προτείνουν λύσεις.
Είναι κοινά αποδεκτό ότι πολλά και καθημερινά προβλήματα δεν μπορούμε να τ΄ αντιμετωπίσουμε με επιτυχία και αποτελεσματικότητα , αν δεν υπάρχει ενεργοποίηση ΟΛΩΝ ΜΑΣ και συσπείρωση , γύρω από το Συλλογικό όργανο.
Η αποτελεσματική διεκδίκηση των αιτημάτων μας, η υπεράσπιση δικαιωμάτων και κατακτήσεων, η βελτίωση της οικονομικής και εργασιακής γενικότερα θέση μας, η τήρηση των συμφωνιών και συμβάσεων και η υπογραφή νέων, Επιχειρησιακών και Κλαδικών, που να ικανοποιούν τις αυξημένες σύγχρονες ανάγκες μας, απαιτεί τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και ενότητα δράσης όλων των εργαζομένων
Πέρα λοιπόν από την τυπική διαδικασία, που επιβάλει το Καταστατικό του Συλλόγου μας, αμέσως μετά τις εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Συμβουλίου και των αντιπροσώπων για την ΟΤΟΕ και τα Εργατικά Κέντρα να διεξάγονται « οι εκλογές για την ανάδειξη Επιτροπών στα Καταστήματα και τις Διευθύνσεις, η θητεία των οποίων αρχίζει και λήγει ταυτόχρονα μ΄ αυτήν του Διοικητικού Συμβουλίου », υπάρχει και το ουσιαστικό μέρος, που είναι η ξεχωριστή σημασία , ιδιαίτερα σήμερα, του θεσμού των Επιτροπών.

Καλούμε λοιπόν όλες τις Συναδέλφισσες και τους Συναδέλφους , να δραστηριοποιηθούν ΑΜΕΣΑ και να εκλέξουν νέες Επιτροπές στα Καταστήματα και στις Διευθύνσεις.

• Να πραγματοποιηθούν Γενικές Συνελεύσεις σε ΟΛΟΥΣ τους χώρους Εργασίας (καταστήματα και Διευθύνσεις)
• Να συζητηθούν ΟΛΑ τα προβλήματα , ειδικά και γενικά, να αναζητηθούν και να προταθούν λύσεις
• Να εκλεγούν Εφορευτικές Επιτροπές για τη διεξαγωγή των εκλογών.
• Να υποβληθούν υποψηφιότητες σε ευρεία κλίμακα και να εκλεγούν οι πιο δραστήριες (οι) και ενεργητικές (οι) συναδέλφισσες, και συνάδελφοι στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές του Συλλόγου μας .

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Τώρα , χωρίς καμιά αναβολή, χωρίς καμιά χρονοτριβή, να εξαντλήσουμε όλα τα δυνατά περιθώρια, ώστε, μέχρι 28/02/10, κάθε Κατάστημα, κάθε Υπηρεσία. κάθε Διεύθυνση, να έχει τη δικιά της Επιτροπή χώρου.
Πάρτε ΟΛΟΙ μέρος, με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας και με αποφασιστικότητα, στις διαδικασίες για την ανάδειξη νέων Επιτροπών του Συλλόγου σ΄ ΟΛΟΥΣ τους χώρους δουλειάς.
Ο υπεύθυνος οργανωτικού του Συλλόγου μας, όσες και όσοι τον πλαισιώσουν, οι Διοικητικοί και Γενικοί Σύμβουλοι, ΟΛΕΣ (ΟΙ) οι δραστήριες (οι) και οι ενεργητικές (οι) Συναδέλφισσες (οι) να πάρουν την υπόθεση πάνω τους, σ΄ αυτό το κρίσιμο και ζωτικής σημασίας ζήτημα, για το παρόν και το μέλλον του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας και γενικότερα. Για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογών, αναδημοσιεύουμε το άρθρο 15 Καταστατικού του Συλλόγου μας:

΄Αρθρο 15

ΤΟΠΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Α. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ (Ε.Υ):

1)). Σε κάθε υποκατάστημα της Τραπέζης εκλέγεται από τους υπαλλήλους που εργάζονται εκεί, Επιτροπή που η θητεία της αρχίζει και λήγει ταυτόχρονα με εκείνη του Δ.Σ.
2)). Στα υποκαταστήματα που εργάζονται μέχρι 10 υπάλληλοι εκλέγονται μονομελείς ή διμελείς επιτροπές, μέχρι 50 υπάλληλοι εκλέγονται τριμελείς επιτροπές και στα υπόλοιπα πενταμελείς.
3)). Η εκλογή των μελών των επιτροπών γίνεται με καθολική ψηφοφορία των εργαζομένων σε κάθε υποκατάστημα βάσει ψηφοδελτίου – καταστάσεως, στην οποία γράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Υποψήφιοι είναι και οι προτεινόμενοι με έγγραφο που το υπογράφουν το λιγότερο οι μισοί υπάλληλοι του υποκαταστήματος.
4)). Μέλη της Ε.Υ. εκλέγονται όσοι προηγούνται σε σταυρούς προτίμησης , όπως προκύπτει από τα ψηφοδέλτια και βεβαιώνεται από σχετικό πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής.
5)). Η ψηφοφορία γίνεται μέσα σε δέκα (10) μέρες μετά την ημέρα ψηφοφορίας για τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής από 2-3 μέλη που εκλέγονται στο ίδιο χρονικό διάστημα με ανάταση των χειρών από Γενική Συνέλευση των εργαζομένων κάθε υποκαταστήματος.
6)). Υποψηφιότητες γίνονται δεκτές από την Εφορευτική Επιτροπή μέχρι τη στιγμή έναρξης της ψηφοφορίας .
7)). Η Εφορευτικής Επιτροπή κάθε υποκαταστήματος συντάσσει, υπογράφει και κοινοποιεί στο Σύλλογο, χωρίς καθυστέρηση πρακτικό ψηφοφορίας και εκλογής των Ε.Υ.
8)). Κάθε Ε.Υ. εκπροσωπείται από το Γραμματέα της, που εκλέγεται μεταξύ των μελών της.

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Ημερομηνία……………………………

Προς την
Τοπική Εφορευτική Επιτροπή
(Για την Εκλογή Επιτροπής
Μονάδας / Καταστήματος)

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Καταστατικού του Σ.Ε.Ε.Τ., σας γνωρίζω
ότι επιθυμώ να είμαι υποψήφιος στις αρχαιρεσίες που θα διεξαχθούν στις………….
για την ανάδειξη Επιτροπής Μονάδας / Καταστήματος

Ο αιτών

(¨Ονομ/νυμο – Υπογραφή )

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΩΡΟΥ / ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΕΕΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ………………………….

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ / ΜΟΝΑΔΑ…………………………..

ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ……………………………

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ……………………………………………

ΨΗΦΙΣΑΝ ……………………………………………..

ΕΓΚΥΡΑ ………………………………………………

ΑΚΥΡΑ / ΛΕΥΚΑ ……………………………………

ΕΛΑΒΑΝ :

1. 7.

2. 8.

3. 9.

4. 10.

5. 11.

6. 12.

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΟΙ :

……………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:.……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ Ο / Η :

…………………………………………………………………………………………

Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Ονομα – Υπογραφή)

Written by antiracistes

31 Ιανουαρίου, 2011 στις 9:28 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: