Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ 8/4/2013 – ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΚΙΛΑ ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

leave a comment »

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΕ
8/4/2013

ΠΟΙΚΙΛΑ

Στο δρόμο για τις εκλογές του Συλλόγου
Σε τροχιά εκλογών του Συλλόγου μπαίνουμε την Τετάρτη 10/4/2013 με τη συνεδρίαση του διοικητικού και του γενικού συμβουλίου του Συλλόγου μας που θα αποφασίσουμε τη σύγκληση της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης του. Η συνέλευση κατά τα φαινόμενα θα γίνει μετά το Πάσχα και κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να γίνει το νωρίτε-ρο δυνατό και συγκεκριμένα στις 11/5/2013 για να διευκολυνθούν αφενός οι συνάδελ-φοι/ισσες που θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης αλλά και όσοι γονείς έ-χουν παιδιά σε πανελλαδικές εξετάσεις και αφετέρου για να μη γίνουν οι εκλογές ντάλα καλοκαίρι με αρνητική επίπτωση στη συμμετοχή ιδιαίτερα των εργαζομένων του Λεκα-νοπεδίου.
Ακόμη στα θέματα του γενικού συμβουλίου περιλαμβάνεται και το «Συζήτηση και από-φαση για το ΤΥΠΑΤΕ». Με δεδομένο ότι το Σάββατο που μας έρχεται θα γίνει η γενική συνέλευση του Ταμείου Υγείας δεν καταλαβαίνουμε τη σκοπιμότητα «απόφασης» του ΣΕΤΑΠ για το ΤΥΠΑΤΕ. Εκτός και αν η πλειοψηφία του ΣΕΤΑΠ (ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ) θέλουν να προκαταλάβουν την απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ και δεν τολμούν να υποστηρίξουν απευθείας στη γενική συνέλευση την απόφασή τους για διάλυση του Τα-μείου Υγείας. Ίδωμεν και ακούσομεν…
Αναλυτικά τα θέματα των συμβουλίων είναι τα ακόλουθα:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Εισηγήσεις για τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό.
2. Κατανομή περιφερειακών συμβούλων κατά περιφέρεια.
3. Σύγκληση Τακτικής Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
4. Εφαρμογή του άρθρου 14 του Καταστατικού για την Πειθαρχική Δίωξη μελών και του άρθρου 88 του Αστικού Κώδικα. (*)
5. Διάφορα.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Προέγκριση Ισολογισμού, Οικονομικού Απολογισμού, Προϋπολογισμού και του Α-πολογισμού Δράσης του Δ.Σ.
2. Συζήτηση και απόφαση για το ΤΥΠΑΤΕ.
3. Διάφορα.
……………..
(*) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΤΑΠ, ΑΡΘΡΟ 14.
ΣΤ) Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής αποβο-λής – διαγραφής του μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.
ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ, ΑΡΘΡΟ 88.
Αποβολή μελών
Αποβολή μέλους επιτρέπεται: 1. στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό. 2. αν υπάρχει σπουδαίος λόγος και το αποφασίσει η γενική συνέλευση.
Το μέλος που έχει αποβληθεί έχει το δικαίωμα να προσφύγει στον πρόεδρο των πρωτο-δικών μέσα σε δυο μήνες αφότου του γνωστοποιήθηκε η απόφαση, αν η αποβολή έγινε αντίθετα προς τους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν σπουδαίοι λόγοι για την αποβολή του.

Για την εκδίκαση της προσφυγής του Συλλόγου στο ΣτΕ
Συζητήθηκε τη Παρασκευή 5/4/2013 οι προσφυγές του Συλλόγου, του Ταμείου Αλληλο-βοηθείας και μικρομετόχων κατά της παραχώρησης της ΑΤΕ στη Πειραιώς το περασμέ-νο καλοκαίρι. Τις προσφυγές αυτές τις έχουμε ήδη δημοσιεύσει.
Η διαδικασία που ακολουθείται στο ΣτΕ δεν επιτρέπει «προβλέψεις» για την έκβαση της δίκης. Μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το πρόεδρο του 31μελούς σώματος δικαστών ο εισηγητής έκανε έκθεση των γεγονότων. Ακολούθησε παράθεση επιχειρη-μάτων πρώτα από μέρους των νομικών του Συλλόγου κλπ και ακολούθησε η παράθεση των επιχειρημάτων της άλλης πλευράς δηλαδή της Τράπεζας Ελλάδος, του ΤΧΣ, του Υ-πουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας Πειραιώς και των 28 «συναδέλφων/ισσών μας».
Μάρτυρες δεν εξετάζονται ενώ υποβλήθηκαν από ένα μόνο δικαστή δυο ερωτήσεις: Αν οι 28 είναι μέλη του Συλλόγου (απάντησε αμέσως ο δικηγόρος τους «κάποιοι ναι και κάποιοι όχι») και αν μπορεί η Πειραιώς να απαντήσει στον ισχυρισμό των νομικών του Συλλόγου ότι η ΑΤΕ ήταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση από την Πειραιώς και να αποκρούσει με στοιχεία τα επιχειρήματά μας κατά τρόπο που να μπορεί να γίνει σύ-γκριση των απόψεων. Η επόμενη στάση, μέχρι την απόφαση που αναμένεται σε 2-3 μή-νες, είναι η 13/5 οπότε οι δύο πλευρές μπορούν να καταθέσουν τις απόψεις-απαντήσεις τους.

Προς το ΤΧΣ οδεύουν Εθνική και Eurobank. Απόφαση για ξεχωριστές ανακεφαλαιοποιήσεις
Στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας οδεύουν Εθνική Τράπεζα και Eurobank, καθώς οι διοικήσεις τους διαμήνυσαν ότι δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τους αναγκαί-ους πόρους για την ξεχωριστή ανακεφαλαιοποίησή τους, γεγονός που ερμηνεύεται ότι το ΤΧΣ θα αποφασίσει για τις νέες διοικήσεις τους, καθώς και για το μέλλον τους.
Νωρίτερα, τρόικα και κυβέρνηση αποφάσισαν τη λύση της ξεχωριστής αύξησης κεφα-λαίου για τις δύο τράπεζες.
Σχετικά, η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοίνωσε ότι «η διαδικασία της ανακεφαλαιοποίη-σης και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) προ-χωρά κανονικά και σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί προ του τέλους Απριλίου».
Μετά την ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος (η οποία είχε τη σύμφωνη γνώμη της τρόικας), οι διοικήσεις των δύο τραπεζών απέστειλαν, όπως ανέφεραν κυβερνητικοί παράγοντες, επιστολές στην Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν είναι πιθανόν να μπορέσουν να «σηκώσουν» το βάρος του 10% που απαιτείται για την ανακεφαλαιοποίηση κάθε μι-ας.
Ως εκ τούτου, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αρχίζει τις διαδικασίες για να τις αναλάβει και να τις ανακεφαλαιοποιήσει.
Σύμφωνα με παράγοντα του υπουργείου Οικονομικών, οι έως τώρα διαδικασίες για τη συγχώνευση αναστέλλονται και την τελική απόφαση για τη συγχώνευση ή μη θα λάβει το ΤΧΣ, ως βασικός μέτοχος.
Ερωτηθείς ο ίδιος παράγοντας, εάν το ΤΧΣ μπορεί να αποφασίσει την πώληση των δύο τραπεζών ξεχωριστά, ανέφερε ότι το ΤΧΣ μπορεί να πάρει όποια απόφαση θέλει, με βά-ση τα κριτήρια που θα θέσει.
Σημειώνεται ότι, μετά τις εξελίξεις, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, δή-λωσε κατηγορηματικά ότι «οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι απολύτως α-σφαλείς».
Το ζήτημα της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών συζητήθηκε στη συναντήσεις που είχε η τρόικα την Κυριακή, αρχικά με τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και στη συνέ-χεια με τον υπουργό Οικονομικών Γ.Στουρνάρα, παρουσία του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.Προβόπουλου και της Διευθύνουσας Συμβούλου του Ταμείου Χρηματο-πιστωτικής Σταθερότητας Αναστασίας Σακελλαρίου.
Μετά την σύσκεψη, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την εξής ανακοίνωση:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος επιβεβαιώνει ότι η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης και για τις τέσσερεις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Alpha, Eurobank, Πειραιώς) προχωρά κανο-νικά και σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί προ του τέλους Απριλίου. Και οι τέσσερεις τράπεζες είτε έχουν ήδη συγκαλέσει -είτε συγκαλούν εντός των αμέσως επόμενων ημε-ρών- Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους ώστε να εγκριθούν οι αυξήσεις κεφαλαίου.
»Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει πλήρως τις αυξήσεις κεφα-λαίου και έχει ήδη προκαταβάλει και στις τέσσερεις τράπεζες τα αναγκαία κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούν μέρος των 50 δισεκατομμυρίων ευρώ που έχουν ήδη ε-γκριθεί και δεσμευθεί στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοπιστωτικής βοήθειας ει-δικά για την ανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα.
»Η σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι επομένως πλήρως εξα-σφαλισμένη, όπως πλήρως εξασφαλισμένες είναι και όλες οι καταθέσεις σύμφωνα με τις αρχές του ελληνικού Προγράμματος».
Πηγή: in.gr, 7/4/2013

Θηλειά 1 δισ. πνίγει τον ΕΟΠΥΥ. Στον αέρα ο προϋπολογισμός
Η κρίση ανατρέπει όλα τα οικονομικά δεδομένα στον ΕΟΠΥΥ. Ο μεγαλύτερος φορέας παροχής υπηρεσιών Υγείας εμφανίζει «μαύρη τρύπα» 300 εκατομμυρίων ευρώ από το πρώτο κιόλας τρίμηνο του έτους.
Εάν συνεχιστεί έτσι η κατάσταση, το «άνοιγμα» του Οργανισμού θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013.
Η υστέρηση εσόδων αναδεικνύει έναν φαύλο κύκλο: Από τη μία, ο Οργανισμός δεν μπορεί να έχει επαρκή έσοδα, καθώς η οικονομία δοκιμάζεται και οι εισφορές κλάδου περίθαλψης που καταλήγουν στα Ταμεία είναι λιγοστές.
Από την άλλη, ο ίδιος ο Οργανισμός στερεί από την αγορά 1,5 δισ. ευρώ, τα οποία είναι ληξιπρόθεσμα χρέη του προς τους παρόχους (γιατρούς, ιδιωτικές κλινικές, φαρμακευτι-κές εταιρείες, διαγνωστικά κέντρα).
Λόγω της γραφειοκρατίας και της αδυναμίας του να εκκαθαρίσει τις απαιτήσεις, το πο-σό αυτό δεν καταλήγει στην αγορά, παρά τις σαφείς εντολές του πρωθυπουργού για εξόφληση έως το τέλος Μαρτίου και το ότι τα χρήματα αυτά υπάρχουν στο Γενικό Λογι-στήριο του Κράτους!
Τελικό αποτέλεσμα είναι να φαντάζει σχεδόν ανέφικτη η τήρηση του προϋπολογισμού του Οργανισμού. Με δεδομένη την αδυναμία του κράτους να τον επιχορηγήσει επιπλέ-ον (λόγω μνημονίου), ο ΕΟΠΥΥ αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην μπορεί να ανταποκρι-θεί στις απαιτήσεις περίθαλψης των 9 εκατομμυρίων ασφαλισμένων του!
Πρόκειται, δηλαδή, για μια «ωρολογιακή βόμβα», η οποία αναμένεται να εκραγεί, με ανυπολόγιστες συνέπειες για κράτος, παρόχους και ασφαλισμένους. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας αποδίδει το πρόβλημα στην αδυναμία των Ταμείων που μετέ-χουν στον ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ, ΟΠΑΔ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ) να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
Από στοιχεία που παρουσιάζει το «Εθνος της Κυριακής», μέχρι και τις 31 Μαρτίου, ο ΕΟΠΥΥ έχει εισπράξει από τα Ταμεία το ποσό των 617,96 εκατομμυρίων ευρώ, αντί των 930 εκατομμυρίων που έπρεπε να έχει αποδοθεί.
Η βασική αιτία δημιουργίας του ελλείμματος – μαμούθ είναι η βαθιά και παρατεταμένη ύφεση, η οποία πλήττει ολόκληρη την οικονομία, αλλά και οι ανεπιτυχείς προσπάθειες πάταξης της εισφοροδιαφυγής. Η οικονομική κρίση έχει συρρικνώσει τα έσοδα των Τα-μείων, και την όποια ρευστότητα διαθέτουν προτιμούν να τη διοχετεύσουν στον κλάδο συντάξεων.

Εικονική πραγματικότητα
Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Υγείας Μάριος Σαλμάς μεθοδεύει την είσπραξη των εισφορών περίθαλψης απευθείας από τον ΕΟΠΥΥ. Σήμερα, οι εισφορές αποδίδο-νται στα Ταμεία που μετέχουν και στη συνέχεια αυτά (υποτίθεται ότι) τα αποδίδουν στον Οργανισμό. Η ανάγνωση των στοιχείων, ωστόσο, δείχνει ότι αυτό δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Σαλμάς έχει στείλει επιστολές στον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εργασίας Ιωάννη Βρούτση, με τις οποίες «κρούει» τον κώδωνα του κινδύ-νου. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει -σημειώνει- για τον δραστικό περιορισμό των δαπανών και τον έλεγχο του φαρμάκου, τα ελλείμματα παραμένουν.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο Οργανισμός να κινδυνεύει με κατάρρευση, εάν δεν ληφ-θούν τώρα μέτρα και εάν δεν υπάρξει κατάλληλος συντονισμός, ώστε τα ποσά που έ-χουν προϋπολογιστεί να αποδοθούν στον ΕΟΠΥΥ.
Σχετική οικονομική μελέτη που έχει εκπονηθεί δείχνει ότι η χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ φτάνει τα 4,3 δισ. ευρώ για το 2013, όπως προβλέπει άλλωστε και ο προϋπολογισμός. Τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο, της «μαύρης τρύπας», τα οποία έπρεπε να έχουν ήδη δοθεί, κάλυψαν ανάγκες πληρωμής συντάξεων από τα Ταμεία.

Ληξιπρόθεσμα
Καλό καλοκαίρι… για την εξόφληση των προμηθευτών
Μετά τον Ιούνιο αναμένεται να εξοφληθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη του ΕΟΠΥΥ προς τους παρόχους του.
Με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ο Οργανισμός έπρεπε να έχει καταβάλει το ποσό του 1,5 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου. Λόγω της έντονης γραφειοκρατίας, ωστόσο, δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν τα παραστατικά με τις απαιτήσεις των παρόχων.
Το ΙΚΑ έχει εκκαθαρίσει παλαιές οφειλές ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ και ο ΟΑΕΕ άλλα 60 εκατομμύρια. Τις επόμενες μέρες, θα εκκαθαριστούν άλλα 60 εκατομμύρια ευ-ρώ από το ΙΚΑ. Τα ποσά αυτά θα καταβληθούν στο επόμενο δεκαήμερο στους παρό-χους. Άλλα 700 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται ότι θα έχουν καταβληθεί έως το τέλος Ιου-νίου.

Χάος με τα τιμολόγια
Σε αποκαλυπτικό του δημοσίευμα, το «Έθνος» (στις 27/2/2013) είχε παρουσιάσει τα «βουνά» των παραστατικών, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε σακούλες σκουπιδιών και χαρτοκιβώτια στις πρώην υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ. Με το υπάρχον δυναμικό, οι υπη-ρεσίες του Οργανισμού είναι αμφίβολο εάν θα τα εκκαθαρίσουν έγκαιρα, ενώ – μέσα στο χάος – πολλά τιμολόγια, από 20 και πλέον πόλεις της χώρας, έχουν χαθεί!
Αποκαλυπτικός είναι ο φαρμακοποιός από τα Ιωάννινα κ. Δημήτρης Θεμελής: «Μου οφείλονται 30.000 ευρώ από φάρμακα που είχα διαθέσει σε ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ, από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο του 2011. Ενώ οι συνάδελφοί μου έχουν εξοφληθεί, οι υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ μου λένε ότι τα έγγραφα έχουν χαθεί και πως γίνεται έλεγ-χος»…
Γ. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ – Δ. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ
Πηγή: ΕΘΝΟΣ, 7/4/2013

Κατώτατο μισθό τριών ταχυτήτων εξετάζει η κυβέρνηση
Κατώτατο μισθό πολλαπλών ταχυτήτων, με βάση ηλικιακά, γεωγραφικά και πλήθος άλ-λων κριτηρίων, εξετάζει το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο της διαβούλευσης εν όψει του τελικού σχεδίου της υπουργικής απόφασης που αφορά τη διαμόρφωση του νέου μισθολογικού μηχανισμού εισόδου στην αγορά εργασίας από το 2014.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής της Κυριακής, σε ό,τι αφορά την ηλικία, προβλέπεται διαφορετικός μισθός για εργαζομένους έως 18 ετών, άλλος για τις ηλικίες έως 24 και διαφορετικός για τους μεγαλύτερους.
Επίσης, προτείνεται ο κατώτατος μισθός να διαφοροποιείται ανάλογα με τα ποσοστά της ανεργίας, αλλά και την οικονομική κατάσταση μιας συγκεκριμένης περιοχής.
Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι σε συνθήκες υψηλής ανεργίας, ο κατώτατος μισθός πρέπει να κυμαίνεται σε ποσοστό περίπου 75% αυτού των ενηλίκων.
Επίσης, προβλέπονται διαφοροποιημένοι μισθοί ανά περιοχή, εφόσον υπάρχουν συν-θήκες ύφεσης και ανεργίας.
Σχολιάζοντας τις πληροφορίες αυτές, το ΚΚΕ «καταγγέλλει στους εργαζόμενους και ι-διαίτερα στις νέες και τους νέους ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να μετατρέψει τον κατώτατο μισθό σε επίδομα εξαθλίωσης και να επιταχύνει τη σφαγή όλων των μισθών μαζί με τα εργασιακά δικαιώματα».
Σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Τα σενάρια που διαρρέει το υπουργείο για καθορισμό του κατώτατου μισθού με βάση ηλικιακά και τοπικά κριτήρια προετοιμάζουν το έδαφος. Οι μισθοί πείνας και οι εργασιακές συνθήκες κάτεργου αποτελούν σταθερή αξίωση των μεγάλων επιχειρηματιών και της ΕΕ. Αυτός ο αντιδραστικός σχεδιασμός δεν αφορά μό-νο τους νέους και τους άνεργους, αφορά ολόκληρη την εργατική τάξη που πρέπει να γίνει μια γροθιά παλεύοντας για το αναφαίρετο δικαίωμά της στη σταθερή εργασία με σύγχρονα δικαιώματα».
Πηγή: in.gr, 7/4/2013

Mr. MIG, σώσον ημάς!
Ο Α. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑ ΜΜΕ, Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Λίγο καιρό πριν από την κατάρρευση του κυπριακού τραπεζικού συστήματος, μια με-ρίδα των ελληνικών μέσων ενημέρωσης προσέβλεπε στον τραπεζίτη σαν πραγματικό σωτήρα και τον καλούσε να γίνει ο Έλληνας Μπερλουσκόνι.

Γράφει ο ΙΟΣ στην ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 7/4/2013
Μπορεί να μην είναι ο ιδιοκτήτης της μεγαλύτερης τράπεζας, αλλά οπωσδήποτε ο Αν-δρέας Βγενόπουλος διαθέτει τον αέρα του δυναμικότερου τραπεζίτη. Τις τελευταίες μέρες βρέθηκε στη δίνη της κυπριακής κρίσης, αλλά και πάλι απέδειξε την ισχυρή προ-σωπικότητά του με την ωριαία συνέντευξή του στον Νίκο Ευαγγελάτο (ΣΚΑΪ, 27.3.2013), στην οποία μίλησε για το «κυπριακό διαπλεκόμενο κατεστημένο», ενώ έφτασε να κατη-γορήσει και για αυστηρά προσωπικά ζητήματα τον υπουργό Οικονομικών της Κύπρου, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα υποχρεώθηκε να παραιτηθεί.
Το προσωπικό ειδησεογραφικό πόρταλ του δημοσιογράφου υιοθέτησε τη σκοπιά του τραπεζίτη: «Bόμβες Βγενόπουλου στον ΣΚΑΪ για το χάος στην Κύπρο – Αποκάλυψε ποιοι οδήγησαν το νησί στον γκρεμό – Κόλαφος κατά του Κύπριου υπουργού Οικονομικών» (www.newsit.gr). Δεν ήταν πρώτη φορά.

Ολοι οι άνθρωποι του προέδρου
Εχουν περάσει ακριβώς τρία χρόνια από τη στιγμή που μια σημαντική μερίδα μέσων ενημέρωσης επέλεξε να προβάλει τον ισχυρό άνδρα της Marfin Investment Group ως μια εναλλακτική λύση για το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Ηταν Απρίλιος 2010, παρα-μονές της δραματικής δήλωσης του τότε πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου από το Καστελόριζο, ότι η Ελλάδα προσφεύγει στον μηχανισμό στήριξης. Τον πρώτο λόγο στην αναζήτηση ενός «Ελληνα Μπερλουσκόνι» είχε και τότε το συγκρότημα ΣΚΑΪ-«Καθημερινής». Η αφορμή δόθηκε με μια συνέντευξη του κ. Βγενόπουλου στους «Νέ-ους Φακέλους» του ΣΚΑΪ, στην οποία ο τραπεζίτης εμφανίστηκε ως πολιτικός αρχηγός, μίλησε για όλους και για όλα και καταφέρθηκε εναντίον των πολιτικών με σκληρά λόγι-α, αντιδιαστέλλοντας την ανικανότητά τους με τη δική του εργατικότητα.
Παρά τις πιεστικές ερωτήσεις των δημοσιογράφων (Παπαχελάς, Παπαδημητρίου), ο κ. Βγενόπουλος δεν άφησε κανένα ανοιχτό ενδεχόμενο να πολιτευθεί ο ίδιος. Όμως είπε κάτι πολύ πιο ξεκάθαρο. Υπέδειξε την ομάδα των συνεργατών του ως κατάλληλων για… υπουργοποίηση: «Οι άνθρωποι που πρέπει να μπούνε στην πολιτική πρέπει να είναι άνθρωποι νεότεροι, πρέπει να είναι στελέχη. Εμείς στον δικό μας τον όμιλο –που δεν αμφιβάλλω ότι αυτό γίνεται και σε άλλους ομίλους– έχουμε 20 στελέχη πρώτης γραμ-μής, τα οποία είναι μεταξύ 35 και 45, όπου ο καθένας από αυτούς θα μπορούσε να εί-ναι πολύ καλύτερος από τους περισσότερους υπουργούς».
Αυτή η ανοιχτή πρόθεση «ιδιωτικοποίησης» της πολιτικής, μέσω της ανάδειξης στελε-χών επιχειρήσεων και τραπεζιτών, με παράκαμψη των κοινοβουλευτικών διαδικασιών, βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών σχεδιασμών εκείνης της περιόδου.
Δυο μέρες αργότερα, ο τηλεοπτικός οικοδεσπότης του κ. Βγενόπουλου θα καταγράψει και στην εφημερίδα που διευθύνει τη «δίψα της κοινωνίας» για τη λύση Βγενόπουλου (Αλέξης Παπαχελάς, «Καθημερινή», 21.4.2010), διότι «ο κ. Βγενόπουλος μπορεί να κά-νει ή να μην κάνει για το αφόρητο καμίνι της ελληνικής πολιτικής ζωής, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι η δίψα της κοινωνίας για νέα πρόσωπα που είναι ή δείχνουν ότι εί-ναι έτοιμα να τα βάλουν με το υπάρχον σύστημα και να εκφράσουν έναν μη ξύλινο κομματικό λόγο».
Στο ίδιο μήκος κύματος ο αρθρογράφος της ίδιας εφημερίδας Σταύρος Λυγερός. Σε κεί-μενό του μετά την ανακοίνωση Παπανδρέου για την προσφυγή στον μηχανισμό διάσω-σης θα προαναγγείλει «πρωτοβουλίες» εκτός του πολιτικού συστήματος: «Εδώ και και-ρό ο μεγαλοεπιχειρηματίας Ανδρέας Βγενόπουλος αρθρώνει πολιτικό λόγο. Αν και ο ί-διος το αρνείται, είναι πολλοί εκείνοι που προεξοφλούν ότι προετοιμάζει το έδαφος για κάθοδο στον πολιτικό στίβο. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε στην “Καθημερινή” παλαί-μαχος πολιτικός, στο σημείο που έχουμε φτάσει εάν βρεθεί μία ομάδα αξιόπιστων προ-σωπικοτήτων και συγκροτήσει όχι κόμμα, αλλά επιτροπή εθνικής σωτηρίας, δεν θα χρειαστεί να πει πολλά στον λαό για να τον προσελκύσει, προβάλλοντας ένα πρόγραμ-μα αναγέννησης» (25.4.2010).
Εκείνος βέβαια που ως θεοσεβούμενος μιλά τη γλώσσα της αληθείας είναι ο επιφυλλι-δογράφος της «Καθημερινής» Χρήστος Γιανναράς, ο οποίος δεν μασά τα λόγια του: «Η συνέντευξη Βγενόπουλου πρέπει λογικά να έδωσε ελπίδα σε νοήμονες Ελληνες. Είχαν την ευκαιρία να δουν, σε ζωντανή εικόνα, δείγμα ανθρώπινης ποιότητας και ηγετικού χαρίσματος από τους κόλπους της ελληνικής κοινωνίας, έξω από τις συντεχνίες των ε-παγγελματιών της πολιτικής. Λόγος στέρεος, ευθύβολος, λιτός, εντόπιζε προβλήματα, έδειχνε λύσεις, δεν ενδιαφερόταν για τις εντυπώσεις. Κόμιζε συγκεκριμένες, ρεαλιστι-κές προτάσεις ο λόγος του Α. Βγενόπουλου, όχι ιδεολογήματα, επιφάσεις λύσεων και υπεκφυγές». Ο κ. Γιανναράς εξηγούσε και την άρνηση Βγενόπουλου να πολιτευθεί: «Σοφά ο Βγενόπουλος διαβεβαιώνει, επαναλαμβάνοντας πάλι και πάλι, ότι δεν πρόκει-ται ποτέ να κατέβει στην πολιτική. Σοφή η επίμονη επανάληψη, διότι κάθοδος στην πο-λιτική σημαίνει: εντάσσομαι σε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα ή ιδρύω καινούργιο κόμμα στο δεδομένο πλαίσιο εξαχρείωσης και φαυλότητας του σημερινού κομματικού συστήματος. Και κατά συνέπεια: προσφέρομαι να με χειρισθείτε με τη μόνη άκρως προηγμένη επαγγελματική δεινότητα που διαθέτετε: τη ραδιουργία, τη σπίλωση».
Ο κ. Γιανναράς κάνει λιανά και την πρόταση για τις «προσωπικότητες» που θα κληθούν να μας σώσουν: «Η μετριότητα και ασημαντότητα του προσωπικού των κομμάτων είναι αδύνατο να αντιμετωπίσει τις συνθήκες ιστορικής καταστροφής. Θα χρειαστεί, αν απο-μένουν περιθώρια, κάποια στιβαρά χέρια να πάρουν το τιμόνι, να διαχειριστούν τα α-πομεινάρια και τα ερείπια – θα καταφύγει η ελλαδική κοινωνία στην παροπλισμένη ποιότητά της, θα την επιστρατεύσει, θα συγκροτηθεί “κυβέρνηση προσωπικοτήτων”. Εκεί θα κληθεί αυτονόητα κάποιος Βγενόπουλος, κάποιος Παπαδήμος, κάποιος Βασ. Μαρκεζίνης, αυτονόητα οι νέστορες ταλαντούχοι της διπλωματίας (κάποιος Χρ. Ζαχα-ράκης και Θεμ. Στοφορόπουλος), αυτονόητα ένας Αθαν. Γκότοβος για την Παιδεία, κά-ποιοι ανάλογοι για τη δημόσια διοίκηση, για την υγειονομική οργάνωση, κάποιος κέρ-βερος με υπερεξουσίες για το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο» (2.5.2010).
Ο θαυμασμός στις «προσωπικότητες» εγγίζει εδώ την περιφρόνηση της δημοκρατίας και του συντάγματος. Δεν είναι λοιπόν σύμπτωση που η σκυτάλη είχε ήδη περάσει στους σεσημασμένους οπαδούς του Παπαδόπουλου. Ανήμερα 21 Απριλίου, η «Ελεύθε-ρη Ώρα» κυκλοφορεί με τον τίτλο «Τότε τα τανκς του Παπαδόπουλου, τώρα τα MIG του Βγενόπουλου» και υπέρτιτλο: «43 χρόνια μετά, η Ιστορία θα επαναληφθεί με διαφορε-τικά πρόσωπα, με διαφορετικά μέσα, αλλά με τον αυτό σκοπό: Τη Σωτηρία του Τόπου!»
Υπάρχει βέβαια και άλλο συγκρότημα Τύπου που πρόβαλε τη λύση Βγενόπουλου εκείνη την περίοδο. Η «Αυριανή» αφιέρωσε έξι σελίδες στη συνέντευξή του με πρωτοσέλιδη καταγγελία: «Οι πολιτικοί χρεοκόπησαν τη χώρα. Παρέμβαση-φωτιά του Ανδρέα Βγε-νόπουλου για τα αίτια που οδήγησαν την Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής και τολ-μηρές προτάσεις για την υπέρβαση της κρίσης» (21.4.2010). Κάτι ξέρει ασφαλώς ο κ. Κουρής, ο οποίος ως γνωστόν είναι εξπέρ στα ζητήματα τραπεζών και δανειοδοτήσεων.
Από κοντά και άλλοι γκουρού των μέσων ενημέρωσης, όπως ο πάντα διορατικός Μάκης Τριανταφυλλόπουλος, ο οποίος είχε προλάβει να μεταβιβάσει το 49% της εφημερίδας του στον κ. Λαυρεντιάδη. Το «Veto» κυκλοφόρησε τις ίδιες μέρες με δισέλιδη «διαδι-κτυακή ψηφοφορία» για να μας πείσει ότι οι πολίτες επιδεικνύουν «Εμπιστοσύνη στον Βγενόπουλο, απογοήτευση για ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.». Κατά το δημοσίευμα «οι ψηφοφόροι του zougla.gr θεωρούν τον Mr. Mig ως την καλύτερη περίπτωση για να χειριστεί την κρίση» (2.5.2010).

Η MIG και η Δικαιοσύνη
Γνωρίζουμε σήμερα ότι δεν θα ήταν λύση στο πολιτικό πρόβλημα της χώρας η ανάθεση της διακυβέρνησης σε στελέχη των τραπεζών. Υπάρχουν, άλλωστε, νωπές οι εντυπώσεις από την τρικομματική κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Ν.Δ. – ΛΑΟΣ με πρωθυπουργό τον τραπεζίτη Λουκά Παπαδήμο, ενώ και ο σημερινός υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας έ-χει διατελέσει σύμβουλος της Τραπέζης της Ελλάδος και πρόεδρος της Εμπορικής Τρά-πεζας.
Κανείς δεν παρακαλεί σήμερα τον κ. Βγενόπουλο να «μας σώσει». Ο ισχυρός άντρας της MIG δεν αποπνέει βέβαια σήμερα την αύρα εκείνη που απογείωνε την πένα του κ. Γιαν-ναρά, αλλά εξακολουθεί να «αρθρώνει πολιτικό λόγο». Την ώρα που γίνεται αποδέκτης αυστηρής κριτικής για ευθύνες σχετικά με τις δραματικές εξελίξεις στην Κύπρο, ο ίδιος δεν διστάζει να κατηγορεί άλλους οικονομικούς και πολιτικούς παράγοντες του νησιού, ενώ επικαλείται το γεγονός ότι έχει δικαιωθεί από τις ελεγκτικές αρχές και τη Δικαιοσύ-νη, και δεν διστάζει να στραφεί με αγωγές και μηνύσεις εναντίον όσων δημοσιογράφων ή πολιτικών αναφέρονται με επικριτικό τρόπο στον τρόπο δράσης των επιχειρήσεών του.
Η αλήθεια είναι ότι η τραπεζική δραστηριότητα του κ. Βγενόπουλου δεν θα είχε προ-σελκύσει τόσο έντονα το ενδιαφέρον των πολιτών και της βουλής, αν δεν είχε αποκα-λυφθεί ο ρόλος της στην υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου (ΙΜΒ). Στα πορίσματα των ε-πιτροπών της βουλής καταγράφονται πολλές πτυχές αυτής της υπόθεσης, ενώ υπάρχει ακόμα ένα Πόρισμα Ελέγχου της Τραπέζης της Ελλάδας (βλ. και διπλανές στήλες).
Διαθέτουμε, πάντως, ορισμένες σημαντικές δικαστικές αποφάσεις που αναφέρονται έμμεσα στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων της MIG. Πρόκειται για τις αποφά-σεις σε τρεις αγωγές τις οποίες έχει καταθέσει ο Ανδρέας Βγενόπουλος και οι εταιρείες του εναντίον του Δημητρίου Τσιρώνη, προέδρου της επιτροπής της Βουλής για την υ-πόθεση του Βατοπεδίου. Και οι τρεις αγωγές απορρίφθηκαν από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθήνας, και το σκεπτικό των αποφάσεων έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το ζήτημα που μας απασχολεί.
Η πρώτη απόφαση, 2533/2012, που κρίθηκε στις 15.3.2012, στηρίζει την απαλλακτική της κατάληξη στο γεγονός ότι οι ισχυρισμοί που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις του κ. Τσιρώνη για τις σχέσεις της ΙΜΒ με τη Marfin, τις συναλλαγές και τις επενδύσεις στις οποίες προέβη η Μονή καθοδηγούμενη από τη δανειοδότρια εταιρεία, «βασίζονται σε συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι ειδικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και κατά συνέπεια το περιεχόμενό τους κρίνεται αληθές». Η απόφαση αναφέρει ότι «όπως απο-δείχτηκε, η εξασφάλιση που έλαβε η ενάγουσα για τη χορήγηση των δανείων που προ-αναφέρθηκαν συνίσταται στην εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης οι οποίες δεν επαρ-κούν, δεδομένου ότι υπολείπονται σε δυσανάλογο βαθμό του ύψους των χορηγηθέ-ντων δανείων. Επίσης, για τον ίδιο λόγο κρίνεται έωλος ο αγωγικός ισχυρισμός ότι τα ως άνω δάνεια χορηγήθηκαν με αυστηρά πιστωτικά κριτήρια, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού επισφάλειας των αξιώσεων που απέρρεαν από τα δάνεια λόγω της εκτεταμέ-νης χρήσης μετοχοδανείων με ενέχυρο μετοχές των εταιρειών του ομίλου MIG, σε συν-δυασμό με τον κίνδυνο απομείωσης της αξίας της μετοχής των εταιρειών αυτών. Περαι-τέρω, παρά τα όσα ισχυρίζεται η ενάγουσα, οι ενέργειές της δεν αποτελούν συνήθη τραπεζική πρακτική, δεδομένου ότι ανακύπτει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων ανα-φορικά με τις επενδυτικές συμβουλές της Επενδυτικής Τράπεζας, οι οποίες ωφέλησαν τις συνδεδεμένες εταιρείες του ομίλου MIG, του οποίου αποτελεί μέλος ως συνδεδεμέ-νη εταιρεία του ομίλου. Αβάσιμα κρίνονται και όσα ισχυρίζεται η ενάγουσα περί επεν-δυτικών κινήσεων που έλαβαν χώρα με βάση τη βούληση της Μονής, δεδομένου ότι οι σχετικές χρηματιστηριακές συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία της ενάγουσας, Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος, η οποία μεσολάβησε ως χρηματιστηρια-κή εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για την τοποθέτηση των κεφαλαίων των δανείων που χορήγησε η ίδια η μητρική της, η τράπεζα Marfin. Τα ανωτέρω συνέβησαν χωρίς να προηγηθεί η κατάρτιση ειδικού τύπου σύμβασης επενδυτικών συμβουλών. Επίσης, σύμφωνα με το πόρισμα της προκαταρκτικής επιτροπής, η Τράπεζα της Ελλάδος επέβαλε πρόστιμα στην ενάγουσα με βάση τις διατάξεις για την πρόληψη του ξεπλύμα-τος χρήματος, ενώ στο αντίστοιχο πόρισμα της εξεταστικής επιτροπής γίνεται ευθέως λόγος για ενδείξεις ξεπλύματος χρήματος. Η δήλωση του εναγομένου ότι τα δάνεια δό-θηκαν για την υλοποίηση των αμαρτωλών σχεδίων της Μονής και ότι η έκταση του σκανδάλου ενδεχομένως δεν θα ήταν η ίδια, δεν συνδέουν την ενάγουσα με το κεφά-λαιο της υπόθεσης που αφορά τη λίμνη Βιστωνίδα, αλλά αφορά διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης που σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της Μονής από την ενάγουσα και τη μεθόδευση σκοπευμένων επενδυτικών κινήσεων».

Μια προφητική απόφαση
Υπάρχει και δεύτερη απόφαση (3163/2012), στην οποία η απαλλαγή στηρίζεται σε ανά-λογο σκεπτικό. Μια τρίτη απόφαση (5407/2012) αναφέρει το έγγραφο της προανακριτι-κής επιτροπής της βουλής, σύμφωνα με το οποίο «ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης κεφαλαίου της ενάγουσας καλύφθηκε από δάνεια που χορηγήθηκαν από την Marfin Egnatia Bank, στην οποία αυτή ασκούσε κυριαρχική επιρροή και κατά παράβαση της κείμενης τραπεζικής και χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ενώ παράλληλα συστήθηκε ε-νέχυρο επί μεγάλου κυκλοφορούντος ποσοστού μετοχών της τελευταίας, οπότε συνε-κτιμωμένης της αλληλεξάρτησης και συγκέντρωσης κινδύνου μεταξύ των τραπεζών Marfin Egnatia Bank, Marfin Popular Bank και της Marfin Investment Group, όλο το οι-κοδόμημα συναρτάται άμεσα με την πορεία της μετοχής, τα οικονομικά αποτελέσματα και την κερδοφορία της». Η απόφαση, όμως, προσθέτει ότι «το συμπέρασμα αυτό ενι-σχύεται με το από Ιουνίου 2009 πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σύμφωνα με το οποίο η έμμεση έκθεση του Ομίλου της Marfin Popular Bank (μητρικής εταιρείας στην Κύπρο της Marfin Egnatia Bank) σε μετοχές εταιρειών του Ομίλου MIG ως εξασφά-λιση δανείων που είχαν παρασχεθεί, κυμαινόταν σε ποσοστό πλησίον του 30% της ενο-ποιημένης κεφαλαιακής βάσης του Ομίλου της Marfin Popular Bank στις 31.12.2008, ποσοστό το οποίο αντιστοιχεί σε αξία μετοχών της τάξης των 700 εκ. ενώ στις οικονομι-κές καταστάσεις του Ομίλου της Marfin Popular Bank της 30.6.2010 οι χορηγήσεις προς τον Όμιλο MIG ανήλθαν σε 770 εκ. (με τα 400 εκ. να προέρχονται από τη Marfin Egnatia Bank στην Ελλάδα). Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, πράγματι, το τραπεζικό σκέλος του Ομίλου Marfin λειτούργησε ως μηχανισμός άντλησης κεφαλαίων έναντι της αύξησης κεφαλαίου της MIG, το γεγονός δε ότι ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης κεφαλαίου της MIG καλύφθηκε από δάνεια που δόθηκαν από τις τράπεζες στις οποίες ο Όμιλος α-σκούσε κυριαρχική επιρροή, καθώς και η σύσταση ενεχύρου επί μετοχών της MIG που αντιπροσώπευαν σημαντικό ποσοστό στο σύνολο μετοχών σε κυκλοφορία, θα έπρεπε να έχουν ανακοινωθεί προς τους επενδυτές στα πλαίσια του ενημερωτικού δελτίου της αύξησης κεφαλαίου της MIG. […] Η εποπτεύουσα αρχή της Τράπεζας της Ελλάδος, ε-ξάλλου, παρέλειψε να εφαρμόσει την ισχύουσα τραπεζική νομοθεσία για την απαιτού-μενη αναπροσαρμογή των εποπτικών κεφαλαίων και των δεικτών κεφαλαιακής επάρ-κειας της Marfin Egnatia Bank. […] Η Marfin Egnatia Bank, που μαζί με την Marfin In-vestment Group, υπό την τότε επωνυμία Marfin Financial Group αποτελούσαν θυγατρι-κές της Marfin Popular Bank και διοικούνταν από κοινή διοίκηση, στην οποία συμμετεί-χε ο Ανδρέας Βγενόπουλος φέρονται να χορήγησαν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα επι-πλέον δάνεια 1.800.000.000 ευρώ σε επιχειρηματικούς ομίλους που συνδέονταν με την ενάγουσα (π.χ. Vivartia, Υγεία) και μάλιστα με ευνοϊκούς όρους, ενώ ως εξασφαλίσεις παρασχέθηκαν μετοχές εταιρειών της ενάγουσας ή των ίδιων των εταιρειών των πι-στούχων-μετόχων της που αποτελούσαν θυγατρικές της, θεμελιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο ενιαίο και συνδεδεμένο πιστωτικό κίνδυνο. Επίσης, η Marfin Egnatia Bank φέρε-ται να χρηματοδότησε κατά τη διετία 2007-2009 και τον Όμιλο Dubai Investment Group με δάνεια ύψους 400.000.000 δολ., ο οποίος Όμιλος αποτελεί τον βασικό μέτοχο της ενάγουσας και της τραπεζικής εταιρείας Marfin Popular Bank. Λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι η χρηματιστηριακή αξία της μετοχής της ενάγουσας έχει απωλέσει πλέον του 95% της τιμής, στην οποία διενεργήθηκε η αύξηση του μετοχικού της κεφα-λαίου το έτος 2007, τα ανωτέρω μετοχοδάνεια, λόγω και της μείωσης της διασφαλιστι-κής αξίας των μετοχών ως ενεχύρου, παρουσιάζουν τεράστια ανοίγματα κάλυψης με αυξημένους κινδύνους για τη βιωσιμότητα της τράπεζας, ενώ η μη δυνατότητα εξόφλη-σής τους και η αναγκαστική ρευστοποίηση των μετοχών ενδέχεται να δημιουργήσουν πρόβλημα σταθερότητας του χρηματιστηρίου και του τραπεζικού συστήματος σε Ελλά-δα και Κύπρο, λόγω της διασύνδεσης μεταξύ τραπεζών στη διατραπεζική αγορά».

Xωρίς έλεγχο
Όπως είναι γνωστό, η δικαίωση των επικριτών της τραπεζικής πρακτικής της MIG δεν σημαίνει αυτομάτως την απόδειξη παρανομιών από τις διοικήσεις των εταιρειών του Ομίλου. Όπως αναφέρουμε στις διπλανές στήλες, αυτό που κυρίως αποδεικνύεται είναι το γεγονός ότι το νομοθετικό πλαίσιο δράσης των τραπεζικών ιδρυμάτων τα τελευταία χρόνια χαλάρωσε μέχρι σημείου εξαφάνισης και το σημαντικότερο: οι μηχανισμοί ελέγ-χου και επιτήρησης και κυρίως οι κεντρικές τράπεζες περιορίστηκαν πλέον σε ρόλο α-πλού παρατηρητή με παρεμβάσεις μόνο για τα μάτια του κόσμου.
Όσο για το όνειρο των θαυμαστών του κ. Βγενόπουλου, κι αυτό έγινε πραγματικότητα. Κάποιοι τραπεζίτες μάς έσωσαν ήδη το 2011, κάποιοι άλλοι καραδοκούν να μας ξανα-σώσουν. Βέβαια υπάρχουν και ορισμένοι που μετά τις πρόσφατες εξελίξεις περιορίζο-νται στο γνωμικό «ο σώζων εαυτόν σωθήτω».
————————————
Το «αρχείο» της Δικαιοσύνης
Μιλώντας πριν από λίγες μέρες στον ΣΚΑΪ, ο Ανδρέας Βγενόπουλος αναφέρθηκε στην αναφορά που είχε υποβάλει στις 18.10.2010 προς τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου Γεώργιο Καλαμίδα ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπεδίου. Την αναφορά υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής Δημήτριος Τσιρώνης. «Υπάρχει μια δυσφήμηση που έγινε στην ελληνική Βουλή», είπε ο κ. Βγενό-πουλος και πρόσθεσε ότι «πήγε αυτή η καταγγελία στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και έγινε μια ολόκληρη διερεύνηση επί δύο χρόνια, μήπως υπάρχει τίποτα παράνομο ή παράτυπο ή ποινικό εις την υπόθεση, σας λέγω ότι κρίθηκε τελεσίδικα, μπήκε στο αρ-χείο, αθωωτικά. Είναι μία υπόθεση, η οποία έχει κριθεί. Δεν υπάρχει τίποτα το με-μπτό».
Είναι γεγονός ότι στις 10.7.2012 ο Αντεισαγγελέας Εφετών Ιωάννης Μωραϊτάκης εξέ-δωσε τη διάταξη 5/2012, σύμφωνα με την οποία τέθηκε στο αρχείο η ποινική προκα-ταρκτική δικογραφία, η οποία αφορούσε δραστηριότητες της MIG. Αυτό που κάνει ε-ντύπωση είναι το γεγονός ότι σ’ αυτή την εισαγγελική διάταξη δεν αναφέρεται καθόλου η επίμαχη αναφορά της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Αναφέρονται δημοσιεύματα α-θλητικών εφημερίδων, ιστοσελίδες και μηνυτήριες αναφορές ιδιωτών, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται η αναφορά της 18.10.2010. Το ίδιο παρατηρούμε και για τα έγγραφα στα οποία βασίστηκε η εισαγγελική διάταξη. Αναφέρονται μόνο ένα έγγραφο του Διοι-κητή της Τραπέζης της Ελλάδος Γεωργίου Προβόπουλου και ένα του προέδρου της Επι-τροπής Κεφαλαιαγοράς Αναστασίου Γαβριηλίδη. Αλλά και μεταξύ των μαρτύρων που εξετάστηκαν δεν περιλαμβάνεται μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, ενώ, αντίθε-τα, εξετάστηκε ο ιδιώτης που κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά.
Βέβαια, ανεξάρτητα από την ποινική κατάληξη της εισαγγελικής διάταξης, το περιεχό-μενό της δεν παύει να περιλαμβάνει ορισμένες εξαιρετικά διαφωτιστικές διατυπώσεις. Στο σημείο που βασίζεται στο έγγραφο του κ. Προβόπουλου ο Αντεισαγγελέας παρατη-ρεί: «Ήδη από το 1991 οι πιστωτικοί περιορισμοί εξαλείφθηκαν σταδιακά στην Ελλάδα, όπως και στα λοιπά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης […] Το μόνο κατάλοιπο πιστω-τικών κανόνων που απέμεινε αφορά το αποδεκτό ως εξασφάλιση ενέχυρο των δανείων προς αγορά τίτλων από το χρηματιστήριο. […] Συνεπώς η δανειοδότηση από τη Marfin Egnatia Bank της Ι.Μ.Β. ως νομικού προσώπου, όπως άλλωστε και άλλων Μονών, όχι μόνο επιτρέπεται από τον νομοθέτη, κατ’ εναρμόνιση και με τα διεθνώς ισχύοντα (π.χ. Βατικανό, Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου), αλλά και ενθαρρύνεται εκ μέρους του (βλ. την κατά τον ν. 3152/2003 απαλλαγή των χορηγηθέντων ή χορηγούμενων δανείων προς ή για λογαριασμό των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους από την εισφορά του ν. 128/1975)». Έπειτα απ’ αυτή τη σαφή τοποθέτηση της Τραπέζης της Ελλάδος δεν έχει κανείς αμφιβολία για τους λόγους που τόσα πολλά δάνεια οδηγήθηκαν προς αυτή την «ευνοούμενη» πλευρά.
Πάντως το θέμα δεν έχει κλείσει. Την Τετάρτη ο κ. Τσιρώνης επισκέφτηκε τους οικονο-μικούς εισαγγελείς Πεπόνη και Μουζακίτη και κατέθεσε νέα στοιχεία για την υπόθεση. Η συνέχεια αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον.
—————————-
ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΙΟΥ: Τάσος Κωστόπουλος, Αντα Ψαρρά, Δημήτρης Ψαρράς ios@efsyn.gr

Προγράμματα απεξάρτησης ώρα μηδέν
Ο ΟΚΑΝΑ και οι φορείς ψυχικής υγείας κινδυνεύουν με λουκέτο εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των προϋπολογισμών τους. Με κοινούς αγώνες απαντάνε οι εργαζόμενοι που συγκεντρώθηκαν στο κατειλημμένο κτίριο του οργανισμού
Της Αφροδίτης Τζιαντζή
Ψεκασμένοι από τα χημικά που τους έριξαν τα ΜΑΤ έξω από το υπουργείο Υγείας, κου-ρασμένοι από τον εμπαιγμό των πολιτικών ηγεσιών, αλλά παρ’ όλα αυτά αισιόδοξοι υποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι του ΟΚΑΝΑ τούς συναδέλφους τους από το ΚΕΘΕΑ, το 18 Άνω, τα Κέντρα Πρόληψης και τις δομές ψυχικής υγείας στο κατειλημμένο επί 19 ημέ-ρες κτίριο της Διοίκησης του ΟΚΑΝΑ προχθές το βράδυ.
Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για την υποχρηματοδότηση, αφού τα 18 εκατομμύρια του μειωμένου κατά το ήμισυ προϋπολογισμού δεν καλύπτουν καν τη μισθοδοσία, ενώ υπάρχουν συσσωρευμένα χρέη 28 εκατομμυρίων.

Ανατρέπονται οι συμβάσεις
Επιπλέον τους ζητείται να επιστρέψουν μέρος των δεδουλευμένων, με απόφαση του Λογιστηρίου του Κράτους, ανατρέποντας αναδρομικά νόμιμα υπογεγραμμένες συλλο-γικές συμβάσεις. «Ο σημερινός προϋπολογισμός ισοδυναμεί με λουκέτο. Αυτό δεν ση-μαίνει μόνο 700 απολύσεις, αλλά ότι θα πεταχτούν στον δρόμο οι 8.500 άνθρωποι που είναι ενταγμένοι στα προγράμματα και θα μείνουν χωρίς ελπίδα οι 3.500 που είναι στις λίστες αναμονής» είπε ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων στον ΟΚΑΝΑ, Γιάννης Κακλαμάνης, αντιπροτείνοντας κοινούς αγώνες σε όλες τις δημόσιες δομές απεξάρτη-σης.
«Ετοιμάζουν μια “θεραπευτική σούπα” που θα έχει λίγο πρόληψη, λίγο υποκατάσταση, λίγο θεραπεία, αλλά τίποτα ουσιαστικό. Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες δομές απεξάρτη-σης και στην ψυχική υγεία είμαστε και η φωνή όσων δεν έχουν φωνή, των ευάλωτων ομάδων που τους προορίζουν για τον κοινωνικό Καιάδα. Η απάντησή μας είναι ή αυτοί ή εμείς» είπε ο Ηρακλής Γκότσης από το 18 Άνω. «Δεν αγωνιζόμαστε για να μη χάσουμε προνόμια, αλλά για την αξιοπρέπεια και το δικαίωμα όσων απευθύνονται στις υπηρεσί-ες μας να έχουν φροντίδα» είπε ο Τάκης Χαλδαίος από το ΚΕΘΕΑ.

Πρώτη μεγάλη νίκη
«Μια πρώτη μεγάλη νίκη» χαρακτήρισε την κοινή συνάντηση εργαζομένων στην ψυχι-κή υγεία και τις εξαρτήσεις η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασιλική Κατριβάνου. Σε έντονο ύφος ήταν η παρέμβαση της εκπροσώπου του ΚΚΕ, Λούλας Καρατζά, που παρότρυνε τους εργαζόμενους να σφυρηλατήσουν συμμαχίες με τα ταξικά σωματεία εγκαταλείπο-ντας τις ψευδαισθήσεις διαμεσολάβησης. Εξίσου έντονη ήταν η απαίτηση των από κά-τω για κοινή δράση των οργανώσεων της Αριστεράς για τα κοινά προβλήματα που αντι-μετωπίζουν εργαζόμενοι, θεραπευόμενοι και χρήστες.
Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών, 7/4/2013

Aντιποίηση επί στολής
Αγαπητέ Κόστα
Πρώτον έρχομαι να ερωτήσω διά την καλήν σου υγείαν, το αυτό επιθυμώ και δι’ υμάς. Ναι!… Εγώ είμαι, ο Μποστ!!! Γράμμα σου πλέον δεν λαμβάνω -αντιλαμβάνεσαι- απα-γορεύονται αι ήξεις αφήξεις ενταύθα. Εκπαιδευμένος όμος δι’ ανορθογραφίας και διά λαθών διέλαθον της προσοχής με αντιποίηση επί στολής εις άρθρον εφημερίδας. Επέ-λεξα την στήλη αυτή, διότι ανησυχεί διά την ύπαρξην ζωής και άλλων μεταφυσικών και ψυχικών ερευνών. Δανείζω ύφος, θέμα και υπογραφή εις τον συντάκτη της παρούσης, επειδή ξοδέψας αφτός ιδέας και χρόνον εις φούσκας των χαρταετών -μη ρωτάτε τώρα το γιατί και πώς- σημασία έχει η σωτηρία της πατρίδος. Και επιτέλους τι έχουν να προ-τείνουν οι συνιστώσες του Σύριζα; Τίποτε, αφού η λύσσης είναι μονόδρομος.
Φίλε Κόστα δράτομαι της ευκαιρίας να σε ενημερώσω, ότι κατ’ αυτάς έργα μου εκτίθε-νται ανεπανόρθωτα εις το υψίστης ασφαλείας Μουσείον Μπενάκη. Πλειν των εκπαι-δευμένων φρουρών η φύλαξης προβλέπει: αλεξίσφαιρα τζάμια, συρματόσκοινα για την αποτροπή ελικοπτέρων, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι με τη συνδρομή των ΕΚΑΜ και οπλι-σμών βαρέως τύπου και πληροφοριών. Με τοιαύτα δρακόντεια μέτρα άνθρωπος δεν θα πατήσει εις το μουσείον, πάρεξ των στενών συγγενών και φανατικών θαυμαστών μου. Εάν με είχαν εκθέσει εις κορυδαλλόν, διαβατόν ή τρικάλον όπου γίνεται το πατείς με πατώ σε, ήθελον με απολαύσει δεκάδες χιλιάδες κρατουμένων, φυλάκων, ποντικών, κατσαρίδων και κοριών. Εις την αυτήν πτέρυγαν Πειραιώς (συγχωνεύεται με την Εθνι-κήν μέσω Κηφησσού) κρατούνται ισλαμιστές, κόπτες και άλλοι Ασιάτες (κινεζικής τέχνης κυρίως) και ορισμένοι ύποπτοι Αλβανικής καταγωγής όπως οι Χατζηκυριάκος-Γκίκας και Τομπάζης, έως ότου επαναπροωθηθούν βάσει του σχεδίου Ξένιος-Ζευς. Και μετά την πειραιώς θα αναφερθώ εις Μπενάκη στην οποία από Σταδίου μέχρι Καλλιδρομίου ανε-στάλει η λειτουργία εκθέσεων επίπλων, ενδυμάτων, φρούτων, λαχανικών, εδωδήμων αποικιακών και οικιακών ειδών. Έκλεισε επίσης και το αρχαιότατων Κυλικείον ο «Μπαρμπαγιάννης» το οποίο εσχάτως λειτουργούσε με αλλοδαπούς τύπου Κιλικίας με-ταβένων εκόντες-άκοντες των σκύλων σέρνοντας μετά λουκέτα αντί λουκάνικα. Τοιου-τοτρόπως εις την οδόν αυτή από αρχή μέχρι τέλους και καθ’ όλη την διάρκειαν της ημέ-ρας όπως έχουν εξαγγείλει οι διοργανωτές της έκθεσής μου μαθητές του λυκείου Σιέρα Λεόνε Γκαμπόν Μαλί Μαλάουι, Άνω Βόλτα Άνω λιόσια Αγ. Βαρβάρα και Ζεφείρι ζωντα-νεύουν την γελοιογραφία μου δημοσιευμένη εις «ταχυδρόμον» 10 Οκτωβρίου 1959. Πρόκειται διά το «Φεστιβάλ ελαφρού φαγητού» και Πειναλέοντος ψάχνων εις σκουπι-δοτενεκέ διά «κασέρη κασέρη κασεράκι που είναι χλομό θεμά το γονιό σας» και η μαμά Ελλάς συνοδεύων αφτόν λέγων: «Τώρα που είναι άνοιξη και τα φαγιά σπανίζουν, οι νύ-χτες το ζαλίζουνε κι οι πείνες το φοβίζουν. Κάπου υπάρχουν φαγητά οι άλλοι τα μασάνε κάπου υπάρχουν ασφαλώς μα δεν ξέρω πού».
Κάποτε Κόστα για να ξορκίσουν την Βάσκανον μοίραν εβάπτιζον τα θνησιγενή μωρά Δράκον, Σιδέρη, Ζωή η Αλέγκρα. Ομοίως το κράτος του Καποδίστρια δεν ονομάστηκε Δημοκρατία του Αιγαίου Νοτιοβαλκανική Ενωση η Ρούμελη ως ήτο φυσικόν αλλά έλαβε το όνομα Ελλάς. Και όπως η τρισένδοξη πρόγονος το νεοσύστατο κρατίδιον αποφασί-ζων να παίξει διεθνή ρόλον συμμετείχε σε 2 βαλκανικούς πολέμους, 2 παγκόσμιους και υπέστει 5 δικτατορίες, 4 εμφίλιους, 8 εθνικές καταστροφές, 2 ολυμπιάδες και μόνον επί των ημερών μας κατόρθωσε να ενώσει όλον τον Δυτικόν κόσμον εναντίον της Ελληνικής ΑΟΖ, πράγμα που έχει να συμβεί από 1204. Εάν εις τους Δυτικούς προσθέσεις Τούρκοι και Ισραήλ τότε η επιτυχία μας είναι ανεπανάληπτος ανώτερη της εποχής εκείνης που κατά δήλωσήν του (γεννήθηκα το 1204 εκδόσεις των Φίλων) είδε το φως ο θείος σου και υπουργός σου από το εξωτερικόν αείμνηστος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, γνωστός και ως της πατρίδος ο Σωτήρ της Ευγλωττίας ο Κρατήρ και της Σοφίας ο Φωστήρ.
Επ’ αυτών αναμένων τας πολύτιμους σκέψεις σου δικός σου
Μποστ
και για την αντιγραφή
http://www.gianniskalaitzis.gr
Πηγή: Εφημερίδα των Συντακτών, 6-7/4/2013

Η ασθένεια όλων λέγεται Γερμανία
Του ΚΩΣΤΑ ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ από την ΑΥΓΗ της 31/3/2013
Το όχι της κυπριακής Βουλής τουλάχιστον ανάγκασε το Eurogroup να αφαιρέσει από το κούρεμα τις καταθέσεις μέχρι 100.000 ευρώ. Μονόδρομοι δεν υπάρχουν, παρά μόνο για όσους δεν επιθυμούν να αλλάξουν τίποτα. Κατηγορείται η Κύπρος ότι δεν έχει σχέ-διο Β, όμως ούτε το Eurogroup παρουσίασε σχέδιο Β. Ο Σόιμπλε ισχυρίζεται ότι το μο-ντέλο της Κύπρου δεν είναι βιώσιμο, αλλά ο καταποντισμός δεν είναι λύση. Η υπερτρο-φία του χρηματοπιστωτικού τομέα στην Κύπρο αποτελεί ασφαλώς πρόβλημα, ωστόσο η διόρθωσή του δεν γίνεται με τη μέθοδο της κατεδάφισης. Πρέπει να γίνει σταδιακά και με παράλληλη ανάπτυξη άλλων τομέων της οικονομίας. Όσοι πήραν κυπριακές πιστώ-σεις, όπως το Βατοπέδι, δεν πληρώνουν και αντ’ αυτού πληρώνουν σήμερα όσοι εμπι-στεύθηκαν το πιστωτικό ίδρυμα και κράτησαν τα λεφτά τους εκεί.
Στη γαλλική κοινή γνώμη έχει περάσει η άποψη του Γάλλου υπουργού Μοσκοβισί ότι η Κύπρος ήταν ένα πλυντήριο ρωσικού μαύρου χρήματος και έπρεπε να τελειώνουμε με αυτό. Όμως, παραμένει διάχυτος φόβος ότι πρόκειται για την αρχή μιας νέας τάξης πραγμάτων στις ευρωπαϊκές διασώσεις με πρότυπο την Κύπρο. Το απεκάλυψε ο Ολ-λανδός πρόεδρος του Eurogroup Ντέισελμπλουμ. Το επιβεβαίωσαν ο Γάλλος επίτροπος Μ. Μπαρνιέ, ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε. Η Λαγκάρντ, από το ΔΝΤ, αξίωσε οι διασώσεις να μη γίνονται πλέον από έξω, αλλά από μέσα. Δηλαδή θα πληρώνει αυ-τός που βρίσκεται στα πρόθυρα χρεωκοπίας από τα χρήματα που δεν έχει. Αυτό είναι παρανοϊκό. Ο Ντέισελμπλουμ ξεκαθάρισε ότι εξαντλήθηκε η δυνατότητα της Ευρώπης να διασώζει. Αυτή είναι η φιλελεύθερη δογματική αντίληψη. Αυτό σημαίνει: Κάθε χώρα μόνη της, κάθε τράπεζα μόνη της. Πώς όμως εξαντλήθηκαν οι δυνατότητες της Ευρώ-πης, αφού η Γερμανία συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα πλεονάσματα στον κόσμο;
Ο Αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπους άφησε τη Lehman Brothers να καταρρεύσει. Πολλοί αριστεροί έσπευσαν τότε να συμφωνήσουν με το σκεπτικό ότι η Lehman Brothers ήταν από τις τράπεζες που επιδίδονταν στην κερδοσκοπία. Κάποια δογματική Αριστερά συγκλίνει με τη δογματική φιλελεύθερη Δεξιά στην απόρριψη των διασώσε-ων. Το ζήτημα είναι ότι χωρίς διασώσεις δημιουργείται στο κοινό πανικός, που επεκτεί-νεται ταχύτατα, ξεφεύγει από τη χώρα ή την τράπεζα και θίγει απεριόριστα άλλους χώ-ρους, επιχειρήσεις και εργαζόμενους, που δεν ευθύνονται καθόλου. Το δεύτερο ζήτημα είναι ότι, εκτός από το ίδρυμα που καταρρέει, σφίγγουν οι χρηματοδοτήσεις και για όσους δεν φταίνε. Πλήττεται στο σύνολό της η αγορά. Την πληρώνουν όχι μόνο αυτοί που φταίνε, αλλά εξίσου αυτοί που δεν φταίνε. Γι’ αυτό είναι προτιμότερο το ξεφού-σκωμα της φούσκας και η προσαρμογή να γίνεται βαθμιαία και με υπεύθυνο τρόπο.
Οι επιλογές της Μέρκελ είναι παρανοϊκές. Φαντάζεται ότι θα φύγει το χρήμα από τον Νότο και θα συρρεύσει στον Βορρά. Ωστόσο, βασικό κίνητρό της είναι να μην πληρώνει για να μη δυσαρεστεί τους Γερμανούς ψηφοφόρους. Η φιλελεύθερη οδός των κατεδα-φίσεων είναι τυχοδιωκτική και οπωσδήποτε αναποτελεσματική. Εκατομμύρια άνθρω-ποι φέρουν το κόστος των επιλογών της, χάνουν την εργασία τους, αφανίζονται. Οι φι-λελεύθεροι ισχυρίζονται ότι οι διορθώσεις θα γίνουν μέσω των αγορών, ενώ στην πρά-ξη, με τα κατεδαφιστικά μέτρα, απονεκρώνουν κάθε δυναμική των αγορών.
Αντιθέτως, στην Αμερική, ο Ομπάμα, όχι μόνο δεν περικόπτει μισθούς, αλλά προγραμ-ματίζει αυξήσεις από 20% έως 40%, όπως επίσης η Ιαπωνία, προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση. Παρά τις μηνιαίες ενέσεις χρήματος στην οικονομία σε μηνιαίο ύψος 90 δισ. από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, πληθωρισμός δεν υπάρχει στην Αμερική. Αλλά, και αν διαπιστωθεί επικίνδυνη άνοδος τιμών, υπάρχει πάντα η δυνατότητα να σταματήσει τις ενέσεις χρήματος. Στην Ευρώπη, ΕΚΤ και κυβερνήσεις επιβάλλουν μονόπλευρη λιτότη-τα, περικόπτουν δαπάνες και μισθούς προληπτικά, επισείοντας προσχηματικά τον φόβο του πληθωρισμού, που επί του παρόντος είναι ανύπαρκτος.
Ο πειρασμός της απεμπλοκής της Κύπρου από το ευρώ είναι πολύ μεγάλος και ασφα-λώς εντείνεται. Η κατάσταση είναι πράγματι δύσκολη. Ωστόσο, αν η Κύπρος ενδιαφέρει τον υπόλοιπο κόσμο, είναι επειδή αποτελεί μέρος της Ευρώπης. Στη Γαλλία ο Μελανσόν εξαπολύει απίστευτους μύδρους κατά της Μέρκελ και του Ολάντ. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδι-ος εκτιμά ότι, αν η Γαλλία αποχωρήσει από το ευρώ, είναι σαν να προσφέρει την Ευρώ-πη δώρο στη Γερμανία. Το πρόβλημα της Κύπρου, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας, της Ιταλίας κ.ά. είναι η ασθένεια που ονομάζεται «Γερμανία». Με αυτές τις αποφάσεις η Ευρώπη δεν ενισχύεται, αλλά αποδυναμώνεται όλο και περισσότερο. Ο μόνος που φαί-νεται ότι κερδίζει βραχυπρόθεσμα είναι η Γερμανία. Αν όμως καταρρεύσουν όλοι οι ε-ταίροι της, από πού άραγε θα αντλεί τα πλεονάσματά της; Με την Αμερική και την Κίνα, το γερμανικό ισοζύγιο παραμένει ισορροπημένο, ενώ τα δύο τρίτα των πλεονασμάτων η Γερμανία τα πραγματοποιεί μέσα από την Ευρωζώνη και λόγω του ευρώ. Ο πρώτος που έχει συμφέρον από τη διατήρηση του ευρώ είναι η Γερμανία. Πολλοί στη Γερμανία διαμαρτύρονται. Εργαζόμενοι ζητούν αυξήσεις. Βιομήχανοι και έμποροι βλέπουν τις αγορές τους να περιστέλλονται. Τη Μέρκελ στηρίζουν κυρίως οι συνταξιούχοι, αυτοί που φοβούνται να πληρώνουν για άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη μόνο το κόστος από τη διατήρηση του ευρώ, αλλά όχι και τα οφέλη από αυτό.
Στη Γαλλία το πολιτικό προσωπικό είναι δουλοπρεπές. Οι παράγοντες της οικονομίας και της κοινωνίας είναι δυσαρεστημένοι και αποσταθεροποιημένοι με την πολιτική της λιτότητας. Καμιά δύναμη της Αριστεράς δεν διεκδικεί την έξοδο από το ευρώ. Ζητούν κυρίως αλλαγή της ευρωπαϊκής πολιτικής προς την κατεύθυνση της ανάκαμψης και της άμεσης καταπολέμησης της ανεργίας. Μόνο η γαλλική Ακροδεξιά της κυρίας Λεπέν ζη-τάει σήμερα την έξοδο της χώρας από το σύστημα του ευρώ.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ

Written by antiracistes

9 Απριλίου, 2013 στις 6:14 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: