Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Ιουλίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ

leave a comment »

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ-ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΔΙΟΡΘΩΤΩΝ
ΠΡΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
1) Το παρόν υπόμνημα συντάχθηκε και υποβάλλεται από τον Σύλλογο Μεταφραστών-Επιμελητών-Διορθωτών (ΣΜΕΔ) στη Γενική Διεύθυνση (ΓΔ) Μετάφρασης της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε συνέχεια της συνάντησης εκπροσώπων του ΣΜΕΔ με τον υπεύθυνο του Παραρτήματος της ΓΔ Μετάφρασης στην Αθήνα. Η συνάντηση διεξήχθη τον Ιούνιο του 2012 στα γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρωτοβουλία της ΓΔ Μετάφρασης. Εκτός από τον ΣΜΕΔ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών (ΠΕΜ).
2) Ο ΣΜΕΔ ιδρύθηκε το 2010 και σκοπό έχει τη συνδικαλιστική οργάνωση και εκπροσώπηση των αυτοαπασχολούμενων, μισθωτών και άνεργων μεταφραστών, επιμελητών και διορθωτών, οι οποίοι δεν τυγχάνουν ιδιοκτήτες εταιρειών συναφούς δραστηριότητας. Μέσα από την ύπαρξη και τη δράση του Συλλόγου επιδιώκεται η συνδικαλιστική ενοποίηση των μεταφραστών, των επιμελητών, των διορθωτών και άλλων συγγενών ειδικοτήτων όπως οι υποτιτλιστές και οι διερμηνείς, χωρίς να εξετάζονται τα χρόνια προϋπηρεσίας, οι τίτλοι σπουδών ή οποιαδήποτε άλλη διάκριση.
3) Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) αποτελεί έναν ολοένα και σημαντικότερο δρώντα στα μεταφραστικά πράγματα, είτε ως παραγωγός πολιτικής σε τομείς που άπτονται της μετάφρασης είτε ως χρηματοδότης μεταφραστικού έργου και εργοδότης συναδέλφων μεταφραστών. Σκοπός του παρόντος υπομνήματος είναι η παρουσίαση των βασικών ζητημάτων που απορρέουν από την de facto εμπλοκή της ΕΕ στη μετάφραση, καθώς και των αιτημάτων του ΣΜΕΔ που σχετίζονται με αυτήν την εμπλοκή.
Προβλήματα που αφορούν την παρουσία της ΕΕ στο μεταφραστικό πεδίο
4) Το μεταφραστικό επάγγελμα στην Ελλάδα πλήττεται καταρχήν από τις ευρύτερες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα και διεθνώς, καθώς κι από την ασκούμενη οικονομική πολιτική που η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τα μέτρα λιτότητας έχουν οδηγήσει σε αποστράγγιση της εκδοτικής και μεταφραστικής αγοράς, σε δραματική χειροτέρευση των όρων εργασίας των μεταφραστών και σε αφαίμαξη του εισοδήματός τους, όπως ισχύει και για όλους τους εργαζομένους γενικότερα. Παράλληλα, η υπέρ του ιδιωτικού κεφαλαίου στροφή της εργατικής νομοθεσίας και των εργασιακών πρακτικών ενθαρρύνει την ασυνέπεια στην τήρηση των υποχρεώσεων έναντι των εργαζομένων από μεταφραστικά γραφεία και εκδοτικούς οίκους. Ως ΣΜΕΔ, καταδικάζουμε την επίθεση στα δικαιώματα και στους όρους εργασίας μας, και διεκδικούμε την απόσυρση των μέτρων που υποβαθμίζουν καθημερινά τη ζωή μας.
5) Πληθαίνουν οι περιπτώσεις μεταφραστικών γραφείων τα οποία ανέλαβαν μεταφραστικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, παρέλαβαν τη σχετική χρηματοδότηση και τελικά άφησαν απλήρωτους τους εργαζόμενους μεταφραστές που είχαν επιτελέσει το σχετικό έργο. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της εταιρείας «Αρχέτυπον», η οποία έκλεισε εν μία νυκτί το Δεκέμβριο του 2009, αφήνοντας απλήρωτους δεκάδες συναδέλφους μας. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ήταν προνομιακός παραλήπτης μεταφραστικού έργου από ποικίλους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Δυστυχώς, παρά τις οχλήσεις των εργαζομένων, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση της Ευρ. Επιτροπής μπροστά σε μία τόσο προκλητική κατάχρηση ευρωπαϊκών πόρων από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Και βέβαια, η ΓΔ Μετάφρασης αρνήθηκε να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί για τις διαδικασίες επιλογής του αναδόχου και την έλλειψη μηχανισμών παρακολούθησης και ελέγχου της τήρησης των υποχρεώσεών του προς τους εργαζόμενους.
6) Παράλληλα, αξιοσημείωτο είναι το φαινόμενο εκδοτικών οίκων που έτυχαν χρηματοδότησης από την ΕΕ για την έκδοση βιβλίων, οι οποίοι δεν έχουν καταβάλει τα δεδουλευμένα σε εργαζόμενους μεταφραστές. Εδώ ξεχωρίζει η περίπτωση των Ελληνικών Γραμμάτων, εταιρείας που έκλεισε αφού είχε εξασφαλίσει μια ροή πόρων από την ΕΕ για την έκδοση εκπαιδευτικού υλικού, αφήνοντας απλήρωτους συναδέλφους μεταφραστές και επιμελητές.
7) Επιπροσθέτως, έχουν παρατηρηθεί περιπτώσεις χορήγησης επιδοτήσεων σε εκδοτικούς οίκους από ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το πρόγραμμα Kultur/Culture, οι οποίες προορίζονται για τη μετάφραση αλλά οι εκδότες τις κρατάνε για άλλες ανάγκες τους. Το τοπίο είναι ιδιαίτερα θολό για τον μεταφραστή, εφόσον δεν του γνωστοποιείται πάντα η ύπαρξη της σχετικής χρηματοδότησης ούτε και αναφέρεται πάντα αυτή στο συμβόλαιο που υπογράφεται. Έτσι, ο εκδότης καρπώνεται χρήματα ευρωπαϊκής επιδότησης που θα έπρεπε να καταλήγουν άμεσα στο μεταφραστή.
8) Οι διαγωνισμοί ανάθεσης μεταφραστικού έργου της ΕΕ θέτουν συστηματικά όρους (ύψος κύκλου εργασιών κ.λπ.) που ευνοούν τις μεγάλες εταιρείες και αποκλείουν τον μεμονωμένο μεταφραστή. Αυτή η πρακτική είναι αδικαιολόγητη. Mια εταιρεία δεν μπορεί από μόνη της να παράγει οτιδήποτε –πόσο μάλλον ένα σύνθετο μεταφραστικό project– δίχως τη συμμετοχή του εργαζόμενου μεταφραστή. Επιπλέον, ο κύκλος εργασιών μιας εταιρείας δεν λέει τίποτα για την ποιότητα των παρεχόμενων μεταφραστικών υπηρεσιών, εφόσον σε τελική ανάλυση ο μεμονωμένος μεταφραστής είναι εκείνος που παρέχει τις υπηρεσίες, είτε (σπανιότατα) ως μισθωτός είτε ως «εξωτερικός συνεργάτης». Εφόσον, λοιπόν, αυτοί που καταλήγουν να επιτελούν το μεταφραστικό έργο των εταιρειών είναι μεμονωμένοι εργαζόμενοι, δεν δικαιολογείται ο έμμεσος αποκλεισμός αυτών των εργαζόμενων από τους διαγωνισμούς της ΕΕ, με δήθεν τεχνικά ουδέτερους όρους που ευνοούν τις εταιρείες.
9) Η συγκεκριμένη θέση μας ενισχύεται κι από το φαινόμενο της συλλογής βιογραφικών σημειωμάτων μεταφραστών εκ μέρους των εταιρειών, ώστε αυτές να παρουσιάζουν μια εικόνα υψηλών μεταφραστικών δεξιοτήτων και εμπειρίας στον εκάστοτε διαγωνισμό. Κάποιες φορές, οι μεταφραστές που καλούνται να συνεισφέρουν με τα προσόντα τους στην προετοιμασία μιας πρότασης συμμετοχής σε διαγωνισμό αντικαθίστανται από άλλους μεταφραστές με χαμηλότερες απαιτήσεις αμοιβής. Στην πραγματικότητα, η μόνη εγγύηση για το παρεχόμενο επίπεδο μεταφραστικών υπηρεσιών είναι η προώθηση της παρουσίας μεμονωμένων μεταφραστών ή κοινοπραξιών μεταφραστών, έναντι των εταιρειών που ως μόνο στόχο έχουν την τελική συμπίεση του κόστους με κάθε μέσο.
10) Η Ευρ. Επιτροπή συμμετέχει ενεργά στην πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Πιστοποίησης για Μεταφραστές (European Voluntary Certification for Translators – TransCert). Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται ως και με την Ευρωπαϊκή Ένωση Συνδέσμων Μεταφραστικών Εταιρειών (European Union of Associations of Translation Companies), επικυρώνοντας τη διασύνδεση ιδιωτικού κεφαλαίου και ευρωπαϊκών θεσμών. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία γεννά έντονο προβληματισμό ως προς τη σκοπιμότητά της, εφόσον μέσω της πιστοποίησης προστίθεται ένα τεχνητό εμπόδιο στην ελεύθερη άσκηση του μεταφραστικού επαγγέλματος. Επίσης, υποβαθμίζονται οι ατομικές σπουδές του μεταφραστή, μεταφραστικές ή μη, καθώς και η συσσωρευμένη εργασιακή εμπειρία του. Η Ευρ. Επιτροπή είναι έτοιμη να παραχωρήσει τη διαχείριση της πιστοποίησης, άρα και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μεταφραστών, σε έναν ιδιωτικό κερδοσκοπικό φορέα. Με τον τρόπο αυτόν όχι μόνο ενθαρρύνεται η εισβολή των δυνάμεων της αγοράς και των ιδιωτικών επιχειρηματικών συμφερόντων στη μετάφραση, αλλά προστίθεται και ένα επιπλέον κόστος –το κόστος συμμετοχής στην πιστοποίηση– στον εργαζόμενο μεταφραστή. Ως ΣΜΕΔ είμαστε κάθετα αντίθετοι στο συγκεκριμένο εργαλείο πιστοποίησης, στο οποίο και θα αντιπαρατεθούμε με κάθε τρόπο.
11) Η Ευρ. Επιτροπή έχει εισαγάγει το θεσμό της πρακτικής στη μεταφραστική της υπηρεσία, προσφέροντας θέσεις «μαθητείας» (traineeships) πεντάμηνης διάρκειας με μηνιαία αποζημίωση σαφώς μικρότερη του επαγγελματία μεταφραστή. Το φαινόμενο των προγραμμάτων «πρακτικής» και «μαθητείας» έχει εξαπλωθεί και στην Ελλάδα, ενθαρρύνοντας την απλήρωτη ή κακοπληρωμένη εργασία και δημιουργώντας εργαζόμενους μεταφραστές πολλαπλών ταχυτήτων. Όταν αυτή η τάση επικυρώνεται από την Ευρ. Επιτροπή σε επίπεδο Βρυξελλών, προλειαίνεται το έδαφος για την προώθησή της και σε εθνικό επίπεδο. Ως ΣΜΕΔ είμαστε αντίθετοι με την απλήρωτη εργασία και τη θεσμοθέτησή της, είτε επιβάλλεται με τον μανδύα της «πρακτικής» είτε όχι.
12) Υπάρχει μία ανισομέρεια ανάμεσα στον όγκο του μεταφραστικού έργου των ευρωπαϊκών οργανισμών, και στον αριθμό των θέσεων επιμελητών που προκηρύσσονται. Αυτή η ανισομέρεια είναι αδικαιολόγητη, εφόσον η μετάφραση αποτελεί μοναχά το πρώτο στάδιο μεταφοράς ενός κειμένου από μια γλώσσα σε άλλη. Ο ρόλος του επιμελητή-διορθωτή είναι διακριτός και αυτόνομος, καθώς αυτός καλείται να εντοπίσει ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη της μετάφρασης, να εφαρμόσει ένα ομοιόμορφο ύφος σε όλο το κείμενο και να εξασφαλίσει την εν γένει αναγνωσιμότητα και ευστοχία του κειμένου.
13) Όσον αφορά τις δυνατότητες οι οποίες προσφέρονται βάσει Ευρωπαϊκού Δικαίου σε σχέση με το καθεστώς πληρωμής μας, η Οδηγία 2011/7/ΕΕ προβλέπει ότι η πληρωμή ενός ελεύθερου επαγγελματία για συγκεκριμένο έργο πρέπει να γίνεται μέσα σε 30 μέρες από την παραλαβή του αντίστοιχου τιμολογίου ή της αντίστοιχης αίτησης για πληρωμή από τον οφειλέτη ή από την παροχή των υπηρεσιών. Η Οδηγία αυτή έχει προθεσμία ενσωμάτωσης στο ελληνικό δίκαιο ως την 16/3/2013. Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται το ΠΔ 166/2003, με το οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2000/35/ΕΕ, με αντίστοιχες ρυθμίσεις επί του σχετικού θέματος. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία ουσιαστικά δεν εφαρμόζεται, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η καταβολή της αμοιβής λαμβάνει χώρα μετά από δύο, τρεις ή και περισσότερους μήνες από την παραλαβή του παραστατικού, γεγονός που προκαλεί μεγάλη δυσχέρεια και αβεβαιότητα σε όλους τους επαγγελματίες.
Αιτήματα του ΣΜΕΔ έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης
14) Από τα προαναφερθέντα ζητήματα απορρέει μια σειρά αιτημάτων που ο Σύλλογός μας απευθύνει προς την ΕΕ, ζητώντας την άμεση υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα διεκδικούμε:
α) την εισαγωγή ρήτρας καλών εργασιακών πρακτικών σε κάθε ανάθεση μεταφραστικού έργου από την ΕΕ σε μεταφραστική εταιρεία. Το ίδιο προτείνουμε και για την περίπτωση ανάθεσης ή συγχρηματοδότησης εκδοτικού έργου από την ΕΕ σε εκδοτικό οίκο. Μια ρήτρα καλών εργασιακών πρακτικών οφείλει να περιλαμβάνει την έγκαιρη (εντός ενός μηνός) καταβολή των δεδουλευμένων, την καταβολή εύλογης αμοιβής, σε αναλογία με την αυξημένη συνθετότητα των κειμένων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, την υποχρεωτική σύναψη συμβάσεων έργου ή εξαρτημένης εργασίας και την αμέριστη και δωρεάν παροχή τεχνικής υποστήριξης από την εταιρεία προς το μεταφραστή. Ο μη σεβασμός της ρήτρας καλών εργασιακών πρακτικών θα πρέπει να συνεπάγεται την επιβολή προστίμου και τον αποκλεισμό της εταιρείας από μελλοντικούς διαγωνισμούς.
β) την παράλληλη διενέργεια αυστηρότατων ελέγχων εκ μέρους της ΕΕ σε εταιρείες-υποψήφιους παραλήπτες χρηματοδότησής της για την επιτέλεση μεταφραστικού έργου, ως προς την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την υιοθέτηση καλών εργασιακών πρακτικών προς τους εργαζόμενούς τους. Ο σεβασμός των εργατικών δικαιωμάτων εκ μέρους της εργοδοσίας οφείλει να ενταχθεί ως κριτήριο στην κουλτούρα λειτουργίας της ΕΕ, πλάι στα υπόλοιπα τεχνικο-οικονομικά κριτήρια που εφαρμόζει στις σχέσεις της με τις εταιρείες. Περαιτέρω, ο συγκεκριμένος έλεγχος πρέπει να διενεργείται πριν την οποιαδήποτε ανάθεση έργου και όχι εκ των υστέρων, όταν η εταιρεία έχει ήδη «επιβραβευθεί» για την ασυδοσία της με επιπλέον συμβόλαια και χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε στοιχειώδες μέτρο την εγκαθίδρυση ελεγκτικού μηχανισμού που θα υποδέχεται καταγγελίες και παράπονα από μεμονωμένους μεταφραστές και θα προχωρά στην ακύρωση της σύμβασης μεταξύ του εκάστοτε ευρωπαϊκού θεσμού και της εταιρείας σε περίπτωση παράβασης εκ μέρους της δεύτερης.
γ) την αναδιοργάνωση των μεταφραστικών διαγωνισμών της ΕΕ ώστε να μην αφορούν de facto μόνο μεταφραστικά γραφεία, αλλά και μεμονωμένους επαγγελματίες μεταφραστές καθώς και κοινοπραξίες μεμονωμένων μεταφραστών. Σε περίπτωση που το έργο αναλαμβάνεται από εταιρεία και όχι από μεμονωμένο μεταφραστή ή κοινοπραξία μεταφραστών, θα πρέπει η εταιρεία να γνωστοποιεί στους μεταφραστές το χρηματικό ύψος του έργου και να καταθέτει στην ΕΕ συμβάσεις έργου με τους εργαζόμενούς της.
δ) την παύση εκ μέρους της ΕΕ οποιασδήποτε προσπάθειας εισαγωγής εργαλείων πιστοποίησης του μεταφραστικού επαγγέλματος, καθώς και την απόσυρση των σχετικών σχεδίων. Η τρέχουσα εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ανάπτυξη του TransCert κρίνεται απαράδεκτη και πρέπει να σταματήσει. Δεν νοείται εταιρείες πιστοποίησης και ευρωπαίοι αξιωματούχοι να αποφασίζουν για τη φύση, το περιεχόμενο και τις προϋποθέσεις της μεταφραστικής εργασίας, με τους εν τοις πράγμασι αρμόδιους –τους εργαζόμενους μεταφραστές– απόντες.
ε) την κατάργηση του θεσμού της πρακτικής/μαθητείας σε επίπεδο Ευρ. Επιτροπής, ή εναλλακτικά την εξίσωση των απολαβών της θέσης μαθητείας με εκείνες της θέσης μόνιμου μεταφραστή, ώστε να μη δημιουργούνται επαγγελματίες πολλών ταχυτήτων και να μη διαστρεβλώνεται η αγορά εργασίας.
στ) την υποχρέωση καταβολής του συνόλου της αμοιβής που προέρχεται από ευρωπαϊκά προγράμματα επιδότησης μετάφρασης, από τον εκδοτικό οίκο στο μεταφραστή. Αυτή η υποχρέωση πρέπει να κατοχυρωθεί στην πράξη μέσω ελέγχων, ή εναλλακτικά μέσω της άμεσης χρηματοδότησης του μεταφραστή από την ΕΕ, χωρίς τη διαμεσολάβηση του εκδοτικού οίκου.
ζ) την αύξηση των προσλήψεων επιμελητών-διορθωτών από τις μεταφραστικές υπηρεσίες των ευρωπαϊκών οργανισμών, σε βαθμό που να αντανακλά τον όγκο του μεταφραστικού έργου εντός τους.
η) την εγκαθίδρυση μόνιμου διαύλου επικοινωνίας μεταξύ του ΣΜΕΔ και της ΓΔ Μετάφρασης για την προώθηση καταγγελιών γύρω από εργοδοτικές παραβάσεις στο μεταφραστικό χώρο, καθώς και για ευρύτερη διαβούλευση.
Σε κάθε περίπτωση, αν η Κομισιόν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για την κατάσταση του μεταφραστικού κλάδου, ας αφουγκραστεί τα αιτήματα και ας αποκτήσει σαφή εικόνα της πραγματικότητας που ο μεμονωμένος επαγγελματίας μεταφραστής, επιμελητής και διορθωτής βιώνει σε εθνικό επίπεδο. Αυτή η πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τη βιτρίνα των εταιρικών ιστοσελίδων και των δημοσίων σχέσεων εκείνων που η ΕΕ και οι θεσμοί της επιλέγουν ως προνομιακούς συνομιλητές τους στο πεδίο της μετάφρασης

Written by antiracistes

27 Ιουλίου, 2012 at 4:35 μμ

ΕΣΑΚ: ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 30 ΙΟΥΛΗ

leave a comment »

27 Ιούλη 2012

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Λένε ότι για να σωθούν οι τράπεζες χρειάζεται η ανακεφαλαιοποίηση από το Τ.Χ.Σ. Και μόλις αυτή ολοκληρωθεί θα πρέπει να αισθάνονται όλοι – και πρωτίστως οι εργαζόμενοι – ασφαλείς, γιατί οι τράπεζες θα έχουν τα κεφάλαια για να επιβιώσουν και οι εργαζόμενοι θα μείνουν στη δουλειά τους. Αυτός ο «στόχος» είναι πλήρης αντιστροφή της πραγματικότητας. Οι εξελίξεις στον κλάδο είναι άμεσες και επικίνδυνες για τα συμφέροντά μας. Τα σχέδια συγκυβέρνησης – €.€. – τραπεζιτών για συγχωνεύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, ένα μόνο σημαίνουν για τους εργαζόμενους: απολύσεις και ακόμα χειρότερες εργασιακές σχέσεις, Θέλουν ο χρηματοπιστωτικός τομέας να συρρικνωθεί, ώστε οι 3-4 τράπεζες που θα προκύψουν να έχουν εξασφαλισμένη την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία τους στη δεδομένη περίοδο κρίσης. Ειδικά για την ΑΤΕ, ξεκινούν από τη θέση πως η σημερινή της μορφή αποτελεί εμπόδιο για την «ανάπτυξη» όπως την οραματίζονται, γιατί: τη θέλουν όχημα για περεταίρω διείσδυση του μεγάλου κεφαλαίου στον αγροτικό τομέα, στη μεγάλη αγροτική περιουσία που είναι υποθηκευμένη, εμποδίζει την εύκολη κερδοφορία στις ιδιωτικές αγροτικές επιχειρήσεις λόγω των συνεταιριστικών επιχειρήσεων που διαθέτει, θέλουν παραπάνω συρρίκνωση του αγροτικού πληθυσμού και συγκέντρωση της αγροτικής παραγωγής σε λίγα χέρια. Τα ζητήματα είναι εξόχως πολιτικά. Δεν επιτρέπεται να απομονώνουμε ορισμένες πτυχές για να βρίσκουμε αφορμή να διαχωρίζονται οι εργαζόμενοι. Ούτε επιτρέπεται να υποβαθμίζουμε το πρόβλημα. Κάθε τέτοια στάση τους βοηθάει στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Το αίτημα – στόχος της ηγεσίας της ΟΤΟΕ για ανακεφαλαιοποίηση πρέπει να είναι αδιάφορο για τους εργαζόμενους γιατί είναι αποπροσανατολιστικό. Αυτές οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που ηγούνται του κλάδου, όπως και οι αντίστοιχες στους αγρότες, είναι μέρος του προβλήματος. ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ. Τώρα να σηκωθεί κίνημα αντίστασης και οργανωμένου, καθολικού και ταξικά προσανατολισμένου αγώνα για να μην περάσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και τραπεζιτών. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά. Πρέπει να πρωτοστατήσουμε σε κοινή δράση με τους αγρότες, τους εργαζόμενους στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η δική μας συμμαχία, η αποφασιστικότητα, η συμμετοχή μας στον αγώνα μπορούν να αποτελέσουν το μόνο ισχυρό εμπόδιο που θα καθυστερήσει και θα ανατρέψει την πολιτική που χειροτερεύει τη ζωή μας ακόμα περισσότερο.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΕ & ΤΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ

 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ – ΣΤΑΘΕΡΗ & ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

 ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΩΝ – ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ

 ΑΤΕ ΠΟΥ ΘΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Written by antiracistes

27 Ιουλίου, 2012 at 9:53 πμ

ΣΕΕΤ: ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ, 30 ΙΟΥΛΙΟΥ

leave a comment »

                                                                                             Αθήνα, 27 Ιουλίου  2012

24ωρη Πανελλαδική – Παντραπεζική απεργία

 

Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012

 

 

 

Οι εργαζόμενοι στην Εμπορική Τράπεζα συμμετέχουμε δυναμικά στην 24ωρη Πανελλαδική – Παντραπεζική απεργία που προκηρύχθηκε από την ΟΤΟΕ για τη Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012.  

 

 

     ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ                  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

Written by antiracistes

27 Ιουλίου, 2012 at 9:48 πμ

Απόφαση: 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ)

leave a comment »

 

 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2012

 

 

 

 

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΑ)

 

 

 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

 

            Δυναμική απάντηση στις κυοφορούμενες εξελίξεις, που αφορούν στο μέλλον των Τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα, αποφάσισε να δώσει η ΟΤΟΕ στη σημερινή έκτακτη συνεδρίασή της Εκτελεστικής Γραμματείας.

 

            Ενόψει των αποφάσεων που αναμένεται να ληφθούν για την πορεία του τραπεζικού συστήματος, καθ’ υπόδειξη της Τρόικας (σύμφωνα με την ομολογία του Υπουργού Οικονομικών), η οποία εκπονεί τα σχέδια που καλείται να υλοποιήσει η ελληνική κυβέρνηση, η ΟΤΟΕ αποφάσισε την προκήρυξη 24ωρης προειδοποιητικής απεργιακής κινητοποίησης στις Τράπεζες για την προσεχή Δευτέρα 30 Ιουλίου.

 

Η ΟΤΟΕ απαιτεί την εφαρμογή μιας άλλης πολιτικής, που θα αφορά στη λειτουργία των Τραπεζών στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στη χώρα μας, η οποία θα επικεντρώνει:

 

 • Στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας και της ανάπτυξης
 • Στην στήριξη των κοινωνικών αναγκών με την ανακούφιση των ελληνικών νοικοκυριών
 • Στη δημιουργία προϋποθέσεων προστασίας και ενίσχυσης της απασχόλησης στη χώρα
 • Στην υπεράσπιση των συντάξεων, των μισθών και των κοινωνικών δικαιωμάτων

 

            Είναι ξεκάθαρο ότι οι Τράπεζες αποτελούν Εργαλείο για την Οικονομία, την Κοινωνία, τους Εργαζόμενους, τους Ανέργους, τους Συνταξιούχους και τα κριτήρια της λειτουργίας τους πρέπει να υπηρετούν συγκεκριμένες ανάγκες και όχι νέες κερδοσκοπικές λογικές.

 

            Όταν η ελληνική κοινωνία πλήττεται στο σύνολό της, η ανεργία μεγαλώνει, οι μισθοί και οι συντάξεις μειώνονται συνεχώς, ενώ τα χαράτσια και οι φόροι αυξάνονται, δεν μπορεί το τραπεζικό σύστημα να είναι ανεξέλεγκτο, χωρίς αρχές, χωρίς θεσμικό πλαίσιο, χωρίς κανόνες, χωρίς αποτελεσματική εποπτεία και διαφάνεια.

 

            Όταν η αυθαιρεσία των περικοπών, με τη απειλή πλαφόν στις συντάξεις και τη διαρκή συρρίκνωση των εισοδημάτων, βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, επιβάλλεται η συνολική αντίσταση της ελληνικής κοινωνίας.

 

èè

 

Στη κατεύθυνση αυτή και για τους λόγους αυτούς που αφορούν τις παραγωγικές δυνάμεις και όλους τους πολίτες αυτής της χώρας χωρίς εξαιρέσεις, η ΟΤΟΕ ζητά:

 

 1. 1.                  Η ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών να γίνει για όλες τις Τράπεζες, χωρίς διαχωρισμούς και εξαιρέσεις συμπεριλαμβανομένων και των κρατικού ενδιαφέροντος  Τραπεζών Αγροτικής και Ταχ. Ταμιευτηρίου, οι οποίες ιστορικά στηρίζουν την Αγροτική οικονομία και τη λαϊκή αποταμίευση, με στόχο το τραπεζικό σύστημα στο σύνολό του να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανάγκες και την απασχόληση.
 2. 2.                  Η δημιουργία Δημόσιου Πυλώνα Τραπεζών είναι επιτακτική και άμεση ανάγκη προκειμένου να διασφαλίζεται η εξισορροπητική παρέμβαση του κράτους στη λειτουργία του συστήματος και η αποφυγή αθέμιτων πρακτικών σε βάρος της οικονομίας, της υγιούς επιχειρηματικότητας και των κοινωνικών αναγκών.
 3. 3.                  Η Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις Τράπεζες με ειδική ρήτρα για την απασχόληση, είναι όρος που δεν αφορά μόνο στο κοινωνικό αγαθό της εργασίας, αλλά και στην εύρυθμη και δυναμική λειτουργία του συστήματος στις νέες συνθήκες, που απαιτούν ουσιαστική παραγωγική και ψυχική συμμετοχή όλων των εργαζομένων στις Τράπεζες, στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας της χώρας.
 4. 4.                  Η ΓΣΕΕ πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες κινητοποίησης όλων των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας στο σύνολό της, προκειμένου τώρα που διαμορφώνεται το νέο status στις Τράπεζες, να μην επικρατήσουν οι ψυχρές λογικές των οικονομικών συμφερόντων της Τρόικας και όσων εκ των τραπεζιτών αναζητούν ευκαιρίες στο μέσο της οικονομικής κρίσης, αποκόμισης υπερκερδών.

 

Η ΟΤΟΕ εκφράζοντας τους εργαζομένους στις Τράπεζες, μπαίνει μπροστά στον πιο κρίσιμο αγώνα της τελευταίας περιόδου, εν’ όψει των εξελίξεων που αναμένονται στις Τράπεζες στο επόμενο χρονικό διάστημα.

 

Αυτός ο αγώνας δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στις Τράπεζες.

 

            Αφορά ολόκληρη την ελληνική κοινωνία και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους.

 

            Αυτός ο αγώνας δεν είναι μόνο συνδικαλιστικός.

 

Αυτός ο αγώναςείναι κυρίως πολιτικός και κοινωνικός, γιατί θα καθορίσει τους κανόνες και τα νέα δεδομένα για την οικονομία και την κοινωνία τα επόμενα χρόνια.

 

            Η Κυβέρνηση των τριών κομμάτων πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει το ηθικό και πολιτικό δικαίωμα να δείξει αδυναμία, να αγνοήσει την ιστορική στιγμή για τις Τράπεζες στην Ελλάδα και να υποκύψει στις πιέσεις των Δανειστών, επιφυλάσσοντας για τον εαυτό της ρόλο Πόντιου Πιλάτου.

 

            Εμείς, η ΟΤΟΕ και οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες, θα δώσουμε τη μάχη του καθήκοντος, της συνέπειας, των αρχών και της ιστορικής διαδρομής του κινήματός μας, χωρίς συμβιβασμούς με γνώμονα τη χώρα και την ελληνική κοινωνία.

 

 

 

Το Γραφείο Τύπου της ΟΤΟΕ

Written by antiracistes

27 Ιουλίου, 2012 at 9:02 πμ

Ανακοίνωση Αυτόνομου Δικτύου στην ΟΤΟΕ. Πρόταση: 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7

leave a comment »

 

                    

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7

 

ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΜΑΖΙΚΗ-ΜΑΧΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΙΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΠΕΡΕΤΑΣ

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ ΒΟΡΑ ΣΤΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

 

Το Αυτόνομο Δίκτυο στην ΟΤΟΕ πρότεινε πλήρες πλαίσιο για την απεργιακή κινητοποίηση με τους παρακάτω άξονες:

 

 • Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και της ΑΤΕ να γίνεται με κοινές μετοχές μετά ψήφου και να περνούν υπό δημόσιο έλεγχο χωρίς τις πρακτικές του παρελθόντος που τις μετέτρεπε σε κομματικά φέουδα

 

 • Η ΑΤΕ να μη διαχωριστεί με κανένα τρόπο

 

 • Η ΟΤΟΕ να ζητήσει την άμεση εμπλοκή της ΓΣΕΕ στο ζήτημα της ΑΤΕ ως κρίσιμο και επείγον θέμα που συνδέεται με τη συνέχεια χρηματοδότησης του αγροτικού κόσμου και τη διατροφική επάρκεια της χώρας και των εργαζομένων

 

 • Η ΟΤΟΕ να αναλάβει πρωτοβουλία συνάντησης και εκπόνησης σχεδίου, με τις συνδικαλιστικές εκπροσωπήσεις των αγροτών και άλλων φορέων, για να μην παραδοθεί η Αγροτική σε οποιονδήποτε ιδιώτη τραπεζίτη

 

 • Κύριος στόχος της απεργίας, που σε επόμενο χρόνο πρέπει να γνωρίσει κλιμάκωση, η υπεράσπιση της εργασίας των τραπεζοϋπαλλήλων, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων

 

 • Την αποτροπή περαιτέρω μείωσης των συντάξεων

 

 • Την άμεση σύγκλιση του Γενικού Συμβουλίου της ΟΤΟΕ

 

ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ Η ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

 

Δυστυχώς, παρά το γεγονός ότι τα σημερινά κρίσιμα ζητήματα είναι γνωστά πριν από αρκετούς μήνες, η ΟΤΟΕ βρίσκεται σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις και μην προετοιμάζει τον κλάδο σε κατάλληλο χρόνο με ευθύνη της πλειοψηφίας της

 

Δυστυχώς, επίσης, η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας, ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – συνδικαλιστές ιδιωτικών τραπεζών, σ’ ένα θέατρο παραλόγου και αυτοδιάψευσής τους αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τη θέση της ΟΤΟΕ, που έχει από το 2010, για ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με κοινές μετοχές μετά ψήφου.

 

Έτσι, η όποια διακηρυκτικού χαρακτήρα πρόθεσή τους αυτοϋπονομεύεται, αφού δεν παίρνουν υπ’ όψη τους ότι  τα σχέδια αναδιάρθρωσης που υποβάλλουν οι τράπεζες προκειμένου να ανακεφαλαιοποιηθούν, προβλέπουν μείωση προσωπικού, μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων.

 

Άρα ποιος θα μας φυλάξει; Οι ιδιώτες τραπεζίτες; Ποιος επιτέλους θα μας φυλάξει από τους φύλακες;

 

Η ενεργοποίηση, η απόλυτη επαγρύπνηση και η  ετοιμότητα όλων των συναδέλφων αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση της μνημονιακής λαίλαπας και των υπηρετών της.

 

Η ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΑΠΕΘΑΝΕ ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

 

            Η συνάντηση της ΟΤΟΕ προχθές το απόγευμα με τον Υπουργό Οικονομίας κ. Στουρνάρα εξελίχθηκε στο γνωστό μοτίβο της Κυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, ότι η Τρόικα έχει τον αποκλειστικό ρόλο και λόγο για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.

 

            Ο Υπουργός, ξεκαθάρισε ότι, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών στην ευθύνη του οποίου δεν υπάγεται η Τράπεζα της Ελλάδος, «θα προσπαθήσει» για συναπόφαση με την Τρόικα, χωρίς, όμως, να μπορεί να εγγυηθεί αποτέλεσμα αφού άλλοι βάζουν τα χρήματα.

 

            Ο κ. Στουρνάρας προσχηματικά, επικαλούμενος ότι ανέλαβε πριν μια εβδομάδα Υπουργός, δήλωσε παντελή άγνοια (!) για όλα τα ερωτήματα που του έθεσε η ΟΤΟΕ.

 

            Στο δε αίτημα της Ομοσπονδίας για ρήτρα απασχόλησης στις επικείμενες συγχωνεύεις των Τραπεζών «γενναιόδωρα» πρόταξε την «προσπάθεια» για διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

 

            Τα περί ρήτρας απασχόλησης προφανώς είναι αστείο θέμα για την τρικομματική μνημονιακή κυβέρνηση.

 

            Η μοναδική ξεκάθαρη θέση του κ. Στουρνάρα, ήταν ότι το ζήτημα της Αγροτικής Τράπεζας θα τελειώσεις μόλις σε λίγες ημέρες, χωρίς να απαντά σε ποια ιδιωτική Τράπεζα θα δοθεί, με τι όρους, τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας των συναδέλφων στην ΑΤΕ.

 

            Η κυνικότητα του Υπουργού φάνηκε ξεκάθαρα στην ερώτηση που του απηύθυνε στέλεχος του Αυτόνομου Δικτύου «τι θα γίνει όταν η ΑΤΕ εκχωρηθεί και με βάση το γεγονός ότι η Αγροτική σηκώνει το βάρος του 70% των χορηγήσεων προς τους Αγρότες, αν κριθεί από την όποια ιδιωτική Τράπεζα την απορροφήσει ότι δεν είναι επικερδής η χρηματοδότηση των καλλιεργητών, τι θα γίνει με τις διατροφικές ανάγκες του λαού» απάντησε ΔΕΝ ΞΕΡΩ.

 

            Με τον ίδιο μονολεκτικό τρόπο αγνόησε και το ζήτημα του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου παρά την πληθώρα επιχειρημάτων υπέρ της παραμονής του υπό δημόσιο έλεγχο.

 

            Η μνημονιακή λογική και αυτής της κυβέρνησης αν περάσει, δυστυχώς, δεν θα αποτελέσει μόνο τον ενταφιασμό της ΑΤΕ αλλά θα έχει καταστροφικές συνέπειες και για τον αγροτικό κόσμο αλλά και για ολόκληρο το λαό, αφού κανείς δεν θα του εγγυηθεί ακόμη και αυτή τη στοιχειώδη αναγκαιότητα για την τροφή του.

 

 

 

Η ΟΤΟΕ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

            Δυστυχώς, η πλειοψηφία της ηγεσίας της Ομοσπονδίας, με κυρίαρχη ευθύνη της ΠΑΣΚΕ, δεν κατάφερε ούτε να ψελλίσει τη θέση που έχει από το 2010 «ότι σε περιπτώσεις που η ανακεφαλαιοποίηση γίνεται με χρήματα του δημοσίου, δηλ., με χρήματα των φορολογουμένων, αυτή θα πρέπει να προβλέπει κοινές μετοχές μετά ψήφου».

 

            Δηλαδή, εμμέσως πλην σαφώς, επιδιώκει και το βάρος των 50 δις (πριν από τόκους) να το σηκώσουν οι φορολογούμενοι, μόνιμα υποζύγια, βεβαίως, οι εργαζόμενοι, με ταυτόχρονη διατήρηση της διοίκησης των Τραπεζών από αυτούς, που δεν θέλουν να συμμετάσχουν στην παραίτηση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των Τραπεζών.

 

Η επαιτεία της πλειοψηφίας της ΟΤΟΕ προς τον Υπουργό και την Κυβέρνηση με πρόσχημα την προβολή θέσεων, που δεν έχουν συζητηθεί ποτέ για εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, δεν αξίζει στους τραπεζοϋπαλλήλους που δεν θα τη δεχτούν με κατηγορηματικό τρόπο.

   To Αυτόνομο Δίκτυο θα προτείνει στην Ε.Γ. και στο Γ.Σ. της ΟΤΟΕ την αντιμετώπιση του προβλήματος της ΑΤΕ με όλους τους τρόπους που ενδείκνυνται, είτε αυτοί είναι προτάσεις δικαστικής εμπλοκής είτε πολιτικής αξιοποίησης είτε κοινωνικών συμμαχιών κυρίως με την προετοιμασία των εργαζομένων όλου του κλάδου για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

 Στα πλαίσια αυτά η το Αυτόνομο Δίκτυο που συμμετέχει στο επίπεδο της Γ.Σ.Ε.Ε. με τις δυνάμεις της Αυτόνομης Παρέμβασης θα ζητήσει την άμεση σύγκλιση του  Γενικού Συμβουλίου της Γ.Σ.Ε.Ε. ως θέμα προτεραιότητας και ευρύτερου ενδιαφέροντος όλων των εργαζομένων της χώρας.

 

 

 

 

 

 

Written by antiracistes

27 Ιουλίου, 2012 at 8:58 πμ

Ανακοίνωση του Αυτόνομου Δικτύου στην ΟΤΟΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

leave a comment »

ΑΘΗΝΑ  24/7/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ  ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

                                                      

Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει σαφές, ότι οι τραπεζίτες, με τις ευλογίες κυβέρνησης και τρόικας, είναι έτοιμοι για τα επόμενα βήματά τους, ώστε να θωρακίσουν τα συμφέροντά τους, για μια ακόμη φορά σε βάρος των εργαζομένων και των αναγκών της κοινωνίας. Οι εξελίξεις που κυοφορούνται οδηγούν σε ριζικές ανακατατάξεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, με συγχωνεύσεις και εξαγορές, σκανδαλώδη διάλυση των2 δημοσίων τραπεζών (ΑΤΕ-Τ.Τ) και το δεύτερο γύρο της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών. Εξελίξεις που φέρνουν τους τραπεζοϋπαλλήλους σε δυσχερή θέση, με ορατό τον κίνδυνο όχι μόνο της απαλλοτρίωσης των εργασιακών τους σχέσεων, αλλά και της σημαντικής μείωσης των θέσεων εργασίας στον κλάδο.

Μετά τα 150 δις. σε ρευστό και εγγυήσεις που πήραν οι τράπεζες την τελευταία τριετία, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης τους. 18 δις δόθηκαν το Μάιο και αλλά 32 θα δοθούν το επόμενο δίμηνο. Κεφάλαια που αποτελούν δημόσιο χρήμα και μάλιστα με νέο δανεισμό της χωράς. Κι όμως, οι τραπεζίτες σκανδαλωδώς συνεχίζουν να ενισχύονται, χωρίς να έχουν καμία απολύτως επίπτωση για τις καταστροφικές πολιτικές που ακολούθησαν και τον πακτωλό που ρέει άφθονος, σε βάρος των φορολογουμένων και της οικονομίας της χωράς. Και στο δεύτερο γύρω της ανακεφαλαιοποίησης, ο έλεγχος των τραπεζών θα παραμείνει στα χέρια τους.

Όλα τα στοιχειά, πάντως, δείχνουν, ότι και μετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης, τα προβλήματα δεν τελειώνουν για το τραπεζικό σύστημα. Θα υπάρξουν άμεσα ανάγκες για νέα χρηματοδότηση, αφού είναι αδύνατο οι περισσότερες τράπεζες να ορθοποδήσουν, όταν σήμερα εμφανίζουν δείκτες δανείων προς καταθέσεις της τάξης του 120% ή και 143%. Ειδικά όταν η οικονομία έχει εγκλωβιστεί σε σπιράλ ύφεσης και η κοινωνία στραγγαλίζεται. Δεν είναι τυχαίο, ότι ο 4πλασιασμος των επισφαλειών σε στεγαστική και καταναλωτική πίστη είναι σε ευθεία αναλογία με τον 4πλασιασμο της ανεργίας τα τελευταία χρόνια. Ειδικά από τη στιγμή που ο οικονομικά ενεργός πληθυσμός είναι πλέον μικρότερος του ανενεργού, κάθε προσπάθεια αναχρηματοδότησης του τραπεζικού συστήματος είναι αδιέξοδη και καταδικασμένη.

Αποτελεί σκάνδαλο μεγάτονων ο αποκλεισμός της Αγροτικής και του Ταχ. Ταμιευτηρίου από την ανακεφαλαιοποίηση. Αντί αυτής, με το «έτσι θέλω» η κυβέρνηση προωθεί το «σπάσιμο» των δυο σημαντικών για το δημόσιο συμφέρον τραπεζών. Στόχος είναι να εκχωρηθεί και μάλιστα σε τιμή ευκαιρίας, το «καλό κομμάτι» των τραπεζών αυτών, και το υπόλοιπο «κακό κομμάτι» να καταλήξει στον καιάδα, μαζί με τους εργαζόμενους που θα μείνουν σε αυτό.

Σκάνδαλο μεγάτονων, όταν γνωρίζουμε ότι η ΑΤΕ  κατέχει το 40% του εγγείου πλούτου της χωράς, έχει υποχρεωθεί να δανείσει 230 εκ ευρώ στα δυο μέχρι πρότινος μεγάλα κόμματα, ενώ πριν το PSI είχε κεφαλαιακή επάρκεια 12%. Ποιος ευνοείται;

Σκάνδαλο μεγάτονων, όταν γνωρίζουμε, ότι το Τ-Τ έχει επισφάλειες μόλις 3%, έχει επιτελέσει κοινωνικό έργο για δεκαετίες, και πριν το PSI είχε κεφαλαιακή επάρκεια 18%, την καλύτερη στην Ελλάδα και την τρίτη στην Ευρώπη. Ποιος θα κερδίσει;

Στο κάδρο των αναδιατάξεων μπήκαν και οι τράπεζες κυπριακών και γαλλικών συμφερόντων. Στις κυπριακές προωθείται η συρρίκνωση τους ως αντιστάθμισμα, ή μάλλον με πρόσχημα τις επιπτώσεις στην κεφαλαιακή τους επάρκεια από τη μεγάλη έκθεση τους σε ελληνικά ομόλογα. Παρά το γεγονός της εκτενούς κερδοφορίας που εμφάνισαν τα παραρτήματα των τραπεζών αυτών τα τελευταία χρόνια. Όσο για τους γάλλους, προσανατολίζονται στον απεγκλωβισμό των κεφαλαίων τους από «επικίνδυνες αγορές» με στόχο να τα επαναπατρίσου και να τα αξιοποιήσουν πιο κερδοφόρα. Μια τάση που εμφανίζεται και σε άλλους παραγωγικούς κλάδους, και αποκαλύπτει περίτρανα τον πραγματικό ρόλο του ξένου δήθεν επενδυτικού κεφαλαίου. Μόλις πριν λίγα χρόνια τα κερδοσκοπικά αυτά κεφάλαια καλωσορίζονταν με διθυράμβους, ως ο μοχλός εκείνος που θα ενίσχυε την αναπτυξιακή πορεία της χωράς. Στα δύσκολα, όμως τρέπονται σε φυγή αδιαφορώντας για τις άδω συνέπειες… Αφού οι διοικήσεις τους έδωσαν τα διαπιστευτήρια της ανικανότητας τους και της στρατηγικής αποτυχίας τους, τώρα ψάχνουν να ξεφορτωθούν την Εμπορική και τη Γενική με κάθε κόστος.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών είναι μια απαραίτητη διαδικασία, ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα τους και η χρηματοδότηση για την παραγωγική ανάπτυξη της χώρας. Όχι όμως σε βάρος των αναγκών της κοινωνίας, όχι στην πλάτη των εργαζομένων που αποτελούν την κύρια πηγή των φορολογικών εσόδων του κράτους. Όχι όμως με την πλήρη προστασία των τραπεζιτών, που με την αλόγιστη πολιτική τους ευθύνονται σοβαρά για τα προβλήματα αλλά καλούν εμάς να τα πληρώσουμε ενώ αυτοί θα συνεχίσουν να κερδίζουν. Για το Α.Δ. είναι μείζον ζήτημα, τόσο οι όροι της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, όσο και η κατεύθυνση της λειτουργίας τους μετά την ανακεφαλαιοποίηση.

Αρκετά πια με αυτούς που έχουν μάθει να πλουτίζουν και μάλιστα ανώδυνα. Κάθε τράπεζα που ανακεφαλαιοποιείται με δημόσιο χρήμα θα πρέπει άμεσα να εθνικοποιείται και να λειτουργεί υπό κοινωνικό έλεγχο. Ο ρόλος των τραπεζών, η αρχιτεκτονική του τραπεζικού συστήματος και το περιεχόμενο της λειτουργίας του αποτελούν για εμάς ζητήματα διεκδίκησης, στο βαθμό που σχετίζονται άμεσα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τα συμφέροντα των εργαζομένων. Κι εδώ, το συνδικαλιστικό κίνημα θα μπορούσε να παίξει ρόλο ενεργό και καθοριστικό, για τον αναπροσανατολισμό του τραπεζικού συστήματος προς όφελος των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εκτός, λοιπόν, από το προφανές όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας, μια τέτοια αντιμετώπιση θα διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για διατήρηση των εργασιακών, ασφαλιστικών και μισθολογικών μας απολαβών. Το τραπεζικό σύστημα υπό κοινωνικό έλεγχο, δηλ. από αυτούς που θα χρηματοδοτήσουν την ανακεφαλαιοποίηση, δεν θα στραφεί εναντίον των εργασιακών δικαιωμάτων των τραπεζοϋπαλλήλων. 

Αυτονόητο κρίνεται βεβαίως ότι αν τον έλεγχο τον ασκούν μνημονιακές κυβερνήσεις, τα φαινόμενα της εφεδρείας, των μειώσεων μισθών, και της κατάργησης οργανισμών,  κλαδικών συμβάσεων και κάθε μορφής συλλογικού δικαίου, θα επεκταθούν παντού.

Αλλά και η διατήρηση των τραπεζών στα χέρια των σημερινών ιδιοκτητών τους, με χρήματα των μόνιμων υποζυγίων, όχι μόνο θα επιβεβαιώσει τα παραπάνω αλλά  θα απειλήσει με ευθείες απολύσεις μετά τις πολλαπλές συγχωνεύσεις που έχουν ήδη αναγγελθεί και σχεδιάζονται τόσο από τη εσωτερική όσο και από την εξωτερική τρόικα.

Το Αυτόνομο    Δίκτυο αναλαμβάνοντας την συνδικαλιστική και πολιτική ευθύνη, που του αναλογεί πρόστασε από την εποχή έναρξης των μνημονιακών  πολιτών. Ανατροπή των κυβερνήσεων που τις υπηρετούν προς όφελος τόσο της κοινωνίας όσο και των εργαζομένων στις Τράπεζες αλλά και γενικότερα. Δεν ανεχόμαστε άλλο τη συνδικαλιστική νιρβάνα των συμβιβασμένων πλειοψηφιών σε ΟΤΟΕ και ΓΣΕΕ.

Το Αυτόνομο Δίκτυο ξεκινά συλλογικές δράσεις άμεσα με συγκεντρώσεις και συνελεύσεις ενημέρωσης. Αν θέλουμε να χτίσουμε αποτελεσματικές αντιστάσεις σε αυτό που μας έρχεται, πρέπει όλοι όσοι πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικότητας και του αγώνα, είτε είμαστε παρατάξεις, είτε πρωτοβάθμια σωματεία, είτε συνδικαλιστές, είτε συνάδελφοι εργαζόμενοι, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας ΤΩΡΑ.

Δεν θα αφήσουμε την πλειοψηφία της ΟΤΟΕ να παίξει το παιχνίδι των τραπεζιτών. Δεν θα την αφήσουμε να «σπάσει» τον κοινό μας αγώνα, ανάλογα με το σε ποια τράπεζα προκύπτει κάθε φορά το πρόβλημα. Εδώ που φτάσαμε και με τις εξελίξεις να βρίσκονται προ των πυλών, η κάθε ξεχωριστή επίθεση αποτελεί συνολική απειλή για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και ως τέτοια πρέπει να αντιμετωπιστεί.

 

Ενεργοποίηση άμεσα

Ενημέρωση και συλλογική δράση

Συνδικαλιστικό, κοινωνικό και κινηματικό αγώνα

Ενότητα και αλληλεγγύη

Κανείς μόνος του απέναντι στους τραπεζίτες

 

Υ.Γ. Θα ακολουθήσει ανακοίνωση του Αυτόνομου Δικτύου για τη συνάντηση της ΟΤΟΕ με τον υπουργό οικονομίας κ. Στουρνάρα καθώς και τις προτάσεις μας στη σημερινή Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας

Written by antiracistes

27 Ιουλίου, 2012 at 8:53 πμ

ITUC «Όταν ένα έθνος χάνει την ελπίδα του, τότε αρχίζει η κλονίζεται η πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς και η κοινωνική αναταραχή είναι περισσότερο πιθανή»

leave a comment »

«Όταν ένα έθνος χάνει την ελπίδα του, τότε αρχίζει η κλονίζεται η πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς και η κοινωνική αναταραχή είναι περισσότερο πιθανή» είπε η Σάραν Μπάροου, γενική γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC), παρουσιάζοντας τα θλιβερά για τους Έλληνες εργαζομένους και την αγορά εργασίας συμπεράσματα πανευρωπαϊκής έρευνας, βάσεις της οποίας το 91% των Ελλήνων εργαζομένων έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται.

Η Μπάροου μίλησε για ζοφερή κατάσταση στην Ελλάδα και ζήτησε αποκατάσταση του βασικού μισθού, σεβασμό των συλλογικών συμβάσεων και των αποφάσεων των εταίρων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δε, με δεδομένο ότι είχε συναντήσεις τόσο με την Κρ.Λαγκάρντ του ΔΝΤ αλλά και με αξιωματούχους της ΕΕ,  έχει η κατηγορηματική άρνησή της όταν ρωτήθηκε από το ΑΜΠΕ αν η τρόικα έχει αντιληφθεί τις κοινωνικές διαστάσεις της κρίσης στην Ελλάδα και το ενδεχόμενο να προκληθεί κοινωνική έκρηξη. Το μόνο που μελετά η τρόικα έως τώρα μόνο που μελετούν είναι οι αριθμοί, είπε χαρακτηριστικά και ζήτησε αλλαγή της μνημονιακής πολιτικής που ούτως ή άλλως «δεν λειτουργεί».

Ειδικότερα, βάσει της πανευρωπαϊκής έρευνας που διεξήχθη για λογαριασμό της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ITUC) ποσοστό 91% των Ελλήνων εργαζομένων έχουν δει τα εισοδήματά τους να μειώνονται, 7% εκτιμούν ότι βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο και 3% θεωρούν ότι έχουν ενισχυθεί τα εισοδήματά τους.

Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσίασε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε στα γραφεία της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η γενική γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας, Σάραν Μπάροου, η οποία συναντήθηκε πρόσφατα με τη διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρτ, ενώ κατά την παραμονή της στην Αθήνα συνομίλησε και με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση.

Κατά τις συναντήσεις της η κυρία Μπάροου ζήτησε την αποκατάσταση του βασικού μισθού στην Ελλάδα, στα επίπεδα που βρισκόταν πριν από την εφαρμογή του δεύτερου μνημονίου «ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια», όπως είπε.

Ζήτησε, επίσης, να γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις των κοινωνικών εταίρων και να αποκατασταθούν οι οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής, όπως οι οργανισμοί Εργατικής Εστίας και Κατοικίας που καταργήθηκαν με το δεύτερο μνημόνιο.

Η κυρία Μπάροου και κλιμάκιο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας πραγματοποίησαν χθες και σήμερα (Δευτέρα) διαδοχικές συναντήσεις με συνδικάτα και εργαζόμενους σε επιχειρήσεις, στα πλαίσια της καταγραφής εκ μέρους της οργάνωσης των παραβιάσεων των εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων και των καταστρατηγήσεων της εργατικής νομοθεσίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες.

Η γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας χαρακτήρισε την κατάσταση στην Ελλάδα «ζοφερή» και πρόσθεσε, ότι κατά τις συναντήσεις της με τους Έλληνες εργαζομένους, είδε «ανθρώπους τρομαγμένους, ανθρώπους που φοβούνται να κάνουν παιδιά, γιατί δεν γνωρίζουν αν μπορούν να τα εξασφαλίσουν».

«Έτσι, όμως, καταστρέφεται ο ιστός αυτής της ωραίας χώρας» τόνισε.

«Όταν ένα έθνος χάνει την ελπίδα του, τότε αρχίζει η κλονίζεται η πίστη στους δημοκρατικούς θεσμούς και η κοινωνική αναταραχή είναι περισσότερο πιθανή» είπε η κ. Μπάροου.

Απαντώντας δε σε ερώτηση του ΑΜΠΕ, αν κατά τις επαφές που είχε με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπίστωσε ότι αντιμετωπίζουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ήταν κατηγορηματική.

«Δεν έχουν αντιληφθεί το ενδεχόμενο μιας κοινωνικής αναταραχής γιατί το μόνο που έχουν μελετήσει έως τώρα είναι οι αριθμοί» τόνισε.

«Οι αριθμοί εκφράζουν μια εικόνα, αλλά είναι φανερό ότι οι ορθόδοξες πολιτικές που έχουν εφαρμοσθεί ως τώρα δεν λειτουργούν» υποστήριξε και πρόσθεσε ότι «όταν το 50% των νέων στην Ελλάδα είναι άνεργοι και το 65% αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της φτώχιας, τότε το ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ξανασκεφτούν τις συμβουλές τους».

Η παγκόσμια έρευνα του κλιμακίου, γίνεται επιλεκτικά σε χώρες, όπου καταγράφονται βαρύτατες παραβιάσεις εργασιακών δικαιωμάτων, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, η οποία συμπεριλήφθηκε έπειτα από ενέργειες της ΓΣΕΕ.

H Διεθνής Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία εκπροσωπεί 175 εκατομμύρια εργαζόμενους, σε 153 χώρες με 308 συνολικά οργανώσεις μέλη.

Written by antiracistes

25 Ιουλίου, 2012 at 1:47 μμ