Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Posts Tagged ‘Επισφαλώς εργαζόμενοι

Εργαζόμενοι σαν νοικιασμένα ποδήλατα…

leave a comment »

Εργαζόμενοι σαν νοικιασμένα ποδήλατα…

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ*

 

Μέσα στη μεγάλη ποικιλία των μορφών της εργασιακής επισφάλειας υπάρχουν ορισμένες που πραγματικά προκαλούν στο άκουσμά τους: Δανεισμός ή ενοικίαση εργαζομένων… Πρακτική αρκετά παλιά και καθόλου πρόσφατη. Όμως η ασυδοσία του κεφαλαίου για το μέγιστο κέρδος ολοένα και εφευρίσκει νέες μορφές δανεισμού ή εκσυγχρονίζει τις παλιές. Πετυχαίνει την ψήφιση σχετικών νόμων καταστρατηγώντας, πολλές φορές, και αυτές τις διατάξεις που επικαλούνται την ελάχιστη προστασία του εργαζόμενου. Ποιες είναι οι περιπτώσεις που εκπροσωπούν το φαινόμενο της «κατάτμησης της εργοδοτικής ιδιότητας», όταν, δηλαδή, ο εργαζόμενος, μέσα στην ίδια εργασιακή σχέση, έχει περισσότερους από έναν εργοδότες;

1) Στην παραδοσιακή μορφή του δανεισμού, εκείνη του «γνήσιου» και «αλληλέγγυου» δανεισμού, μια επιχείρηση διευκολύνει, προσωρινά και χωρίς αντάλλαγμα, κάποια άλλη για να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες της. Ο εργαζόμενος προσλαμβάνεται, αμείβεται και υπάγεται στο εργασιακό καθεστώς της δανείζουσας επιχείρησης, ενώ υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα της δανειζόμενης. Στη σύγχρονη εξέλιξη αυτής της μορφής του δανεισμού επωφελούνται οι όμιλοι επιχειρήσεων με την εκδήλωση «αλληλεγγύης» ανάμεσα στις επιχειρήσεις του ίδιου ομίλου με αποσπάσεις και παραχωρήσεις προσωπικού μεταξύ τους. Με αυτό το καθεστώς υπολογίζεται ότι απασχολούνται περισσότεροι από 20.000 εργαζόμενοι. Για παράδειγμα, δίπλα στις τράπεζες στήνονται θυγατρικές εταιρείες που στηρίζουν τη λειτουργία τους δανείζοντας συχνά προσωπικό σε αυτές. Οι δανεισμένοι εργαζόμενοι ασκούν καθήκοντα τραπεζοϋπαλλήλου με τον μισθό της θυγατρικής. Συμβαίνει, μάλιστα, αυτός ο δανεισμός να διαρκεί και πάνω από δέκα χρόνια αναιρώντας και αυτόν τον προσωρινό χαρακτήρα της έννοιας του δανεισμού. Είναι ενδεικτικό ότι θυγατρική εταιρεία κορυφαίας τράπεζας στην Ελλάδα έχει αποσπάσει το 80% του προσωπικού της στη μητέρα εταιρεία, συμβάλλοντας, και με αυτό τον τρόπο, στην διόγκωση των υπερκερδών της…

2) Η νεώτερη εκδοχή συναντάται στην περίπτωση του «κατ’ επάγγελμα» ή «κατ’ επιχείρηση» δανεισμού. Σε αυτή την περίπτωση ο δανεισμός αποτελεί επικερδή δραστηριότητα. Προσλαμβάνονται εργαζόμενοι με αποκλειστικό σκοπό να παραχωρηθούν με δανεισμό με σκοπό το κέρδος. Η εμπορευματοποίηση της εργασίας στο έπακρο και εις διπλούν! Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ) προμηθεύουν προσωπικό στις δανειζόμενες επιχειρήσεις. Το προσωπικό αυτό αμείβεται συνήθως με τους ελάχιστους, και όχι τους πλήρεις, όρους που ισχύουν για το προσωπικό της δανειζόμενης ώστε να υπάρχει περιθώριο επωφελούς προσφυγής στον δανεισμό από τις επιχειρήσεις. Ο ανώτατος χρόνος δανεισμού είναι 8μηνος με δυνατότητα μέχρι και 8μηνης ανανέωσης. Όμως, ο συνήθης χρόνος δανεισμού δεν υπερβαίνει τη διάρκεια του μήνα, ενώ μέσα στο έτος ο εργαζόμενος κατά μέσο όρο δανείζεται σε 6 διαφορετικούς εργοδότες! Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν επίσημα 9 ΕΠΑ που δηλώνουν ότι κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησαν περί τους 10.000 εργαζόμενους. Στον ευρωπαϊκό χώρο υπολογίζεται ότι το 2% των εργαζομένων απασχολείται με τη συγκεκριμένη μορφή δανεισμού.

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι πρακτικές δανεισμού δεν πρέπει να συγχέονται με τις εργολαβίες, με τις οποίες υπάρχουν ομοιότητες και διαφορές. Έχουν ως κοινό ότι ανήκουν στις λεγόμενες τριμερείς σχέσεις εργασίας και ότι οι εργολαβίες διατηρούν για το προσωπικό τους το δικό τους εργασιακό καθεστώς, όπως συμβαίνει και με τη δανείζουσα εταιρεία, όμως μόνο για την περίπτωση του «γνήσιου» δανεισμού. Αντιθέτως, στις εργολαβίες δανείζονται υπηρεσίες και όχι πρόσωπα, το δε προσωπικό των εργολάβων υπάγεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργολάβου και όχι της δανειζόμενης εταιρείας.

Ποιο μέλλον διαφαίνεται για τον δανεισμό και τι θα μπορούσε να προταθεί;

Η περίπτωση του γνήσιου δανεισμού, που λειτουργεί με γενικές διατάξεις και ανεξέλεγκτους όρους, δεν φαίνεται να απασχολεί την κυβέρνηση. Η μόνη πρόταση που μπορεί να σταθεί είναι η υπαγωγή του παραχωρούμενου προσωπικού στο εργασιακό καθεστώς της δανειζόμενης επιχείρησης ώστε να αποφεύγεται η χρήση του σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων.

Η περίπτωση των ΕΠΑ, που εισήλθε στην Ελλάδα με τον Ν. 2956/01, πρόκειται να αναθεωρηθεί και όχι να καταργηθεί. Άλλωστε από το 2008 υπάρχει και η σχετική Κοινοτική Οδηγία 104, που ενισχύει την παρουσία τους και δημιουργεί νομικά κωλύματα στην κατάργησή τους. Ωστόσο ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει τρόπος να καταργηθούν στην πράξη με τη δημιουργία δικαιωμάτων για τους δανεισμένους ώστε να μην αξιοποιείται το συγκριτικό πλεονέκτημα του χαμηλότερου εργασιακού κόστους που τους αναγνωρίζουν οι νόμοι.

Εντούτοις ο θεσμός του δανεισμού εργαζομένων σε μια κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της δεν έχει θέση. Προσβάλλει το συνταγματικό δικαίωμα της ανθρώπινης προσωπικότητας και αξιοπρέπειας. Δυστυχώς, όμως, με την κρατούσα άποψη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την κυριαρχία του δόγματος της οικονομικής ελευθερίας του κεφαλαίου και της υποκριτικής άποψης για το δικαίωμα στην εργασία με την αποδοχή του ρόλου των ΕΠΑ στην προώθηση της απασχόλησης, οι έννοιες χάνουν το νόημά τους. Σε ό,τι με αφορά, ηχεί πάντοτε στ’ αυτιά μου η απάντηση συνεντευξιαζόμενου δανεισμένου σε σχετική έρευνα που τον καλούσε να αξιολογήσει το περιεχόμενο της εργασίας του. «Νιώθω σαν νοικιασμένο ποδήλατο…»

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=504093

 

*Ο Γ. Κουζής διδάσκει στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Written by antiracistes

16 Νοεμβρίου, 2009 at 11:58 πμ

«Παιδιά ενός κατώτερου θεού ή στρουθοκαμηλίζουμε;» Τι έγινε στις εκλογές για Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της COSMOTE

leave a comment »

 

Αποκαλυπτική των προθέσεων της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να αποκλείει τους επισφαλώς εργαζόμενους είναι η περίπτωση του σωματείου της

COSMOTE, η διοίκηση του οποίου στέρησε το δικαίωμα της ψήφου στις εκλογές για επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας από τους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους. Οι διοικούντες του σωματείου αγρόν ηγόρασαν μπροστά στις εκκλήσεις των δύο συνδικαλιστριών που κατήγγειλαν αυτή την κατάσταση και οι οποίες απευθύνθηκαν στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, στο ΕΚΑ και στη ΓΣΕΕ. Ως πότε θα κλείνουν τα μάτια και τα αυτιά τους οι ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ εργαζόμενοι και η συνδικαλιστική τους «εκπροσώπηση» στη σύγχρονη πραγματικότητα στους εργασιακούς χώρους; Γιατί σπρώχνουν τους νέους και τις νέες που είναι επισφαλώς εργαζόμενοι και είναι έρμαια της οικονομικής κρίσης και της απόλυτης εργοδοτικής ασυδοσίας και εκμετάλλευσης; Δεν μπορούν να καταλάβουν ότι για να έχουν αυτοί θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου, δηλαδή μόνιμες, αγωνίστηκαν, διώχθηκαν, απολύθηκαν, εξορίστηκαν, φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν εκατοντάδες άλλοι/ες αγωνιστές/τριες εργαζόμενοι/ες που ήταν εκ των πραγμάτων και εκείνοι/ες επισφαλώς εργαζόμενοι/ες; Δεν καταλαβαίνουν ότι έχουν σπρώξει στα άκρα την κατάσταση και αυτοί που τώρα τους αγνοούν στο τέλος θα εξεγερθούν και εναντίον τους; Κάντε κάτι συνάδελφοι/σες μόνιμοι/ες γιατί οι καιροί θα είναι δύσκολοι και για εσάς.Θανάσης Τσακίρης

 

 

Εφορευτική Επιτροπή

για

 

Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στην Cosmote.

Λ. Κηφισίας 95-97, 151 24 Μαρούσι, Τηλ.: 2106374648 fax: 2106374646

 

 

Ανακοίνωση

 

Συνάδελφοι,

 

 

29/01/2009

 

Μετά την κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τη εκλογή νέας ΕΥΑΕ Αθήνας, σας ανακοινώνουμε όλους τους υποψήφιους.

Υποψήφιοι για την ΕΥΑΕ Αθήνας

Θανάσης Τσακίρης

 

 

Εφορευτική Επιτροπή

για

 

Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στην Cosmote.

 

1. ΒΑΒΟΥΤΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

9. ΡΙΣΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΓΟΥΒΙΑ ΜΑΡΙΑ

10. ΣΙΔΕΡΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ

 

 

3. ΕΥΜΟΡΦΙΑΔΗΣ ΞΑΝΘΟΣ

11

. ΣΚΙΑΔΑ ΕΛΕΝΗ

4. ΚΟΤΤΑ ΣΟΦΙΑ

12.

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

5. ΚΡΑΤΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ)

13.

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΟΥΡΑΝΙΑ

6. ΜΠΑΛΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

14. ΣΤΕΦΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

 

7. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

15. ΤΟΥΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

 

 

8. ΠΙΤΣΙΝΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ

16. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

 

 

Στις εκλογές όλοι οι υποψήφιοι θα αναγράφονται σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και ανάλογα με τους σταυρούς προτίμησης θα εκλεγούν τα μέλη της νέας ΕΥΑΕ Αθήνας όπως προβλέπει ο νόμος 1568/85, (1001-2000 εργαζόμενοι, εκλέγουν ΕΥΑΕ με 6 μέλη, από 2000 και πάνω εκλέγουν ΕΥΑΕ με 7 μέλη).

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι υπάλληλοι της Cosmote. Οι εργαζόμενοι σε εργολάβους και σε άλλες ανώνυμες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες στην Cosmote δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Για να ψηφίσετε, πρέπει να έχετε απαραίτητα την κάρτα εισόδου ή το βιβλιάριο υγείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

 

Σας καλούμε να συμμετάσχετε όλοι στις εκλογές

για την ανάδειξη νέας ΕΥΑΕ Αθήνας. Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και η τήρηση των νόμων για την Υγιεινή & Ασφάλεια μας αφορά όλους, δώστε δύναμη με τη ψήφο σας στους εκπροσώπους μας.

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

Η Πρόεδρος Η Αντιπρόεδρος Ο Γραμματέας

Αρβανίτη Ελένη Στουκογεώργου Αναστασία Ζαΐμης Δημήτρης

ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ Ή ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΙΖΟΥΜΕ;

 

Αθήνα, 31 Γενάρη 2009

Την προσεχή εβδομάδα θα διεξαχθούν οι εκλογές της επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στα κτίρια της εταιρίας μας στην Αθήνα.

Η εφορευτική επιτροπή αρνήθηκε να αποδεχτεί την αίτηση υποψηφιότητας ενοικιαζόμενου/ης συναδέλφου προερχόμενου/ης από το σύγχρονο δουλεμπόριο με την δικαιολογία ότι δεν είναι Cosmote. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τον/ην αφήσουν, όπως και τους άλλους ενοικιαζόμενους και υπαλλήλους της Γερμανός να ψηφίσουν.

 

Πως προχώρησε σε μια τέτοια απόφαση η επιτροπή; Μήπως παρασύρθηκε από ερώτημα που λαθεμένα απηύθυνε στην εταιρία; Και αν ναι, η εταιρία γιατί παρεμβαίνει και γιατί σκόπιμα αποκρύπτει τον νόμο και τις ευνοϊκές διατάξεις για τους ενοικιαζόμενους;

Οι συνδικαλιστές που γνωρίζουν και δρουν σε οποιοδήποτε όργανο, επιτροπή ή σύλλογο, γιατί συντάχθηκαν μ’ αυτήν την θέση;

Και τι εννοούν με την μη αποδοχή της αίτησης; Η εταιρία, δηλαδή, υποχρεώνεται να εφαρμόσει τις διατάξεις του νόμου για τους υπαλλήλους Cosmote. Αλλά, να μην τις εφαρμόσει για τους adecco, job center και ακόμα του ίδιου ομίλου Γερμανός, που προσφέρουν τις υπηρεσίες του στον χώρο εργασίας της Cosmote; Η εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος σε έναν ενοικιαζόμενο υπάλληλο;

Ακούστηκε από κάποιους, ότι αυτός/η ο/η υπάλληλος θα φύγει μόλις του λήξουν τη σύμβασή του. Μα αυτό έχει συμβεί και στο παρελθόν: παραιτήθηκε μέλος της επιτροπής υγιειν. και ασφ. υπάλληλος Cosmote. Και τι φοβούνται; Άλλωστε, ισχύει ότι όποιος φεύγει, αναπληρώνεται από τον επόμενο.

Γιατί η διοίκηση της εταιρίας και οι συνδικαλιστές αγνοούν τον νόμο, όταν στις αντίστοιχες εκλογές μέσα στον όμιλο ΟΤΕ το 2008 (30/1/08), πήραν μέρος και οι ενοικιαζόμενοι της ΟΤΕPLUS;

Γιατί αγνοούν τις κοινοτικές οδηγίες 89/391/ΕΟΚ, 91/383/ΕΟΚ, άρθρο 22 παρ. 10 Ν 2916/01 στα οποία αναφέρεται ότι ο έμμεσος εργοδότης είναι υπεύθυνος για τις συνθήκες εργασίας του μισθωτού και για το εργατικό ατύχημα;

Γιατί αγνοείται ό ίδιος ο νόμος 1568/1985, άρθρο 2,3 και 4;

Και τέλος, γιατί η εταιρία έχει λόγο;

Οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι όχι μόνο έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στην επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας , αλλά ακριβώς επειδή είναι οι πιο επισφαλώς εργαζόμενοι, επιβάλλεται το σωματείο μας ,και όλοι εμείς οι συνάδελφοι να τους εξασφαλίσουμε αυτό το δικαίωμα.

ΕΛΕΟΣ συνάδελφοι, οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι έχουν δυο αφεντικά (τον έμμεσο εργοδότη και τον άμεσο) δεν μπορεί να προστεθεί και ΤΡΙΤΟ!!! που θαναι το συνδικαλιστικό κίνημα.

Να πάρει θέση το σωματείο , η ομοσπονδία ΟΤΕ, το Εργατικό Κέντρο Αθηνών, το Ελληνικό Ινστιτούτο Επιτροπής Υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και η ΓΣΕΕ.

ΔΕΝ μπορεί να λέμε λόγια, και στην πράξη να δεχόμαστε αυτές τις μορφές εργασίας. Να δεχόμαστε ένα σύγχρονο δουλεμπόριο, εργαζόμενους στην ίδια εταιρία με άλλους μισθούς, με άλλα δικαιώματα, ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ.ΚΑΛΟΥΜΕ την εφορευτική επιτροπή να δεχτεί την αίτηση υποψηφιότητας του/της συναδέλφου μας, και να αγνοήσει την όποια ανάμειξη της εταιρίας, αλλά και τις μικρόψυχες ψηφοθηρικές λογικές.

Πάνω από όλα η αλληλεγγύη των εργαζομένων και όχι οι σκοπιμότητες

 

 

Ολυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

———————————————————————————–

 

ΠΡΟΣ : Γραμματεία Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας ΟΜΕ – ΟΤΕ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εκτελεστική Επιτροπή ΟΜΕ – ΟΤΕ

Διοικητικό Συμβούλιο ΟΜΕ – ΟΤΕ

 

 

Αθήνα, 2/2/09

 

Συνάδελφοι/σες,

Δεδομένου ότι σήμερα είναι η έναρξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας της Cosmote

2-6/2/09, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, σχετικά με το παρακάτω θέμα:

«Με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο, δεν επιτρέπεται να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα τους – εκλέγειν και εκλέγεσθαι – οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι σε τρίτες εταιρίες και Γερμανός που παραχωρούν τις υπηρεσίες τους στην Cosmote.»

Στις αντίστοιχες εκλογές του ομίλου μας, στον ΟΤΕ το 2008, οι ενοικιαζόμενοι έλαβαν κανονικά μέρος. Θεωρούμε ότι το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την Cosmote.

 

 

 

 

 

Ολυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

Δ.Σ. Συλλόγου Cosmote Δ.Σ. Συλλόγου Cosmote

Δ.Σ OME – OTE Σύνεδρος ΟΜΕ – ΟΤΕ

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣ το ΕΚΑ

 

Αθήνα, 2/2/09

 

Συνάδελφοι/σες,

Δεδομένου ότι σήμερα είναι η έναρξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας της Cosmote

2-6/2/09, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, σχετικά με το παρακάτω θέμα:

«Με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο, δεν επιτρέπεται να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα τους – εκλέγειν και εκλέγεσθαι – οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι σε τρίτες εταιρίες και Γερμανός που παραχωρούν τις υπηρεσίες τους στην Cosmote.»

Στις αντίστοιχες εκλογές του ομίλου μας, στον ΟΤΕ το 2008, οι ενοικιαζόμενοι έλαβαν κανονικά μέρος. Θεωρούμε ότι το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την Cosmote.

 

 

 

 

 

 

 

Ολυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

Δ.Σ. Συλλόγου Cosmote Δ.Σ. Συλλόγου Cosmote

Δ.Σ OME – OTE Σύνεδρος ΟΜΕ – ΟΤΕ

6977277779 6972233888

 

olympia_val@yahoo.gr mtheona@cosmote.gr

 

 

 

ΠΡΟΣ την ΓΣΕΕ

 

Αθήνα, 2/2/09

 

Συνάδελφοι/σες,

Δεδομένου ότι σήμερα είναι η έναρξη διεξαγωγής εκλογών για την ανάδειξη επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας της Cosmote

2-6/2/09, παρακαλούμε για την άμεση παρέμβασή σας, σχετικά με το παρακάτω θέμα:

«Με απόφαση της εφορευτικής επιτροπής, επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο, δεν επιτρέπεται να ασκήσουν το νόμιμο δικαίωμα τους – εκλέγειν και εκλέγεσθαι – οι ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι σε τρίτες εταιρίες και Γερμανός που παραχωρούν τις υπηρεσίες τους στην Cosmote.»

Στις αντίστοιχες εκλογές του ομίλου μας, στον ΟΤΕ το 2008, οι ενοικιαζόμενοι έλαβαν κανονικά μέρος. Θεωρούμε ότι το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για την Cosmote.

 

 

 

 

 

 

Ολυμπία Βαλσαμή Μαρία Θεωνά

Δ.Σ. Συλλόγου Cosmote Δ.Σ. Συλλόγου Cosmote

Δ.Σ OME – OTE Σύνεδρος ΟΜΕ – ΟΤΕ

6977277779 6972233888

 

olympia_val@yahoo.gr mtheona@cosmote.gr

 

Written by antiracistes

5 Φεβρουαρίου, 2009 at 10:26 μμ