Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Σεπτεμβρίου 2011

Γερμανικό σχέδιο υφαρπαγής κρατικής περιουσίας 125 δισ. ευρώ

leave a comment »

Γερμανικό σχέδιο υφαρπαγής κρατικής περιουσίας 125 δισ. ευρώ
ΑΥΓΗ: 29/09/2011
Την πλήρη ιδιωτικοποίηση της ελληνικής οικονομίας με τον πιο εξευτελιστικό τρόπο και με προφανή τη σκοπιμότητα μετατροπής της χώρας σε γερμανικό προτεκτοράτο προβλέπει σχέδιο που απεργάζεται το Βερολίνο.

Η Ελλάδα με βάση το σχέδιο θα χρησιμοποιήσει τα 125 δισ. ευρώ για να αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων προς την ΕΚΤ και το EFSF μειώνοντας έτσι το χρέος της στο 88% του ΑΕΠ από τα σημερινά επίπεδα στο 145%, χωρίς να απαιτηθεί «κούρεμα»
To μυστικό «plan B» της Γερμανίας με την κωδική ονομασία «Εureca» προβλέπει την εκχώρηση πακέτου – μαμούθ δημόσιων περιουσιακών στοιχείων ύψους 125 δισ. ευρώ σε εταιρία έδρας Λουξεμβούργου και τη σταδιακή πώλησή του με στόχο τη μείωση του χρέους στο 88% του ΑΕΠ. Με βάση το σχέδιο, το οποίο επεξεργάζονται -σύμφωνα με τη γαλλική «La Tribune»- οι στενοί σύμβουλοι της Γερμανίδας καγκελαρίου Α. Μέρκελ με επικεφαλής τον Martin Wittig, διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Roland Berger, η Ελλάδα θα πρέπει να εκχωρήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 125 δισ. ευρώ την παραπάνω εταιρία holding και σε αυτά θα περιλαμβάνονται τράπεζες, ακίνητα, λιμάνια, τηλεπικοινωνίες, ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2025. Το σχέδιο κάνει λόγο για εξαγορά της εταιρίας holding από την Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι 125 δισ. ευρώ.

Η Ελλάδα με βάση το σχέδιο θα χρησιμοποιήσει τα 125 δισ. ευρώ για να αποπληρώσει μέρος των υποχρεώσεων προς την ΕΚΤ και το EFSF μειώνοντας έτσι το χρέος της στο 88% του ΑΕΠ από τα σημερινά επίπεδα στο 145%, χωρίς να απαιτηθεί «κούρεμα». Με τη μείωση του χρέους η Ελλάδα όπως αναφέρεται στην έκθεση της εταιρείας θα μπορέσει να επιστρέψει στις αγορές, ενώ αναμένεται να επανακτήσει επενδυτική αξιολόγηση («Α» ή «Α+») βραχυπρόθεσμα.
Η εταιρεία με έδρα το Λουξεμβούργο θα έχει τη δυνατότητα να επενδύσει 20 δισ. ευρώ στην αναδιάρθρωση των ελληνικών στοιχείων ενεργητικού, ώστε να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα από τις ιδιωτικοποιήσεις.
Η Roland Berger εκτιμά ότι αυτό θα αποφέρει αμέσως περί τα 40 – 60 δισ. ευρώ. Τα προγράμματα αναδιάρθρωσης θα έχουν, όπως αναφέρεται, θετική επίδραση 8% του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία, κάτι που θα επαναφέρει την Ελλάδα σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 5%, ενώ ταυτόχρονα θα οδηγήσει σε αύξηση των φορολογικών εσόδων ύψους 4% του ΑΕΠ και παράλληλα θα μειωθεί περισσότερο από 50% το βάρος των επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδας.

Όλα τα ανωτέρω θα δώσουν στη χώρα τη δυνατότητα να επαναγοράζει χρέος ύψους 1% του ΑΕΠ ετησίως, κάτι που θα οδηγήσει το δημόσιο χρέος σε επίπεδα κάτω του 60% έως το 2018, εκπληρώνοντας έτσι τα κριτήρια της Συνθήκης του Μάαστριχτ.
Οι ιδιωτικοποιήσεις θα έχουν ολοκληρωθεί έως το 2025 και, σε περίπτωση που υπάρξει υπεραξία, θα αποδοθεί στην Ελλάδα αφαιρουμένων των τόκων. Αν τα έσοδα είναι χαμηλότερα των 125 δισ. ευρώ, η Ελλάδα θα αναλάβει το κόστος, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό δεν υπερβαίνει το 30% του ΑΕΠ ή τα 150 δισ. ευρώ έως το 2025.
Οι αναλυτές της Roland Berger εκτιμούν ότι και σε αυτήν την περίπτωση το χρέος θα υποχωρήσει κάτω από το 70% του ΑΕΠ. Προσδοκάται ακόμη η κατάρρευση των CDS.
Μία ακόμη θετική συνέπεια του σχεδίου είναι ότι η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχουν στα χέρια τους οι ελληνικές τράπεζες θα αυξηθεί κατά 30 δισ. ευρώ, αποκαθιστώντας τη φερεγγυότητα του τραπεζικού συστήματος και μειώνοντας το ρίσκο ενεχύρων της ΕΚΤ κατά 95% και θα τεθεί τέρμα στην κρίση ρευστότητας της Ελλάδας.
Βέβαια τίθενται πολλά ζητήματα, όπως λ.χ. ότι, ενώ η πώληση απαιτεί, όπως αναφέρεται, τουλάχιστον 15 έτη, η άμεση εκποίηση θα γίνει σε εξευτελιστικές τιμές. Ακόμη προβλέπει ακραίες μορφές ιδιωτικοποίησης, όπως π.χ. η εκποίηση κοινωφελών και στρατηγικών επιχειρήσεων, ενώ τα υποσχόμενα «ευεργετήματα» είναι στην ευχέρεια των αγορών αν θα υπάρξουν ή όχι…

Written by antiracistes

30 Σεπτεμβρίου, 2011 at 9:03 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Νέος ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας από ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ – Οι διαφορές με το ισχύον καθεστώς

leave a comment »

Νέος ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας από ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ – Οι διαφορές με το ισχύον καθεστώς

http://eapeaedo.blogspot.com/2011/09/blog-post_732.html

Σε ισχύ τίθεται από την 1η Οκτωβρίου το ενιαίο συνταγολόγιο του Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας , το ποίο θα είναι συνταγολόγιο που χρησιμοποιεί σήμερα το ΙΚΑ καλύπτοντας με ενιαίο τρόπο τη συνταγογράφηση στους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ).
Από την 1η Οκτωβρίου εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ 50 μεγάλα κέντρα υγείας της χώρας, συνάπτοντας προγραμματικές συμβάσεις, ενώ ώς το τέλος του 2011 θα έχουν ενταχθεί -λειτουργικά- και τα υπόλοιπα 180 Κέντρα Υγείας της χώρας, τα οποία διοικητικά θα συνεχίσουν να υπάγονται στα νοσοκομεία της περιοχής τους.
Τον Οκτώβριο θα επεκταθεί και η ηλεκτρονική συνταγογράφηση και στα Κέντρα Υγείας και το ΙΚΑ.
Με τις αλλαγές θα ξεκινήσει η ενοποίηση των παροχών των ασφαλισμένων των τεσσάρων Ταμείων, οι οποίοι θα μπορούν να απευθύνονται τόσο στους συμβεβλημένους γιατρούς, όσο και στα συμβεβλημένα θεραπευτήρια.

Στο πλαισιο αυτό, θεσπίζεται Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας με το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να εκδίδει αναλυτική ανακοίνωση για τις διαφορές μεταξύ του νέου Ενιαίου Κανονισμού και του ισχύοντος καθεστώτος.

Συγκεκριμένα:

1) Κανονισμοί Παροχών Υγείας με διαφορετικές παροχές, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και διαφορετικό ποσό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες, όπου αυτό προβλέπεται, μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.
Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας για όλους τους φορείς που διασφαλίζει την ισότιμη πρόσβαση όλων των ασφαλισμένων σε ενιαίο σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας, ως προς το είδος, την έκταση, το ύψος, τον τρόπο και τη διαδικασία χορήγησης καθώς και το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στις δαπάνες.
Το ύψος όλων των χορηγούμενων παροχών καθορίζεται με βάση το ισχύον κρατικό τιμολόγιο και το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπουν οι συνομολογούμενες κάθε φορά συμβάσεις.

2) Oι ασφαλιστικοί οργανισμοί εξασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισμένους τους (άμεσα και έμμεσα), ως εξής: από γιατρούς που είναι υπάλληλοι του οργανισμού και αμείβονται με μισθό (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), από τα πολυιατρεία των φορέων στα οποία υπηρετούν γιατροί με μισθό ή με σύμβαση έργου (IKA-ETAM), από το ΕΣΥ με αγροτικούς γιατρούς, γιατρούς νοσοκομείων και κέντρων υγείας (IKA-ETAM, OAEE, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ), από συμβεβλημένους με τους οργανισμούς γιατρούς με τους οποίους συνάπτεται σύμβαση έργου και αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλισμένων (ΟΑΕΕ), από συμβεβλημένους με τους φορείς γιατρούς, οι οποίοι αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση (ΟΠΑΔ), από ιδιώτες γιατρούς ελεύθερης επιλογής των ασφαλισμένων (εκτός ΟΓΑ) για έκτακτες περιπτώσεις, και γίνεται απόδοση της δαπάνης στον ασφαλισμένο σύμφωνα με το κρατικό τιμολόγιο.
Παρέχεται ιατρική περίθαλψη σε όλους τους ασφαλισμένους από όλες τις κατά τόπους δομές: νοσοκομεία των σχηματισμών του ΕΣΥ, στρατιωτικά νοσοκομεία, πανεπιστημιακά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, πολυιατρεία, ιατρεία ασφαλιστικών οργανισμών, εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικών κλινικών, οικογενειακούς γιατρούς, ιατρούς συμβεβλημένους με το φορές, κέντρα αποκατάστασης – αποθεραπείας, κλινικές και ιδρύματα χρονίων παθήσεων.

3) Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται στους ασφαλισμένους μέσω ημερήσιου κλειστού νοσηλίου κρατικών νοσοκομείων (από 58,69 – 192,22 ευρώ ανάλογα με τη θέση και τον τομέα νοσηλείας) ή συμβεβλημένων ιδιωτικών κλινικών (34,63 – 65,20 ευρώ ανάλογα με τη θέση και τον τομέα νοσηλείας).
Πέραν αυτού οι ασφαλιστικοί φορείς καταβάλουν δαπάνες για τα εξαιρούμενα του νοσηλίου φάρμακα, ειδικές εξετάσεις και υγειονομικά υλικά. Καθιερώνεται κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) για νοσοκομεία του ΕΣΥ στο οποίο περιλαμβάνονται τα πάντα, για όλη τη διάρκεια νοσηλείας. (Y4α/οικ.85649/27-7-2011, B/1702). Καθιερώνεται κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο (ΚΕΝ) για τις συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, που είναι αυτό της Y4α/οικ.85649/27-7-2011 (B/1702) προσαυξημένο κατά 20%. Τα ανωτέρω ισχύουν στο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων.

4) Η νοσηλεία στην μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ) και στην μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ) γίνεται με ημερήσια χρέωση (ΜΕΘ 187,82 ευρώ και ΜΑΦ 93,92 ευρώ), με εξαιρούμενα, για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Το κόστος είναι ιδιαίτερα υψηλό. Καθιέρωση τιμής πακέτου (κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο) για νοσηλεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, σε ΜΕΘ (400 έως 800 ευρώ ημερησίως, κλιμακούμενα ανάλογα με τον αριθμό ημερών νοσηλείας) και σε ΜΑΦ (250 ευρώ ημερησίως) χωρίς εξαιρούμενα, όπου περιλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες περίθαλψης κατά τη διάρκεια της νοσηλείας με αποτέλεσμα τον έλεγχο του κόστους και την αποφυγή της παρατεταμένης νοσηλείας.

5) Παρακλινικές εξετάσεις (μικροβιολογικές, βιοχημικές, ανοσολογικές, παθολογοανατομικές, ακτινολογικές & ηλεκτρονικές εξετάσεις κτλ.) ανάλογα με τον ασφαλιστικό φορέα. Συμμετοχή των ασφαλισμένων προβλέπεται 25% (άμεσα και έμμεσα μέλη) στον ΟΑΕΕ και στον ΟΠΑΔ 25% μόνο για τα έμμεσα μέλη. Οι παρακλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται εντός των δομών του Οργανισμού, στους σχηματισμούς του ΕΣΥ καθώς και σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια. Όταν πραγματοποιούνται σε συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια συμμετέχουν οι ασφαλισμένοι σε ποσοστό 15% επί της δαπάνης και απαιτείται θεώρηση για εξετάσεις κόστους πάνω από 50 ευρώ.

6) Τα προϊόντα ειδικής διατροφής χορηγούνται σε διαφορετικές ποσότητες, χωρίς πλαφόν και χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου, σύμφωνα με τους επιμέρους κανονισμούς παροχών. Προσδιορίζονται οι παθήσεις στις οποίες θα χορηγούνται τα συγκεκριμένα σκευάσματα. Καθιερώνεται ποσοστό συμμετοχής του ασφαλισμένου 10% επί της δαπάνης. Προβλέπεται με απόφαση του ΔΣ του φορέα να καθορίζονται ανώτατες τιμές για τα είδη αυτά.

7) Η περίθαλψη στα κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης είτε κλειστής είτε ημερήσιας νοσηλείας παρέχεται σύμφωνα με το Π.Δ. 383/2002 (ημερήσιο νοσήλιο 150 ευρώ κλειστής νοσηλείας και 70 ευρώ ημερήσιας νοσηλείας). Παρατηρείται το φαινόμενο να νοσηλεύονται στα κέντρα αυτά ασθενείς με εγκεφαλικά επεισόδια, και η νοσηλεία τους να παρατείνεται για μεγάλο διάστημα, πράγμα το οποίο ανεβάζει το κόστος για τον Φορέα.
Η περίθαλψη στα κέντρα αποθεραπείας – αποκατάστασης είτε κλειστής είτε ημερήσιας νοσηλείας παρέχεται με βάση το ημερήσιο νοσήλιο του Π.Δ. 383/2002 στο οποίο περιλαμβάνονται αναλώσιμα υλικά, επιθέματα, καθετήρες, εξετάσεις και υγειονομικό υλικό. Για νοσηλεία σε ΜΑΦ του Κ.Α.Α. αποδίδεται το ποσό των 200 ευρώ ανά ημέρα χωρίς εξαιρούμενα. – Ορίζεται ανώτατο όριο 16 ωρών ανά ημέρα για υπηρεσίες φροντίδας σε Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας

8) Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν αναλώσιμο υγειονομικό υλικό διαβήτη σε διαφορετικές ποσότητες (ταινίες μέτρησης, βελόνες, σκαριφηστήρες). Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: συσκευές έκχυσης φαρμάκων και σκιαγραφικές ουσίες παρέχονται χωρίς συμμετοχή. Επιθέματα: 15-50 επιθέματα ανά κατηγορία ελκών. Δεν υπάρχει περιορισμός στην τιμή ως εκ τούτου προτιμώνται τα ακριβά επιθέματα. Οι κατάκοιτοι ασθενείς παρουσιάζουν περισσότερα έλκη του ενός με αποτέλεσμα το κόστος να είναι ανεξέλεγκτο. Προσδιορισμός ανώτατης ποσότητας χορήγησης αναλώσιμου υγειονομικού υλικού – ταινίες μέτρησης σακχάρου έως 200/μήνα – βελόνες έως 100/μήνα – σκαριφηστήρες έως 150/μήνα, Αναλώσιμο υγειονομικό υλικό: συσκευές έκχυσης φαρμάκων και σκιαγραφικές ουσίες παρέχονται με 10% συμμετοχή.
Καθορισμός ανώτατου χρηματικού ποσού: – επιθέματα (300ευρώ το μήνα) – οστομικά υλικά (από 150 ευρώ έως 340 ευρώ το μήνα) ανάλογα με το είδος. Πρόβλεψη συμμετοχής των ασφαλισμένων 25% όταν προμηθεύονται τα ανωτέρω από το εμπόριο. Δεν καταβάλλεται συμμετοχή στις περιπτώσεις; α) προμήθειας από τις αποθήκες, τα φαρμακεία και ιατρεία του φορέα β) παραπληγικών, τετραπληγικών, νεφροπαθών (με συνεχή θεραπεία υποκατάστασης ή είναι μεταμοσχευθέντες), πασχόντων από σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταμοσχευθέντων συμπαγών ή ρευστών οργάνων, και επί HIV ασθενών. γ) επί χρονίως πασχόντων για την προμήθεια συγκεκριμένων ειδών (π.χ. καθετήρες, σύριγγες ινσουλίνης, τραχειοσωλήνες κτλ.)

9) Αποζημιώνεται η χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας στα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές, ανάλογα με το φορέα όπου το κόστος κυμαίνεται – ΙΚΑ για 8 νύχτες στα 32 ευρώ τις καθημερινές και 40,45 ευρώ Κυριακές και αργίες – ΟΠΑΔ για 25 νύχτες στο ποσό των 54,22 ευρώ τις καθημερινές και 86,87 ευρώ Κυριακές και αργίες. Αποζημίωση για αποκλειστική νοσοκόμα, μόνο στα δημόσια νοσοκομεία: – 32 ευρώ τη νύχτα τις καθημερινές – 40 ευρώ την νύχτα τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες.

10) Νοσηλεία στο εξωτερικό τόσο σε χώρες της Ε.Ε. όσο και σε χώρες εκτός Ε..Ε. παρέχεται όταν είναι αδύνατη η θεραπεία στην Ελλάδα και η αποζημίωση φθάνει έως και το 100% της δαπάνης, ανάλογα με τον φορέα. Νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες της Ε.Ε. όσο κα σε χώρες εκτός Ε.Ε. παρέχεται όταν είναι αδύνατη η θεραπεία στην Ελλάδα και αποζημιώνεται το κόστος νοσηλείας (χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου), επιπλέον καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής της οικονομικότερης θέσης και ποσό των 90 ευρώ την ημέρα έξοδα διαμονής και διατροφής. Για νοσηλεία στο εξωτερικό σε χώρες εκτός Ε..Ε. κατόπιν επιθυμίας του ασφαλισμένου θεσπίζεται συμμετοχή των ασφαλισμένων κατά 70%της δαπάνης νοσηλείας, εξόδων ταξιδίου και διαμονής.

11) Μεταφορά ασθενούς: περιπτώσεις νεφροπαθών, μετάγγισης αίματος καθώς και για εξαιρετικές περιπτώσεις που η αντιμετώπιση τους δεν είναι δυνατή στον τόπο κατοικία. Τα καταβαλλόμενα ποσά διαφέρουν από φορέα σε φορέα από 115 έως 650 ευρώ μηνιαίως. Προσδιορισμός του καταβαλλόμενου ποσού για έξοδα μετακίνησης των νεφροπαθών για αιμοκάθαρση καθώς και των μεταγγιζόμενων πασχόντων από μεσογειακή αναιμία, ανά περιοχή της χώρας με κλιμακούμενα ποσά ανάλογα με το μεταφορικό μέσο από 115 μέχρι 400 ευρώ το μήνα.

12) Ορισμένοι φορείς παρέχουν βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης, το οποίο μπορεί να φθάσει τα 1.765 ευρώ ανά τοκετό. Οι λοιποί φορείς αποζημιώνουν τον τοκετό όπως και τις λοιπές ασθένειες και το κόστος μπορεί να είναι ιδιαίτερα υψηλό. Καθιερώνεται ενιαίο χρηματικό ποσό για βοήθημα τοκετού αντί μαιευτικής περίθαλψης (από 900 έως 1.600 ευρώ) ανάλογα με τον αριθμό νεογνών.

13) Οι φυσιοθεραπείες παρέχονται και αποζημιώνονται κατά πράξη. Πολλές πράξεις μπορούν να αποτελέσουν μία συνεδρία. Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αποζημιώνουν με διαφορετικό τρόπο τις φυσιοθεραπείες. Μέσο ετήσιο κόστος ανά ασθενή 1.000 ευρώ. – Οι λογοθεραπείες, σήμερα, αποζημιώνονται 30 ευρώ η πρώτη επίσκεψη, και 15 ευρώ η κάθε επόμενη χωρίς περιορισμό. Καθιέρωση αποζημίωσης φυσικοθεραπειών ανά συνεδρία (επίσκεψη) μέχρι 12 συνεδρίες το 6μηνο και απόδοση 20 ευρώ/συνεδρία, με εξαίρεση τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια (10 συνεδρίες/μήνα και για 6 μήνες), σε σοβαρά κινητικά προβλήματα (10 συνεδρίες/μήνα και για 6 μήνες με δυνατότητα παράτασης) και σε σοβαρά ορθοπεδικά προβλήματα (12 συνεδρίες/μήνα και μέχρι 6 μήνες). Για τις λογοθεραπείες καθορίζονται 8 συνεδρίες το μήνα με αποζημίωση 10 ευρώ/συνεδρία.

14) Οι ασφαλιστικοί οργανισμοί παρέχουν στους ασφαλισμένους τους (άμεσα και έμμεσα) κάθε είδους προθέσεις και βοηθητικά θεραπευτικά μέσα, ορθοπεδικά είδη, υγειονομικό και αναλώσιμο υλικό καθώς και αναπνευστικές συσκευές, χωρίς συμμετοχή στη δαπάνη αγοράς. Ηδη εφαρμόζονται οι μειωμένες τιμές, που καθιερώθηκαν με τη βάση δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών είτε με απόφαση του Δ.Σ. των φορέων. Πρόσθετη περίθαλψη: καθιερώνεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 25%. ανάλογα με το είδος και την κατηγορία του ασθενούς. Τα χορηγούμενα είδη και οι ανώτατες αποδιδόμενες τιμές προκύπτουν από επισυναπτόμενο στον Κανονισμό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, οι οποίες προσδιορίζονται είτε σύμφωνα με τις τιμές της βάσης δεδομένων του παρατηρητηρίου τιμών είτε με απόφαση του Δ.Σ. του οργανισμού, όταν είναι μικρότερη.

15) Επίδομα λουτροθεραπείας παρέχεται από ορισμένους φορείς και το κόστος κυμαίνεται στα 400-1600 ευρώ για κάθε ασθενή ετησίως, ανάλογα με τον κανονισμό παροχών. Το επίδομα λουτροθεραπείας δεν θα ξεπερνά τα 250 ευρώ για κάθε ασθενή ετησίως.

16) Επίδομα αεροθεραπείας έως 500 ευρώ, ανά ασθενή ετησίων, ανάλογα με τον κανονισμό παροχών. Το επίδομα αεροθεραπείας καθορίζεται στα 200 ευρώ για κάθε ασθενή ετησίως.

17) Παρέχεται ειδική αγωγή για παιδιά, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με τα προβλεπόμενα στον κανονισμό παροχών. Ειδική αγωγή για παιδιά (λογοθεραπέια, εργοθεραπεία, ειδική διαπαιδαγώγηση, ομαδική και ατομική ψυχοθεραπεία, θεραπεία συμπεριφοράς, εκμάθηση δυσκολιών, λογοπαιδικές ασκήσεις, συμβουλευτική γονέων, ψυχολογική υποστήριξη) σε συγκεκριμένο αριθμό συνεδριών και μέχρι συγκεκριμένου συνολικού ποσού με κάλυψη του 100% του ημερήσιου τροφείου σε ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία και άσυλα π.χ. α) σε περιστατικά κινητικών προβλημάτων, φυσικοθεραπείες 10 συνεδρίες/μήνα, με 20 ευρώ ανά συνεδρία, β) σε σοβαρά νοητικά ή ψυχιατρικά προβλήματα, 20συνεδρίες /μήνα, ανά είδος θεραπείας με απόδοση μέχρι 900 ευρώ το μήνα και γ) επί διαταραχής ελλειμματικής προσοχής ανώτατο ποσό 300 ευρώ/μήνα.

18) Δεν έχουν συνάψει συμβάσεις με τους παρόχους υγείας όλοι οι φορείς. Πολλές φορές αποζημιώνουν δαπάνες σε ιδιώτες χωρίς υπογραφή σύμβασης, όπου καταβάλλουν και το Φ.Π.Α. Πρόβλεψη για υπογραφή συμβάσεων με όλους τους παρόχους υγείας, βάση ενιαίων όρων, μέσω ΣΥΣΠΥ.

19) Διασφάλιση πλήρους εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης φαρμάκων και παραπομπής για παρακλινικές εξετάσεις και τακτικής αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος.

20) Προσδιορισμός των ιατρών (μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού διακαίου και με σύμβαση μίσθωσης έργου αμειβόμενοι ανά αριθμώ ασφαλισμένων) κατά αριθμό και ειδικότητα από τους οποίους θα παρέχεται η ιατρική περίθαλψη.

Written by antiracistes

30 Σεπτεμβρίου, 2011 at 6:16 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΗΧΗΣΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ

leave a comment »

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29/9 ΠΛ. ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ 18:00
ΔΕΝ ΧΡΩΣΤΑΜΕ – ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΗΧΗΣΕΙ ΠΑΝΤΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ
Το ποτήρι ξεχείλισε, η κυβέρνηση των δανειστών και της Τρόϊκα πρέπει να ανατραπούν, να μπει φρένο στο βάρβαρο, απάνθρωπο, αντιλαϊκό και αντεργατικό έργο τους.
• Τα χαράτσια και η φοροληστεία των λαϊκών στρωμάτων δεν έχουν τέλος
• Οι καθημερινές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα και η ασυδοσία και αυθαιρεσία των εργοδοτών που χρησιμοποιούν τους εργαζόμενους ως δούλους χωρίς όρια και κανέναν έλεγχο
• Το πογκρόμ των απολύσεων με την ελεεινή κοροϊδία της εφεδρείας στο δημόσιο
• Η ανεργία που θα εκτιναχθεί με τις απολύσεις από το δημόσιο και θα πλημμυρίσει τη χώρα με στρατιές ανέργων, φτωχών και πεινασμένων του προηγούμενου αιώνα
• Η συρρίκνωση των μισθών, η μείωση των συντάξεων που συνεχίζεται για να απομείνουν ως επιδόματα ελεημοσύνης
• Η παράδοση της Υγείας, Παιδείας, Συγκοινωνιών, στη κερδοσκοπία των ιδιωτών
• Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου της χώρας
• Η ξενδριάνρτοπη απάτη της κυβέρνησης σε βάρος του λαού, για να χρησιμοποιηθεί η χώρα ως πειραματόζωο και να ξαναχτίσουν την κοινωνία σύμφωνα με τις απαιτήσεις-οδηγίες του κεφαλαίου, αφού καταργήσουν και καταστρέψουν ότι καταχτήσαμε.
• Η ασύλληπτη τρομοκρατία που ασκείται από την κυβέρνηση, τη ΝΔ, ΛΑΟΣ, Μπακογιάννη και τα πειθήνια στηρίγματα τους των ΜΜΕ για να αποδεχτούμε αδιαμαρτύρητα την πληρωμή του ληστρικού και ταξικού χρέους στους τοκογλύφους δανειστές
ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΤΙΣ ΒΑΡΒΑΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ
Η ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 29.9 στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στις 18:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος μαζί με τα συνδικάτα που οργανώνουν τον αγώνα τους και αντιστέκονται.

Written by antiracistes

29 Σεπτεμβρίου, 2011 at 9:56 πμ

Ανατροπές στο σύστημα αποδείξεων – Αναδρομικά η μείωση του αφορολόγητου – ΕΩΣ 700 ΕΥΡΩ Η «ΛΥΠΗΤΕΡΗ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ

leave a comment »

http://eapeaedo.blogspot.com/2011/09/700.html

Σημαντικές αλλαγές στο σύστημα των αποδείξεων προδιέγραψε ο Ευάγγελος Βενιζέλος κατά τη σημερινή συνέντευξη Τύπου ενώ επιβεβαίωσε ότι η μείωση του αφορολογήτου ορίου θα έχει αναδρομική ισχύ από 01/01/2011

Σχετικά με τις αποδείξεις, σχεδιάζεται η αύξηση του ποσοστού επί του εισοδήματος που είναι υποχρεωμένος να συλλέγει ένας φορολογούμενος. Το ποσοστό αυτό είναι σήμερα στο 25% και εξετάζεται να αυξηθεί δραστικά φθάνοντας κλιμακούμενο έως και το 60% του εισοδήματος.
Ετσι, και σύμφωνα με το παράδειγμα που χρησιμοποίησε ο υπουργός, ένας φορολογούμενος με εισόδημα 100.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 60.000 ευρώ, ενώ ένας φορολογούμενος με εισόδημα 60.000 ευρώ θα πρέπει να συγκεντρώνει αποδείξεις αξίας 30.000 ευρώ.
Τα μέχρι πρότινος ισχύοντα κίνητρα (επιστροφή φόρου) για τη συλλογή αποδείξεων μετατρέπονται πλέον σε… ποινή μη προσκόμισης καθώς οι φορολογούμενοι θα καλούνται να συγκεντρώνουν το νέο, αυξημένο ποσοστό έτσι ώστε να αποφεύγουν την επιπλέον φορολόγησή τους (με συντελεστή 10%) για το ποσό των αποδείξεων που δεν κατάφεραν να συγκεντρώσουν.
Εξίσωση πετρελαίου θέρμανσης – κίνησης από το 2012
Ανάσα για έναν ακόμα χρόνο παίρνουν πάντως τα νοικοκυριά, καθώς, η πλήρης εξίσωση των φόρων σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης θα εφαρμοστεί από τις 15 Οκτωβρίου του 2012.
Από τις 15 Οκτωβρίου 2011 θα εφαρμοστεί μόνο η ήδη ψηφισθείσα αύξηση που είναι 6 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης. Παράλληλα, θα εκδοθεί εγκύκλιος με την οποία θα καλείται κάθε οικογένεια που καταναλώνει πετρέλαιο θέρμανσης να συγκεντρώσει τα παραστατικά για τον φετινό χειμώνα, μέσω των οποίων θα αποδεικνύονται και οι καιρικές συνθήκες σε ορισμένες περιοχές.
Τα παρασταστικά θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέσω ίντερνετ ή ΚΕΠ και με βάση αυτές τις δαπάνες θα καταχωριστεί και το ύψος του επιδόματος θέρμανσης που θα λάβουν για τη χειμερινή περίοδο 2012-2013.
Αναδρομικά το αφορολόγητο
Ο κ. Βενιζέλος επιβεβαίωσε επίσης ότι το αφορολόγητο όριο των 5.000 θα τεθεί σε ισχύ αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου του 2011. Για συνταξιούχους, ηλικιωμένους (άνω των 65) και νέους κάτω των 30 ετών, το αφορολόγητο μειώνεται από τις 12.000 ευρώ που είναι σήμερα στις 9.500 ευρώ.
Ο επιπλέον φόρος που προκύπτει από τις δύο διαδοχικές μειώσεις του αφορολόγητου –αρχικά στα 8.000 ευρώ και μετά στα 5.000 ευρώ- υπολογίζεται πλέον στα 700 ευρώ, ποσό που θα εισπραχθεί με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης του 2012.
Οσον αφορά στο νέο ενιαίο μισθολόγιο, αυτό θα εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου και, σύμφωνα με τον υπουργό, δεν πρόκειται να πλήξει το 80% των εργαζομένων. Ο κ. Βενιζέλος προανήγγειλε μάλιστα πριμ παραγωγικότητας για εργαζομένους σε υπηρεσίες που συνδέονται με έσοδα και δαπάνες.

Written by antiracistes

28 Σεπτεμβρίου, 2011 at 7:18 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

ΕΣΑΚ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ: ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 στις 6:30 μμ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ,ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΟΧΑΡΤΑ

leave a comment »

ΕΣΑΚ 24

26 Σεπτέμβρη 2011

ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 στις 6:30 μμ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ,
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΟΧΑΡΤΑ

«ΝΑ ΣΕ ΚΑΨΩ ΓΙΑΝΝΗ,
ΝΑ Σ’ ΑΛΕΙΨΩ ΛΑΔΙ»

ΤΟ ΠΑΜΕ & ΤΑ ΤΑΞΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΕ ΚΑΛΟΥΝ

Οι τραπεζίτες, σαν έτοιμοι από καιρό, πραγματικά αρπακτικά, αξιοποιούν την φοροεπιδρομή της κυβέρνησης για να μπήξουν πιο βαθιά το μαχαίρι στους εργαζόμενους και στα λαϊκά στρώματα.
Αφού τσεπώνουν δις euro από τα “πακέτα στήριξης”, αφού εξοικονομούν τεράστια ποσά από μειώσεις μισθών, απολύσεις, ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, τώρα σκέφτηκαν και τα «χαρατσοδάνεια» για να τα κονομήσουν.
Μπορούν να πάρουν μέτρα για κάθε ένα από μας, όμως δεν μπορούν να μας αντιμετωπίσουν όλους μαζί. Οι νομικίστικες προτάσεις, όπως «πληρώνω με κάθε επιφύλαξη» που κυκλοφορούν μέσω του Internet, δεν είναι λύση. Η δική μας δύναμη είναι στην αλληλεγγύη μας, αν πάνε να πειράξουν έστω κι έναν από εμάς, θα είμαστε όλοι εκεί να τον υπερασπιστούμε.
Αυτά τα μέτρα δεν είναι προσωρινά. Αν εισπράξουν τώρα, θα συνεχίσουν να επινοούν κάθε είδους φόρο προκειμένου να πληρώσουμε ένα χρέος που δεν είναι δικό μας. Η αντίστασή μας στην πληρωμή των χαρατσιών δεν είναι απλώς μια συμβολική πράξη, είναι μια μετρήσιμη αντίδραση, που εναντιώνεται στο σύνολο της πολιτικής που εφαρμόζουν.

Και μια…πρόταση προς την κυβέρνηση

Ένεκα των κρισίμων στιγμών που διανύουμε, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, στεκόμεθα παρά τω πλευρώ της «πατριωτικής & σωτήριας» κυβέρνησης του τόπου και προτείνουμε στους κ.κ. Παπανδρέου – Βενιζέλο, μερικές ιδέες για την επιβολή και είσπραξη φόρων. Τέτοια μέτρα, πιο «φιλικά» προς τον άνθρωπο και πιο «ευέλικτα» θα μπορούσε να αντλήσει το οικονομικό επιτελείο (σε συνεργασία με την τρόικα, βεβαίως) από την εμπειρία του Βυζαντίου.
Ενδεικτικώς:
Επί Μέγα (και Αγίου) Κωνσταντίνου τα έσοδα του κράτους «καλύπτονταν με την εξοντωτική εισφορά σε χρυσό και ασήμι, το διαβόητο «Χρυσάργυρο» φόρο, που φέρνει σ’ απόγνωση τα φτωχότερα στρώματα.
Η αδυναμία καταβολής αντιμετωπιζόταν με βασανιστήρια και φυσική εξόντωση. Οι γονείς αναγκάζονται να πωλούν τα παιδιά τους, και εκπόρνευαν τις θυγατέρες, γράφει ο Ζώσιμος:
“»Ηδη δε και μητέρες απέδοντο τους παίδες και πατέρες επί πορνείου θυγατέρας αστήσαντο».
Οι αγρότες πλήρωναν, πάντα σε χρυσό και ασήμι, φόρο για τα βόδια, τα μουλάρια, τους σκύλους… Φορολογήθηκαν ακόμα και τα αφοδεύματα και τα ούρα, όπως μας ιστορούν οι Bυζαντινοί χρονογράφοι Κεδρηνός και Γλυκάς. Κι ο Μανασσής μας λέει στην έμμετρη ιστόρησή του:
«… άπας ανήρ τε και γυνή, παις, κόρη τε και βρέφος
προσαίτης, απελεύθερος, οικέτης ουκ οικέτης
υπέρ σκυβάλου κοπρηρού και δυσοσμίας ούρου
εν εξ αργύρου νόμισμα παρείχε τω ταμείω…»
(Γ. Φαρσακίδης, «Ιαματικά ψεύδη και “βέβηλες” προσεγγίσεις»)

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ & ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 19/10

Written by antiracistes

27 Σεπτεμβρίου, 2011 at 7:37 πμ

Νέα 24ωρη απεργία του Πανελλήνιου Συλλόγου Εισπρακτόρων ΑΕΕΓΑ «Η Εθνική» στις 29/09/2011

leave a comment »

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΕΕΓΑ » Η ΕΘΝΙΚΗ »

23/09/2011

Η Διοίκηση της Εθνικής Ασφαλιστικής όχι μόνο επιμένει στην απόφαση της να μας πετάξει στο δρόμο της ανεργίας και της εξαθλίωσης, αλλά με τον τρόπο που προσπαθεί να παρουσιάσει όλη αυτή την επιχείρηση, δείχνει πως υποτιμά και την νοημοσύνη μας.
Αρχικά, ενώ διαδίδει τεχνιέντως προς κάθε κατεύθυνση πως δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα γιατί υπάρχει συμβατικός όρος ( γραπτή δέσμευση ) να εργαστούμε όλοι » οι καλοί » στη Mellon, στη συνέχεια παραδέχεται πως η δέσμευση είναι προφορική….
Παράλληλα από τις 14 / 09 2011 ( ημέρα που πήραμε την προσωπική ειδοποίηση να παραδόσουμε τα χαρτοφυλάκια μας από 10 μέχρι 21 / 10 / 2011 ), ενώ ακόμη δουλεύουμε προσπαθεί επίμονα με απανωτά τηλεφωνήματα σε έναν έναν προσωπικά να μας » δώσει » στη Mellon λες και είμαστε εμπόρευμα. Συγχρόνως, ενώ ακόμα δουλεύουμε, η είσοδος στο χώρο δουλειά μας επιτρέπεται μόνο με συνοδία της ασφάλειας του κτιρίου και παρακολούθηση λες και είματε τρομοκράτες.
Είτε υπήρχε προφορική δέσμευση από τη Mellon, είτε προκύψει στη συνέχεια γραπτή, τελικά η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Η Mellon πρότεινε ήδη σε συναδέλφους, που διερευνητικά την επισκέπτηκαν, «εξασφάλιση » με 580 ευρώ αμοιβή το μήνα ( είτε με ποσοστά επί των εισπράξεων, είτε με μισθό ), την ίδια δηλαδή » εξασφάλιση » που προσφέρει σε οποιονδήποτε ζητήσει δουλειά εκεί.
Ξέρουμε πως στόχος της Διοίκησης είναι να αναγκάσει σιγά-σιγά τους πελάτες να χρησιμοποιούν στο εξής τους νέους εναλλακτικούς τρόπους είσπραξης στερώντας τους τη ζωντανή επαφή με την εταιρία και την εξυπηρέτηση που μέχρι τώρα είχαν από το δικό τους εισπράκτορα. Άρα, είναι φανερό πως ακόμη και η εξασφάλιση που προσφέρει η Mellon θα έχει πολύ περιορισμένη διάρκεια.
Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τη διοίκηση, που στην προσπάθεια της να εναρμονιστεί πλήρως με τη μνημονιακή πολιτική της κυβέρνησης, μας υποχρεώνει εκβιαστικά στα 40-50 μας να διαλέξουμε ανάμεσα στην ανεργία και στην » εξασφάλιση » της Mellon
Καλούμε τη Διοίκηση να μας ακούσει, να ακούσει τους υπαλλήλους και το παραγωγικό δίκτυο, που επιμένουν πως είμαστε αναπόσπαστο κομμάτι του ιστού της εταιρίας, την καλούμε να αφήσει τους πελάτες να επιλέξουν ελεύθερα με ποιόν τρόπο θέλουν να πληρώνουν. Να μην αντικαταστήσει την εξυπηρέτηση που προσφέρουμε και την αγωνιώδη προσπάθεια που μαζί με τους παραγωγούς κάνουμε για τη διατήρηση των συμβολαίων, με την άψυχη ταχυπληρωμή και την απρόσωπη εισπρακτική εταιρία.
Απαιτούμε δουλειά στην Εθνική Ασφαλιστική που ισχυρίζεται πως » βάζει τα δυνατά της για να νοιώθουμε ασφαλείς «, γιατί θεωρούμε πως έχει τουλάχιστον ηθική υποχρέωση απέναντι μας μετά από τόσα χρόνια δουλειάς.
Απαιτούμε, ακόμη κι αν δεν αλλάξει την απόφαση της για την ανάθεση της δουλειάς μας στη Mellon , να αξιοποιήσει την πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία μας και να μας απασχολήσει σε κάποιον άλλο τομέα, δείχνοντας έτσι πως κάπου πίσω από τα » νούμερα θεούς » διακρίνει και ανθρώπους.
Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με νέα 24ωρη απεργία την Πέμπτη 29/09/2011 και συγκέντρωση έξω από το κτίριο.
Ευχαριστούμε όλους όσους μας συμπαραστέκονται, εργαζόμενους-ανέργους-φορείς, και τους καλούμε να συνεχίσουν να δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους,εκφράζοντας και μ’ αυτό τον τρόπο την αντίθεση τους στα βάναυσα μέτρα που μας πλήττουν όλους ανεξαίρετα.

Written by antiracistes

27 Σεπτεμβρίου, 2011 at 6:04 πμ

Σωματείο Εργαζομένων στην ΕθνοData:Ανακοίνωση για συγχώνευση – μετακινήσεις εργαζομένων στην Εθνοdata

leave a comment »

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΟDATA
Αρ. Απ. Μ.Π.Πειρ. 21/10, Α.Μ. 4683, Ειδ.Αρ. 1395
Τηλ. 6984-073435, Web: http://www.seethnodata.gr , email: somateioethnodata@gmail.com

Σωματείο Εργαζομένων στην ΕθνοData : Ανακοίνωση για συγχώνευση – μετακινήσεις εργαζομένων στην Εθνοdata

23/ 9 /2011

Την Τρίτη 13/9/2011 έγινε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata με την Διοίκηση της εταιρείας με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την συγχώνευση της ανώνυμης εταιρεία «ETHNOPLAN ERP SERVICES Α.Ε.» με την «ΕΘΝΟDATA Α.Ε.» και τις επιπτώσεις που έχει αυτή στις εργασιακές σχέσεις και συνθήκες των εργαζομένων.
Σαν ΔΣ ζητήσαμε να επιβεβαιωθεί εγγράφως η δέσμευση για την διασφάλιση των θέσεων εργασίας και ότι δεν θα αλλάξει το περιεχόμενο και η ισχύς των ατομικών συμβάσεων εργασίας των συναδέλφων. Η διοίκηση αρνήθηκε να προχωρήσει πέρα από τις προφορικές διαβεβαιώσεις που ήδη είχε κάνει για διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Η ερμηνεία της επιστολής της εταιρίας στις 28/7/11 , για «διαχωρισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, που δεν σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και λειτουργικής στήριξης πληροφοριακών συστημάτων και συναφών δραστηριοτήτων» σημαίνει: μετακινήσεις προσωπικού της «EΘΝODATA Α.Ε» σε άλλη ή άλλες εταιρίες του ομίλου. Η εταιρία ή οι εταιρίες αναζητούνται. Επιπλέον σχεδιάζεται μείωση μισθών άμεσα και προς το παρόν, αφορά τους «υψηλόμισθους» συναδέλφους.
Στο ΔΣ που έγινε στις 21/9/11 αποφασίσαμε ομόφωνα ότι δεν πρέπει να δεχτούμε ούτε μείωση μισθών, ούτε μείωση προσωπικού. Θεωρούμε ότι οι περικοπές στους ήδη πολύ χαμηλούς μισθούς της Εθνοdata δεν δικαιολογούνται από την κερδοφορία της εταιρίας και βεβαίως ούτε για αστείο μπορούν να λύσουν το πρόβλημα ρευστότητας της Εθνικής. Οι «μετακινήσεις» δε σε μια εποχή κλεισιμάτων και απολύσεων μόνο άγχος και ανασφάλεια παράγουν. Για όλα τα παραπάνω θα υπάρξει καλύτερη ενημέρωση σε όλους τους χώρους εργασίας από τα μέλη του ΔΣ ώστε να πάμε μαζικά σε Γενική Συνέλευση που θα αποφασίσουμε συλλογικά τις περεταίρω κινήσεις μας.
Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους αν τύχουν «προτάσεων» υπογραφής «νέων συμβάσεων» με την εταιρία, να δηλώσουν επιφύλαξη και να μας ειδοποιήσουν αμέσως ώστε να το αντιμετωπίσουμε μαζί και με τον νομικό μας σύμβουλο.

Το ΔΣ του Συλλόγου Εργαζομένων στην Εθνοdata

Written by antiracistes

27 Σεπτεμβρίου, 2011 at 5:57 πμ

Σε συμφωνία για τριετή σύμβαση εργασίας κατέληξαν εργαζόμενοι και διοίκηση στον ΟΤΕ

leave a comment »

Σε συμφωνία για τριετή σύμβαση εργασίας κατέληξαν εργαζόμενοι και διοίκηση στον ΟΤΕ μετά από περίπου τέσσερις μήνες διπαραγματεύσεων.
Η συμφωνία προβλέπει μείωση μισθών 12% το 2012, 11% το 2013 και 10% το 2014 με διασφάλιση των θέσεων εργασίας.
Οι μειώσεις αφορούν τις τρέχουσες απολαβές και δεν είναι αθροιστικές.
Δηλαδή, στο μισθό του 2013 οι εργαζόμενοι θα δούν αύξηση στις απολαβές τους καθώς η μείωση θα είναι 11% σε σχέση με το -12% του 2012.
Το ίδιο -σε μεγαλύτερο μάλιστα βαθμό- θα συμβεί και το 2014.
Στις παραπάνω μειώσεις έχει ενσωματωθεί και η μείωση του ωραρίου εργασίας από 40 ώρες σε 35 ώρες την εβδομάδα διατηρώντας την πενθήμερη εργασία.
Παράλληλα, διατηρούνται οι ετήσιες ωριμάνσεις της τάξης του 2,2% ετησίως με αποτέλεσμα η μείωση των απολαβών να μετριαστεί ακόμη περισσότερο.
Τη Δευτέρα το ΔΣ της ΟΜΕ ΟΤΕ θα συνεδριάσει για να αποφασίσει για την έγκριση ή μη της συμφωνίας.

http://www.moneypress.gr/?p=3914

Written by antiracistes

26 Σεπτεμβρίου, 2011 at 7:07 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

«Η ελληνική τραγωδία και το ευρώ» του Γιώργου Δουράκη

leave a comment »

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=421616

Η χώρα µας βιώνει τη νέα πράξη ενός διαρκώς κλιµακούµενου δράµατος. Με πρόσθετα µέτρα απίστευτης αγριότητας προσπαθεί να πιάσει τους στόχους του Μνηµονίου. Την ίδια στιγµή το ∆ΝΤ αναθεωρεί τις προβλέψεις του και ανεβάζει το ελληνικό δηµόσιο χρέος της επόµενης χρονιάς στο 189%(!) του ΑΕΠ. Με άλλα λόγια, πλήρης δηµοσιονοµικός εκτροχιασµός. Παρά τις αιµατηρές θυσίες, που έφεραν σε δεινή θέση εκατοµµύρια οικογένειες, η δυναµική του χρέους καθίσταται ανεξέλεγκτη.

Ολοι πλέον αντιλαµβάνονται ότι η λιτότητα δεν είναι αναπτυξιακή, ότι επιδεινώνει την ύφεση και αυξάνει το χρέος. Ο κ. Σαµαράς, µάλιστα, στα εγκαίνια της ∆ΕΘ δήλωσε δε θιασώτης µιας διαφορετικής οικονοµικής φιλοσοφίας, η οποία δίνει έµφαση στην ανάπτυξη ως απαραίτητη προϋπόθεση για δηµοσιονοµική εξυγίανση. Μας εκµυστηρεύτηκε ότι την εντυπωσιακή αυτή άποψη την πρωτοάκουσε ως φοιτητής από τον νοµπελίστα οικονοµολόγο του ΜΙΤ Ρόµπερτ Σουόλοου. Ο αρχηγός της Ν∆ επικρίνει το µείγµα οικονοµικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ, που δίνει έµφαση στην αύξηση των φόρων, ενώ αυτός ευαγγελίζεται µια δηµοσιονοµική προσαρµογή µε µεγαλύτερη µείωση δαπανών. Ο Σουόλοου όµως σε πρόσφατη συνέντευξή του υποστηρίζει ότι «οι περικοπές σε δηµόσιες δαπάνες και κοινωνικά προγράµµατα σε µια περίοδο οικονοµικής υποχώρησης δεν είναι ο τρόπος για την αντιµετώπιση του δηµοσίου χρέους και των ελλειµµάτων». Προφανώς ο αρχηγός της Ν∆ δεν ανήκει στην ίδια σχολή σκέψης µε τον διαπρεπή αµερικανό οικονοµολόγο, όπως άφησε να εννοηθεί. Η δραστική µείωση των κρατικών δαπανών µε παράλληλη µείωση των φόρων είναι η κλασική συνταγή της νεοφιλελεύθερης σχολής.

Το ερώτηµα που απασχολεί µετ’ επιτάσεως ολοένα και περισσότερο κόσµο είναι αν πιθανή ελεγχόµενη ή ανεξέλεγκτη χρεοκοπία της Ελλάδας µπορεί να οδηγήσει σε διάλυση την ευρωζώνη ή αν οι δηµοσιονοµικά ευάλωτες χώρες πρέπει να εγκαταλείψουν το ευρώ για να σωθούν και να το σώσουν. Το σενάριο της ανεξέλεγκτης πτώχευσης είναι υπαρκτό. Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι φωνές θεσµικά ισχυρών παραγόντων που υποστηρίζουν την αποµάκρυνση της Ελλάδας από την ευρωζώνη. Η λύση αυτή αφενός µεν θα τους απαλλάξει από το βάρος της αέναης χρηµατοδότησης του ελληνικού χρέους, αφετέρου δε θα τροµοκρατήσει τους λαούς της Ιταλίας και της Ισπανίας και θα τους πειθαναγκάσει να αποδεχθούν µέτρα βίαιης δηµοσιονοµικής προσαρµογής. Η πολιτική του µαστιγίου και της παραδειγµατικής τιµωρίας των «αµαρτωλών» που προωθούν οι θιασώτες της Νέας (Γερµανικής) Ευρώπης προκαλεί οργή και αγανάκτηση στους πρωτεργάτες της ευρωπαϊκής ενοποίησης Ντελόρ, Κολ, Σµιτ κτλ., επειδή θέτει σε άµεσο κίνδυνο το ευρωπαϊκό οικοδόµηµα. Η εξώθηση της Ελλάδας σε πτώχευση θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και κερδοσκοπικές επιθέσεις που θα απαξιώσουν τα οµόλογα των άλλων δηµοσιονοµικά ευάλωτων χωρών, αλλά και τις τραπεζικές µετοχές του παραπαίοντος ευρωπαϊκού χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Το δεύτερο και πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της ελεγχόµενης πτώχευσης, µε παραµονή της Ελλάδας στην ευρωζώνη. Στην περίπτωση αυτή το κρατικό χρέος θα υποστεί «κούρεµα» της τάξεως του 50%-70% για να καταστεί βιώσιµο και να απελευθερώσει πόρους για την ανάπτυξη. Η λύση αυτή θα ήταν ιδανική, αν η ευρωζώνη είχε σωστό µακροοικονοµικό περιβάλλον: ευρωοµόλογο, µείωση επιτοκίων, χρηµατοδότηση κρατικού χρέους από την ΕΚΤ, υψηλότερο πληθωρισµό, αύξηση δηµοσίων δαπανών και µισθών στις χώρες µε εµπορικά πλεονάσµατα κτλ. ∆υστυχώς όµως η πραγµατικότητα είναι εντελώς καταθλιπτική. Ο Τρισέ θεωρεί ικανοποιητική µια ανάπτυξη 2% µε ανεργία 10% και σπεύδει να αυξήσει τα επιτόκια, απαιτεί να τον συγχαρούµε για την άψογη (impeccable) πολιτική του που διατηρεί τον πληθωρισµό κάτω από 2%, ενώ ο Γερµανός Γιούργκεν Σταρκ παραιτείται από την ΕΚΤ, επειδή διαφωνεί µε την αγορά προβληµατικών κρατικών οµολόγων, θεωρώντας τον Τρισέ περίπου ως ανεύθυνο σοσιαλιστή που πυροδοτεί τον (ανύπαρκτο) πληθωρισµό. Μέσα σε ένα τέτοιο κλίµα υστερίας και µακροοικονοµικού σκοταδισµού η χώρα µας πρέπει να συνεχίσει να υποµένει την ανελέητη διαδικασία της εσωτερικής υποτίµησης ώσπου να γίνει ανταγωνιστική, χωρίς ελλείµµατα και χρέη. Αυτός όµως είναι ο αργός, βασανιστικός δρόµος της Μεγάλης Υφεσης, που οδηγεί στη βαλκανιοποίηση της χώρας. Νοµίζω ότι είναι αδύνατο να τον διαβούµε χωρίς κοινωνικές εκρήξεις και πολιτική αποσταθεροποίηση. Η λύση όµως της επιστροφής στη δραχµή εξακολουθεί να έχει µεγαλύτερο κόστος. Η κατάρρευση του βιοτικού επιπέδου θα επέλθει ακαριαία, οδηγώντας σε κοινωνικό χάος και εθνικές περιπέτειες. Παρά ταύτα οφείλουµε να προετοιµαστούµε και γι’ αυτό το ενδεχόµενο, αν µας επιβληθεί. Η επιλογή µας πάντως πρέπει να είναι σαφής: ελεγχόµενη γενναία αναδιάρθρωση και παραµονή στο ευρώ, µε την ελπίδα ότι η νέα φάση της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης θα αποδυναµώσει τους εξτρεµιστές της αγοραίας ιδεολογίας.

Ο κ. Γιώργος Δουράκης είναι επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Written by antiracistes

25 Σεπτεμβρίου, 2011 at 5:40 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις

Σε 3.000 απολύσεις προχωρά η BAE Systems στη Βρετανία

leave a comment »

Σε περικοπές 3.000 θέσεων εργασίας στη Βρετανία φαίνεται πως θα προχωρήσει η BAΕ Systems, μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές βιομηχανίες στον κόσμο, σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες των βρετανικών μήντια.
Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Sunday Telegraph και Sunday Times καθώς το δίκτυο Sky News, η εταιρία θα προβεί σε σχετική ανακοίνωση εντός της εβδομάδας.

Οι απολύσεις υπαλλήλων της εταιρείας θα κυμανθούν μεταξύ 2.500 με 3.000 περίπου, ενώ από τις εργοστασιακές εγκαταστάσεις που θα πληγούν περισσότερο είναι αυτές στο Ουόρτον του Λάνκασιρ, όπου κατασκευάζονται τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoons και στο Μπρόου του Γιόρκσιρ, όπου κατασκευάζονται τα αεροσκάφη τύπου Hawk.

Ωστόσο, η BAE αρνήθηκε να δώσει αναλυτικές πληροφορίες για τον χρόνο των περικοπών, την έκταση τους και τη γεωγραφική τους κατανομή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

http://www.enet.gr/?i=news.el.oikonomia&id=312748

Written by antiracistes

25 Σεπτεμβρίου, 2011 at 5:22 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized