Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 51

leave a comment »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Αθήνα, 28 Ιουλίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 51

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Χθες, Τετάρτη 27 Ιουλίου 2011, πραγματοποιήθηκε προγραμματισμένη συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου μας με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κο Γιώργο Κουτρουμάνη, με θέματα την πρόσφατη Καταγγελία των Συλλογικών Επιχειρησιακών Συμβάσεων από τη Διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας και ζητήματα που αφορούν το ΤΕΑΠΕΤΕ .

1. Το Προεδρείο του Συλλόγου ενημέρωσε ενδελεχώς τον Υπουργό για τις εξελίξεις επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι :

• Η Καταγγελία Συλλογικών Συμβάσεων είναι ακραία επιθετική ενέργεια από την Εργοδοσία.
• Είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο έξω από την κουλτούρα, όχι μόνο της Εμπορικής, αλλά και ολόκληρου του Τραπεζικού Συστήματος.
• Τορπιλίζει ευθέως κάθε καλοπροαίρετη διαδικασία διαλόγου αναδεικνύοντας την επιθετικότητα της Εργοδοσίας και τον προσανατολισμό της.
• Δυναμιτίζει το κλίμα εργασιακής ειρήνης που χρειάζεται η Εμπορική σήμερα όσο ποτέ άλλοτε για να ξεπεράσει τα προβλήματα κερδοφορίας που δημιούργησαν οι διοικούντες και όχι βέβαια οι εργαζόμενοι.
• Εκθέτει την εργοδοσία που δεν «τιμάει» την υπογραφή της (η τελευταία Επιχειρησιακή Σύμβαση του 2009 υπεγράφη στις 11/2/10 υπό την παρούσα Διοίκηση και φέρει τις υπογραφές της κας Νικολαΐδου και της κας Παλιούρα).
• Η Καταγγελία έγινε εντελώς αιφνιδιαστικά χωρίς ίχνος διαβούλευσης.
• Είναι επιθετική κίνηση που ξεπερνάει τα όρια της Εμπορικής απειλώντας να γίνει προανάκρουσμα για ευρύτερες ανακατατάξεις στον κλάδο.

Για αυτούς αλλά και για πολλούς άλλους λόγους ενημερώσαμε τον Υπουργό ότι ζητούμε την ανάκληση της Καταγγελίας από τη Διοίκηση.
Λέμε ναι στον καλόπιστο και έντιμο διάλογο που αποτελεί το οξυγόνο της ομαλής λειτουργίας μιας επιχείρησης σε δύσκολους καιρούς.
Λέμε όχι στις ακραίες εκβιαστικές και αυταρχικές μεθοδεύσεις και καθιστούμε την Εργοδοσία υπεύθυνη για τις ανυπολόγιστα αρνητικές συνέπειες που θα έχει στο άμεσο μέλλον η μονομερής ενέργειά της.
Στη συζήτηση που ακολούθησε ζητήσαμε από τον Υπουργό να παρέμβει όπου και όπως μπορεί εξαντλώντας τα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
Συγκεκριμένα ζητήσαμε την άμεση Σύγκληση τριμερούς επιτροπής (Σύλλογος – Τράπεζα – Υπουργείο) υπό την αιγίδα της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έτσι ώστε να γίνουν κατανοητές οι θέσεις μας και να αποκαλυφθούν οι πραγματικές προθέσεις της άλλης πλευράς, πέρα από τα εκβιαστικά διλήμματα της Καταγγελίας.
Ο Υπουργός δεσμεύτηκε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του να συγκαλέσει την τριμερή αμέσως μόλις λάβει γραπτώς το αίτημα του Συλλόγου μας.

2. Επίσης ενημερώσαμε και προφορικά τον Υπουργό για τρέχοντα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του ΤΕΑΠΕΤΕ σε συνέχεια της επιστολής μας που του είχαμε κοινοποιήσει στις 16/07/11 την οποία και παραθέτουμε αυτούσια για πλήρη ενημέρωση :

««« Αθήνα, 16 Ιουλίου 2011
Κύριε Υπουργέ,

Με συλλογική σύμβαση εργασίας, που συνυπογράφηκε την 25.10.1948 μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και του Συλλόγου Υπαλλήλων Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος στη συνέχεια μετονομάσθηκε σε Σύλλογο Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα, ιδρύθηκε το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε.), με κύριο σκοπό τη χορήγηση στο προσωπικό της Τράπεζας επικουρικής σύνταξης και λοιπών συναφών παροχών, όπως ειδικότερα προβλέπει το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ που προσαρτήθηκε στην ως άνω σύμβαση.

Η συλλογική αυτή σύμβαση υπογράφηκε από τον Υπουργό Εργασίας και κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών με αριθμό 782/18.1.1949, ενώ έκτοτε τροποποιήθηκε με σειρά συλλογικών συμφωνιών (12-12-1984, 11-12-1986, 2-6-1988, 29-6-1989, 12-9-1990, 25-2-1991 και οι τελευταίες στις 12.4.1995, 28.12.1995 και 8.7.1996) και εφαρμόζεται αδιάκοπα και απρόσκοπτα στην πράξη.

Σύμφωνα με το άρθρο 6 του καταστατικού του Ταμείου « ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ 1. Ασφαλίζονται στο Ταμείο υποχρεωτικά και αυτοδίκαια από την ημέρα γέννησης του δικαιώματος αμοιβής της εργασίας τους από την Τράπεζα, χωρίς καμία εξαίρεση : α. όσοι έχουν σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Τράπεζα οποιασδήποτε διάρκειας, τύπου και μορφής και ανεξάρτητα από το είδος, τον τόπο και τον τρόπο παροχής της εργασίας τους.

Το άρθρο 23 του ανωτέρω Καταστατικού ορίζει τα ακόλουθα : «Το καταστατικό αυτό τροποποιείται με έγγραφη συμφωνία Εμπορικής Τράπεζας και Συλλόγου, με την οποία καθορίζεται και ο χρόνος έναρξης ισχύος της τροποποίησης. Αν δεν αναφέρεται ρητά χρόνος ισχύος της τροποποίησης, είναι εκείνος της υπογραφής της παραπάνω συμφωνίας».
Ακόμη με τον όρο VI της από 12.4.1995 τροποποιητικής σύμβασης συμφωνήθηκαν τα εξής: «1. Η Τράπεζα επαναλαμβάνει και με τη σύμβαση αυτή ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει στο διηνεκές την απρόσκοπτη και αδιάκοπη εφαρμογή των όρων του καταστατικού και τη λειτουργία του Ταμείου και ιδίως να καταβάλλει τις εισφορές και τους λοιπούς πόρους που κατά το άρθρο 5 του καταστατικού τη βαρύνουν, εγγυώμενη ταυτόχρονα την καταβολή στους δικαιούχους των συντάξεων και των πάσης φύσεως παροχών που προβλέπονται από το καταστατικό και υπό τις προϋποθέσεις αυτού και εφόσον οι ασφαλισμένοι του Ταμείου καταβάλλουν την κατά το αυτό άρθρο βαρύνουσα αυτούς εισφορά, ακόμη και σε περίπτωση ενοποιήσεως, συγχωνεύσεως, διαλύσεως, ή αδυναμίας του Ταμείου για εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από οποιαδήποτε αιτία. 2. Οι υποχρεώσεις της Τράπεζας που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή αποτελούν και μετεργασιακή προστασία των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων του Ταμείου. 3. Οι εδώ συμβαλλόμενοι θεωρούν σπουδαίες όλες τις διατάξεις του καταστατικού και της παρούσας σύμβασης, παραιτούνται από κάθε δικαίωμα να προσβάλουν οποιαδήποτε από αυτές για οποιαδήποτε αιτία και δηλώνουν ότι δεν θα υπαναχωρήσουν από την παρούσα σύμβαση (περιλαμβανομένου πάντοτε του καταστατικού, που είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής) ». Ο όρος αυτός δεν θίγεται από τις μεταγενέστερες (από 28.12.1995 και 8.7.1996) τροποποιητικές συμβάσεις.

Mε την από 12.9.2005 εξώδικη δήλωσή της, η οποία επιδόθηκε από Δικαστικό Επιμελητή στις 13-9-005, απευθυνόμενη προς την συνδικαλιστική μας οργάνωση, η εργοδότριά μας Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος προέβη στην καταγγελία των συμβάσεων που αφορούν το ασφαλιστικό ταμείο επικουρικής ασφάλισης Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε..

Τέλος στις ρυθμίσεις του νόμου 3455/06 με τίτλο «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων επενδύσεων χρηματοοικονομικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ, τ. 84 Α’, 18.4.2006) περιέχεται άρθρο 26 με το εξής περιεχόμενο :

«Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. υπάγονται υποχρεωτικά στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ. και στο Ε.Τ.Α.Τ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κεφαλαίου Η’ του ν. 3371/05 (ΦΕΚ 178 Α’) εκτός των διατάξεων των παραγράφων 6, εδάφια πρώτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο και έβδομο, 7 και 8 του άρθρου 62 ».

Ο Σύλλογός μας προσέβαλε ενώπιον των πολιτικών Δικαστηρίων όλες τις ανωτέρω διατάξεις, καθώς και την ανωτέρω καταγγελία της σύμβασης από την Τράπεζα και δικαιώθηκε Πρωτοδίκως με την με αριθμό 116/2008, απόφαση του ΜΠΑ Αθηνών η οποία έκρινε ότι η καταγγελία της σύμβασης από την Τράπεζα είναι άκυρη και η υποχρεωτική υπαγωγή των ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑΜ και ΕΤΑΤ αντισυνταγματική. Η ποιο πάνω απόφαση επικυρώθηκε και από το Εφετείο Αθηνών το οποίο έκρινε ομοίως με την με αριθμό 4007/2009 τελεσίδικη απόφασή του.

Κατά της απόφασης αυτής η Εμπορική Τράπεζα και το Ελληνικό Δημόσιο έχουν ασκήσει αίτηση αναίρεσης η οποία θα εκδικαστεί στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου ύστερα από αναβολή στις 20 Οκτωβρίου 2011.

Όλα τα ανωτέρω σας είναι γνωστά, καθόσον, επικυρωμένο αντίγραφο της ανωτέρω τελεσίδικης απόφασης κοινοποιήσαμε και σ’ εσάς προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

2. Όπως λοιπόν σας είναι γνωστό η ένταξη των ασφαλισμένων – τραπεζοϋπαλλήλων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού του ταμείου (61 εδ. α και β.ν.3371/05)

Επίσης η σχετική επιβάρυνση της Εμπορικής Τράπεζας έγινε μετά την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης όπως προέβλεπε το άρθρο 62 ν. 3371/2005 και είχε ως βάση τις παραδοχές που αφορούν στην εφαρμογή του Καταστατικού του Ταμείου στο σύνολο τους, ανεξάρτητα από τις απόψεις που υπάρχουν για την ορθότητα των μελετών.

Με δεδομένο ότι οι συνταξιοδοτηθέντες από το ΕΤΑΤ συνταξιοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπει το οικείο καταστατικό του Ταμείου μας που θεσπίστηκαν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και συλλογικές συμφωνίες θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινισθεί στη σχετική εγκύκλιο ότι, στην εξαίρεση από την καταβολή της επιπλέον μηνιαίας εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του. Ν.3986/2011 των συνταξιοδοτηθέντων λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασιακής τους σχέσης, εμπίπτουν και οι συνταξιοδοτηθέντες του ΕΤΑΤ, τα Ταμεία των οποίων εντάχθηκαν σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των καταστατικών τους, δηλ. και του ΤΕΑΠΕΤΕ.

Τα παραπάνω προκύπτουν και από την αιτιολογική έκθεση του Νόμου στην οποία αναφέρεται ότι, η ειδική εισφορά θεσπίσθηκε για τους συνταξιούχους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν μέσω προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου σε ηλικία μικρότερη από το γενικό όριο συνταξιοδότησης, με αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης ή αποστρατεύθηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας

Είναι αυτονόητο ότι, όταν η εξαίρεση καλύπτει αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν με πρωτοβουλία της υπηρεσίας, κατά μείζονα λόγο το ίδιο πρέπει να ισχύσει – με διευκρίνιση του Υπουργείου σας – και για τους συναδέλφους συνταξιούχους που η σύμβαση εργασίας τους με την Τράπεζα λύθηκε με τη συνταξιοδότηση τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του οικείου καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποία έχει συσταθεί με ΣΣΕ, δηλαδή, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι αυτοδίκαια συνταξιοδοτήθηκαν, αφού υπάρχει κοινή συμφωνία των ορίων και των όρων συνταξιοδότησης εργοδότη – εργαζομένου.

Με τη βεβαιότητα ότι θα δεχθείτε την αναγκαιότητα της παραπάνω διευκρίνησης στη σχετική εγκύκλιο σας, περιμένουμε άμεσα τις ενέργειες σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ
»»»

Ο Υπουργός αφού άκουσε τις θέσεις μας επιφυλάχθηκε να απαντήσει άμεσα και δεσμεύτηκε πριν τις τελικές αποφάσεις να συνεκτιμήσει τόσο την επιστολή μας, την οποία ήδη μελετούν οι νομικοί του Υπουργείου, όσο και τα συμπεράσματα από την προφορική μας συζήτηση.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

Ο Σύλλογος μας θα συνεχίσει τον αγώνα του για να μην περάσουν οι ακραίες μεθοδεύσεις της Διοίκησης εξαντλώντας όλα τα μέσα τόσο σε συνδικαλιστικό όσο και σε νομικό επίπεδο.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Ο ΑΝ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΩΚΙΩΝ ΔΗΜΑΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Written by antiracistes

29 Ιουλίου, 2011 στις 6:20 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: