Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ανακοίνωση 8 της ΕΑΣ.Σ Εμπορικής Τράπεζας

leave a comment »

EAS SYNTAXIOUHOUN

 

Ανακοίνωση Νο 8 / Αθήνα 25.08.2016

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2016, αποτελεί ιστορική τομή στην ήδη βεβαρημένη λειτουργία και δράση του Συλλόγου. Η συγκυριακή σύνθεσή της, αποτέλεσμα της μικρής σχετικά συμμετοχής λόγω της χρονικής περιόδου σύγκλισής της [1], καθόρισε το αποτέλεσμα των εργασιών της. Η βεβιασμένη απόφαση του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γ.Σ. στην καρδιά του καλοκαιριού, περίοδο που βρίσκεται σε διακοπές η πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά και η μετάθεση της ευθύνης του να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, διαμόρφωσαν το κατάλληλο σκηνικό για την υιοθέτηση της στείρας και αόριστης περιρρέουσας διαδικτυακής αμφισβήτησης του σωματείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία της Συνέλευσης υιοθέτησε αντιφατικές και αποπροσανατολιστικές εν τέλει αποφάσεις, που αυξάνουν τελικά τα αδιέξοδα και επιβαρύνουν την κατάσταση, αντί να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Η αμφισβήτηση όμως, ούτε αυτοσκοπός είναι, ούτε έχει de facto θετικό πρόσημο. Έχει νόημα και είναι αποτελεσματική, μόνο όταν επιδιώκει να βελτιώσει και να αλλάξει μια αρνητική κατάσταση.
Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. να μεταθέσει τις ευθύνες του, αποτελεί σαφή ομολογία αδυναμίας να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Απέδειξε την ανασφάλεια και την ανεπάρκεια των εκπροσώπων του εξαρτημένου, πελατειακού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, που αδυνατούν πλέον να πείσουν και να συσπειρώσουν την εκλογική τους βάση δίχως ανταλλάγματα. Απέδειξε επίσης, τη σύγχυση και την ανασφάλεια της ΚΙΣΥΕΤ, η οποία φοβήθηκε να ομολογήσει ότι η σύγκλιση της Γ.Σ. ήταν ομόφωνη, ώστε να επικαλείται ότι “το προεδρείο του ΣΣΕΜ … αποφάσισε να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις, γιατί βλάπτουν … τα αιτήματά μας” ή ότι “Η απόφαση του Δ.Σ. για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.07.2016 οδηγεί άμεσα στο σταμάτημα των κινητοποιήσεών μας!”. Επιχειρήματα προσχηματικά και υποκριτικά, αφού στη Γ.Σ. δεν κατέθεσε καμία απολύτως πρόταση για συγκέντρωση ή κινητοποίηση. Η αξιοπιστία και η συνέπεια στα καλύτερά τους!
Δεν θα αποφύγουμε όμως να αναλάβουμε κι εμείς, τις ευθύνες που μας αναλογούν. Γιατί παρά το γεγονός ότι καταθέσαμε τις επιφυλάξεις μας για την αφορμή και το χρόνο πραγματοποίησης της Γ.Σ. [2], ψηφίσαμε τελικά την πρόταση διεξαγωγής της Γ.Σ. στις 28.7.2016.
Διαδικαστικά, η Γ.Σ. κινήθηκε στα όρια μιας ανεκτής δημοκρατικής διαδικασίας: η ανεπαρκής διαδικασία, η διαρκής προσπάθεια χειραγώγησης του προέδρου της, το bulling και η επιθετική συμπεριφορά σε βάρος όσων είχαν διαφορετική άποψη, η συμμετοχή στις ψηφοφορίες συναδέλφων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου, η πλήρης απαξίωση οποιασδήποτε μειοψηφούσας πρότασης, που έφθασε μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την τήρησης της προβλεπόμενης απολογιστικής διαδικασίας, κ.ά., δεν αποτέλεσαν προφανώς στοιχεία μιας “νέας” εναλλακτικής πρότασης, ούτε συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός στοιχειώδους διαλόγου, στην κορυφαία υποτίθεται συλλογική διαδικασία. [3]
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια μελών του προεδρείου να ανταποκριθούν στον καταστατικό τους ρόλο, συνέβαλαν στη δημιουργία αρνητικού κλίματος και στην αυξανόμενη ένταση. Η προκλητική μάλιστα αμφισβήτηση ψηφοφοριών με εμφανή αποτελέσματα, από εκπρόσωπο της ΔΑΚ, κάθε άλλο παρά βοήθησε στη διατήρηση ήπιου κλίματος και στον περιορισμό των άσκοπων αντιπαραθέσεων.
Σημαντικό γεγονός, πέρα από την προβληματική διαδικασία, αποτέλεσαν οι προτάσεις καταψήφισης που εισηγήθηκαν ΚΙΣΥΕΤ και ΕΣΑΚ, για δικούς της λόγους η καθεμία. [4] Επιλογές, που αναπαράγουν και ενισχύουν τα υπαρκτά αδιέξοδα, θέτουν επιπρόσθετα προβλήματα και υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του ΣΣΕΜ. Προκύπτουν λοιπόν εύλογα ερωτήματα, τόσο για το ρόλο τους στη λειτουργία του Δ.Σ. και του Συλλόγου, όσο και για το εάν πράγματι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη του ΣΣΕΜ και την ανάγκη βελτίωσης της οργάνωσης, της λειτουργίας, της δράσης και της αποτελεσματικότητάς του.
Η ΚΙΣΥΕΤ καταψήφισε το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, καθώς και τον Προϋπολογισμό του Δ.Σ., παρά το γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που διαβεβαίωσε ομόφωνα τη Γ.Σ. για την τάξη και το σύννομο των οικονομικών δεδομένων, είναι εκπρόσωπός της! Η ΕΣΑΚ καταψήφισε το Διοικητικό Απολογισμό και ψήφισε λευκό στον Προϋπολογισμό.

Τί ακριβώς καταψήφισαν όμως και ποιες εναλλακτικές προτάσεις κατατέθηκαν;
Η ΕΣΑΚ, καταψήφισε ουσιαστικά το ρόλο και τη συμμετοχή της στο αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο. Του προσδίδει στενά γραφειοκρατικό οργανωτικό χαρακτήρα, αποποιούμενη τις ευθύνες που της αναλογούν από τις αποφάσεις, τη λειτουργία και τη δράση του Δ.Σ., πλειοψηφία του οποίου αποτελεί το προεδρείο, έτσι κι αλλιώς. Ένα αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο, δεν είναι σε καμία περίπτωση προγραμματικό. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν το χαρακτηρίζουν ανεπάρκειες και προβλήματα, ούτε ότι δεν προωθεί κοινά αποδεκτά ζητήματα, που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση του σωματείου, πέρα από τις υπαρκτές διαφορές και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των συντελεστών του.
Η ΚΙΣΥΕΤ, που επηρέασε το αποτέλεσμα της Γ.Σ., καταψήφισε ουσιαστικά τα πάντα. Θεωρώντας ότι δεν είναι συνυπεύθυνη για τη λειτουργία του ΣΣΕΜ και τις αποφάσεις του Δ.Σ., χρησιμοποιώντας μάλιστα ως “επιχειρήματα”, ψεύδη (“Διοικητικά Συμβούλια: δεν καταγράφονται πρακτικά”, “δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. του Συλλόγου για συζήτηση”), ανακρίβειες (“από 1.1.2016 και μετά, απαιτείται απόφαση Δ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ. στα πλαίσια του Οικονομικού Προϋπολογισμού”, “υπάρχουν δαπάνες χωρίς απόφαση Δ.Σ. του ΣΣΕΜ, αυτές των δαπανών των μελών του Δ.Σ.”) ή απαράδεκτες και ατεκμηρίωτες αθλιότητες (“κάνουν όμως και πιο επικίνδυνα πράγματα μερικές φορές”)!

Πεπραγμένα του Δ.Σ., είναι το σύνολο των λειτουργιών, των ενεργειών και των αποφάσεων, που λαμβάνονται, στα πλαίσια του αντιπροσωπευτικού – αναλογικού προεδρείου, είτε ομόφωνα, είτε με συγκυριακές πλειοψηφίες. Πεπραγμένα, αποτελούν επίσης και οι προτάσεις της ΚΙΣΥΕΤ, που έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. και υλοποιούνται, όπως π.χ. η πρόταση εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης, οι σχετικές δαπάνες και ο προϋπολογισμός για την ολοκλήρωσή της. Το αποτέλεσμα της οποίας τελικά, το καταψήφισε η ΚΙΣΥΕΤ στη Γ.Σ., εντελώς ανεύθυνα! Με άλλα λόγια, πέταξε κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων, εκτός των άλλων, αποφάσεις και δαπάνες που έγιναν και προϋπολογίστηκαν με δική της πρόταση και αποτελούν βασικό στοιχείο του απολογισμού και του προϋπολογισμού του Δ.Σ.! Έλεος!
Και όχι μόνο! Έχοντας ψηφίσει, με τη ΔΑΚ και τη ΔΗΣΥΕ, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την ανάληψη των ευθυνών και υποχρεώσεων που συνεπάγονται για το ΣΣΕΜ, χωρίς όμως να έχουν διασφαλιστεί τα επίσημα και πλήρη στοιχεία [5] (όπως επανειλημμένα επιμείναμε για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της μελέτης), πρότεινε ουσιαστικά την καταψήφισή τους στη Γ.Σ., δηλαδή την ακύρωσή τους, καταθέτοντας δύο αντιφατικές προτάσεις: αφενός, να μεριμνήσει το Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της συλλογής των απογραφικών (που σημειωτέον, αποτελεί ειλημμένη ήδη απόφαση του Δ.Σ. και στοιχείο του απολογισμού του, τον οποίο βέβαια καταψήφισε!) [6] και αφετέρου, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από την κυβέρνηση! [7] Δεν καταλαβαίνουμε, γιατί τότε η ΚΙΣΥΕΤ πίεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης με ευθύνη του ΣΣΕΜ, χωρίς τη διασφάλιση των επίσημων στοιχείων και να δαπανήσει σημαντικά ποσά, για αμφίβολης ενδεχομένως αξιοπιστίας αποτελέσματα; Τι αλήθεια να πρωτοθαυμάσει κανείς; Την πλήρη σύγχυση, την ασυνέπεια, την αναξιοπιστία της νέας υποτίθεται αντίληψης και πρακτικής ή την πλήρη ανευθυνότητα της ΚΙΣΥΕΤ;
Υπάρχει όμως και συνέχεια. Εκμεταλλευόμενη την αγωνία και το σοβαρό πρόβλημα συγκεκριμένης κατηγορίας συναδέλφων μας, εισηγήθηκε ψήφισμα στη Γ.Σ., για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, που έγινε μάλιστα αποδεκτό με συντριπτική πλειοψηφία, να γίνουν μέλη του ΣΣΕΜ, συνάδελφοι που δεν πληρούν τις καταστατικές προϋποθέσεις! Πρόταση αντίθετη με το Καταστατικό του ΣΣΕΜ [8], που παρεμπιπτόντως υπερισχύει των αποφάσεων οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου! Άψογη ομολογουμένως δημοκρατική και θεσμική αντίληψη και πρακτική!
Εκτός από τα παραπάνω, καταψήφισε επίσης και τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιόδου. Μεταξύ των οποίων η απόφαση για την ολοκλήρωση, σε συνεργασία με τον ΕΝΑΣ, προγενέστερων εν εξελίξει δικαστικών ενεργειών για το ΤΕΑΠΕΤΕ (αναίρεση στον Α.Π.) και η προώθηση νέων, όπως: αντιμετώπιση των συνεπειών του Ν. 4387/2016, σε συνεργασία με το Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, νομική προσβολή των ερμηνευτικών εγκυκλίων του Ν.4387/2016, διερεύνηση της αναζήτησης της (ασφαλιστικής) ζημίας από τις τράπεζες, για τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η συνεργασία του Συλλόγου με τον Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ΑΠΘ κ. Άγγελο Στεργίου.
Καταψήφισαν επιπλέον και όλες τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, που έγιναν με αποφάσεις του Δ.Σ. και αποτελούν στοιχείο του Απολογισμού του. Έφθασαν μάλιστα σε σημείο να ισχυρίζονται ότι η κοινή συγκέντρωση των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων Εμπορικής και ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, την Τρίτη 28.6.2016 στο Υπουργείο, πραγματοποιήθηκε μετά από συνάντηση της ΚΙΣΥΕΤ στο Polis Cafe!

Σε μία περίοδο που κορυφώνεται η στρατηγική της νεοφιλελεύθερης επίθεσης ενάντια στον κόσμο της εργασίας (εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους), επιχειρείται η καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συνεχίζεται αμείωτη η επιδίωξη κατάργησης των καταστατικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ΤΕΑΠΕΤΕ, η ΚΙΣΥΕΤ δείχνει να το θεωρεί τυχαίο, αποσπασματικό και μεμονωμένο περιστατικό. Το οποίο προτείνει να αντιμετωπίσουμε διεκδικώντας την ανάκληση της ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ και την παράταση της λειτουργίας του μέχρι 31.12.18 χωρίς μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών. Το να κάνει κάποιος προτάσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε, είναι δικαίωμά του. Μπορεί άλλωστε να ακούγονται και ευχάριστα, αν και λειτουργούν αποπροσανατολιστικά, αφού δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται το βασικό πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο φορέας από τον οποίο θα παίρνουμε σύνταξη, ούτε τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, αλλά οι βασικές προϋποθέσεις με τις οποίες θα υπολογίζεται πλέον αυτή η σύνταξη. Ο Ν.4387/2016 δεν θίγει απλά τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας (πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα λύσει η αναλογιστική μελέτη, η οποία δήθεν θα υποχρεώσει την ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ να καταβάλει – πως και πότε αλήθεια;- τις επιπλέον εισφορές που της αναλογούν). Πλήττει ευθέως τα βασικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, μετατρέποντας τις συντάξιμες αποδοχές μας σε προνοιακό επίδομα. Γεγονός που καθιστά απαραίτητο σήμερα κιόλας τον επαναπροσδιορισμό της τακτικής και της στρατηγικής του ΣΣΕΜ, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα, για τη διασφάλισή τους.
Είναι εύκολο να παριστάνεις τον ταχυδακτυλουργό, υποσχόμενος μαγικές λύσεις σε μια περίοδο γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής ρευστότητας. Μπορεί να δημιουργείς ευχάριστες ψευδαισθήσεις, αλλά σίγουρα, δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα.
Ποιες είναι τελικά οι συνέπειες της καταψήφισης των πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. και τι σχέση έχουν με τα αφηγήσεις που τη στήριξαν;
Το άρθρο 16, παράγραφος 14, του Καταστατικού του ΣΣΕΜ, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει ή ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό Όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών, για οποιαδήποτε αιτία. Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού Οργάνου δεν συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση”.
Η Γ.Σ. αμφισβήτησε τη λειτουργία του Δ.Σ., αλλά απέφυγε να προτείνει την παύση του, με επιχειρήματα αμφίβολης αξιοπιστίας και χωρίς εναλλακτική πρόταση. Η μεσοβέζικη αυτή λύση, υπονομεύει ουσιαστικά τη λειτουργία του ΣΣΕΜ και, σε μια κρίσιμη περίοδο, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και επιβαρύνει τα υπαρκτά προβλήματα.
Μπορεί ενδεχομένως η απόφαση της Γ.Σ. να μην είναι δεσμευτική για το Δ.Σ., αλλά θα προκύψει σοβαρό ηθικό πρόβλημα, στην περίπτωση που αυτό θα συνεχίσει τη λειτουργία του, σα να μη συνέβη τίποτε. Όμως, προκύπτουν μια σειρά δυσλειτουργίες. Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια ρητορικά ερωτήματα, που αναδεικνύουν τις αντιφάσεις και την ανευθυνότητα, με την οποία προτάθηκε και αποφασίστηκε η εν γένει και αόριστη ολοκληρωτική καταψήφιση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Νομιμοποιείται π.χ. το Δ.Σ. που “έχει χάσει τη δεδηλωμένη” και όταν “έχουμε καταψήφιση όλου του λεγόμενου έργου αυτού του Δ.Σ.”
– να ανανεώσει τη σύμβαση ολοκλήρωσης της αναλογιστικής μελέτης που λήγει σύντομα;
– να καταβάλει τα οδοιπορικά της Γ.Σ., ενώ απορρίφθηκαν οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός;
– να καλύπτει τα οδοιπορικά των μελών του, ώστε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, μετά τις παραληρηματικές κραυγές ότι “οποιαδήποτε οδοιπορικά θα περάσουν μόνο από την επόμενη Γ.Σ.”;
Την περίοδο ακριβώς της αναπροσαρμογής των συντάξεών μας, από την επικείμενη εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016, η ανεύθυνη στάση της ΚΙΣΥΕΤ, αλλά και της ΕΣΑΚ, οδηγούν το ΣΣΕΜ σε μια αμφιλεγόμενη εκλογική διαδικασία! Μπορεί αλήθεια, ένα απαξιωμένο Δ.Σ. να αποτελέσει αιχμή της αντίδρασής μας; Ποιος λοιπόν φίλοι “αγωνιστές” της ΚΙΣΥΕΤ “αποφάσισε να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις” και “οδηγεί άμεσα στο σταμάτημα των κινητοποιήσεών μας”; Δε νομίζετε ότι οφείλετε στους συναδέλφους κάποιες (σοβαρές επιτέλους) εξηγήσεις;

Η Γ.Σ. της 28.7.2016, θα πρέπει να αποτελέσει, για όλους τους παραπάνω λόγους, παράδειγμα προς αποφυγή. Οι αποφάσεις της είναι αποδεκτές, αλλά δε μας βρίσκουν απαραίτητα σύμφωνους. Κανείς δεν είναι ανεύθυνος για την πορεία του ΣΣΕΜ. Είναι επομένως σημαντικό ζήτημα η ενεργή συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η αδιαφορία, η παθητικότητα, όπως εξάλλου και η αόριστη και στείρα αμφισβήτηση, δεν αποτελούν λύση. Αντίθετα, συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και στην αύξηση των προβλημάτων. Μοναδική αξιόπιστη λύση είναι η κατάθεση συγκεκριμένων θετικών προτάσεων, σε ένα διαφανές και δημοκρατικό πλαίσιο που οφείλουμε να διαμορφώσουμε, όπου, μέσα από τη θεμιτή αντιπαράθεση, τον ουσιαστικό διάλογο, την ενδεχόμενη σύγκλιση και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε τη θεσμική και συλλογική λειτουργία του ΣΣΕΜ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, έφθασε η στιγμή να επιχειρήσουμε να τροποποιήσουμε το ισχύον Καταστατικό του ΣΣΕΜ, με στόχο να διευρύνουμε τη συμμετοχή των μελών του. Υπάρχουν όμως ανυπέρβλητα εμπόδια και δυσκολίες, που οφείλονται πρωτίστως στις ίδιες τις διατάξεις του, την αντιμετώπιση των οποίων οφείλουμε να διερευνήσουμε. Γεγονός που προϋποθέτει και συνεπάγεται τη δηλωμένη διάθεση και τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Προϋπόθεση όμως που, όπως έδειξε δυστυχώς η πρόσφατη εμπειρία, δε μπορεί θα θεωρηθεί δεδομένη για όλες τις πλευρές. Ο καθένας λοιπόν, ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ελπίζουμε, ενώ ο καθένας μόνος του αποτελεί εύκολη λεία. Είναι καιρός να αποδείξουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη.

Σημειώσεις:

[1] Στη Γ.Σ. της 28.07.2016 παραβρέθηκαν 342 συνάδελφοι, έναντι 537 το Μάιο 2016 και 543 το Μάιο 2015.
[2] … μεταφέρει εκτός Δ.Σ. την ευθύνη χάραξης του προγράμματος δράσης και των στόχων του ΣΣΕΜ, με κίνδυνο μάλιστα να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί ενδεχομένως και στη μικρή παρουσία των συναδέλφων & “Η Γ.Σ. μέσα στον Ιούλιο είναι δίκοπο μαχαίρι … μπορεί να παρεξηγηθούμε ότι αποφασίζουμε Γ.Σ. τώρα, για να μην συμμετέχει ο κόσμος. Εξάλλου τρέχουν ημερομηνίες για θέματα που οφείλουμε να παρακολουθήσουμε, οπότε η Γ.Σ. θα μπορούσε να γίνει το Σεπτέμβριο.” (χειρόγραφα πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. 5.7.2016)
[3] Η Γ.Σ. καταψήφισε τον Απολογισμό, χωρίς την τυπική ολοκλήρωση της παρουσίασής του, ώστε να ενημερωθούν τουλάχιστον οι παρόντες / παρούσες για το περιεχόμενό του!
[4] Η ΚΙΣΥΕΤ δήλωσε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26.7.2016, ότι δε συζητά απολογισμό και προϋπολογισμό και αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του οικονιμικού απολογισμού και προϋπολογισμού, δηλώνοντας μάλιστα στη Γ.Σ. ότι “δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. του Συλλόγου για συζήτηση”, ενώ η ΕΣΑΚ απουσίαζε δικαιολογημένα.
[5] Τα οποία μάλιστα δεσμεύτηκαν, για πρώτη φορά δημόσια, να μας χορηγήσουν σε επόμενο χρόνο, τόσο ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και ο Υπουργός Εργασίας.
[6] Βλέπε ψήφισμα Α, Πρακτικά Γ.Σ. 28.07.2016, σελίδα 81 & Ανακοίνωση ΣΣΕΜ 10.06.2016, που συντάχθηκε με συμμετοχή και της ΚΙΣΥΕΤ!
[7] Βλέπε παράγραφο 2 ψηφίσματος Γ.Σ., Πρακτικά Γ.Σ. 28.07.2016, σελίδα 21
[8] Το άρθρο 5 προβλέπει την αυτοδίκαιη απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με τη λήψη της σύνταξης.
eas.syntaxiouhon@gmail.com – f/b: ΕΑΣ Συνταξιουχων Εμπορικής Τράπεζας – eassyntaxiouhon.blogspot.gr

Written by antiracistes

29 Αυγούστου, 2016 στις 7:51 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: