Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Ιανουαρίου 2021

Πρόταση-μοντέλο για την τηλεργασία

leave a comment »

Πρόταση-μοντέλο για την τηλεργασία
Αρτεμις Σπηλιώτη

https://www.efsyn.gr/oikonomia/elliniki-oikonomia/275586_protasi-montelo-gia-tin-tilergasia

Οικειοθελή εξ αποστάσεως εργασία, απαγόρευση απόλυσης στη διάρκεια και δύο χρόνια μετά, σαφές ωράριο και δικαίωμα αποσύνδεσης μετά τη λήξη του προβλέπει το σχέδιο σύμβασης του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς, που μπορεί να αποτελέσει βάση για όλο τον τραπεζικό κλάδο.
Την ώρα που διάφοροι κύκλοι απεργάζονται περαιτέρω απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και συμπίεση των αποδοχών λόγω τηλεργασίας και εν αναμονή του σχετικού νομοσχεδίου που θα καθορίζει το σχετικό πλαίσιο, ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς (ΣΕΥΤΠΕ) έδωσε στη δημοσιότητα τη δική του σχετική πρόταση.

Πρόκειται για το πρώτο διαπραγματευτικό πλαίσιο -προϊόν πολύμηνης επεξεργασίας από νομικό επιτελείο- που καταθέτει επιχειρησιακό σωματείο με αντικείμενο την τηλεργασία «δίνοντας απαντήσεις στις πραγματικές ανάγκες των συναδέλφων μας σε μια σειρά από ζητήματα», όπως αναφέρει το Σωματείο τονίζοντας ότι «η εκτεταμένη εφαρμογή του συστήματος τηλεργασίας για τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού δημιουργεί την ανάγκη άμεσης ρύθμισης του πλαισίου που τη διέπει».

Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι «κάθε καταγγελία σύμβασης εργασίας εργαζόμενου ευρισκόμενου σε τηλεργασία κατά το χρονικό διάστημα της θέσης του σε τηλεργασία και για δύο έτη μετά τη λήξη αυτής είναι τυπικά άκυρη και δεν επιφέρει έννομες συνέπειες».

Περίοδος προσαρμογής
Επιπρόσθετα, ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από την τηλεργασία. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι αν η κανονική εργασία μετατρέπεται σε τηλεργασία, καθορίζεται στη συμφωνία αυτή μια περίοδος προσαρμογής 3 μηνών, κατά την οποία οποιοδήποτε από τα μέρη, μετά από τήρηση προθεσμίας 15 ημερών, μπορεί να θέσει τέλος στην τηλεργασία και ο μισθωτός να επιστρέψει στην εργασία του σε αντίστοιχη θέση με αυτήν που κατείχε.

Μπορεί αυτή η πρόταση να έρχεται από ένα επιχειρησιακό σωματείο, ωστόσο θεωρείται ότι θα αποτελέσει βάση μιας ολοκληρωμένης πρότασης τόσο της ΟΤΟΕ και ενδεχομένως της αριστερής πτέρυγας της ΓΣΕΕ. Αλλωστε, όπως τονίζει ο ΣΕΥΤΠΕ, δεν υπάρχει η πολυτέλεια αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα να παραμένει αρρύθμιστο ή πολύ περισσότερο να παραπέμπεται στις καλένδες και να διαιωνίζονται σοβαρά ζητήματα, όπως η καταστρατήγηση του νόμιμου ωραρίου, η μείωση του πραγματικού μισθού με τη μετακύλιση λειτουργικού κόστους στον εργαζόμενο και η αποξένωση από το εργασιακό περιβάλλον.

Με βάση την πρόταση του Συλλόγου Εργαζομένων στις Υπηρεσίες της Τράπεζας Πειραιώς το νέο πλαίσιο τηλεργασίας στις τράπεζες πρέπει να προβλέπει:

■ Διασφάλιση του οικειοθελούς χαρακτήρα της τηλεργασίας.

■ Καταβολή χρηματικής παροχής ύψους 100 ευρώ για την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος, ψύξης/θέρμανσης, καθαριότητας, συντήρησης του εξοπλισμού, καθώς επίσης και για την αναπλήρωση των εξόδων εστίασης, αναλωσίμων κ.λπ.

■ Πλήρη ανάληψη του κόστους της τηλεργασίας από τον εργοδότη, όπως σαφώς προβλέπεται από την ΕΓΣΣΕ (2006-2007), την Ευρωπαϊκή Συλλογική Συμφωνία-Πλαίσιο για την τηλεργασία και τον Ν. 3846/2010, με σαφή περιγραφή των υποχρεώσεων και του εξοπλισμού που οφείλει να παρέχει ο εργοδότης.

■ Καταβολή μηνιαίας παροχής ύψους 70€, σε περίπτωση που ο εργαζόμενος οικειοθελώς χρησιμοποιεί τον δικό του εξοπλισμό κατά την εκτέλεση της εργασίας του.

■ Προστασία του νομίμου ωραρίου εργασίας, με απόλυτο καθορισμό και μέτρηση του εργάσιμου χρόνου, καθώς και του τρόπου αποδέσμευσης του τηλεργαζόμενου απ’ όλα τα συστήματα της Τράπεζας μετά το πέρας αυτού, καθώς μ’ ένα mail στοιχειοθετείται παραβίαση ωραρίου.

■ Τηλεργασία προκρίνεται ως εναλλακτικό μέσο εργασίας, σε περίπτωση κατάργησης οργανικής μονάδας (υπηρεσία ή κατάστημα) και μη ύπαρξης διαθέσιμης θέσης εργασίας σε άλλη υπηρεσία ή κατάστημα πλησίον του τόπου κατοικίας.

■ Ειδική προστασία από καταγγελία της σύμβασης εργασίας κατά το χρονικό διάστημα της τηλεργασίας.

■ Διασφάλιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, σε σχέση με τους συγκρίσιμους εντός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης εργαζόμενους (ωράριο, άδειες κ.λπ.).

■ Μέριμνα για την πιστή εφαρμογή των διατάξεων περί υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε καθεστώς τηλεργασίας.

■ Κατάρτιση των τηλεργαζόμενων.

■ Προστασία συλλογικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Ο ΣΕΥΤΠΕ καλεί σε συστράτευση όλα τα επιχειρησιακά σωματεία για την υπογραφή σχετικής Επιχειρησιακής Σύμβασης, η οποία θα συμπεριληφθεί ως προσάρτημα στην ήδη υπάρχουσα και η οποία λήγει τον Δεκέμβριο του 2021.

Στο Δημόσιο και τυπικά το 61,3% της Πειραιώς
Στον έλεγχο του Δημοσίου πέρασε και τυπικά το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς, καθώς το 61,3% ανήκει πλέον στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) μετά τη μετατροπή των Cocos σε μετοχές.

Σε εκκρεμότητα το κυβερνητικό σχέδιο επανιδιωτικοποίησης με αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το ΤΧΣ

Ακριβώς ένα μήνα μετά το «μπλόκο» του SSM για την αποπληρωμή του κουπονιού των 165 εκατ. ευρώ ο τραπεζικός όμιλος της Πειραιώς κρατικοποιείται μέχρι… νεωτέρας.

Ετσι, το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον οδικό χάρτη επανιδιωτικοποίησης που σχεδιάζει η διοίκηση της τράπεζας σε συνεργασία την κυβέρνηση και ειδικότερα με τον Αλεξ Πατέλη.

Ωστόσο η πολύ βασική παράμετρος, αυτή που αφορά τους όρους επανιδιωτικοποίησης, παραμένει άγνωστη. Πρόκειται για το σχέδιο νόμου (που βρίσκεται στη φάση κατάρτισης του) για το ΤΧΣ. Μείζονος σημασίας είναι το πότε και υπό ποιες συνθήκες και προϋποθέσεις το Ταμείο θα μετέχει στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου και το ζήτημα αυτό ενδεχομένως να μην αφορά μόνο την Πειραιώς.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για το ΤΧΣ, που έχει ακόμη δύο κρίσιμα θέματα –το εύρος των ποινικών ευθυνών που αφορούν τα μέλη της διοίκησης του Ταμείου καθώς τα κριτήρια/προϋποθέσεις διορισμού μελών στις διοικήσεις των τραπεζών- θα συζητηθεί με τους θεσμούς τις αμέσως επόμενες ημέρες. Προκαταρκτική συζήτηση θα γίνει και για το μέλλον του ΤΧΣ, το οποίο ιδρύθηκε στην αρχή της κρίσης, δηλαδή προ 10ετίας.

Written by antiracistes

5 Ιανουαρίου, 2021 at 6:31 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized