Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΑ ΧΑΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ

leave a comment »

 

Αγαπητές συναδέλφισσες / αγαπητοί συνάδελφοι,

μετά τις χθεσινές εξελίξεις στο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ, κρίνουμε επιβεβλημένο να τοποθετηθούμε με ψύχραιμη πάντοτε ματιά, όπως άλλωστε το πράξαμε και στη συνεδρίαση του θεσμικού Οργάνου της Ομοσπονδίας, στο κρίσιμο ζήτημα της υπογραφής της νέας Κλαδικής Σύμβασης.

Σπεύδουμε προκαταβολικά να δηλώσουμε ότι δεν συμμεριζόμαστε επ’ ουδενί το πανηγυρικό κλίμα, στο οποίο κάποιοι άλλοι βεβαίως επενδύουν.

Πριν την όποια, ωστόσο, κριτική αποτίμηση οφείλουμε να συμφωνήσουμε σε κάποιες θεμελιώδεις παραδοχές:

1η: Η υπογραφή κλαδικών συμβάσεων, προσανατολισμένων στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την προστασία και περαιτέρω διεύρυνση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Όχι όμως και η οποιαδήποτε σύμβαση, με οποιοδήποτε περιεχόμενο …

2η : Τα θεμελιώδη ζητήματα ενόψει της υπογραφής της νέας Κλαδικής Σύμβασης, όπως αυτά αναδείχθηκαν με τις όποιες επιμέρους διαφοροποιήσεις στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ ήταν:

§ η κατοχύρωση ισχυρής ρήτρας προστασίας της απασχόλησης, μπροστά στους διαφαινόμενους κινδύνους που θα κληθεί να αντιμετωπίσει ο κλάδος το επόμενο διάστημα (Διευθύνσεις διαχείρισης κόκκινων δανείων, περαιτέρω συρρίκνωση του Δικτύου των καταστημάτων, ψηφιακός μετασχηματισμός των τραπεζικών συναλλαγών),

§ η αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών της προηγούμενης περιόδου.

Στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, από την πλευρά μας αναδείξαμε ότι από την οριζόντια μείωση των μισθολογικών κλιμακίων του Ενιαίου Μισθολογίου κατά 6% (Κλαδική ΣΣΕ 2012-2015), το πάγωμα του επιδόματος πολυετίας (1,85% ανά έτος, σωρευτικά 11%), καθώς και από την κατάργηση του Επιδόματος Ισολογισμού (3% ετησίως), οι μισθολογικές απώλειες των τραπεζοϋπαλλήλων αθροιστικά ανέρχονται στο 20% (!).

§ η ουσιαστική αντιμετώπιση των δανειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων στις τράπεζες. Για το συγκεκριμένο ζήτημα έχουμε κατ’ επανάληψη τοποθετηθεί, καθώς είναι πραγματικά οξύμωρο οι συνάδελφοί μας να προβαίνουν, κατόπιν εγκρίσεων, σε γενναίες ρυθμίσεις σε πελατειακά δάνεια, αδυνατώντας την ίδια στιγμή να υπαχθούν οι ίδιοι στην οποιαδήποτε αντίστοιχη ευνοϊκή ρύθμιση.

3η : Οι απεργίες, από την προκήρυξή τους και μόνο παράγουν αποτέλεσμα. Πόσο μάλλον όταν αποτελούν προϊόν ομόφωνης απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, όταν έχουν προηγηθεί πολυάριθμες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, με μεγάλη συμμετοχή των τραπεζοϋπαλλήλων, και επιτόπιες επισκέψεις σε μεγάλους εργασιακούς χώρους όλων των Τραπεζών.

Και ειδικά από τη στιγμή που η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων στον κλάδο δηλώνει, για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, την ετοιμότητά της να στηρίξει μια μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση, όπως διεφάνη και από το εκκωφαντικό μήνυμα που έστειλαν οι συνάδελφοί μας στο RBU, διεκδικώντας αξιοπρεπή κλαδική σύμβαση.

Αντί, λοιπόν, να αξιοποιηθεί το υπέρτατο αυτό «όπλο», που βεβαίως και δεν αποτελεί αυτοσκοπό ή φετίχ, αλλά πολύτιμο μέσο στην υπηρεσία των εργαζομένων, για ποιον λόγο αυτή η σπουδή για την αναστολή της απεργίας; Ποιους τελικά εξυπηρέτησε η ματαίωσή της; Σίγουρα πάντως όχι τους εργαζόμενους …

4η : Οι συμβάσεις εν γένει, και στην προκειμένη περίπτωση οι κλαδικές, υπογράφονται για να τηρούνται. Ωστόσο, ήδη από την προηγούμενη Κλαδική Σύμβαση (2016 – 2018) εξακολουθούν να υπάρχουν τρία (3) θεμελιώδη ζητήματα τα οποία, αν και προσδιορίζουν αντίστοιχες ρυθμίσεις, ουδέποτε υλοποιήθηκαν αν και παρήλθε τριετία:

§ επανεξέταση του ύψους των αποδοχών των τραπεζοϋπαλλήλων εντός του 3ου τριμήνου του 2018, στο πλαίσιο της αποκατάστασης των μισθολογικών απωλειών της προηγούμενης περιόδου,

§ ουσιαστικές ρυθμίσεις στα στεγαστικά δάνεια των τραπεζοϋπαλλήλων, με την παροχή λύσεων τύπου «split balance»,

§ δημιουργία κλαδικού συμπληρωματικού προγράμματος υγείας και πρόνοιας.

Και ερχόμαστε στις τελευταίες εξελίξεις. Τι πραγματικά κομίζει η νέα Κλαδική Σύμβαση;

Αφού ενημερώσουμε κατ’ αρχήν ότι τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ κλήθηκαν να τοποθετηθούν χωρίς ουδέποτε να τους δοθεί αντίγραφο της νέας Σύμβασης, αν και το ζητήσαμε επίμονα, τα βασικά σημεία της νέας κλαδικής, πέραν κάποιων ρυθμίσεων προνοιακού χαρακτήρα, είναι:

§ Προστασία της απασχόλησης. Τα μέρη επαναβεβαιώνουν τη βούλησή τους, και όχι τη δέσμευση όπως επίμονα ζητήσαμε καθ’ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τους τραπεζίτες, για την προστασία της απασχόλησης στον κλάδο.

Το οξύμωρο είναι ότι η πλειοψηφία της ΟΤΟΕ διακήρυττε την πρόθεσή της για υπογραφή σύμβασης ακόμη και με μηδενικές αυξήσεις, υπό την προϋπόθεση κατοχύρωσης ισχυρής ρήτρας διασφάλισης της απασχόλησης.

Υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, θεωρούμε ότι κανείς εργαζόμενος δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος, πόσο μάλλον να τρέφει αυταπάτες ότι η απασχόληση στον κλάδο προστατεύεται από αυτήν και μόνο τη διατύπωση. Δυστυχώς, ο δρόμος προς την κόλαση για ακόμη μία φορά είναι στρωμένος με καλές προθέσεις …

§ Αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών. Η παροχή αυξήσεων 2,75% αθροιστικά, σε βάθος τριετίας, βεβαίως και δεν αποκαθιστά τις μισθολογικές απώλειες της προηγούμενης περιόδου, ούτε και ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, που και οι ίδιοι αποτελούν θύματα της μακρόχρονης οικονομικής κρίσης.

§ Στεγαστικά δάνεια τραπεζοϋπαλλήλων. Η παράταση της διάρκειας ισχύος του κλαδικού επιτοκίου (2%) και η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής (40 έτη) βεβαίως και δεν αποτελούν διέξοδο στο κρίσιμο ζήτημα της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων των εργαζομένων στις τράπεζες, ιδιαίτερα από τη στιγμή που δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες και της προηγούμενης σύμβασης, για την παροχή λύσεων τύπου «split balance», ενώ παράλληλα παρέχονται αφειδώς γενναίες ρυθμίσεις σε πελατειακά δάνεια.

§ Ωράριο τραπεζοϋπαλλήλων. Η μείωση του κλαδικού ωραρίου συναλλαγών κατά 30 λεπτά ημερησίως αποτελεί θετική εξέλιξη και πάγιο αίτημά μας.

Χωρίς καμία δόση μεγαλοϊδεατισμού, αξίζει στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας, κατόπιν αιτήματός μας για την προστασία του νομίμου ωραρίου εργασίας όλο το προηγούμενο διάστημα, επέφεραν εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα όχι μόνο στην Τράπεζα Πειραιώς, αλλά ευρύτερα στον κλάδο.

§ Αξιολόγηση απόδοσης – Υπηρεσιακή εξέλιξη. Η συμπερίληψη της συγκεκριμένης διάταξης στην κλαδική σύμβαση ήταν επιβεβλημένη, και αυτό ζητήσαμε κατά τη διαμόρφωση του υπό διαπραγμάτευση πλαισίου.

Η αναφορά, ωστόσο, στη «… συμβολή του εργαζόμενου στο πλαίσιο της συνολικής απόδοσης της μονάδας», από την πλευρά μας κρίνεται προβληματική και κατά την άποψή μας, όπως αντίστοιχα έχουμε εκφραστεί σε ανάλογη διατύπωση που συμπεριλαμβάνεται στον Κανονισμό Αξιολόγησης της Τράπεζας Πειραιώς, δίνει τη δυνατότητα για τη νομιμοποίηση της ατομικής στοχοθεσίας από το παράθυρο.

§ Προσαύξηση της άδειας παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης των παιδιών κατά δύο ημέρες, για κάθε παιδί πέραν του πρώτου, υπό την προϋπόθεση της εξάντλησης όλων των υπολοίπων αδειών.

Στην ουσία για την εφαρμογή της συγκεκριμένης διάταξης απαιτείται η εξάντληση του υπολοίπου κανονικής αδείας και τυχόν άλλων αδειών (π.χ. μονογονεϊκής), το αργότερο στα τέλη Νοεμβρίου (!).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Μετά και την παρουσίαση του συγκεκριμένου πλαισίου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ, οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας έκριναν προβληματικό και ανεπαρκές το συγκεκριμένο πλαίσιο και επέμειναν στην πραγματοποίηση της απεργιακής κινητοποίησης για την υπογραφή ικανοποιητικής κλαδικής Σύμβασης, με κυρίαρχα στοιχεία πέραν των υπολοίπων:

§ την αποτύπωση της δέσμευσης, και όχι απλά της βούλησης, των μερών για την προστασία της απασχόλησης στον κλάδο.

§ πραγματικές αυξήσεις στους εργαζόμενους,

§ ουσιαστική αντιμετώπιση των δανειακών υποχρεώσεων των τραπεζοϋπαλλήλων,

Δυστυχώς, η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, συνεπικουρούμενη από εκπροσώπους Συλλόγων που επίσης δραστηριοποιούνται στην Τράπεζα Πειραιώς και ήδη από χθες σπεύδουν να πανηγυρίσουν για το αποτέλεσμα αυτής της ημιτελούς κατά την άποψή μας διαπραγμάτευσης, που δεν επέτρεψε στους συναδέλφους να εκφραστούν μέσα από μια ομόφωνα προκηρυχθείσα απεργία, διεκδικώντας ικανοποιητική κλαδική Σύμβαση, ενέκρινε κατά πλειοψηφία το πλαίσιο υπογραφής της νέας Σύμβασης.

Παρά τη διαφωνία μας, για ένα πράγμα μπορούμε να διαβεβαιώσουμε. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας για την προστασία των θέσεων εργασίας από την όποια επιβουλή, τη διασφάλιση και περαιτέρω διεύρυνση των εργασιακών μας δικαιωμάτων, όπως αποδεδειγμένα πράττουμε όλα αυτά τα χρόνια.

Να είστε βέβαιοι ότι και την επόμενη μέρα, απέναντι στις όποιες προκλήσεις ΜΑΖΙ θα δώσουμε και τις νέες μάχες, το ίδιο πάντοτε αποφασιστικά και νικηφόρα.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΒΟΥΛΗΣΗ…

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΙΣΧΥΡΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ!!!

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 – 2 (εσ. 81691 – 2), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141) & 216 9001245, 216 4001699 (εσ. 81699).

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Μπεμπένης Εμμανουήλ Γοίλιας Ισίδωρος

Written by antiracistes

19 Μαρτίου, 2019 στις 11:42 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: