Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Απολογισμός Δράσης ΔΣ – ΕΝ.Α.Σ. Εργαζομένων Άλφα-Εμπορικής

leave a comment »

0479def2-b259-4038-84d1-d0d6db549768

Απολογισμός Δράσης ΔΣ
Οκτώβριος 2016

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το 2016 συνάδελφοι χαρακτηρίζεται ως έτος διάψευσης των προσδοκιών που είχαν δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία, και κυρίως στην μεσαία και εργατική τάξη που είχε υποστεί και τις μεγαλύτερες απώλειες τόσο οικονομικών όσο και θεσμικών κατακτήσεων από την εφαρμογή των προηγούμενων μνημονίων, από τις προκλητικά ψεύτικες δεσμεύσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.
Με την ψήφιση του 3ου μνημονίου το 2015 έβαλαν πλέον την ταφόπλακα σε ότι είχε παραμείνει όρθιο μέχρι εκείνη τη στιγμή αλλά κυρίως ισοπέδωσαν τις ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί στον κόσμο από τις προεκλογικές δήθεν αριστερές δεσμεύσεις τους.
Στο χώρο το δικό μας αλλά και γενικότερα στον χώρο των Τραπεζών σημαντικοί σταθμοί στην χρονική περίοδο που αναφερόμαστε και απασχόλησαν το Σύλλογο και τη δράση του, είναι οι εξής:

