Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Posts Tagged ‘Συνδικαλισμός

Ειδήσεις για θέματα οικονομία, εργασίας και συνδικαλισμού – Τρίτη, 17/8/2010

leave a comment »

1. Σύμφωνα με τους αναλυτές του Economist: «Βαθιά» ύφεση της ελληνικής
οικονομίας και το 2011. Ο πληθωρισμός θα «κλείσει» στο στο 3,9% φέτος.
Αναφερόμενο στην ανεργία, το Economist σχολιάζει το υψηλό ποσοστό του 11,7%
κατά το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς και κάνει λόγο για εφιαλτικά σενάρια με
την ανεργία να αγγίζει το 20% έως το τέλος του 2011. Επισημαίνεται, επίσης,
πως η φετινή χρονιά υπήρξε πολύ δύσκολη για τον ελληνικό τουρισμό, καθώς
αναμένεται η μείωση των εσόδων να κυμανθεί γύρω στο 10%. Το οικονομικό
περιοδικό, τέλος, «στέκεται» και στο επίμαχο ζήτημα του πληθωρισμού,
εκτιμώντας πως για το 2010 θα «κλείσει» στο 3,9%. Χαρακτηριστικά, μάλιστα,
σημειώνεται πως «μόλις οι Έλληνες επιστρέψουν από τις παραλίες στις
εργασίες τους το Σεπτέμβριο, θα νιώσουν τον πραγματικό πόνο από τα μέτρα
λιτότητας και την ύφεση». http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=193705

2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρακάτω είδηση από την Ημερησία:
Τράπεζες: 96,2 δισ. έχουν αντλήσει από την ΕΚΤ
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν σταδιακά αρχίσει την απεξάρτησή τους από την
ΕΚΤ, μειώνοντας τα κεφάλαιά τους στα 396 δισ. ευρώ μέσα στον Αύγουστο
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=12334&subid=2&pubid=51433153

3. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ανήρτησε στο site του μια σημαντική
έρευνα για το θέμα της Υγείας την οποία επιμελήθηκε ο σ. Ηλίας
Ιωακείμογλου. Στο εισαγωγικό σημείωμα γράφεται:
«Η υγεία αποτελεί μία από τις βασικές συνιστώσες του Κράτους – Πρόνοιας, το
οποίο συνολικά και επιμέρους κατά την διάρκεια των
δύο τελευταίων δεκαετιών συγκεντρώνει τους προβληματισμούς και τις
αντιπαραθέσεις για την αναδιοργάνωση και τον αναπρο-
σανατολισμός του. Ειδικότερα, στο πλαίσιο αυτών των προβληματισμών και
αντιπαραθέσεων, οι απόψεις διίστανται ανάμεσα σ’ αυτές που υποστηρίζουν
ότι:

α) οι δυσλειτουργίες του δημόσιου συστήματος υγείας έχουν προκαλέσει αύξηση
του κόστους λειτουργίας του και ως εκ τούτου
προτείνουν τον περιορισμό και τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών υγείας, σε
συνδυασμό με την εισαγωγή στα υγειονομικά συστήματα στοιχείων αγοράς και
συνθηκών ελεγχόμενου ανταγωνισμού ή την διεύρυνση του πεδίου δραστηριότητας
ιδιωτικών σχηματισμών και μονάδων υγείας με την αύξηση των ιδιωτικών
δαπανών υγείας.

Στην κατεύθυνση αυτή από την μελέτη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ προκύπτει ότι οι
δημόσιες δαπάνες υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι από τις
χαμηλότερες (5,8% του ΑΕΠ) μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών του κόσμου και οι
ιδιωτικές δαπάνες υγείας (3,8% του ΑΕΠ) είναι από τις υψηλότερες, δεδομένου
ότι σε καμία άλλη χώρα της Ε.Ε.-15 το αντίστοιχο ποσοστό ιδιωτικών δαπανών
δεν υπερβαίνει το 3%.

Παράλληλα, ενώ οι συνολικές δαπάνες υγείας στην Ελλάδα (9,6% του ΑΕΠ, 25
δις ευρώ τον χρόνο) αυξάνονται τα τελευταία έτη με ρυθμό 6,6% τον χρόνο
(μέσος όρος ετήσιας αύξησης στις χώρες του ΟΟΣΑ 4%) οι ιδιωτικές δαπάνες
αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 15%, με αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του
επιχειρηματικού τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας σε βάρος του δημόσιου
τομέα. Από την άποψη αυτή ευνοϊκό ρόλο για την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα
υγείας ανέλαβαν, εκτός των άλλων, η απελευθέρωση της αγοράς υπηρεσιών
υγείας και η διάδοση των ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης.

β) οι δυσλειτουργίες του δημόσιου συστήματος υγείας αποτυπώνονται στην
επιδείνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, με
αποτέλεσμα την διεύρυνση του χάσματος ανάμεσα στο επίπεδο των αναγκών
υγείας και σ’ αυτό της ικανοποίησής τους.

Ακριβώς, η μελέτη αυτή του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ επιδιώκει να αναδείξει με
επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο τις τάσεις ιδιωτι-
κοποίησης του συστήματος υγείας και την σημαντική αύξηση των ιδιωτικών
δαπανών υγείας, μετατρέποντας την υγεία στην χώρα μας από δημόσιο αγαθό σε
εμπόρευμα.

Ευελπιστούμε ότι το προαναφερόμενο κεντρικό συμπέρασμα της μελέτης θα
συμβάλλει στον ανασχεδιασμό των πολιτικών υγείας έτσι ώστε κατά τα επόμενα
χρόνια να συρρικνωθεί σημαντικά και αποτελεσματικά το χάσμα ανάμεσα στο
επίπεδο των αναγκών υγείας και σ’ αυτό της ικανοποίησής τους, ιδιαίτερα για
τον κόσμο της μισθωτής εργασίας που αδυνατεί να χρηματοδοτήσει την
παροχή ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας.

Επιπλέον, θεωρούμε ως αναγκαία την διαμόρφωση μιας εναλλακτικής στρατηγικής
μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας, με την εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου και
μεσο-μακροπρόθεσμου σχεδιασμού υγείας, χωρίς αντιφάσεις και με αλλαγή της
σχέσης από «Υγεία – Αγορά» σε «Υγεία – Κοινωνία».

Η εναλλακτική αυτή στρατηγική θα συμβάλλει στην συρρίκνωση του διευρυμένου
υγειονομικού ελλείμματος και στον καθοριστικό περιορισμό των θυλάκων
εμπορευματοποίησης των υπηρεσιών υγείας με την αποδόμηση του
επιχειρηματικο-υγειονομικού συμπλέγματος (ασφαλιστικές εταιρίες, ιδιωτικές
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικός γιατρός, κλπ), το οποίο σταδιακά
διασπά την συνοχή του συστήματος κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα και
ταυτόχρονα αντιστρέφει την απαίτηση απορρόφησης του κοινωνικού
αξιακού προϊόντος προς τον αναπαραγωγικό τομέα της οικονομίας
(υγεία, κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια, κοινωνικές υποδομές, κλπ.).

Ελπίζοντας στην επίτευξη αυτής της επιδίωξης, η διοίκηση του ΙΝΕ, ο
επιστημονικός διευθυντής, ο συγγραφέας της μελέτης και το επιστημονικό
δυναμικό του ΙΝΕ, θα θεωρήσουν ως θετική συμβολή την κατάθεση όχι μόνο
παρατηρήσεων αλλά και διαφορετικών προσεγγίσεων σχετικά με τη μεθοδολογία,
την ανάλυση και τα συμπεράσματα.»
http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/MELETH%2032_ESOTERIKO_TEL.pdf

4. Επισκόπηση τύπου από τη Ναυτεμπορική
http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1855435

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: «500.000 δασικά στρέμματα αποχαρακτηρίστηκαν …Και στη
θέση τους «φύτρωσαν» βίλες».

Η εφημερίδα γράφει ότι «στο σφυρί, με την αλλαγή της χρήσης τους, έχουν
βγει την τελευταία 35ετία πάνω από 500.000 στρέμματα δασικής και
κοινόχρηστης γης. Με τη μέθοδο του αποχαρακτηρισμού από τις πρωτοβάθμιες
επιτροπές επίλυσης δασικών αμφισβητήσεων, δάση οικοδομήθηκαν και χιλιάδες
δένδρα κόπηκαν προκειμένου οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες να ανεγείρουν
ανενόχλητοι πολυτελείς κατοικίες».

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: «Καμίνι η αγορά. Χτυπούν «κόκκινο» βενζίνη, σιτηρά,
οπωροκηπευτικά».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι «νέο κύμα ακρίβειας σαρώνει την αγορά και τις
τιμές σε βασικά είδη. Οι τιμές έχουν πάρει ήδη την ανηφόρα, ενώ από
Σεπτέμβριο αναμένονται νέες ανατιμήσεις λόγω των μειωμένων εσόδων του
οικονομικού επιτελείου, που αποφάσισε να μεταφέρει στον υψηλό συντελεστή
ΦΠΑ 23% προϊόντα που σήμερα βρίσκονται στο 11%».

Η ΑΥΓΗ: «Τυχοδιωκτισμοί made in USA. Παπανδρέου και Νετανιάχου συμφώνησαν
για κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με αιχμή το άνοιγμα της Τουρκίας προς το
Ιράν».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «με νωπή την αιματηρή επίθεση των ισραηλινών
δυνάμεων εναντίον του διεθνούς στολίσκου των ακτιβιστών ανοιχτά της Γάζας,
Αθήνα και Τελ Αβίβ, με την παρέμβαση της Ουάσιγκτον, συμφώνησαν «στρατηγική
συνεργασία», που σημαίνει κοινά στρατηγικά γυμνάσια στην Ανατολική
Μεσόγειο».

ΑΥΡΙΑΝΗ: «Τα παιχνίδια της Ελλάδας με το Ισραήλ βάζουν φωτιά στη Μεσόγειο,
τορπιλίζοντας τις σχέσεις της χώρας μας με τα αραβικά κράτη και προκαλούν
ένταση με την Τουρκία».

Η εφημερίδα τονίζει ότι «made in USA είναι το σχέδιο στρατηγικής
προσέγγισης Ελλάδας – Ισραήλ, που με ένα κρεσέντο συμβολισμών γεωπολιτικής
αναφοράς και μηνύματα ανατροπών στις ισορροπίες ισχύος στην ανατολική
Μεσόγειο, όπως επιβεβαιώθηκε με τη χθεσινή ιστορική επίσκεψη του Ισραηλινού
Πρωθυπουργού στην Αθήνα, συνιστά την απάντηση της αμερικανικής εξωτερικής
πολιτικής στην υπερφίαλη ισλαμική στροφή της Τουρκίας, την προκλητική για
τις ΗΠΑ στήριξη του Ιράν».

ΤΟ ΒΗΜΑ: «Τριπλό ψαλίδι στα εισοδήματα. Τσουχτερός ο λογαριασμός τον
Σεπτέμβριο».

Η εφημερίδα γράφει ότι «πλήγμα στα εισοδήματα προκαλούν οι αυξήσεις σε
βασικά προϊόντα διατροφής και το φορολογικό χαράτσι του φθινοπώρου.
Επιστρέφοντας από τις διακοπές χιλιάδες φορολογούμενοι θα βρουν στα
γραμματοκιβώτιά τους τα εκκαθαριστικά της Εφορίας και τα σημειώματα για την
είσπραξη του ΕΤΑΚ του 2009. Ακολουθεί ο Φόρος Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας
ΦΜΑΠ , που αντικαθιστά το ΕΤΑΚ, και η μετάταξη του 30% των βασικών
υπηρεσιών και προϊόντων καθημερινής διατροφής από τον μεσαίο συντελεστή ΦΠΑ
11% στο 23%».

Η ΒΡΑΔΥΝΗ: «Μήνυμα Ισραήλ προς Άγκυρα μέσω Αθήνας. Στρατηγική πιέσεων προς
την Τουρκία μέσω επισκέψεων και δηλώσεων».

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι «υπάρχουν και άλλες, καλύτερες, εναλλακτικές
λύσεις περιφερειακής συνεργασίας» είναι το μήνυμα που εκπέμπει η επίσκεψη
στην Ελλάδα του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπ. Νετανιάχου, σύμφωνα με σχόλιο
της κρατικής ραδιοφωνίας του Ισραήλ. Ο κ. Νετανιάχου, που έφθασε χθες στην
Αθήνα και συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου, έτυχε «θερμής»
υποδοχής από τα κόμματα της Αριστεράς, που αντιδρούν στην ελληνο-ισραηλινή
συνεργασία, καθώς θεωρούν ότι θέτει την Ελλάδα εντός του πλαισίου του
«διαρκούς πολέμου» της Μέσης Ανατολής, με όλους τους κινδύνους που αυτό
συνεπάγεται. Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα προειδοποίησε τον
Ταγίπ Ερντογάν να αναθεωρήσει τη στάση του έναντι του Ισραήλ».

ΕΘΝΟΣ: «Τελεσίγραφο για τις μετεγγραφές. Έξτρα χρηματοδότηση ζητούν
πρυτάνεις και πρόεδροι ΤΕΙ».

Η εφημερίδα σημειώνει ότι «μπλακ άουτ θα προκαλέσουν στα κεντρικά ΑΕΙ και
ΤΕΙ οι μαζικές μετεγγραφές φοιτητών. «Κερκόπορτα» η κατάργηση της βάσης του
10. Οι φορείς των ιδρυμάτων δηλώνουν στο «Εθνος» πως αδυνατούν να
ανταποκριθούν αν δεν λάβουν έκτακτες επιχορηγήσεις».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: «Συναντήθηκε χθες ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ισραηλινό
ομόλογό του Βενιαμίν Νετανιάχου στην Αθήνα κι έτσι… Βρήκε… ο Φίλιππος
τον Ναθαναήλ».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «μια επίσκεψη με πολλές προεκτάσεις είναι αυτή
που πραγματοποιεί στην Αθήνα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Οι καιροί είναι
πονηροί και ο καθένας μας μπορεί να βάζει στο μυαλό του ό,τι θέλει. Όταν η
Ελλάδα περνάει αυτή την ώρα μεγάλη οικονομική κρίση και οι δανειστές μας
στην πλειοψηφία είναι Εβραίοι τότε εύκολο είναι να γίνει ο συνειρμός, άρα
ήλθε να πάρει ο Εβραίος Νετανιάχου».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: «Οι Αμερικάνοι πίσω από τις γέφυρες Ελλάδας – Ισραήλ. Για να
συνεφέρουν την Τουρκία, η οποία έγινε ανυπάκουο θηρίο».

Η εφημερίδα σημειώνει ότι «νέα δεδομένα που μπορούν να ανατρέψουν ριζικά
τους πολιτικούς και στρατηγικούς συσχετισμούς στην ευρύτερη περιοχή της
νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σηματοδοτούν η πρώτη
επίσκεψη Ισραηλινού πρωθυπουργού στην Αθήνα και οι συνομιλίες που έγιναν
χθες το απόγευμα στο Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ του Έλληνα Πρωθυπουργού Γ.
Παπανδρέου και ο ομόλογού του Μπέντζαμιν Νετανιάχου».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: «Τεκμήρια – χάδι για τους έχοντες. Ενώ μισθωτοί και
συνταξιούχοι παραμένουν τα φορολογικά «υποζύγια».

Σύμφωνα με την εφημερίδα «μπορεί η κυβέρνηση και κυρίως η τρόικα να
δηλώνουν ότι μισθωτοί και συνταξιούχοι δεν μπορούν να πληρώσουν άλλο την
κρίση, ωστόσο τα νέα τεκμήρια διαβίωσης που ισχύουν για τα φετινά
εισοδήματα αφήνουν στο απυρόβλητο τους «έχοντες» καθώς προβλέπουν
σημαντικές μειώσεις στις φορολογικές επιβαρύνσεις».

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: «Αλλάζουν οι ισορροπίες. Η ελληνο-ισραηλινή σύσφιγξη σχέσεων
δημιουργεί νέο άξονα στην περιοχή».

Στο βασικό της θέμα η εφημερίδα επισημαίνει ότι «η επίσημη επίσκεψη
Νετανιάχου στην Αθήνα -και όσα αυτή σηματοδοτεί- σε συγκερασμό με τη
«συμπτωματική» προειδοποίηση Ομπάμα προς Ερντογάν, αναφορικά με την
τουρκοισραηλινή διένεξη, δημιουργεί εκ των πραγμάτων συνθήκες για έναν νέο
άξονα στη Μέση Ανατολή με βαρύνοντα τον ρόλο Αθήνας και Λευκωσίας. Μέχρι
πρότινος η Άγκυρα ευελπιστούσε να είναι καθοριστική δύναμη στην περιοχή
λόγω των στενότατων σχέσεών της με το Τελ Αβιβ και της πρόθεσής της να
«εναγκαλιστεί όλους τους μουσουλμάνους».

ΕΣΤΙΑ: «Η Ευρώπη ανακάμπτει η Ελλάς σε ύφεση. Πρέπει να αλλάξη το αρνητικό
κλίμα».

Η εφημερίδα τονίζει ότι «για να οδηγηθή η οικονομία μας σε ανάκαμψη πρέπει
πάση θυσία να αναστραφή το αρνητικό κλίμα που επικρατεί επί δέκα ήδη μήνες.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει αρχίσει η διαδικασία της
ανακάμψεως. Τόσο στην Ευρώπη των 27 όσο και στην Ευρωζώνη. Η Ελλάς είναι το
μόνο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως όπου το πρόσημο της αναπτύξεως
είναι αρνητικό. Σε όλα τα άλλα κράτη, το πρόσημο είναι θετικό».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: «Η Κίνα, δεύτερη οικονομία παγκοσμίως. Εκτιμήσεις αναλυτών
ότι θα παραγκωνίσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες το 2027».

Η εφημερίδα επισημαίνει ότι «η κινεζική οικονομία αναδείχθηκε στη δεύτερη
μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου το δεύτερο τρίμηνο του έτους, καθώς το ΑΕΠ
της ξεπέρασε εκείνο της Ιαπωνίας. Σε αυτό συνέβαλε η αναιμική ανάπτυξη της
Ιαπωνίας, που περιορίστηκε στο 0,4% το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2009».

Ο ΛΟΓΟΣ: «Σφήνα» Ελλάδας στην Τουρκία. Σύσφιγξη σχέσεων Ελλάδας – Ισραήλ».

Σύμφωνα με την εφημερίδα, «η επίσκεψη Νετανιάχου στην Αθήνα
πραγματοποιείται εν όψει της επανέναρξης των κοινών ελληνικών και
ισραηλινών ασκήσεων που είχαν ανασταλεί με πρωτοβουλία της ελληνικής
κυβέρνησης μετά την επίθεση στον στολίσκο. Πρόκειται για άσκηση έρευνας και
διάσωσης στο Ιόνιο Πέλαγος και στην Πελοπόννησο μεταξύ των αεροποριών των
δύο χωρών, με την ονομασία «Μίνωας» που προβλέπεται στην ισχύουσα συμφωνία
στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ».

ΤΑ ΝΕΑ: «Πανελλαδικές: Σφαγή αριστούχων στις περιζήτητες σχολές».

Στο βασικό της θέμα η εφημερίδα σημειώνει ότι «μάχη για μια θέση στη σχολή
της πρώτης τους προτίμησης δίνουν οι αριστούχοι υποψήφιοι, εξαιτίας του
μεγάλου αριθμού υψηλόβαθμων υποψηφίων και της μείωσης των εισακτέων σε
περιζήτητες σχολές».

Η ΝΙΚΗ: «Νέοι φόροι συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ. «Γράφουν» από τώρα τον
προϋπολογισμό του 2011″.

Η εφημερίδα γράφει ότι «νέες γενναίες μειώσεις έρχονται στα επιδόματα των
δημόσιων υπαλλήλων της τάξης του 25%. Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν
να πληρώσουν το… μάρμαρο και το ερχόμενο έτος. Αγωνία και προβληματισμός
για τα 26 δισ. που πρέπει να μαζέψει το οικονομικό επιτελείο μέσα σε πέντε
μήνες».

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «ΚΚΕ: Μείωση τιμής στο ψωμί αξιοπρεπές εισόδημα στους
μικροπαραγωγούς σταριού. Αισχροκέρδεια σε βάρος του λαού με στάρι – αλεύρι
– ψωμί – ζυμαρικά».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι «είναι αισχροκέρδεια του χειρίστου είδους σε
βάρους του λαού οι νέες μεγάλες αυξήσεις στο αλεύρι, στο ψωμί και στα
ζυμαρικά που σχεδιάζουν μεγαλέμποροι – μεγαλοεισαγωγείς και
αλευροβιομήχανοι, ενώ κυριολεκτικά ληστεύουν τους μικρούς και μεσαίους
παραγωγούς σιτηρών».

Written by antiracistes

17 Αυγούστου, 2010 at 7:36 πμ

30 χρόνια από την πρώτη απεργία διαρκείας των τραπεζοϋπαλλήλων

leave a comment »

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΑΠΕΡΓΙΕΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

του Θανάση Τσακίρη

Το καλοκαίρι (3-7-79) και εν μέσω της δεύτερης πετρελαϊκής κρίσης, μια απόφαση για απεργία διαρκείας εκπλήσσει τους πάντες. Οι τραπεζικοί υπάλληλοι αρνούνται να θεωρήσουν ορθή την εκτίμηση της κυβέρνησης ότι με την αλλαγή ωραρίου θα επιλυθεί το πρόβλημα. Η κρίση αυτή ως επακόλουθη της πρώτης του 1973 είχε επιφέρει σοκ στις δυτικές οικονομίες που άρχιζαν να ζουν με την κρίση. Η τιμή του βαρελιού είχε φτάσει τα 80 δολάρια ΗΠΑ και η αποσταθεροποίηση της οικονομίας ήταν ορατή. Η αύξηση του κόστους παραγωγής, η αύξηση των τιμών των γεωργικών προϊόντων καθώς και η αύξηση της τιμής των εισαγομένων αγαθών προκαλούσαν την αντοχή των λαϊκών και εργατικών τάξεων και στρωμάτων. Η αναδιάρθρωση και ανασυγκρότηση της καπιταλιστικής οικονομίας επέβαλλε την ανάγκη στροφής σε πολιτικές αυστηρής λιτότητας τόσο στο επίπεδο της δημόσιας όσο και σ’ αυτό της ιδιωτικής οικονομίας και των επιχειρήσεων. Έτσι, η γενικότερη εισοδηματική πολιτική που τελικά ακολουθήθηκε είχε ως αποτέλεσμα την επιβολή ονομαστικών αυξήσεων στις κατώτατες και μέσες αποδοχές που ισοδυναμούσαν με ελαφρά μείωση των πραγματικών αποδοχών (και λόγω φορολογίας) ενώ στη βιομηχανία οι αυξήσεις στις πραγματικές αποδοχές ήταν οριακές.

Κι έτσι ενώ όλα έδειχναν ότι η χώρα όδευε προς μια περίδο εργασιακής ειρήνης, αφού τα σημαντικότερα προβλήματα των τραπεζικών είχαν λυθεί ή θα τους δινόταν σύντομα λύση, ξαφνικά η κυβέρνηση αιφνιδιάζει με τα μέτρα για το ενεργειακό Το Γ.Σ. της Ο.Τ.Ο.Ε. αποφάσισε αμέσως απεργία διαρκείας.

Την επόμενη μέρα όλα τα υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα ήταν έρημα. Η συμπαράσταση από όλες τις οργανώσεις ήταν εντυπωσιακή. Μπροστά στην απεργία διαρκείας η κυβέρνηση έθεσε σε λειτουργία τους σκληρούς κατασταλτικούς μηχανισμούς προβαίνοντας στην επιστράτευση του 15% του προσωπικού των Ελληνικών τραπεζών με βάση το Νόμο 17/1974 περί πολιτικής επιστράτευσης˙ τελικά μετά από δύο 24ωρα ακύρωσε την απόφασή της.

Η ΟΤΟΕ. κατηγόρησε την κυβέρνηση για αυθαίρετη και αντισυνταγματική συμπεριφορά και αποφάσισε τη λήξη της απεργίας, ώστε να μην δώσει το δικαίωμα στην κυβέρνηση να κηρύξει επιστράτευση. Οι τράπεζες επαναλειτούργησαν στις 12-7-79, χωρίς όμως να έχει κλείσει το θέμα. Η ΟΤΟΕ προσέφυγε σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις για να καταγγείλει το μέτρο της επιστράτευσης. Η ETUC (Συνομοσπονδία Ευρωπαϊκών Συνδικάτων) με επιστολή της που απέστειλε στην ελληνική κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε για τον αυταρχικό τρόπο με τον οποίο επέβαλε το νέο ωράριο ζητώντας της να αναθεωρήσει την απόφασή της και δήλωσε την αλληλεγγύη της στην απεργία των τραπεζοϋπαλλήλων, επισημαίνοντας το γεγονός ότι η κυβέρνηση προσπάθησε να κινήσει την κοινή γνώμη εναντίον των τραπεζοϋπαλλήλων. Σε ενδειξη καλής θέλησης και ότι είναι έτοιμη για διάλογο χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα, η ΟΤΟΕ ανέστειλε προγραμματισμένες απεργίες και απέσυρε την προσφυγή της στο Συμβούλιο της Επικρατείας για το ωράριο. Η απόφαση αυτή δεν ήταν ομόφωνη. Δυνάμεις προσκείμενες στην ΕΣΑΚ και την εξωκοινοβουλευτική και ανεξάρτητη αριστερά πρότειναν απεργία διαρκείας αντί της αναθεώρησης του απεργιακού προγράμματος. Αντίθετα, η κυβέρνηση ενώ αρχικά έδειξε καλή διάθεση, μετά σκλήρυνε τη στάση της. Ενώ στη συνάντηση που είχε ο υπουργός Εργασίας με τον γενικό γραμματέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων (FIET) κ. H. Mayer είχαν φανεί μερικά σημεία συνεννόησης, ξαφνικά η κυβέρνηση έδωσε τόνο σκληρό. Αυτό ανάγκασε και τον κ. Mayer με τηλεγράφημα να χαρακτηρίσει την στάση αυτή «απαράδεκτη συμπεριφορά». Σε άμεση απάντηση συνεκλήθη έκτακτο Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ και αποφάσισε τα εξής:
• Να πάρει μέρος ο κλάδος στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των άλλων συνεργαζομένων οργανώσεων.
• Με επιστολή στον υπουργό εργασίας να χαρακτηριστούν προσβλητικές οι θέσεις του επί των αιτημάτων του κλάδου.
• Να αποσταλεί κλιμάκιο τραπεζικών στο εξωτερικό με αποστολή την καταγγελία των μέτρων εναντίον του κλάδου.
• Να ενταθούν οι προσπάθειες της Ομοσπονδίας για την αποκατάσταση του συμβατικού ωραρίου.
Επίσης η ΟΤΟΕ πραγματοποίησε την προγραμματισμένη απεργία της 20-21 Σεπτεμβρίου σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την:
• ανακοπή της προώθησης των θεμάτων τους επειδή πραγματοποιήθηκε απεργία για το λόγο αυτό.
• υπαναχώρηση της κυβέρνησης από τη συμφωνία που υπέγραψε με την Ο.Τ.Ο.Ε. τον Απρίλιο, με αίτημα την άμεση εφαρμογή των συμφωνηθέντων.
• άσκηση εκβιασμού με τη φράση «εργασιακή ειρήνη για την προώθηση θεμάτων», απαιτώντας την άμεση εγκατάλειψη αυτής της τακτικής γιατί πλήττει το δικαίωμα της απεργίας και εμφανίζει την κυβέρνηση να εκδικείται τους εργαζόμενους που διεκδικούν ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
• αδιάλλακτη εμμονή της κυβέρνησης στην άρνηση του ουσιαστικού διαλόγου με τους τραπεζοϋπαλλήλους για τις συνθήκες εργασίας τους, απαιτώντας την εγκατάλειψη της τακτικής των «τετελεσμένων γεγονότων» και ηθικών εξαναγκασμών.

Εκείνο το στοιχείο όμως που χαρακτήρισε τελικά την τακτική της ηγεσίας της ΟΤΟΕ ήταν η προτροπή προς τους εργαζόμενους να αψηφήσουν το «διαφορικό ωράριο» και να φεύγουν από την εργασία στις 3:30 αντί στις 4:30. Αυτή η προτροπή ακολουθήθηκε από πολλούς εργαζόμενους που κατήργησαν στην πράξη το ωράριο αλλά στοίχισε στην ΟΤΟΕ τη δικαστική κατηγορία της «ανυπακοής προς τις αρχές». Προστέθηκε όμως στο ρεπερτόριο των τακτικών του συνδικαλιστικού κινήματος η «πολιτική ανυπακοή».

Στις 9 Αυγούστου οι επιτροπές για τη ΣΑΔΕΟ, η ΕΦΕΕ, η ΕΣΕΕ και άλλες εργατικές και πολιτικές οργανώσεις μαζί με την ΟΤΟΕ διοργάνωσαν πανεργατική συγκέντρωση στα Προπύλαια του Πανεπιστημιου Αθήνας. Η συγκέντρωση απαγορεύτηκε από την αστυνομία. Τα ΜΑΤ παραβίασαν το πανεπιστημιακό άσυλο και χτύπησαν τους συγκεντρωμένους που είχαν προλάβει να φτάσουν στα Προπύλαια και κυνήγησαν στους γύρω δρόμους χιλιάδες προσερχόμενους πολλαπλασιάζοντας την ένταση και την έκταση των επεισοδίων και προβαίνοντας σε δεκάδες συλλήψεις τραπεζικών υπαλλήλων και άλλων εργαζομένων.

Για την ιστορία του κινήματος των εργαζομένων στις τράπεζες, βλ. http://tsakiris.snn.gr

Written by antiracistes

10 Αυγούστου, 2009 at 5:25 μμ

Σημειώσεις από τον υπέργειο Νο.3

leave a comment »

Σημειώσεις από τον υπέργειο Νο.3

Si se puede

Σιγά-σιγά τελειώνει το συνέδριο. Είναι η 3η ημέρα και έχοντας να διαλέξω ανάμεσα σε εξίσου ενδιαφέρουσες θεματικές ενότητες, αποφάσισα να πάω στο πάνελ για το αντιπολεμικό κίνημα στην Ισπανία και την αλλαγή της συζήτησης που επέφερε η «11η Σεπτεμβρίου 2001» στο κίνημα για την παγκόσμια δικαιοσύνη. Η εισηγήτρια από την Ισπανία αμφισβήτησε την εκδοχή ότι μόνο οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Μαδρίτη (11/3/2004) ήταν αυτές που επέφεραν την πτώση της κεντροδεξιάς κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος και την εκπληκτική άνοδο του Σοσιαλιστικού κόμματος του Θαπατέρο στην κυβέρνηση. Μια άλλη εκδοχή ήταν αυτή που τόνιζε ότι η επέμβαση στο Ιράκ ήταν εκείνη που αποτέλεσε την έναρξη της πτώσης καθώς ήταν η σπίθα για την εκδήλωση της αντιπολεμική διάθεσης με τη συγκρότηση μαζικού κινήματος και την αλλαγή της κοινής γνώμης κατά της απόφασης της κυβέρνησης Αθνάρ να μπει στον πόλεμο. Η εισηγήτρια υποστήριξε τη δεύτερη άποψη χρησιμοποιώντας τις έννοιες του «κύκλου διαμαρτυρίας» και της «διαμόρφωσης πλαισίων». Έτσι μίλησε για το αντιπολεμικό κίνημα και πώς διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια 2001-2004 και της επιθετικότερης νεοφιλελεύθερης πολιτικής καθώς και πώς η διαμόρφωση των πλαισίων του κινήματος σχετίστηκε με την ιδιαίτερη ισπανική πολιτική κουλτούρα, υποστηρίζοντας ότι αυτή η κουλτούρα έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο στην εξέλιξη και τα αποτελέσματα του κινήματος.

(Κινηματική) Ιστορία Δύο Πόλεων

Η δεύτερη εισηγήτρια παρόλο που προερχόταν από πανεπιστήμια της Βόρειας Αμερικής με υπεραναπτυγμένα τεχνολογικά συστήματα αγνόησε την νέα τεχνολογία του Power Point και του διαδραστικού πίνακα και πήρε μαρκαδόρο και χρησιμοποίησε τον παραδοσιακό λευκοπίνακα. Ιδιαίτερα παραστατική στο λόγο και τα σχήματα που χρησιμοποίησε μας διηγήθηκε πώς οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου άλλαξαν το τοπίο για την πολιτική της άμεσης δράσης στη Βόρεια Αμερική. Οι τρόποι με τους οποίους οι ακτιβιστές/τριες σκέφτονταν, μιλούσαν και διατύπωναν διεκδικήσεις και αιτήματα αποσταθεροποιήθηκαν. Τα γεγονότα δεν είχαν μόνο συνέπεια την αποσταθεροποίηση και τον ευνουχισμό των κοινωνικών κινημάτων αλλά και εξανάγκασαν τους ακτιβιστές/τριες να ανασυγκροτήσουν τις ταυτότητές τους και τις σχέσεις μεταξύ τους, τις σχέσεις με την εξουσία, τα ΜΜΕ και την γενική κοινή γνώμη. Αυτές οι ανασυγκροτήσεις έλαβαν χώρα εν μέσω διάδρασης και διαλογικής συζήτησης και επηρέασαν τη χρήση της τακτικής της άμεσης δράσης. Στη Νέα Υόρκη και στο Τορόντο που ήταν τα σημεία έρευνας της εισηγήτριας εκείνο που συνέβη μετά την 11η Σεπτεμβρίου ήταν να ανοίξουν νέες συζητήσεις για τις νέες και παλιές ανισότητες, καθώς και να αλλάξουν οι τακτικές ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος της καταστολής και της απομόνωσης. Εν τούτοις, αυτές οι δύο αλλαγές δεν είχαν τα ίδια αποτελέσματα στις δύο πόλεις καθώς πάντα έρχονταν στην επιφάνεια οι προϋπάρχουσες εντάσεις και διαχωρισμοί στο εσωτερικό των δικτύων διαμαρτυρίας των δύο πόλεων. Τα κινήματα διαμαρτυρίας στάθηκαν περισσότερο σε ζητήματα ελευθερίας και δικαιωμάτων, παρέμβασης υπέρ των μεταναστών/τριών χωρίς χαρτιά (π.χ. πανομοσπονδιακή απεργία μεταναστών/τριών την Πρωτομαγιά 2007 στις ΗΠΑ) και αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στην Ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης.

“Justice for cleaners” in London

 Και μετά ήρθε η σειρά μας. Οι προσδοκίες μας αλλά και όσων είχαν μείνει ως το τέλος του συνεδρίου ήταν ουκ ολίγες με όσα είχαμε πει στα διαλείμματα του καφέ και του φαγητού. Πριν από τη δική μας εισήγηση ήταν αυτή μιας ερευνήτριας από του Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Τον Ιούνιο του 2008 στο Λονδίνο μια ομάδα λατινοαμερικανών καθαριστών/τριών πέτυχε μια σημαντική νίκη. Μετά μια από μια 18μηνη άοκνης προσπάθειας και εντατικής εκστρατείας πέτυχαν την αύξηση κατά 34% του μισθού τους από 5,56 λίρες σε 7,45 που θεωρείται ως ο «Στοιχειωδώς Αξιοπρεπής Μισθός» για την περιοχή του Λονδίνου. Επιπλέον, κέρδισαν την αναγνώριση του δικαιώματος του στη συνδικαλιστική οργάνωση και βίωσαν μια διεργασία προσωπικής και συλλογικής ενδυνάμωσης και ανάτασης. Η Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών (SOAS) έγινε το τρίτο Κολέγιο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου που, μετά τα παραδείγματα του Queen Mary και του LSE, πληρώνει τους/τις καθαριστές/τριες με τον «Στοιχειωδώς Αξιοπρεπή Μισθό» για την περιοχή του Λονδίνου. Μετά από αυτή τη νίκη, αντίστοιχες εκστρατείες άρχισαν στο Birkbeck College και στο King’s College. Στα αποτελέσματα της έρευνάς τους οι δύο ερευνήτριες ανέφεραν ότι: i. Κρίσιμης σημασίας για την ισχύ της εκστρατείας ήταν η αλληλεγγύη μεταξύ των αρχικά μη συνδικαλισμένων καθαριστών/τριών, των τοπικών παραρτημάτων του συνδικάτου UNISON (μεγαλύτερο συνδικάτο εργαζομένων στο δημόσιο τομέα), του συνδικάτου UCU (μέλη ΔΕΠ) και της Φοιτητικής Ένωσης. ii. Μολονότι οι καθαριστές/τριες προέρχονταν από υψηλής πολιτικοποίησης περιβάλλοντα της Λατινικής Αμερικής, ήταν οι συγκεκριμένες συνθήκες εργασίας που αντιμετώπιζαν στο Η.Β. που τους/τις ώθησαν να πολιτικοποιηθούν. iii. Η κινητοποίηση οδήγησε σε σύγκρουση στο χώρο εργασίας και σε προσπάθειες εκφοβισμού των κινητοποιούμενων. Το συμπέρασμα των ερευνητριών ήταν ότι ο λόγος περί μετανάστευσης πρέπει να επανεστιαστεί στην συμβολή των αγώνων των μεταναστών/τριών στη γενικότερη πολιτική κουλτούρα με όρους υπεράσπισης των εργατικών δικαιωμάτων και της εμβάθυνσης των ιδεών για το δικαίωμα του πολίτη.

“Constantina you are not alone”

Εμείς (Θανάσης Τσακίρης. Μαρία Πενταράκη, Ειρήνη Σαββάκη και Παρασκευή Καλύβα) παρουσιάσαμε (δι’ εμού ως αντιπροσώπου) την ανακοίνωση «Κωνσταντίνα δεν είσαι μόνη: ο συνδικαλισμός των καθαριστών/τριών στην Ελλάδα και τα κινήματα αλληλεγγύης). Είπαμε ότι η φράση “Κωνσταντίνα δεν είσαι μόνη“ ήταν το πρωταρχικό σύνθημα ενός αναδυόμενου κινήματος αλληλεγγύης στην μαχητική γυναίκα, ενεργητική συνδικαλίστρια και μετανάστρια εργάτρια από τη Βουλγαρία που υπέστη επίθεση με βιτριόλι για τρομοκρατηθεί και να πάψει να σηκώνει κεφάλι στα αφεντικά. Η ανακοίνωσή μας τοποθετεί το κίνημα αλληλεγγύης στη διασταύρωση των κινημάτων των γυναικών, των μεταναστών/τριών και των επισφαλώς εργαζομένων και είναι μία από τις σπάνιες περιπτώσεις στην ιστορία των κοινωνικών κινημάτων στη χώρα μας που τα τρία κινήματα συντονίζονται σε τέτοιο βαθμό. Η αλληλοσύνδεση του φύλου, της φυλής/εθνικότητας και της τάξης παράλληλα με την ατιμωρησία των ασύδοτων εργοδοτών και την συνενοχή της κυβέρνησης ήταν οι κύριοι παράγοντες που κινητοποίησαν και ένωσαν τους ακτιβιστές/τριες στο κίνημα αλληλεγγύης. Εξετάσαμε το κίνημα αλληλεγγύης στο πλαίσιο μιας πολιτικής ιδιωτικοποίησης δημοσίων υπηρεσιών που έφεραν στην επιφάνεια νέες μορφές εργατικού ακτιβισμού που αντιμετωπίζει τις ανάγκες των επισφαλώς εργαζομένων. Το κίνημα αλληλεγγύης τρέφεται από τη λαϊκή αγανάκτηση για τα αποτελέσματα των ασκούμενων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και της παράλληλης κυριαρχίας της πατριαρχικής και ρατσιστικής κοινωνικής οργάνωσης. Ως τέτοιο, το κίνημα αλληλεγγύης θα πρέπει να ιδωθεί μερικώς ως αντανάκλαση της θεσμοποίησης των νέων επισφαλών σχέσεων εργασίας. Είναι αντίδραση και αντίσταση στις πολιτικές της νεοφιλελεύθερης εποχής που αποδιαρθρώνουν ακόμη και το ελάχιστο ελληνικό κράτος πρόνοιας και ακυρώνουν βασικά κοινωνικά και εργασιακά δικαιώματα που είχαν κατακτηθεί με τους εργατικούς αγώνες που διεξήχθησαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι επίσης αντίδραση στις εντεινόμενες επιθέσεις εναντίων γυναικών και μεταναστών/τριών. Η ανακοίνωσή μας εξερευνά τη λογική της λαϊκής διαμαρτυρίας που αντανακλάται στο κίνημα αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα εστιάζοντας πρώτα απ’ όλα στην ανάλυση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών που έδωσαν ώθηση στο κίνημα αλληλεγγύης. Επιπλέον, αποσκοπούμε στην έρευνα των ιδεών που κινητοποιούν τους/τις ακτιβίστές/ριες. Με τη χρήση των θεωριών για τα κοινωνικά κινήματα και την κοινοτική οργάνωση υποστηρίζουμε ότι οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν και η εξέγερση του Δεκέμβρη 2008 ήταν παράγοντες ισχυροί για την άμεση και μαζική απάντηση του αναδυόμενου κινήματος αλληλεγγύης.

Ο Κινηματικός Δείπνος

Η επιστροφή στην Ελλάδα ήταν αρκετά μακράς διαρκείας. Πρώτα απ’ όλα δεν μπορούσα να φύγω από το Μάντσεστερ χωρίς να βοηθήσω στην οργάνωση και προετοιμασία του αποχαιρετιστήριου δείπνου στο σπίτι του ενός εκ των δύο διοργανωτών για όσους/ες θα μέναμε ως το Σάββατο το πρωί. Έτσι, αμέσως μετά το μεσημεριανό φαγητό στο τέλος του συνεδρίου, ο διοργανωτής κι εγώ ξεκινήσαμε την οδύσσεια αγοράς των υλικών. Έπρεπε να μαγειρέψουμε για περίπου 15 άτομα. Ήρθαν τελικά 17 αλλά όλοι/ες έμειναν ευχαριστημένοι/ες με τα ορεκτικά (σολομός καρπάτσιο με σάλτσα ελαιόλαδο, πιπεριές), τα κυρίως πιάτα (μελιτζάνες γεμιστές στο φούρνο, τεράστια και πλούσια ελληνο-τουρκική χωριάτικη σαλάτα –δυστυχώς η made in Athens φέτα που βρήκαμε ήταν αχαρακτήριστη και απολογήθηκα εν ονόματι ολοκλήρου του έθνους μας για αυτό) και τα γλυκά (βρετανικό ψητό μήλο με μέλι, μπακλαβάς), τα κρασιά (πινό Νότιας Γαλλίας και Καλιφόρνιας, κιάντι Φλωρεντίας –δυστυχώς για ελληνικά κρασιά ας μη μιλάμε, δεν υπήρχαν και το σούπερμάρκετ ήταν μεγαλύτερο από το πιο μεγάλο ελληνικό, δείχνοντας πόσο…οργανωμένο είναι το περιβόητο ελληνικό κράτος και ειδικά οι εξαγωγές). Αφού τα φάγαμε, τα ήπιαμε και ψιλοτραγουδήσαμε τη Διεθνή, ευχηθήκαμε και του χρόνου να ξαναβρεθούμε στο 15ο Συνέδριο με ακόμη πιο προωθημένα θέματα και εξίσου εξαιρετικές ανακοινώσεις.

Ας κλείσουμε τις Σημειώσεις ξανά με δασκάλους

Στο δρόμο της επιστροφής μέσω Ζυρίχης (λίγο ακριβότερος ο καφές απ’ ότι στο Ελ. Βενιζέλος) ξανάνοιξα τις εφημερίδες που είχα πάρει τις προηγούμενες ημέρες στο Μάντσεστερ. Και ξανάπεσα στο γνωστό μας θέμα: περικοπές στη δημόσια εκπαίδευση. Γράφουν οι Times (15.4.09): «Οι δάσκαλοι απειλούν με απεργία για τις περικοπές». Οι απειλούμενες περικοπές, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Δασκάλων (NUT), θέτουν σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις μαθητών/τριών σε σχολεία της λεγόμενης «έκτης φόρμας» που είναι τα δύο χρόνια σπουδών (ηλικίες 16-18) για την προπαρασκευή τους για εισαγωγή στα πανεπιστήμια (η δευτεροβάθμια εκπαίδευση τελειώνει στα 16). Πρόκειται για περίπου 50.000 νέους/νεες που ενδέχεται να μην χρηματοδοτηθούν τα σχολεία τους κι έτσι να μείνουν στον αέρα. «Στην καλύτερη περίπτωση», λέει η Τζέιν Μπάσετ, σύνεδρος του ετήσιου συνέδριου της Ένωσης, «θα σπρωχτούν σε υπεράριθμες τάξεις με υπερπιεσμένους δασκάλους (…) Εάν δεν δράσουμε υπάρχουν άλλοι που θα δράσουν, οργανώσεις όπως το Βρετανικό Εθνικό Κόμμα» (δηλαδή, οι νεοφασίστες και ρατσιστές). Εκτός αυτών η κυβέρνηση δεν διατίθεται να συζητήσει αύξηση μισθών των δασκάλων παρ’ ότι οι μισθοί στις ακριβές περιοχές του Νότου δεν επαρκούν για ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. Κι έτσι μένουν κενές χιλιάδες θέσεις μιας και όλοι ζητούν να πάνε στο φτηνό Βορρά. Και όλα αυτά από μια κατ’ όνομα Εργατική κυβέρνηση στην οποία πρώτο ρόλο παίζουν οι δυο γιοί ενός διάσημου Μαρξιστή διανοούμενου, που μας έχει αφήσει χρόνους, του Ραλφ Μίλιμπαντ. Θα μου πείτε ότι είναι ελεύθεροι άνθρωποι και θα τους κρίνουμε από το έργο τους και όχι με κριτήριο τι πρέσβευε ο πατέρας. Σωστό κι αυτό. Αλλά, όταν συμμετέχει κανείς σε μια κυβέρνηση που συνεχίζει το έργο της Θάτσερ, έστω και ηπιότερα, κρίνεσαι με βάση αυτή τη θέση σου. Κι αυτή είναι απαράδεκτη όσα καλά να κάνεις ως υπουργός (αν κάνεις). Και μια και μιλάμε για δασκάλους. Διάβασα όταν ήρθα στην Αθήνα ότι ο Δημήτρης Πατμανίδης περιγράφεται ως οπαδός του Χίτλερ και ότι ζωγράφιζε ναζιστικά σύμβολα στο θρανίο και είχε στην οθόνη του κινητού του φωτογραφία του σφαγέα της ανθρωπότητας. Καλά, σε κανένα δεν του πέρασε από το μυαλό, μήπως ένα παιδί μονόχνοτο, μοναχικό και επιθετικό, που ακόμη και τον θεωρούμενο ως φίλο του τον σάπισε στο ξύλο και τον έστειλε στο νοσοκομείο για ράμματα, μπορεί να έχει και πολιτικό πρόβλημα; Μόνο όταν βάζει κανείς την υπογραφή μιας οργάνωσης θεωρείται νεοναζιστής; Δεν έχει γίνει δεκαετίες αντιληπτό ότι ο ναζισμός δεν επιστρέφει πάντα με διαφορετική μορφή και δεν είναι ανάγκη να παίρνει αμέσως οργανωτική μορφή; Το υπόστρωμα πάνω στο οποίο έχει εισβάλει αυτή η θανάσιμη ιδεολογία κανείς δεν το πήρε χαμπάρι; Γιατί ο ένας δάσκαλος τον έκανε μπαλάκι στον άλλον με μια απλή συμβουλή να τον προσέξει γιατί είναι «επικίνδυνος»; Δεν ήξεραν τους στίχους του Φώντα Λάδη που τραγουδούσε η Μαρία Δημητριάδη; «Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος/που λούζεται στον ήλιο και στ’ αγέρι/Το κουρασμένο βήμα του το ξέρω/και την περίσσια νιότη μας την ξέρει. Μα πάλι θε ν’ απλώσει σα χολέρα/πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου/Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα/αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου…» Φιλιά από το Μάντσεστερ (κατά το φιλμ Φιλιά από το Λίβερπουλ), τη Ζυρίχη και την έρημη και αφιλόξενη Αθήνα ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ http://tsakiris.snn.gr http://tsakthan.blogspot.com http://tsakthan.wordpress.com http://antiracistes.wordpress.com http://homoecologicus.wordpress.com http://leftypedia.wordpress.com https://greekunions.wordpress.com http://femininmasculin.wordpress.com http://ilioupoli.wordpress.com

Written by antiracistes

21 Απριλίου, 2009 at 10:50 πμ

Σημειώσεις από τον υπέργειο Νο.2

leave a comment »

Σημειώσεις από τον υπέργειο Νο.2

Με το μαλακό, παιδιά…

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου είχε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα για ξεκίνημα. Ένας καταπληκτικός σύνεδρος και συναγωνιστής από το Μάντσεστερ που πάντα αναδεικνύεται αστέρας της ημέρας και ο οποίος είναι εκ χαρακτήρος και πεποιθήσεων οπαδός του αργού λόγου αλλά και τρόπου ζωής μίλησε για την έννοια του «τραύματος» στα κοινωνικά κινήματα. Στην εισήγησή του επεσήμανε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην εξάντληση των ακτιβιστών, νεοελληνιστί γιατί παθαίνουν burnout. Η συζήτηση που επακολούθησε ήταν ζωηρή καθόσον ότι δύο συναγωνιστές θεωρητικοί και του Socialist Workers Party (αγγλικό ΣΕΚ για τους μη γνωρίζοντες) του αντέταξαν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην παθιασμένη ένταξη ακτιβιστών στα κινήματα, πάλι νεοελληνιστί burn-in. Ένας δογματικά δομικός μαρξιστής δεν θα έμπαινε καθόλου στη συζήτηση αλλά ένας διαλεκτικός δομικός μαρξιστής θα τους απαντούσε και στους δύο ότι οι παράγοντες αυτοί δεν μπορούν να αναχθούν αποκλειστικά σε ψυχολογικούς, γιατί παραλίγο να πέσει η συζήτηση σε αυτή τη λούμπα. Έτσι οι αντικειμενικοί παράγοντες και οι υποκειμενικοί σε μια διαλεκτική διαδικασία αλληλεπιδρούν και διαμορφώνουν τις συνθήκες για έναν άνθρωπο να μετεξελιχθεί σε κάποια φάση σε ακτιβιστή και σε κάποια άλλη στιγμή να αισθανθεί ότι τον έχει εξαντλήσει αυτή η ιστορία του υπερβολικού ακτιβισμού και, ενδεχομένως, μιας λίγο-πολύ σωτηριολογικής αίσθησης αποστολής.

Χρυσές δουλειές το Κινέζικο εστιατόριο, μισές δουλειές το πανεπιστήμιο

Λίγο αργότερα στην απογευματινή μπυροκατάνυξη πριν από την εξόρμηση στο ταυλανδο-κινεζικό εστιατόριο σύνεδροι από ένα πανεπιστήμιο στη βορειοδυτική Αγγλία μου μίλησαν για την συνεχή απειλή περικοπών σε μαθήματα, προγράμματα και υποχρεωτικές απολύσεις διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Παρά τις προσπάθειες του συνδικάτου τους ακόμη δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία με τη διοίκηση του πανεπιστημίου για αναστολή αυτών των μέτρων. Μισοειρωνικά – μισοσοβαρά μιλούσαν για εξόρμηση στα λύκεια ώστε να προσελκύσουν υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες στα τμήματα κοινωνικών επιστημών προτού τα κλείσουν εντελώς. Και, βεβαίως, απευθύνουν πρόσκληση σε υποψήφιους/ες από όλη την Ευρώπη.

Κάνουν και γι’ άλλη δουλειά οι κάμερες

Εκείνη την ημέρα διάβασα μια είδηση που είχε κάποια θετική χροιά. Διάβασα, λοιπόν, στην Guardian ότι η κατά τα άλλα εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσούσα Υπουργός Εσωτερικών του Γκόρντον Μπράουν (προσωπική του φίλη κι επιλογή για το αξίωμα) ανακοίνωσε ότι απευθύνει έκκληση στα τοπικά συμβούλια και στους δήμους να σταματήσουν να τοποθετούν κάμερες ασφαλείας και να αρχίσουν να τις μειώνουν. Και, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, να αρχίσει να αποδιαρθρώνεται σιγά-σιγά η «κοινωνία της επιτήρησης». Λοιπόν, καιρός είναι να μπει πιο έντονα από τις ελληνικές δημοκρατικές και λοιπές ριζοσπαστικές δυνάμεις το ζήτημα για τη χώρα μας.

Υπάρχει κι ο καπιταλισμός εκτός από τη μοναξιά, you know…

Την άλλη ημέρα σε μια άλλη ενδιαφέρουσα συζήτηση επισημάνθηκε από τον εισηγητή ότι τα τελευταία χρόνια παρατηρεί μια βαθμιαία εξάλειψη του όρου «καπιταλισμός» και γενικότερα η πολιτική οικονομία από την δημόσια συζήτηση του χώρου της θεωρίας των κοινωνικών κινημάτων. Η επισήμανση έχει ιδιαίτερο νόημα. Γιατί -συγχωρέστε με εμένα τον «παλιομοδίτη» – πρέπει να δίνουμε πρωτεύουσα σημασία στον πολιτισμικό παράγοντα, στην ταυτότητα και στην κουλτούρα και να υποβαθμίζουμε όλους τους άλλους παράγοντες σε βαθμό εξαφάνισης;

Τι λέγαμε; Να και το ζωντανό παράδειγμα

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας υπήρχε μια εισήγηση στην οποία γινόταν λόγος για την περίπτωση της Τουρκίας του δεύτερου μισού της δεκαετίας του ’70 όπου οι κοινωνικές συγκρούσεις που είχαν οξυνθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό αποδίδονταν αποκλειστικά στην ιδεολογία, δεν υπήρχε καμία νύξη αν υπήρχε καπιταλισμός, διαφορετικές κοινωνικές τάξεις που συγκροτούνταν με βάση την ιδιοκτησία και τον έλεγχο της παραγωγής, ούτε γινόταν λόγος για οικονομική ή πετρελαϊκή κρίση. Έτσι η εισηγήτρια, άνετη και ωραία, αποφάνθηκε ότι επρόκειτο για εμφύλιο πόλεμο που δημιουργήθηκε από τη σύγκρουση της ιδεολογίας των αριστερών φοιτητών που προέρχονταν από μορφωμένα στρώματα και των δεξιών φοιτητών που προέρχονταν από παραδοσιακά και λιγότερο μορφωμένα στρώματα. Το δε κράτος δεν υπήρχε και αν υπήρχε παρέμενε ουδέτερο. Όπως καταλαβαίνετε αποφάσισα να παρέμβω μετά το χειροκρότημα ευγενείας και να πω ορισμένα πράγματα για να θυμίσω ότι αν θέλουμε να μιλάμε για εμφύλιο πόλεμο που να μπορεί να χαρακτηριστεί ως τέτοιος έπρεπε να πάρει το ελληνικό παράδειγμα και να κάνει σύγκριση και δεύτερον ότι όλα αυτά δεν συμβαίνουν σε κενό αέρος. Ελπίζω ότι δεν είχα πάρει «άγριο ύφος».

Manchester City Millionaire αλλά…

Λίγο αργότερα, στην παμπ η μπύρα χαλάρωσε τα πράγματα και την ένταση. Μετά η ένταση ξανανέβηκε αλλά ο λόγος ήταν τα καυτερά ινδικά φαγητά που έπρεπε να συνοδευούν με δροσερή μπύρα. Έλα, όμως, που το συγκεκριμένο ινδικό μαγαζί ήταν από αυτά που είναι, για λόγους θρησκευτικούς, alcohol-free zones. Έτσι ξανακαταλήξαμε στην ίδια παμπ. Κι εκεί που λέμε ότι χαλαρώνουμε, άρχισαν οι Μαντζεστεριανοί θαμώνες να ουρλιάζουν, να βρίζουν και εξαπολύουν κατάρες στα…αρχαία κελτικά. Τι έγινε, ρε παιδιά; Η Μάντεστερ Σίτυ αποκλειόταν από το Αμβούργο. Μέσα σε δέκα λεφτά έχασε άπειρες ευκαιρίες, όπως ο Αρδίζογλου της ΑΕΚ της δεκαετίας του ’70 που τρίμπλαρε όλο το γήπεδο, πέρναγε τον τερματοφύλακα και έβγαζε τη μπάλα άουτ!!! Κι έτσι έπεσε κατήφεια στην παμπ. Τι να κάνουμε; Τα πετροδολάρια δεν αρκούν πάντα για να κερδίζεις…

Χωρίς λόγια λόγια…

Την άλλη ημέρα το πρωί, ξανά στο μαγαζί με τον ωραίο και φτηνό τεράστιο καπουτσίνο αγόρασα την εφημερίδα Independent. Η ψυχή μου μαύρισε. Πρωτοσέλιδο και κύριο θέμα στις μέσα σελίδες το δράμα των Σομαλών που φεύγουν απελπισμένοι από τη χώρα τους, τη ρημαγμένη από τον εμφύλιο πόλεμο , την ιμπεριαλιστική επέμβαση και την πείνα. Η διεθνής κοινότητα, αυτή η πλασματική οντότητα, ενδιαφέρθηκε μόνο γι τους αμερικανούς ομήρους των πειρατών αλλά αδιαφορεί για το πραγματικό πρόβλημα. Και όταν βλέπει την πραγματικότητα να σκάει ορμητικά σαν κύμα από τσουνάμι στις λαμπερές ακτές της ή ουρλιάζει υστερικά στον Άγιο Παντελεήμονα και στη Νότια Παραλία της Πάτρας ή βγάζει το σκασμό γιατί τους πετάει ένα κομμάτι «βρώμικο ψωμί» ως αντάλλαγμα των υπηρεσιών που προσφέρουν στους κάμπους της Μεσσηνίας ή της Μεσσίνας.

Και οι Σημειώσεις από τον Υπόγειο
Ένας πολύ γνωστός ριζοσπάστης μελετητής των βρετανικών εργασιακών σχέσεων μας μίλησε στο συνέδριο για την απεργία στο Μετρό του Λονδίνου, του πασίγνωστου Tube από όπου ακούγεται η γνωστή ιαχή “Mind the Gap” για τους γνωρίζοντες και τους παραγνωρίζοντες. Ένα βασικό στοιχείο που μάθαμε είναι ότι εκεί ανταγωνίζονταν τα συνδικάτα για το ποιο θα οργανώσει και θα εκπροσωπήσει τις εκατοντάδες εργαζόμενες και εργαζόμενους στον τομέα του καθαρισμού, που και εκεί αποτελούν υπαλλήλους των εργολάβων στο περιβόητο πρόγραμμα Public-Private Partnership. Όπως Ελλάδα. Μόνο που το «όπως Ελλάδα» ισχύει για τους εργολάβους εργοδότες αλλά δεν ισχύει το ίδιο για την περίπτωση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, καθώς εκεί οι συνδικαλιστές σκίζονταν για να εντάξουν τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στα συνδικάτα, ενώ εδώ… καλά… «Ζήσε Μαύρε μου να φας τριφύλλι και τον Αύγουστο σταφύλι…»

Φιλιά από το Μάντσεστερ (κατά το φιλμ Φιλιά από το Λίβερπουλ)
ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ
http://tsakiris.snn.gr
http://tsakthan.blogspot.com
http://tsakthan.wordpress.com
http://antiracistes.wordpress.com
http://homoecologicus.wordpress.com
http://leftypedia.wordpress.com
https://greekunions.wordpress.com
http://femininmasculin.wordpress.com
http://ilioupoli.wordpress.com

Written by antiracistes

20 Απριλίου, 2009 at 4:51 μμ

Σημειώσεις από τον Υπέργειο Νο.1

leave a comment »

Το μάθημα αρχίζει με Α – Απεργία, Αγώνας, Αλληλεγγύη, Αξιοπρέπεια
Νωρίς-νωρίς ξεκίνησα σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, για το αεροδρόμιο. Πτήση για Φρανκφούρτη και από εκεί για Μάντσεστερ για το συνέδριο «Εναλλακτικές μελλοντικές προοπτικές και λαϊκή διαμαρτυρία» που διοργανώνεται για 14η συνεχή χρονιά δίχως καμία οικονομική και διοικητική υποστήριξη παρά μόνο το μεράκι των διοργανωτών και την ενεργό συμμετοχή των συνέδρων (πανεπιστημιακών, μεταπτυχιακών φοιτητώ/τριών και ακτιβιστών/τριών από ολόκληρο τον πλανήτη. Κάθομαι σε ένα καφέ του αεροδρομίου και ξεφυλλίζω τις εφημερίδες. Πέφτω πάνω στην αναγγελία της κηδείας του Σπύρου του Μαρκόπουλου. Στενοχωριέμαι γιατί δεν θα είμαι εκεί για να τα πούμε για τελευταία πια φορά. Αντίο Σπύρο, έστω και εκ του μακρόθεν. Θα σε θυμόμαστε για τους αγώνες σου και θα εμπνεόμαστε από το σύνθημά σου σε εκείνο το ψεκασμένο με δακρυγόνα πανό: «Το μάθημα αρχίζει με Α – Απεργία, Αγώνας, Αλληλεγγύη, Αξιοπρέπεια».
Είμαστε ακόμα (wi-fi αλλά) ζωντανοί
Στο Shopping Centre, τον μικρό αυτό καπιταλιστικό ναό της κατανάλωσης, πέρα από τους μανιακούς του «αθλήματος», δεκάδες νέοι και νέες που ταξιδεύουν προς και από Ελλάδα κάθονται κατάχαμα στέλνοντας και παίρνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα και σερφάροντας στο διαδίκτυο με τις ασύρματες συνδέσεις, μια εικόνα άγνωστη σε σχέση με το πρόσφατο ακόμα παρελθόν (το ίδιο πάνω-κάτω ταξίδι έκανα τέσσερα χρόνια πριν στο ίδιο συνέδριο). Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι/ες είναι απομονωμένοι/ες. Μερικοί/ές μιλούν ακόμα μεταξύ τους «ζωντανά». Δεν έχουν γίνει οι πάντες πλήρως ηλεκτρονικοποιημένα όντα.
Τα τροπάρια των εργαζομένων
Έχοντας, λοιπόν, αρκετή ώρα στη διάθεσή μου μέχρι να πάμε για επιβίβαση, ρίχνουμε με ματιά στην Αυγή. Για άλλη μια μέρα οι ειδήσεις του «Παρατηρητηρίου εργασίας» με συγκλονίζουν:
• Επί τρεις μήνες απλήρωτοι οι υπάλληλοι του Αγούδημου
• Κινδυνεύουν να μείνουν άνεργοι 30 υπάλληλοι του ταξιδιωτικού πρακτορείου ΑΤΗΕΝΑ λόγω επικείμενη πτώχευσης
• Συνδικαλιστής σε ξενοδοχείο του Ρεθύμνου απολύθηκε χωρίς δικαιολογία λίγο πριν ανοίξει για τη φετινή σεζόν
• Άλλη μια αγωγή της εργοδοσίας εναντίον των απεργών συναδέλφων της Αγροτικής Τράπεζας
• Αυθαίρετη απόλυση εργαζόμενου στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
• Δεν πληρώνονται τις εφημερίες του τελευταίο τριμήνου οι γιατροί των νοσοκομείων της Θεσσαλονίκης
• Απεργούν εργαζόμενοι του Νοσοκομείου Π. και Α. Κυριακού για πρόσληψη προσωπικού και εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το ωράριο

Σε άλλο ρεπορτάζ της εφημερίδας διαβάζω πως η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εισηγείται «εξίσωση παροχών προς τα κάτω και ορίων ηλικίας προς τα πάνω». Είναι εμφανές ότι λειτουργεί ως προπομπός της κυβερνητικής πολιτικής, παρά τις προηγηθείσες διαψεύσεις της κυρίας Πετραλιά. Βλέπετε είναι η «εβδομάδα των παθών» που δεν φαίνεται να σταματάει αλλά θα συνεχιστεί ως «Γολγοθάς» διαρκείας.

Με τον Κώστα τον ξενύχτη Ραφήνα

Παρίσι και Λόντρα, Ρόμα και Βιέννη, μπροστά στη … Ραφήνα καμιά σας δεν βγαίνει! Το εγγυάται ο…Σουφλιάς. Σεμνά και ταπεινά, ο Θεσσαλός υπουργός περιβάλλοντος, χωροταξίας και δημοσίων έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ για τους λάτρεις των αρκτικόλεξων) βλέπει πολύ μπροστά στο μέλλον και οραματίζεται μια Αθήνα…13 εκατομμυρίων κατοίκων, όπως γράφει στον Ελεύθερο Τύπο, ένας παλιός φίλος, ο Αργύρης ο Δεμερτζής, με αφρομή το «νέο ρυθμιστικό» που προτείνει ο εκτροπέας του Αχελώου. Ένα από τα φοβερά και τρομερά μέτρα θα είναι η πεζοδρόμηση της … Πεσματζόγλου. Γουάου και ξανά γουοάου! Η δε Ραφήνα πρόκειται να μετατραπεί σε «κύριο οικιστικό άξονα». Θα έχουν ενηλικιωθεί ως τότε τα δίδυμα του Κώστα και τη Νατάσας και θα εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στο πασίγνωστο τότε RSE (Rafina School of Economics and Political Science). Κατά τα άλλα, σε άλλο ρεπορτάζ του Κ. Μπογάτσου στην ίδια εφημερίδα, διαβάζουμε ότι ο Μαλιακός Κόλπος έχει μετατραπεί σε «νεκροταφείο ψαριών». Μέχρι τότε, όμως, ποιος ζει και ποιος πεθαίνει; Για τα σημερινή βρωμόψαρα θα χολοσκάσουμε σήμερα; Το μέλλον των βιονικών ανθρώπων μας ενδιαφέρει. Κάπως έτσι σκέφτεται ο Σουφλιάς και οι συν αυτώ.

Εργασία στα χρόνια της χολέρας

Μπαίνοντας στο αεροπλάνο πήρα την International Herald Tribune. To αεροσκάφος σφύζει από συνταξιούχους Γερμανούς και ελληνόπουλα όλων των προορισμών που επιστρέφουν στα πανεπιστήμια στα οποία σπουδάζουν, μιας και το Καθολικώς Διαμαρτυρόμενο Πάσχα έληξε για φέτος. Τα κεφάλια μέσα! Μόνο και μόνο ο τίτλος του άρθρου της τελευταίας τα λέει όλα: «Στη σημερινή αγορά εργασίας, δεν γίνεσαι καλύτερος όσο περνούν τα χρόνια˙ γίνεσαι γέρος». Σύμφωνοι, ρε παιδιά, αλλά όταν τα λέμε εμείς και τα καταγγέλλουμε όλα αυτά, είμαστε «παλιομοδίτες αριστεροί» .

Σωματική ανάγκη και μαγνητικές κάρτες

Μανιακοί με την «ασφάλεια» οι Βρετανοί έχουν γεμίσει κάθε γωνία με κάμερες και κάθε πόρτα με μηχανήματα αναγνώρισης μαγνητικών καρτών. Στη φοιτητική εστία όπου μένω πρέπει να ανοίξω με την κάρτα 3 (τρεις) διαδοχικές πόρτες σε απόσταση μικρότερη από 10 (δέκα) μέτρα. Επίσης, επειδή η πόρτα του δωματίου μου κλειδώνει αυτόματα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχω μαζί μου το κλειδί και όπως καταλαβαίνετε ακόμη και η … σωματική ανάγκη υπόκειται στη λογική της «ασφάλειας» καθώς είναι κοινόχρηστος ο σχετικός χώρος. Για να σου δώσουν πρόσβαση στο διαδίκτυο πρέπει να είσαι πολύ προχωρημένος τύπος μιας και ο κωδικός ασφαλείας για τους τεχνολογικά ένα βήμα πιο πίσω είναι ζήτημα πολύπλοκων εξισώσεων, παραγώγων και πολυωνύμων.

Από τον αφιλόξενο Άγιο Παντελεήμονα στους υπέροχους Άγιους Πάντες

Όλα αυτά, όμως, τα ξεχνάς όταν καταφέρεις να βγεις από τις τρεις μαγνητικές πόρτες. Σε αποζημιώνει το πράσινο, τα πανύψηλα δέντρα που παραβγαίνουν στα μεγαθήρια κτήρια των 10-15 ορόφων. Ανάμεσα σε πανέμορφα βικτωριανά μέγαρα και παλιά βιομηχανικά κτήρια ρέουν ποτάμια και φυτρώνει όχι μόνο το γρασίδι αλλά και αμυγδαλιές. Κατεβαίνοντας την Charles Street και στρίβοντας αριστερά στην κεντρική Oxford Road μπαίνεις στην περιοχή των πανεπιστημίων. Κατευθύνομαι στο κτήριο του Metropolitan Manchester University όπου θα διεξαχθεί το συνέδριο. Πολυεθνική, πολυφυλετική και πολυπολιτισμική η περιοχή, γεμάτη εστιατόρια 10-12 εθνικών κουζινών και κλασικές βρετανικές παμπ μας περιμένουν για αμέτρητους γύρους κόκκινης μπύρας και καυτερών εδεσμάτων. Μουσεία, γκαλερί, θέατρα και ταινιοθήκες αλλά και τα γραφεία της Φοιτητικής Ένωσης που διαθέτει χώρους διαλέξεων, προβολών και παραστάσεων φιλοξενούν σειρά παραστάσεων, εκθέσεων και αφιερωμάτων. Στο MMU το συνέδριό μας έχει παρέα τους συμμετέχοντες του συνεδρίου για την «Υπερβατική Φιλοσοφία». Το μέλλον σου προσφέρεται με το όμορφο πρόσωπό του και όχι με αυτό που βλέπουμε στη Μενάρδου, στον Άγιο Παντελεήμονα και στην Αγιά της Πάτρας. Κι εδώ υπάρχουν προβλήματα διακρίσεων και καχυποψίας αλλά οι Βρετανοί έχουν «χωνέψει» πια την παρουσία των «άλλων». Εξάλλου στην περιοχή πολιούχος δεν είναι ένας αλλά πολλοί, είναι οι Άγιοι Πάντες, όπως λέγεται το κεντρικό κτήριο του MMU.

Εγγράφηκα, λοιπόν στο συνέδριο, βοήθησα λίγο στη γραμματειακή υποστήριξη καθώς δεν υπήρχε τέτοιο κοντύλι στον προϋπολογισμό του συνεδρίου (έλλειψη που οφείλεται στις περικοπές των χρηματοδοτήσεων λόγω κρίσης ή γενικότερη εκπαιδευτική νεοφιλελεύθερη πολιτική;) και όλα επαφίονταν στον συνεδριακό πατριωτισμό των συμμετεχόντων (πανεπιστημιακών και ακτιβιστών). Αγόρασα μισοτιμής βιβλία, παλιά και νέα, από τον πάγκο που είχε στήσει κινηματικός βιβλιοπώλης της πόλης και μέχρι να πάει μία η ώρα για να αρχίσει το συνέδριο βγήκα βόλτα στην Oxford Road. Μπήκα για καφέ σε ένα μαγαζί απέναντι από το κτήριο του τοπικού BBC και παράγγειλα ένα τεράστιο καπουτσίνο με 2,1 λίρες που με την ισοτιμία της ημέρας σήμαινε …2,3 ευρώ. Άρα πολύ καλά πράξαμε το περασμένο Σάββατο και μποϋκοτάραμε τις ελληνικές καφετέριες που πουλάνε καφέ στην τιμή 4 και 5 ευρώ χωρίς να υπάρχει λόγος και έχουν και τους εργαζόμενους σε καθεστώς επισφαλούς απασχόλησης.

Θανάσης Τσακίρης

Written by antiracistes

19 Απριλίου, 2009 at 2:14 μμ