Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

OP.A.M.A εργαζοµένων στην ALPHA BANK ΌΡαµα για την Αλληλεγγύη-Μέτωπο για την Ανατροπή

leave a comment »

OP.A.M.A εργαζοµένων στην ALPHA BANK

ΌΡαµα για την Αλληλεγγύη-Μέτωπο για την Ανατροπή

Mέλος της Παράταξης Ενωτική Ριζοσπαστική Παρέμβαση στην ΟΤΟΕ:

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Η Ελληνική κοινωνία ζει µια πρωτοφανή σε ένταση και έκταση κρίση, τη χειρότερη που γνώρισε µεταπολιτευτικά. Οχι µόνο η εργατική αλλά και η µεσαία τάξη έχασαν και εξακολουθούν να χάνουν τα εισοδήµατά τους. Τα εργασιακά δικαιώµατα δεκαετιών ακυρώθηκαν, λεηλατήθηκαν τα ασφαλιστικά ταµεία, η ανεργία εκτινάσσεται σε πρωτοφανή επίπεδα, η οικονοµία ακολουθεί καθοδικό σπιράλ θανάτου, η κοινωνία αποσυντίθεται, υποβαθµίζεται το Δηµόσιο σύστηµα υγείας και παιδείας, οι θεσµοί διαλύονται και η δηµοκρατία περιστέλλεται ενώ αγγίζονται τα όρια της αντιδηµοκρατικής εκτροπής. Οι συνεχείς φοροεπιδροµές και η ιδιότυπη δήµευση της µικρής ιδιοκτησίας, η καταστροφή χιλιάδων µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων υπέρ της συγκέντρωσης του κεφαλαίου, είναι αποτέλεσµα της µνηµονιακής πολιτικής που τόσο σκληρά εφαρµόζεται.

Το µνηµονιακό µπλοκ εµφανίζεται ως αναµορφωτής της κοινωνίας. Έχει ως πυρήνα το κεφάλαιο, Ελληνικό, Ευρωπαϊκό και διεθνές. Τραπεζικό, εφοπλιστικό, εµπορικό, βιοµηχανικό. Διχάζει µε δήθεν ηθικούς όρους την κοινωνία σε «καλή» και «κακή» και περιθωριοποιεί ένα µεγάλο µέρος της µε τα σκληρά κριτήρια των αποκλεισµών, εγκλεισµών, διωγµών, και οδηγεί στα άκρα την αντιπαράθεση. Την ίδια στιγµή έχει διαλύσει την Ελληνική κοινωνία, έχει αποδιαρθρώσει την οικονοµία, έχει αποδυναµώσει τη Δηµόσια διοίκηση και έχει πλήξει βαθύτατα τη δηµοκρατία. Το πολιτικό σύστηµα χρηµατοδοτεί τις τράπεζες, αυτές δίνουν δάνεια στα συστηµικά υπερχρεωµένα media τα οποία, µε την σειρά τους, στηρίζουν το πολιτικό σύστηµα.

Μπροστά στην αντίδραση του κόσµου της εργασίας οι µνηµονιακές παρατάξεις στα σωµατεία απαντούν µε µισόλογα εντείνοντας τα αδιέξοδα στις ζωές των συναδέλφων.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Εµείς οι εργαζόµενοι στις τραπεζες, έχουµε στοχοποιηθεί ώς “τα ρετιρέ”, “η ελιτ” της εργασίας ενώ εντέχνως προσπαθούν να µας περάσουν το κλίµα ότι αφού έχουµε τη δουλειά µας δεν πρέπει να µιλάµε, δεν πρέπει να διεκδικούµε, δεν πρέπει να προσπαθούµε για το καλύτερο.

Θεµατοφύλακας αυτής της λογικής, ο σκληρός εργοδοτισµός (που παίρνει τη θέση του κυβερνητισµού), καλυµµένος πίσω από επίπλαστη ΕΝΟΤΗΤΑ φόβου, καλυµµένος πίσω απο επίπλαστες ανεξάρτητες φωνές που µόνο ένα σκοπό έχουν. Να επιβάλουν τη σιωπή. Σιωπή και αποχή από κάθε συνδικαλιστική διαδικασία. Η διοίκηση του Συλλόγου µας συνδέει τα συµφέροντα των εργαζόµενων µε την πορεία των κερδών της τράπεζας, τα οποία δεν αυξοµοιώνονται µε υπαιτιότητα των συναδέλφων αλλά από την πολιτική της Τρόικα, των µνηµονίων, της κυβέρνησης και του ευρύτερου τραπεζικού συστήµατος.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Το συνδικαλιστικό κίνηµα, που τόσο έχει απαξιωθεί στη συνείδηση των εργαζόµενων, πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, και να δώσει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη να ορίσουν τους όρους της εργασίας, να διαπραγµατευτούν και να διεκδικήσουν αξιοπρεπρέπεια για τους ίδιους και τις οικογένειές τους.

Η µόνη λύση εξόδου από αυτό το ασφυκτικό πλαίσιο που µας συνθλίβει είναι η ανατροπή. Ανατροπή όχι απλά της κυβέρνησης αλλά µιας ολόκληρης λογικής, κυβερνητικής, εργοδοτικής, συνδιαλαγής, διαφθοράς, συγκάλυψης και ατιµωρισίας. Για να επιτύχουµε αυτόν τον µεγάλο στόχο, συµβάλλουµε µε όλες τις δυνάµεις µας στην ανάπτυξη ενός ισχυρού κοινωνικού κινή µατος βάσης και στην Alpha Bank.

Αγωνιζόµαστε για τη δηµιουργία ενός κινήµατος εργαζοµένων χωρίς αναθέσεις, χωρίς προσωποκεντρισµούς, µε νέα πρόσωπα, µε νέες λογικές, µε πρόταγµα την προάσπιση των συµφερόντων των εργαζόµενων, την αλληλεγγύη, την ενεργό συµµετοχή και δράση, την αξιοκρατία, την ίση µεταχείρηση. Αγωνιζόµαστε για ένα συνδικαλιστικό κίνηµα που θα βάλει τις βάσεις για ένα νέο αξιακό µοντέλο, θα µιλάει για θητείες, για έλεγχο, για διαφάνεια, για µ αζικότητα.

Ένα συνδικαλιστικό κίνηµα στο οποίο που δε θα κυριαρχεί η λογική του εσεις και εµεις αλλά του “εµεις”. Η Alpha Bank είναι ένα σύνολο από πρώην εργαζόµενους τραπεζών που έκλεισαν, πουλήθηκαν, ή συγχωνεύτηκαν. Πρέπει όλοι µαζί να προάγουµε τη λογική της συναδελφικότητας και να είµαστε αλληλέγγυοι µε τους συναδέλφους που έχουν έρθει από αυτές τις τράπεζες, έχουν άλλους οργανισµούς, είναι σε καλύτερη ή σε χειρότερη µοίρα από εµάς. Πρέπει να µπορούµε να κοιτάµε και έξω από “το κουτί ”, να είµαστε αλληλέγγυοι µε τους άνεργους, τους ανασφάλιστους, τους αλλους εργαζόµενους.

Πρέπει συνάδελφοι να υπερασπίσουµε τελικά τη δηµοκρατία στη συνδικαλιστική µας έκφραση. Πρέπει αυτή την εποχή, που µία ολόκληρη κοινωνία βράζει, να µπορούµε να εκφράζουµε ελεύθερα την άποψή µας στο χώρο δουλειάς, και χωρίς φόβο να αγωνιστού µε ενωµένοι στην επίθεση που δέχεται ο κλάδος των τραπεζουπαλλήλων.

Δίνουµε τη µάχη προκειµένου η χαλαρή ψήφος που µέχρι τώρα υπήρχε στην Alpha Bank να γίνει ψήφος συνειδητή, και σε καµία περίπτωση ψήφος ανάθεσης. Έχουµε χρέος να ενώσουµε τις φωνές µας και να δείξουµε έναν άλλο δρόµο.

Απευθυνόµαστε στη νέα γενιά των 30άρηδων και 40άρηδων συναδέλφων µας και τους καλούµε να αναλάβουν δράση. Απευθυνόµαστε στους µεγαλύτερους και τους καλούµε να µας εµπιστευτούν.

Χρειαζόµαστε, και θα κάνουµε τα πάντα για να ανασυνταχθεί, ένα αυτόνοµο, ταξικό, µαζικό συνδικαλιστικό κίνηµα, σε ένα αξιακό πλαίσιο ελευθερίας, ισότητας, αλληλεγγύης, διαφάνειας και δηµοκρατίας.

Στα πλαίσια αυτά καλούµε τους συναδέλφους και τις παρατάξεις που µέχρι τώρα δεν έχουν ενσωµατωθεί στο σύστηµα σε ένα µέτωπο αγώνα και ανατροπής. Ο δρόµος του αγώνα θα είναι µακρύς, θα συνεχιστεί και µετά τις εκλογές του Συλλόγου. Εµείς θα είµαστε πάντα παρόντες, πάντα µε ΟΡ.Α.Μ.Α. Αυτή την εποχή δεν πρέπει να είναι Κανείς µόνος του.

Ολοι Αλληλέγγυοι

Ολοι µαζί να δηµιουργήσουµε το καινούργιο

Να µυρίσει από τώρα άνοιξη

στην Alpha Bank.

Ευθυµίου Αγγελική, Γαβρίλη Ελένη, Κριθαρούλας Λεωνίδας, Αιµιλία Τζίβα

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6972084711, e-mail:oramatothealphabank@gmail.com

Written by antiracistes

21 Ιανουαρίου, 2014 στις 11:51 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: