Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

«Πρόγραμμα Εθελουσίας εξόδου ή Πρόγραμμα απολύσεων;» Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση

leave a comment »

00easp
http://www.easp.gr

Ανακοίνωση Νο 93 (21.09.2014)

«Πρόγραμμα Εθελουσίας εξόδου ή Πρόγραμμα απολύσεων;»

Η «εθελούσια έξοδος» στην Alpha Bank, κατ’ όνομα και μόνον είναι τέτοια καθώς οι πιέσεις που ασκούνται στους εργαζόμενους για να συμμετάσχουν σε αυτήν – ακόμα και εάν δεν θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης – μάλλον ως Casus Belli μπορεί να θεωρηθεί και όχι ως πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης. Είναι τέτοιος ο κατατρεγμός των εργαζομένων στην Τράπεζα , η ηθική και ψυχολογική τους εξόντωση, η εκδίωξη και υποχρεωτική παραίτηση ανεξαρτήτως θέσης, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης, ψυχικής και σωματικής υγείας στην οποία ωθούνται, που ίσως πρόκειται για ένα πρωτοφανές, στα χρονικά των Τραπεζών, σχέδιο «αναδιάρθρωσης»!

Έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι το «Πρόγραμμα Εθελουσίας» εντάσσεται στο «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης της Alpha Bank» που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 09 Ιουλίου του 2014 στο πλαίσιο των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων (βλ. ΤΧΣ). Με απλά λόγια εμείς οι ίδιοι μέσω της άγριας φορολογίας μας, χρηματοδοτήσαμε (μέσω ΤΧΣ) τις αναδιαρθρώσεις των τραπεζικών ιδρυμάτων δηλαδή το άγριο κυνηγητό που έχουν εξαπολύσει εναντίον μας.

Η ίδια η υλοποίηση του «Προγράμματος» περνάει μέσα από τους γνωστούς μηχανισμούς της εργοδοσίας (Δ/νση Προσωπικού, Περιφ/κές και Κεντρικές Διευθύνσεις,) με απειλητικά τηλεφωνήματα, λίστες απολύσεων(;;;) και κατ’ ιδίαν ακροάσεις, για την περίπτωση που δεν έχουν γίνει επαρκώς κατανοητές… οι προθέσεις της Διοίκησης για δραστική μείωση του «Προσωπικού». Είναι τέτοια η έκταση της προσπάθειας των στελεχών τα οποία έχουν αναλάβει εργολαβικά την επιτυχία του προγράμματος στο κομμάτι που τους αναλογεί (υπάρχει άραγε και «ατομικός στόχος»;) που σύμφωνα με τα «επιχειρήματα» τους…στο πρόγραμμα-πλάνο της επόμενης μέρας δεν χωρά σχεδόν κανείς από τα κατ/τα ή τις Μονάδες ευθύνης τους !!!

Εργαζόμενοι 40-45 ετών, χωρίς θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης, καλούνται μέσα στις επόμενες ημέρες να «επιλέξουν» …αποχώρηση σήμερα ή απόλυση τον Οκτώβριο !!! Το αποτέλεσμα είναι σχεδόν τραγελαφικό. Σύμφωνα με την λογική των Διοικούντων καταστήματα τα οποία καλύπτουν ολόκληρες περιοχές βρίσκονται «εκτός πλάνου» και εργαζόμενοι με 10 χρόνια υπηρεσίας στην Τράπεζα και μεταπτυχιακά στο ενεργητικό τους δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια της Τραπέζης !!

Τα παραπάνω στοχεύουν στην διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου οτιδήποτε θύμιζε Τράπεζα Πίστεως, Εμπορική και Ιονική από άποψη εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων αλλά και τραπεζικής πρακτικής και κουλτούρας θα αποτελεί παρελθόν. Αποτελούν δε συνέχεια των επιστολών της Διοίκησης που αφορούν στα «ειδικά μισθολόγια» αλλά και των επιστολών που αφορούν στις αξιολογήσεις και έχουν ως στόχο την δημιουργία, στην καλύτερη περίπτωση, ενός εργαζόμενου φοβισμένου και ευάλωτου στις όποιες απαιτήσεις ή αποφάσεις της Διοίκησης και στην χειρότερη την σταδιακή αντικατάστασή του με…στελέχη από την «αγορά», «ενοικιαζόμενους», και εργαζόμενους με ατομικές συμβάσεις των 500 ευρώ.

Η δεύτερη αυτή ποιοτική φάση του σχεδίου αναδιάρθρωσης πρέπει να σημάνει συναγερμό για τον Σύλλογό μας , για το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τράπεζα, για την ΟΤΟΕ και κυρίως για όσους έχουν πάρει την απόφαση να παραμείνουν στην Τράπεζα.

Για όσους συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΑΤ

Με το «Πρόγραμμα Εθελουσίας Εξόδου» επιβαρύνεται υπέρμετρα το κόστος της δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων καθώς η ALPHA BANK απαλλάσσεται από το μισθολογικό κόστος όσων πρόκειται να αποχωρήσουν (τους υπολογίζει σε 2000 -2300 άτομα) το οποίο και μετακυλύεται στο ΕΤΑΤ, ενώ και τα υπόλοιπα Ταμεία (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,ΕΤΕΑ, ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ,ΠΡΟΝΟΙΑΣ) αποστερούνται των εισφορών εργαζόμενου-εργοδότη που αντιστοιχούν στο 54% των μηνιαίων αποδοχών.
Με αυτόν τον τρόπο το ΕΤΑΤ σύντομα θα βρεθεί σε αδυναμία καταβολής των συντάξεων –ήδη έχει πρόβλημα καθώς δεν εισπράττει εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη- οι πόροι του (αποθεματικά, ετήσιες καταβολές Alpha Bank) θα εξαντληθούν και θα οδηγηθεί με μαθηματική ακρίβεια στο κλείσιμο.
Η Διοίκηση της Τράπεζας οφείλει να ενημερώσει τους υποψήφιους προς αποχώρηση εργαζόμενους που είναι και ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΤ πώς τελικά «διευθέτησε» το ζήτημα των υποχρεώσεών της απέναντι στο Ταμείο έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνταξιοδότησή τους καθώς
•σύμφωνα με την παρ. 1 του αρθρ. 69 του ν.3371/2005 «σε περίπτωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου ,τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος της δαπάνης αυτής» αλλά και
•με την παρ. 6 του αρθρ. 10 του ν.3620/2007 όπου ορίζεται ότι « τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου συμπληρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν από τις μελέτες των άρθρων 59 παρ. γ’ και 63 παρ. α΄ του ν.3371/2005 και με το κόστος της δαπάνης οποιασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν έχει προβλεφθεί από τις μελέτες των παραπάνω άρθρων.»

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
α) Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκπόνηση ειδικής οικονομικής μελέτης ( παρ. 3 αρθρ, 68 ν.3371/2005) από το Υπ. Οικονομικών για τον προσδιορισμό του κόστους της δαπάνης που θα βαρύνει το ΕΤΑΤ για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου της ΑLPΗΑ ΒΑΝΚ και

β) Να προσδιοριστεί το κόστος της δαπάνης που επιβαρύνθηκε το ΕΤΑΤ από την αποχώρηση 3000 υπαλλήλων με το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των ετών 2006-2011 από τη Gredit Agricole
Να προσδιορισθούν οι εισφορές που θα απολέσουν τα άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Τα ποσά που θα προσδιορισθούν να ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ από την ALPHA BANK στα ασφαλιστικά ταμεία .
Σε διαφορετική περίπτωση οι εργαζόμενοι που θα αποχωρήσουν δεν θα χάσουν μόνο την εργασία τους αλλά τελικά και την ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ -όπως άλλωστε θα συμβεί και με τους ήδη συνταξιούχους του ΕΤΑΤ των οποίων η σύνταξη ήδη είναι μειωμένη κατά 40% και πλέον από αυτήν που προβλέπει το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ (όσον αφορά στην Εμπορική) λόγω εφαρμογής των μνημονιακών νόμων.
Στο μεταξύ η αποζημίωση θα έχει εξανεμιστεί ειδικά για όσους δεν θεμελιώνουν ή αποχωρούν με αναστολή σύνταξης.

Για την Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση

Σπύρος Μητροτάσιος – Γεν. Γραμματέας ΕΝ.Α.Σ.
Αλεξάνδρα Σκρίκα – Αν. Γεν. Γραμματέας ΕΝ.Α.Σ.
Σαπφώ Παπανδρέου – Μέλος ΔΣ ΕΝ.Α.Σ.

Written by antiracistes

22 Σεπτεμβρίου, 2014 στις 8:49 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: