Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ανακοινωση του Συλλόγου εργαζομένων Εθνοdata για την Προσφυγή στην Επιθεώρηση Εργασίας για το θέμα των απλήρωτων υπερωριών

leave a comment »

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Όπως είχατε ενημερωθεί (http://www.seethnodata.gr/arxeia/iperories.doc,) πριν από 12 μήνες, την 6/7/2010 σε συνάντηση με την Διοίκηση της εταιρείας τέθηκε το θέμα των απλήρωτων υπερωριών και ζητήθηκε η καταβολή της αμοιβής της υπερωρίας για όλους τους υπαλλήλους της.

Στην σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αναφερόταν ότι «Από την πλευρά της εταιρείας ειπώθηκε ότι οι υπερωρίες καταβάλλονται κανονικά, εφόσον έχουν καταγραφεί και υποβληθεί στην εταιρεία από τον Υπεύθυνο του αντίστοιχου έργου. Για τους συναδέλφους που εργάζονται σε Υποδιευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας υπεύθυνος έργου είναι ο Υποδιευθυντής του Τμήματος στο οποίο εργάζονται.» και «ότι είναι στις προθέσεις της (της Διοίκησης) να καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των υπερωριών από 1/1/2010»

Λόγω του ότι συνέχισαν να μην καταβάλλονται οι υπερωρίες σε όλους επανήλθαμε με επιστολή προς την υπεύθυνη του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού με κοινοποίηση στον κ. διευθύνοντα σύμβουλο και ημερομηνία 1/10/2010 στην οποία αναφέραμε συγκεκριμένα παραδείγματα συναδέλφων που είχαν εργαστεί υπερωριακά από Δευτέρα έως Παρασκευή ή/και Σάββατο και δεν είχαν πληρωθεί.

Στις επόμενες συναντήσεις που έγιναν με την Διοίκηση με αφορμή και την σύνταξη του Κανονισμού Εργασίας (16/11/2010, 10/12/2010, 16/12/2010, 17/12/2010, 31/1/2011, 1/2/2011 ) επίσης ακολουθώντας τον δρόμο του διαλόγου υπενθυμίζαμε στην Διοίκηση τις υποχρεώσεις της.

Τον Ιανουάριο του 2011 κατεβλήθη μέρος των υπερωριών για το έτος 2010 σε συναδέλφους που είχαμε υποδείξει ως συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, πληρώνονταν κανονικά οι υπερωρίες σε ορισμένους συναδέλφους που εργάζονται σε συγκεκριμένες διευθύνσεις της Εθνικής Τράπεζας (Κεντροποιημένων Υπηρεσιών, Οργάνωσης) χωρίς όμως να επιλυθεί το πρόβλημα στο σύνολό του.

Εξαντλώντας κάθε όριο διαλλακτικότητας επανήλθαμε στο θέμα αναφέροντας ότι υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν αποζημιωθεί την στιγμή που ειδικά στο κτίριο της ΕΤΕ στον Γέρακα οι ώρες εισόδου εξόδου καταγράφονται μέσα από το υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο αποτυπώνει με πιστότητα κάθε κίνηση αφού πλέον μέχρι να φτάσουμε στο γραφείο μας χτυπάμε κάρτα μέχρι και τρεις φορές και η τεχνογνωσία σε βάσεις δεδομένων στην Διεύθυνση Πληροφορικής της ΕΤΕ είναι υπεραρκετή για να αντιμετωπίσει την υλοποίηση ενός τόσου απλού πληροφοριακού συστήματος.

Από την Διοίκηση της Εταιρείας, μας ανέφεραν ότι τα δεδομένα από την βάση δεδομένων εισόδου εξόδου του συστήματος εισόδου εξόδου στο κτίριο του Γέρακα θα δίνονταν από την Εθνική όχι σε ηλεκτρονική μορφή αλλά μόνο σε μορφή εκτυπώσεων από τις οποίες θα έπρεπε να υπολογιστεί ο υπερωριακός χρόνος απασχόλησης από το λογιστήριο της Εθνοdata. Αποφασίσαμε να δώσουμε πίστωση χρόνου στην εταιρεία, αντιλαμβανόμενοι ότι η εντατικοποίηση και ο φόρτος εργασίας θα επιβάρυνε συναδέλφους, εργαζόμενους του λογιστηρίου. Όμως, ενώ σε περίπου ένα μήνα, μας ανακοινώθηκε ότι η καταμέτρηση ολοκληρώθηκε υπήρξε εκ νέου κώλυμα στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αυτή την φορά ο λόγος που προβλήθηκε ήταν η αντίρρηση του υποδιευθυντή της Εθνικής.

Στην συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου την 4/7/2011 ελήφθη ομόφωνα η απόφαση να απευθυνθούμε στην Επιθεώρηση Εργασίας. Η Επιθεώρηση όρισε ημερομηνία συνάντησης με την εταιρεία για επίλυση εργατικής διαφοράς στις 5/8/2011 στην οποία και θα παραβρεθούμε. Για όλες τις παραπάνω ενέργειες και την πρόθεση να ζητήσουμε την αρωγή της Επιθεώρησης Εργασίας είχε ενημερωθεί το σώμα της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου την 23/5/2011.

Στην προσπάθειά μας αυτή, να διεκδικήσουμε δεδουλευμένα και να μη δεχτούμε αμαχητί την ισοπέδωση των δικαιωμάτων μας, πολύτιμος συμπαραστάτης θα είναι η ηθική και έμπρακτη συμπαράσταση των συναδέλφων υπαλλήλων της ΕΤΕ. Αυτοί έχουν αποδείξει ότι σε επίσης δύσκολους καιρούς, δεν έχουν δώσει χάρισμα τα δικαιώματα τους, κάνοντας και δικαστικούς αγώνες, πολύτιμη παρακαταθήκη για τους ίδιους και για τις επόμενες γενιές.

Σας επισυνάπτουμε απόσπασμα από την ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ όπου καταγράφεται ο ορισμός και ο τρόπος υπολογισμού της υπερεργασίας, της υπερωρίας, της νυχτερινής εργασίας και της εργασίας της Κυριακής. Όλοι οι υπάλληλοι της Εθνοdata δικαιούνται αποζημίωση για την υπερωρία. Δεν δικαιούνται αποζημίωση για την υπερεργασία (δηλ. 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα της εβδομάδας δηλ. η 9η ώρα εργασίας την ημέρα) όσοι έχουν υπογράψει ατομική σύμβαση στην οποία αναφέρεται ότι αυτή καλύπτεται από τον μισθό τους όπως ότι: η αμοιβή τους «καλύπτει συμψηφιστικά … υπερεργασία …».

Τα ποσοστά προσαύξησης που αναφέρονται πιο κάτω είναι μετά την ψήφιση (15/7/2010) του μνημονιακού νόμου 3863/2010. Για απασχόληση πριν την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου η προσαύξηση για την υπερεργασία είναι 25% (αντί 20%), η προσαύξηση για την υπερωρία είναι 50% (αντί 40%), η προσαύξηση για την υπερωρία όταν οι συνολικές ώρες το έτος έχουν υπερβεί τις 120 είναι 75% (αντί 60%) και η προσαύξηση για την κατ εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) είναι 100% (αντί 80% ).

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι ήδη πληρώθηκε μέρος των οφειλόμενων υπερωριών σε συναδέλφους.

Παρακαλούμε όσους συναδέλφους έχουν υπόλοιπο απλήρωτων ωρών υπερωρίας να απευθυνθούν στο σωματείο.

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Λαζαροπούλου Γιώτα 210 3579361, (79361), 6976 85 55 66
Βρέττα Εύη 210 3347951, (17951), 6977 07 23 94

ΚΕΠΕΑ, Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων
http://www.kepea.g

Υπερεργασία
http://www.kepea.gr/faq.php?cat=135&id=57

Τι είναι υπερεργασία & πώς αμείβεται (άρθρα 1 & 2 του Ν.3385/2005 και άρθρο 74 του Ν. 3863/2010);
Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005, όπως αντιακαταστάθηκε με τον Ν. 3863/2010 η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και οχτώ ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία. Συγκεκριμένα οι 5 ώρες υπερεργασία για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η.
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ’ όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει.
Οι παραπάνω ώρες που αναφέραμε σύμφωνα με το άρθρο 74 του νέου Νόμου 3863/2010 , αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%.
Διευκρινίζεται ότι άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο συνιστά υπερωρία (βλ. υπερωρία).
Υπολογισμός υπερεργασίας με πενθήμερο
Υπερεργασία Εβδομαδιαίως 40 – 45 ώρες +20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

*Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.
Υπολογισμός υπερεργασίας με εξαήμερο
Υπερεργασία Εβδομαδιαίως 40 – 48 ώρες +20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

Υπολογισμός Υπερωρίας

Σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν.3863/2010 οι υπερωρίες υπολογίζονται ως εξής:
Εργασία από 46η (πενθήμερο) και 49η (εξαήμερο) έως 120 ώρες ετησίως νόμιμης υπερωρίας, αμείβεται με προσαύξηση 40% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
Η υπέρβαση των 120 ωρών νόμιμη υπερωρίας ετησίως αμείβεται με προσαύξηση 60% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
Κατ` εξαίρεση υπερωρία (μη νόμιμη) αμείβεται με προσαύξηση 80% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

Επισημαίνεται ότι η απασχόληση του μισθωτού άνω των 9 ωρών ημερησίως επί 5νθημέρου και άνω των 8 ωρών ημερησίως επί 6ημέρου συνιστά υπερωρία, για την πραγματοποίηση της οποίας πρέπει να τηρηθούν οι άνω διατυπώσεις, ώστε να θεωρηθεί νόμιμη υπερωρία (αμοιβή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 40%), άλλως θεωρείται κατ’ εξαίρεση υπερωρία (αμοιβή καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 80%).

Νυκτερινή Εργασία
http://www.kepea.gr/aarticle.php?id=217

Ορισμός νυκτερινής εργασίας

Νυκτερινή είναι η εργασία που προσφέρεται στο διάστημα από τις 10 το βράδυ, μέχρι τις 6 το πρωί. Στις νυκτερινές ώρες μπορεί να πραγματοποιηθεί ολόκληρο το ωράριο ή ένα μέρος του, οπότε υπάρχει και η ανάλογη αμοιβή π.χ. για εργασία από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί, οι 4 ώρες, 6 – 10 είναι ημερήσιες, και οι άλλες 4, 10 -2 νυκτερινές.

Αμοιβή νυκτερινής εργασίας

Η νυκτερινή εργασία αμείβεται με κανονικό ημερομίσθιο, όπως και η ημερήσια, με προσαύξηση κατά 25% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο.
Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος απασχολείται υπερωριακά κατά τη νύχτα, τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί του ωρομισθίου που έχει προηγουμένως προσαυξηθεί με το 25% της νυκτερινής εργασίας.Ο ίδιος υπολογισμός γίνεται σε περίπτωση νυχτερινής εργασίας κατά την Κυριακή.Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ή κανονισμοί ή πρακτικά συμφωνίας κ.λ.π. υπερισχύουν.

Κυριακή Αργία-Πως αμοίβεται
http://www.kepea.gr/aarticle.php?id=196

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΓΙΑ
Οι εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας είναι έξι σύμφωνα με το νόμο, όπου δεν έχει εφαρμοσθεί ήδη το πενθήμερο. Η 7η ημέρα, κατά κανόνα η Κυριακή, είναι υποχρεωτική ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσης. Η εβδομαδιαία ανάπαυση αποτελεί δικαίωμα του μισθωτού και υποχρέωση του εργοδότη.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΟΙΒΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ / ΑΡΓΙΑΣ

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί νόμιμα κατά την Κυριακή, αμείβεται με το νόμιμο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού προσαυξημένο με 75% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο. Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις υπερισχύουν.

Όταν η υποχρεωτική αργία συμπίπτει με ημέρα Κυριακή ισχύουν τα εξής:
α)Δεν γεννάται θέμα μεταθέσεώς της σε άλλη εργάσιμη μέρα, διότι όπως είναι γνωστό τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το Δημόσιο τομέα καταργήθηκαν οι διατάξεις περί μεταθέσεως των αργιών, όταν συμπίπτουν με ημέρα Κυριακή (άρθρο 7 του Ν.1400/83).
β) Οι επιχειρήσεις που θα λειτουργήσουν την Κυριακή που συμπίπτει με την υποχρεωτική αργία οφείλουν: α) Σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί επί του νομίμου ημερομισθίου τους. Επιπλέον οφείλουν να χορηγήσουν αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό) σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας. γ) σε όσους αμείβονται με μηνιαίο μισθό οφείλουν προσαύξηση 75% του νομίμου μισθού τους και αναπληρωματική ανάπαυση, είτε πρόκειται για επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις περί υποχρεωτικής ανάπαυσης την Κυριακή και τις ημέρες αργίας είτε για επιχειρήσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτές. Ζήτημα καταβολής και του 1/25 του μηνιαίου γεννάται μόνο δεν χορηγηθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης

Σε ορισμένες επιχειρήσεις, που ορίζονται από το νόμο, επιτρέπεται η εργασία κατά την Κυριακή. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να δοθεί αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης στον εργαζόμενο μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Προϋπόθεση για να χορηγηθεί ολόκληρη ημέρα αναπληρωματικής αργίας είναι να εργασθεί κατά την Κυριακή άνω των 5 ωρών. Σε περίπτωση που απασχοληθεί λιγότερο από 5 ώρες χορηγούνται αντίστοιχες ώρες ανάπαυσης.

Written by antiracistes

29 Ιουλίου, 2011 στις 6:29 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: