Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/10/2012 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕΕΤ

leave a comment »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11-28.09.12
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11

ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Διανύουμε τις πλέον κρίσιμες ημέρες για το εργασιακό μας μέλλον. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και κατόπιν πολύωρων και διαρκών εκτάκτων συνεδριάσεων, προχώρησε σε μια σειρά παράλληλων ενεργειών και παρεμβάσεων.

Έχοντας ήδη διαπιστώσει την άρνηση εκ μέρους της Διοίκησης να ανταποκριθεί στις προσταγές του Ευρωπαϊκού Δικαίου, που προβλέπουν την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των εργαζομένων για τις εξελίξεις, καθώς και τη διαβούλευση με αυτούς, ακόμα και μετά από την προσπάθεια του Συλλόγου να προκαλέσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες μέσω τις επιστολής που σας έχει ήδη κοινοποιηθεί, αποφάσισε και απέστειλε εξώδικο, το οποίο και σας παραθέτουμε στο τέλος της ανακοίνωσης.

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με την Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Εργασιακού Συμβουλίου παρουσία Νομικού και Οικονομοτεχνικού Επιτελείου του Συλλόγου, την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου. Επιβεβαιώθηκε η έλλειψη οποιασδήποτε δέσμευσης σχετικά με τα Εργασιακά μας δικαιώματα.

Αμέσως μετά, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Strub με την Εκτελεστική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Εργασιακού Συμβουλίου, με την παρουσία του Προέδρου μας Γ. Κωνσταντινόπουλου, στην οποία επαληθεύτηκε η άρνηση της Διοίκησης να συμπεριλάβει διαβεβαιώσεις για την προστασία των εργαζομένων.

Έχει ήδη οριστεί συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου με τη Διοίκηση για τη Δευτέρα 1η Οκτωβρίου. Είναι μια τελευταία ευκαιρία να λάβουμε σαφείς απαντήσεις σχετικά με ό,τι προτίθεται ή όχι να εγγυηθεί ρητά η Credit Agricole για τα εργασιακά μας δικαιώματα στο νέο σχήμα. Απαίτησή μας είναι να συμπεριληφθούν σαφείς εγγυήσεις στα συμβόλαια μεταβίβασης, και όχι τα ζητήματα αυτά να μετατεθούν προς διαπραγμάτευση με τον νέο ιδιοκτήτη, όποιος κι αν είναι αυτός.

Συνοψίζουμε τα έξι σημεία στα οποία ουσιαστικά έχουμε ήδη εστιάσει με τις επιστολές μας προς κάθε εμπλεκόμενο φορέα :
 Διασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας μας.
 Διαβεβαίωση για τη διατήρηση του συνόλου των αποδοχών μας.
 Διατήρηση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, και εξασφάλιση αποδοχής και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η Εμπορική Τράπεζα για την ενίσχυση των Ταμείων μας (Επικουρικό και Υγείας).
 Ρητή δέσμευση για την ομαλή ένταξη και την ισότιμη υπηρεσιακή εξέλιξη των προερχόμενων από την Εμπορική Τράπεζα εργαζομένων στο νέο σχήμα.
 Σεβασμό και απαρέγκλιτη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας καθώς και των προβλεπομένων από πάσης φύσεως συλλογικές συμβάσεις (Επιχειρησιακές, Κλαδικές, Οργανισμό Προσωπικού, ομαδικά ασφαλιστήρια Συμβόλαια κ.λ.π.).
 Ουσιαστική συμμετοχή μας στη φάση των διαπραγματεύσεων και στη λήψη των αποφάσεων που θα αφορούν σε εργασιακά θέματα.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, αποφάσισε ομόφωνα την άμεση κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και συγκεκριμένα:

• 24ωρη Προειδοποιητική Απεργία για την ερχόμενη Τετάρτη 3 Οκτωβρίου.

• Περιοδεία κλιμακίων του Συλλόγου στους εργασιακούς χώρους προς ενημέρωση των συναδέλφων.

• Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης το συντομότερο δυνατό, μετά από την οποιαδήποτε επίσημη ανακοίνωση της Credit Agricole.

Πρέπει να καταστεί σαφές πως η συσπείρωση γύρω από το Σύλλογο και η μαζική συμμετοχή αποτελεί μονόδρομο για την προστασία των δικαιωμάτων μας. Η συμμετοχή και η ενότητα όλων μας είναι απολύτως αναγκαία. Παραμένουμε πιο αποφασισμένοι από ποτέ για περαιτέρω εντατικές κινητοποιήσεις, και αυτό είναι μήνυμα που αποστέλλουμε προς πάσα κατεύθυνση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

«««
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ευπόλιδος αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία με την επωνυμία « ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. » που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σοφοκλέους αρ. 11 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας ( Γ.Σ.Ε.Ε. ).
2. Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδας (Ο.Τ.Ο.Ε.)
3. European Works Council (E.W.C. )
————————
Με την παρούσα σας επισημαίνουμε τις παραλείψεις σας σχετικά με την εκπλήρωση των νομίμων υποχρεώσεών σας στην διαδικασία μεταβίβασης της Τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο και αφορούν στην προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων της Τράπεζας.
Οι παραλείψεις σας, έχουν να κάνουν με τις ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης, που έχουν θεσπιστεί με το ΠΔ 178/2002 ( Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων ) με το οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο η οδηγία 98/50/ΕΚ.
Επίσης και με τα οριζόμενα στο ΠΔ 240/2006 « περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων», σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ.
Ειδικότερα :
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του άνω Π.Δ. 178/2002 ( άρθρο 6 της οδηγίας )
« 1. Ο μεταβιβάζων και ο διάδοχος υποχρεούνται να πληροφορούν τους εκπροσώπους των εργαζομένων τους, που θίγονται από μία μεταβίβαση, για τα ακόλουθα σημεία:
α) την ημερομηνία ή την προτεινόμενη ημερομηνία μεταβίβασης,
β) τους λόγους της μεταβίβασης,
γ) τις νομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόμενους από τη μεταβίβαση,
δ) τα προβλεπόμενα μέτρα όσον αφορά τους εργαζόμενους.
Ο μεταβιβάζων υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, πριν από την πραγματοποίηση της μεταβίβασης. Ο διάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί αυτές τις πληροφορίες στους εκπροσώπους των εργαζομένων του, εγκαίρως, και οπωσδήποτε πριν οι εργαζόμενοί του θιγούν άμεσα από τη μεταβίβαση, ως προς τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας τους.
2. Όταν ο μεταβιβάζων ή ο διάδοχος προτίθενται να λάβουν μέτρα αλλαγής του καθεστώτος των εργαζομένων τους, είναι υποχρεωμένοι να προβαίνουν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις για τα μέτρα αυτά με τους εκπροσώπους των εν λόγω εργαζομένων, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία.
3. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό στο οποίο διατυπώνονται οι τελικές θέσεις των ενδιαφερομένων.
4. Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ισχύουν ανεξάρτητα από το αν η απόφαση περί μεταβίβασης έχει ληφθεί από τον εργοδότη ή από επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη.
Επίσης, η μη παροχή πληροφοριών από την επιχείρηση που ελέγχει τον εργοδότη δεν αποτελεί λόγο μη τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο…».

Επειδή ουδεμία υποχρέωση από τις ειδικώς οριζόμενες στο άρθρο 8 του άνω Π.Δ 178/2002 έχετε εκπληρώσει μέχρι σήμερα.
Επειδή ακόμα το ανωτέρω Π.Δ. 240/2006, θεσπίζει ένα γενικό πλαίσιο ενημερώσεως και διαβουλεύσεων μεταξύ εργοδότη και εργαζομένων η δε ενημέρωση και διαβούλευση είναι ευρεία και καλύπτει κάθε ζήτημα που αφορά την οικονομική εξέλιξη της επιχείρησης και επηρεάζει τις εργασιακές σχέσεις.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Να εκπληρώσετε στο σύνολό τους τις νόμιμες υποχρεώσεις σας

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
Ότι, σε διαφορετική περίπτωση, η διοίκηση του Συλλόγου μας θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά της.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτόν που απευθύνεται προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας συγχρόνως αυτήν στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα 27. 09. 2012

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΔΙΚΩΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΣΑ ΚΑΙ ΔΗΛΟΥΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

»»»

Written by antiracistes

28 Σεπτεμβρίου, 2012 στις 5:57 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: