Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ.Σ) – Αγώνας για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών!

leave a comment »

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΑΣ.Σ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
18.3.2014
Αγώνας για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών!
• ΝΕΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.
• ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 2008.
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 18.4.2006.
Πέραν των αντεργατικών-αντιασφαλιστικών μέτρων που μας έχουν επιβάλλει οι μνημονιακές Κυβερνήσεις και έχουμε βιώσει με τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεων μας που ξεπερνούν το 40%, νέες μειώσεις αναμένονται στην επικουρική σύνταξη με το νέο τρόπο υπολογισμού τους και τον καθορισμό του ύψους της σύνταξης ανάλογα με τα έσοδα του Ταμείου. Δηλαδή εάν το ΕΤΕΑ έχει λεφτά χορηγεί συντάξεις ή χορηγεί ανάλογα με τα έσοδα που εισπράττει κάθε χρόνο από τις εισφορές, με τη ρήτρα «μηδενικού ελλείμματος». Παύει να υπάρχει η εγγύηση του Κράτους , εφόσον αποκλείεται ρητά «κάθε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».
Το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις για τους συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ που εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ) πριν την 18-4-2006 είναι καταιγιστικές .
 Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Το Εφετείο Αθηνών ΑΠΕΡΡΙΨΕ τις αγωγές του Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων και ΔΕΧΤΗΚΕ την απόφαση του Αρείου Πάγου που ΔΙΚΑΙΩΝΕ την Τράπεζα (απόφαση 1017/22-10-2013), που σημαίνει ότι σχεδόν εξανεμίζεται κάθε προσπάθεια επαναλειτουργίας ή επανασύστασης του ΤΕΑΠΕΤΕ.
 Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΚΕΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 18-4-2006 ΠΟΥ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΕΤΕΑΜ (ν.3455/2006)
Με επιστολές του τ. Προέδρου του ΤΕΑΠΕΤΕ κ. Ζώνιου διαβιβάζονταν οι εντολές των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στην εταιρεία ΕΠΙΛΥΣΙΣ Ο.Ε., που τηρεί τα μηχανογραφικά αρχεία του ΤΕΑΠΕΤΕ , προς υλοποίηση τους. Παραδόθηκαν στον τότε Πρόεδρο του ΕΤΕΑΜ κ. Αθανασίου:

α)Το ηλεκτρονικό Αρχείο με όλα τα στοιχεία των συνταξιούχων (επιστολή 27-12-2011).
β) Ετέθησαν στη διάθεση του ΕΤΕΑ οι φυσικοί φάκελοι των συνταξιούχων που είχαν υπαχθεί στο τ. ΕΤΕΑΜ πριν την 18-4-2006 (επιστολή 7-1-2014 Δ/ντου ΤΕΑΠΕΤΕ).
γ) Έγινε η τροποποίηση των μηχανογραφικών αρχείων, τα οποία διατηρούσε η εταιρεία ΕΠΙΛΥΣΙΣ Ο.Ε. και κατέστη δυνατή η παράδοση –μετάπτωση τους στα μηχανογραφικά αρχεία του τ. ΕΤΕΑΜ.(πρακ .συνεδρίασης 45/20-11-2013 του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ).
δ) Στις 31-1-2014, κυριολεκτικά με έφοδο στο κτίριο του ΤΕΑΠΕΤΕ μετά από πρόσκληση του ΤΕΑΠΕΤΕ, παρελήφθησαν από το ΕΤΕΑ το σύνολο των φυσικών φακέλων των συνταξιούχων.
Όλα τα παραπάνω θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους συνταξιούχους που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ, οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν την αβελτηρία του κλιμακίου του ΕΤΕΑ στο ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποίο δεν έχει γνωστοποιήσει και ενημερώσει έγκαιρα για την ημερομηνία θεμελίωσης και την υποχρέωση άσκησης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, για την διαδικασία απονομής της σύνταξης από τον Κύριο Φορέα και να ορίσει το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της μείωσης της μηνιαίας συνολικής σύνταξης .
Προβλήματα θα αντιμετωπίσουν κυρίως όσοι συνταξιούχοι έχουν ήδη συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και δεν έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης ή έχουν συνταξιοδοτηθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και δεν έχουν ενημερώσει το ΕΤΕΑ κ.α.
 ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2008 ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΩΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΑΠΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 18-4-2006
Το ΕΤΕΑ με απευθείας επιστολή προς την ΕΠΙΛΥΣΙΣ Ο.Ε παρακάμπτοντας τον Πρόεδρο του ΤΕΑΠΕΤΕ κ. Φιλάρετο, δίνει εντολή :
• Να χορηγηθούν οι αυξήσεις του έτους 2008, μετά από καθυστέρηση έξι(6) και πλέον ετών. Οι αυξήσεις που προβλέπονταν από την εισοδηματική πολιτική του έτους 2008 ανέρχονται σε ποσοστό 3% από 1-1-2008 και ποσοστό 2% από 1-10-2008, αναδρομικά (Εγκ.34/16/5/2008/της Δ/νσης Παροχών /ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
• Να περαστούν τα κατώτερα όρια σύνταξης του τ. ΕΤΕΑΜ.
• Να γίνει επαναϋπολογισμός της αύξησης των συντάξεων του έτους 2007 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ και να γίνουν σχετικές εκκαθαρίσεις (οι αυξήσεις ήταν 4% από 1-1-2007).
Παύουν να ισχύουν οι αυξήσεις σύμφωνα με τις ΣΣΕ ΟΤΟΕ –ΤΡΑΠΕΖΩΝ και εφαρμόζεται η εισοδηματική πολιτική όπως καθορίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας. Με το νέο τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ καταργείται η κατώτερη σύνταξη του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (παρ. 2 αρθ. 10ε) η οποία «δεν μπορεί να είναι κατώτερη από το 30% των συνταξίμων αποδοχών ή από το 35% αυτών εφόσον είναι παντρεμένοι ή διαζευγμένοι, χήροι ή άγαμοι και έχουν ανήλικα τέκνα» και γίνεται :
• από 1-1-2007 η σύνταξη Γήρατος –Αναπηρίας 115,70€ και Θανάτου 92,55€
• από 1-1-2008 η σύνταξη Γήρατος-Αναπηρίας 119,70€ και Θανάτου 95,33 €
• από 1-10-2008 σύνταξη Γήρατος –Αναπηρίας 121,55€ και Θανάτου 97,24 €.
Η διάταξη αυτή καταστρατηγεί και παραβιάζει ευθέως το άρθρο 61 παρ. α&β του ν.3371/2005. Με την Εγκύκλιο του ΕΤΕΑΜ τροποποιείται ο νόμος!!!
Ειδικότερα θα υποστούν μειώσεις και μάλιστα αναδρομικά από την 1-1-2007, οι χαμηλοσυνταξιούχοι των οποίων η καταβαλλόμενη σύνταξη μετά τον συσχετισμό με την Κύρια σύνταξη υπολείπεται σημαντικά από την κατώτερη σύνταξη του ΤΕΑΠΕΤΕ αλλά και από τα κατώτερα όρια συντάξεων του ΕΤΕΑΜ.
Παράδειγμα:
Εάν το απομένον ποσό μετά την αφαίρεση του ποσού της σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ είναι 80€, θα πάρει για το έτος 2007 115,70€ και για το 2008 119,70€ από 1/1 και 121,55€ από 1-10, ενώ μέχρι τώρα έπαιρνε 30% ή 35% των συντάξιμων αποδοχών πού μπορεί να ήταν 300€ ή και 350€ ή εάν το απομένον ποσό είναι π.χ. 150€ ή 250€ τότε θα πάρει το συγκεκριμένο ποσό και όχι τα 300€ ή 350€.
Οι αυξήσεις θα υπολογιστούν :
 Γ ια όσους λαμβάνουν σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στο απομένον ποσό μετά την αφαίρεση του ποσού της Κύριας σύνταξης.
 Για όσους βρίσκονται ακόμη στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς στη ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ δηλ. στο ποσό που αναγράφεται στο εκκαθαριστικό πριν τον υπολογισμό των επιδομάτων συζύγου και τέκνων ,τα οποία δεν θα πάρουν την αύξηση.
Η αύξηση του έτους 2007 που είχε υπολογιστεί στην καταβαλλόμενη σύνταξη θα επαναϋπολογιστεί με το νέο τρόπο και θα εντοπιστεί η διαφορά που θα παρακρατηθεί. Στο νέο ποσό της σύνταξης κατά την 31/12/2007 θα υπολογιστεί το ποσό της αύξησης και για τα επόμενα έτη 2008,2009,2010,2011,2012 επί 14 μήνες για κάθε έτος , το 2013 επί 12 μήνες και για το έτος 2014 έως σήμερα.
Η οριστικοποίηση των παραπάνω αλλαγών στον τρόπο υπολογισμού των αυξήσεων και ειδικότερα το «πέρασμα των κατωτάτων ορίων σύνταξης του τέως ΕΤΕΑΜ», θα έχει δραματικές επιπτώσεις στους χαμηλοσυνταξιούχους.
Η ενεργοποίηση όλων των συνταξιούχων και του Συλλόγου Συνταξιούχων σε αγωνιστική κατεύθυνση για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

Written by antiracistes

18 Μαρτίου, 2014 στις 4:36 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: