Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Posts Tagged ‘Οδός Ευπόλιδος

Επιτέλους! Κοινή ανακοίνωση των παρατάξεων «Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση» και «Οδός Ευπόλιδος» για δράση εναντίον του Νέου Σχεδίου Αξιολόγησης στην Εμπορική

leave a comment »

Αθήνα, 28/09/09

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ
«ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ » ΚΑΙ «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ»
ΓΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Εικόνα: ακριβής αναπαραγωγή τμήματος του συστήματος που ψηφίστηκε στο Δ.Σ.

Όσο και αν αυτό φαίνεται απίστευτο, είναι απόσπασμα από τη πρόταση της διοίκησης για νέο δελτίο αξιολόγησης, η οποία και υιοθετήθηκε από τις ηγεσίες ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ και ψηφίστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας στις 16/9/2009 !!!!!

Για μια ακόμα φορά, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ -παρά τις φραστικές κορώνες περί του αντιθέτου- διευκολύνουν τις λογικές εξυπηρέτησης της Διοίκησης!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Στις τοποθετήσεις μας στο Δ.Σ. επισημάναμε τον κίνδυνο και την αντίθεσή μας στην αποδοχή από το σωματείο αυτού του συστήματος. Ωστόσο με τις ψήφους των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ ψηφίστηκε με ψήφους 10 υπέρ και 4 κατά.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης συνδέει την αξιολόγηση με τους ατομικούς στόχους, και με βαρύτητα ιδιαίτερα αυξημένη, σε ποσοστό 33% επί του συνόλου των κριτηρίων αξιολόγησης. Η απόδοση εργασίας όπως φαίνεται είναι συνάρτηση ενός μόνο κριτηρίου, της επίτευξης στόχων. Η δε υπογραφή του αξιολογούμενoυ στο δελτίο δεν έχει το χαρακτήρα της ενημέρωσης αλλά της δέσμευσής του στους στόχους που τίθενται για το διάστημα μέχρι την επόμενη αξιολόγηση .

Πρόκειται για μια απόφαση που
 Παραβαίνει το άρθρο 648 του Αστικού Κώδικα και την Εργατική Νομοθεσία
 Παραβαίνει το πλαίσιο διεκδικήσεων της ΟΤΟΕ για την ΣΣΕ 2009
 Είναι αντίθετη στον Οργανισμό Προσωπικού και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει
γιατί σύμφωνα με αυτά ο εργαζόμενος έχει την ευθύνη να παρέχει εργασία και όχι εγγυήσεις αποτελεσμάτων και κερδοφορίας στην επιχείρηση όπου εργάζεται, αφού η κερδοφορία εξαρτάται κύρια από παράγοντες που είναι ευθύνη της Διοίκησης .

Φαίνεται ότι η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ δε διάβασαν ποτέ τη διακήρυξη της ΟΤΟΕ στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη που διοργάνωσε στις 2 & 3/10/2008, όπου αναφέρει ρητά: «Απορρίπτουμε τους ατομικούς ποσοτικούς στόχους ως κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης των εργαζομένων. Δεν δεχόμαστε ο βαθμός επίτευξής τους να επηρεάζει με οποιονδήποτε τρόπο τη συνολική αξιολόγηση απόδοσης και την υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου, ούτε να στοιχειοθετεί λόγο καταγγελίας ατομικής σύμβασης εργασίας», ενώ στο ίδιο πνεύμα είναι και η διεκδίκηση της κλαδικής σύμβασης 2009.

Η εισαγωγή ενός τέτοιου συστήματος αξιολόγησης θα δυναμιτίσει τις εργασιακές σχέσεις, αφού θα έχει δυσμενείς συνέπειες στην επαγγελματική ζωή και την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζομένων και πιο συγκεκριμένα θα έχει επιπτώσεις:

Στην αμοιβή τους γιατί θα μειώσει τις σταθερές αποδοχές, αφού ένα μεγάλο μέρος της θα είναι συνδεδεμένο με την επίτευξη των στόχων.
Η μη επίτευξη των στόχων θα μπορεί να αποτελεί αιτία απόλυσης αφού θα μπορεί να στοιχειοθετήσει μειωμένη απόδοση εργασίας και ανικανότητα, με τους συναδέλφους που έχουν ατομικές συμβάσεις να αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο.
Η υπηρεσιακή εξέλιξη και οι προαγωγές θα συνδέονται με την επίτευξη των στόχων.
Περαιτέρω θα ενισχυθεί το διευθυντικό δικαίωμα, η αυθαιρεσία και ο ανταγωνισμός δημιουργώντας εξαιρετικά απάνθρωπες συνθήκες εργασίας.

Η διεθνής αλλά και η ελληνική εμπειρία και έρευνα δείχνει ότι όπου εφαρμόζονται η ατομική στοχοθεσία, προκαλεί στους εργαζόμενους έντονο στρες, ψυχοσωματικές ασθένειες, επαγγελματική ανασφάλεια, προβλήματα στο προσωπικό και στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Καμία πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν νομιμοποιείται να λαμβάνει αποφάσεις που αντίκεινται στους νόμους και τις συμβάσεις που έχουμε υπογράψει.

Ο Οργανισμός Προσωπικού, οι νόμοι και οι συμβάσεις που προστατεύουν τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι η κόκκινη γραμμή!
Δεν πάμε πίσω από αυτά! Αντιθέτως υπάρχει ανάγκη πάνδημης αντίδρασης για να τα υπερασπιστούμε όταν κινδυνεύουν και αμφισβητούνται!

Η επίθεση στα εργασιακά μας δικαιώματα είχε προαναγγελθεί ήδη στο σχέδιο ανάκτησης ανταγωνιστικότητας και η σύνδεση της αξιολόγησης με τους ατομικούς στόχους είναι μια από τις επιδιώξεις του σχεδίου αυτού.

Η ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ θεωρούμε ότι ο αγώνας ενάντια στα αντεργατικά σχέδια της Διοίκησης πρέπει να αποτελέσει τον πυρήνα μιας μεγάλης συσπείρωσης όλων των συναδέλφων, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας, στον οποίο πρέπει να βρεθεί και η ΕΣΑΚ. Πρέπει να διαμορφώσουμε μια δυναμική που δε θα επιτρέπει σε όσους έχουν διαθέσεις υπαναχώρησης, να υποχωρούν στις πιέσεις της Διοίκησης για αλλαγή των εργασιακών μας σχέσεων.

Το συγκεκριμένο σύστημα δε μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης. Θα συζητήσουμε με τη Διοίκηση μόνο στη βάση ενός συστήματος με αντικειμενικά μετρήσιμα κριτήρια, που δε θα έχουν σχέση με ατομικούς στόχους.

Καλούμε τις παρατάξεις ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ να αναλογιστούν τις ευθύνες τους απέναντι στους εργαζόμενους!

Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε, όλοι μαζί πρέπει να αγωνιστούμε για να ανατρέψουμε τα σχέδια της Διοίκησης, που θέλουν να καταργήσουν νόμους και συλλογικές συμβάσεις και να μας οδηγήσουν στον εργασιακό μεσαίωνα!

Υ.Γ. Η παρούσα ανακοίνωση για κοινή δράση, είναι αποτέλεσμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου στις 24/09/09 από τις παρατάξεις Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση, Οδός Ευπόλιδος και ανεξάρτητους συνάδελφους. Στη σύσκεψη αυτή δεν προσήλθε η ΕΣΑΚ, παρά το ότι προσκλήθηκε. Ως πρώτο βήμα αποφασίστηκε η αποστολή δελτίου τύπου και διάβημα στην ΟΤΟΕ.

Η «Οδός Ευπόλιδος» για τα νέα μέτρα στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ, 26/6/2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σα να μη μας έφτανε η καλοκαιρινή φοροκαταιγίδα της Κυβέρνησης, η Διοίκηση της Τράπεζας υπό τον κ. Alain Strub πλέον, αφού έλαβε, όπως διατείνεται, σοβαρά υπ’ όψη της “κατά κύριο λόγο τα αποτελέσματα της έρευνας εταιρικής κουλτούρας”, που η ίδια πραγματοποίησε, αλλά, προφανώς και όσα η ηγεσία της ΔΗ.ΣΥ.Ε της υπέδειξε “χωρίς φόβο και πάθος, χωρίς συμβιβασμούς και εξαρτήσεις”(!!!) με την ανακοίνωσή της στις 31 Μάρτη 2009 και όχι μόνο (είναι φανερό ποιός τελικά “μανατζάρει” αυτή την Τράπεζα), ανακοίνωσε στις 25/6/2009 με πολλές τυμπανοκρουσίες μάλιστα, το σχέδιό της για την ανάκτηση της “προ πολλού τρωθείσας ανταγωνιστικότητας της Τράπεζας”.
Και οι δύο καταιγίδες διατυμπανίστηκαν ταυτόχρονα (την ίδια μέρα) απ’ όλα τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης!!!

Στα πλαίσια του σχεδίου της αυτού, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε ότι θα πάρει άμεσα “πρωτοβουλίες” και έκτακτα μέτρα ώστε:

1) Να μειωθεί το Γενικό και Διοικητικό κόστος κατά 21% μέχρι το 2011.
2) Να αναδομηθεί και επανατοποθετηθεί το δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας.
3) Να συστεγαστούν οι υπηρεσίες της κεντρικής Διοίκησης σε προάστιο των Αθηνών και να “αξιοποιηθούν” διαφορετικά (διαβάστε πουληθούν) τα 20 κτίρια που τις στεγάζουν σήμερα.
4) Ν’ αποχωρήσουν από την τράπεζα 1500 εργαζόμενοι ακόμα μέχρι το 2011!!!
5) Να κεντροποιηθούν και να συστηματοποιηθούν οι πιστωτικές διαδικασίες και λειτουργίες
6) Να επανεξεταστούν οι διαδικασίες διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας.

Οι ολέθριες συνέπειες των όπως παραπάνω “πρωτοβουλιών” και εκτάκτων αντεργατικών μέτρων της Διοίκησης της Τράπεζας είναι προφανείς για τις/τους εργαζόμενους και πολύ σύντομα θα φανούν.

Η Διοίκηση της Τράπεζας, υπό τον κ. Strub, ζήλεψε τη δόξα των Προβόπουλογαβρήλων. Και εστιάζοντας στη “βελτίωση της παραγωγικότητας” (διάβαζε ξεζούμισμα των εργαζομένων) και επικαλούμενη την “προσαρμογή της βάσης κόστους της Τράπεζας στο νέο οικονομικό περιβάλλον” (διάβαζε ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης του καπιταλιστικού συστήματος μ’ότι αυτή συνεπάγεται για την τράπεζα, σε βάρος των εργαζόμενων σε αυτήν και όχι μόνο), προσπαθεί να κατεδαφίσει ότι έχει ακόμα απομείνει όρθιο από τις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας, στον κλάδο μας και γενικότερα, σ’ολόκληρη την ιστορία του.
Κατακτήσεις (όπως ο οργανισμός προσωπικού και ότι απορρέει απ’ αυτόν) που είναι αποτέλεσμα σκληρής προσπάθειας και πολυετών αγώνων.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Κανένας δε μας χάρισε ποτέ τίποτα. Ότι κέρδισε το συνδικαλιστικό μας κίνημα, στη μακριά και πολυτάραχη διαδρομή και πορεία του, το κέρδισε με το σπαθί του. Με τη δύναμη του. Με επίπονη και επίμονη προσπάθεια όλων των εργαζομένων.
Η τάξη μας μπορεί ποτέ μέχρι σήμερα να μην έπαψε να είναι εκμεταλλευόμενη και καταπιεζόμενη, αλλά η κατάστασή μας δεν ήτανε πάντα ίδια.
Οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας δεν σκύψανε μοιρολατρικά το κεφάλι. Πίστεψαν πως τα πράγματα μπορούν και πρέπει ν’αλλάξουν. Και πως μόνο με συλλογικό-ταξικό αγώνα μπορούν να τ’ αλλάξουν. Σ’αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν και πάλεψαν, με σημαντικά αποτελέσματα. Έτσι:

ό Από τη δουλειά “χαράματα με νύχτα”, περάσαμε στο 12ωρο και μετά στο 8ωρο.
ό Κατακτήσαμε την κοινωνική ασφάλιση.
ό Κατακτήσαμε την αποζημίωση για την απόλυση και το επίδομα ανεργίας.
ό Κατακτήσαμε τις άδειες και τα επιδόματα άδειας, ισολογισμού, Πάσχα και Χριστουγέννων.
ό Κατακτήσαμε τον οργανισμό προσωπικού και την μονιμότητα.
ό Κατακτήσαμε μισθούς και επιδόματα σύμφωνα με τις ανάγκες μας (το ενιαίο μισθολόγιο κόντρα στην αμοιβή με το κομμάτι).
ό Κατακτήσαμε τις συντάξεις καμάτου και καταργήσαμε τα βοηθήματα θανάτου-επιδόματα κηδείας (αξιοπρεπείς συντάξεις με βάση τα χρόνια ασφάλισης και όχι την προχωρημένη ηλικία) κλπ. κλπ.

Σήμερα βλέπουμε αυτές τις κατακτήσεις, τη μία μετά την άλλη, να μας τις παίρνουν πίσω.Να το πάρουμε λοιπόν απόφαση και να πάψουμε ν’αντιμετωπίζουμε την εξέλιξη των πραγμάτων με αδιαφορία.

Όσο δεν αντιστεκόμαστε, όσο υπομένουμε μοιρολατρικά τις αυθαιρεσίες, τους εξευτελισμούς, την απόλυτη ασυδοσία της άλλης πλευράς, τόσο η Διοίκηση της Τράπεζας και τα φερέφωνα της θ’αποθρασύνονται και θα επιδιώκουν να τα πάρουν όλα πίσω.
Μονάχα αν βάλουμε τέλος στη μοιρολατρία μπορούμε να ελπίζουμε.

Επειδή λοιπόν τίποτα απολύτως δε μας χαρίστηκε, αλλά όλα κατακτήθηκαν με σκληρούς και πολλές φορές αιματηρούς αγώνες κι όχι με τους λεγόμενους “κοινωνικούς διαλόγους”, που τόσο επιζητούν οι πρασινογάλαζες πλειοψηφίες της ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο μας, στον κλάδο μας και γενικότερα, να τους το πούμε ξεκάθαρα και σταράτα, με κάθε τρόπο και μέσο που διαθέτουμε:
Οι λεγόμενοι “κοινωνικοί διάλογοι” που στρώνουν το έδαφος στις κοινοβουλευτικές αυταπάτες, οι κινήσεις “από τα πάνω”- σε επίπεδο κορυφής, στις οποίες τόσο αρέσκονται, τα εξώδικα από μόνα τους και οι παραστάσεις στη Διοίκηση της Τράπεζας “μεταξύ τυριού και αχλαδιού”, όχι μόνο δεν ανησυχούν την άλλη πλευρά, αλλά την καθησυχάζουν κιόλας, ότι οι επιδιώξεις, οι στόχοι και τα συμφέροντά της δεν πρόκειται να θιχτούν.
Ότι η ανεμπόδιστη διαχείριση της κρίσης και το ξεπέρασμα των όποιων προβλημάτων αντιμετωπίζει προσωρινά, θα την επαναφέρουν στην εποχή των “παχιών αγελάδων” σε φάση ανάκαμψης, σε νέα άνθιση της κερδοφορίας της.
Στο μεταξύ θα έχει σαρώσει τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, που όπως προείπαμε απαιτήθηκαν δεκαετίες σκληρών αγώνων για να τις πετύχουμε.

Να το συνειδητοποιήσουμε λοιπόν όλοι μας, παλιοί και νέοι, εργαζόμενοι και συνταξιούχοι: χωρίς ισχυρή αντίσταση στην επίθεση της άλλης πλευράς, είμαστε ξοφλημένοι. Όχι πόρτες ασφαλείας και κάμερες παρακολούθησης, αλλά χειροπέδες θα μας περάσουν!!!
Και όχι ένταξη στον Οργανισμό Προσωπικού μετά τον ένα χρόνο ευδόκιμης υπηρεσίας κατά τα προβλεπόμενα δεν πρόκειται να γίνεται, αλλά οι απολύσεις θα γενικευθούν και μάλιστα μετά πολλών επαίνων, όπως έχει ήδη συμβεί. Το θέμα λοιπόν κρίνεται και θα κριθεί εκεί που πάντα κρινόταν: Στο πεδίο της ταξικής πάλης, στο πεζοδρόμιο, και όχι στις κινήσεις κορυφής, στη στημένη σκακιέρα μεταξύ Διοίκησης της Τράπεζας και πρασινογάλαζης πλειοψηφίας στο Σύλλογό μας.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η Τάξη μας, η εργατική, είναι η ισχυρότερη πραγματικά δύναμη αυτής της κοινωνίας!! Και οι εργαζόμενες/οι στην Τράπεζα, ο ισχυρότερος παράγοντάς της!
Γι αυτό και έχουμε τη δύναμη και τη δυνατότητα όχι μόνο να ξαναπάρουμε πίσω ότι μας αφαιρούν σήμερα με διάφορα προσχήματα, αλλά να κερδίσουμε και ακόμα περισσότερα: Τα πάντα, που έτσι κι αλλιώς μας ανήκουν, αφού εμείς είμαστε οι δημιουργοί και παραγωγοί τους. Αρκεί να το θελήσουμε και να το διεκδικήσουμε μαζικά και μαχητικά!

Οδός Ευπόλιδος
στην υπηρεσία των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

Written by antiracistes

26 Ιουνίου, 2009 at 11:12 πμ

Ανακοίνωση Μαϊου 2009 της ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ στην υπηρεσία των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

leave a comment »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μάης 2009

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

Α) Έχει παγώσει η διαδικασία ένταξης στον Οργανισμό Προσωπικού των νεοπροσλαμβανόμενων που συμπληρώνουν τον προβλεπόμενο χρόνο δοκιμασίας, με αποτέλεσμα πάνω από 500 σδ. να είναι ουσιαστικά σε καθεστώς ομηρίας και ορισμένοι/ες να απολύονται κιόλας όχι μόνο άνευ αιτιολογίας αλλά και μετά πολλών επαίνων !!
Β) Δεν έχει εφαρμοστεί στο σύνολό της η Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που συνομολόγησε και συνυπέγραψε η Διοίκηση της Τράπεζας με το Σύλλογο μας το 2007, με αποτέλεσμα:

a) να μην έχουν ενταχθεί επίσης στον Οργανισμό Προσωπικού ΟΛΟΙ οι «νοικιασμένοι» εργαζόμενοι στην Τράπεζα, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της (Θεσμικά Θέματα – άρθρο 5)
β) να μην έχουν προσληφθεί ακόμα ΟΛΑ τα παιδιά των πολυτέκνων και των θανόντων (Θεσμικά Θέματα – άρθρο 1)
γ) να μην έχει εκπονηθεί νέος κανονισμός ταμείων και διαχείρισης ελλειμμάτων – πλεονασμάτων (Θεσμικά Θέματα – άρθρο 2.2)
δ) να μην έχουν βελτιωθεί οι όροι των ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων προσωπικού (Οικονομικά Θέματα – άρθρο 10)
ε) οι νεοπροσλαμβανόμενοι να μην υπογράφουν ενιαίο τύπο σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού (Θεσμικά Θέματα – άρθρο 4)
στ) να μην έχουν καταβληθεί τα επιδόματα ευθύνης στο ακέραιο και σε ΟΛΟΥΣ τους αναπληρωτές θέσεων ευθύνης (Οικονομικά Θέματα – άρθρο 11).

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

· οι προαγωγές και τα υπόλοιπα υπηρεσιακά συμβούλια και οι επιτροπές γίνονται με δυο τουλάχιστον χρόνια καθυστέρηση;
· Το ωράριο καταστρατηγείται και οι υπερωρίες δεν πληρώνονται;
· Οι αναλογίες των υπερωριών στο επίδομα αδείας του 2007 και των επιδομάτων ευθύνης των αναπληρώσεων 2007 στα δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων και στα επιδόματα Αδείας και Ισολογισμού δεν έχουν καταβληθεί;

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

· Το στολίδι της Εμπορικής Τράπεζας, ο ιδιόκτητος παιδικός σταθμός στο Μαρούσι, κατάντησε ….βιβλιοθήκη της Τράπεζας.
· Δεν έχουν επανέλθει ακόμη τα ηλεκτρονικά στοιχεία κανονικών αδειών παρελθόντων ετών, στην κατάσταση που ήταν πριν την αλλοίωση τους.
· Δεν ανακλήθηκαν ακόμη οι παράνομες απολύσεις που γίνανε κατά καιρούς.
· Δεν επεστράφησαν ακόμη στο ΤΑΠΕΤΕ οι μετοχές, που πουλήθηκαν ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ και ΠΑΡΑΝΟΜΑ τον μαύρο Αύγουστο του 2006, μειώνοντας τα αποθεματικά του.
· Δεν αποδόθηκε ακόμη στο ΤΕΑΠΕΤΕ η εισφορά 3,25%, που μεταφέρθηκε σ’ αυτό, σαν επαύξηση της εργοδοτικής εισφοράς, από τον Κλάδο Προνοίας του ΤΑΠΕΤΕ (άρθρο 57 παρ. 1 του Ν. 2084/92) και αντί να προστίθεται σ’ αυτήν, αφαιρούνταν.
· Δεν εφαρμόζονται ακόμη οι διατάξεις του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, για τους ασφαλισμένους σ’ αυτό και τους συνταξιούχους – ανάπηρους και λοιπές κατηγορίες (π.χ. χορήγηση και αυξήσεις συντάξεων κλπ.).
· Δεν μας έχει επιστραφεί ακόμη, αναδρομικά από τον Ιανουάριο του 1991, η αυθαίρετη, μονομερής και κατά παράβαση του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (άρθρο 5), αύξηση των εισφορών μας κατά 2%, με αντίστοιχη μείωση της εισφοράς της Τράπεζας.

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

· Συνεχίζουν ανεξέλεγκτη τη δράση τους άτομα και μηχανισμοί που στήθηκαν στο παρελθόν. Και που, εκτός του ότι απαξίωσαν τον πάλαι ποτέ κραταιό όμιλο της Εμπορικής Τράπεζας, καθιέρωσαν την ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ, επιβάλλοντας το ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ και παραγκωνίζοντας όλους εκείνους τους άξιους και ικανούς συναδέλφους, που προτάσσοντας την αξιοπρέπεια τους, δεν δέχτηκαν να υποκύψουν και να ενταχθούν στα γνωστά κομματικά «μαντριά» τους.
· Συνεχίζουν τα γνωστά κυκλώματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις και όχι μόνο, να φορτώνουν τις δικές τους ευθύνες, υποχρεώσεις, αδυναμίες και ανεπάρκειες, στους εργαζόμενους στο δίκτυο. Και προσπαθώντας απεγνωσμένα να διαφυλάξουν τις καρέκλες τους, να πιέζουν, τρομοκρατούν, απειλούν και εκβιάζουν, υποσχόμενα ψευδώς οφίτσια και «πουλώντας» την «προσωπική εύνοια» τους, προκειμένου να καλύψουν την ανεπάρκεια τους. Παρουσιάζοντας ταυτόχρονα ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ μεγέθη και αριθμούς:
· Αποσιωπούν τα τεράστια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στους χώρους εργασίας, μεταφέροντας «εικονικές πραγματικότητες» στα ανώτερα κλιμάκια.
· Αντιμετωπίζουν την τεράστια έλλειψη προσωπικού με υπερεντατικοποίηση της εργασίας.
· Αποσπούν και μεταθέτουν Συναδέλφους/σες κατά παρέκκλιση του Οργανισμού Προσωπικού, ακόμα και των συστημάτων της Τράπεζας, με ωμούς εκβιασμούς και απειλές.
· Αγνοούν επιδεικτικά και προκλητικότατα τον Οργανισμό Προσωπικού, ακόμα και το σύστημα Τοποθετήσεων – Αναπληρώσεων, δημιουργώντας καθεστώτα ΟΜΗΡΙΑΣ των συναδέλφων με τις ολιγοήμερες , ΠΟΛΥΜΗΝΕΣ και σε αρκετές περιπτώσεις τις ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, προτρέπουν έμμεσα, με την καθημερινή τους πρακτική και την αριθμολαγνεία που τους διακατέχει,– και πολλές φορές άμεσα – τους συναδέλφους στο δίκτυο να παραβλέπουν και να μην τηρούν αυστηρά τα διασφαλιστικά μέτρα και τις εγκυκλίους – στο όνομα πάντα της εξυπηρέτησης της πελατείας -. Πρακτική που έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ζημιών και την εμπλοκή των συναδέλφων σε δυσάρεστες και ψυχοφθόρες πειθαρχικές διαδικασίες, που τις αναλαμβάνουν στη συνέχεια οι γνωστοί «κυνηγοί κεφαλών»…

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

· Τα υποπροϊόντα της Μακένζι, «συντονιστές πωλήσεων» – «SPP» και τα διάφορα άλλα κατασκευάσματα των ΠροβοπουλοΓαβρήλων έχουν μετεξελιχθεί σε …Κώουτς !!!, που αλωνίζουν στους ιερούς χώρους των γκισέδων, εκεί όπου δημιουργούνται τα αναλωνόμενα από τους επιτήδειους αυτούς και όχι μόνο, διασπείροντας ανυπόστατες «ειδήσεις», συκοφαντώντας συναδέλφους, πιέζοντας και απειλώντας ! Κι’ αυτό, τη στιγμή που όλος αυτός ο συρφετός των «κινούμενων ψυγείων» δεν έχει καμία θεσμοθετημένη αρμοδιότητα, αφού δεν υπάρχει ούτε καν περιγραφή θέσης για την περίπτωση τους και ως εκ τούτου ούτε συγκεκριμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις !!!
· Προσλαμβάνονται παράνομα και κατά παράβαση του Οργανισμού Προσωπικού «στελέχη» αμφιβόλου αξίας, αδρά αμειβόμενα, αλλά συνήθως άσχετα με το αντικείμενο εργασίας, με κάτι περίεργες συμβάσεις, τα οποία τοποθετούνται απευθείας σαν «βαθμοφόροι», υποσκελίζοντας άξιους, ικανούς και έμπειρους Συναδέλφους, από τους οποίους μάλιστα μαθαίνουν το αντικείμενο της εργασίας, για το οποίο «αξιοκρατικά» υποτίθεται προσλήφθηκαν !!!

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

Το νέο σύστημα για τις τοποθετήσεις – μετακινήσεις – αντικαταστάσεις – αποσπάσεις – αναπληρώσεις που συνομολόγησε ο Σύλλογος μας με τη Διοίκηση της Τράπεζας :

· Δεν είναι συμβατό με το άρθρο 14 παρ. 2 του Οργανισμό Προσωπικού όσον αφορά τις προσωρινές τοποθετήσεις, γιατί προβλέπει εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο παραμονής σε άλλη μονάδα από αυτή που υπηρετεί ο εργαζόμενος, ενώ το άρθρο 14 προβλέπει σαν μέγιστο χρόνο παραμονής το τρίμηνο.
· Δεν προβλέπει την μετατροπή της προσωρινής τοποθέτησης σε οριστική μετά την παρέλευση τριμήνου, αν δεν υπάρχει πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση περί του αντιθέτου, έτσι ώστε να μην απαιτείται νέα σειρά εισηγητικών κλπ..
· Δεν προβλέπει ότι σε καμία περίπτωση στις προσωρινές τοποθετήσεις, ο εργαζόμενος δεν θα έχει άλλα καθήκοντα πέραν αυτών που ορίζει η περιγραφή της θέσης.
· Δεν αναφέρει ρητά ότι καμία προσωρινή τοποθέτηση / Μετακίνηση / Απόσπαση / Αντικατάσταση δεν θα γίνεται πριν εισαχθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων.
· Δεν αναφέρει ότι απαραίτητη ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ για προσωρινή η οριστική τοποθέτηση σε θέση ευθύνης είναι η συναίνεση του άμεσα ενδιαφερόμενου εργαζόμενου.
· Δεν προβλέπει την οικονομική αποζημίωση όλων των ημερών αντικαταστάσεων / αναπληρώσεων ανώτερης θέσης με αποτέλεσμα τα εισηγητικά των 29 ημερών να έχουν κατακλύσει το δίκτυο!
· Δεν προβλέπει διαδικασία αξιολόγησης στελεχών π.χ. με μοριοδότηση, όπως τις προαγωγές.
· Δεν προβλέπει ότι τυχόν διακοπή τοποθέτησης, η οποία θα επιφέρει και διακοπή των οικονομικών παροχών της θέσης, να γίνεται μετά από απόφαση του αρμόδιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού και τον Κανονισμού Πειθαρχικού Ελέγχου.
· Δεν προβλέπει ότι οι αποσπάσεις θα διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 του Οργανισμού Προσωπικού, αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών και εφ’ όσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του αποσπώμενου είναι ικανά να τις καλύψουν.
· Δεν προβλέπει την επαναφορά του θεσμού των μόνιμων αναπληρωτών για κάθε θέση ευθύνης.
· Δεν προβλέπει ρήτρες για την εφαρμογή του και τέλος δεν προβλέπει τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών σε περίπτωση καταστρατήγησης του.

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

· Η τελευταία Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. για το 2008 «διεκδικήθηκε» μέσα σε «συνθήκες θερμοκηπίου» με την διαδικασία του «εποικοδομητικού διαλόγου», χωρίς υποτυπώδεις ΟΡΟΥΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, χωρίς να ασκηθεί καμία ουσιαστική πίεση από την δύναμη των 6.000 εργαζομένων και τον εργοδότη να μην νοιώσει την παραμικρή απειλή, με αποτέλεσμα να υπογραφεί η πιο φτωχή σε οικονομικό αποτέλεσμα ΕΣΣΕ της τελευταίας δεκαετίας και να είναι ταυτόχρονα η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΣΣΕ στην ιστορία χωρίς κανένα ικανοποιημένο θεσμικό αίτημα από την καθιέρωση των ΕΣΣΕ και παράλληλα να υπογράφεται Ειδική ΕΣΣΕ, κατ’ απαίτηση της Διοίκησης της Τράπεζας, για τις βάρδιες, εν αγνοία και χωρίς την παραμικρή διαβούλευση με τους ΑΜΕΣΑ ενδιαφερόμενους Συναδέλφους και την επιτροπή του χώρου τους.

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ :

· Την ημέρα που εκδικαζόταν η έφεση της Τράπεζας κατά της Πρωτόδικης Ιστορικής Απόφασης 116/2008 για το ΤΕΑΠΕΤΕ, δεν κηρύχθηκε ούτε καν 24ωρη απεργία προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να οργανωθούν και να συγκεντρωθούν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια και να αναδείξουν αγωνιστικά τη διάσταση του προβλήματος που μας δημιούργησε η Τράπεζα μαζί με την Κυβέρνηση, παρά κηρύχθηκε μια στάση εργασίας, «για την τιμή των όπλων», που ξεκίναγε την ίδια ακριβώς ώρα με την έναρξη της δίκης !!!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι:

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΕΝΩ συμβαίνουν όλα αυτά, η ΠΡΑΣΙΝΟΓΆΛΑΖΗ πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας σφυρίζει αδιάφορα!!
Και ενώ «από μικροφώνου» και ενίοτε «επί χάρτου» κηρύσσει φραστικά την «επανάσταση», κατά τα άλλα, είναι παντελώς και παταγωδώς απούσα από τα γεγονότα, αφού οι επιβαλλόμενες παρεμβάσεις και η «αγωνιστικότητά» της εξαντλούνται στις «επαφές» με τον κ. Σπηλιόπουλο, για επιλεκτική συζήτηση προαποφασισμένων θεμάτων, που και γι αυτά ακόμα, οι απαντήσεις που μας ανακοινώνει ότι πήρε, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΛΑΜΑΤΑ ΜΑΖΙ…..

Καλούμε λοιπόν τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας να συγκαλέσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο (σύμφωνα με την καταστατική του υποχρέωση σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα) με θέμα ημερήσιας διάταξης τις ενέργειες για ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ των παραπάνω προβλημάτων εισηγούμενος ΚΛΙΜΑΚΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ μέχρι την ΟΡΙΣΤΙΚΉ ικανοποίηση των αιτημάτων μας, σύμφωνα πάντα με το Πλαίσιο Κατεύθυνσης, Δράσης και Λειτουργίας του Συλλόγου μας, με βάση το οποίο συγκροτήθηκε το Δ.Σ. σε σώμα στις 30 Μάη 2008.
Ετσι μόνο, μπορεί να αποκτήσει συγκεκριμένο περιεχόμενο η βούληση που διατείνονται ότι έχουν για «ένταση των μορφών διεκδίκησης» !!!
Και τα «Αγωνιζόμαστε, Διεκδικούμε, πετυχαίνουμε» στο τέλος να πάρουν «σάρκα και οστά» !!
Αλλιώς είναι λόγια υποκριτικά και κούφια, έτσι για την τιμή των όπλων….

Καλούμε, μια φορά ακόμα, τις συνδικαλιστικές παρατάξεις και το Δ.Σ του Συλλόγου μας, να τοποθετηθούν δημόσια στη πρόταση μας για την διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης του νόμου 3198/1955 μαζικά από τον Σύλλογο μας και καταγγέλλουμε τα «παπαγαλάκια» της Τράπεζας και όχι μόνο που προσπαθούν (δυστυχώς!) με εκφοβισμό και παραπληροφόρηση να αποτρέψουν τους Συναδέλφους/σες να διεκδικήσουν τα νόμιμα και αυτονόητα δικαιώματα τους.

Καλούμε μια φορά ακόμα το Δ.Σ. του Συλλόγου μας να επιστρέψει τις 680 περίπου αιτήσεις που είχαν υποβληθεί από συναδέλφους από τους οποίους η Τράπεζα επί Προβόπουλου υπεξαίρεσε ημέρες κανονικής αδείας και να χορηγήσει νομική υποστήριξη σε όσους το επιθυμούν, προκειμένου να αποζημιωθούν και για το υπόλοιπο ποσό πέραν αυτού που εισέπραξαν μετά την γνωστή συμφωνία Συλλόγου – Διοίκησης, κάνοντας χρήση της νομολογίας και των θετικών δικαστικών αποφάσεων που καταθέσαμε στη Γενική Συνέλευση του Απρίλη 2009.

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΚΑΝΕΝΟΣ !

Υ.Γ. Πληροφορηθήκαμε ότι μετά τις πόρτες με τις ατομικές μαγνητικές κάρτες, τοποθετήθηκε και πάλι αυθαίρετα κάμερες σε διάφορα σημεία του κεντρικού κτιριακού συγκροτήματος της Τράπεζας (Σοφοκλέους και Αιόλου), που εκτός των άλλων, η καταγράφουν τις κινήσεις των συναδέλφων..
Επειδή λοιπόν όλα αυτά είναι και παράνομα και καταχρηστικά, και εκτός των άλλων αντίκεινται και σε Συλλογικές Συμβάσεις και συμφωνίες, προτείνουμε να γίνει άμεση παράσταση στη Διοίκηση για το θέμα και σε περίπτωση άρνησης της να τις αφαιρέσει, ο Σύλλογος να καταγγείλει την υπόθεση στον φορέα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να προχωρήσει στις όποιες άλλες ενέργειες (συνδικαλιστικές και νομικές) για την αφαίρεσή τους.

Written by antiracistes

26 Μαΐου, 2009 at 5:46 πμ

Η «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2009

leave a comment »

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2009:
ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ !!!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Αυτό που εδώ και χρόνια βιώνουμε στους χώρους εργασίας είναι η καταστρατήγηση δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με πολύχρονους αγώνες. Στην παρούσα ιστορική συγκυρία, που το καπιταλιστικό σύστημα κλυδωνίζεται από την οικονομική του κρίση, οι εργοδότες γενικεύουν παραπέρα την επισφάλεια στην εργασία , αξιώνοντας την πειθάρχηση και την συναίνεσή μας.
Οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας εμφανίστηκαν αρχικά τη δεκαετία του ’90, με την ακραία εκμετάλλευση των μεταναστών εργατών και επεκτάθηκαν σταδιακά και σε άλλους εργαζόμενους.
Έτσι, η ανασφάλιστη και η μαύρη εργασία, τα ελαστικά ωράρια και οι αμέτρητες απλήρωτες υπερωρίες, τα stage και οι συμβάσεις έργου, η δουλειά με το κομμάτι και τα γραφεία υπενοικίασης εργαζομένων, η περικοπή επιδομάτων και η υπονόμευση των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, η συνεχής εναλλαγή ανεργίας και εργασίας, αποτελούν την πραγματικότητα που βιώνουμε , τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία. Αποτελούν την πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει μια διευρυμένη ζώνη «άοκνων» εργαζόμενων», όπου ο καθένας τρέχει συνέχεια, ανασφαλής και μόνος του, για την επιβίωση.
Όμως το καινούριο στοιχείο της εργασιακής μας ανέχειας είναι η γενίκευση της επισφάλειας, η οποία αφορά εξίσου, ειδικά το τελευταίο διάστημα, και κομμάτια εργαζομένων που μέχρι τώρα εργάζονταν σε πιο «ασφαλείς» συνθήκες και με «ευνοϊκότερους» όρους.
Η επέκταση του καθεστώτος των συμβασιούχων ομήρων στο δημόσιο και τους δήμους και του θεσμού των ωρομίσθιων στα σχολεία (τους οποίους το κράτος καθυστερεί ή και αρνείται να τους πληρώσει!), το άνοιγμα εκ νέου του ασφαλιστικού , οι απανωτές εξαγγελίες για πάγωμα μισθών και επιδομάτων, η επιβολή καθεστώτος διαθεσιμότητας σε πολλές βιομηχανίες και οι απειλές για ομαδικές απολύσεις, είναι πλέον στην ημερήσια διάταξη της επίθεσης των εργοδοτών.
Επιπλέον, η ωμή βία και η ένταση της εκμετάλλευσης στα σύγχρονα κάτεργα ,που παρουσιάζονται ως «χώροι εργασίας», εντείνεται το τελευταίο διάστημα. Τα παραδείγματα των δολοφονημένων σε «εργατικό ατύχημα» εργατών στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος, στους οποίους πρόσφατα το δικαστήριο επέρριψε την ευθύνη για το ατύχημα και της επίθεσης με βιτριόλι εναντίον της αγωνίστριας συνδικαλίστριας Κωνσταντίνας Κούνεβα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόπειρας επιβολής του φόβου και της διάχυσης του κλίματος τρομοκρατίας μέσα στους χώρους δουλειάς. Η επιδίωξή τους είναι ξεκάθαρη: να το βουλώσουμε και να πειθαρχήσουμε στη συνεχή υποτίμησή μας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα είναι απαραίτητο ως εργαζόμενοι-ες να ξεκαθαρίσουμε, αρχικά στη σκέψη μας, δύο-τρία βασικά πράγματα..
Πρώτο: η κρίση δεν είναι φυσική καταστροφή, όπως προσπαθούν να μας πείσουν χρυσοπληρωμένοι δημοσιογράφοι και καλοταισμένοι οικονομικοί αναλυτές. Είναι δομικό πρόβλημα του καπιταλιστικού συστήματος. Εμείς, ως οι εκμεταλλευόμενοι-ες αυτού του συστήματος, δεν έχουμε καμία «ευθύνη συνδιαχείρισης» της κρίσης μαζί με τους κεφαλαιούχους αυτού του συστήματος. Επίσης δεν έχουμε κανένα λόγο να δώσουμε πνοή ζωής στο σύστημά τους.
Δεύτερο: η επέκταση και η πειθάρχηση στις επισφαλείς σχέσεις εργασίας αποτελούν τη συγκεκριμένη μεθόδευση των εργοδοτών προκειμένου να πληρώσουμε εμείς για την κρίση τους. Καλούν λοιπόν εμάς να πληρώσουμε για την κρίση που αυτοί δημιούργησαν, σφυρίζοντας αδιάφορα για όλα όσα, τόσα χρόνια, συστηματικά κατάκλεψαν. Και αυτό γιατί η μετακύλιση του κόστους της κρίσης είναι ο αποτελεσματικότερος αυτή τη στιγμή τρόπος προκειμένου να δημιουργήσουν συνθήκες κερδοφορίας για τις επιχειρήσεις τους άμεσα. Η πρόσφατη κοινωνικοποίηση της χασούρας των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είναι παραπάνω από ενδεικτική: αυτοί που για χρόνια μας παραμύθιαζαν ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς και τις συντάξεις, βρήκαν μέσα σε λίγες μέρες 28 δις για τους τραπεζίτες φίλους τους!
Τρίτο: η δημόσια συζήτηση για την υποτιθέμενη «έκρηξη της εγκληματικότητας» δεν είναι καθόλου άσχετη με την επέκταση της επισφάλειας και την κρίση. Όλοι όσοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό που χρειαζόμαστε είναι «περισσότερη και καλύτερη αστυνομία» γνωρίζουν πολύ καλά ότι πίσω τους είναι η εξέγερση του Δεκέμβρη και μπροστά τους οι ενδεχόμενες κοινωνικές εκρήξεις εξαιτίας της όξυνσης της ταξικής αντιπαράθεσης. Έτσι το κράτος, με πρόσχημα το «αίσθημα ανασφάλειας που νιώθει ο πολίτης», επιλέγει την αστυνομοκρατία και την καταστολή, προκειμένου να καταφέρει να διαχειριστεί το κοινωνικό ζήτημα. Οι πρώτοι αποδέκτες της καταστολής είναι οι μετανάστες, απέναντι στους οποίους το κράτος και το παρακράτος ήδη προσπαθούν να ενεργοποιήσουν την διαδικασία του «κοινωνικού αυτοματισμού».

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το κράτος και ο επιχειρηματικός κόσμος έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης εναντίον μας. Μαζί με αυτούς ο υποταγμένος συνδικαλισμός των γραφειοκρατών εργατοπατέρων που εδώ και χρόνια αδιαφορούν για τους εργατικούς αγώνες ή τους ξεπουλάνε στο όνομα του λεγόμενου «κοινωνικού διαλόγου».
Είναι πλέον προφανές ότι από τον υποταγμένο συνδικαλισμό δεν μπορούμε να περιμένουμε τίποτα παραπάνω από εθιμοτυπικές απεργίες. Όχι μόνο γιατί, εδώ και χρόνια, είναι επιλογή του να μην υπερασπίζεται τα αιτήματα του κόσμου της επισφαλούς εργασίας και των «αόρατων» εργαζομένων, ντόπιων ή μεταναστών.Αλλά και γιατί είναι δηλωμένη η πρόθεση της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας να συνδιαχειριστεί την κρίση με την εργοδοσία:
Ήδη η ΓΣΕΕ προτείνει μαζί με τον ΣΕΒ σειρά μέτρων «για τη διάσωση των επιχειρήσεων». Αντί λοιπόν να αποδεχόμαστε ότι κάνουν τα κάθε λογής και απόχρωσης κομματικά συνδικαλιστικά στελέχη, πρέπει να στραφούμε στους αγώνες στους αγώνες της ίδιας της τάξης μας. Τα τελευταία χρόνια, όσες φορές οι εργαζόμενοι διεκδικήσαμε συλλογικά και πήραμε τον αγώνα στα χέρια μας καταφέραμε να κερδίσουμε μικρές, αλλά σημαντικές μάχες.Θα πρέπει λοιπόν, να αντλήσουμε δύναμη και να πιστέψουμε ξανά στις δικές μας δυνάμεις.
Όλοι αυτοί οι αγώνες, και μαζί τους η εξέγερση του Δεκέμβρη (που, εκτός από τους μαθητές έφερε στο προσκήνιο και τους επισφαλείς νέους εργαζόμενους, τους αποκλεισμένους από τις δομές του επίσημου συνδικαλισμού), αποδεικνύουν έμπρακτα πως υπάρχει ένα κομμάτι εργαζομένων σήμερα που αναζητά χώρο προκειμένου να εκφραστεί, να οργανωθεί, να δράσει και να απαντήσει στην επίθεση που δέχεται. Ως εργαζόμενοι – νες λοιπόν, που ζούμε μέσα στην καθημερινότητα της γενικευμένης επισφάλειας, απαντάμε με το σύνθημα όλων των πρόσφατων εργατικών διαδηλώσεων στις πόλεις όλου του κόσμου: δε θα πληρώσουμε εμείς για την κρίση σας! Αντίθετα, σε κάθε περίπτωση επιδιώκουμε συλλογικά την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών και επιθυμιών.
Απέναντι στην επίθεση κράτους και εργοδοτών αντιτάσσουμε την πρακτική του αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης. Απέναντι στην αδιέξοδη και αναποτελεσματική πρακτική της ανάθεσης, επιλέγουμε την αυτοοργάνωση στους χώρους δουλειάς μας, για την άμεση διεκδίκηση όσων μας ανήκουν. Πράγμα που συγκεκριμένα σημαίνει: τη δημιουργία επιτροπών και σωματείων βάσης, όπου δεν υπάρχουν, τη δημιουργία εργατικών ομάδων και πυρήνων αντίστασης, σε κάθε μικρό ή μεγάλο χώρο δουλειάς, που θα λειτουργούν με αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Έτσι ώστε να κατακτήσουμε ξανά τη συναδελφική και ταξική αλληλεγγύη μέσα από την πάλη, την αξιοπρέπεια μέσα από τον αγώνα. Είναι πια καιρός να συνειδητοποιήσουμε τη συλλογική μας δύναμη και να μην χαριστούμε σε κανέναν!
ΖΗΤΩ Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ! ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ !

Written by antiracistes

29 Απριλίου, 2009 at 1:13 μμ

Ανακοίνωση της «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ» για οικονομικά μέτρα και στάση εργασίαςΕμπορικής

leave a comment »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Οι ηγέτες της Ε.Ε. προστάζουν «ΠΑΡΤΕ ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ» (για τους εργαζόμενους βέβαια). Και η έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την ελληνική οικονομία, προτείνει νέες ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και στο κοινωνικό – ασφαλιστικό σύστημα (σε βάρος πάντα των εργαζομένων-ασφαλισμένων και συνταξιούχων).

Οι κατευθύνσεις είναι σαφείς και η κυβέρνηση θα κληθεί να τις εφαρμόσει απαρέγκλιτα μόλις ξεμπερδέψει με τις εκλογές. Η όποια κυβέρνηση. Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ έσπευσε να ταυτιστεί πλήρως με τις υποδείξεις του ECOFIN, μη αρθρώνοντας ούτε την ελάχιστη κριτική για «νεοφιλελεύθερες συνταγές» και άλλα τέτοια. Το μόνο με το οποίο ασχολήθηκε ο εκπρόσωπός του ήταν να απαξιώσει την κυβέρνηση. Αναμενόμενο.

Είναι καθαρό ότι ο κύβος έχει ριφθεί. Ενώ δημοσίως αλληλοκατηγορούνται για το ποιος έχει ή δεν έχει «σχέδιο εξόδου από την κρίση», τα επιτελεία τους ετοιμάζουν τις σαρωτικές ανατροπές που απαιτούν οι Βρυξέλλες και οι λοιποί εργοδοτικοί Οργανισμοί, σε βάρος μας.

Στα πλαίσια αυτά, «12 μέτρα» εξήγγειλε η κυβέρνηση της Ν.Δ., « 5 άξονες» πρότεινε το ΠΑΣΟΚ, «10 εντολές», που τις έχει επαναλάβει πολλές φορές στο παρελθόν, χωρίς να έχουν γίνει πράξη, έδωσε στους Υπουργούς του ο Καραμανλής.

Στην περιστολή των κρατικών – κοινωνικών δαπανών επικεντρώνει σκόπιμα τη «μάχη» ο Πρωθυπουργός.

· 10% μείωση των «ελαστικών» (δηλαδή των κοινωνικών δαπανών),
· 10% μείωση των δαπανών για τους συμβασιούχους (που σημαίνει κι άλλες απολύσεις)
· επέκταση των προγραμμάτων Stage (δηλαδή ανασφάλιστη εργασία)
· ανατροπές στα βαρέα και ανθυγιεινά κ.λ.π., κ.λ.π.

Κι όλα αυτά για να μειωθεί το κόστος εργασίας και να αυξηθεί έτσι η «ανταγωνιστικότητα» και τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων-τραπεζών, που συνεχίζουν να θησαυρίζουν ανενόχλητες σε βάρος μας και σε βάρος της κοινωνίας.

Σε μια κίνηση εντυπωσιασμού ο Καραμανλής ζήτησε να μειωθούν και οι μισθοί των «golden boys» του Δημοσίου, ώστε να μην υπερβαίνουν τις 6.000 ευρώ (έτσι κι αλλιώς αυτοί έχουν άλλα «τυχερά»). Άφησε βέβαια απέξω τους υψηλόμισθους μάνατζερ των ΔΕΚΟ και των Τραπεζών, όπως ο Προβόπουλος και ο Αράπογλου. ΄Οσο για τους δικούς μας, ούτε λόγος να γίνεται. Σιγά μη θίξει τα ιερά και τα όσια του ιδιωτικού (και μάλιστα πολυεθνικού) τομέα της «εθνικής μας οικονομίας».

Να λοιπόν το «σχέδιο εξόδου» από την κρίση της κυβέρνησης, παρά τα περί του αντιθέτου λεγόμενα από την αντιπολίτευση. Μόνο που αυτό είναι ταξικά σημαδεμένο, γι’ αυτό και προσπαθεί να το ντύσει με τον «εθνικό» μανδύα , και να το επενδύσει με το παραμύθι της συναίνεσης, για να γίνει ευκολότερα αποδεκτό από την κοινωνία.

Το ζήτημα είναι να πάρει την απάντηση που πρέπει από το συνδικαλιστικό μας κίνημα με πρώτο βήμα την πανεργατική απεργία στις 2 Απρίλη. Με κλιμάκωση και συντονισμό των αγώνων. Με ενότητα και καλύτερη οργάνωση. Με πολιτικοποίηση και χάραξη μιας άλλης προοπτικής, μέσα από την ανασυγκρότησή του.

Υπό αυτές τις συνθήκες συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας την Τετάρτη 18-3-2009. Και αντί να ασχοληθεί με όλα αυτά και κυρίως με την καλύτερη οργάνωση της πανεργατικής απεργίας στις 2 Απρίλη στο χώρο μας, για να μη γίνει κι αυτή μια εθιμοτυπική απεργία για την τιμή των όπλων, με τον συντονισμό και την κλιμάκωση των αγώνων μας, αποφάσισε να επιβραβεύσει την ΔΑΚΕ των Προέδρων και Γραμματέων για την αμέριστη και «άνευ όρων» στήριξη που δίνουν στην πρασινογάλαζη πλειοψηφία του Δ.Σ. και στις γνωστές πλέον και ολοφάνερες επιλογές της, αποκλείοντας την κίνησή μας, την «ΟΔΟ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ», από όλες τις εκπροσωπήσεις σε Υπηρεσιακά Συμβούλια και κοινές με την Τράπεζα Επιτροπές, που συμμετέχει ο Σύλλογός μας.

Έφτασε μάλιστα στο σημείο η πρασινογάλαζη αυτή πλειοψηφία, να απορρίψει πρότασή μας για 24ωρη απεργία στις 24/3/2009, που εκδικάζεται η έφεση της Διοίκησης της Τράπεζας κατά της ιστορικής ΑΠΟΦΑΣΗΣ 116/2008 του Πρωτοδικείου της Αθήνας η οποία μας δικαίωσε πανηγυρικά και κήρυξε άκυρη την μονομερή καταγγελία της σύμβασης για το ΤΕΑΠΕΤΕ από την πλευρά της Διοίκησης της Τράπεζας και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ την υποχρεωτική ένταξη μας στο Ε.Τ.Α.Τ.
Κήρυξε λοιπόν Στάση Εργασίας από τις 11 π.μ μέχρι τις 15.15 (!!), τη στιγμή που ή δίκη αρχίζει στις 11 π.μ. (!!) και που οι νομικοί μας σύμβουλοι ωρύονται το αυτονόητο, ότι η παρουσία πλήθους εργαζομένων σ’ αυτές τις περιπτώσεις είναι καθοριστική !!!
Τι φοβάται η πρασινογάλαζη πλειοψηφία;; Μη τυχόν χάσει τη δίκη η Τράπεζα;;;
Η πιστεύει ότι ο μέσος Συνάδελφος στις 11 π.μ. θα πατήσει το κουμπί και θα μεταφερθεί αυτόματα στο δικαστήρια της οδού Αλεξάνδρας ;;
Τι απ’ τα δυό ισχύει άραγε;;
Και όλα αυτά τη στιγμή που η Τράπεζα μαζί με την Κυβέρνηση, παλεύουν λυσσαλέα τα τελευταία χρόνια να καταργήσουν το Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε. και να μας αφήσουν ουσιαστικά ακάλυπτους στα νύχια του πολύπαθου Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

Κρίμα και πάλι κρίμα !!!

Γιατί είναι τόσο πρόσφατες ακόμα οι μεγαλόστομες δεσμεύσεις προς τις νέες και τους νέους Συναδέλφους, που μαζεύτηκαν το Σάββατο 14/3/2009 στο ξενοδοχείο ATHENS IMPERIAL, οι διακηρύξεις και τα «προσωπικά στοιχήματα» του Προέδρου κλπ, ότι «μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας ξεκινάμε αγώνες»!!!

Λες και μας εμπόδιζε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, για να τους κάνουμε……….!!!
Εκτός αν θεωρούν ότι τα συμφέροντα των Τραπεζιτών ταυτίζονται με τα δικά μας και πρέπει να θυσιάζουμε τα δικαιώματα μας για να αυξάνουν αυτοί τα κεφάλαια τους…

Ο σοφός λαός πολύ εύστοχα λέει: «ΟΠΟΙΟΣ ΔΕ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΖΥΜΩΣΕΙ, ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΕΡΕΣ ΚΟΣΚΙΝΙΖΕΙ» !!!

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι:

Οι επόμενες μέρες είναι εξαιρετικά κρίσιμες για τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Η εκδίκαση στο τρίτο τμήμα του Εφετείου Αθηνών ( Λεωφ. Αλεξάνδρας και Λουκάρεως), την Τρίτη 24/03/2009 και ώρα 11 π.μ. της έφεσης της Τράπεζας κατά της 116/2008 ιστορικής απόφασης – κόλαφο για την Τράπεζα και την Κυβέρνηση – του Πρωτοδικείου Αθηνών, είναι εξαιρετικά κρίσιμη για το μέλλον των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων (Τ.Ε.Α.Π.Ε.Τ.Ε) και μας αφορά ΟΛΟΥΣ, παλιούς και νέους, εν ενεργεία και συνταξιούχους.
Σας καλούμε λοιπόν να δώσετε όλοι δυναμικά το παρόν και την απάντηση που πρέπει σε Κυβέρνηση, Τραπεζίτες και στα στηρίγματά τους, θυσιάζοντας ακόμα και κάποιες ώρες από την κανονική σας άδεια .

ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΕΙΡΙΟ ΚΑΝΕΝΟΣ !

ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ -στην υπηρεσία των Εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

Υ.Γ. Ακόμα περιμένουμε από τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου μας να πάρουν ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΣΗ , σχετικά με τη διεκδίκηση της ειδικής αποζημίωσης του Νόμου 3198/1955, που αναφερθήκαμε σε προηγούμενη μας ανακοίνωση.

Written by antiracistes

19 Μαρτίου, 2009 at 4:57 μμ

Άγρια εκμετάλλευση και ξεζούμισμα των εργαζομένων – Ανακοίνωση της «ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ»

leave a comment »

ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ – στην υπηρεσία των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Άγρια εκμετάλλευση και ξεζούμισμα των εργαζομένων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε συστάσεις προς τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν την εκ περιτροπής εργασία, με εβδομάδα 3 ή 4 ημερών, τη μερική απασχόληση 4, 3 και ακόμη λιγότερων ωρών την ημέρα, πρότεινε και την «προσωρινή» αναστολή των συμβάσεων για να αποφευχθούν, τάχα, οι μαζικές απολύσεις. Αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτά εφαρμόζουν οι πολυεθνικές χωρίς να έχουν σταματήσει στιγμή τις εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις εργαζομένων σε όλη την Ευρώπη. Αντίθετα, όσο οι πολυεθνικές και οι αντιδραστικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βλέπουν ότι δεν μπορούν να περισώσουν τα κέρδη τους και τα κεφάλαιά τους από τη γιγαντούμενη οικονομική κρίση, τόσο λυσσομανούν ενάντια στους εργαζόμενους. Η ΓΣΕΕ παρότι σωστά τονίζει ότι μας προετοιμάζουν για «μισή εργασία, μισή αμοιβή και μισή ζωή», αντί να κινητοποιήσει αγωνιστικά τους εργαζόμενους, τρέχει ν’ απευθύνει πρόταση κοινωνικού διαλόγου στο ΣΕΒ, αναφέροντας ότι οι «εργοδότες καθοδηγούνται σε πρωτοφανείς μεθοδεύσεις για τη μείωση του εργατικού κόστους και την αποφυγή των κάθε μορφής υποχρεώσεων πρόνοιας που ο κοινωνικός τους ρόλος επιβάλλει» και ζητεί «από κοινού ν’ αναζητηθούν οι ενδεδειγμένες πολιτικές που θα θωρακίσουν τη χώρα από τις συνέπειες της κρίσης»! O συνδικαλισμός της υποταγής στα συμφέροντα της εργοδοσίας, σε νέες υψηλές επιδόσεις.

O έτερος κοινωνικός εταίρος, ο ΣΕΒ, εκφράζοντας την προσπάθεια του κεφαλαίου να ρίξει την κρίση στις πλάτες των εργαζομένων, δηλώνει ότι «στο πλαίσιο αυτό οι απολύσεις είναι για την επιχείρηση αναγκαστικό μέτρο έσχατης ανάγκης και όχι αβασάνιστη επιλογή». Ναι! έχασαν τον ύπνο τους οι καπιταλιστές από την ανασφάλεια και την αγωνία της επιβίωσης των εργαζομένων. Από κοντά η κυβέρνηση επιβραβεύει τη ΓΣΕΕ για την κοινωνική της υποταγή, αφού εκθειάζει «την ωριμότητα, τη σοβαρότητα, τη νηφαλιότητα των δυνάμεων της εργασίας, της παραγωγής, της αγοράς». O βρόχος γύρω από την εργατική τάξη συνεχίζει να σφίγγεται, αφού η ελληνική οικονομία μπήκε υπό την επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία ζητά μέσα στο 2009 να παρθούν μέτρα για τους μισθούς, τις κοινωνικές δαπάνες και για το ασφαλιστικό. Να κρατηθεί το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού κάτω από το 3% του ΑΕΠ με μείωση των δαπανών (υγείας, παιδείας, πρόνοιας), με πάγωμα των μισθών και με νέες μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό απαιτούν οι Ευρωπαίοι. Ανησυχούν οι διεθνείς τοκογλύφοι, οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι, οι σύμβουλοι επενδύσεων, οι θεσμικοί επενδυτές να πάρουν γρήγορα και σίγουρα τους τόκους τους από το ελληνικό δημόσιο και ας ρίξουν στη φτώχεια και στη δυστυχία τους εργαζόμενους. Θα τους αφήσουμε να το κάνουν;

Written by antiracistes

27 Φεβρουαρίου, 2009 at 6:37 πμ