Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for the ‘Συνδικαλισμός Συνταξιούχων’ Category

Ανακοίνωση 8 της ΕΑΣ.Σ Εμπορικής Τράπεζας

leave a comment »

EAS SYNTAXIOUHOUN

 

Ανακοίνωση Νο 8 / Αθήνα 25.08.2016

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2016, αποτελεί ιστορική τομή στην ήδη βεβαρημένη λειτουργία και δράση του Συλλόγου. Η συγκυριακή σύνθεσή της, αποτέλεσμα της μικρής σχετικά συμμετοχής λόγω της χρονικής περιόδου σύγκλισής της [1], καθόρισε το αποτέλεσμα των εργασιών της. Η βεβιασμένη απόφαση του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γ.Σ. στην καρδιά του καλοκαιριού, περίοδο που βρίσκεται σε διακοπές η πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά και η μετάθεση της ευθύνης του να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, διαμόρφωσαν το κατάλληλο σκηνικό για την υιοθέτηση της στείρας και αόριστης περιρρέουσας διαδικτυακής αμφισβήτησης του σωματείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία της Συνέλευσης υιοθέτησε αντιφατικές και αποπροσανατολιστικές εν τέλει αποφάσεις, που αυξάνουν τελικά τα αδιέξοδα και επιβαρύνουν την κατάσταση, αντί να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Η αμφισβήτηση όμως, ούτε αυτοσκοπός είναι, ούτε έχει de facto θετικό πρόσημο. Έχει νόημα και είναι αποτελεσματική, μόνο όταν επιδιώκει να βελτιώσει και να αλλάξει μια αρνητική κατάσταση.
Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. να μεταθέσει τις ευθύνες του, αποτελεί σαφή ομολογία αδυναμίας να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Απέδειξε την ανασφάλεια και την ανεπάρκεια των εκπροσώπων του εξαρτημένου, πελατειακού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, που αδυνατούν πλέον να πείσουν και να συσπειρώσουν την εκλογική τους βάση δίχως ανταλλάγματα. Απέδειξε επίσης, τη σύγχυση και την ανασφάλεια της ΚΙΣΥΕΤ, η οποία φοβήθηκε να ομολογήσει ότι η σύγκλιση της Γ.Σ. ήταν ομόφωνη, ώστε να επικαλείται ότι “το προεδρείο του ΣΣΕΜ … αποφάσισε να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις, γιατί βλάπτουν … τα αιτήματά μας” ή ότι “Η απόφαση του Δ.Σ. για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.07.2016 οδηγεί άμεσα στο σταμάτημα των κινητοποιήσεών μας!”. Επιχειρήματα προσχηματικά και υποκριτικά, αφού στη Γ.Σ. δεν κατέθεσε καμία απολύτως πρόταση για συγκέντρωση ή κινητοποίηση. Η αξιοπιστία και η συνέπεια στα καλύτερά τους!
Δεν θα αποφύγουμε όμως να αναλάβουμε κι εμείς, τις ευθύνες που μας αναλογούν. Γιατί παρά το γεγονός ότι καταθέσαμε τις επιφυλάξεις μας για την αφορμή και το χρόνο πραγματοποίησης της Γ.Σ. [2], ψηφίσαμε τελικά την πρόταση διεξαγωγής της Γ.Σ. στις 28.7.2016.
Διαδικαστικά, η Γ.Σ. κινήθηκε στα όρια μιας ανεκτής δημοκρατικής διαδικασίας: η ανεπαρκής διαδικασία, η διαρκής προσπάθεια χειραγώγησης του προέδρου της, το bulling και η επιθετική συμπεριφορά σε βάρος όσων είχαν διαφορετική άποψη, η συμμετοχή στις ψηφοφορίες συναδέλφων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου, η πλήρης απαξίωση οποιασδήποτε μειοψηφούσας πρότασης, που έφθασε μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την τήρησης της προβλεπόμενης απολογιστικής διαδικασίας, κ.ά., δεν αποτέλεσαν προφανώς στοιχεία μιας “νέας” εναλλακτικής πρότασης, ούτε συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός στοιχειώδους διαλόγου, στην κορυφαία υποτίθεται συλλογική διαδικασία. [3]
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια μελών του προεδρείου να ανταποκριθούν στον καταστατικό τους ρόλο, συνέβαλαν στη δημιουργία αρνητικού κλίματος και στην αυξανόμενη ένταση. Η προκλητική μάλιστα αμφισβήτηση ψηφοφοριών με εμφανή αποτελέσματα, από εκπρόσωπο της ΔΑΚ, κάθε άλλο παρά βοήθησε στη διατήρηση ήπιου κλίματος και στον περιορισμό των άσκοπων αντιπαραθέσεων.
Σημαντικό γεγονός, πέρα από την προβληματική διαδικασία, αποτέλεσαν οι προτάσεις καταψήφισης που εισηγήθηκαν ΚΙΣΥΕΤ και ΕΣΑΚ, για δικούς της λόγους η καθεμία. [4] Επιλογές, που αναπαράγουν και ενισχύουν τα υπαρκτά αδιέξοδα, θέτουν επιπρόσθετα προβλήματα και υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του ΣΣΕΜ. Προκύπτουν λοιπόν εύλογα ερωτήματα, τόσο για το ρόλο τους στη λειτουργία του Δ.Σ. και του Συλλόγου, όσο και για το εάν πράγματι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη του ΣΣΕΜ και την ανάγκη βελτίωσης της οργάνωσης, της λειτουργίας, της δράσης και της αποτελεσματικότητάς του.
Η ΚΙΣΥΕΤ καταψήφισε το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, καθώς και τον Προϋπολογισμό του Δ.Σ., παρά το γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που διαβεβαίωσε ομόφωνα τη Γ.Σ. για την τάξη και το σύννομο των οικονομικών δεδομένων, είναι εκπρόσωπός της! Η ΕΣΑΚ καταψήφισε το Διοικητικό Απολογισμό και ψήφισε λευκό στον Προϋπολογισμό.

Τί ακριβώς καταψήφισαν όμως και ποιες εναλλακτικές προτάσεις κατατέθηκαν;
Η ΕΣΑΚ, καταψήφισε ουσιαστικά το ρόλο και τη συμμετοχή της στο αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο. Του προσδίδει στενά γραφειοκρατικό οργανωτικό χαρακτήρα, αποποιούμενη τις ευθύνες που της αναλογούν από τις αποφάσεις, τη λειτουργία και τη δράση του Δ.Σ., πλειοψηφία του οποίου αποτελεί το προεδρείο, έτσι κι αλλιώς. Ένα αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο, δεν είναι σε καμία περίπτωση προγραμματικό. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν το χαρακτηρίζουν ανεπάρκειες και προβλήματα, ούτε ότι δεν προωθεί κοινά αποδεκτά ζητήματα, που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση του σωματείου, πέρα από τις υπαρκτές διαφορές και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των συντελεστών του.
Η ΚΙΣΥΕΤ, που επηρέασε το αποτέλεσμα της Γ.Σ., καταψήφισε ουσιαστικά τα πάντα. Θεωρώντας ότι δεν είναι συνυπεύθυνη για τη λειτουργία του ΣΣΕΜ και τις αποφάσεις του Δ.Σ., χρησιμοποιώντας μάλιστα ως “επιχειρήματα”, ψεύδη (“Διοικητικά Συμβούλια: δεν καταγράφονται πρακτικά”, “δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. του Συλλόγου για συζήτηση”), ανακρίβειες (“από 1.1.2016 και μετά, απαιτείται απόφαση Δ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ. στα πλαίσια του Οικονομικού Προϋπολογισμού”, “υπάρχουν δαπάνες χωρίς απόφαση Δ.Σ. του ΣΣΕΜ, αυτές των δαπανών των μελών του Δ.Σ.”) ή απαράδεκτες και ατεκμηρίωτες αθλιότητες (“κάνουν όμως και πιο επικίνδυνα πράγματα μερικές φορές”)!

Πεπραγμένα του Δ.Σ., είναι το σύνολο των λειτουργιών, των ενεργειών και των αποφάσεων, που λαμβάνονται, στα πλαίσια του αντιπροσωπευτικού – αναλογικού προεδρείου, είτε ομόφωνα, είτε με συγκυριακές πλειοψηφίες. Πεπραγμένα, αποτελούν επίσης και οι προτάσεις της ΚΙΣΥΕΤ, που έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. και υλοποιούνται, όπως π.χ. η πρόταση εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης, οι σχετικές δαπάνες και ο προϋπολογισμός για την ολοκλήρωσή της. Το αποτέλεσμα της οποίας τελικά, το καταψήφισε η ΚΙΣΥΕΤ στη Γ.Σ., εντελώς ανεύθυνα! Με άλλα λόγια, πέταξε κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων, εκτός των άλλων, αποφάσεις και δαπάνες που έγιναν και προϋπολογίστηκαν με δική της πρόταση και αποτελούν βασικό στοιχείο του απολογισμού και του προϋπολογισμού του Δ.Σ.! Έλεος!
Και όχι μόνο! Έχοντας ψηφίσει, με τη ΔΑΚ και τη ΔΗΣΥΕ, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την ανάληψη των ευθυνών και υποχρεώσεων που συνεπάγονται για το ΣΣΕΜ, χωρίς όμως να έχουν διασφαλιστεί τα επίσημα και πλήρη στοιχεία [5] (όπως επανειλημμένα επιμείναμε για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της μελέτης), πρότεινε ουσιαστικά την καταψήφισή τους στη Γ.Σ., δηλαδή την ακύρωσή τους, καταθέτοντας δύο αντιφατικές προτάσεις: αφενός, να μεριμνήσει το Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της συλλογής των απογραφικών (που σημειωτέον, αποτελεί ειλημμένη ήδη απόφαση του Δ.Σ. και στοιχείο του απολογισμού του, τον οποίο βέβαια καταψήφισε!) [6] και αφετέρου, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από την κυβέρνηση! [7] Δεν καταλαβαίνουμε, γιατί τότε η ΚΙΣΥΕΤ πίεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης με ευθύνη του ΣΣΕΜ, χωρίς τη διασφάλιση των επίσημων στοιχείων και να δαπανήσει σημαντικά ποσά, για αμφίβολης ενδεχομένως αξιοπιστίας αποτελέσματα; Τι αλήθεια να πρωτοθαυμάσει κανείς; Την πλήρη σύγχυση, την ασυνέπεια, την αναξιοπιστία της νέας υποτίθεται αντίληψης και πρακτικής ή την πλήρη ανευθυνότητα της ΚΙΣΥΕΤ;
Υπάρχει όμως και συνέχεια. Εκμεταλλευόμενη την αγωνία και το σοβαρό πρόβλημα συγκεκριμένης κατηγορίας συναδέλφων μας, εισηγήθηκε ψήφισμα στη Γ.Σ., για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, που έγινε μάλιστα αποδεκτό με συντριπτική πλειοψηφία, να γίνουν μέλη του ΣΣΕΜ, συνάδελφοι που δεν πληρούν τις καταστατικές προϋποθέσεις! Πρόταση αντίθετη με το Καταστατικό του ΣΣΕΜ [8], που παρεμπιπτόντως υπερισχύει των αποφάσεων οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου! Άψογη ομολογουμένως δημοκρατική και θεσμική αντίληψη και πρακτική!
Εκτός από τα παραπάνω, καταψήφισε επίσης και τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιόδου. Μεταξύ των οποίων η απόφαση για την ολοκλήρωση, σε συνεργασία με τον ΕΝΑΣ, προγενέστερων εν εξελίξει δικαστικών ενεργειών για το ΤΕΑΠΕΤΕ (αναίρεση στον Α.Π.) και η προώθηση νέων, όπως: αντιμετώπιση των συνεπειών του Ν. 4387/2016, σε συνεργασία με το Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, νομική προσβολή των ερμηνευτικών εγκυκλίων του Ν.4387/2016, διερεύνηση της αναζήτησης της (ασφαλιστικής) ζημίας από τις τράπεζες, για τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η συνεργασία του Συλλόγου με τον Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ΑΠΘ κ. Άγγελο Στεργίου.
Καταψήφισαν επιπλέον και όλες τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, που έγιναν με αποφάσεις του Δ.Σ. και αποτελούν στοιχείο του Απολογισμού του. Έφθασαν μάλιστα σε σημείο να ισχυρίζονται ότι η κοινή συγκέντρωση των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων Εμπορικής και ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, την Τρίτη 28.6.2016 στο Υπουργείο, πραγματοποιήθηκε μετά από συνάντηση της ΚΙΣΥΕΤ στο Polis Cafe!

Σε μία περίοδο που κορυφώνεται η στρατηγική της νεοφιλελεύθερης επίθεσης ενάντια στον κόσμο της εργασίας (εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους), επιχειρείται η καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συνεχίζεται αμείωτη η επιδίωξη κατάργησης των καταστατικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ΤΕΑΠΕΤΕ, η ΚΙΣΥΕΤ δείχνει να το θεωρεί τυχαίο, αποσπασματικό και μεμονωμένο περιστατικό. Το οποίο προτείνει να αντιμετωπίσουμε διεκδικώντας την ανάκληση της ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ και την παράταση της λειτουργίας του μέχρι 31.12.18 χωρίς μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών. Το να κάνει κάποιος προτάσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε, είναι δικαίωμά του. Μπορεί άλλωστε να ακούγονται και ευχάριστα, αν και λειτουργούν αποπροσανατολιστικά, αφού δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται το βασικό πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο φορέας από τον οποίο θα παίρνουμε σύνταξη, ούτε τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, αλλά οι βασικές προϋποθέσεις με τις οποίες θα υπολογίζεται πλέον αυτή η σύνταξη. Ο Ν.4387/2016 δεν θίγει απλά τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας (πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα λύσει η αναλογιστική μελέτη, η οποία δήθεν θα υποχρεώσει την ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ να καταβάλει – πως και πότε αλήθεια;- τις επιπλέον εισφορές που της αναλογούν). Πλήττει ευθέως τα βασικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, μετατρέποντας τις συντάξιμες αποδοχές μας σε προνοιακό επίδομα. Γεγονός που καθιστά απαραίτητο σήμερα κιόλας τον επαναπροσδιορισμό της τακτικής και της στρατηγικής του ΣΣΕΜ, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα, για τη διασφάλισή τους.
Είναι εύκολο να παριστάνεις τον ταχυδακτυλουργό, υποσχόμενος μαγικές λύσεις σε μια περίοδο γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής ρευστότητας. Μπορεί να δημιουργείς ευχάριστες ψευδαισθήσεις, αλλά σίγουρα, δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα.
Ποιες είναι τελικά οι συνέπειες της καταψήφισης των πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. και τι σχέση έχουν με τα αφηγήσεις που τη στήριξαν;
Το άρθρο 16, παράγραφος 14, του Καταστατικού του ΣΣΕΜ, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει ή ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό Όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών, για οποιαδήποτε αιτία. Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού Οργάνου δεν συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση”.
Η Γ.Σ. αμφισβήτησε τη λειτουργία του Δ.Σ., αλλά απέφυγε να προτείνει την παύση του, με επιχειρήματα αμφίβολης αξιοπιστίας και χωρίς εναλλακτική πρόταση. Η μεσοβέζικη αυτή λύση, υπονομεύει ουσιαστικά τη λειτουργία του ΣΣΕΜ και, σε μια κρίσιμη περίοδο, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και επιβαρύνει τα υπαρκτά προβλήματα.
Μπορεί ενδεχομένως η απόφαση της Γ.Σ. να μην είναι δεσμευτική για το Δ.Σ., αλλά θα προκύψει σοβαρό ηθικό πρόβλημα, στην περίπτωση που αυτό θα συνεχίσει τη λειτουργία του, σα να μη συνέβη τίποτε. Όμως, προκύπτουν μια σειρά δυσλειτουργίες. Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια ρητορικά ερωτήματα, που αναδεικνύουν τις αντιφάσεις και την ανευθυνότητα, με την οποία προτάθηκε και αποφασίστηκε η εν γένει και αόριστη ολοκληρωτική καταψήφιση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Νομιμοποιείται π.χ. το Δ.Σ. που “έχει χάσει τη δεδηλωμένη” και όταν “έχουμε καταψήφιση όλου του λεγόμενου έργου αυτού του Δ.Σ.”
– να ανανεώσει τη σύμβαση ολοκλήρωσης της αναλογιστικής μελέτης που λήγει σύντομα;
– να καταβάλει τα οδοιπορικά της Γ.Σ., ενώ απορρίφθηκαν οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός;
– να καλύπτει τα οδοιπορικά των μελών του, ώστε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, μετά τις παραληρηματικές κραυγές ότι “οποιαδήποτε οδοιπορικά θα περάσουν μόνο από την επόμενη Γ.Σ.”;
Την περίοδο ακριβώς της αναπροσαρμογής των συντάξεών μας, από την επικείμενη εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016, η ανεύθυνη στάση της ΚΙΣΥΕΤ, αλλά και της ΕΣΑΚ, οδηγούν το ΣΣΕΜ σε μια αμφιλεγόμενη εκλογική διαδικασία! Μπορεί αλήθεια, ένα απαξιωμένο Δ.Σ. να αποτελέσει αιχμή της αντίδρασής μας; Ποιος λοιπόν φίλοι “αγωνιστές” της ΚΙΣΥΕΤ “αποφάσισε να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις” και “οδηγεί άμεσα στο σταμάτημα των κινητοποιήσεών μας”; Δε νομίζετε ότι οφείλετε στους συναδέλφους κάποιες (σοβαρές επιτέλους) εξηγήσεις;

Η Γ.Σ. της 28.7.2016, θα πρέπει να αποτελέσει, για όλους τους παραπάνω λόγους, παράδειγμα προς αποφυγή. Οι αποφάσεις της είναι αποδεκτές, αλλά δε μας βρίσκουν απαραίτητα σύμφωνους. Κανείς δεν είναι ανεύθυνος για την πορεία του ΣΣΕΜ. Είναι επομένως σημαντικό ζήτημα η ενεργή συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η αδιαφορία, η παθητικότητα, όπως εξάλλου και η αόριστη και στείρα αμφισβήτηση, δεν αποτελούν λύση. Αντίθετα, συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και στην αύξηση των προβλημάτων. Μοναδική αξιόπιστη λύση είναι η κατάθεση συγκεκριμένων θετικών προτάσεων, σε ένα διαφανές και δημοκρατικό πλαίσιο που οφείλουμε να διαμορφώσουμε, όπου, μέσα από τη θεμιτή αντιπαράθεση, τον ουσιαστικό διάλογο, την ενδεχόμενη σύγκλιση και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε τη θεσμική και συλλογική λειτουργία του ΣΣΕΜ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, έφθασε η στιγμή να επιχειρήσουμε να τροποποιήσουμε το ισχύον Καταστατικό του ΣΣΕΜ, με στόχο να διευρύνουμε τη συμμετοχή των μελών του. Υπάρχουν όμως ανυπέρβλητα εμπόδια και δυσκολίες, που οφείλονται πρωτίστως στις ίδιες τις διατάξεις του, την αντιμετώπιση των οποίων οφείλουμε να διερευνήσουμε. Γεγονός που προϋποθέτει και συνεπάγεται τη δηλωμένη διάθεση και τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Προϋπόθεση όμως που, όπως έδειξε δυστυχώς η πρόσφατη εμπειρία, δε μπορεί θα θεωρηθεί δεδομένη για όλες τις πλευρές. Ο καθένας λοιπόν, ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ελπίζουμε, ενώ ο καθένας μόνος του αποτελεί εύκολη λεία. Είναι καιρός να αποδείξουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη.

Σημειώσεις:

[1] Στη Γ.Σ. της 28.07.2016 παραβρέθηκαν 342 συνάδελφοι, έναντι 537 το Μάιο 2016 και 543 το Μάιο 2015.
[2] … μεταφέρει εκτός Δ.Σ. την ευθύνη χάραξης του προγράμματος δράσης και των στόχων του ΣΣΕΜ, με κίνδυνο μάλιστα να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί ενδεχομένως και στη μικρή παρουσία των συναδέλφων & “Η Γ.Σ. μέσα στον Ιούλιο είναι δίκοπο μαχαίρι … μπορεί να παρεξηγηθούμε ότι αποφασίζουμε Γ.Σ. τώρα, για να μην συμμετέχει ο κόσμος. Εξάλλου τρέχουν ημερομηνίες για θέματα που οφείλουμε να παρακολουθήσουμε, οπότε η Γ.Σ. θα μπορούσε να γίνει το Σεπτέμβριο.” (χειρόγραφα πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. 5.7.2016)
[3] Η Γ.Σ. καταψήφισε τον Απολογισμό, χωρίς την τυπική ολοκλήρωση της παρουσίασής του, ώστε να ενημερωθούν τουλάχιστον οι παρόντες / παρούσες για το περιεχόμενό του!
[4] Η ΚΙΣΥΕΤ δήλωσε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26.7.2016, ότι δε συζητά απολογισμό και προϋπολογισμό και αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του οικονιμικού απολογισμού και προϋπολογισμού, δηλώνοντας μάλιστα στη Γ.Σ. ότι “δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. του Συλλόγου για συζήτηση”, ενώ η ΕΣΑΚ απουσίαζε δικαιολογημένα.
[5] Τα οποία μάλιστα δεσμεύτηκαν, για πρώτη φορά δημόσια, να μας χορηγήσουν σε επόμενο χρόνο, τόσο ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και ο Υπουργός Εργασίας.
[6] Βλέπε ψήφισμα Α, Πρακτικά Γ.Σ. 28.07.2016, σελίδα 81 & Ανακοίνωση ΣΣΕΜ 10.06.2016, που συντάχθηκε με συμμετοχή και της ΚΙΣΥΕΤ!
[7] Βλέπε παράγραφο 2 ψηφίσματος Γ.Σ., Πρακτικά Γ.Σ. 28.07.2016, σελίδα 21
[8] Το άρθρο 5 προβλέπει την αυτοδίκαιη απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με τη λήψη της σύνταξης.
eas.syntaxiouhon@gmail.com – f/b: ΕΑΣ Συνταξιουχων Εμπορικής Τράπεζας – eassyntaxiouhon.blogspot.gr

Written by antiracistes

Αυγούστου 29, 2016 at 7:51 πμ

Για το 35ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ

leave a comment »

Αναδημοσίευση από https://xanthoco.blogspot.gr/2016/06/35_10.html

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2016
Για το 35ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ
Την Παρασκευή 3.6.2016, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση (35ο Συνέδριο) της ΟΣΤΟΕ, χωρίς τη συμμετοχή, για μία ακόμη φορά, των αντιπροσώπων του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας και χωρίς τη συμμετοχή της ΕΣΑΚ, η οποία αποχώρησε οριστικά από την ΟΣΤΟΕ, δημιουργώντας σταδιακά τις κάθετες παραταξιακές δομές της, σε εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Το 35ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ, επιβεβαίωσε την τραγική κατάσταση του κινήματος των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, που το χαρακτηρίζουν, όσο ποτέ άλλοτε, η διάσπαση, ο κατακερματισμός, οι αντιφάσεις, η αδράνεια και η αναποτελεσματικότητα.
Μοναδική νότα αισιοδοξίας, η παρουσία του αριστερού ιταλικού συνδικάτου συνταξιούχων C.G.I.L.-S.P.I., που απηύθυνε και υπόμνημα στην ελληνική κυβέρνηση μέσω του ΣΥΡΙΖΑ. Η παρουσία των Ιταλών συντρόφων / συντροφισσών, όπως επέμεναν να μας αποκαλούν, ήταν μια ανάσα ζωντάνιας, απέναντι στο αδιάφορο και ψυχρό κλίμα της συνέλευσης της ΟΣΤΟΕ.

Η λογική που κυριάρχησε στις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των παρατάξεων, περιορίστηκε στην προσπάθεια να αποδείξουν εάν, για τη συνεχιζόμενη δυσμενή εξέλιξη των ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, φταίνε περισσότερο οι προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις ή η σημερινή και εάν τα προβλήματα δημιουργήθηκαν αίφνης το τελευταίο διάστημα ή ξεκίνησαν πολύ νωρίτερα.
Δεν είναι ασφαλώς το ίδιο να συγκρίνεις μια κυβέρνηση που ανέλαβε σε κατάσταση επιτήρησης και υπέστη μια συντριπτική ήττα, στην προσπάθειά της να διαπραγματευτεί τα στοιχειώδη, με τις κυβερνήσεις που οδήγησαν οι ίδιες στην επιτήρηση, υιοθετώντας πλήρως και συνεχίζοντας να υιοθετούν ακόμη και σήμερα ως αντιπολίτευση, τις νεοφιλελεύθερες ευρωπαϊκές πολιτικές της λιτότητας.
Επειδή όμως όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα και όχι από τις προθέσεις, οφείλουμε να δεχθούμε ότι ο Ν. 4387/2016, σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά δικαιώματα, είναι χειρότερος από τους προηγούμενους σχετικούς μνημονιακούς νόμους, αφού καταργεί θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα.
Καλώς εχόντων λοιπόν των πραγμάτων, και επειδή δεν είμαστε διατεθειμένοι να μετατραπούμε σε αγωνιστικούς απεργοσπάστες, ερυθροφρουρούς και απολογητές των κυβερνητικών επιλογών, όπως συνέβη στο απώτερο και στο πιο πρόσφατο παρελθόν, θεωρούμε ότι, βασικό θέμα του συνεδρίου θα έπρεπε να είναι η διασφάλιση της αυτονομίας του σ.κ. από κυβέρνηση και αντιπολίτευση και κυρίως, η διερεύνηση των τρόπων αντιμετώπισής των αρνητικών συνεπειών που επέφερε ο πρόσφατος νόμος.

Ακριβώς όμως γιαυτό το ζήτημα, δεν έγινε καμία απολύτως ουσιαστική συζήτηση, ούτε υπήρξε απόφαση του συνεδρίου. Η ανεπαρκής ηγεσία της ΟΣΤΟΕ, παραμένοντας σε ρητορικές εκθέσεις ιδεών, με την αστεία δικαιολογία ότι δίνει το λόγο στους συλλόγους που θίγονται περισσότερο (λέγε με ΕΤΑΤ), απέδειξε απλά, όπως άλλωστε και η ηγεσία της ΟΤΟΕ, ότι είναι ανίκανη να παίξει τον ηγετικό της ρόλο και να αναγάγει σε γενικό πρόβλημα του κλάδου το επιμέρους π.χ. πρόβλημα του ΕΤΑΤ, ή / και αντίθετα, να εξειδικεύσει σε επιμέρους, το γενικό πρόβλημα περικοπής των συντάξεων, δημιουργώντας ένα κλίμα εφησυχασμού σε πολλούς ανυποψίαστους συνταξιούχους.

Τη χαρακτηριστική εξάλλου αντίφαση “αγωνιστικής” ρητορικής και πλήρους αδράνειας, αλλά και το αδιέξοδο των ηγετικών ομάδων των συνδικαλιστικών οργανώσεών, τα εξέφρασε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ο πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ, ο οποίος, αφού αναρωτήθηκε, χωρίς το παραμικρό ίχνος αυτοκριτικής, για το βαθμό καταξίωσης και αποτελεσματικότητας του σ.κ., μας εξομολογήθηκε ότι “το σ.κ. είναι σε δύσκολη κατάσταση” και ότι “μπορεί να θέλει, αλλά δε μπορεί”!
Μα το ίδιο ακριβώς πρόεδρε, επικαλείται και η κυβέρνηση! Επομένως, όλα καλά και ωραία; Ποια λοιπόν είναι η διαφορετική πρόταση του σ.κ. και τι ακριβώς κάνει για να αντιμετωπίσει αυτή την αρνητική κατάσταση στην οποία το οδηγήσατε;

Τα παραπάνω, αποδεικνύουν για πολλοστή φορά ότι το μοντέλο του εξαρτημένου, πελατειακού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, που εξακολουθούν να υπηρετούν απαθείς και ατάραχες και με τη δική μας ανοχή, οι ηγεσίες του σ.κ. συνταξιούχων και εργαζομένων, έχει ξεπεραστεί πλέον και είναι αναστίστοιχο με τις σημερινές ανάγκες μας, πλήρως απαξιωμένο, αναξιόπιστο και αναποτελεσματικό.
Δε μπορείς να πείσεις σήμερα, καταγγέλλοντας φραστικά αυτό που ανέχτηκες και υπηρέτησες χθες. Οι σημερινές αναξιόπιστες συνδικαλιστικές ηγεσίες, έχουν κατ επανάληψη συνταχθεί, λόγω και έργω, συνεχίζοντας ακόμη και σήμερα να ταυτίζονται σε κάθε ευκαιρία, με τις κυβερνήσεις και τους πολιτικούς φορείς της νεοφιλελεύθερης αφήγησης, οδηγώντας το εργατικό και συνταξιουχικό κίνημα σε πλήρες αδιέξοδο. Ποιος / ποια αλήθεια εμπιστεύεται σήμερα αυτές τις ηγεσίες, που αποδείχθηκαν ανίκανες να οργανώσουν και να συντονίσουν τις στοιχειώδεις αναγκαίες πρωτοβουλίες, που οφείλουν να αναλάβουν τα σωματεία για τη διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας;

Σήμερα λοιπόν, την εποχή ακριβώς της μεγάλης ήττας, της απογοήτευσης, της πολυδιάσπασης και του κατακερματισμού του σ.κ., που προκαλεί η επέλαση της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, η οποία καθιστά επιπλέον ολοφάνερη την ανεπάρκεια και την αναποτελεσματικότητα του υφιστάμενου κυρίαρχου συνδικαλιστικού μοντέλου, γίνεται πλέον επιτακτική η ανάγκη να ενισχύσουμε την αυτόνομη λειτουργία του σ.κ. σε όλα τα επίπεδα και να διασφαλίσουμε τη συλλογική και αποτελεσματική προώθηση των δίκαιων αιτημάτων και των διεκδικήσεών μας.
Ο καθένας και η καθεμιά, οφείλει προσωπικά να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση. Υπεύθυνοι για τα σημερινά αδιέξοδα δεν είναι μόνο όσοι και όσες πήραν τις λάθος αποφάσεις και έκαναν τις λάθος επιλογές. Εξίσου υπεύθυνοι είναι και όσοι / όσες αδιαφόρησαν και δε συνέβαλαν, στο μέτρο των δυνατοτήτων και των δυνάμεών τους, στην αντιμετώπιση των λανθασμένων αποφάσεων και επιλογών, περιμένοντας παθητικά τις μαγικές λύσεις και παριστάνοντας σήμερα εκ του ασφαλούς, τους τιμητές των πάντων.

Δυστυχώς, το 35ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ πέρασε απαρατήρητο. Δεν πρόσθεσε κάποιο νέο στοιχείο στον αγώνα που οφείλουμε να συνεχίσουμε, για τη διασφάλιση των θεμελιωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας, με προοπτική τη διεκδίκηση ενός ενιαίου και αξιόπιστου συστήματος κοινωνικής ασφάλισης για όλους.

Πεύκα, 10.06.2016

Written by antiracistes

Ιουνίου 15, 2016 at 3:27 μμ

Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων προς τους βουλευτές: Η υπερψήφιση των περικοπών θα επιφέρει συνταξιοκτόνες διατάξεις στο επερχόμενο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και θα βαρύνει καθέναν προσωπικά εσαεί στο οικογενειακό, τοπικό και κοινωνικό του περιβάλλον καθώς και στον Ελληνικό λαό.

leave a comment »

Κυρίες και κύριοι βουλευτές,
Το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων εν όψει της συζήτησης στη Βουλή και της ψηφοφορίας επί του σχεδίου κύρωσης του κρατικού προγραμματισμού για το έτος 2016 και σε ότι αφορά την αναζήτηση 1,8 δις εκ των περικοπών δαπανών της κοινωνικής ασφάλισης δηλ. κυρίως περικοπές και μειώσεις περαιτέρω των συντάξεων προς εκπλήρωση των όρων του πρώτου μνημονίου, θεωρεί επιβεβλημένο να σας ενημερώσει επί του θέματος παραθέτοντας τις απόψεις μας που οδηγούν στο λογικό συμπέρασμα της μη περαιτέρω μείωσης των συντάξεων.
Οι απόψεις μας επιπρόσθετα αποδεικνύουν ότι σήμερα δεν υφίσταται κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα αφού και τα τελευταία ίχνη της αφαιρέθηκαν την πρόσφατη πενταετία με διατάξεις 17 και πλέον νόμων και αφού ό το ίδιο διάστημα δαιμονοποιήθηκαν οι συνταξιούχοι και οι συντάξεις για όλο το οικονομικό πρόβλημα της χώρας.
Αυτό επί του προκειμένου μεταφράζεται σε μειώσεις των κυρίων συντάξεων άνω των1000€/μήνα σε ποσοστό και πέραν του 50%, στις συντάξεις κάτω των 1000/€μήνα σε μείωση 14%.
Επίσης οι επικουρικές συντάξεις μειώθηκαν κατά ποσοστό 30 – 60%.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι, έως τώρα τα τελευταία 5 χρόνια, επιτεύχθηκε το ακατόρθωτο, δηλαδή η αυτοχρηματοδότηση των κυρίων συντάξεων άνω των 1000€ μέσω των περικοπών, η μερική χρηματοδότηση των λοιπών και η αυτοχρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων.
Επομένως τι άλλο ζητούν από εμάς; Αν από το υπόλοιπο ποσό των συντάξεων αφαιρέσουμε τις πρόσθετες πολλαπλές οικονομικές υποχρεώσεις (ΕΝΦΙΑ, εξυπηρέτηση δανείων κλπ) αλήθεια σκεφτήκατε τι απομένει για το περίφημο ελάχιστο όριο διαβίωσής μας. Γι’ αυτό το λόγο το μεγαλύτερο ποσοστό των συνταξιούχων διαβιεί κάτω από το ελάχιστο όριο διαβίωσης δηλαδή είναι στη ζώνη της φτώχειας. Ανατρέξτε στα συσσίτια της εκκλησίας και θα το διαπιστώσετε, αφού τα ΜΜΕ έχουν προφανώς εντολές μόνο να λοιδορούν τους συνταξιούχους, να τους τρομοκρατούν κάθε μήνα ότι δεν θα βρουν στο λογαριασμό τις συντάξεις τους, συμβάλλοντας έτσι στην δημιουργία κλίματος για λήψη περαιτέρω οικονομικών μέτρων.
Εδώ είμαστε υποχρεωμένοι να σας υπενθυμίσουμε ότι τον πλούτο αυτής της χώρας,
• εμείς τον δημιουργήσαμε με τη σκληρή εργασία μας για δεκαετίες,
• εμείς δημιουργήσαμε τις υπεραξίες και τα κέρδη, που κατά αυτά τα έτη της κρίσης, οι επιτήδειοι της ολιγαρχίας,
αφού τα ενθυλάκωσαν μη φορολογούμενοι, τα εξήγαγαν λαθραία στο εξωτερικό και τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ το δημόσιο χρέος.
Εμείς κατά το παρελθόν και σήμερα υπήρξαμε και είμαστε οι φοροδότες του κράτους τόσο ως άμεσα όσο και έμμεσα φορολογούμενοι ενώ οι ολιγάρχες όλο θα ελεγχθούν ή ελέγχονται για το θεαθήναι άνευ οικονομικού αποτελέσματος. Εμείς όχι από απρονοησία, αλλά από αγάπη για τη χώρα μας, επενδύσαμε τα χρήματά των κόπων της οικογενειακής μας εργασίας 70 – 80 χρόνων σε ακίνητη περιουσία που υπερφορολογείται, στα χρηματιστήρια που μας τα φάγανε, καταθέσαμε τις οικονομίες μας στις ληστρικές τράπεζες που δεν μας δίδουν τοκοφορία αλλά μας επέβαλαν και capital controls, τοποθετήσαμε το εφ άπαξ που εισπράξαμε σε ομολογά δημοσίου που τα κουρέψατε κ.λ.π
Σήμερα εμείς έχουμε οδηγηθεί στην πλέον δεινή οικονομική θέση, εμείς ζούμε στην ανασφάλεια κάθε ημέρα και λόγω διάλυσης του υγειονομικού συστήματος εμείς καλούμεθα να πληρώνουμε στα νοσοκομεία τα υλικά νοσηλείας μας ή εκβιαζόμενοι να συντηρούμε την ιατρική παραοικονομία.
Αλήθεια μπορούν οι συνταξιούχοι να σηκώσουν όλο αυτό το οικονομικό βάρος για όλους; Ασφαλώς όχι. Τί πρέπει λοιπόν να γίνει;
Εσείς σκέπτεστε στα αλήθεια να αγγίξετε τους ανέγγιχτους ολιγάρχες;
Εσείς σκέπτεστε στα αλήθεια να πάρετε κανένα οργανωτικό μέτρο ώστε να βρείτε τον παράνομο και αφορολόγητο πλούτο; ή σκέπτεστε άκριτα, αβασάνιστα, ανάλγητα και συναινείτε στην τελική λύση του ζητήματος, δηλαδή εξαφάνιση (ευτελισμό) των συντάξεων που θα οδηγήσει σύντομα στη βιολογική πλέον εξόντωση των συνταξιούχων, δημιουργώντας ταυτόχρονα και μια παγκόσμια πολιτική πρωτοτυπία με τη λήψη απόφασης μέσω δημοκρατικής διαδικασίας που επιφέρει Εθνική Εκκαθάριση Συνταξιούχων.
Φυσικά αυτό δεν αποτελεί κοινωνική δικαιοσύνη, ούτε πρέπει να αφήνει αδιάφορους και πολύ περισσότερο να τιμά όσους αποφασίζουν για μας δίχως να έχουν ουδεμία πολιτική εξουσιοδότηση εκ μέρους μας γι’ αυτά τα μέτρα. Σε καμία περίπτωση δεν είπαμε «ναι σε όλα» και το γνωρίζετε πολύ καλά αυτό. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα αποφασίσετε αποτρεπτικά των συνταξιοκτόνων μέτρων.
Εμείς στα πλαίσια των δημοκρατικών δικαιωμάτων μας θα σας κρίνουμε ή επιβραβεύσουμε αναλόγως των αποφάσεων σας επί του θέματος, του πολίτικου θάρρους σας.
Η χώρα το γνωρίζετε καλύτερα παντός άλλου δεν κινδυνεύει από τους συνταξιούχους. Κινδυνεύει από όσους ανενόχλητα «σφυρίζουν κλέφτικα» σχεδιάζοντας για τους εαυτούς τους το «μεγάλο δείπνο» του αύριο δίχως Ελληνικό λαό, αλλά με μακρόθεν ορώντες επαίτες.
Παρά την ηλικία μας, με την εμπειρία μας, την αγωνιστική μας διάθεση, θα σταθούμε όρθιοι και θα διεκδικήσουμε τα αναφαίρετα δικαιώματά μας. Αυτά μας τα δικαιώματα που κατακτήθηκαν και στέριωσαν μέσα από ματωμένους λαϊκούς αγώνες κατοχυρώθηκαν με το άρθρο 22 παρ. 5 του Συντάγματος και καμία κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν μπορεί να ανατρέψει πρακτικά ή ουσιαστικά, άμεσα ή έμμεσα, το δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης (ΣΤΕ ολομ. 5024/87) ώστε το κράτος πρέπει να εγγυάται τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος και να καλύπτει τα ελλείμματά του, προκειμένου το επίπεδο διαβίωσης των συνταξιούχων να μην αποκλίνει σημαντικά από εκείνο που απολάμβαναν πριν την συνταξιοδότησή τους.
Τα ανωτέρω προκύπτουν και από την 102 ΔΣΕ (άρθρο 66 παρ. 8) και από τον Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλισης (άρθρο 65 παρ. 1) της Ε.Ε.
Επομένως οι συνεχείς περικοπές των συντάξεων που εκμηδενίζουν κάθε ανταποδοτικότητα των καταβληθέντων εισφορών εκτός και αν ο περιορισμός της στο 40% θεωρηθεί ικανοποιητική ανταποδοτικότητα κάτι που όμως κρίθηκε ότι είναι μη σύννομο και αντισυνταγματικό από το ΣΤΕ με τις πρόσφατες αποφάσεις του( 2287/15 κ.α.)
Βεβαίως αντί των παρανόμων περικοπών συντάξεων προκύπτει το ερώτημα που πάντως δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι να απαντήσουμε ποιος θα πληρώσει τα ελλείμματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Εμείς απαντάμε ότι τα ελλείμματα τα δημιούργησε εν επίγνωση του το κράτος, διότι πάντοτε επισήμως ή ανεπισήμως λεηλατούσε τα αποθεματικά των φορέων, ιδιαίτερα των ταμείων ασφάλισης μισθωτών, π.χ. κυβέρνηση Μεταξά 1937 – 1940, γερμανική κατοχή 1940 – 1944, ασκούμενες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας πέρα από καταστατικές διατάξεις ασφαλιστικών φορέων 1955 – 2010, μηδέποτε εξόφληση υποχρεώσεων του κράτους προς ασφαλιστικούς φορείς, αντίθετα εν όψει ένταξης στην ΟΝΕ λογιστικός μηδενισμός δεκάδων δις υποχρεώσεών του, ομόλογα και κούρεμα αυτών, υποχρεωτική χρηματοδότηση χρηματιστηρίου μέσω αγοράς μετοχών και απώλεια μεγάλων ποσών, άτοκη εκμετάλλευση κεφαλαίων από τράπεζες και έντοκος δανεισμός τους στις επιχειρήσεις, που όχι μόνο δεν αύξησαν τα οικονομικά των ταμείων, αντίθετα εκατοντάδες δις δραχμές χρέη συσσώρευσαν σ’ αυτό και την δεκαετία του 90 διαγράφηκαν, υπέρογκα επιτόκια δανεισμού 30% του ΙΚΑ από τράπεζες κλπ.
Επομένως η επελθούσα οικονομική κρίση βρήκε δίχως δεκάδες δις € αποθεματικά που έπρεπε να υπήρχαν τα ασφαλιστικά ταμεία και η ανεργία επέτεινε το πρόβλημα.
Ως εκ τούτου η όλη οικονομική οργάνωση του κράτους, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η εμμονή αν όχι ανοχή σε ξεπερασμένες μεθόδους υπολογισμού των εισφορών (εργοδοτών και μισθωτών, αυτοαπασχολούμενων) η πλήρης αδυναμία ελέγχου της εισφοροδιαφυγής, εισροαποφυγής, μη πληρωμής εισφορών δεν μπορεί να αποτελούν το άλλοθι για λήψη και νέων επαχθών μέτρων σε βάρος συνεχώς των συνταξιούχων.
Ήδη από προχθές θα έπρεπε επιτέλους να έχουν βρεθεί σ’ αυτά τα προβλήματα λύσεις και όχι να ακολουθείται η συνήθως οδός των περικοπών.
Είναι γεγονός ότι η οικονομική ολιγαρχία μεσούσης της κρίσης διατείνεται ότι η ύπαρξη ασφαλιστικού συστήματος με καταβολή εργοδοτικών εισφορών παρεμποδίζει την ανάπτυξη, ελαχιστοποιεί τα κέρδη της. Η απάντηση είναι ότι και σε περίπτωση ευημερίας και κερδοφορίας τους πάλι συσσώρευαν χρέη προς την κοινωνική ασφάλιση διότι η αυτοχρηματοδότηση εκ της μη πληρωμής των εισφορών ήταν προς το συμφέρον τους. Εξάλλου η γενναία μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους τη τελευταία τριετία κατά 30% και των εισφορών ΙΚΑ κατά 8% δεν απέδειξε ότι βελτίωσε τις επιδόσεις τους ούτε τις επενδύσεις τους, ούτε την απασχόληση. Τι επιτέλους θέλουν ακόμη; Πειναλέους, ανασφαλείς, γονυπετείς εργαζόμενους και νεκρούς συνταξιούχους;
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι, τελικά το κόστος κοινωνικής ασφάλισης το πληρώνουν τα συνήθη και μοναδικά υποζύγια του κράτους δηλ. μισθωτοί και συνταξιούχοι αφού το εργοδοτικό κόστος ασφάλισης συμποσούται στο κόστος των προϊόντων οπότε ως καταναλωτές το πληρώνουμε εμείς, ως ατομική εισφορά μισθωτών το πληρώνουμε πάλι εμείς, συμμετοχή του κράτους στην κάλυψη των ελλειμμάτων πάλι το πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι, επομένως προς τι σήμερα οι διάφορες αβανταδόρικες δηλώσεις των εργοδοτικών ενώσεων για πλήρη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης.
Νομίζουν ότι δίχως το αίσθημα της ασφάλειας που εγγυάται η κοινωνική ασφάλιση μπορεί να αποδώσουν οι εργαζόμενοι, νομίζουν ότι δίχως την στοιχειωδώς δίκαιη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και την αναλογική συμμετοχή τους σ’ αυτή, μπορούν να υπάρξουν, να επιχειρούν, να κερδίζουν, νομίζουν ότι δίχως την κοινωνική αλληλεγγύη θα ζούμε σε μια ασφαλή κοινωνία. Δεν εκτιμούμε ότι τα εννοούν αυτά αλλά θέλουν να συνεχιστούν τα μέτρα σε βάρος των ασθενέστερων, προσδοκώντας περαιτέρω μείωση αμοιβών και εκβιάζοντας για τις επενδύσεις και ανάπτυξη, λησμονώντας ότι η ανάπτυξη για να συντελεστεί απαιτεί ασφάλεια, αισιοδοξία, συμβολή όλων των συντελεστών.
Ήδη διαρρέουν κάποια επαχθή σενάρια που πρόκειται να παρουσιαστούν προσεχώς ως σχέδια νόμου πάλι για τη σωτηρία της κοινωνικής ασφάλισης βελτιωτικά πάντοτε – αν είναι δυνατόν – της γνωστής μεταρρύθμισης του 2010, που θέλουν να μετατρέψουν οριστικά το ασφαλιστικό σύστημα σε κάτι άλλο, που θα διεκδικεί και πρώτη παγκόσμια εφαρμογή κατά τα σχέδια των εμπνευστών τους. (οράτε πόρισμα 12 σοφών έτους 2015) Προαπαιτούμενο αυτών είναι η περαιτέρω μείωση των συντάξεων που φημολογείται ότι θα συντελεστεί δια της προσθέσεως πλέον- αφού έχουν ήδη μειωθεί σημαντικά- της κύριας και επικουρικής σύνταξης και νέες περικοπές επ’ αυτών ώστε το άθροισμά τους τελικά να μην υπερβαίνει τα 1000€/μήνα.
Αν αναλογιστούμε ότι η επικουρική σύνταξη λίαν προσεχώς με τη ρήτρα βιωσιμότητας του άρθρου 39 του ν. 4052/12 και δίχως φυσικά κάλυψη των ελλειμμάτων των αντίστοιχων φορέων θα απαξιωθεί και δεν θα επαρκεί ούτε για «κερί στην εκκλησία» κατά το κοινώς λεγόμενο. Βεβαίως ούτε η προφανής αντισυνταγματικότητα θα εμποδίσει την εφαρμογή των μέτρων αφού επανειλημμένα έχει παραβιαστεί το σύνταγμα και κανείς δεν νοιάζεται για αυτό. Όμως αν αυτό είναι νόμιμα εφικτό, τότε γιατί δεν ανακαλούνται όλοι οι χαριστικοί νόμοι, διατάξεις, προνόμια κλπ υπέρ της ολιγαρχίας για το παρελθόν, γιατί δεν ανακαλούνται οι διάφοροι νόμοι περί παραγραφής των οικονομικών εγκλημάτων πολιτικών κλπ επώνυμων εξουσιαστών. Φυσικά δεν περιμένουμε απάντηση, αλλά ας γνωρίζετε ότι η κοινωνία έχει ορισμένα όρια αντοχής και ανοχής. Κανείς όμως να μη θεωρεί δεδομένο την «οιονεί ύπνωσή της» από τη προπαγανδιστική καθοδήγηση στρατευμένων του οικονομικού κατεστημένου συμπεριλαμβανόμενων και ακαδημαϊκών, καθηγητών ΑΕΙ, επώνυμων επιστημόνων, μεγαλο-δημοσιογράφων κλπ που αντί να ομιλούν εξ ονόματος του λαού και για το λαό στηρίζουν απροκάλυπτα την ολιγαρχία. Αν δεν μπορούν να είναι ηγέτες ας μην είναι τουλάχιστον προπαγανδιστές του «Ελληνικού θαύματος της δυστυχίας».
Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε πιστεύουμε ότι οι πολιτικοί και οι περί αυτών που σπαταλούν όλη τη φαιά τους ουσία και εξυπνάδα στο πως θα λύσουν το οικονομικό πρόβλημα της χώρας μόνο με περικοπές συντάξεων κλπ κοινωνικών δαπανών, θα ήταν ωφελιμότερο αν καταγίνονταν με ρηξικέλευθα οργανωτικά μέτρα που θα προσέδιδαν ταχύτητα στην οικονομία, θα εμπέδωναν την κοινωνική αλληλεγγύη.
Ένα τέτοιο μέτρο θα ήταν ο εξυπαρχής σχεδιασμός ενός πραγματικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, απαλλαγμένο από όλες τις διαμαρτίες του παρελθόντος, απαλλαγμένο από πολιτικές παρεμβάσεις, πολιτικές σκοπιμότητες, επιβαρύνσεις προνοιακών πολιτικών. Ένα σύστημα βασισμένο στον απόλυτο σεβασμό διαχείρισης των αποθεματικών του, την ορθολογική και με επιστημονικούς όρους διοίκηση του και προ παντός βασισμένο στον σεβασμό των δικαιωμάτων των γενεών (εργαζομένων – συνταξιούχων) και την έμπρακτη σφυρηλάτηση της κοινωνικής αλληλεγγύης.
Δεν ονειρευόμαστε αλλά εκ της εμπειρίας μας τονίζουμε ότι είναι εφικτό και η κατάλληλη συγκυρία γι’ αυτό. Ας μην ξεχνούμε ότι τόσο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης τύπου BISMARK στη Γερμανία το τέλος του 19ου αιώνα(1881), όσο και το σύστημα τύπου BENERΙDGE στην Αγγλία το μέσον του 20ου αιώνα(1942) δημιουργήθηκαν όταν οι χώρες αυτές ήταν σε εμπόλεμη κατάσταση, οι κάτοικοί τους διαβιούσαν σε ανασφάλεια, φτώχεια, αβεβαιότητα ,αλλά οι πολιτικοί τους είχαν οράματα, στόχους, προοπτικές, ήθελαν πραγματικά περισσότερη ασφάλεια, ευημερία, ευτυχία για όλους τους πολίτες και πράγματι το πέτυχαν ώστε οι λοιποί λαοί να έχουν μέχρι σήμερα ως πρότυπα αυτά τα συστήματα. Όμως και στη χώρα μας σε πολύ χειρότερες περιόδους από ότι σήμερα με τους νόμους 5733/32 και 6298/34 ιδρύθηκε για το λαό ένα γνήσιο και βιώσιμο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το ΙΚΑ που η οικονομική ολιγαρχία το χαρακτήρισε βόμβα στα θεμέλιε της αστικής τότε κοινωνίας και έκανε τα πάντα μέχρι το 2010 προκειμένου να το διαλύσει αφού προηγούμενα κατέφαγε ποικιλοτρόπως τα οικονομικά του.
Ως εκ τούτου στη χωρά μας δεν έχουμε πλέον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης παρά μόνο κατά ευφημισμό της ασφάλισης γιατί το έχουμε μετατρέψει σε σύστημα κοινωνικής ασφάλειας με περικοπές παροχών για τους ασφαλισμένους του και δικαιούχους συνταξιούχους και προσπάθεια μέσω αυτού να λύσουμε προβλήματα υγείας- πρόνοιας όλου του πληθυσμού με άδεια κρατικά ταμεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Σήμερα τα πρώτα θύματα αυτών των εσκεμμένων ανόητων αλλαγών είναι οι συνταξιούχοι και σύντομα οι σημερινοί εργαζόμενοι που δεν θα έχουν να ελπίζουν σε τίποτα, να περιμένουν ως πολίτες στο μέλλον τίποτα από το κράτος. Το αποτέλεσμα δυστυχία, δυσπραγία, απογοήτευση, αδιαφορία, μετανάστευση, υπογεννητικότητα, υποκατάσταση πληθυσμού από αλλογενείς, μετατροπή της περιφανής Ελλάδας από κυρίαρχο κράτος σε επαρχία της Ευρώπης υπό πολιτική-διοικητική κηδεμονία.
Για αυτό σας καλούμε να κάνετε κάτι για το καλό του πληθυσμού, για τη χώρα μας ,διότι η κατεύθυνση που κινείται το πολιτικό σύστημα την τελευταία πενταετία είναι όχι μόνο προς λάθος κατεύθυνση, αλλά έχει πλέον παράγει λάθος αποτέλεσμα και έπονται τα χειρότερα.
Η ομάδα που εκπροσωπούμε και είναι το 26%του συνολικού πληθυσμού, οι συνταξιούχοι βρισκόμαστε στην πλέον αδύναμη θέση διότι για βιολογικούς λόγους αδυνατούμε στη συντριπτική μας πλειοψηφία να εργαστούμε, αδυνατούμε να μεταναστεύσουμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε τη μεταδιδόμενη ως γάγγραινα δυστυχία στις οικογένειές μας (παιδιά – εγγόνια) αλλά και σε όλη την κοινωνία. Η εμπειρία, οι γνώσεις, η ηλικία μας, μας επιτρέπουν να σας προτρέψουμε για ωριμότερες ορθολογικές σκέψεις και αποφάσεις.
Ήδη έχετε όλα τα δεδομένα για να εκτιμήσετε τη μέχρι τώρα πορεία και απόδοση των ληφθέντων μέτρων.
Οι αιθεροβάμονες και ηττοπαθείς δεν μπορεί πλέον να προσφέρουν τίποτε περισσότερο στη χώρα από την περαιτέρω ολοκληρωτική απορρύθμιση σε όλους τους τομείς της. Αντίθετα απαιτούνται γενναίες αποφάσεις, θάρρος και περίσκεψη.
Ας μην θυσιάσετε στο βωμό σκοπιμοτήτων την κοινωνική ασφάλιση, μην δεχθείτε περαιτέρω μειώσεις και περικοπές των συντάξεων όπως προβλέπει κατά ποσό 1,8€ δις το προσχέδιο του προϋπολογισμού.
Η υπερψήφιση των προαναφερόμενων περικοπών θα επιφέρει συνταξιοκτόνες διατάξεις στο επερχόμενο νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό και θα βαρύνει καθέναν προσωπικά εσαεί στο οικογενειακό, τοπικό και κοινωνικό του περιβάλλον καθώς και στον Ελληνικό λαό.

Σας προτρέπουμε.
Καταψηφίστε τις σχετικές διατάξεις.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικόλαος Χατζόπουλος Πόπη Μουρίκη

Written by antiracistes

Δεκεμβρίου 2, 2015 at 10:37 πμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2015

leave a comment »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ 2015 ΕΚΛΟΓΕΣ 2012
ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΑΚ 663 3 30,55 -32,35 980 4 41,16
ΔΗ.ΣΥ.Ε 427 2 19,68 -10,86 479 2 20,11
ΕΣΑΚ 198 1 9,12 -46,63 371 2 15,58
ΕΑΣ.Σ 283 1 13,05 35,41 209 1 8,77
ΚΙ.ΣΥ.ΕΤ 393 2 18,11 _ _ _
ΑΔΗΠ 191 0 8,8 9,77 174 _ 7,30
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ 168 _ 7,05

Αντίγραφο PDF του ΕΚΛΟΓΕΣ 2015_ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Written by antiracistes

Ιουνίου 16, 2015 at 8:47 πμ

Ανακοίνωση Νο6 της ΕΑΣ Συνταξιούχων – Τι είναι και τι θέλει η ΕΑΣ-Σ

leave a comment »

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Συνταξιούχων, ΕΑΣ.Σ, είναι Αυτόνομη,
Ταξική, Δημοκρατική και Αγωνιστική συνδικαλιστική κίνηση.
Στόχος μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων των συνταξιούχων – μελών του
Συλλόγου μας αλλά και όλων των συνταξιούχων, από θέση αυτονομίας σε σχέση με
την κυβέρνηση και τα κόμματα.
Έχουμε κατακτήσει μέσα από τις εμπειρίες του συνδικαλιστικού κινήματος την μη
εξάρτηση από κόμματα, σεβόμαστε τον ρόλο τους, καθώς και τις προσωπικές
ιδεολογικοπολιτικές επιλογές κάθε συνταξιούχου. Θα παραμείνουμε απέναντι και
μαχητικοί σε όσους λεηλατούν τα δικαιώματά μας, τη σύνταξή μας, τη ζωή μας.
Απέναντι σε οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα επιχειρήσει να μας πάρει πίσω ό,τι
μέχρι τώρα με αγώνες κερδίσαμε.
 Απαιτούμε και διεκδικούμε το ΕΤΑΤ να παραμείνει ως έχει (ως προς την
νομική του μορφή) και
Να συμμορφωθεί άμεσα η Alphabank με την καταβολή των προβλεπόμενων
από τον νόμο ποσών για τις «εθελούσιες» εξόδους. Θα συνεχίσουμε, ως
το τέλος, να ασκούμε πίεση στην κυβέρνηση για την επίσπευση των
διαδικασιών καταβολής των ποσών αυτών.
 Απαιτούμε και διεκδικούμε τον Κοινωνικό Χαρακτήρα της Ασφάλισης χωρίς
επαγγελματικά ταμεία.
 Απαιτούμε και διεκδικούμε την επαναφορά των απωλειών στις συντάξεις
λόγω των μνημονιακών νόμων.
 Λέμε ΟΧΙ σε περαιτέρω μείωση των συντάξεων (κύριας – επικουρικής).
 Απαιτούμε και διεκδικούμε την επαναφορά των δώρων Χριστουγέννων –
Πάσχα – Επιδόματος Αδείας.
 Να αποκατασταθούν οι ζημίες των αποθεματικών του ΕΤΑΤ με το PSI.
 Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων σε όλους τους
συνταξιούχους του ΤΕΑΠΕΤΕ με βάση το καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ.
 Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

leave a comment »

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΣΕΜ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΝ. ΥΠ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8 – 7ος ΟΡΟΦΟΣ
ΤΗΛ.:2105222813 – FAX:2105222864

ΠΡΟΣ
Αθήνα 27/03/2015 Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
Α.Π. 2413 Κοινωνικής Ασφάλισης
Κο Δημήτριο Στρατούλη

Κύριε Υπουργέ,

Με την επιστολή μας θα θέλαμε να σας εκθέσουμε μερικά από τα φλέγοντα προβλήματα των Συνταξιούχων μας των οποίων η επίλυση εκκρεμεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση και να ζητήσουμε εκ νέου συνάντηση μαζί σας (προηγούμενη αίτηση μας από 3/2/2015) για μια διεξοδικότερη ανάλυση των αιτημάτων μας και την οριστική επίλυση τους.

Α) Η άδικη παρακράτηση από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) των συντάξεων που λαμβάνουν σε υποκατάσταση της Κύριας Ασφάλισης (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς)οι Μητέρες με ανήλικο παιδί της Εμπορικής Τράπεζας ,οι οποίες εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.3863/15-7-2010 αρθ.10 παρ.17 περ.β.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη δόθηκε η δυνατότητα στις γυναίκες –μητέρες που ήταν ασφαλισμένες μέχρι 31/12/1992 εφόσον μέχρι την 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει 5500 ένσημα και είχαν ανήλικο παιδί , αλλά δεν είχαν την προβλεπόμενη ηλικία, όταν κλείσουν το 55ο έτος της ηλικίας τους να συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χωρίς να εξετάζεται αν κατά την συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συντρέχει ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού. Το μείζον θέμα ανέκυψε όταν το ΕΤΕΑ( κλιμάκιο του ΤΕΑΠΕΤΕ) παρέλειψε να γνωστοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα, τις μητέρες που είχαν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του ν.3863/15-7-2010 για την ημερομηνία θεμελίωσης και την υποχρέωση άσκησης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος καθώς και την διαδικασία απονομής της σύνταξης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (παρ. 6 αρθ.10) και να ορίσει το χρόνο και τον τρόπο έναρξης της μείωσης της μηνιαίας συνολικής σύνταξης ( παρ.8 και 4 αρθ.10 ) όπως πράττει σε άλλους συνταξιούχους που θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους σύνταξης από το ΙΚΑ –ΕΤΑΜ. Αντίθετα εκ των υστέρων αποστέλλει επιστολές στις μητέρες και απαιτεί να επιστραφούν ποσά συντάξεων τα οποία ελάμβαναν από το Ταμείο από την ημερομηνία ισχύος του
Νόμου (15-7-2010) και όχι από την ημερομηνία που υπέβαλλαν την αίτηση τους για απονομή της σύνταξης τους από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Ήδη έχει αρχίσει να παρακρατεί τα ποσά.

Με δεδομένο ότι την περίοδο από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης ολόκληρη η σύνταξη έχει καταβληθεί από το ΕΤΕΑΜ το αποτέλεσμα είναι να έχει επιβαρυνθεί το Ταμείο με ποσά που αντίστοιχα έχει ωφεληθεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να προωθηθεί ρύθμιση με την οποία να συμψηφιστούν ,μέσω των αλληλόχρεων λογαριασμών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ.

Επειδή θεωρούμε ότι είναι τεράστια αδικία μέσα σε συνθήκες οικονομικής ανέχειας και μείωσης των συντάξεων μας έως και 50% να απαιτούνται να επιστραφούν τα τεράστια ποσά των συντάξεων λόγω των παραλείψεων του ΕΤΕΑ.

ΖΗΤΑΜΕ:

Την οριστική λύση του προβλήματος είτε με νομοθετική ρύθμιση είτε με Υπουργική απόφαση είτε με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, προτείνουμε την παρακάτω ρύθμιση.

● Για τις μητέρες ανήλικων τέκνων που λαμβάνουν τη σύνταξη τους από το ΕΤΕΑ (κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ) που τελούν σε προσυνταξιοδοτικό καθεστώς και θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη διάταξη του ν.3863/15-7-2010 αρθρ.10 παρ.17 περ.β . η μείωση της συνολικής σύνταξης κατά το ποσό που καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης απονομής της σύνταξης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

● Ποσά συντάξεων τα οποία αναλογούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβλήθηκαν ή συνεχίζουν να καταβάλλονται από το ΕΤΕΑ(πρώην ΕΤΕΑΜ κλιμάκιο ΤΕΑΠΕΤΕ),με βάση το σύστημα προσυνταξιοδότησης, σε μητέρες με ανήλικο τέκνο που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη διάταξη του αρθρ. 10 παρ.17 περ.β του ν.3863/15-7-2010 για το διάστημα από την ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , ΔΕΝ απαιτούνται από τις συνταξιούχους μητέρες και συμψηφίζονται μεταξύ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΕΑ μέσω των αλληλόχρεων λογαριασμών των δύο Ταμείων.

● Τα παρακρατηθέντα ποσά συντάξεων επιστρέφονται στις δικαιούχους μητέρες

● Κάθε απαίτηση του ΕΤΕΑ από τις μητέρες παύει να υφίσταται.

Μέχρι την οριστική λύση του αιτήματος, να γίνουν ΑΜΕΣΑ κάποιες ενέργειες προς το ΕΤΕΑ για να σταματήσει αυτή η άδικη παρακράτηση. Να αποσταλεί επιστολή του Υπουργού προς το ΕΤΕΑ για να σταματήσει:

● Η αποστολή των επιστολών που απαιτεί από τις Μητέρες να επιστρέψουν τα τεράστια ποσά των 20,30και 50 χιλ. € και κάθε παρακράτηση από τις συντάξεις τους για τον απλούστατο λόγο ότι δεν εισέπραξαν από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τις συντάξεις που απαιτούνται να επιστρέψουν.

Β) Μείωση των συντάξεων μας κατά 5,2% από την 1/7/2014

Η μείωση του 5,2% από 1/7/2014 υπολογίστηκε για όλους τους συνταξιούχους αποκλειστικά επί του ποσού της καταβαλλομένης ,από το ΕΤΕΑ, επικουρικής σύνταξης. Στους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ έχουν υπαχθεί υποχρεωτικά (αρθρ. 26 του νόμου 3455/2006) και οι συνταξιούχοι οι προερχόμενοι από την πρώην Εμπορική Τράπεζα (ΤΕΑΠΕΤΕ)που λαμβάνουν αθροιστικά σύνταξη που αντιστοιχεί στα χρόνια ασφάλισης για επικουρική σύνταξη και στα χρόνια ασφάλισης για κύρια σύνταξη(προσυνταξιοδοτικό καθεστώς).

Στους συγκεκριμένους συνταξιούχους ,οι οποίοι δεν έχουν ακόμη συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ,η μείωση του 5,2% υπολογίστηκε επί του συνολικού ποσού της χορηγουμένης σύνταξης δηλαδή σε διπλάσια σύνταξη. Είναι προφανές ότι ο συγκεκριμένος τρόπος υπολογισμού της μείωσης για τους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος είναι εντελώς ανορθόδοξος και κατάφωρα άδικος σε σχέση με τους υπόλοιπους συνταξιούχους του ΕΤΕΑ. Η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ ανατρέπει ,παραβιάζει τη βασική αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των συνταξιούχων του ιδίου Ταμείου.

ΖΗΤΑΜΕ

Να τροποποιηθεί με νέα απόφαση( του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ ) με την προσθήκη που θα αναφέρει ότι «η μείωση του 5,2% από 1/7/2014 καταλαμβάνει το 50% του συνολικού ποσού της καταβαλλομένης (κύριας και επικουρικής)σύνταξης που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος μετά την αφαίρεση των προβλεπόμενων μειώσεων από τους μνημονιακούς νόμους 3986/2011 4024/2011(που διαχώρισε τις συντάξεις σε 50% κύρια και 50% επικουρική) και 4051/2012. Τα ποσά της μείωσης (5,2%) που έχουν υπολογιστεί επί του συνολικού ποσού (κύριας και επικουρικής)σύνταξης που χορηγείται σε συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και έχουν παρακρατηθεί από την 1/7/2014 επιστρέφονται στους δικαιούχους με τη σύνταξη του επόμενου μήνα».

Γ) Διασφάλιση των συντάξεων των συνταξιούχων των ασφαλισμένων του ΕΤΑΤ. ΤΟ ΕΤΑΤ χορηγεί συντάξεις σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των οικείων Ταμείων(προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) από τα οποία προέρχονται οι ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992. Οι ασφαλισμένοι από την 1/1/1993 ασφαλίζονται και συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑ.

Τα βασικά προβλήματα του ΕΤΑΤ προέρχονται από:

1)Την ανατροπή της μεθοδολογίας και των παραδοχών εκπόνησης των αρχικών ειδικών οικονομικών μελετών από τις «εθελούσιες εξόδους» των εργαζομένων, που οι τράπεζες από το 2007 μεθοδεύουν, με αποτέλεσμα την υπέρμετρη επιδείνωση της σχέσης συνταξιούχων προς ενεργούς ασφαλισμένους.

2)Τη μη εισροή εισφορών εργαζόμενου-εργοδότη ,οι οποίες κατευθύνονται προς το ΕΤΕΑ(ΕΤΕΑΜ).

3)Τις απώλειες των αποθεματικών του, που υπέστη λόγω του PSI+
Την περίοδο 2007-2012 απεχώρησαν από την πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ALΡHA BANK) πάνω από 3000 άτομα γεγονός που ανέτρεψε τους ρυθμούς φυσιολογικής εξόδου των ασφαλισμένων αλλά και τη μεθοδολογία και τις παραδοχές της αρχικής Ειδικής Οικονομικής Μελέτης (ν.3455/2006) που προσδιόριζε τα ποσά που έπρεπε να καταβάλει η Τράπεζα και μετακύλησε το μισθολογικό κόστος στο ΕΤΑΤ(διάδοχος φορέας ΤΕΑΠΕΤΕ).

Για την αποχώρηση των 3000 ατόμων έχει γίνει αποδεκτό το αίτημα από την προηγούμενη ηγεσία του ΥΠΟΙΚ για την εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης ( παρ.3 άρθ. 68 ν.3371/2005) έχει εγκριθεί δέσμευση πίστωσης για την πληρωμή της δαπάνης ,έχουν σταλεί τα απαραίτητα στοιχεία από την Πρόεδρο του ΕΤΑΤ και δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί!!!!!!!

Το Σεπτέμβριο-Δεκέμβριο 2014 πραγματοποιήθηκε από την ALΡHA BANK νέα εθελούσια έξοδο 2200 ατόμων, γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική ειδική οικονομική μελέτη(ν.3620/2007) με αποτέλεσμα τη μείωση του μισθολογικού κόστους της Τράπεζας και την επιβάρυνση του κόστους της δαπάνης για συντάξεις του ΕΤΑΤ.

4)Οι απώλειες του ΕΤΑΤ από το PSI+ ανήλθαν σε 358,8 εκ. €
Επειδή « σε περίπτωση προγραμμάτων εθελουσίας εξόδου τα πιστωτικά ιδρύματα βαρύνονται εξ ολοκλήρου με το κόστος της δαπάνης αυτής» (παρ. 1 αρθρ. 69 τουν.3371/2005) καθώς και ότι «βαρύνονται εξ ολοκλήρου συμπληρωματικά προς τα ποσά των εισφορών που προκύπτουν από τις μελέτες των αρθρ.59 περ. γ΄ και 63 περ. α΄του ν.3371/2005 και με το κόστος της δαπάνης οποιασδήποτε εθελουσίας εξόδου ή πρόωρης συνταξιοδότησης που δεν καλύπτεται από τις διατάξεις του νόμου αυτού και δεν έχει προβλεφθεί από τις μελέτες των ως άνω άρθρων»(παρ. 6 άρθ. 10 ν.3620/2007)

ΖΗΤΑΜΕ

● Την εκπόνηση της προβλεπομένης από το νόμο 3371/2005 αρθρ.68 παρ.3 Νέας Ειδικής Οικονομικής Μελέτης και για τις δύο εθελούσιες εξόδους που πραγματοποιήθηκαν από την πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ και ALΡHA BANK με τις οποίες θα προσδιορίζεται το ποσό που θα πρέπει να καταβάλλει η ALPHA BANK για την κάλυψη του κόστους της δαπάνης που βαρύνει το ΕΤΑΤ από την αθρόα αποχώρηση εργαζομένων με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ,γεγονός που δεν είχε προβλεφθεί στις αρχικές ειδικές οικονομικές μελέτες.

● Την αποκατάσταση των απωλειών του ΕΤΑΤ από το PSI+ με ευθύνη του κράτους.

● Την διασφάλιση και απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων μας από το ΕΤΑΤ με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Εμμ. Βογιατζάκης Ανδ. Μπεκιάρης

Written by antiracistes

Απριλίου 3, 2015 at 11:46 πμ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΜΠΤΗ 27/3/2014-9.30ΠΜ-ΠΛ. ΚΟΤΖΙΑ

leave a comment »

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ αυριο, Πέμπτη 27/3/2014 και ώρα 9.30 π.μ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΣΕΤ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΖΙΑ
και στην πορεία διαμαρτυρίας έξω απο το Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK.

για την καθυστέρηση εφαρμογής των Σ.Σ.Ε και το κόστος της επιμήκυνσης των στεγαστικών δανείων,
για τις μη καταβαλλόμενες αυξήσεις του 2008 από το ΕΤΕΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

● Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή « κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΤΑΤ και της εντολής του Υπουργού Οικονομικών για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας όπως προβλέπεται από το άρθρο 68παρ.3 του ν.3371/2005».(ΑΠ 55/ΔΚΠ/21-3-13).
● Το ποσό που θα προκύψει να καταβληθεί από τη Τράπεζα.
● Να διασφαλιστεί η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του ΕΤΑΤ με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.
● Αναπλήρωση των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το PSI με ευθύνη του κράτους και των Τραπεζών .Οι ζημιές του ΕΤΑΤ από αποτίμηση ομολογιών –χρεογράφων από PSI ανήλθαν στο ποσό των 358.827.000 εκατ. ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ για όλους τους συνταξιούχους:

• Ιση μεταχείριση όλων των συνταξιούχων των προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ (οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 18/4/2006 εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ και οι συνταξιοδοτηθέντες από την 18/4/2006 και μετά στο ΕΤΑΤ)
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων σε όλους και όλες τις συνταξιούχους/χες του ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ (αρθ. 26 του ν.3455/18-4-2006).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο υπολογισμός των συντάξεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 61 ν.3371/2005).
• Να αποτραπεί ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς έως τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ (αρθ.61 του ν.3371/2005).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή της διαφοράς του ποσού της σύνταξης που προκύπτει από τον υπολογισμό της σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (αρθ.61 του νόμου 3371/2005).

Η ενεργοποίηση όλων των συνταξιούχων και του Συλλόγου Συνταξιούχων σε αγωνιστική κατεύθυνση για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ αυριο, Πέμπτη 27/3/2014 και ώρα 9.30 π.μ στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας του ΣΣΕΤ στην ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΝΤΖΙΑ
και στην πορεία διαμαρτυρίας έξω απο το Κεντρικό Κατάστημα της ALPHA BANK.

για την καθυστέρηση εφαρμογής των Σ.Σ.Ε και το κόστος της επιμήκυνσης των στεγαστικών δανείων,
για τις μη καταβαλλόμενες αυξήσεις του 2008 από το ΕΤΕΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

● Να προχωρήσει ΑΜΕΣΑ η εκπόνηση της Ειδικής Οικονομικής Μελέτης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή « κατόπιν σχετικού αιτήματος του ΕΤΑΤ και της εντολής του Υπουργού Οικονομικών για τον υπολογισμό του κόστους των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων της Εμπορικής Τράπεζας όπως προβλέπεται από το άρθρο 68παρ.3 του ν.3371/2005».(ΑΠ 55/ΔΚΠ/21-3-13).
● Το ποσό που θα προκύψει να καταβληθεί από τη Τράπεζα.
● Να διασφαλιστεί η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ του ΕΤΑΤ με την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων.
● Αναπλήρωση των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το PSI με ευθύνη του κράτους και των Τραπεζών .Οι ζημιές του ΕΤΑΤ από αποτίμηση ομολογιών –χρεογράφων από PSI ανήλθαν στο ποσό των 358.827.000 εκατ. ευρώ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ για όλους τους συνταξιούχους:

• Ιση μεταχείριση όλων των συνταξιούχων των προερχομένων από το ΤΕΑΠΕΤΕ (οι συνταξιοδοτηθέντες πριν την 18/4/2006 εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΜ και οι συνταξιοδοτηθέντες από την 18/4/2006 και μετά στο ΕΤΑΤ)
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων σε όλους και όλες τις συνταξιούχους/χες του ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι εντάχθηκαν υποχρεωτικά στο ΕΤΕΑΜ και το ΕΤΑΤ (αρθ. 26 του ν.3455/18-4-2006).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα ο υπολογισμός των συντάξεων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 61 ν.3371/2005).
• Να αποτραπεί ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή του ποσού της σύνταξης που αντιστοιχεί στο προσυνταξιοδοτικό καθεστώς έως τη συμπλήρωση των αντίστοιχων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΕΤΕΑΜ (αρθ.61 του ν.3371/2005).
• Να συνεχιστεί απρόσκοπτα η καταβολή της διαφοράς του ποσού της σύνταξης που προκύπτει από τον υπολογισμό της σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και του καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (αρθ.61 του νόμου 3371/2005).

Η ενεργοποίηση όλων των συνταξιούχων και του Συλλόγου Συνταξιούχων σε αγωνιστική κατεύθυνση για την ανατροπή των αντεργατικών πολιτικών, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ.

ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ

Written by antiracistes

Μαρτίου 26, 2014 at 4:47 μμ