Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ» ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ-ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ALPHA BANK

leave a comment »

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ» ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Με το πρόγραμμα εθελουσίας που ανακοίνωσε η Τράπεζα για το προσωπικό της, θέλει να ξεφορτωθεί προσωπικό μαζικά αδιαφορώντας είτε για τις επιπτώσεις σε όσους συμμετάσχουν είτε για τις επιπτώσεις στην λειτουργία της τράπεζας. Λόγω αυτής της επιλογής της τράπεζας, θα επιστρατευθούν όλοι οι μηχανισμοί της (Διευθυντικά στελέχη, Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank, εκπρόσωποι στα Ταμεία, κλπ) για να διαμορφώσουν κλίμα αποχώρησης είτε παραπληροφορώντας είτε μη εκθέτοντας όλες τις παραμέτρους για να επιλέξει κάποιος συνάδελφος. Σε αυτά τα πλαίσια τα φαινόμενα τηλεφωνικών ενοχλήσεων και εμμέσων απειλών απο διάφορα στελέχη της Τράπεζας προς τους εργαζόμενους, είναι απαράδεκτα και πρέπει να αγνοηθούν στην λήψη οποιαδήποτε απόφασης αποχώρησης (για να σώσουν τα πακέτα τους το κάνουν ψάχνοντας για κορόιδα).
Το πρόγραμμα εθελουσίας έχει δομηθεί για να δώσει κίνητρα αποχώρησης κυρίως στους προερχομένους από την πρώην ΠΙΣΤΕΩΣ, και δευτερευόντως την Εμπορική, ενώ για τους προερχομένους από την πρώην ΙΟΝΙΚΗ μεροληπτεί αρνητικά. Η απουσία πρόβλεψης πληρωμής «πλασματικών χρόνων» για συνταξιοδότηση δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους προερχομένους από την ΙΟΝΙΚΗ, όπως επίσης και η απαράδεκτη αντιμετώπιση στο θέμα του Εφάπαξ. Αποτέλεσμα είναι να εγκλωβίζονται συνάδελφοι που θέλουν να αποχωρήσουν την ίδια ώρα που δημιουργείται κλίμα αποχώρησης για άλλους που δεν το θέλουν.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ.
Το πρόγραμμα της εθελούσιας κρύβει αρκετές «παγίδες» τις οποίες οι συνάδελφοι οφείλουν να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψη τους. Οι κυριότερες είναι :
Α) Απουσία πλασματικών χρόνων. Οι προερχόμενοι από την ΙΟΝΙΚΗ, που δεν έχουν το προνόμιο του προσυνταξιοδοτικού, όπως της πρώην Πίστεως και πρώην Εμπορικής, έχουν σημαντικό κίνδυνο αν αποχωρήσουν χωρίς να λαμβάνουν κύρια σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη). Πολλοί σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα της αποζημίωσης μέχρι να πάρουν την κύρια σύνταξη ή να κάνουν αυτασφάλιση για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Αυτή η απόφαση ενέχει μεγάλους κινδύνους και πρέπει να αποφεύγεται γιατί δεν καλύπτονται σε περίπτωση που εφαρμοστεί στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα η ενοποίηση των όρων του ΤΑΠΙΛΤ με το ΙΚΑ (που έχει ψηφιστεί αλλά δεν εφαρμόζεται ακόμη) ή περάσει νέος νόμος για το Ασφαλιστικό. Η μόνη περίπτωση διασφάλισης είναι η καταβολή των εισφορών από τον εργοδότη για τα πλασματικά χρόνια μέχρι την σύνταξη (περίπτωση ΕΤΕ, Eurobank, ΟΤΕ, κλπ). Είναι απαράδεκτο ότι η Τράπεζα δεν έδωσε αυτή την δυνατότητα στο πρόγραμμα και πρέπει να διορθωθεί άμεσα.
Β) Βιωσιμότητα ΕΤΑΤ. Το ΕΤΑΤ είναι έτσι και αλλιώς ένα προβληματικό ταμείο υπό κατάρρευση, στο οποίο η μόνη πηγή χρηματοδότησης είναι ακόμη 2 ετήσιες δόσεις της Alpha Bank. Η επιβάρυνση του Ταμείου με μερικές εκατοντάδες συνταξιούχους λόγω της εθελουσίας, αναμένεται να φέρει άμεσα την κατάρρευση. Ακόμη και να πληρώσει η τράπεζα στο ΕΤΑΤ το ποσό που αναλογεί με τον ν. 3371 για τις εθελουσίες (που μέχρι σήμερα δεν έχει τέτοια πρόθεση), η κατάρρευση δεν αναστέλλεται. Οι συνάδελφοι λοιπόν της πρώην Πίστεως και πρώην Εμπορικής, κατά πάσα πιθανότητα θα βρεθούν με σημαντική μείωση της παροχής που λαμβάνουν από το ΕΤΑΤ (ενδεχομένως και κάτω του 50%), γεγονός που θα πρέπει να υπολογίσουν σε συνάρτηση με τις προσωπικές και οικογενειακές μελλοντικές υποχρεώσεις τους.
Γ) Ρήτρα μη διεκδικήσεων. Στη επιστολή αποχώρησης με συμμετοχή στην εθελουσία, περιλαμβάνεται ρήτρα μη διεκδίκησης ή απαίτησης από την τράπεζα, για οποιαδήποτε αιτία. Είναι μα σημαντική παράμετρος που δεν πρέπει να αγνοηθεί ιδιαίτερα για όσους συναδέλφους της ΙΟΝΙΚΗΣ σκέπτονται να διεκδικήσουν την μη καταβολή εφάπαξ από την Τράπεζα ή τους συναδέλφους της πρώην Πίστεως για την ισχύ της σύμβασης του 1981 για το Τ.Α.Π.

Τέλος όσοι συνάδελφοι (και είναι αρκετοί) ενημερώνονται από τους υπεύθυνους των Ταμείων , οφείλουν να γνωρίζουν ότι είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε λόγω εντολής από την τράπεζα, η πληροφόρηση που λαμβάνουν πρέπει να επανεξετάζεται και να επιβεβαιώνεται και από άλλες υπεύθυνες πηγές.
Συνέχεια στην 2η σελίδα
2η σελίδα

Συνάδελφοι,
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι μια προσωπική απόφαση που προσδιορίζεται από πολλές παραμέτρους πολλές από τις οποίες αφορούν μελλοντικά ενδεχόμενα που είναι δύσκολο να προσδιοριστούν. Χρειάζεται όμως ψυχραιμία και καθαρό μυαλό για αποφάσεις ζωής. Μην επηρεασθείτε από το κλίμα κινδυνολογίας των καλοθελητών, μην έχετε γνώμονα μόνο το ποσό αποζημίωσης που βγαίνει στην οθόνη σας γιατί ξέρουμε ότι ανάλογα ποσά καταναλώθηκαν πολύ γρήγορα. Ούτε να αποτελέσει βασικό κριτήριο η ψυχολογική κατάσταση που διαμορφώνουν φαινόμενα απαξίωσης ή εντατικοποίησης. (Εχει και ο καιρός γυρίσματα…) . ΄
Γενικοί κανόνες για την συμμετοχή ή όχι στην εθελούσια δεν υπάρχουν, για όσους όμως συναδέλφους ταλαντεύονται θεωρούμε ότι υπάρχουν 2 κανόνες που είναι καθοριστικοί. Πρώτο κανείς να μην φύγει αν δεν λαμβάνει άμεσα οποιασδήποτε μορφής σύνταξη (προσυνταξιοδοτικό, μειωμένη ή πλήρη σύνταξη,). Οι δε προερχόμενοι από την ΙΟΝΙΚΗ που σκέπτονται να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα της αποζημίωσης μέχρι να φθάσουν στο όριο απονομής σύνταξης διατρέχουν πολύ μεγάλο κίνδυνο, που είναι η παράταση του χρόνου συνταξιοδότησης λόγω νέου νόμου ή λόγω εφαρμογής των ορίων του ΙΚΑ για τους προερχόμενους από το ΤΑΠΙΛΤ. Δεύτερο κριτήριο, που αφορά κυρίως τους εντασσόμενους στο προσυνταξιοδοτικό της Πίστεως ή Εμπορικής, είναι να υπολογίσουν ότι πρέπει να καλύψουν τους προσωπικούς ή οικογενειακούς προϋπολογισμούς για το διάστημα μέχρι την λήψη κύριας σύνταξης, με σημαντικά μειωμένη σύνταξη από αυτή που αναλογεί σήμερα, λόγω επικείμενης κατάρρευσης του ΕΤΑΤ.

Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής ότι τα προγράμματα «εθελουσίας» δεν είναι μια παροχή προς τους εργαζόμενους αλλά συνήθως πάνε πακέτο με ανατροπές στα Ασφαλιστικά και Εργασιακά δικαιώματα. Οι τράπεζες δεν θέλουν μόνο να μειώσουν το κόστος μέσω αποχώρησης κάποιων εργαζομένων αλλά να αλλάξουν συνολικά τους όρους αμοιβής και εργασίας. Οι τράπεζες αφού απαλλαγούν από τις παλιές γενιές που έχουν συνηθίσει σε άλλη νοοτροπία, θα χρησιμοποιούν τους νέους σαν αναλώσιμους και οι διάφορες μελλοντικές «εθελουσίες» απλώς θα χρυσώνουν το χάπι της απόλυσης.
Το πρόγραμμα εθελούσιας είναι μια ακόμη αφορμή για να επιβεβαιωθεί ο ρόλος του Συλλόγου Alpha Bank, σαν γραφείο Δημοσίων Σχέσεων της Τράπεζας. Αφού μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα για την κατάφορη αδικία απέναντι στους εργαζόμενους της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ, αναπαράγει με κάθε τρόπο την πολιτική της τράπεζας για να διώξει κόσμο. Αφού κατέβαλε χρόνια προσπάθεια να απαλλάξει την τράπεζα από υποχρεώσεις στο Ασφαλιστικό της Πίστεως ή στο εφάπαξ της πρώην ΙΟΝΙΚΗΣ τώρα βιάζεται να ξαποστείλει κόσμο για να μην επιβαρύνεται η τράπεζα.
Τέλος όσον αφορά συνάδελφους που αναρωτιούνται αν είναι δυνατό να παίρνει η τράπεζα εργαζόμενους τηλέφωνο και να τους απειλεί έμμεσα να της αδειάσουν την γωνιά, ας σκεφθούν και τις δικές τους ευθύνες όταν υποστηρίζουν τον ΕΝΩΜΕΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ που είναι το μακρύ χέρι της. Είναι φυσικό η τράπεζα να «ξεσαλώνει» όταν με μειώσεις μισθών, ισοπέδωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων, απλήρωτες υπερωρίες και διευθυντική τρομοκρατία δεν συναντά αντίδραση αλλά αντίθετα ψηφίζεται η εργοδοτική παράταξη.

 Η ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΤΑΘΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΟΝΟΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΠΡΙΝ ΛΑΒΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥΣ
 Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΙΟΝΙΚΗΣ (αλλά και της Πίστεως και Εμπορικής).
 ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΣΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ (ν. 3371, κλπ)

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANK
Σεπτέμβριος 2014

Written by antiracistes

23 Σεπτεμβρίου, 2014 στις 6:57 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: