Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Ενωτική Παρουσία στην Alpha Bank

leave a comment »

ΔΗΣΥΕ
Αθήνα, Οκτώβριος 2019

Οι Θέσεις μας
Προγραμματικοί άξονες τριετίας 2020 – 22
Απόλυτη τήρηση της ΣΣΕ
Προστασία της απασχόλησης
Αποκατάσταση απωλειών
Σύστημα αξιολόγησης – αξιοκρατία
Ψηφιοποίηση χωρίς επιπτώσεις σε θέσεις και μορφές εργασίας
Κυβέρνηση – Εργοδοσία

Η πάγια θέση μας για υπεράσπιση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων και η υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας παραμένει αταλάντευτα προμετωπίδα των διεκδικήσεών μας απέναντι σε Κυβέρνηση και Εργοδοσία. Μαζί με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους συμμετέχουμε στον αγώνα για προάσπιση και επέκταση του θεσμού των Συμβάσεων, για διασφάλιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών.

Χαιρετίζουμε την υπογραφή της νέας ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών για την τριετία 2019-2021 που ενισχύει σε σημαντικό βαθμό τις θέσεις των τραπεζοϋπαλλήλων.

Απαιτούμε την πλήρη και χωρίς εξαιρέσεις και εκπτώσεις εφαρμογή της στην Alpha Bank, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε συχνά φαινόμενα παραβιάσεων όπως η τήρηση του συμβατικού ωραρίου, η χορήγηση της 9μηνης άδειας τοκετού κ.λπ.

Νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας

Είναι γνωστό ότι εκ του νόμου προβλέπεται και διασφαλίζεται η συμμετοχή του Συλλόγου μας στις συζητήσεις σωματείων – εργοδοσίας. Απαιτούμε λοιπόν την ουσιαστική συμμετοχή του ΕΝΑΣ στις διαβουλεύσεις και τις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στην Alpha Bank.
Με γνώμονα τα συμφέροντα των εργαζομένων θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας οι οποίες θα κινούνται στην κατεύθυνση της εργασιακής διασφάλισης, της ίσης μεταχείρισης και της αποκατάστασης των οικονομικών απωλειών τα τελευταία χρόνια.
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στο φλέγον ζήτημα της ρύθμισης των στεγαστικών δανείων των συναδέλφων. Θα αναζητηθεί λύση που να τακτοποιεί την παραδοξότητα του αποκλεισμού των συναδέλφων από τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους απλούς πελάτες.

Σύστημα αξιολόγησης

Δεν απορρίπτουμε a priori το σύστημα αξιολόγησης προσωπικού, το οποίο, υπό συνθήκες και με ακέραια εφαρμογή, πέρα από εργαλείο διοίκησης μπορεί να αποτελέσει και βήμα εξέλιξης για τον εργαζόμενο. Απαιτούμε όμως μια διαδικασία αξιολόγησης δίκαιη, ανεπηρέαστη, αντικειμενική, τεκμηριωμένη. Αυτονόητη η απαίτησή μας για αποκλεισμό οποιασδήποτε προσπάθειας μεθοδευμένης ή στοχευμένης υποαξιολόγησης. Διασφάλιση της δυνατότητας σχολιασμού, διατύπωσης απόψεων, αντιρρήσεων ή και διαφωνιών από τον κρινόμενο.

Οργανωτική δομή Τράπεζας

Ο Σύλλογός μας αναμένει από τη νέα Διοίκηση ουσιαστική παρέμβαση στην λειτουργική και οργανωτική δομή της Τράπεζας. Επιθυμούμε και ελπίζουμε οι αλλαγές να είναι στην κατεύθυνση μιας δομής σύγχρονης, με διαστρωμάτωση στην ιεραρχία και οργανογραμματική διάρθρωση σε επίπεδα ευθύνης καθορισμένα και διακριτά.

Με αξιολόγηση αξιοκρατική, δίκαιη, ενιαία, αντικειμενική και τοποθετήσεις με κίνητρα για υπηρεσιακή εξέλιξη, συνδεδεμένα με οικονομικά οφέλη αντίστοιχα της θέσης. Παροχή δυνατότητας εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού στις νέες τεχνολογίες και εφαρμογές. Με στόχο την ψηφιοποίηση και έμφαση στην ηλεκτρονική τραπεζική χωρίς επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας, χωρίς παραγκωνισμό των παραδοσιακών μορφών Τραπεζικής. Με άνοιγμα στην κοινωνία και σεβασμό στον πελάτη, με προστασία και διασφάλιση για τον εργαζόμενο.

Θεωρούμε απόλυτη την αναγκαιότητα νέων προσλήψεων προσωπικού με σύγχρονο προφίλ (τραπεζικά και τεχνολογικά), τόσο για κάλυψη των αναγκών που δημιούργησαν οι τελευταίες εθελούσιες έξοδοι όσο και για υποστήριξη της προσπάθειας για μετεξέλιξη της Τράπεζας.

Δράσεις του Συλλόγου

Διασφάλιση της ακηδεμόνευτης, ενωτικής, αγωνιστικής συνδικαλιστικής δράσης του Συλλόγου. Απαραίτητη η διατήρηση και διασφάλιση της οικονομικής του αυτάρκειας, αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας. Συνέχιση της λειτουργίας στη λογική βελτίωσης της καθημερινότητας των συναδέλφων. Πολιτική επιστροφής των εισφορών στα μέλη μας μέσω παροχών όπως:
Δωρεάν Πρόγραμμα πρόσθετης Α’βάθμιας και Β΄βάθμιας περίθαλψης
Παιδικές κατασκηνώσεις
Παιδικά δώρα Χριστουγέννων
Επιδοτούμενες καλοκαιρινές διακοπές
Αθλητικές ομάδες
Πολιτιστικές εκδηλώσεις
Περιοδείες
Γενικές Συνελεύσεις με επιδότηση για μέλη από την περιφέρεια
Ενεργοποίηση του απεργιακού Ταμείου για κάθε απεργία
Αλλαγές Καταστατικού

Ξεκάθαρη, διαχρονική και πάγια θέση μας είναι ο απόλυτος σεβασμός, η τήρηση και η διαφύλαξη του «Συντάγματος» του Συλλόγου που είναι το Καταστατικό λειτουργίας του.
Υπάρχουν όμως αναντίρρητα άρθρα και προβλέψεις που έχουν αδρανήσει (π.χ. κανονισμός λειτουργίας νομαρχιακών παραρτημάτων), έχουν τροποποιηθεί (π.χ. χρήση του πολύγραφου για ανακοινώσεις και όχι του website ή του e-mail) ή ακόμη και καταργηθεί στην πράξη (π.χ. επιτροπές καταστημάτων) από τις εξελίξεις και τις διαχρονικές τεχνολογικές, διοικητικές και λειτουργικές μεταβολές.

Είναι λοιπόν εκτός πραγματικότητας όποιος δεν αντιλαμβάνεται την ανάγκη εκσυγχρονισμού και προσαρμογής των σημείων αυτών στην νέες συνθήκες ακόμη και της αφαίρεσης όσων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ως προτάσεις λειτουργικής προσαρμογής και αλλαγών αναφέρουμε ενδεικτικά την μείωση των μελών του ΔΣ, την μείωση των περιφερειών και των Γενικών Συμβούλων, την πρόβλεψη για την τύχη της περιουσίας (κινητής και ακίνητης) του Συλλόγου, του τρόπου ψηφοφορίας, της λειτουργίας των περιφερειακών οργάνων.

Για το λόγο αυτό απόλυτα θεσμικά, καταστατικά και ξεκάθαρα προτείνουμε την σύσταση από το νέο ΔΣ που θα προκύψει από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2019, μιας διαπαραταξιακής επιτροπής η οποία:
θα εξετάσει τις πιθανές αλλαγές
θα διερευνήσει με τους νομικούς συμβούλους τη νομική διατύπωση, τις επιπτώσεις και την σημασία τους
θα τις προτείνει στο νέο ΔΣ
όποιες, όσες και αν γίνουν δεκτές από το ΔΣ θα τεθούν με εισήγησή του στην κρίση έκτακτης Καταστατικής Γενικής Συνέλευσης των μελών
αν η Γενική Συνέλευση τις κάνει αποδεκτές θα τεθούν για τελική έγκριση σε πανελλαδική ψηφοφορία όλων των μελών
Κανένας λόγος ανησυχίας λοιπόν για τους άκαπνους θεματοφύλακες των αρχών του Συλλόγου. Πάντα θεσμικά, πάντα δημοκρατικά, πάντα διάφανα ενισχύουμε τον Σύλλογό μας, τον θωρακίζουμε και εξασφαλίζουμε το ρόλο και την παρουσία του για το παρόν και το μέλλον.

Πορεία και προοπτική του Συλλόγου

Ο ΕΝ.Α.Σ. είναι η διαφορετική, ανεξάρτητη, ενωτική και αγωνιστική φωνή στον Όμιλο της Alpha Bank. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση, με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, με πίστη και θέληση για ενίσχυση και ενδυνάμωση του Σωματείου μας.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους της Alpha Bank, χωρίς διαχωρισμούς, αποκλεισμούς και εμμονές. Με στόχο τις εγγραφές νέων μελών, με επανεγγραφές όσων υπέκυψαν στα καλέσματα των Σειρήνων του εργοδοτικού συνδικαλισμού, όσων έχουν κουραστεί από τον συμβιβασμό, την απουσία και την αφωνία της συλλογικής εκπροσώπησης, απευθύνουμε κάλεσμα για συμπόρευση σε όλους τους συναδέλφους.
Η περίοδος των μεγάλων αλλαγών ξεκίνησε, ο ΕΝΑΣ είναι και ικανός και έτοιμος να στηρίξει τον εργαζόμενο και τα όνειρα του για ένα καλύτερο εργασιακό αύριο.

Το μέλλον στην Alpha Bank επιφυλάσσει νέες προκλήσεις, ανοίγει νέα πεδία δράσης για εκείνους που έχουν την πείρα, τις γνώσεις και τη θέληση για νέους αγώνες, νέες διεκδικήσεις, νέες κατακτήσεις.

Γι’ αυτό θα είμαστε μαζί και την επόμενη μέρα.

Η συμμετοχή μας στις εκλογές του Συλλόγου και η στήριξη της ΔΗΣΥΕ, είναι προϋπόθεση για την ενδυνάμωση μιας διαφορετικής, αγωνιστικής και ενωτικής συλλογικής παρουσίας στην Alpha Bank.

Ψηφίζω ΔΗΣΥΕ
Δυναμώνω τον Σύλλογο
Συνεχίζουμε μαζί τον αγώνα για :
Αξιοκρατία στη δουλειά
Αξιοπρέπεια στις αμοιβές
Ελπίδα και προοπτική στο αύριο
Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Written by antiracistes

21 Οκτωβρίου, 2019 στις 3:31 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: