Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΤΟ ΕΤΑΤ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4052/12 ΚΑΙ Η ΟΤΟΕ του Σωτήρη Αντωνίου

leave a comment »

ΤΟ ΕΤΑΤ ΜΕΤΑ ΤΟ Ν. 4052/12 ΚΑΙ Η ΟΤΟΕ

Άρθρο του Σωτήρη Αντωνίου
Τραπεζικός Αγών – Σεπτέμβριος 2013 – φύλλο 668

Όπως είναι γνωστόν το ΕΤΑΤ με τον Ν. 4052/12 εντάχθηκε από 1.3.2013 στον νεοσύστατο γενικό επικουρικό φορέα (ΕΤΕΑ) μετά την απόρριψη από το Υπουργείο Εργασίας της αναλογιστικής μελέτης της ΟΤΟΕ για τη σύσταση επαγγελματικού ταμείου το οποίο βάσει του νόμου αυτού προβλέπεται ως εναλλακτική λύση, αντί της ένταξης στον παραπάνω φορέα. Ουσιαστικά, πρόκειται για επιλογή μεταξύ…. Σκύλλας και Χάρυβδης με τη διαφορά ότι το ΕΤΕΑ λειτουργεί, τουλάχιστον, στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, ενώ τα επαγγελματικά ταμεία είναι ξένα και άσχετα προς αυτή, αποτελούντα ιδιόμορφο θεσμό.
Η ΟΤΟΕ καινοτομώντας επέλεξε έναν…. τρίτο δρόμο, ζητώντας με το υπόμνημά της από 19.7.2012 να μετατραπεί το ΕΤΑΤ σε ενιαίο επικουρικό φορέα που η σύστασή του αποτελεί διαχρονικό αίτημα του κλάδου.
Αλλά το αίτημα αυτό είχε ενταφιασθεί οριστικά το Δεκέμβριο του 2012, με την απροσχημάτιστη υπαναχώρηση του τότε Υπουργού Κουτρουμάνη, από τα συμφωνηθέντα με την ΟΤΟΕ την 1.10.2010. Η ευθύνη του Υπουργού είναι βαριά και απόλυτη, όμως σοβαρές ευθύνες έχει και η ΟΤΟΕ που επί μία διετία από τη συμφωνία του 2010, καμία πίεση δεν άσκησε, κανένα ενδιαφέρον δεν επέδειξε για την υλοποίηση των συμφωνηθέντων. Πλήρης υπήρξε η απραξία της προς την κατεύθυνση αυτή, ωσάν η προώθηση του αιτήματος να είχε ανατεθεί στον αυτόματο πιλότο και όχι στην συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου.
Η επιχειρηθείσα με το ως άνω υπόμνημα νεκρανάσταση του αιτήματος ήταν μεν θεμιτή, όχι όμως και η καταδικαστέα λαθροχειρία της γραμματέως Ασφαλιστικού να εμφανίζει προς τα έξω, την υποβληθείσα αναλογιστική μελέτη ως αφορώσα τον ήδη τεθνεώτα ενιαίο κλαδικό φορέα, ενώ αυτή αφορούσε τη σύσταση επαγγελματικού ταμείου που εναλλακτικά προβλέπει ο παραπάνω νόμος 4052/12.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΤΑΤ
Η αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας με το έγγραφο της φ51020/οικ.5473/12912/25.2.2013 απέρριψε την υποβληθείσα μελέτη – γεγονός που αποσιωπήθηκε επιμελώς από τη γραμματέα Ασφαλιστικού. Μετά την απόρριψη και σε εφαρμογή του αρθ. 12 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 31.12.2012 το ΕΤΑΤ εντάχθηκε ως προς την επικουρική σύνταξη – μόνον – στον νέο φορέα ενώ σ’ αυτό παρέμειναν οι παροχές προσυνταξιοδότησης που καταβάλλονται στους δικαιούχους των τραπεζών Εμπορικής, Alpha Bank, Αττικής και Πειραιώς, οι οποίες παροχές θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται αμετάβλητες, ως προς το ποσόν, μέχρι την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης, προβλεπομένης από το ως άνω άρθρο 12, οπότε οι παροχές αυτές θα αναπροσαρμοσθούν βάσει των νέων δεδομένων που θα προκύψουν από τη μελέτη.
Έτσι, μ’ αυτή την ‘’αθώα’’ φαινομενικά, ρύθμιση αίρεται η καθιερωθείσα με τον ν. 3371/05 υποχρέωση του ΕΤΑΤ να συμπληρώνει τη συνολική σύνταξη (κύρια και επικουρική) μέχρι του αρχικού της ποσού.
Αλλά και για την επικουρική σύνταξη του ΕΤΕΑΜ μετά την ένταξή του από 1.7.2012 στο νέο φορέα καμιά ασφάλιση δεν παρέχεται ότι αυτή θα παραμείνει αμετάβλητη.
Όμως η μείωση συντάξεων κάτω από τα αρχικά επίπεδά τους, παραβιάζει ευθέως τις ειδικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 63 ν. 3371/05 και 26 ν. 3455/06 οι οποίες καθόρισαν το κόστος ένταξης που βαρύνει τις υπόχρεες τράπεζες, βάσει της προβλεπομένης ειδικής οικονομικής μελέτης που καλύπτει διάστημα τριάντα ετών. Συνεπώς, αν διαπιστωθεί ότι οι απομένοντες πόροι δεν επαρκούν για την κάλυψη των συντάξεων όλης της προκαθορισμένης περιόδου, τούτο θα σημαίνει ότι το κόστος ένταξης καθορίστηκε σε ποσό μικρότερο του πραγματικού, σε όφελος των τραπεζών οι οποίες είχαν και πρόσθετη ωφέλεια από δικές τους ενέργειες (μη καταβολή εισφορών που βαρύνουν την Αγροτική Τράπεζα, παράνομες εθελούσιες έξοδοι της Εμπορικής) ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα του κουρέματος των αποθεματικών.
Αντί, λοιπόν, της περαιτέρω μείωσης των συντάξεων, επιβάλλεται να υποχρεωθούν οι τράπεζες να επιστρέψουν τα ποσά που παράνομα καρπώθηκαν, ως άνω.
Προς την κατεύθυνση αυτή κινήθηκε, ήδη ο Υπουργός Οικονομικών, ύστερα από ερώτημα βουλευτών, και με το έγγραφό του ΑΠ.55ΔΚΠ/21.3.2013 προς την Εθνική αναλογιστική αρχή, ζήτησε την εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης για τον προσδιορισμό και καταλογισμό, σε βάρος της Εμπορικής Τράπεζας, του κόστους των εθελούσιων εξόδων σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις των νόμων 3371/05 και 3620/07.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
Τα παραπάνω παρέχοντα ισχυρά επιχειρήματα για την αποτροπή μείωσης των συντάξεων, δεν αξιοποιήθηκαν συνδικαλιστικά. Καμιά σχετική ενέργεια δεν έγινε από την ΟΤΟΕ, ενώ παράλληλα η γραμματέας Ασφαλιστικού δηλώνει δημόσια ότι το θέμα της επικούρησης παραμένει ανοικτό (ΤΡΑΠ. ΑΓΩΝ φύλλο Ιουλίου, σελ. 1) αποσιωπώντας επιμελώς, όπως προαναφέρθηκε, το απορριπτικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας από 25.2.2013. Και επιμένει μεν ότι το θέμα αυτό δεν έχει κλείσει, αλλά ήδη οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης του ΕΤΑΤ, βρίσκονται στο νέο φορέα, σ’ αυτόν που η ίδια εξ’ αρχής….εξόρκιζε (1).
Η εν λόγω γραμματέας έχει αναλάβει έναν καίριο τομέα ευθύνης, μ’ αυτή δε την ιδιότητά της κρίνεται και για τη στάση της, γενικότερα, στο Ασφαλιστικό και για τις θέσεις της, ειδικότερα, στο Δ.Σ. του ΕΤΑΤ. Ιδιαίτερα ελέγχονται ως απαράδεκτες (λίαν επιεικώς) οι θέσεις της εν σχέσει με τα δικαιώματα των συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ, τα κατοχυρωμένα από το καταστατικό του, τις διατάξεις του οποίου αγνοεί παντελώς καίτοι υπόχρεη, να γνωρίζει, αφού βάσει αυτών (πρέπει να) λαμβάνονται οι αποφάσεις.
Λόγω του περιορισμένου χώρου της εφημερίδας, θα παραθέσω σ’ ένα από τα επόμενα φύλλα τα σχετικά στοιχεία η δημοσιοποίηση των οποίων ίσως συμβάλλει στη συνέτισή της.
Είναι αδιανόητο στα προβλήματα που δημιούργησαν τα σφαγιαστικά μνημόνια, να προστίθενται κι αυτά από τις κατάφωρα παράνομες ερμηνείες στις οποίες συμπράττει με τις πράξεις ή παραλείψεις της η εκπρόσωπος της ΟΤΟΕ στο ΕΤΑΤ.

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΕΤΑΤ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Άρθρο του Σωτήρη Αντωνίου
Τραπεζικός Αγών – Οκτώβριος 2013 – φύλλο 669

Σε συνέχεια του άρθρου μου που δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο φύλλο, παραθέτω κατωτέρω τις περιπτώσεις σύμπραξης της γραμματέως Ασφαλιστικού σε αποφάσεις του Δ.Σ. αντίθετες προς το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ τις διατάξεις του οποίου (καθώς και των άλλων ταμείων) υποχρεούται να εφαρμόζει το ΕΤΑΤ, κατά τα ρητώς οριζόμενα στο άρθρο 61 ν. 3371/05. Έτσι:
1) μετά τις γνωστές περικοπές στις συντάξεις του ΙΚΑ, ο νέος πρόεδρος του ΔΣ, όλως αυθαιρέτως, έπαυσε να εφαρμόζει τη θεμελιώδη διάταξη του συστήματος προσυνταξιοδότησης που ισχύει από το 1984 στο ΤΕΑΠΕΤΕ βάσει του οποίου η καταβαλλόμενη σύνταξη από το φορέα προκύπτει, πάντα, ως υπόλοιπο της αφαίρεσης από την αρχική συνολική σύνταξη του ποσού της σύνταξης του ΙΚΑ που λαμβάνει ο δικαιούχος όταν θεμελιώσει στο φορέα αυτόν το συνταξιοδοτικό δικαίωμά του.
Η προαναφερθείσα διάταξη του άρθ. 61 που παραπέμπει στις διατάξεις του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ εξακολουθεί να ισχύει και μετά τη ψήφιση των μνημονιακών νόμων όπως ρητώς ορίζει το άρθρο 15 παρ. 4 ν. 3863/10 το οποίο ουδόλως έθιξαν οι νόμοι αυτοί πάρα ταύτα η γραμματέας Ασφαλιστικού υπερψήφισε την αντίθετη προς το καταστατικό πρόταση του Προέδρου.
2) Ειδικότερα για τις μειώσεις των συντάξεων που προβλέπουν οι νόμοι 3986 και 4052/11 ο εν λόγω Πρόεδρος ασκούσε συνεχή πίεση για τον υπολογισμό και παρακράτηση των ποσών των μειώσεων αυτών, καίτοι εστερείτο οιασδήποτε δικαιοδοσίας μετά την έκδοση της εφετειακής απόφασης 4007/2009 μη υποκείμενης σε αναστολή λόγω του χαρακτήρα της ως αναγνωριστικής και συνεπώς εφαρμόσιμης από της έκδοσής της και όχι όταν θα καθίστατο αμετάκλητη, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο δικονομικό δίκαιο.
Αποτέλεσμα της απόφασης αυτής ήταν η αναβίωση, στο σύνολό τους, των καταστατικών αρμοδιοτήτων του ΤΕΑΠΕΤΕ το οποίο ως ένωση προσώπων και περιουσίας δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των νόμων αυτών για τον ίδιο λόγο εμπίπτει και ο επικουρικός φορέας της Εθνικής Τράπεζας. Η γραμματέας Ασφαλιστικού αγνοούσα τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης, όχι μόνο δεν αντιτάχθηκε στις συνεχείς πιέσεις του Προέδρου αλλά υπερθεμάτισε και στην πρότασή του για την αναστολή καταβολής της σύνταξης στους δικαιούχους (!) αν η μηχανογραφική υπηρεσία του ΤΕΑΠΕΤΕ δεν προχωρήσει στην παρακράτηση των ποσών των μειώσεων των παραπάνω νόμων, ενώ, παράλληλα, με σχετικό έγγραφο απειλούσε του αποσπασμένους στο ΕΤΑΤ με ποινική δίωξη για παράβαση καθήκοντος (!) Τι λέει για όλα αυτά, τα πρωτοφανή και ανήκουστα, η πλειοψηφία της διοίκησης της ΟΤΟΕ, που συντελλόνται με την παρουσία της εκπροσώπου της στο ΕΤΑΤ;
3) Το Υπουργείο Εργασίας με έγγραφό του που αφορούσε αποκλειστικά την ιδιόμορφη περίπτωση του Ταμείου υγείας της ALPHA BANK, αποφάνθηκε ότι ο υπολογισμός της εισφοράς για το φορέα αυτόν πρέπει να γίνεται, όπως και πρότερον, δηλαδή χωρίς τις μειώσεις που επέβαλαν οι μνημονιακοί νόμοι. Ο Πρόεδρος του ΕΤΑΤ, όλως αυθαιρέτως, επέκτεινε αυτή την ειδικού χαρακτήρα ρύθμιση του Υπουργείου και στους συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ καίτοι η ρύθμιση ως αφορώσα συγκεκριμένη περίπτωση δεν επιδέχονταν γενίκευση.
Η ενέργεια αυτή παραβιάζει ευθέως την ισχύουσα αναγκαστικού δικαίου διάταξη του καταστατικού του ταμείου υγείας της Εμπορικής τράπεζας η οποία διάταξη ορίζει, το λογικώς αυτονόητο, ότι η εν λόγω εισφορά υπολογίζεται επί του πράγματι καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης δηλ. επί του ακαθαρίστου ποσού της σύνταξης που δικαιούται ο συνταξιούχος όπως αυτή διαμορφώνεται κάθε φορά μετά τις τυχόν μεταβολές της, άρα, εν προκειμένω, μετά τις μειώσεις των μνημονιακών νόμων. Και διατείνεται μεν ο Πρόεδρος του ΕΤΑΤ ότι η εν λόγω ενέργειά του είναι σύννομη ως στηριζόμενη στο έγγραφο του Υπουργείου, αλλά οι διατάξεις των νόμων δεν ανατρέπονται με τα έγγραφα των Υπουργείων, ούτε καν με τις ερμηνευτικές εγκυκλίους τους.
Στο προκύψαν θέμα, ανύπαρκτη παντελώς ήταν η παρέμβαση της γραμματέως Ασφαλιστικού, η οποία μπορούσε να υποχρεώσει τον παρανομούντα Πρόεδρο να ανακαλέσει την απόφαση που έλαβε ο ίδιος προσωπικά, αγνοώντας το Δ.Σ. αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη λήψη αποφάσεων.
4) Η γραμματέας Ασφαλιστικού αντί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος για τον υπηρετούντα και παρανομούντα Πρόεδρο, αντιστρέφοντας το ρόλο της, μεταβλήθηκε σε …πολέμιο των δικαιωμάτων των συνταξιούχων, ακόμα και εκείνων που τα ταμεία τους είναι εκτός ΕΤΑΤ όπως το πολυτραπεζικό ΤΑΠΙΛΤΑΤ που ζήτησε την ένταξή του στο φορέα, καίτοι το αίτημα προσέκρουε σε τυπικό κώλυμα. Στη συνεδρίαση του ΔΣ η εν λόγω γραμματέας μετέτρεψε το αίτημα, μόνη αυτή, σε θέμα ουσίας, παραθέτοντας μια σειρά ‘’επιχειρημάτων’’ με κορυφαίο εκείνο το παρανοϊκό ότι “οι συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤΑΤ δεν είναι μέλη του”(αλλά τότε γιατί τους καταβάλλει τη σύνταξη;).
Γενικότερα, για την αρνητική στάση στην ένταξη και άλλων ταμείων προβάλλεται η δικαιολογία ότι τούτο είναι αναγκαίο προς αποφυγή αποδυνάμωσης του διαχρονικού αιτήματος του κλάδου, για τη σύσταση ενιαίου επικουρικού φορέα. Αλλά για ποιο κλαδικό φορέα μπορεί να γίνει λόγος όταν όλοι οι δικαιούχοι επικουρικής σύνταξης κατέληξαν στο νεοσύστατο ΕΤΕΑ, εξαιτίας της ολέθριας αδράνειας της ΟΤΟΕ στο κρίσιμο διάστημα 1.10.2010 έως 4.12.2011 που είχε τη δυνατότητα να υποχρεώσει τον πολύ Κουτρουμάνη να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα για τη σύσταση του ενιαίου κλαδικού φορέα;
Αντ’ αυτού, σήμερα, στο αίτημα που υπέβαλε η ΟΤΟΕ για τη σύσταση όχι, βέβαια, ενιαίου φορέα, αλλά επαγγελματικού ταμείου συμπεριέλαβε όλα τα επικουρικά ταμεία των Τραπεζών (πλην του επικουρικού ταμείου της Εθνικής).
Ο ‘’άθλος’’ αυτός χρεώνεται απ’ ευθείας στην πλειοψηφία της διοίκησης της ΟΤΟΕ, επειδή άφησε τη γραμματέα Ασφαλιστικού να σηκώσει, ανέλεγκτα, το δικό της μπαϊράκι, παριστάνοντας την αυθεντία σ’ έναν τομέα στον οποίο αποδείχθηκε αφενός ελλειπής με τα καίριας σημασίας θέματά του, αφετέρου επικίνδυνη με τις αστόχαστες και αξιοκατάκριτες ενέργειές της όπως η παραπάνω να συμπεριλάβει τα επικουρικά των τραπεζών στο επαγγελματικό ταμείο – ενέργεια παντελώς ανομιμοποίητη αφού η ΟΤΟΕ δεν έχει δικαίωμα να δεσμεύσει τους φορείς αυτούς για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα και μάλιστα χωρίς τη σύμφωνη γνώμη τους εκφρασμένη κατά τα οριζόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία που απαιτεί ειδική απόφαση γενικής συνέλευσης.
Οι καταχρηστικές αυτές πρακτικές ξένες με την ιστορία της συνδικαλιστικής οργάνωσης του κλάδου αποτελούν πρόσθετη θλιβερή διαπίστωση ότι η πάλαι ποτέ πανίσχυρη ΟΤΟΕ όπως την αποκαλούσε ο ημερήσιος τύπος τότε, κατάντησε σκιά του παλιού εαυτού της.

– ο Σωτήρης Αντωνίου είναι συνταξιούχος της Εμπορικής Τράπεζας και υπήρξε πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων

Written by antiracistes

28 Νοεμβρίου, 2013 στις 11:56 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: