Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Θερμός Σεπτέμβριος για τις τράπεζες

leave a comment »

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 24/08/2013

Θερμός Σεπτέμβριος για τις τράπεζες

Πυρετωδώς ετοιμάζουν οι τράπεζες τα επιχειρησιακά τους σχέδια τα οποία αφενός θα πρέπει να κατατεθούν στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφετέρου να εγκριθούν από την DigiCom, δηλαδή από την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Αρχή σε συμφωνία και με το υπουργείο Οικονομικών. Οι τράπεζες αναμένεται να παραδώσουν τα businessplans τους μέσα στον Σεπτέμβριο και αυτός άλλωστε είναι και ο λόγος που έχουν «πατήσει γκάζι» στη λογική της προετοιμασίας αυτής σε ένα περιβάλλον εξόχως δύσκολο γι’ αυτές τόσο εγχωρίως όσο και διεθνώς.

Τα επιχειρησιακά σχέδια που έχουν ορίζοντα τριετίας προβλέπουν κατ’ αρχήν, ως εκτέλεση μνημονιακής υποχρέωσης από την πλευρά των πιστωτικών συστημάτων, την πώληση μη τραπεζικών δραστηριοτήτων απ’ όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που ανακεφαλαιοποιήθηκαν με τη βοήθεια του ΤΧΣ. Αυτό σημαίνει πως οι τράπεζες θα επιχειρήσουν να προχωρήσουν στις ενέργειες αυτές τους προσεχείς 36 μήνες και να αντλήσουν κεφάλαια από τις ενέργειες αυτές. Η υποχρέωση προκύπτει καθώς οι κεφαλαιακές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ επιβάλλουν στα πιστωτικά ιδρύματα περαιτέρω εξυγίανση των ισολογισμών τους, δηλαδή περαιτέρω κεφάλαια.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση, όπως πανθομολογείται από τους τραπεζικούς παράγοντες, οι τράπεζες το μόνο περιουσιακό στοιχείο για το οποίο μπορούν άμεσα να προχωρήσουν σε πώληση είναι ακίνητα και όχι μη τραπεζικές δραστηριότητες, για τις οποίες δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ζημίες
Τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών αναμένεται να προβλέπουν διακοπή ζημιογόνων δραστηριοτήτων του εξωτερικού και μολονότι δεν θα μπαίνουν σε πλήρη ανάλυση στον τομέα αυτόν ενδέχεται να προβλέπουν και πωλήσεις δραστηριοτήτων του εξωτερικού. Και εδώ, ωστόσο, τα προβλήματα είναι αρκετά. Ας σημειωθεί ότι αντίστοιχα σχέδια έχουν και ου άλλες τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου, ενώ χώρες όπως η Ιταλία και η Αυστρία, που έχουν αναπτύξει δραστηριότητες στη ΝΑ Ευρώπη, δεν βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης των εργασιών αυτών.

Τουναντίον απέχουν. Αρα η εξεύρεση αγοραστών δεν αποτελεί καθόλου εύκολη υπόθεση. Αλλωστε και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στη Μέση Ανατολή, σε ένα φλεγόμενο περιβάλλον, μάλλον επιτείνουν τις δυσκολίες. Καταγράφεται εδώ, για παράδειγμα, η βούληση της MilleniumBank, η οποία έχει ήδη φύγει από το επίπεδο του σχεδιασμού και φαίνεται να έχει μπει στη φάση της εκτέλεσης, για πώληση της MilleniumBankRomania, της οποίας η δραστηριότητα είναι μάλιστα και κερδοφόρα.

Στα επιχειρησιακά σχέδια των τραπεζών αναμένεται να συμπεριληφθεί και μείωση του λειτουργικού κόστους. Οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες, αλλά και οι τράπεζες του ευρωπαϊκού νότου έχουν σε εξέλιξη -και εκτιμάται ότι ίσως ετοιμάσουν και άλλα- προγράμματα εθελουσίας. Προς τη μείωση του λειτουργικού κόστους των τραπεζών πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι σημαντικό ρόλο έχει παίξει η αποκλιμάκωση των επιτοκίων, που περιορίζει το κόστος των καταθέσεων για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις πιέσεις που θα νιώσουν προς την παραπάνω κατεύθυνση οι τράπεζες είναι σε κάθε περίπτωση αν θα καταφέρουν μέσα στο 2013 να βγουν στις αγορές με δικές τους εκδόσεις. Ο αρχικός σχεδιασμός, πάντως, φαίνεται να έχει έστω και μερικώς ανατραπεί και τούτο διότι το εγχώριο πολιτικό περιβάλλον, που προάγει ανασφάλεια, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν βοηθάει προς αυτήν την κατεύθυνση.

Σχεδιασμοί
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, το εγχείρημα θα κριθεί περί το τέλος του τρέχοντος μηνός, οπότε και τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποφασίσουν αν πάνε προς τα πίσω ή όχι τον παραπάνω σχεδιασμό. Ανάμεσα στα ξεχωριστά περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών συγκαταλέγεται η Finansbank, o Αστέρας, η Εθνική Ασφαλιστική, η Αγροτική Ασφαλιστική, το Hilton και δυνητικά οι δραστηριότητες των πιστωτικών ιδρυμάτων σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουκρανία, Σερβία.

Ιδιαίτερα για τη FinansBank, τα σενάρια, που η Εθνική αποφεύγει τόσο να διαψεύσει όσο και να επαληθεύσει, θέλουν οι αποφάσεις να μην καθυστερούν καθώς είναι απολύτως βέβαιο πως υπάρχει η σχετική ζήτηση. Ωστόσο η Εθνική Τράπεζα θεωρεί την τουρκική θυγατρική ως το μεγάλο της ατού και φαίνεται να εκτιμά πως το προσφερόμενο τίμημα θα καθορίσει χρόνο και ποσοστό πώλησης της συγκεκριμένης τράπεζας, εφόσον τελικώς υπάρξει συμφωνία με κάποιους από τους ενδιαφερόμενους.

Οσον αφορά τις τουριστικές δραστηριότητες, αυτές αν και επιχειρείται προσέγγιση δεν είναι απλό να καταλήξει. Ακόμη δυσκολότερα εμφανίζονται τα πράγματα όσον αφορά τις ασφαλιστικές θυγατρικές, οι οποίες είναι ανακεφαλαιοποιημένες αλλά καταγεγραμμένες σε πολύ υψηλότερα τιμήματα στα βιβλία των τραπεζών, με αποτέλεσμα ακόμη και αν επιτευχθεί η πώλησή τους αυτή να μην καλύψει τα κόστη στα οποία είναι καταγεγραμμένες οι ασφαλιστικές εταιρείες, αν και οι τράπεζες έχουν πάρει σχετικές προβλέψεις.

Για τις δραστηριότητες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και Μέση Ανατολή επίσης η υπόθεση εργασίας πως θα βρεθούν αγοραστές δεν συγκεντρώνει -για λόγους που ήδη προαναφέρθηκαν- μεγάλες πιθανότητες. Οι τράπεζες θα προσμετρήσουν και θα παρουσιάσουν στα business plan τους τα σημαντικά οφέλη, τα οποία έχουν ήδη προκύψει και τα οποία θα επεκταθούν από τη συγκέντρωση που επιτεύχθηκε στον κλάδο τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ωστόσο, οι συνέργειες θα μπορούν να προσμετρηθούν αρτιότερα μόλις τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν την πλήρη εικόνα όσον αφορά την ανακατάταξη του προσωπικού τους.

Κατά τα λοιπά οι κρίσιμες γερμανικές εκλογές εκτιμάται πως σε σημαντικό βαθμό θα κρίνουν και το μακροοικονομικό περιβάλλον στη χώρα μας, το οποίο δεν θα αφήσει αδιάφορα τα πιστωτικά ιδρύματα. Το μακροοικονομικό περιβάλλον, για παράδειγμα, θα επηρεάσει τόσο την πορεία των καταθέσεων όσο και την πορεία των κόκκινων δανείων. Επομένως στα business plans των τραπεζών δεν μπορεί παρά να υπάρχουν και οι σχετικές υποθέσεις εργασίας για κάποιες από τις εξελίξεις που θα συμβούν και οι οποίες θα καθορίσουν και τη δυνατότητα πιστής εφαρμογής των επιχειρησιακών σχεδίων, που στην παρούσα φάση συντάσσονται από τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών.

Οι ξένοι πάντως επενδυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι, αν κρίνει κανείς από τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν όσον αφορά το ελληνικό χρηματιστήριο και από τις ερωτήσεις στις πολλές παρουσιάσεις που διενεργούν στην παρούσα φάση τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα στο εξωτερικό.

Written by antiracistes

27 Αυγούστου, 2013 στις 9:07 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: