Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ: Όλα τριγύρω αλλάζουνε στην Τράπεζα Πειραιώς τα ίδια μένουν…

leave a comment »

Συνάδελφοι,

έγινε πριν από μερικές ημέρες τηλεφωνική συνάντηση του Συλλόγου μας με τον Ανώτερο Γενικό Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού κ. Γεωργόπουλο και τους κ.κ. Κατσουράνη Γ. Assistant General Manager και Κεσόγλου Π. Senior Director (παρουσία εκπροσώπων των συλλόγων ΣΥΓΤΕ-ΣΥΤΠ) και με θέμα «Γενική Ενημέρωση Συλλόγων».

Η συνάντηση αυτή ήρθε καθυστερημένα, δύο μήνες μετά από την προηγούμενη αντίστοιχη συνάντηση και μάλιστα ενώ μεσολάβησε μία περίοδος κατά την οποία οι εργαζόμενοι βρέθηκαν να αντιμετωπίζουν πρωτόγνωρες καταστάσεις όχι μόνο στο εργασιακό τους περιβάλλον αλλά γενικότερα σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και προσωπικής τους ζωής.

Η προσφιλής τακτική της Διοίκησης της Τράπεζας πού είναι :

ο τελείως προσχηματικός διάλογος με τα Σωματεία,
ο εν κρυπτώ σχεδιασμός δράσεων ο οποίος επηρεάζει ριζικά τις εργασιακές σχέσεις και
η εκ των υστέρων ενημέρωση για ήδη ειλημμένες αποφάσεις
δυστυχώς επαναλαμβάνεται για μία ακόμα φορά.

Έτσι, για όλα τα μείζονα ζητήματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την περίοδο, η Διοίκηση αρνήθηκε πεισματικά όχι μόνο να προχωρήσει σε ουσιαστικό διάλογο με τα Σωματεία, αλλά ακόμα χειρότερα, ακόμη και να ενημερώσει για τις ουσιαστικές πλευρές αυτών των ζητημάτων ώστε τα Σωματεία να μπορέσουν να διαμορφώσουν δημιουργικά τις προτάσεις τους.

Α) Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και πολλούς μήνες η Διοίκηση διαπραγματεύεται εν κρυπτώ το πλαίσιο για την υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για την τρέχουσα χρονιά.

Πολύ φοβόμαστε ότι οι ενοποιήσεις προς τα κάτω των εργασιακών καθεστώτων των προερχομένων από διαφορετικές Τράπεζες συναδέλφων, συνεχίζει να είναι ο στόχος της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού ( όπως έγινε ήδη με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της ΝΝ, το επίδομα teller, το ανθυγιεινό επίδομα πληροφορικής, το παραμεθορίων περιοχών, της παιδικής μέριμνας, το εφάπαξ κλπ.). Ως εκ τούτου οι μακροσκελείς λίστες αιτημάτων σε «ώτα μη ακουόντων» πιστεύουμε δεν έχουν κανένα νόημα στο βαθμό που δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα διευρυμένο μέτωπο πίεσης προς την Διοίκηση από όλα τα Σωματεία.

Ο Σύλλογός μας τηρώντας απαρέγκλιτα αυτή την κατεύθυνση, όλα τα προηγούμενα χρόνια κατέβαλε κάθε προσπάθεια για τη διαμόρφωση αυτού του μετώπου.
Υπενθυμίζουμε ότι πριν την υπογραφή της ισχύουσας Ε.Σ.Σ.Ε. το 2018, ο Σύλλογός μας άσκησε, όπως κάνει κάθε χρόνο, το δικαίωμά του για παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 5 του ν. 1876/90.

Μετά την συνήθη άρνηση της Τράπεζας και την προσφυγή μας στο Υπουργείο Εργασίας για την διενέργεια τριμερούς συμφιλιωτικής διαδικασίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η θέση του Υπουργείου ήταν ξεκάθαρη και καταπέλτης κατά της διαρκούς παρανομίας της Τράπεζας:

«Οι αρμόδιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις έχουν δικαίωμα παρέμβασης και παρουσίας στις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, που διεξαγάγει η πλέον αντιπροσωπευτική Συνδικαλιστική Οργάνωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1876/1990. Από την τριμερή διαδικασία διαπιστώθηκε ότι δεν εφαρμόζεται η νομοθεσία.»

Στην τριμερή εκείνη υπέρ των θέσεων του συλλόγου μας είχαν παρέμβει οι Σύλλογοι Σ.Ε.Τ.Α.Π. και Σ.Υ.Γ.Τ.Ε..

Επίσης τον περασμένο Οκτώβριο ο σύλλογός μας άσκησε από κοινού με τον Σ.Ε.Υ.Τ.ΠΕ, το δικαίωμά του για παρέμβαση στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας Ε.Σ.Σ.Ε. ενημερώνοντας παράλληλα το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (17.10.2019).

Οι απαντήσεις της Τράπεζας ότι κάτι προτίθεται να δώσει και στην φετινή Ε.Σ.Σ.Ε. η οποία θα υπογραφεί, ενώ κανείς δεν θα μπορούσε να την κατηγορήσει σύμφωνα με τα λεγόμενά της εάν δεν έδινε τίποτε λόγω της πανδημίας, μόνο αισιόδοξους δεν μας κάνει για το μέλλον.

Εκτός αν πιστεύει ότι μας κάνει μεγάλη χάρη εάν συμπεριλάβει στην σύμβαση το ήδη προαναγγελθέν με την από 15.4.2020 εγκύκλιο της, σχήμα επιβράβευσης για τους εργαζόμενους στο δίκτυο των καταστημάτων (Bonus), το οποίο συνοπτικά είναι:

Επιβράβευση του προσωπικού του δικτύου μόνο που εργάστηκε κατά την περίοδο της πανδημίας, αναλογικά με τις ημέρες εργασίας του καθενός και ισόποσα σε όλους (όχι δηλαδή κατ’ αναλογία του μισθού ή της θέσης ευθύνης). Βέβαια προστίθεται και ο διπλασιασμός του ποσού για τους εργαζόμενους στα Νοσοκομεία Αναφοράς ( να σε κάψω Γιάννη να σε αλείψω λάδι….).

Β) Εφάπαξ Τράπεζας Πειραιώς
Επίσης είναι γνωστά σε όλους τα γεγονότα που προηγήθηκαν (ρευστοποίηση προηγούμενων ασφαλιστικών συμβολαίων) της απόφασης της Διοίκησης για τη δημιουργία ενός νέου ενιαίου ομαδικού συνταξιοδοτικού σχήματος με την μορφή Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) παροχών σύνταξης με ημερομηνία έναρξης την 1.1.2019.

Εδώ η μόνη ρητή δέσμευση της Τράπεζας ήταν ότι πράγματι η ημερομηνία έναρξης του νέου ταμείου θα είναι η 1.1.2019 και ότι θα καταβληθούν αναδρομικά οι εισφορές της Τράπεζας από την συγκεκριμένη ημερομηνία.

Θέση μας είναι ότι η ίδρυση του ΤΕΑ θα πρέπει να γίνει μέσω Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση από την Τράπεζα εις το διηνεκές των minimum παροχών τις οποίες σήμερα υπόσχεται με την ίδρυση αυτή.
Η Διοίκηση αρνήθηκε και πάλι να μας χορηγήσει το πλήρες Καταστατικό του ΤΕΑ καθώς και τον εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή άλλους σημαντικούς Κανονισμούς του ώστε να διαμορφώσουμε μία πλήρη εικόνα για τα τεκταινόμενα.
Έτσι μοναδικό στοιχείο ενημέρωσης είναι η ενημέρωση που είχαμε πριν από ένα χρόνο περίπου και παραμένουν επίκαιρα όλα τα σημεία κριτικής τα οποία είχαμε θέσει με την αναλυτική Ανακοίνωση μας Νο 31 της 20.5.2019 (Εφάπαξ Τράπεζας Πειραιώς).

Γ) Αξιοποίηση και επιστροφή συναδέλφων του πρώην PBU
Θέσαμε μετ’ επιτάσεως το μείζον ζήτημα της αξιοποίησης των έμπειρων συναδέλφων που προέρχονται από το R.B.U. και οι οποίοι συνεχίζουν να βρίσκονται είτε διεσπαρμένοι ανά την Ελληνική Επικράτεια είτε στο call center της P.D.S..

Πραγματικά οι συνάδελφοι μπορούσαν και μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο δίκτυο το οποίο στέναζε στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη λόγω των πολλών απουσιών συναδέλφων με τις άδειες ειδικού σκοπού είτε σε εξειδικευμένες θέσεις εργασίας τις οποίες καλά γνωρίζουν, ιδιαίτερα σήμερα που η τράπεζα έχει γίνει αποδέκτης του 45% των αιτήσεων ένταξης στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ.

Εδώ η απάντηση της Τράπεζας ήταν συγκλονιστική:

Ούτε λίγο ούτε πολύ οι συνάδελφοι αυτοί θεωρείται ότι έκαναν ελεύθερα την προσωπική τους επιλογή (η άλλη έκφραση για τους εκβιασμούς και τον εξανδραποδισμό των εργαζομένων) και θα ήταν αδικία έναντι των υπόλοιπων συναδέλφων οι οποίοι έκαναν άλλες επιλογές, να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της Τράπεζας όπου έχει ανάγκη (εδώ ο Αριστοφάνης σκίζει τα πτυχία του γιατί αναγκάστηκε να γράψει τις Νεφέλες χωρίς να έχει εφευρεθεί ακόμα η Τράπεζα Πειραιώς).

Η Τράπεζα δηλαδή, για μία ακόμη φορά, προτιμά να επωμίζεται και το οικονομικό κόστος αλλά και την δυσαρέσκεια της πελατείας της, αρκεί να συνεχίσει την παραδειγματική τιμωρία των συναδέλφων οι οποίοι τόλμησαν να αντισταθούν στις αντεργατικές πολιτικές της.

Και φυσικά κατά την Διοίκηση, δεν υπάρχουν σήμερα ανάγκες και κενές θέσεις στο δίκτυο αλλά ούτε και θα γίνει ούτε μία ώρα υπερωρίας (ούτε πληρωμένη ούτε απλήρωτη) για την επεξεργασία των αιτήσεων ένταξης στο ΤΕΠΙΧ ΙΙ ή για άλλη έκτακτη ανάγκη των καταστημάτων. Οψόμεθα….

Δ) Μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Εν τέλει αναλυτική ενημέρωση υπήρξε μόνο για εκείνα τα ζητήματα τα οποία ήδη έχουν υλοποιηθεί ή δρομολογηθεί.

Πιο συγκεκριμένα:

Έγινε διεξοδική παρουσίαση των μέτρων που έλαβε η Τράπεζα όσον αφορά την αποφυγή του κινδύνου μόλυνσης των συναδέλφων και της πελατείας τα οποία γνωρίζουμε και από τις ανακοινώσεις της Τράπεζας όπως το μοίρασμα αντισηπτικών και άλλου υλικού, η κατανομή των γραφείων στις Διοικήσεις, τα μέτρα αποφυγής συνωστισμού και δημιουργίας ουρών μέσα στα καταστήματα, το μοίρασμα πάνινων μασκών στους συναδέλφους κ.α.
Μας δηλώθηκε ότι μέχρι να αρθούν πλήρως τα έκτακτα μέτρα η Τράπεζα θα συνεχίσει να χορηγεί άδειες στους συναδέλφους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου για μόλυνση από τον COVID 19.
Επίσης μας δηλώθηκε ότι σήμερα η παρουσία των συναδέλφων στα καταστήματα είναι περίπου στο 80% της πλήρους δύναμης τους και ότι ήδη έχουν ξεκινήσει να τοποθετούνται νέα βελτιωμένα πετάσματα στα ταμεία με στόχο να καλυφθεί πλήρως όλο το δίκτυο μέχρι τα μέσα Ιουνίου.
Αρνητικό κρίνουμε το γεγονός ότι σύμφωνα και με την Διοίκηση δεν υπάρχει σε καμία είτε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου είτε Εγκύκλιο της Τράπεζας καταγεγραμμένη η υποχρέωση τήρησης κάποιας αναλογίας μεταξύ των τετραγωνικών μέτρων του εμβαδού ενός π.χ. καταστήματος και των παρευρισκομένων ατόμων.

Έτσι η μοναδική κατεύθυνση η οποία υπάρχει είναι από την Πράξη Διοίκησης 183 της 16ης Μαρτίου η οποία προβλέπει ότι ο μέγιστος αριθμός των πελατών που θα πρέπει να βρίσκονται ταυτόχρονα εντός ενός καταστήματος δεν πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό αριθμό των σημείων εξυπηρέτησης πελατείας από στελέχη και λειτουργούς του καταστήματος (δηλ. τα ανοικτά ταμεία, APS και θέσεις πλατφόρμας) και αυτό ανεξαρτήτως των τετραγωνικών του χώρου.

Αυτό βέβαια είναι ένα γενικότερο σημείο κριτικής μας, στο οποίο θα χρειαστεί να επανέλθουμε σύντομα, το γεγονός δηλαδή ότι οι Τράπεζες και οι τραπεζοϋπάλληλοι απουσιάζουν πλήρως από οποιαδήποτε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ή κοινή Υπουργική Απόφαση οι οποίες έχουν εκδοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.