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΟΤΟΕ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Σύλλογος μας με απόλυτη πλειοψηφία από τα μέλη του Δ.Σ. και πριν από οποιοδήποτε άλλο σωματείο στον χώρο των Τραπεζών, είχαμε προβεί στην κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων που θα έπρεπε η ΟΤΟΕ να συμπεριλάβει στις διαπραγματεύσεις με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών πράγμα που και τελικά έγινε.
Η νέα Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΟΤΟΕ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ που διασφαλίζει τα βασικά δικαιώματα, το εισόδημα και την απασχόληση των τραπεζοϋπαλλήλων, θεσμοθετεί νέο κλαδικό πρόγραμμα υγείας και πρόνοιας για όλους και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτιώσεις σε πολλά θέματα στο μέλλον, είναι πλέον γεγονός.
Ένα γεγονός που υπογραμμίζει με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο τη σημασία της κατοχύρωσης του θεσμού της Κλαδικής Σ.Σ.Ε., την επίτευξη συνθηκών ασφάλειας και προοπτικής για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, που αποτελεί όρο ύπαρξης του συνδικαλιστικού κινήματος και, ταυτόχρονα, όρο λειτουργίας της Δημοκρατίας με πολιτική και κοινωνική αξία.
Ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων για- μια ακόμα φορά και μάλιστα στην πιο δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και την ελληνική κοινωνία, δίνει μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας με μια τριετή Σ.Σ.Ε. ευρύτερης συνδικαλιστικής, πολιτικής και κοινωνικής σημασίας.
Η ΟΤΟΕ, απέδειξε στην πράξη ότι ξέρει και μπορεί να αξιοποιεί σε κάθε περίσταση τις δυνατότητες που υπάρχουν και να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους εργαζόμενους στις Τράπεζες.
Ένα αποτέλεσμα που νομίζουμε ότι θα κριθεί θετικά, όχι μόνο από το περιεχόμενο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης αλλά και από την σημασία που έχει η σύμβαση αυτή στη σημερινή συγκυρία.
Η νέα Κλαδική ΣΣΕ που υπέγραψε η ΟΤΟΕ με τις τράπεζες και που υπογράφεται για πρώτη φορά και από εκπροσώπους Συνεταιριστικών Τραπεζών στις οποίες λειτουργούν Σύλλογοι που ανήκουν στη δύναμη της ΟΤΟΕ, καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου κατοχυρώνονται βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.
Με τη σύμβαση αυτή διασφαλίζεται στα σημερινά επίπεδα το εισόδημα των τραπεζοϋπαλλήλων, στα πλαίσια του θεσμού του Ενιαίου Μισθολογίου και προστατεύεται η Απασχόληση με διαβεβαίωση βούλησης και των Τραπεζών για την αποτροπή απολύσεων ενώ, παράλληλα, αντιμετωπίζονται θέματα οικογενειακών αναγκών, κατοχυρώνονται παροχές πρόνοιας και ρυθμίζονται με ευνοϊκούς όρους τα Στεγαστικά Δάνεια των συναδέλφων μας, με στόχο την ανακούφισή τους και την βελτίωση των εισοδηματικών αναγκών διαβίωσης.
Ακόμα, ξεκινάει η διαδικασία μεταξύ ΤΡΑΠΕΖΩΝ – ΟΤΟΕ (σε τεχνικό επίπεδο) στη κατεύθυνση δημιουργίας κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους στα πλαίσια υλοποίησης ενός μεγάλου στόχου με ιδιαίτερη θεσμική αξία, στον οποίο ομόθυμα συμφώνησαν και οι δύο πλευρές.
Τέλος, εκδηλώνεται έμπρακτα και κατοχυρώνεται η φροντίδα και η ιδιαίτερη οφειλόμενη μεταχείριση για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ), ενώ με την ακροτελεύτια διάταξη της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. κατοχυρώνονται όλες οι προηγούμενες συλλογικές ρυθμίσεις.
Εισόδημα (Μισθολογικά θέματα)
Α) Ο θεσμός του Ενιαίου Μισθολογίου των Τραπεζοϋπαλλήλων επαναβεβαιώνεται και οι βασικοί μισθοί των κλιμακίων και τα επιδόματα που αφορούν όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες δεν μειώνονται και παραμένουν ως έχουν.
Β) Το τρίτο τρίμηνο του 2018, οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου των τραπεζοϋπαλλήλων θα επανεξετασθούν, αφού ληφθούν υπόψη οι επιδόσεις των Τραπεζών και η κατάσταση της ελληνικής οικονομίας. Στόχος μας είναι η βελτίωση του εισοδήματος με την κάλυψη παλαιότερων απωλειών.
Απασχόληση (Προστασία της εργασίας – αποτροπή απολύσεων)
Όπως και στην κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών του 2013, που επιβεβαιώθηκε στην πράξη, επαναλαμβάνεται με τον ίδιο σαφή τρόπο η βούληση των Τραπεζών και της ΟΤΟΕ να προστατεύσουν την απασχόληση στον κλάδο με ευνόητο στόχο την αποτροπή απολύσεων και μάλιστα σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο που ορίζεται από τα προγράμματα αναδιάρθρωσης και τις δεσμεύσεις των Τραπεζών.
Στεγαστικά Δάνεια
Συμφωνήθηκε να συνεχίσουν να ισχύουν οι ρυθμίσεις της προηγούμενης ΣΣΕ που έληξαν 31-12-15 και αφορούσαν στο μειωμένο σταθερό επιτόκιο (από 3% σε 2%) και τον χρόνο αποπληρωμής (από 35 έτη σε 40 έτη) για τα δάνεια Α’ Κατοικίας.
Επιπλέον, για πρώτη φορά πετύχαμε οι Τράπεζες να ικανοποιούν τα αιτήματα ευνοϊκότερης ρύθμισης των στεγαστικών δανείων των τραπεζοϋπαλλήλων με λύσεις τύπου «split», οι οποίες εξασφαλίζουν σημαντικά μειωμένες τοκοχρεωλυτικές δόσεις και κατά συνέπεια καλύτερες εισοδηματικές συνθήκες διαβίωσης στους τραπεζοϋπαλλήλους δανειολήπτες.
Προστασία της Οικογένειας
Α) Η σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα των παιδιών σε έναν από τους δύο γονείς, έγγαμους, άγαμους, θετούς ή ανάδοχους, θα χορηγείται στους εργαζόμενους που ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της άδειας αυτής. Θα εξαιρούνται μόνον οι περιπτώσεις που θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι υπηρεσιακών αναγκών, τους οποίους θα πρέπει να αιτιολογούν οι αρμόδιες υπηρεσίες των Τραπεζών.
Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
Β) Η ισχύουσα από την κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών 1988 άδεια παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών, που είχε καθοριστεί σε έξι (6) ημέρες μετ’ αποδοχών για όλα τα τέκνα της οικογένειας, αυξάνεται κατά δύο (2) ακόμα ημέρες για κάθε τέκνο επιπλέον του πρώτου και επεκτείνεται από την ηλικία των 16 ετών των παιδιών που ίσχυε μέχρι σήμερα μέχρι την ολοκλήρωση της φοίτησής τους στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Γυμνάσιο-Λύκειο), δηλαδή μέχρι 18 ετών.
Παροχές Πρόνοιας
Α) Η παροχή για βρεφονηπιακούς σταθμούς, όπως ισχύει, συνεχίζει να καταβάλλεται με τους ίδιους όρους και για το νηπιαγωγείο, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων της Α’ Δημοτικού.
Β) Οι παροχές παιδικής μέριμνας από τις τράπεζες που χορηγούνται όπως και για τις κατασκηνώσεις και τον τοκετό συνεχίζουν να καταβάλλονται, με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, χωρίς καμία μεταβολή.
Κλαδικό συμπληρωματικό πρόγραμμα Υγείας και Πρόνοιας
Η ΟΤΟΕ και οι Τράπεζες συμφώνησαν να προχωρήσουν στη δημιουργία Κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος Υγείας και Πρόνοιας για τους τραπεζοϋπαλλήλους, με στόχο την πληρέστερη και ποιοτικότερη παροχή αυτών των υπηρεσιών στους εργαζόμενους και στις οικογένειές τους.
Για το σκοπό αυτό, θα συγκροτηθεί ειδική ομάδα από εξειδικευμένα μέλη (τέσσερα (4) από την κάθε πλευρά), προκειμένου να μελετήσουν τη δυνατότητα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, που αποτελεί στις μέρες μας όχι μόνο επίτευγμα θεσμικής αξίας, αλλά και ορόσημο κοινωνικής προσφοράς και ευαισθησίας, που οφείλεται όχι μόνο στην ΟΤΟΕ, αλλά και στην άμεση και θετική ανταπόκριση και των Τραπεζών.
Τα αποτελέσματα των εργασιών της παραπάνω ομάδας θα ολοκληρωθούν εντός 3 μηνών από την συγκρότησή της (αμέσως μετά την υπογραφή της Σ.Σ.Ε.) και στη συνέχεια θα προχωρήσουν ανάλογα οι σχετικές διαδικασίες.
Ρυθμίσεις για εργαζόμενους, γονείς ή συζύγους ΑΜΕΑ
Η διάθεση αλληλεγγύης και κοινωνικής ευαισθησίας των δύο πλευρών, που αποτυπώνονται στις ειδικές ρυθμίσεις για τα Άτομα Με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) αποτελεί ποιοτικό δείγμα πολιτισμού και κοινωνικής ευθύνης, που χαρακτηρίζει αυτήν την κλαδική σύμβαση και την κάνει να ξεχωρίζει ιδιαίτερα.
Συγκεκριμένα οι ρυθμίσεις αυτές προβλέπουν:

1. Τη μείωση του ωραρίου κατά μία ώρα την ημέρα, χωρίς μείωση των αποδοχών των εργαζόμενων (ΑΜΕΑ). Η δυνατότητα τοποθέτησης τους σε χώρο – περιοχή εργασίας πλησίον της κατοικίας των εργαζόμενων αυτών θα εξετάζεται κατόπιν συνεκτίμησης των υπηρεσιακών αναγκών και της καταλληλότητας των συνθηκών εργασίας:
Οι παραπάνω ρυθμίσεις αφορούν εργαζόμενους:
με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω
που έχουν παιδιά με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, ή παιδιά τα οποία πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ινσουλινοεξαρτώμενο ή τύπου 1 με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω,
που έχουν σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος.
2. Στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα παιδιού ηλικίας έως 18 ετών συμπληρωμένων, το οποίο πάσχει από νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, είτε από νεοπλασματική ασθένεια, ή χρήζει μεταμόσχευσης, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 12 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του, κατά απόλυτη προτεραιότητα.

3. Στον υπάλληλο με ποσοστό αναπηρίας άνω του 50%, καθώς και στον φυσικό, θετό ή ανάδοχο γονέα τέκνου με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία άνω του 67%, ή στον έχοντα σύζυγο με αναπηρία 80% και άνω τον οποίο συντηρεί ο εργαζόμενος, χορηγείται ειδική άδεια, διάρκειας 10 εργάσιμων ημερών κατ’ έτος με αποδοχές, εφάπαξ ή τμηματικά, έπειτα από αίτησή του.

4. Οι άδειες που προβλέπονται για ΑΜΕΑ στις αντίστοιχες παραγράφους της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. χορηγούνται μετά την εξάντληση της κανονικής άδειας του αντίστοιχου ημερολογιακού έτους και δεν μεταφέρονται, ολικά ή μερικά σε επόμενο έτος.
Τελικές Διατάξεις (κατοχύρωση κατακτήσεων)
Τέλος το πλαίσιο της κλαδικής ΣΣΕ με τις Τράπεζες για την τριετία 2016-2018 ολοκληρώνεται με τις τελικές διατάξεις που προβλέπουν ότι, όλες οι προηγούμενες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Διαιτητικές Αποφάσεις του κλάδου, με οποιονδήποτε τρόπο και αν θεσπίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά με τις διατάξεις της παρούσας, αποτελούν αδιάσπαστο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν παράλληλα με αυτές.

Ευνοϊκότεροι όροι και συνθήκες εργασίας, ρυθμίσεις μισθολογικές και πάσης φύσεως θεσμικές ή λοιπές παροχές, που έχουν θεσπισθεί με διατάξεις νόμων, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε., καθώς και για τους τραπεζοϋπαλλήλους με διατάξεις Σ.Σ.Ε., Δ.Α., Κανονισμών, Οργανισμών Προσωπικού Τραπεζών, Πρακτικών Συμφωνίας, Αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων και Πράξεων Διοικήσεών τους ή με έθιμο ή με επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από την παρούσα, αλλά εξακολουθούν να ισχύουν και να εφαρμόζονται στο προσωπικό των Τραπεζών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Με την ανακοίνωση μας Νο84 είχαμε αναφέρει ότι στις 02/6/2016 είχε λήξει ο συμβατικός χρόνος ισχύος της Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) στην Alpha Bank την οποία όπως είναι γνωστό συνομολόγησε το πλέον αντιπροσωπευτικό σωματείο του χώρου (Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank) και που καθήλωσε τις αποδοχές χιλιάδων εργαζομένων που προέρχονταν από την Εμπορική Τράπεζα.
Ουσιαστικά με την ΕΣΣΕ του 2014 η εργοδοσία και η ηγεσία του Συλλόγου Προσωπικού «χρυσώνοντας το χάπι» μοίρασαν κάποια ψίχουλα αυξήσεων στους υπόλοιπους (πλην των προερχομένων από την Εμπορική) εργαζόμενους που συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά τους χαμηλούς μισθούς που τόσα χρόνια λάμβαναν ως τραπεζοϋπάλληλοι.

Έτσι η συμβατική λήξη της ισχύος της ΕΣΣΕ του 2014 έβρισκε:
→ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων της Alpha Bank χτυπημένο από τις άγριες περικοπές του 2014 (οι οποίες ολοκληρώθηκαν σταδιακά ως τον Φεβρουάριο του 2015)
→ πολλούς άλλους συναδέλφους αποτοποθετημένους (και στερημένους των αντίστοιχων επιδομάτων) ή σε θέσεις χωρίς αντικείμενο
→ ένα σημαντικό κομμάτι χαμηλόμισθων συναδέλφων οι οποίοι παρά το γεγονός ότι αμείβονται με < €1800, ωστόσο δεν υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση
→ μεγάλο μέρος του προσωπικού να έχει ενταχθεί στο ειδικό μισθολόγιο μη υποκείμενο έτσι σε σταθερές αποδοχές.
Με αυτά τα δεδομένα και πολλά άλλα βέβαια που χαρακτηρίζουν το ανορθολογικό μισθολογικό και εργασιακό καθεστώς της Τράπεζας, το ΔΣ του Συλλόγου μας είχε συνεδριάσει και καθορίσει τους βασικούς άξονες των προτάσεων που θέταμε προς διαβούλευση ενώπιον των συναδέλφων και της Διοίκησης.
Σημειώνουμε ότι ήδη με επιστολή μας προς την ΔΑΔ (ΑΠ:3095, 10.6.2016) ζητούσαμε συνάντηση με την Διοίκηση με αντικείμενο την παρουσίαση των θέσεων μας για την νέα ΕΣΣΕ.
Θεωρώντας μάλιστα ότι η συγκυρία (πρόγραμμα εθελούσιων 2016, νέος νόμος για τα εργασιακά) αλλά και η χαραγμένη στρατηγική της εργοδοσίας (μείωση τραπεζικών εργασιών, οδηγία υποαξιολόγησης) απαιτούσε μέριμνα για τις θέσεις εργασίας όλων μας, είχαμε εντάξει στο σχέδιο προτάσεων και ρητή πρόβλεψη σχετικά.
Τέλος, στο σχέδιο που παρουσιάσαμε, δίναμε ιδιαίτερο βάρος σε θεσμικά αιτήματα (βλ. δάνεια τραπεζοϋπαλλήλων, σωρευτικό εννεάμηνο) τα οποία μάλιστα, ενώ ως ένα βαθμό ρυθμίζονται από την πρόσφατη Κλαδική ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών, ωστόσο δεν εφαρμόζονται από την Alpha Bank ούτε στο ελάχιστο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ.Α.Σ. ALPHA-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΣΕ 2016-2018

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ

Να συμπεριλαμβανόταν στη νέα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ΡΗΤΡΑ ΜΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αύξηση 20% σε όλα τα επιδόματα βαθμού
Αύξηση 10% σε όλα τα επιδόματα παραστάσεως θέσεως (ευθύνης), ταμειακής διαχειρίσεως και των λοιπών επιδομάτων της παραγράφου 3.1 της από 2/6/2014 ΕΣΣΕ
Διατήρηση της «Ειδικής Ρύθμισης ΕΣΣΕ 2012» σε όσους υπέστησαν μειώσεις λόγω της εφαρμογής των κλαδικών & επιχειρησιακών ΣΣΕ (πλαφόν μηνιαίων τακτικών αποδοχών €1800)
Χορήγηση αντίστοιχου επιδόματος υπευθύνου πελατείας και στους υπαλλήλους εξυπηρετήσεως επιχειρήσεων.

ΘΕΣΜΙΚΑ

ΣΩΡΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΕΚΝΟΥ
Ζητούσαμε να καταστεί υποχρεωτική, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΔΑΔ, η χορήγηση 9μηνης σωρευτικής αδείας για την φροντίδα τέκνου.
Μόνη προϋπόθεση να αποτελεί η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Ευνοϊκή ρύθμιση αποπληρωμής όλων των τύπων στεγαστικών δανείων που έχουν λάβει οι συνάδελφοι από την Τράπεζα. Ενδεικτικά και στα πλαίσια της πιστοδοτικής πολιτικής αναφέραμε λύσεις τύπου split balance ή επιστροφής τόκων.
Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Το προτεινόμενο προς διαβούλευση πλαίσιο Επιχειρησιακής ΣΣΕ ήταν το ελάχιστο που -στις σημερινές συνθήκες- μπορούσε και έπρεπε να αποτελέσει μια βάση διαπραγμάτευσης με την εργοδοσία.
Καλούσαμε όλα τα σωματεία του χώρου, όλους τους εργαζόμενους της Τράπεζας, να το εμπλούτιζαν και να το έκαναν δική τους υπόθεση για την υπογραφή μιας ικανοποιητικής ΕΣΣΕ στην κατεύθυνση της σταδιακής αποκατάστασης των απωλειών που όλοι έχουμε υποστεί στο εισόδημά μας.
Δυστυχώς συνάδελφοι και παρά τις συναντήσεις που είχαμε κάνει με τη διοίκηση της Τράπεζας για το θέμα της Επιχειρησιακής Σύμβασης Εργασίας το αποτέλεσμα ήταν το αναμενόμενο για τον χώρο της ALPHA BANK.
Ο Σύλλογος Προσωπικού προχώρησε σε υπογραφή σύμβασης με τη Διοίκηση πολύ μικρότερη των προσδοκιών αλλά κυρίως των αναγκών των εργαζομένων, η οποία εν τέλει στο μεγαλύτερο της μέρος αφορούσε ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους που ήδη είχαν συμφωνηθεί με την τελευταία Κλαδική Σύμβαση.
Θα πρέπει συνάδελφοι να τονίσουμε ότι για να μπορέσει να υπάρξει αλλαγή πορείας αλλά και για να δημιουργηθεί ελπίδα στον εργαζόμενο στον χώρο μας πρώτα από όλα θα πρέπει να δυναμώσει η φωνή και το μέγεθος του Συλλόγου μας.
Διαλυτικές τάσεις που επιδιώκουν κάποιοι να δημιουργήσουν στο Σύλλογο μας είναι καταδικαστέες και δεν βοηθούν προς μια τέτοια κατεύθυνση.

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Η Τράπεζα και γενικότερα το τραπεζικό σύστημα της χώρας εισέρχεται σε μία νέα φάση με ανακατατάξεις σε επίπεδο διοικήσεων και πλειοψηφικών μετόχων ως αποτέλεσμα των ΑΜΚ και της νέας ανακεφαλαιοποίησης.
Οι νέοι μέτοχοι θα επιδιώξουν την μείωση του λειτουργικού κόστους προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις των εγκεκριμένων από την Κομισιόν σχεδίων αναδιάρθρωσης τα οποία «πρέπει να περιγράφουν, υπό το πρίσμα συντηρητικών εκτιμήσεων, με ποια μέσα το Πιστωτικό Ίδρυμα θα επανέλθει σε ικανοποιητική κερδοφορία στα επόμενα 3 έως 5 χρόνια».
Μειώσεις προσωπικού και καταστημάτων, πωλήσεις θυγατρικών εταιρειών εσωτερικού και εξωτερικού, πιθανές μειώσεις αποδοχών, πώληση των «κόκκινων δανείων» σε τρίτους (distress funds) για να αναφέρουμε τις κυριότερες μεθόδους-εργαλεία που πιθανότατα θα ακολουθήσουν οι διοικήσεις των Τραπεζών.
Το μέγεθος των προβλημάτων που περιγράψαμε δεν αποτελεί εμπόδιο αλλά αφορμή για την ανάπτυξη ενωτικών κ’ ουσιαστικών αγώνων για τον κλάδο μας. Έτσι απέναντι στους στόχους των εργοδοτών μπορούμε ΠΡΑΓΜΑΤΙ να πετύχουμε ΝΙΚΕΣ !!!
Νίκες όμως που θα επιτύχουμε, ΟΧΙ με γενικόλογους αφορισμούς και ευχολόγια και φυσικά χωρίς να στρέφουμε τα βέλη στο ίδιο το συνδικαλιστικό κίνημα με βάση τα κομματικά και προσωπικά οφέλη αλλά με συγκεκριμένες απαιτήσεις τόσο από τους εργοδότες του κλάδου, όσο και από την Κυβέρνηση όπου χρειαστεί.
Η προστασία της εργασίας, τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και η σταδιακή αποκατάσταση των χαμένων εισοδημάτων είναι βασικές προτεραιότητες.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ – ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Με τις αιφνιδιαστικές τροπολογίες που κατατέθηκαν την Κυριακή 08/05/2016 στο (ήδη ψηφισθέν) ασφαλιστικό-φορολογικό νομοσχέδιο, οι συνάδελφοί μας εν ενεργεία-ασφαλισμένοι στο ΕΤΑΤ (δηλαδή ασφαλισμένοι πριν το 1993 που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ το 2005) και οι οποίοι ΟΜΩΣ δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από το Ταμείο ως την έναρξη ισχύος του νόμου, καταδικάζονται σε αύξηση ορίων ηλικίας (γενικά όρια ήτοι 62 ή 67) αλλά και σε σημαντική μείωση των συντάξιμων αποδοχών!
Μεγάλες βέβαια είναι και οι οικονομικές απώλειες των συναδέλφων που ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά -σε κύριο φορέα ασφάλισης π.χ. ΙΚΑ- μετά την 01/01/1993 (για τους οποίους άλλωστε δεν υφίσταται προ-συνταξιοδοτικό δικαίωμα).
Το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο πετσοκόβει ακόμα περισσότερο τις αποδοχές όσων δικαιούνται σύνταξη από το ΕΤΑΤ αφού άλλο ένα 20%-30% έρχεται να προστεθεί στις αντίστοιχες μειώσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων μειώνοντας έτσι κατά 50% την αρχική παροχή του δικαιούχου!
Οι ισοπεδωτικές ρυθμίσεις που προκύπτουν τόσο για τους ήδη συνταξιούχους συναδέλφους όσο και για τους εν ενεργεία του Ν. 4387/2016 που επέβαλε η κυβέρνηση αλλάζει τελείως το ασφαλιστικό τοπίο.
Η επιδείνωση της θέσης των Τραπεζοϋπαλλήλων αλλά ειδικότερα των ασφαλισμένων του ΕΤΑΤ είναι τόσο δραματική που οδηγεί σε συνθήκες εξαθλίωσης τους συνταξιούχους και σε απόγνωση για το μέλλον τους εν ενεργεία.
Ήδη ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία και με την καθοδήγηση της ΟΤΟΕ, έχει διατυπώσει την κάθετη αντίθεση του και την απόφαση για άμεση αλλαγή ολόκληρου του συγκεκριμένου νόμου.
Πάγια θέση του Συλλόγου μας ήταν και είναι η πλήρης εφαρμογή του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για όλους τους εν ενεργεία συναδέλφους και την επαναφορά των συντάξεων στα προηγούμενα επίπεδα.
Στα πλαίσια των αντιδράσεων περιλαμβάνεται εκτός από τις συνδικαλιστικές ενέργειες και η προετοιμασία στα πλαίσια της ΟΤΟΕ και με την βοήθεια του Νομικού Επιτελείου, η άμεση προσφυγή στην δικαιοσύνη για το σύνολο των θεμάτων που θίγει ο νόμος για την προάσπιση των εν ενεργεία και των συνταξιούχων συναδέλφων μας, ενώ θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση για το περιεχόμενο των νομικών ενεργειών.
Το ζήτημα της παροχής κινήτρων για αποχώρηση συναδέλφων είναι ένα θέμα που συζητιέται συνεχώς και μάλιστα τροφοδοτεί απίστευτα σενάρια και ανακυκλώνει ανεύθυνες φημολογίες σε όλους τους χώρους της Τράπεζας.
Η όλη διαδικασία, είναι μια πρακτική που εφαρμόσθηκε και στο παρελθόν.
Ας μην λησμονούμε ότι στόχος της εργοδοσίας είναι μέσω τέτοιων προγραμμάτων να μειώσει τα λειτουργικά της κόστη. Για τον εργαζόμενο, επειδή αποτελεί απόφαση ζωής και με δεδομένη την ανασφάλεια που υπάρχει για το ασφαλιστικό, το ύψος των συντάξεων και το γενικότερο οικονομικό κλίμα, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ σύνεση και προβληματισμός πριν οδηγηθεί σε οποιαδήποτε απόφαση.
Εμείς σαν Σύλλογος τονίζουμε ότι δεν θα ανεχθούμε την άσκηση οποιασδήποτε μορφής πιέσεων ή εξαναγκασμού συναδέλφων για αποχώρηση, εάν οι ίδιοι δεν το επιθυμούν.
Ο Σύλλογός μας παρότι είχε επίσημη ενημέρωση για την επικείμενη εθελουσία από την αρμόδια διεύθυνση της Τράπεζας δεν έσπευσε -και ούτε θα το κάνει- να «διαμεσολαβήσει» για την επιτυχία ή μη της εθελουσίας.
Για άλλη μια φορά επισημαίνουμε ότι πρέπει να είναι σε απόλυτα εθελοντική βάση, με απόλυτη διαφάνεια και ισότητα. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση την καταπάτηση αυτών των όρων αφενός ούτε την παραμικρή πίεση συναδέλφων σε ηθικό και εργασιακό επίπεδο που τους οδηγεί στην έξοδο αφετέρου.
Εδώ να θυμίσουμε το αποτέλεσμα της υπό-στελέχωσης Δικτύου και Μονάδων που διαπιστώσαμε στο παρελθόν μετά από παρόμοιες μαζικές εξόδους και τις συνέπειες που διαμόρφωσαν στις εργασιακές συνθήκες όσων παρέμειναν.

ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,

Αντιλαμβανόμενοι τις οικονομικές δυσκολίες που βιώνουμε ως εργαζόμενοι και ειδικά μετά τις τεράστιες μειώσεις που έχουμε υποστεί τα τελευταία χρόνια, ο Σύλλογος αποφάσισε την ενεργοποίηση του Απεργιακού Ταμείου από την πρώτη ημέρα συμμετοχής σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη ότι η Τράπεζα δεν μας δίνει πλέον τα στοιχεία των συμμετεχόντων σε απεργίες και για αυτό το λόγο σε κάθε απεργιακή κινητοποίηση ζητούσαμε και θα συνεχίσουμε να ζητάμε από τους συμμετέχοντες να αποστέλλουν στο Σύλλογο τη συμμετοχή τους για να μπορούμε να προχωράμε στην πίστωση των λογαριασμών τους.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Δυστυχώς για μια ακόμη φορά στο θέμα των παιδικών κατασκηνώσεων, οι εργαζόμενοι της πρ. Εμπορικής κινδύνευσαν στο παρά πέντε της κατασκηνωτικής περιόδου, να βιώσουν την ανισότητα και την απόρριψη.
Είναι γνωστές από ανακοινώσεις, οι τεράστιες προσπάθειες που κατέβαλε ο Σύλλογός μας, να φέρει στο ίδιο τραπέζι και να συντονίσει την Τράπεζα, το ΤΑΥΤΕΚΩ και τέλος το Υπουργείο Εργασίας.
Δυστυχώς για να αρθούν οι ανισότητες και για να μην νιώθουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι εργαζόμενοι της πρ. Εμπορικής, απαιτούνταν πολύ περισσότερα από καλές προθέσεις, δήθεν ενδιαφέρον και φιλικές συμπεριφορές όλων των εμπλεκομένων.
Είχαμε θεωρήσει όλοι ότι είχαμε φτάσει στο τέλος του δρόμου, αφού το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ είχε πάρει θετική απόφαση κάνοντας ανάλογη εισήγηση στο Υπουργείο και το Υπουργείο μας είχε διαβεβαιώσει ότι είναι δεδομένη η συμφωνία του.
Για άλλη μια φορά όμως σ’ αυτήν τη χώρα των θαυμάτων αθετήθηκαν υποσχέσεις και αναθεωρήθηκαν συμφωνίες.
Ο Σύλλογός μας από την συνεδρίαση του της 20/4/2016 είχε δεσμευτεί ότι όποια και αν είναι η εξέλιξη, ειδικά για φέτος και μέχρι την μόνιμη λύση του προβλήματος, τα παιδιά των συναδέλφων μας θα πάνε κατασκήνωση χωρίς γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς ακόμη και αν χρειαστεί να επιδοτηθεί κάθε παιδί συναδέλφου με 400 ευρώ από το Ταμείο του Συλλόγου μας.
Μπροστά στην διαφαινόμενη αρνητική εξέλιξη λόγω αθέτησης συμφωνιών και με προφανή την πίεση του χρόνου, που κινδύνευε να δημιουργήσει προβλήματα στον προγραμματισμό των συναδέλφων μας και να ακυρώσει παιδικές προσδοκίες, ο Σύλλογός μας ενεργοποίησε άμεσα την απόφασή του για την επιδότηση με 400 ευρώ.
ΕΚΔΡΟΜΕΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας είχε αποφασίσει για τα μέλη του την διάθεση προνομιακού πακέτου καλοκαιρινών διακοπών σε συνεργασία με μεγάλο ταξιδιωτικό γραφείο με έκπτωση 5% επί του τιμοκαταλόγου της συγκεκριμένης εταιρείας.
Οι εν λόγω προσφορές περιλάμβαναν αρκετούς προορισμούς καλύπτοντας γεωγραφικά το μεγαλύτερο μέρος της χώρας μας και με μεγάλη γκάμα ξενοδοχείων.
Το σημαντικότερο όμως ήταν ότι ο Σύλλογός μας αντιλαμβανόμενος τις οικονομικές δυσκολίες των καιρών αποφάσισε να επιδοτήσει το ποσό των 300 ευρώ ανά κράτηση.
Η συμμετοχή και η απήχηση που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στέφθηκε με πολύ μεγάλη επιτυχία ξεπερνώντας κάθε προηγούμενη αντίστοιχη παροχή που είχαμε.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο Σύλλογος οργανώνει, συντηρεί και στηρίζει, με έξοδα και ευθύνη του, αθλητικές ομάδες εργαζομένων στα αθλήματα:

– Ποδόσφαιρο & Μπάσκετ ΑΝΔΡΩΝ
– Βόλεϊ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
– Πινγκ-πονγκ

Παρά τις όλες δυσκολίες και εν μέσω της γενικότερης καχεξίας στον εργασιακό και κοινωνικό περίγυρο, οι ομάδες εργασιακού αθλητισμού του Συλλόγου αποδεικνύουν ότι άθληση, δουλειά, οικογένεια και συνδικαλιστική δράση μπορούν να συνδυαστούν εάν υπάρχει ζήλος και όρεξη !

Έτσι συνάδελφοι μέλη των αθλητικών ομάδων συμμετείχαν και το 2015-2016 στα αντίστοιχα πρωταθλήματα που διοργάνωσαν:

Η ΟΤΟΕ, όπου στο βόλεϊ ΓΥΝΑΙΚΩΝ η ομάδα μας κατέκτησε την 1η θέση, ενώ στο ποδόσφαιρο ΑΝΔΡΩΝ φθάνοντας στον τελικό κατέλαβε την 2η θέση.
Η ΑΔΕΔΥ, όπου η ομάδα ποδοσφαίρου των ΑΝΔΡΩΝ κατέκτησε την 4η θέση στην Α΄ Κατηγορία του πρωταθλήματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Αξίζει τέλος να γίνει μνεία και στις υποστηρικτικές ομάδες του Συλλόγου και συγκεκριμένα:

Στους νομικούς μας συμβούλους κ. Δήμα και κα Παπακωνσταντινοπούλου.
Στον υπεύθυνο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Συλλόγου, συνταξιούχο συνάδελφο, Ορφανό Φωκίωνα.
Στη Γραμματειακή υποστήριξη του Συλλόγου συν/φισσα Λυμπεροπούλου Έφη και την κα Δαυλοπούλου Ανθή.
Τους ευχαριστούμε όλους για την ανιδιοτελή πολλές φορές προσφορά τους.
Και βέβαια ευχαριστούμε όλους εσάς που είστε εδώ σήμερα αλλά και τους εκατοντάδες συναδέλφους-μέλη μας που στηρίζουν το Σύλλογο σε αυτές τις δύσκολες εποχές.
Εμείς θα συνεχίσουμε, παρά τις αντιξοότητες και το γενικότερο κλίμα απαισιοδοξίας, γιατί πιστεύουμε στο δίκαιο των εργαζομένων, γιατί δεν θα απωλέσουμε ποτέ την ελπίδα για μία καλύτερη κοινωνία, για μία καλύτερη Ελλάδα, με τους εργαζόμενους πραγματικούς διαχειριστές της ζωής τους.
Διότι σε τελική ανάλυση, ένα συνεπές συνδικαλιστικό κίνημα είναι σήμερα περισσότερο αναγκαίο από ποτέ.

Συνάδελφοι,
Ο συγκεκριμένος Απολογισμός Δράσης τίθεται στην κρίση του Σώματος και ζητάμε την έγκρισή του.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΜΟΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Written by antiracistes

20 Οκτωβρίου, 2016 στις 5:16 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: