Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Posts Tagged ‘Συλλογική Σύμβαση

Αυξήσεις μέσω ΟΜΕΔ για τους εργαζόμενους στις τράπεζες

leave a comment »

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΜΕ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΟΜΕΔ

Νίκη της ΟΤΟΕ, των Θεσμών και της Δημοκρατίας, αποτελεί η έκδοση της δεύτερης Διαιτητικής Απόφασης του Οργανισμού μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), με την οποία καταρτίσθηκε η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων για το 2009, η οποία κοινοποιήθηκε σήμερα προς την ΟΤΟΕ και τις εργοδοτικές οργανώσεις των Τραπεζών.

Τα βασικά σημεία της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης που περιλαμβάνονται στην Διαιτητική Απόφαση αριθμ. 37/2009 του ΟΜΕΔ, έχουν ως εξής:

Αυξήσεις βασικών μισθών

Οι βασικοί μισθοί του Ενιαίου Μισθολογίου για κάθε κατηγορία προσωπικού (κύριο, βοηθητικό και καθαριότητας) βάσει της Δ.Α. 39/2008, αυξάνονται από 4-6-09 κατά ποσοστό 3% και όπως θα έχουν διαμορφωθεί την 30/9/09 αυξάνονται περαιτέρω από 1/10/09 κατά ποσοστό 2,5% και διαμορφώνονται, στρογγυλοποιούμενοι στην πλησιέστερη ακεραία μονάδα ευρώ.

Η συνολική αύξηση που χορηγείται είναι 5,5% στα κλιμάκια του Ενιαίου Μισθολογίου.

Αύξηση Επιδόματος Πολυετίας

Το επίδομα πολυετίας:

α) Αυξάνεται από 1,80% σε 1,85% κατ’ έτος και για όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες.

β) Ενισχύονται οικονομικά οι νέοι εργαζόμενοι στις Τράπεζες, αφού το επίδομα πολυετίας χορηγείται σε όλους τους νέους με τη συμπλήρωση του πρώτου έτους υπηρεσίας (μέχρι σήμερα το επίδομα πολυετίας χορηγείτο με τη συμπλήρωση του 3ου έτους υπηρεσίας).

Συγκρότηση Επιτροπής για την απασχόληση

Συγκροτείται διμερής επιτροπή, με αντικείμενο την μελέτη του ενδεχομένου μετατροπής της καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου σε αιτιώδη και την υποβολή σχετικών προτάσεων. Η σύνθεση της Επιτροπής θα είναι 7μελής και θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της «Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών» (Ε.Ε.Τ.), έναν της «Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ), έναν του «Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)» με τους αναπληρωματικούς τους και τρία μέλη που υποδεικνύονται από την ΟΤΟΕ, με τους αναπληρωματικούς τους. Ως Πρόεδρος ορίζεται πρόσωπο κοινής επιλογής των μερών και σε περίπτωση αδυναμίας συμφωνίας ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος ή πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που αυτός θα υποδείξει. Ο Πρόεδρος ορίζει τον αναπληρωτή του. Η Επιτροπή έχει απαρτία, όταν είναι παρόντα τέσσερα τουλάχιστον μέλη της. Συγκροτείται το αργότερο εντός τριμήνου από τη θέση σε ισχύ της παρούσας και πρέπει να υποβάλει τα πορίσματά της εντός εξαμήνου από τη συγκρότησή της, ούτως ώστε να ληφθούν αυτά υπόψη στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την σύναψη της επόμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η συγκρότηση αυτής της επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη και πληρέστερη προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων στις Τράπεζες, που αποτελεί κεντρικό στόχο της ΟΤΟΕ.

Ακόμα στη Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που αφορούν βελτιώσεις στα επιδόματα Βρεφονηπιακών Σταθμών, στο Επίδομα τοκετού, στην οικονομική ενίσχυση των Ερευνητικών και Επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, των Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων κ.α.

Η παραπάνω Διαιτητική Απόφαση του ΟΜΕΔ (η οποία θα δημοσιευθεί αναλυτικά σε ειδικό φυλλάδιο) αποτελεί δικαίωση του αγώνα των τραπεζοϋπαλλήλων και της εμπιστοσύνης τους στους χειρισμούς της δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής τους οργάνωσης, η οποία μεθοδικά και αποφασιστικά απέδειξε στην πράξη, ότι οι Δημοκρατικοί Θεσμοί που κατακτήθηκαν από το συνδικαλιστικό κίνημα και τους εργαζόμενους είναι πιο ισχυροί και πιο αποτελεσματικοί από τα σχέδια υπονόμευσης και τις δικαστικές επιθέσεις των τραπεζιτών και της Κυβέρνησης.

Η διατήρηση του θεσμού της Κλαδικής Σ.Σ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων αποτελεί μεγάλη θεσμική νίκη της ΟΤΟΕ που καταξιώνει τους συνδικαλιστικούς αγώνες των εργαζομένων.

Αυτή η νίκη ανήκει σε όλους τους εργαζόμενους στις Τράπεζες αλλά και σε ολόκληρο το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας γιατί είναι νίκη των θεσμών του διαλόγου, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της Δημοκρατίας.

Τώρα είναι η ώρα οι Τράπεζες να αντιληφθούν τις ανάγκες της εποχής και να κλείσουν με δική τους πρωτοβουλία των κύκλο της αντιπαράθεσης με τη κοινωνία και τους εργαζόμενους που οδήγησαν οι πρακτικές τους.

Η ΟΤΟΕ θα παρακολουθεί τις κινήσεις τους και τις ενέργειές τους και θα είναι έτοιμη είτε για ειρηνική επίλυση των διαφορών, είτε για νέους αγώνες αν η αδιαλλαξία και οι προκλήσεις συνεχισθούν.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

30 Σεπτεμβρίου, 2009 at 5:38 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with ,

ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΠΕΜΠΤΗ, 20 ΑΥΓΟΥ

leave a comment »

Ο.T.O.E.

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2009

Α Π Ε Ρ Γ Ι Α

ΣΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

E ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
E ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ
E ΣΤΗΝ ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Με 24ωρη Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση σε όλες τις Τράπεζες στις 20 Αυγούστου 2009 (ημέρα που εκδικάζεται η αγωγή της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών και 9 Τραπεζών εναντίον της ΟΤΟΕ και του ΟΜΕΔ), η ΟΤΟΕ απαντά αγωνιστικά:

√ στις δικαστικές επιθέσεις και στην αδιαλλαξία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) αλλά και στην προκλητική στάση των τραπεζιτών που επιδιώκουν, με τη συνδρομή των δικαστηρίων, να επιτύχουν κατάργηση των Κλαδικών Σ.Σ.Ε. και να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην ανεξάρτητη αρχή του Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).
√ στην προκλητική αδιαφορία της Κυβέρνησης η οποία παρακολουθεί ως απλός θεατής, τις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών εναντίον των Εργαζομένων και της Ελληνικής κοινωνίας καταλύοντας το Σύνταγμα, τους Θεσμούς, τους Νόμους και τους Διεθνείς Κανόνες.

Η αγωνιστική απάντηση της ΟΤΟΕ και η κλιμάκωση του αγώνα των τραπεζοϋπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα είναι μονόδρομος, δεδομένου ότι η επίθεση των τραπεζιτών και των εργοδοτικών τους οργανώσεων (ΕΕΤ – ΣΕΒ – ΕΣΤΕ) που επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τη δικαιοσύνη, για να αναστείλουν και τελικά να καταργήσουν τη διαδικασία της Μεσολάβησης και της Διαιτησίας, εντείνεται μέρα με την ημέρα και γίνεται όλο και πιο απροκάλυπτη με τη Κυβέρνηση να παρακολουθεί ως απλός θεατής και στην πραγματικότητα ως ηθικός αυτουργός της αυθαιρεσίας τους.

Η ΟΤΟΕ οδηγείται στο συμπέρασμα αυτό γιατί ενώ οι εργοδότες – και όχι μόνο στις Τράπεζες – αμφισβητούν τους θεσμούς της Δημοκρατίας και της λειτουργίας του Κράτους, η στάση της Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από μια πολιτικά απαράδεκτη απάθεια που ισοδυναμεί με συνενοχή όταν είναι φανερό ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να επιβάλλει, ακόμα και στους διορισμένους από αυτήν Διοικητές επιχειρήσεων κρατικού ενδιαφέροντος, αυτό που είναι Πολιτικά, Δημοκρατικά, Συνταγματικά και Δεοντολογικά ορθό.

Οι ευθύνες της Κυβέρνησης γίνονται ακόμα πιο σοβαρές όταν οι αδιάλλακτοι τραπεζίτες έχουν ήδη ενισχυθεί με κρατική βοήθεια (δηλαδή με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων) για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και συνεχίζουν να προκαλούν, παραμένοντας κοινωνικά ανάλγητοι.

4 Οι εκπρόσωποι της Κυβέρνησης που συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των Τραπεζών που ενισχύθηκαν οικονομικά με κρατική βοήθεια τι κάνουν;
4 Ποιος είναι ο ρόλος τους όταν η αυθαιρεσία των τραπεζιτών σε βάρος των εργαζομένων και η αδιαφορία τους για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας συνεχίζονται και κλιμακώνονται καθημερινά;
4 Οι πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Οικονομίας – Οικονομικών και Απασχόλησης έχουν πολιτικό ρόλο και αρμοδιότητες ή τα παρέδωσαν στους τραπεζίτες και στις εργοδοτικές οργανώσεις;

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΟΧΟ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΣΕ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η ΟΤΟΕ θα δώσει τη μάχη της υπεράσπισης, των Θεσμών του Συντάγματος και της Δημοκρατίας, με όλες της τις δυνάμεις, έχοντας δίπλα της τους εργαζομένους στις Τράπεζες και σύσσωμο το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα.

4 Καλούμε τη Κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις πολιτικές πρωτοβουλίες που της υπαγορεύει ο ρόλος της, εγκαταλείποντας τη στάση της ανοχής και της συγκάλυψης των αυθαιρεσιών και της αδιαλλαξίας των τραπεζιτών και των εργοδοτικών τους οργανώσεων.
4 Καλούμε τους τραπεζίτες να εγκαταλείψουν έστω και τώρα την προκλητική στάση των επιθέσεων κάθε μορφής ενάντια στην ΟΤΟΕ και στους θεσμούς του Κράτους και της Δημοκρατίας.

4 Καλούμε τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταδικάσουν την προκλητικότητα και τις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών και να πιέσουν τη Κυβέρνηση να βγει από το λήθαργο της ένοχης απάθειας.
4 Καλούμε όλους τους εργαζομένους στις Τράπεζες και όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη στις 20 Αυγούστου το πρωί στα δικαστήρια της Ευελπίδων, για να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μαχητικά και αποφασιστικά το αγωνιστικό παρόν στη μεγάλη προσπάθεια της ΟΤΟΕ αλλά και του συνόλου του συνδικαλιστικού κινήματος, για την υπεράσπιση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων και κατ’ επέκταση την ύπαρξη του συνδικαλιστικού κινήματος στις Τράπεζες και τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα μας.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΟΝ ΔΙΑΛΟΓΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ
ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20/8
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ)
ΣΤΙΣ 09.00 ΤΟ ΠΡΩΙ

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Written by antiracistes

12 Αυγούστου, 2009 at 5:46 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with , ,

ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ Η ΟΤΟΕ

leave a comment »

Αθήνα, 30 Ιουλίου 2009

ΜΕ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΑΠΑΝΤΑ Η ΟΤΟΕ
ΣΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Με 24ωρη Πανελλαδική απεργιακή κινητοποίηση σε όλες τις Τράπεζες στις 20 Αυγούστου 2009 αποφάσισε να απαντήσει η ΟΤΟΕ στις δικαστικές επιθέσεις και στην αδιαλλαξία της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) αλλά και στην προκλητική στάση των τραπεζιτών που επιδιώκουν να επιτύχουν κατάργηση των Κλαδικών Σ.Σ.Ε. και να καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην ανεξάρτητη αρχή του Οργανισμού Μεσολάβησης & Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Συγκεκριμένα, η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ που βρίσκεται σε διαρκή συνεδρίαση αποφάσισε την προκήρυξη της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης όλων των τραπεζοϋπαλλήλων την ημέρα της Δίκης των ασφαλιστικών μέτρων (20 Αυγούστου) κατά της ΟΤΟΕ και του ΟΜΕΔ, μέσω της οποίας η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και εννέα Τράπεζες, επιδιώκουν να χρησιμοποιήσουν τη δικαιοσύνη, για να αναστείλουν και τελικά να καταργήσουν τη διαδικασία της Μεσολάβησης και τη λειτουργία του ΟΜΕΔ και έτσι να αμφισβητήσουν τις αρχές του διαλόγου και των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και ταυτόχρονα τους θεσμούς και τους κανόνες του Συντάγματος, των Νόμων και της Δημοκρατίας.

Η αγωνιστική απάντηση της ΟΤΟΕ και η κλιμάκωση του αγώνα των τραπεζοϋπαλλήλων σε όλα τα επίπεδα είναι μονόδρομος, δεδομένου ότι η επίθεση των εργοδοτών και των εργοδοτικών τους οργανώσεων (ΕΕΤ – ΣΕΒ – ΕΣΤΕ) εντείνεται μέρα με την ημέρα και γίνεται όλο και πιο απροκάλυπτη με τη Κυβέρνηση να παρακολουθεί ως απλός θεατής και στην πραγματικότητα ως ηθικός αυτουργός της αυθαιρεσίας τους, λες και έχει εκχωρήσει στους εργοδότες το ρόλο της διακυβέρνησης της χώρας.

Η ΟΤΟΕ οδηγείται στο συμπέρασμα αυτό γιατί ενώ οι εργοδότες και όχι μόνο στις Τράπεζες, αμφισβητούν τους θεσμούς της Δημοκρατίας και της λειτουργίας του Κράτους, η στάση της Κυβέρνησης χαρακτηρίζεται από μια πολιτικά απαράδεκτη απάθεια που δημιουργεί σκέψεις συνενοχής όταν είναι φανερό ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να επιβάλλει αυτό που είναι Πολιτικά, Δημοκρατικά, Συνταγματικά και Δεοντολογικά ορθό ακόμα και στους διορισμένους απ’ αυτήν Διοικητές επιχειρήσεων κρατικού ενδιαφέροντος.

θθ

Οι ευθύνες της Κυβέρνησης γίνονται ακόμα πιο σοβαρές όταν οι αυθαιρετούντες τραπεζίτες έχουν ήδη ενισχυθεί με κρατική βοήθεια (δηλαδή με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων) για να ξεπεράσουν τις δυσκολίες της οικονομικής κρίσης και συνεχίζουν να προκαλούν, παραμένοντας κοινωνικά ανάλγητοι.

Η ΟΤΟΕ θα δώσει τη μάχη της υπεράσπισης, των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων με όλες της τις δυνάμεις, έχοντας δίπλα της τους εργαζομένους στις Τράπεζες και σύσσωμο το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα.

4 Καλούμε τους τραπεζίτες να εγκαταλείψουν έστω και τώρα την προκλητική στάση των επιθέσεων κάθε μορφής ενάντια στην ΟΤΟΕ και στους θεσμούς του Κράτους και της Δημοκρατίας.

4 Καλούμε τη Κυβέρνηση να αναλάβει επιτέλους τις πολιτικές πρωτοβουλίες που της υπαγορεύει ο ρόλος της, εγκαταλείποντας τη στάση της ανοχής και της συγκάλυψης των αυθαιρεσιών των τραπεζιτών και των εργοδοτικών τους οργανώσεων.

4 Καλούμε τα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου να καταδικάσουν την προκλητικότητα και τις αυθαιρεσίες των τραπεζιτών και να πιέσουν τη Κυβέρνηση να βγει από το λήθαργο της ένοχης απάθειας.

4 Καλούμε όλους τους εργαζομένους στις Τράπεζες και όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη των Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων και της ΟΤΟΕ που θα συνεδριάσουν στις 20 Αυγούστου το πρωί (ημέρα της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης) στα δικαστήρια της Ευελπίδων, να δώσουν μαχητικά και αποφασιστικά το αγωνιστικό παρόν στη μεγάλη προσπάθεια της ΟΤΟΕ για την υπεράσπιση των Κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων και κατ’ επέκταση την ύπαρξη του συνδικαλιστικού κινήματος στις Τράπεζες.

Η ΟΤΟΕ θα είναι παρούσα παντού και πάντα παρακολουθώντας όλες τις εξελίξεις και θα δώσει τη μάχη της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων και των αρχών της Δημοκρατίας μέχρι τη τελική νίκη.

Written by antiracistes

31 Ιουλίου, 2009 at 7:48 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with ,

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ

leave a comment »

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2009

Τη σαφή και ξεκάθαρη υποστήριξη του ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε η ΟΤΟΕ για την κατάρτιση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στη σημερινή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Κόμματος.
Στη συνάντηση συμμετείχε η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ και από το ΠΑΣΟΚ ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Ραγκούσης, οι πολιτικοί εκπρόσωποι για θέματα Οικονομίας & Οικονομικών και Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, κ. Λούκα Κατσέλη και κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου αντιστοίχως, ο εισηγητής ΚΤΕ Οικονομικών Υποθέσεων Δημήτρης Κουσελάς και η Γραμματέας του Τομέα Οικονομίας του Κινήματος Ντίνα Λάζαρη.
Με την αναλυτική ενημέρωση που έγινε από τον Πρόεδρο της ΟΤΟΕ για τη συνεχιζόμενη αδιαλλαξία και τις επιθετικές δικαστικές ενέργειες των τραπεζιτών, που αρνούνται να συμμετάσχουν στις συλλογικές διαπραγματεύσεις με τις εργοδοτικές τους οργανώσεις, που καλύπτονται από τη στάση ανοχής αυτής της συμπεριφοράς από την Κυβέρνηση, από την πλευρά του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάννη Ραγκούση δηλώθηκε μεταξύ άλλων ότι :
«Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να επιβληθούν συνθήκες εργασιακού μεσαίωνα, συνθήκες που αμφισβητούν τον πυρήνα μιας κοινωνίας Δικαίου και τον πυρήνα, σε τελική ανάλυση, της ίδιας της Δημοκρατίας.
Οι Τράπεζες, μέσω της ΕΕΤ που συγκροτούν, έχουν υποχρέωση να συμμετέχουν στον διάλογο με την ΟΤΟΕ για την κατάρτιση Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.
Το ΠΑΣΟΚ θα συμπαρασταθεί ενεργά στους εργαζόμενους, στον αγώνα τους για την αντιμετώπιση των ένδικων επιθέσεων που, με τη συγκατάθεση της κυβέρνησης, δέχονται από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών».
Η ΟΤΟΕ στη συνεδρίαση της Ε.Γ. που ακολούθησε στη συνέχεια αποφάσισε να εντείνει τις προσπάθειες πίεσης της πλευράς των τραπεζών και της κυβέρνησης να εγκαταλείψουν την αρνητική στάση και τις υπεκφυγές και να ανταποκριθούν σε όσα απαιτούνται για τη διεξαγωγή συλλογικών διαπραγματεύσεων με κατάρτιση Κλαδικής Σ.Σ.Ε. όλων των τραπεζοϋπαλλήλων έτους 2009.
Στην κατεύθυνση αυτή θα υπάρχει διαρκής συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ στις 20 Αυγούστου (ημέρα της δίκης των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Ε.Ε.Τ.), η μορφή, η ένταση και η χρονική διάρκεια της οποίας θα αποφασιστεί στη συνέχεια.
Η Ε.Γ. της ΟΤΟΕ καταλήγοντας, επεσήμανε ότι ο κλάδος των τραπεζοϋπαλλήλων θα δώσει τη μάχη με όλες του τις δυνάμεις, έχοντας την πεποίθηση ότι και αυτήν τη φορά θα υπάρξει νίκη και δικαίωση της διεκδικητικής μας προσπάθειας.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

16 Ιουλίου, 2009 at 6:47 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with , ,

Δελτίο Τύπου της ΟΤΟΕ για την απεργία στην Εμπορική και για τις δηλώσεις της Υπουργού Εργασίας

leave a comment »

Δελτίο Τύπου της ΟΤΟΕ .

Αθήνα, 1 Ιουλίου 2009

Με τη δήλωση, ότι είναι υπέρ των Συλλογικών διαπραγματεύσεων για την κατάρτιση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στις Τράπεζες εξέφρασε την βούληση της Κυβέρνησης η Υπουργός Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας, κα Φ. Πάλλη-Πετραλιά, κατά τη συνάντηση, που είχε για το θέμα αυτό με την ΟΤΟΕ.
Η ΟΤΟΕ ζήτησε την αποφασιστική στάση της Κυβέρνησης, προκειμένου να υποχρεωθεί η εργοδοτική πλευρά να ανταποκριθεί θεσμικά στην πρόσκληση διαλόγου για την κατάρτιση Κλαδικής Σ.Σ.Ε. για το 2009 στις Τράπεζες και θεωρεί ότι η δήλωση της Υπουργού δεν οδηγεί σε λύση του προβλήματος, αν παραμείνει στο επίπεδο των ευχών και των καλών προθέσεων.
Η ΟΤΟΕ ζήτησε η Υπουργός Απασχόλησης να δεσμευθεί με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο και να ζητήσει τη θεσμική συμμετοχή των Τραπεζών και των εργοδοτικών τους οργανώσεων στις διαπραγματεύσεις με την ΟΤΟΕ, στα πλαίσια υλοποίησης των επιταγών του Συντάγματος και των Νόμων, εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες, που υπάρχουν στα πλαίσια του Νόμου 1876.
Η ΟΤΟΕ είναι αποφασισμένη να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις αγωνιστικές ενέργειες, που απαιτούνται, για την περιφρούρηση των θεσμών του Συντάγματος και των Νόμων, με την υπογραφή Κλαδικής Σ.Σ.Ε. έτους 2009.
Στην κατεύθυνση αυτή η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ στη σημερινή της συνεδρίαση, αποφάσισε:
· Συνέχιση των προσπαθειών για διάλογο και διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα, ζητώντας εκ νέου παρέμβαση της Υπουργού Απασχόλησης.
· Ενημέρωση των εργαζομένων και της κοινής γνώμης για τη στάση των Τραπεζιτών.
· Οργάνωση ειδικής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, με πρόσκληση κοινωνικών και επιχειρηματικών φορέων για τη στάση των Τραπεζών απέναντι στους εργαζόμενους και την κοινωνία.
· Άμεση αγωνιστική αντίδραση, αν επιχειρηθεί επίθεση στην ΟΤΟΕ μέσω δικαστικών ενεργειών εκ μέρους της Ε.Ε.Τ. και των Τραπεζιτών.
· Διαρκής συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας και ετοιμότητα της ΟΤΟΕ σε όλα τα επίπεδα.

Στη συνέχεια στην Ε.Γ. της ΟΤΟΕ συζητήθηκαν οι εξελίξεις στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ μετά την ανακοίνωση της Διοίκησης, με την οποία επιχειρείται να ανατραπούν συνολικά οι εργασιακές σχέσεις, τα ασφαλιστικά δικαιώματα και το λειτουργικό status της Τράπεζας, ενώ εκατοντάδες εργαζόμενοι (1.500) οδηγούνται σε αποχώρηση με τη μορφή της εθελουσίας εξόδου.
Η ΟΤΟΕ θεωρεί, ότι όσα συμβαίνουν σήμερα στην Εμπορική, αφορούν συνολικά τον κλάδο των Τραπεζοϋπαλλήλων, γιατί αποτελούν μέρος ενός γενικότερου σχεδιασμού των Τραπεζών στα πλαίσια της επανατοποθέτησής τους στις νέες συνθήκες της οικονομικής κρίσης.
Απέναντι σε αυτήν την εξέλιξη η ΟΤΟΕ αντιπαραθέτει τις δικές της προτάσεις για μια νέα λειτουργία των Τραπεζών, που θα διασφαλίζει και θα εγγυάται τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων, τα συμφέροντα της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας της χώρας.
Για το σκοπό αυτό η ΟΤΟΕ είναι αλληλέγγυα στον αγώνα των εργαζομένων της Εμπορικής Τράπεζας, προκηρύσσοντας απεργία την προσεχή ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Ιουλίου πανελλαδικά στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ, με το περιεχόμενό της να συνδέεται απόλυτα με την διεκδίκηση της Κλαδικής Σ.Σ.Ε., που αφορά στη διασφάλιση της απασχόλησης.
Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει αμέσως σαφή και ξεκάθαρη θέση και να μην επιτρέψει ούτε στο χώρο της Εμπορικής, ούτε και στις άλλες τράπεζες να υλοποιηθούν και να κλιμακωθούν τέτοιου είδους σαρωτικές ανατροπές.
Η ΟΤΟΕ θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα παρέμβει άμεσα και αποτελεσματικά
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

2 Ιουλίου, 2009 at 5:45 πμ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΤΟΕ 29-6-2009

leave a comment »

Δελτίο Τύπου της ΟΤΟΕ .

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΩΝ

Με μεγάλη επιτυχία, ειδικότερα στις κρατικού ενδιαφέροντος Τράπεζες, έγινε σήμερα η 24ωρη απεργία της ΟΤΟΕ, που διεκδικεί την κατάρτιση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 2009 και θέτει ταυτόχρονα ως θέμα προτεραιότητας την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
Οι λόγοι που υπαγόρευσαν την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων στις Τράπεζες – και όπως όλα δείχνουν και την κλιμάκωση των αγωνιστικών κινητοποιήσεων που θα ακολουθήσουν – επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά από την προκλητική στάση των μεγαλοτραπεζιτών, οι οποίοι παραμένουν αδιάλλακτοι και επιμένουν να αρνούνται το διάλογο με την ΟΤΟΕ για όλα τα θέματα που αφορούν στους εργαζόμενους και στην ελληνική κοινωνία, υπονομεύοντας έτσι το Σύνταγμα, του Νόμους και τους θεσμούς της Δημοκρατίας.
Συγκεκριμένα, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), που καθοδηγείται από μια ομάδα μεγαλοτραπεζιτών, απέστειλε σήμερα εξώδικο στην ΟΤΟΕ, με το οποίο επιχειρεί για πολλοστή φορά να αποποιηθεί την ιδιότητα της εργοδοτικής οργάνωσης, επιδιώκοντας να το πετύχει μέσω δικαστικών μεθοδεύσεων, με σκοπό να αφαιρέσει έτσι ουσιαστικά κάθε δυνατότητα θεσμοθετημένου διαλόγου με την ΟΤΟΕ και κατά συνέπεια κάθε δυνατότητα υπεράσπισης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Είναι αξιοσημείωτο και αποτελεί ευτελισμό του θεσμού, αλλά και ιδιαίτερη πρόκληση το γεγονός, ότι το εξώδικο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), που απευθύνεται στην ΟΤΟΕ, κοινοποιείται και στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Σανιδά, προφανώς για να δοθεί «μήνυμα» στους Δικαστές να έχουν «προσεκτική» δικαστική κρίση στην επιδίωξη των μεγαλοτραπεζιτών να αποχαρακτηρίσουν από εργοδοτική οργάνωση την ένωσή τους (ΕΕΤ).
Επειδή η στάση αυτή δεν προκαλεί μόνο τους εργαζόμενους στις Τράπεζες, αλλά ολόκληρη την Ελληνική Κοινωνία, θέλουμε να υποβάλλουμε δημόσια ορισμένα βασικά ερωτήματα:
· Γιατί οι Τράπεζες αρνούνται τον διάλογο με την ΟΤΟΕ στα πλαίσια του Ν. 1876 σε οποιαδήποτε θεσμική βάση, για την κατάρτιση Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης των Τραπεζοϋπαλλήλων, επανειλημμένα το 2008 και σήμερα το 2009;

· Γιατί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών ως η κατεξοχήν εργοδοτική οργάνωση των τραπεζών αρνείται επίμονα και πεισματικά κάθε μορφή διαλόγου με την ΟΤΟΕ για την κατάρτιση Κλαδικής Σ.Σ.Ε. των τραπεζοϋπαλλήλων;
· Γιατί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και οι μεγαλοτραπεζίτες απέρριψαν όλες τις προσκλήσεις διαλόγου που τους απηύθηνε επανειλημμένα η ΟΤΟΕ για όλα τα θέματα, που αφορούν στη στήριξη της πραγματικής οικονομίας και των ελληνικών νοικοκυριών, που επλήγησαν από την χρηματοπιστωτική κρίση;
· Γιατί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών αντί να προσέλθει στις διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση Κλαδικής ΣΣΕ, όπως έχει υποχρέωση από το Σύνταγμα και τους Νόμους, αρνείται πεισματικά τον κοινωνικό διάλογο και προσπαθεί να μετατρέψει μια καθαρή εργατική διαφορά, που αντιμετωπίζεται από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή της Πολιτείας (τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σε μια δικαστική διαμάχη;
· Γιατί η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και οι Τράπεζες που τη συγκροτούν σε ό,τι αφορά τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εμφανίζεται ως εργοδοτική οργάνωση και σε ό,τι αφορά την υπογραφή Κλαδικής ΣΣΕ για τους Τραπεζοϋπαλλήλους αρνούνται την εργοδοτική ιδιότητα της ένωσής τους;
Εκτός από αυτά τα βασικά ερωτήματα, υπάρχουν και δεκάδες άλλα, που πρέπει η ΕΕΤ και οι μεγαλοτραπεζίτες να απαντήσουν και να εξηγήσουν, πως είναι δυνατόν σε μια περίοδο ύφεσης για την ελληνική οικονομία, που οι ανάγκες της κοινωνίας μεγαλώνουν με γρήγορους ρυθμούς, αυτοί να εκμεταλλεύονται την οικονομική στήριξη που τους παρέχει το ελληνικό κράτος και να προκαλούν, προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν την οικονομική κρίση ως ευκαιρία για την αποκόμιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κερδών.
Η Κυβέρνηση της χώρας οφείλει να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο της προκλητικότητας και της περιφρόνησης, που εκδηλώνεται εκ μέρους των μεγαλοτραπεζιτών στους θεσμούς, το Σύνταγμα και τους Νόμους της Πολιτείας.
Πρέπει, επιτέλους, οι Τραπεζίτες ως βασικοί οικονομικοί παράγοντες του τόπου να αντιληφθούν ότι έχουν κοινωνικές υποχρεώσεις και ευθύνες απέναντι στην Οικονομία και τους πολίτες αυτής της χώρας, που πρέπει επιτέλους να γίνει ευνομούμενη πολιτεία.
Η ΟΤΟΕ με συνέπεια και υπευθυνότητα θα είναι ανοιχτή στο διάλογο με τις εργοδοτικές οργανώσεις των τραπεζών, όπως ήταν πάντα,
· Για την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των Τραπεζοϋπαλλήλων
· Για όλα τα ζητήματα της ελληνικής κοινωνίας που άπτονται της λειτουργίας του πιστωτικού συστήματος.
Θα είναι, όμως, ταυτόχρονα έτοιμη να δώσει σκληρούς αγώνες, υπερασπίζοντας Νόμους, Αρχές, Θεσμούς και Αξίες, που αποτελούν κατακτήσεις των εργαζομένων, της κοινωνίας, της Δημοκρατίας.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

30 Ιουνίου, 2009 at 6:12 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with ,

24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΤΟΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

leave a comment »

 

 

 

 

                                                                                                ΑΘΗΝΑ, 25/06/09

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 36

 

24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΤΟΕ

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

 

            Στα πλαίσια  της καλύτερης οργάνωσης της απεργίας  αλλά και των  δυναμικών δράσεων  των απεργών  Τραπεζοϋπαλλήλων, μετά και τα γνωστά  επεισόδια  της 23ης Ιουνίου 2009  σε βάρος  συνδικαλιστών-μελών του Δ.Σ.  του Συλλόγου της Εθνικής, η ΟΤΟΕ αποφάσισε την περιφρούρηση  του Κεντρικού Καταστήματος  της Εθνικής Τράπεζας (Αιόλου 86, Πλατεία Κοτζιά).

 

            Ο Σύλλογός μας συντάσσεται με το  κάλεσμα της ΟΤΟΕ και καλεί όλους  τους απεργούς  Συναδέλφους τη Δευτέρα  29 Ιουνίου 2009 και ώρα 6.45 το πρωί  στην περιφρούρηση.

 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ  ΚΑΝΕΝΑΣ!

 

Με  αγωνιστικούς  χαιρετισμούς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                   ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΙΡΕΤΗΣ

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΤΟΕ – ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29/6

leave a comment »

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΤΟΕ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANΚ
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ, EUROBANK

ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΤΟΕ – ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 29/6

Η απόφαση των τραπεζιτών να αποστείλουν στις αρχές Ιουνίου επιστολή με την οποία αρνούνται την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, ήταν αναμενόμενη. Από τις αρχές του 2008 (πριν καν την εμφάνιση της οικονομικής κρίσης) οι τραπεζίτες έδειξαν την πρόθεση τους να καταργήσουν την κλαδική σύμβαση. Βασικός στόχος πίσω από αυτή την απόφαση δεν είναι τάχα η υπογραφή επιχειρησιακών συμβάσεων αλλά η ατομική διαπραγμάτευση. Δυστυχώς τόσο η ηγεσία της ΟΤΟΕ (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ) όσο και τα επιμέρους εργοδοτικά σωματεία (π.χ. Χαρίτος , Γκιάτης, κλπ) υποβάθμισαν το γεγονός. Μπροστά στην αναμενόμενη άρνηση των τραπεζιτών, έπρεπε από τους πρώτους μήνες του 2009 να αναδείξουν το σημαντικότατο θέμα της κλαδικής σύμβασης με όρους συλλογικούς και κινηματικούς.

Δεν υπήρχε ευνοϊκότερη περίοδος για ενημέρωση και κινητοποιήσεις από το διάστημα πριν τις πρόσφατες ευρωεκλογές. Η κυβέρνηση είναι αντικειμενικά πιο ευάλωτη σε προεκλογική περίοδο, ενώ επιπλέον έχουμε μαζί μας και την κοινωνία που είναι αρνητική απέναντι στους τραπεζίτες. Παρότι θέσαμε κατ΄ επανάληψη την παραπάνω πρόταση στην ΟΤΟΕ και σε επιμέρους Συλλόγους, αγνοηθήκαμε τελείως, Τώρα οι δήθεν «υπεύθυνες» ηγεσίες τρέχουν να καλυφθούν άρον-άρον με την προσφυγή στον ΟΜΕΔ, υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την κλαδική σύμβαση μόνο σε νομικό επίπεδο.

Η τακτική που ακολουθείται δεν είναι τυχαία. Οι ηγεσίες των ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ έχουν επιλέξει την συναίνεση στους βασικούς άξονες της ακολουθούμενης πολιτικής, ενώ οι συμβιβασμένες ηγεσίες αρκετών σωματείων βρήκαν άλλη μια ευκαιρία για να συμμορφωθούν με τα κελεύσματα των αφεντικών τους. Είναι απαράδεκτο ότι κανένα σωματείο δεν κινήθηκε οργανωμένα για την υπεράσπιση της κλαδικής σύμβασης (περιοδείες, ανακοινώσεις, κλπ). Είναι απαράδεκτο ότι η ΟΤΟΕ απέστειλε επιστολή ενεργοποίησης της διαδικασίας του ΟΜΕΔ πριν την πραγματοποίηση της απεργίας στις 29-6-2009!!!

Συνάδελφοι,
Η επιχειρούμενη κατάργηση της κλαδικής σύμβασης θα καταλήξει στην ατομική διαπραγμάτευση που σημαίνει:
Ψ Δραματική μείωση αποδοχών και συντάξεων μέσα από στασιμότητα του κλιμακίου αποδοχών του καθενός και αμφισβήτηση των επιδομάτων (πολυετία, οικογενειακό, πτυχίο, τέκνων, κλπ)
Ψ Διευκόλυνση για ακόμα μεγαλύτερη αμφισβήτηση του ωραρίου
Ψ Προσλήψεις νέων συναδέλφων με τον βασικό μισθό της ΓΣΕΕ και επέκταση της επισφαλούς εργασίας (επινοικιαζόμενοι, εκχώρηση εργασιών σε τρίτους, κλπ).

Η ΑΠΕΡΓΙΑ της ΟΤΟΕ, την ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ, πρέπει να αποτελέσει βήμα στον μακρύ αγώνα που θα διαρκέσει η πάλη μας στον νέο κύκλο επίθεσης των τραπεζιτών στα εργασιακά δικαιώματα και στον θεσμό των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Οι τραπεζίτες έχουν στόχο την πλήρη κατάργηση και υπονόμευση κάθε μορφής συλλογικής διεκδίκησης και κινηματικών διαδικασιών. Απέναντι σε αυτή την πρόκληση μόνο ένα μαζικό, ταξικό κίνημα το οποίο θα αμφισβητεί το σύνολο της πολιτικής κυβέρνησης εργοδοτών, μπορεί να ελπίζει σε αποτελέσματα υπέρ των εργαζομένων.

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ALPHA BANΚ
ΟΔΟΣ ΕΥΠΟΛΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΕΝΙΚΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ, EUROBANK

Written by antiracistes

25 Ιουνίου, 2009 at 12:34 μμ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΑΛΕΚΟ ΑΛΑΒΑΝΟ – ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ

leave a comment »

Δελτίο Τύπου της ΟΤΟΕ .
Αθήνα, 24 Ιουνίου 2009

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΤΟΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ κ. ΑΛΕΚΟ ΑΛΑΒΑΝΟ

Ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ και μέλη του Προεδρείου συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Α. Αλαβάνο και άλλα στελέχη του Κόμματος στα πλαίσια των προγραμματισμένων επισκέψεων της ΟΤΟΕ στα Κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου με αντικείμενο την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 2009 και την αρνητική στάση των εργοδοτικών οργανώσεων των Τραπεζών.
Μετά την ενημέρωση που προηγήθηκε εκ μέρους της ΟΤΟΕ για την προκλητική στάση των Τραπεζιτών και ειδικότερα του Διοικητή της Εθνικής Τράπεζας, κ. Τ. Αράπογλου, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εξεδήλωσε την αλληλεγγύη του Κόμματος στην προσπάθεια και τους αγώνες της ΟΤΟΕ για κατάρτιση Κλαδική Σ.Σ.Ε., επεσήμανε με έμφαση ότι «το θράσος των Τραπεζιτών περισσεύει και έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανοχής» και κάλεσε την Κυβέρνηση να παρέμβει και να υποχρεώσει τους τραπεζίτες να σεβαστούν το Σύνταγμα και τους Νόμους, που επιβάλλουν Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΨΕΥΔΗ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ

Η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας, προσπαθώντας να απολογηθεί και να δικαιολογήσει την πρωτοφανή ΕΠΙΘΕΣΗ εναντίον των συνδικαλιστών και των εργαζομένων από τους μισθωμένους μπράβους της, προκειμένου να διασωθεί ο ηθικός αυτουργός κ. Τάκης Αράπογλου, ισχυρίζεται ότι δεν είναι αληθής η ανακοίνωση της ΟΤΟΕ για το επεισόδιο και ότι «οι συνδικαλιστές ώθησαν με βίαιο τρόπο τους υπεύθυνους ασφάλειας της Τράπεζας, αποβλέποντας στη δημιουργία εντυπώσεων».
Η απάντηση αυτή μας θυμίζει ανάλογες δικαιολογίες από εκείνους που δέρνουν και δικαιολογούνται, ότι τα θύματα «έπεσαν… πάνω στη ζαρντινιέρα».
Ξέχασε, όμως, σκόπιμα στην ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Εθνικής να μιλήσει για τους μώλωπες και τις εκδορές στα σώματα των συνδικαλιστών από τους μπράβους, οι οποίοι φυσικά δεν εργάζονται ως υπεύθυνοι ασφαλείας, αλλά έχουν… άλλο ρόλο και αρμοδιότητες.
Απέναντι σ’ αυτές τις προκλήσεις η ΟΤΟΕ και οι εργαζόμενοι θα δώσουν την απάντησή τους με τη μαζική συμμετοχή τους στην 24ωρη πανελλαδική απεργία του κλάδου, τη Δευτέρα στις 29 Ιουνίου.
Επιτέλους, πρέπει κάποια στιγμή η Κυβέρνηση που παρακολουθεί απαθής όσα συμβαίνουν σ’ αυτήν τη χώρα να παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά και να υπερασπίσει το Σύνταγμα και τους Νόμους, που βιάζονται από τις συμπεριφορές των δικών της διορισμένων στελεχών.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

25 Ιουνίου, 2009 at 6:23 πμ

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΤΟΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

leave a comment »

Προς τα
Διοικητικά Συμβούλια
των Συλλόγων Μελών της ΟΤΟΕ
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΟΤΟΕ
ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια των ενεργειών μας για καλύτερη οργάνωση της απεργίας μας, σας καλούμε (αποσπασμένους και απεργούς) την ημέρα της απεργίας μας και ώρα 6:45 το πρωί για ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ έξω από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ κατάστημα της ΕΘΝΙΚΗΣ Τράπεζας, (Αιόλου 86, Πλατεία Κοτζιά).
Καλούμε ακόμη τους Συλλόγους να εκδώσουν ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και να καλέσουν τους απεργούς από το χώρο τους να συμμετάσχουν στην περιφρούρηση, αλλά και στην απεργία.
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗ
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΕΙ ΚΑΝΕΙΣ.

Συναδελφικά
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Written by antiracistes

24 Ιουνίου, 2009 at 10:21 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Tagged with , , ,