Αντιθέτως αναφέρονται όλες οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες που μπορεί να φανταστεί κανείς με σαφείς και ρητούς κανόνες και δεσμεύσεις π.χ.
• Επιχειρήσεις τροφίμων με υποχρεωτική αναλογία ενός ατόμου ανά 15 τ.μ.
• Διαφοροποίηση ωραρίων λειτουργίας κατά κατηγορία δραστηριότητας
• Χρήση μάσκας υποχρεωτικά για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων.
• Επίσης μέχρι τις 10 Μαΐου ίσχυε (Εγκ. Αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27815 ΦΕΚ Β΄1647-3.5.2020) : «Στους χώρους γραφείων, διοικητικών και άλλων υπηρεσιών των ιδιωτικών επιχειρήσεων πάσης φύσεως που παραμένουν σε λειτουργία, τηρείται ελάχιστη απόσταση 1,5 μέτρου μεταξύ των εργαζομένων, όπως επίσης ελάχιστη αναλογία ενός (1) ατόμου ανά 10 τ.μ. (μικτός αριθμός: εργαζόμενοι και πελάτες).

Αντιστοίχως στην Τράπεζα έπρεπε να ακουστούμε στο Πανελλήνιο για να προχωρήσουμε στο μειωμένο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που βρίσκονται μέσα στα νοσοκομεία.

Εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι η Τράπεζα σιώπησε στο αίτημά μας να μας χορηγήσει την επικαιροποιημένη γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου την οποία ο κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει…
Σύμφωνα και με την τελευταία εγκύκλιο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ( Αρ. πρωτ.: 17312/Δ9. 506- 4.5.2020) μετά από «εκτίμηση, και αξιολόγηση του ειδικού κινδύνου που συνδέεται με τη διάδοση του κορωνοϊού SARS-COV-2, καθώς και τη λήψη των συναφών μέτρων πρόληψης για την ολοκληρωμένη προστασία των εργαζομένων», θα πρέπει «να επικαιροποιείται η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου που κάθε εργοδότης έχει υποχρέωση να διαθέτει».

Θετική μόνο ήταν η απάντηση της Τράπεζας όταν θέσαμε υπόψη των παρευρισκομένων τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στο call center της P.D.S.. Οι συνάδελφοι αυτοί π.χ. συνεχίζουν μετά από μήνες να μην έχουν πλήρη πρόσβαση στο HRMS, σταθερή θέση εργασίας και τηλεφωνική συσκευή και πρόσβαση στο προσωπικό τους e-mail της Τράπεζας με δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης. Η υπόσχεση η οποία δόθηκε ήταν ότι τα περισσότερα από αυτά θα λυθούν άμεσα.

Συνάδελφοι,

στον βαθμό που η Τράπεζα συνεχίζει να κινείται με την ίδια παράνομη και αδιαφανή τακτική, μόνο να εφησυχάζουμε δεν δικαιούμαστε.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι οι Τράπεζες αντιλαμβάνονται πάντα τις κρίσεις ως «ευκαιρία» για την διάλυση των εργασιακών σχέσεων και την μεγιστοποίηση των κερδών τους σε βάρος των εργαζομένων.

Ήδη τα διάφορα παπαγαλάκια έχουν αρχίσει να διαδίδουν σενάρια περί εξ αποστάσεως ή εκ περιτροπής εργασίας, μερικής απασχόλησης, νέων προγραμμάτων Εθελουσιών Εξόδων και μείωσης μισθών. Οι συνήθεις επικλήσεις του «σημερινού δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος» αλλά και οι υποσχέσεις περί του πρακτέου «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο προς το συμφέρον της Τράπεζας και των εργαζομένων», γνωρίζουμε ήδη στο πετσί μας τι σημαίνουν.

Η μοναδική δυνατότητα που έχουμε για μία ακόμα φορά είναι η συσπείρωση μας γύρω από το Σωματείο μας και η προσπάθεια συγκρότησης ενός όσο γίνεται ευρύτερου εργατικού μετώπου για την αντιμετώπιση της λαίλαπας η οποία είναι ήδη παρούσα.

Επειδή πιστεύουμε ότι αποτελεί ύψιστη δύναμη για τον εργαζόμενο η σωστή ενημέρωση, ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει να αναδεικνύει πτυχές των προβλημάτων οι οποίες σκοπίμως αποκρύπτονται ώστε όλοι μαζί να μπορέσουμε ν’ αντιμετωπίσουμε τις σημερινές προκλήσεις.

25/5/2020

Για το ΔΣ του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Γ. Γουγούλης Μ. Τσιμρόγλου

Written by antiracistes

29 Μαΐου, 2020 στις 4:47 μμ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: