Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for the ‘Συνδικαλισμός Συνταξιούχων’ Category

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

leave a comment »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΣΕΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 – 7ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ.:2105222813 – FAX:2105222864

ΠΡΟΣ
Αθήνα 27/03/2015 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Α.Π. 2413 Κοινωνικής Ασφάλισης
Κο Δημήτριο Στρατούλη

Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας θα θέλαμε να σας εκθέσουμε μερικά από τα φλέγοντα προβλήματα των Συνταξιούχων μας των οποίων η επίλυση εκκρεμεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση και να ζητήσουμε εκ νέου συνάντηση μαζί σας (προηγούμενη αίτηση μας από 3/2/2015) για μια διεξοδικότερη ανάλυση των αιτημάτων μας και την οριστική επίλυση τους.

Α) Η άδικη παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς)οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της Εμπορικής Τράπεζας ,οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3863/15-7-2010 αρθ.10 παρ.17 περ.β.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη δόθηκε η δυνατότητα στις γυναίκες –μητέρες που ήταν ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992 εφόσον μέχρι την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει 5500 ένσημα και είχαν ανήλικο παιδί , αλλά δεν είχαν την προβλεπόμενη ηλικία, όταν κλείσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους να συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς να εξετάζεται αν κατά την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συντρέχει ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού. Το μείζον θέμα ανέκυψε όταν το ΕΤΕΑ( κλιμάκιο του ΤΕΑΠΕΤΕ) παρέλειψε να γνωστοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα, τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του ν.3863/15-7-2010 για την ημερομηνία θεμελίωσης και την υποχρέωση άσκησης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και την διαδικασία απονομής της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 6 αρθ.10) και να ορίσει το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της μείωσης της μηνιαίας συνολικής σύνταξης ( παρ.8 και 4 αρθ.10 ) όπως πράττει σε άλλους συνταξιούχους που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ. Αντίθετα εκ των υστέρων αποστέλλει επιστολές στις μητέρες και απαιτεί να επιστραφούν ποσά συντάξεων τα οποία ελάμβαναν από το Ταμείο από την ημερομηνία ισχύος του
Νόμου (15-7-2010) και όχι από την ημερομηνία που υπέβαλλαν την αίτηση τους για απονομή της σύνταξης τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη έχει αρχίσει να παρακρατεί τα ποσά.

Με δεδομένο ότι την περίοδο από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ολόκληρη η σύνταξη έχει καταβληθεί από το ΕΤΕΑΜ το αποτέλεσμα είναι να έχει επιβαρυνθεί το Ταμείο με ποσά που αντίστοιχα έχει ωφεληθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να προωθηθεί ρύθμιση με την οποία να συμψηφιστούν ,μέσω των αλληλόχρεων λογαριασμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ.

Επειδή θεωρούμε ότι είναι τεράστια αδικία μέσα σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας και μείωσης των συντάξεων μας έως και 50% να απαιτούνται να επιστραφούν τα τεράστια ποσά των συντάξεων λόγω των παραλείψεων του ΕΤΕΑ.

ΖΗΤΑΜΕ:

Την οριστική λύση του προβλήματος είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με Υπουργική απόφαση είτε με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση.

● Για τις μητέρες ανήλικων τέκνων που λαμβάνουν τη σύνταξη τους από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) που τελούν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη διάταξη του ν.3863/15-7-2010 αρθρ.10 παρ.17 περ.β . η μείωση της συνολικής σύνταξης κατά το ποσό που καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής της σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

● Ποσά συντάξεων τα οποία αναλογούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβλήθηκαν ή συνεχίζουν να καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ(πρώην ΕΤΕΑΜ κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ),με βάση το σύστημα προσυνταξιοδότησης, σε μητέρες με ανήλικο τέκνο που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη διάταξη του αρθρ. 10 παρ.17 περ.β του ν.3863/15-7-2010 για το διάστημα από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΔΕΝ απαιτούνται από τις συνταξιούχους μητέρες και συμψηφίζονται μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ μέσω των αλληλόχρεων λογαριασμών των δύο Ταμείων.

● Τα παρακρατηθέντα ποσά συντάξεων επιστρέφονται στις δικαιούχους μητέρες

● Κάθε απαίτηση του ΕΤΕΑ από τις μητέρες παύει να υφίσταται.

Μέχρι την οριστική λύση του αιτήματος, να γίνουν ΑΜΕΣΑ κάποιες ενέργειες προς το ΕΤΕΑ για να σταματήσει αυτή η άδικη παρακράτηση. Να αποσταλεί επιστολή του Υπουργού προς το ΕΤΕΑ για να σταματήσει:

● Η αποστολή των επιστολών που απαιτεί από τις Μητέρες να επιστρέψουν τα τεράστια ποσά των 20,30και 50 χιλ. € και κάθε παρακράτηση από τις συντάξεις τους για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εισέπραξαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις συντάξεις που απαιτούνται να επιστρέψουν.

Β) Μείωση των συντάξεων μας κατά 5,2% από την 1/7/2014

Η μείωση του 5,2% από 1/7/2014 υπολογίστηκε για όλους τους συνταξιούχους αποκλειστικά επί του ποσού της καταβαλλομένης ,από το ΕΤΕΑ, επικουρικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά (αρθρ. 26 του νόμου 3455/2006) και οι συνταξιούχοι οι προερχόμενοι από την πρώην Εμπορική Τράπεζα (ΤΕΑΠΕΤΕ)που λαμβάνουν αθροιστικά σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης για επικουρική σύνταξη και στα χρόνια ασφάλισης για κύρια σύνταξη(προσυνταξιοδοτικό καθεστώς).

Στους συγκεκριμένους συνταξιούχους ,οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,η μείωση του 5,2% υπολογίστηκε επί του συνολικού ποσού της χορηγουμένης σύνταξης δηλαδή σε διπλάσια σύνταξη. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της μείωσης για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος είναι εντελώς ανορθόδοξος και κατάφωρα άδικος σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ ανατρέπει ,παραβιάζει τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συνταξιούχων του ιδίου Ταμείου.

ΖΗΤΑΜΕ

Να τροποποιηθεί με νέα απόφαση( του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ ) με την προσθήκη που θα αναφέρει ότι «η μείωση του 5,2% από 1/7/2014 καταλαμβάνει το 50% του συνολικού ποσού της καταβαλλομένης (κύριας και επικουρικής)σύνταξης που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων μειώσεων από τους μνημονιακούς νόμους 3986/2011 4024/2011(που διαχώρισε τις συντάξεις σε 50% κύρια και 50% επικουρική) και 4051/2012. Τα ποσά της μείωσης (5,2%) που έχουν υπολογιστεί επί του συνολικού ποσού (κύριας και επικουρικής)σύνταξης που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και έχουν παρακρατηθεί από την 1/7/2014 επιστρέφονται στους δικαιούχους με τη σύνταξη του επόμενου μήνα».

Γ) Διασφάλιση των συντάξεων των συνταξιούχων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΤ. ΤΟ ΕΤΑΤ χορηγεί συντάξεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των οικείων Ταμείων(προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) από τα οποία προέρχονται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Οι ασφαλισμένοι από την 1/1/1993 ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑ.

Τα βασικά προβλήματα του ΕΤΑΤ προέρχονται από:

1)Την ανατροπή της μεθοδολογίας και των παραδοχών εκπόνησης των αρχικών ειδικών οικονομικών μελετών από τις «εθελούσιες εξόδους» των εργαζομένων, που οι τράπεζες από το 2007 μεθοδεύουν, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιδείνωση της σχέσης συνταξιούχων προς ενεργούς ασφαλισμένους.

2)Τη μη εισροή εισφορών εργαζόμενου-εργοδότη ,οι οποίες κατευθύνονται προς το ΕΤΕΑ(ΕΤΕΑΜ).

3)Τις απώλειες των αποθεματικών του, που υπέστη λόγω του PSI+
Την περίοδο 2007-2012 απεχώρησαν από την πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ALΡHA BANK) πάνω από 3000 άτομα γεγονός που ανέτρεψε τους ρυθμούς φυσιολογικής εξόδου των ασφαλισμένων αλλά και τη μεθοδολογία και τις παραδοχές της αρχικής Ειδικής Οικονομικής Μελέτης (ν.3455/2006) που προσδιόριζε τα ποσά που έπρεπε να καταβάλει η Τράπεζα και μετακύλησε το μισθολογικό κόστος στο ΕΤΑΤ(διάδοχος φορέας ΤΕΑΠΕΤΕ).

Για την αποχώρηση των 3000 ατόμων έχει γίνει αποδεκτό το αίτημα από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΟΙΚ για την εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης ( παρ.3 άρθ. 68 ν.3371/2005) έχει εγκριθεί δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης ,έχουν σταλεί τα απαραίτητα στοιχεία από την Πρόεδρο του ΕΤΑΤ και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί!!!!!!!

Το Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκε από την ALΡHA BANK νέα εθελούσια έξοδο 2200 ατόμων, γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική ειδική οικονομική μελέτη(ν.3620/2007) με αποτέλεσμα τη μείωση του μισθολογικού κόστους της Τράπεζας και την επιβάρυνση του κόστους της δαπάνης για συντάξεις του ΕΤΑΤ.

4)Οι απώλειες του ΕΤΑΤ από το PSI+ ανήλθαν σε 358,8 εκ. €
Επειδή « σε περίπτωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος της δαπάνης αυτής» (παρ. 1 αρθρ. 69 τουν.3371/2005) καθώς και ότι «βαρύνονται εξ ολοκλήρου συμπληρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν από τις μελέτες των αρθρ.59 περ. γ΄ και 63 περ. α΄του ν.3371/2005 και με το κόστος της δαπάνης οποιασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν έχει προβλεφθεί από τις μελέτες των ως άνω άρθρων»(παρ. 6 άρθ. 10 ν.3620/2007)

ΖΗΤΑΜΕ

● Την εκπόνηση της προβλεπομένης από το νόμο 3371/2005 αρθρ.68 παρ.3 Νέας Ειδικής Οικονομικής Μελέτης και για τις δύο εθελούσιες εξόδους που πραγματοποιήθηκαν από την πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ALΡHA BANK με τις οποίες θα προσδιορίζεται το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει η ALPHA BANK για την κάλυψη του κόστους της δαπάνης που βαρύνει το ΕΤΑΤ από την αθρόα αποχώρηση εργαζομένων με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ,γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί στις αρχικές ειδικές οικονομικές μελέτες.

● Την αποκατάσταση των απωλειών του ΕΤΑΤ από το PSI+ με ευθύνη του κράτους.

● Την διασφάλιση και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων μας από το ΕΤΑΤ με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Εμμ. Βογιατζάκης Ανδ. Μπεκιάρης

Written by antiracistes

Απριλίου 3, 2015 at 11:46 πμ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 27/3/2014-9.30ΠΜ-ΠΛ. ΚΟΤΖΙΑ

leave a comment »

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ αυριο, Πέμπτη 27/3/2014 και ώρα 9.30 π.μ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΣΕΤ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΖΙΑ
και στην πορεία διαμαρτυρίας έξω απο το Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK.

για την καθυστέρηση εφαρμογής των Σ.Σ.Ε και το κόστος της επιμήκυνσης των στεγαστικών δανείων,
για τις μη καταβαλλόμενες αυξήσεις του 2008 από το ΕΤΕΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

● Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή « κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΤΑΤ και της εντολής του Υπουργού Οικονομικών για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας όπως προβλέπεται από το άρθρο 68παρ.3 του ν.3371/2005».(ΑΠ 55/ΔΚΠ/21-3-13).
● Το ποσό που θα προκύψει να καταβληθεί από τη Τράπεζα.
● Να διασφαλιστεί η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του ΕΤΑΤ με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.
● Αναπλήρωση των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το PSI με ευθύνη του κράτους και των Τραπεζών .Οι ζημιές του ΕΤΑΤ από αποτίμηση ομολογιών –χρεογράφων από PSI ανήλθαν στο ποσό των 358.827.000 εκατ. ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ για όλους τους συνταξιούχους:

• Ιση μεταχείριση όλων των συνταξιούχων των προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ (οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 18/4/2006 εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ και οι συνταξιοδοτηθέντες από την 18/4/2006 και μετά στο ΕΤΑΤ)
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων σε όλους και όλες τις συνταξιούχους/χες του ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ (αρθ. 26 του ν.3455/18-4-2006).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο υπολογισμός των συντάξεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 61 ν.3371/2005).
• Να αποτραπεί ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς έως τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ (αρθ.61 του ν.3371/2005).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή της διαφοράς του ποσού της σύνταξης που προκύπτει από τον υπολογισμό της σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (αρθ.61 του νόμου 3371/2005).

Η ενεργοποίηση όλων των συνταξιούχων και του Συλλόγου Συνταξιούχων σε αγωνιστική κατεύθυνση για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ αυριο, Πέμπτη 27/3/2014 και ώρα 9.30 π.μ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΣΕΤ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΖΙΑ
και στην πορεία διαμαρτυρίας έξω απο το Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK.

για την καθυστέρηση εφαρμογής των Σ.Σ.Ε και το κόστος της επιμήκυνσης των στεγαστικών δανείων,
για τις μη καταβαλλόμενες αυξήσεις του 2008 από το ΕΤΕΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

● Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή « κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΤΑΤ και της εντολής του Υπουργού Οικονομικών για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας όπως προβλέπεται από το άρθρο 68παρ.3 του ν.3371/2005».(ΑΠ 55/ΔΚΠ/21-3-13).
● Το ποσό που θα προκύψει να καταβληθεί από τη Τράπεζα.
● Να διασφαλιστεί η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του ΕΤΑΤ με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.
● Αναπλήρωση των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το PSI με ευθύνη του κράτους και των Τραπεζών .Οι ζημιές του ΕΤΑΤ από αποτίμηση ομολογιών –χρεογράφων από PSI ανήλθαν στο ποσό των 358.827.000 εκατ. ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ για όλους τους συνταξιούχους:

• Ιση μεταχείριση όλων των συνταξιούχων των προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ (οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 18/4/2006 εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ και οι συνταξιοδοτηθέντες από την 18/4/2006 και μετά στο ΕΤΑΤ)
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων σε όλους και όλες τις συνταξιούχους/χες του ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ (αρθ. 26 του ν.3455/18-4-2006).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο υπολογισμός των συντάξεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 61 ν.3371/2005).
• Να αποτραπεί ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς έως τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ (αρθ.61 του ν.3371/2005).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή της διαφοράς του ποσού της σύνταξης που προκύπτει από τον υπολογισμό της σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (αρθ.61 του νόμου 3371/2005).

Η ενεργοποίηση όλων των συνταξιούχων και του Συλλόγου Συνταξιούχων σε αγωνιστική κατεύθυνση για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Written by antiracistes

Μαρτίου 26, 2014 at 4:47 μμ

Σωτήρης Αντωνίου: επικήδειος που διάβασε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Εμμ. Βογιατζάκης για λογαριασμό του Συλλόγου Συνταξιούχων.

leave a comment »

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι ο συνάδελφος Αντωνίου Σωτήρης κηδεύτηκε σήμερα το μεσημέρι, 14/1/2014, στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Επιθυμία του ήταν να δημοσιοποιηθεί ο θάνατός του μετά την κηδεία του. Σας γνωστοποιούμε τον επικήδειο που διάβασε ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Εμμ. Βογιατζάκης για λογαριασμό του Συλλόγου Συνταξιούχων.

Αγαπητέ φίλε Σωτήρη, Σήμερα που φεύγεις για το μεγάλο ταξίδι είμαστε εδώ για να σε κατευοδώσουμε πρέπει όμως να πούμε δυό λόγια για το μεγάλο έργο που αφήνεις πίσω σου. Έργο δύσκολο με πολλές προεκτάσεις και δύσκολα αντιμετωπίσιμο από εκείνους που επιβουλεύονται τις συντάξεις μας, που όμως δεν έχει δικαιωθεί μέχρι στιγμής. Συνάδελφε Σωτήρη, Υπήρξες Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα και ένας από τους Αρχιτέκτονες του Επικουρικού μας ταμείου του ΤΕΑΠΕΤΕ. Υπήρξες πάντοτε μεγάλος αγωνιστής για τα συμφέροντα των συναδέλφων που άξια εκπροσωπούσες Υπήρξες ακέραιος χαρακτήρας έντιμος χωρίς σκοπιμότητες, ιδιοτέλεια ή άλλες επιδιώξεις. Στο χώρο των συνταξιούχων συνάδελφε Σωτήρη προσέφερες πολλά. Μαζί αντιμετωπίσαμε αυτή την λαίλαπα, τον ανελέητο διωγμό της Κυβερνητικής εξουσίας όλα αυτά τα απάνθρωπα και ληστρικά μέτρα κατά της ζωής της υγείας και της περιουσίας μας. Δεν μπορώ να μην αναφέρω τα δεκάδες υπομνήματα που σε συνεργασία με τον Δ.Σ. του Συλλόγου μας, τις ατελείωτες ώρες συνομιλίας τις βραδινές ώρες στείλαμε για να αμυνθούμε κατά των δόλιων μεθοδεύσεων της εξουσίας εναντίον του ταμείου μας. Δεν μπορώ να ξεχάσω τις συμβουλές σου σε κάθε βήμα που έπρεπε να κάνουμε ως σύλλογος αλλά και εγώ ως Πρόεδρος του Συλλόγου. Δεν μπορώ να μην αναφέρω την αγάπη και την εκτίμηση που έχαιρες από την συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων συντ/χων, Η ζωή για όλους μας έχει μία αρχή και ένα τέλος που είναι καταλυτική αξία της ζωής δηλαδή ο θάνατος όμως εσύ σήμερα που μετακομίζεις σ’ άλλη διάσταση θα είσαι πάντα παρών, στο σύλλογο που τόσο επάξια υπηρέτησες η σκιά στου θα πλανάται στα γραφεία μας και θα μας συμβουλεύει. Εμείς από την πλευρά μας εκτιμώντας το τεράστιο έργο σου σ’ ανακηρύξαμε επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου μας με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., ως ελάχιστη ανταπόδοση στο μεγάλο συνδικαλιστικό σου έργο, στο απαράμιλλο ήθος σου την εντιμότητά σου και πάνω από όλα στην ασύλληπτη αγωνιστικότητά σου. Έχω στα χέρια μου, το χαρτί που μου έστειλες στις 27/11/2013 την παραμονή της εισαγωγής σου στο Νοσοκομείο με τις τελευταίες οδηγίες σου. Τελειώνοντας φίλε Σωτήρη σκέπτομαι πως όλοι μας γεννιόμαστε και όλοι θα ακολουθήσουμε την μοίρα μας ως θνητοί, όμως εσύ θα παραμείνεις αθάνατος στην μνήμη όλως μας, όσοι σε ζήσαμε πάντα θα θυμόμαστε τον σωστό σου λόγο και την άξια γραφίδα σου, που διατηρείται και θα διατηρείται στα γραπτά κείμενα του Συλλόγου Συνταξιούχων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει . Είσαι ο Άνθρωπος όλων μας, όλων των συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας. Καλό ταξίδι από το Διοικητικό Συμβούλιο

Written by antiracistes

Ιανουαρίου 15, 2014 at 12:31 μμ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

leave a comment »

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Στις 31 Οκτώβρη σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Συγκεντρώσεις οργανώνουν την Πέμπτη 31 Οκτώβρη οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις ΙΚΑ, ΕΛΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ, ΟΣΕ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ, ΟΤΑ και ΤΑΕ-ΟΑΕΕ. Οι συνταξιούχοι κινητοποιούνται ενάντια: α. Στην παραπέρα μείωση των επικουρικών συντάξεων. β. Στην επιβολή χαρατσιού 25 ευρώ για την εισαγωγή στο νοσοκομείο και 1 ευρώ για κάθε συνταγή. γ. Στην περικοπή του ΕΚΑΣ σε 150.000 δικαιούχους από 1/1/2014.
*Στην Αττική, η συγκέντρωση θα γίνει στις 10:00 πμ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά).
*Στη Θεσσαλονίκη, στις 10:30 πμ. στο ΙΚΑ στην Αριστοτέλους. *Συγκέντρωση θα γίνει και στη Λάρισα (31/10). Κινητοποιήσεις συνταξιούχων έγιναν ήδη στο Βόλο και στα Τρίκαλα.
ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ !
Συμμετέχουμε στο Παναττικό Συλλαλητήριο, Μαζί με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων πρώην ΔΕΚΟ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Written by antiracistes

Οκτωβρίου 30, 2013 at 2:24 μμ

«Εκμηδενίζονται τα εφάπαξ και οι επικουρικές συντάξεις με νέα Υπουργική Απόφαση»

leave a comment »

Ερώτηση Βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ:

«Εκμηδενίζονται τα εφάπαξ και οι επικουρικές συντάξεις με νέα Υπουργική Απόφαση»

Έπειτα από σειρά δημοσιευμάτων, με τα οποία, κατά την προσφιλή της τακτική, η Κυβέρνηση προετοιμάζει την κοινή γνώμη για τις νέες περικοπές σε επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ μισθωτών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ακολούθησε η υπ΄ Αριθμ.30854/3809/31-12-2012 (Αρ.φύλλου 3498) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, σύμφωνα με την οποία από 1/1/2014 θα εφαρμόζεται ένα νέο, απαράδεκτο σύστημα στον υπολογισμό του εφάπαξ.
Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού, αλλά και του ίδιου του Πρωθυπουργού, ότι δεν θα υπάρξουν νέα μέτρα ή μειώσεις μισθών και συντάξεων, η εφαρμογή από 1/1/2014 των όσων προβλέπει η προαναφερθείσα απόφαση συνιστά νέο μέτρο και θα επιφέρει νέες μειώσεις σε εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις. Αν εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα, υπάρχει κίνδυνος εκμηδενισμού τους ή στην καλύτερη των περιπτώσεων περιορισμού στο ελάχιστο, δεδομένου ότι ο πολλαπλασιαστής βιωσιμότητας, στον οποίο βασίζεται ο υπολογισμός, τείνει προς το μηδέν, ενώ προβλέπεται και η δυνατότητα ολοσχερούς διακοπής της καταβολής με βάση τις αναλογιστικές μελέτες.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Με ποια επιστημονικοτεχνικά κριτήρια θα διασφαλιστεί το αδιάβλητο και ποια αρχή θα διασφαλίζει την αντικειμενικότητα των αναλογιστικών μελετών;
2) Προτίθεται να επανεξετάσει τον μαθηματικό τύπο της Υπουργικής Απόφασης ώστε να μην εξαφανισθούν εφάπαξ και επικουρικές συντάξεις για τα οποία οι εργαζόμενοι έχουν καταβάλλει επί δεκαετίες τις εισφορές τους; Προτίθεται να αναθεωρήσει την καταστροφική αυτή πολιτική, δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι δικαιούνται αυτές τις παροχές σύμφωνα με το σύνταγμα ,τους νόμους αλλά κυρίως την λογική;
3) Αν τελικά επιμείνει στις αποφάσεις αυτές, θα επηρεάσουν αναδρομικά και εκείνους που έχουν βγει στην σύνταξη και περιμένουν το εφάπαξ τους, καθώς και εκείνους που θα εξέλθουν μέχρι 31/12/2013;

Οι ερωτώντες βουλευτές
Στρατούλης Δημήτρης
Μητρόπουλος Αλέξης

Written by antiracistes

Σεπτεμβρίου 24, 2013 at 8:34 πμ

ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΤ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

leave a comment »

Αντώνης Μαυραγκάς
ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
Απο τη προσεκτικη αναγνωση φιλοι μου οι απαντησεις δεν ειναι θετικες .Και αυτο γιατι ο μεν κ.Στουρναρας απαντα οτι θα … ανατεθει ενω ο κ.Βρουτσης απαντα οτι ολοκληρωνεται η μελετη για την αναπροσαρμογη των καταβαλλομενων απο το ΕΤΑΤ παροχων.
ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
1.Συνεχεις επισκεψεις στο Υπουργειο για να ανατεθει η μελετη σε εταιρεια οσο το δυνατο γρηγοροτερα και μετα οχλησεις στην εταιρεια για τη γρηγορη ολοκληρωση της.
2.Να καθυστερησουμε τη υλοποιηση των αρνητικων αποτελεσματων της μελετης του Βρουτση .Εδω ρολο παιζει και η αποφαση που ειχε παρει το ΔΣ μετα απο προταση μου για την αποστολη εξωδικου στο ετατ μεχρι την ολοκληρωση της μελετης για την εθελουσια να μη προβει σε καμμια μειωση.Ομως το ΔΣ δεν εχει κανει τιποτα σαυτο.
Σε αυτη τη κατευθυνση εχω συννενοηθει με τους αφανεις πιο πανω ]συν/φους ,να ρωτησουν δικηγορους αν μπορουμε να κανουμε δικαστικες ενεργειες εμεις οι ιδιοι για να καθυστερησουμε η και να μπλοκαρουμε την μελετη του Βρουτση [Οπως καταλαβαινετε θα κοντραριστουν οι νομοι ]
ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΜΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΑΤ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΙΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Αντε και καλη μας τυχη

Written by antiracistes

Ιουλίου 17, 2013 at 4:56 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (ασφαλισμένες μέχρι την 31/12/1992) ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ – Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση Συνταξιούχων (ΕΑΣ.Σ) Εμπορικής Τράπεζας

with one comment

Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση Συνταξιούχων (ΕΑΣ.Σ) Εμπορικής Τράπεζας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΕΣ (ασφαλισμένες μέχρι την 31/12/1992) ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΠΑΙΔΙ
Πριν την έναρξη ισχύος του άρθρου 10 παρ.17 περ.β του ν.3863/ΦΕΚ Α/115/15-7-2010 και μέχρι την 31/12/2010 για να συνταξιοδοτηθεί μία μητέρα με ανήλικο παιδί (18ο έτος) έπρεπε να συντρέχουν τρείς προϋποθέσεις :
1. 5.500 ημέρες ασφάλισης
2. ανήλικο παιδί (μέχρι 18 ετών)
3. ηλικία 50 ετών για μειωμένη και 55 ετών για πλήρη σύνταξη.
Μετά την έναρξη ισχύος του ν.3863/ΦΕΚ Α/115/15-7-2010 όλες οι ασφαλισμένες μητέρες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή – που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ως άνω νόμου δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010 – συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί, συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με την συμπλήρωση των ανωτέρω ορίων ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού. Δηλαδή εάν μία Μητέρα είχε 5500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο παιδί μέχρι την 31/12/2010 και είναι μικρότερη των 55 ετών κατοχυρώνει το δικαίωμα συνταξιοδότησης και θα ασκήσει το δικαίωμα όταν συμπληρώσει το 55ο έτος.
Το κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑΜ, έπρεπε σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ παραγ.6 άρθρο 10, να έχει γνωστοποιήσει στις Μητέρες που είχαν συμπληρώσει τις ως άνω προϋποθέσεις του νόμου 3863/2010 για την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης και να παραθέσει οδηγίες για την διαδικασία απονομής της σύνταξης. Δυστυχώς, σχεδόν στο σύνολο των Μητέρων, δεν γνωστοποιήθηκε ούτε η ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος συνταξιοδότησης ούτε η διαδικασία απονομής της σύνταξης μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης η οποία διευκρινίστηκε 4 μήνες αργότερα με την Εγκύκλιο 77/5-11-2010 του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.
Αποτέλεσμα της αβελτηρίας του κλιμακίου ΤΕΑΠΕΤΕ του ΕΤΕΑΜ είναι, πολλές Μητέρες να μην έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης ή να έχουν υποβάλλει καθυστερημένα με κίνδυνο να χάσουν τα ποσά της σύνταξης που θα ελάμβαναν από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού μέχρι την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος (υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης).
Μεγάλες ευθύνες όμως έχει και ο Σύλλογος Συνταξιούχων που δεν έσπευσε έγκαιρα να ενημερώσει τις Μητέρες ούτε για την νομοθετική ρύθμιση αλλά ούτε για τις επιπτώσεις από την μη άσκηση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος .
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων έχει υποχρέωση να βοηθήσει με κάθε τρόπο τις Μητέρες συναδέλφισσες (δυναμική παρέμβαση στο ΕΤΕΑΜ , δικαστική συνδρομή κ.λ.π) με βασικό στόχο να μην μειωθούν οι συντάξεις τους από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος αλλά από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος συνταξιοδότησης.
Τέλος, ας εκδώσει μια ενημερωτική ανακοίνωση για το συγκεκριμένο θέμα για να μπει φρένο στην απαράδεκτη ληστεία των Μητέρων συναδελφισσών.

Written by antiracistes

Μαΐου 24, 2013 at 7:55 πμ

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 4.148 other followers