Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων-Για την οργάνωση & τη λειτουργία του ΣΣΕΜ

leave a comment »

Η ανακοίνωση σε μορφή pdf

 

Ανακοίνωση Νο 11 / Αθήνα 01.12.2016 Για την οργάνωση & τη λειτουργία του ΣΣΕΜ

Στις 9 Δεκεμβρίου 2016 ψηφίζουμε Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων

Η Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων), είναι μία Αυτόνομη, Ταξική, Δημοκρατική και Αγωνιστική συνδικαλιστική κίνηση που έχει στόχους:
Την αντιμετώπιση της βάρβαρης νεοφιλελεύθερης επίθεσης και των συνεχιζόμενων με αμείωτο ρυθμό και ένταση πολιτικών λιτότητας, για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των συντάξιμων αποδοχών μας, που θεμελιώθηκαν με την καταβολή αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών.
Την αναβάθμιση της οργάνωσης, της λειτουργίας και της αποτελεσματικής δράσης του ΣΣΕΜ, την αντιμετώπιση των συνεπειών του κυρίαρχου μοντέλου του εξαρτημένου, πελατειακού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού (ΔΑΚ, ΔΗΣΥΕ), που απέτυχε να συντονίσει τους αγώνες και τις διεκδικήσεις μας ενάντια στη νεοφιλελεύθερη επίθεση, καθώς και του νεόκοπου συνδικαλιστικού αναθεωρητισμού (ΚΙΣΥΕΤ), που υπονομεύει συστηματικά τη θεσμική λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος, του κινήματος των συνταξιούχων και των αντίστοιχων οργανώσεών τους.

Για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, η Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων αγωνίζεται και διεκδικεί:
– τη δημιουργία αξιόπιστου, βιώσιμου, καθολικού, υποχρεωτικού, δημόσιου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, με συγκεκριμένες αρχές, υποχρεώσεις και δικαιώματα
– την αναγνώριση των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων
– τη διασφάλιση των αρχών της αναλογικότητας και της ανταποδοτικότητας
– την ισότιμη μεταχείριση όσων υπόκεινται σε ίδιους όρους και προϋποθέσεις ασφάλισης
– την κατάργηση της αναδρομικής αλλαγής των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης
– την αποκατάσταση της άνισης μεταχείρισης που μας επιφύλαξε ο ν.4387/2016, σχετικά με την ένταξη των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ στον Ε.Φ.Κ.Α.
– την αναγνώριση και την εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ,
– την αναγνώριση του προ συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΤΕΑΠΕΤΕ
– την αποκατάσταση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ
– την κάλυψη του κόστους των προβλεπόμενων παροχών από την πολιτεία, όπως η ίδια δεσμεύτηκε, απαλλάσσοντας με ευθύνη της τις τράπεζες από τις σχετικές συμβατικές υποχρεώσεις τους
– την ανάκληση του επανυπολογισμού του άρθρου 73Α του ν.4387/2016, την εφαρμογή του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ και τη σταδιακή αποκατάσταση των τεράστιων περικοπών των συντάξιμων αποδοχών μας.
– τον επαναπροσδιορισμό και την είσπραξη των συμβατικών οικονομικών υποχρεώσεων των τραπεζών, από τις οποίες τις απάλλαξε ο ν.3371/2005
– τον προσδιορισμό και την καταβολή από τις τράπεζες, του κόστους όλων των προγραμμάτων εθελούσιων εξόδων και πρόωρων συνταξιοδοτήσεων
– τη ριζική αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής
– την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων στην οργάνωση και τη λειτουργία του ΣΣΕΜ, η Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων, θα συνεχίσει να αγωνίζεται και να διεκδικεί:
– τη διασφάλιση της αυτονομίας του συνδικαλιστικού κινήματος και του κινήματος των συνταξιούχων
– τη διαμόρφωση ενός αγωνιστικού και διεκδικητικού κινήματος, απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση και εξουσία επιβουλεύεται τις κατακτήσεις συνταξιούχων και εργαζομένων
– την αξιοπιστία της συνδικαλιστικής λειτουργίας, την αποκατάσταση του ουσιαστικού διαλόγου, τη διασφάλιση και την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των συνδικαλιστικών οργάνων
– την ενίσχυση των συλλογικών διαδικασιών και του συλλογικού ρόλου των συνδικαλιστικών οργάνων
– την αποκατάσταση του κύρους, της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικής δράσης του ΣΣΕΜ.

Η Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων αγωνίζεται και συμβάλει με όλες τις δυνάμεις της:
– για το ριζικό επανασχεδιασμό των μέσων οργάνωσης και επικοινωνίας του ΣΣΕΜ, με την αξιοποίηση όλου του φάσματος των σύγχρονων τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών μέσων
– για την ενίσχυση της άμεσης, έγκαιρης, αμφίδρομης και αποτελεσματικής επικοινωνίας με τα μέλη του
– για την ενίσχυση της συντονισμένης και αποτελεσματικής δράσης του
– για τη συστηματική ενημέρωση των μελών για τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Δ.Σ.

– για το ριζικό εξορθολογισμό, την επανεξέταση και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων και δαπανών και τη διασφάλιση της πλήρους διαφάνειας των οικονομικών λειτουργιών του, ώστε να αντιμετωπιστούν τα υπαρκτά προβλήματα και τα φαινόμενα σκόπιμης και συκοφαντικής παραποίησης και εκμετάλλευσης της οικονομικής διαχείρισης. Η πρόταση της Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων για δημιουργία Κανονισμού Λειτουργικών Εξόδων και Δαπανών, σε αντικατάσταση όλων των παλαιότερων σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ., έγινε ομόφωνα αποδεκτή από το Δ.Σ. την 21.4.2016, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η αναδρομική εφαρμογή του από 1.6.2016, ημερομηνία από την οποία έπαυσε να ισχύει οποιαδήποτε προηγούμενη σχετική απόφαση. Η μη ολοκλήρωση της συζήτησης για το σχέδιο κανονισμού που καταθέσαμε στο Δ.Σ., οφείλεται στην υποκριτική και προσχηματική προσέγγιση του ζητήματος από τις υπόλοιπες παρατάξεις, ακόμη και από αυτούς που παριστάνουν εκ του ασφαλούς τους διαπρύσιους κήρυκες της υποτιθέμενης “κάθαρσης”, ενώ αποφεύγουν να αναφερθούν στα πραγματικά γεγονότα και τις αποφάσεις, για να συνεχίσουν το συκοφαντικό τους έργο με απαράδεκτες γενικεύσεις και αοριστίες.

– για τη διερεύνηση της δυνατότητας τροποποίησης του καταστατικού του ΣΣΕΜ, τη βελτίωση, την επικαιροποίηση και την προσαρμογή του στα σημερινά δεδομένα, παρά την ανυπέρβλητη δυσκολία του άρθρου 21, σύμφωνα με το οποίο απαιτείται Γ.Σ. με απαρτία του 1/2 του όλου αριθμού των μελών και αυξημένη πλειοψηφία 3/4 τουλάχιστον των παρευρισκομένων μελών του.

– για την ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή όλων ανεξαιρέτως των μελών του ΣΣΕΜ στη ζωή, τη δράση και τις αποφάσεις του, ασχέτως τόπου κατοικίας

– για τη δημιουργία τοπικών Παραρτημάτων σε κάθε Νομό, εφόσον είναι εφικτό. Γι αυτόν ακριβώς το λόγο, μεταξύ άλλων, επισημάναμε, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 21.04.2016, την ανάγκη δημιουργίας Κανονισμού Λειτουργίας Παραρτημάτων ΣΣΕΜ, πρόταση που δε συγκίνησε ιδιαίτερα τις υπόλοιπες παρατάξεις, οι οποίες ενδιαφέρονται υποτίθεται για τη διεύρυνση της συμμετοχής των συναδέλφων, αποκλειστικά και μόνο όμως στις περιοχές που έχουν εκλογική πελατεία

– για τη διασφάλιση της συμμετοχής όλων των μελών του Συλλόγου στην εκλογική διαδικασία. Η Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων έχει ήδη προτείνει (Γ.Σ. 7.5.2015), την εξεύρεση καταστατικής λύσης για τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των μελών του Συλλόγου στις εκλογές, με διερεύνηση, μεταξύ άλλων, της καθιέρωσης της «επιστολικής ψήφου», ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε συναδέλφους απομακρυσμένων περιοχών, στις οποίες δεν υπάρχει τοπικό Παράρτημα ή κάλπη, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, με την προϋπόθεση της διασφάλισης του αδιάβλητου και της μυστικότητας της ψήφου, με δεδομένη τη σχετική εμπειρία άλλων Συλλόγων.

– για τη συλλογική διαμόρφωση των θέσεων, προτάσεων και δράσεων του ΣΣΕΜ, για την ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία, το περιβάλλον, τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, την αλληλεγγύη, την υγεία και την ενίσχυση της συνεργασίας του ΣΣΕΜ με άλλους συλλόγους και φορείς, σε όλους τους τομείς του πολιτισμού, των τεχνών, της ψυχαγωγίας και της διασκέδασης

– για την οργάνωση, την καταγραφή, την ταξινόμηση και την ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου του Συλλόγου, για την αξιοποίηση και τη διασφάλιση της συλλογικής ιστορικής μνήμης του ΣΣΕΜ.

– για τη στήριξη των συναδέλφων που αντιμετωπίζουν προβλήματα επιβίωσης, με τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου δικτύου ουσιαστικής ενημέρωσης και πληροφόρησης του ΣΣΕΜ, σχετικά με τις δημόσιες και εθελοντικές δομές κοινωνικής αλληλεγγύης
– για τη διεκδίκηση ευνοϊκής ρύθμισης των στεγαστικών δανείων μας, η αποπληρωμή των οποίων γίνεται πλέον αδύνατη, λόγω των αλλεπάλληλων δραματικών μνημονιακών περικοπών

Το τελευταίο διάστημα κυριάρχησαν η όξυνση της πόλωσης, οι αυταρχικές και αντιδημοκρατικές πρακτικές, οι σκόπιμες μεθοδεύσεις και οι ανούσιες αντιπαραθέσεις. Σε μια κρίσιμη περίοδο κατά την οποία δεχθήκαμε τη μεγαλύτερη επίθεση και ισοπέδωση στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, ο σύλλογος αντί να δρα μαχητικά για την υπεράσπισή τους, περιήλθε σε αδυναμία αποτελεσματικής λειτουργίας και εσωστρέφεια.
Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και επίλυση των προβλημάτων μας, αποτελεί η διάθεση όλων των συνδικαλιστικών δυνάμεων να συνεργαστούν. Η βούληση για ουσιαστικό διάλογο, η σύνθεση των διαφορετικών προτάσεων και η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών λύσεων για τον ουσιαστικό προγραμματισμό της συλλογικής δράσης και της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτημάτων μας, αποτελούν τη μοναδική διέξοδο από τη σημερινή κατάσταση.

Η Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση Συνταξιούχων, είναι αποφασισμένη να συνεχίσει σταθερό προσανατολισμό και στόχο:
– την υπεράσπιση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας
– την ενίσχυση των συλλογικών διαδικασιών, της θεσμικής αξιοπιστίας, της αγωνιστικής δράσης και της αποτελεσματικής λειτουργίας του ΣΣΕΜ
– τη διεύρυνση της συμμετοχής των συναδέλφων
– την ενίσχυση των συμμαχιών και των συνεργασιών του Συλλόγου με όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των συνταξιούχων και το εργατικό κίνημα σε όλα τα επίπεδα, για την οργάνωση νέων μορφών και αγώνων διεκδίκησης, για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, για την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, για την αποκατάσταση των μισθών και των συντάξεων και για τη βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών που χειροτέρευσαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Αγωνιζόμαστε ενάντια στη λεηλασία των δικαιωμάτων, των συντάξεων και της ζωής μας

Στις 9.12.2016 ψηφίζουμε Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων

Για έναν Ενωτικό, Αγωνιστικό & Διεκδικητικό Σ.Σ.ΕΜ.

Διαβάστε επίσης:
Ανακοίνωση Νο 7 Για το νέο αντιασφαλιστικό ν.4387/2016
Ανακοίνωση Νο 8 Για τη Γ.Σ. της 28.07.2016
Ανακοίνωση Νο 9 Αρχές και αμφισβήτηση
Ανακοίνωση Νο 10 Η υπονόμευση του ασφαλιστικού και η ανάγκη χάραξης νέας

Οι υποψήφιοι της Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων

Ακριβόπουλος Κώστας Βόλος
Αναγνωστόπουλος Γιάννης Μυτιλήνη
Βέργη Ντίνα Σέρρες
Βιτωράτου Ιωάννα Λυκόβρυση
Βλαβιανού Μαρία Αθήνα
Βόκολος Αθανάσιος Ξάνθη
Βουζιανά Μαριάνθη (Ανθούλα) Θεσσαλονίκη
Γιακουμέλου Ασημίνα (Μίνα) Αθήνα
Γιαννούσης Κώστας Έδεσσα
Γκαβαλιζούδη Φιλιώ Αθήνα
Δελβερούδης Βαγγέλης Χανία
Δέλκος Νίκος Αθήνα
Ζάχου Μαρία Αθήνα
Ζιάκα Ιωάννα Αθήνα
Κατσαλής Γιώργος Βόλος
Κελαϊδάκη Μαρία Αθήνα
Κελίδης Γιάννης Αθήνα
Κεχρή Ντίνα Θεσσαλονίκη
Κοζής Νίκος Αθήνα
Κοκκίνης Γιάννης Άγιος Νικόλαος
Κολιάφα Ασημίνα Μαρούσι
Κοντοζής Δημήτρης Θεσσαλονίκη
Κορδονίδης Λάζαρος Βέροια
Κουφογέωργας Γιώργος Μεταμόρφωση
Λάιος Γιάννης Αθήνα
Λαμπρινός Παναγιώτης Αμαλιάδα
Λαναρά Ευτέρπη (Πέπη) Θεσσαλονίκη
Λάσκαρη Ειρήνη Ξυλόκαστρο
Λάσκου Σωτηρία Αθήνα
Μακρής Σωτήρης Παλαιό Φάληρο
Μαρκουλάκη Νεκταρία Αθήνα
Μελέτης Γεώργιος Χολαργός
Μήλιου Ελένη Αθήνα
Μιχαλόπουλος Διονύσης Αθήνα
Μουρατίδης Δημήτρης Νάουσα
Μπεβεράτος Γεράσιμος (Μάκης) Αθήνα
Μπράνης Γιάννης Βριλήσσια
Νίκα Ασημίνα (Μίνα) Αθήνα
Νικολάου Σοφία Βόλος
Ξανθόπουλος Κώστας Θεσσαλονίκη
Παναγέα – Σιάχου Σταυρούλα Αθήνα
Παναγιωτοπούλου – Φασούλα Παρακευή Θεσσαλονίκη
Παπαδογιάννης Μιχάλης Γέρακας
Παπανδρέου Σαπφώ Αθήνα
Πράτανος Απόστολος Θεσσαλονίκη
Σαμαράς Θόδωρος Θεσσαλονίκη
Σιδερέας Κώστας Αθήνα
Σουλελέ Γεωργία Αθήνα
Σπανοπούλου Αγγελική (Λίλα) Αθήνα
Στάμος Αλφρέδος (Φρέντυ) Αθήνα
Συκουτρής Αχιλλέας Ραφήνα
Συμπεθέρου Παρασκευή (Βούλα) Αθήνα
Τοζίδης Γιώργος Θεσσαλονίκη
Τομαή Μαριάνθη (Μαρλέν) Αθήνα
Τοπούζης Μίλτος Θεσσαλονίκη
Τριανταφύλλου Γιάννης Αθήνα
Τρίκας Κώστας Ηλιούπολη
Τσακίρης Θανάσης Αθήνα
Τσαρουχά Αναστασία (Τασία) Νέο Ψυχικό
Τσιλεπώνης Στράτος Θεσσαλονίκη
Τσίλος Θόδωρος Αθήνα
Φάρκωνα Αγγελική Κως
Χατζηνικολάου Νίκος Αθήνα
Χρυσόπουλος Δημήτρης Λουτράκι
Ψυχογιός Χρήστος Μαρούσι

Ακολουθήστε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
facebook Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
ιστολόγιο eassyntaxiouhon.blogspot.gr
twitter @EasSyntaxiouhon
HYPERLINK «https://plus.google.com/u/3/115851591175910052272″Ε.Α.Σ. Συνταξιούχων Εμπορικής

Written by antiracistes

5 Δεκεμβρίου, 2016 στις 9:34 πμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: