Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Μαρτίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

leave a comment »

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΣΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΣΕΞ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

Με αφορμή το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα, οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταδικάζουμε τη μονομέρεια των συμπερασμάτων του και τον αποκλεισμό μας από τις εργασίες της επιτροπής που ανέλαβε την εκπόνησή του.
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αναγνωρίζει την εργασία στο σεξ ως νόμιμη παρά τους υπέρμετρους περιορισμούς που θέτει για την άσκησή της, η Γ.Γ.Ι.Φ. προτείνει με το πόρισμα τη μερική ποινικοποίηση του επαγγέλματος.
Θεωρεί εκ προοιμίου την εργασία στο σεξ ως εκμετάλλευση και συνεπώς την εξισώνει με τη σωματεμπορία, αγνοώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεση, όταν δεν συντρέχουν συνθήκες βίας. Ακολούθως, δε λαμβάνει υπ’όψιν την επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που υποδεικνύουν την πλήρη νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η συγκεκριμένη στρατηγική υπηρετεί παράλληλα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η Γ.Γ.Ι.Φ. διακηρύσσει τέλος, πως «η πορνεία συνιστά μια πολύ προφανή και παντελώς απεχθή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» αναπαράγοντας στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.
Το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας εκπονήθηκε κατά πλειοψηφία από μία επιτροπή στην οποία αποκλείστηκαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στο σεξ και οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωσή τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιτροπή ήταν από τη σύστασή της προκατειλημμένη υπέρ της ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, όπως προδήλως αποτυπώνεται στον τίτλο της «Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Αντιμετώπιση της Πορνείας». Πέραν τούτων, εξ αρχής η αντιμετώπιση της εργασίας στο σεξ στην χώρα ως ζήτημα που αφορά αποκλειστικά cis γυναίκες και η ίδια η ανάθεση των εργασιών στη Γ.Γ.Ι.Φ. αφενός παραβλέπει την πραγματικότητα, αφετέρου αφήνει ουσιαστικά περιθώριο σε ελλιπή αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και άνιση -και δη από πλευράς της Πολιτείας- μεταχείριση των cis ανδρών και των διεμφυλικών ατόμων, εργαζόμενων στο σεξ.
Η ανάγκη αναθεώρησης του αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να υπηρετήσει παραμέτρους όπως η εξάλειψη του στίγματος, η καταπολέμηση της βίας και η κοινωνική ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Ο νομοθέτης από τη μία πλευρά αναγνωρίζει τη νομιμότητα της εργασίας στο σεξ και από την άλλη θέτει υπέρμετρους περιορισμούς που καθιστούν τη νόμιμη εργασία σχεδόν αδύνατη και ουσιαστικά ωθούν τα εργαζόμενα πρόσωπα να ζουν και να εργάζονται σε καθεστώς παρανομίας. Τούτο αναπόφευκτα οδηγεί τα άτομα σε άκρως επισφαλείς εργασιακές συνθήκες που τα εκθέτουν σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο άσκησης βίας σε βάρος τους και ασφαλώς τα καθιστά εξαιρετικά ευάλωτα στον ιό HIV, αλλά και στα λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δε μπορεί να είναι η νομοθέτηση της ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο δημόσιος διάλογος για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, ιδεολογικά στεγανά και διάθεση άκριτης υιοθέτησης μέτρων που αγνοούν την ελληνική πραγματικότητα. Καλούμε συνεπώς, το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι ο αρμόδιος φορέας, να οργανώσει ένα θεσμοθετημένο και ανοιχτό διάλογο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών όπως τα ίδια τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, τα συναρμόδια υπουργεία, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:
Διεθνής Αμνηστία
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018

Με αφορμή το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα, οι συνυπογράφουσες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καταδικάζουμε τη μονομέρεια των συμπερασμάτων του και τον αποκλεισμό μας από τις εργασίες της επιτροπής που ανέλαβε την εκπόνησή του.
Σε αντίθεση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που αναγνωρίζει την εργασία στο σεξ ως νόμιμη παρά τους υπέρμετρους περιορισμούς που θέτει για την άσκησή της, η Γ.Γ.Ι.Φ. προτείνει με το πόρισμα τη μερική ποινικοποίηση του επαγγέλματος.
Θεωρεί εκ προοιμίου την εργασία στο σεξ ως εκμετάλλευση και συνεπώς την εξισώνει με τη σωματεμπορία, αγνοώντας το θεμελιώδες δικαίωμα του ατόμου στην αυτοδιάθεση, όταν δεν συντρέχουν συνθήκες βίας. Ακολούθως, δε λαμβάνει υπ’όψιν την επιχειρηματολογία και την τεκμηρίωση διεθνών οργανισμών όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, που υποδεικνύουν την πλήρη νομιμοποίηση της εργασίας στο σεξ, ως εργαλείο κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η συγκεκριμένη στρατηγική υπηρετεί παράλληλα τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Η Γ.Γ.Ι.Φ. διακηρύσσει τέλος, πως «η πορνεία συνιστά μια πολύ προφανή και παντελώς απεχθή παραβίαση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας» αναπαράγοντας στερεοτυπικούς χαρακτηρισμούς που πλήττουν τα πρόσωπα που εργάζονται στο σεξ.
Το πόρισμα της Γενικής Γραμματείας Ισότητας εκπονήθηκε κατά πλειοψηφία από μία επιτροπή στην οποία αποκλείστηκαν εκπρόσωποι σωματείων εργαζομένων στο σεξ και οργανώσεων που ασχολούνται με την προάσπιση των δικαιωμάτων τους και την ενδυνάμωσή τους. Επιπλέον, η συγκεκριμένη επιτροπή ήταν από τη σύστασή της προκατειλημμένη υπέρ της ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ, όπως προδήλως αποτυπώνεται στον τίτλο της «Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Αντιμετώπιση της Πορνείας». Πέραν τούτων, εξ αρχής η αντιμετώπιση της εργασίας στο σεξ στην χώρα ως ζήτημα που αφορά αποκλειστικά cis γυναίκες και η ίδια η ανάθεση των εργασιών στη Γ.Γ.Ι.Φ. αφενός παραβλέπει την πραγματικότητα, αφετέρου αφήνει ουσιαστικά περιθώριο σε ελλιπή αντιμετώπιση του προβλήματος, αλλά και άνιση -και δη από πλευράς της Πολιτείας- μεταχείριση των cis ανδρών και των διεμφυλικών ατόμων, εργαζόμενων στο σεξ.
Η ανάγκη αναθεώρησης του αναχρονιστικού νομοθετικού πλαισίου για την εργασία στο σεξ στην Ελλάδα καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να υπηρετήσει παραμέτρους όπως η εξάλειψη του στίγματος, η καταπολέμηση της βίας και η κοινωνική ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ομάδας, καθώς και η διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Ο νομοθέτης από τη μία πλευρά αναγνωρίζει τη νομιμότητα της εργασίας στο σεξ και από την άλλη θέτει υπέρμετρους περιορισμούς που καθιστούν τη νόμιμη εργασία σχεδόν αδύνατη και ουσιαστικά ωθούν τα εργαζόμενα πρόσωπα να ζουν και να εργάζονται σε καθεστώς παρανομίας. Τούτο αναπόφευκτα οδηγεί τα άτομα σε άκρως επισφαλείς εργασιακές συνθήκες που τα εκθέτουν σε άμεσο και διαρκή κίνδυνο άσκησης βίας σε βάρος τους και ασφαλώς τα καθιστά εξαιρετικά ευάλωτα στον ιό HIV, αλλά και στα λοιπά σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Η απάντηση σε αυτή την πραγματικότητα δε μπορεί να είναι η νομοθέτηση της ποινικοποίησης της εργασίας στο σεξ.
Στο παραπάνω πλαίσιο, ο δημόσιος διάλογος για το νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο θέμα θα πρέπει να γίνει χωρίς προειλημμένες αποφάσεις, ιδεολογικά στεγανά και διάθεση άκριτης υιοθέτησης μέτρων που αγνοούν την ελληνική πραγματικότητα. Καλούμε συνεπώς, το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι ο αρμόδιος φορέας, να οργανώσει ένα θεσμοθετημένο και ανοιχτό διάλογο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών όπως τα ίδια τα άτομα που εργάζονται στο σεξ, τα συναρμόδια υπουργεία, η ακαδημαϊκή κοινότητα και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Οι συνυπογράφουσες οργανώσεις:
Διεθνής Αμνηστία
Ελληνικό Παρατηρητήριο των Συμφωνιών του Ελσίνκι

Written by antiracistes

31 Μαρτίου, 2018 at 6:40 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

ΤΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ στην ΕΛΛΑΔΑ (2015-16)

leave a comment »

Αγαπητοί φίλοι/-ες,

εκδόθηκε η νέα μελέτη του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, με τίτλο: «Το Απεργιακό φαινόμενο στην Ελλάδα» (Κατσορίδας, Κολλιάς, Παπανικολόπουλος),
η οποία κατέγραψε τον αριθμό των απεργιών για το 2015-16, συνεχίζοντας το εγχείρημα, που έχει ξεκινήσει από το 2011.

Από την επεξεργασία των εμπειρικών στοιχείων φαίνεται ότι το 2015 ήταν η χρονιά με τις λιγότερες κινητοποιήσεις σε
όλους τους τομείς της οικονομίας (ιδιωτικός, δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας) και σε όλα τα
επίπεδα (απεργίες, στάσεις εργασίας, συγκεντρώσεις, πορείες κλπ.). Λίγο διαφορετικά είναι το 2016, όπου φαίνεται
να σημειώνεται μια μικρή αύξηση των κινητοποιήσεων, οι οποίες όμως αφορούν τις μη απεργιακού τύπου δράσεις (δηλ. είναι
συγκεντρώσεις, παραστάσεις διαμαρτυρίας, πορείες), ενώ τα αιτήματά τους είναι κυρίως αμυντικού
χαρακτήρα (π.χ. καταβολή δεδουλευμένων, ασφαλιστικό, συντάξεις).

Επίσης, από τη μελέτη φαίνεται ότι η απεργιακή δράση, μεταξύ 2010-15, μειώνεται την ίδια στιγμή που αυξάνεται η
ανεργία και μειώνεται η απασχόληση των μισθωτών. Κομβικό σημείο είναι το έτος 2012, στο οποίο τέμνονται όλες οι
μεταβλητές, ενώ από εκεί και μετά υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις.

Για περισσότερα δείτε την μελέτη παρακάτω, ενώ σε έντυπη μορφή διατίθεται στα γραφεία του ΙΝΕ (Ιουλιανού 24, τηλ.: 210.82.02.230, -231).

https://www.inegsee.gr/ekdosi/to-apergiako-fenomeno-stin-ellada-2/

 

Δημήτρης Κατσορίδας

Written by antiracistes

31 Μαρτίου, 2018 at 6:27 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Πρωτοβουλίες ΕΝ.Α.Σ.

leave a comment »

29/3/2018unnamed

Ανακοίνωση Νο. 34

Συνάδελφοι,

Συνεδρίασε την Τρίτη 27 Μαρτίου 2018 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη συζητήθηκαν:
Ασφαλιστικό / Επιστροφή εισφορών
Το ζήτημα του ασφαλιστικού αποτέλεσε επί σειρά ετών και αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα στις δράσεις του Συλλόγου μας. Είναι γνωστό πως από το 2005 με τον Νόμο 3371/2005 (Νόμος Αλογοσκούφη) άρχισε μια βίαιη επίθεση στα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα. Η στοχοποίηση και η κατάργηση του Επικουρικού μας Ταμείου (ΤΕΑΠΕΤΕ), το οποίο με τις προσυνταξιοδοτικές του προβλέψεις κάλυπτε την καταβολή των επιπλέον εισφορών των εργαζομένων, αποτέλεσε το ̎θύμα ̎ και προαπαιτούμενο για την πώληση της Εμπορικής στην Credit Agricole. Η απροκάλυπτη κυβερνητική παρέμβαση της τότε κυβένρνησης της Ν.Δ. ολοκλήρωσε το έργο της με τον Νόμο 3455/2006 και χιλιάδες ασφαλισμένοι έζησαν μια βίαιη και αυθαίρετη αλλαγή των ασφαλιστικών τους προσδοκιών.

Η αντίδραση του Συλλόγου μας ήταν από την πρώτη στιγμή άμεση, μαχητική, τεκμηριωμένη και πολυεπίπεδη, εξαντλώντας κάθε διαθέσιμο συνδικαλιστικό, ένδικο, πολιτικό και επικοινωνιακό μέσο πίεσης. Ενδεικτικά θα αναφερθούμε στις ενέργειες και δράσεις από το 2005 έως σήμερα όπως:
Δεκάδες ημέρες απεργίας
Νομικές ενέργειες για κατάργηση των Νόμων, θετικές τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό, αλλά απορριπτικές εν τέλει με την αναίρεση του Αρείου Πάγου
Κοινές συσκέψεις με τον Σύλλογο Συνταξιούχων
Επιστολές και παραστάσεις στους αρμόδιους Υπουργούς
Επιστολές και παραστάσεις στη Διοίκηση της Τράπεζας
Επιστολές και παραστάσεις στις Διοικήσεις των Ταμείων
Στάσεις εργασίας – Συλλαλητήρια
Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Ενημερωτικές συγκεντρώσεις των συναδέλφων
Εξώδικα και επιστολές προς το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΕΤΕ
Εξώδικα και επιστολές προς το Δ.Σ. του ΕΤΑΤ
Κοινές συσκέψεις με ΓΣΕΕ και ΟΤΟΕ
Συνεντεύξεις τύπου
Παρουσία και δηλώσεις στον τύπο, το ραδιόφωνο και στην τηλεόραση
Περιοδείες σε όλη την Ελλάδα
Συναντήσεις με πολιτικά κόμματα και σχετικές επερωτήσεις στη Βουλή
Μηνυτήριες αναφορές κατά της Διοίκησης της Τράπεζας
Δεκάδες σχετικές ανακοινώσεις του Συλλόγου
Το μόνο θετικό μέσα σε αυτήν την αντιασφαλιστική λαίλαπα ήταν ότι στο μόρφωμα του ΕΤΑΤ που διαδέχθηκε το ΤΕΑΠΕΤΕ μεταφέρθηκε αυτούσιο το Καταστατικό του. Αυτό με διάφορες αυθαίρετες ερμηνείες και επιλεκτική εφαρμογή άρθρων του, συνέχισε εν πάση περιπτώσει να διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις απονομής σύνταξης στους κατά περίπτωση δικαιούχους. Ήρθε όμως η ̎πρώτη φορά ̎ αριστερή Κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να δώσει την χαριστική βολή στο Ταμείο μας με τον Νόμο – λαίλαπα 4387/2016 του κου Κατρούγκαλου. Στον καιάδα του ΕΦΚΑ οι επί δεκαετίες καταβαλλόμενες επιπλέον εισφορές μας, στην απόγνωση όσοι προσέβλεπαν στις προσυνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, στα τάρταρα οι συντάξεις με τον επανυπολογισμό τους με ̎αριστερή ̎ υπογραφή!

Η διατήρηση όμως των προσυνταξιοδοτικών δικαιωμάτων όσων την 12/5/2016, ημέρα ισχύος του Νόμου Κατρούγκαλου, είχαν ώριμα δικαιώματα, άνοιξε την χαραμάδα της διεκδίκησης του αυτονόητου, δηλαδή της εφαρμογής των όρων του Καταστατικού χωρίς παρερμηνείες για όλους τους δικαιούχους. Αυτή ήταν η λογική της πρόσφατης απόφασης του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ για δικαίωση των συναδέλφων που απαιτούσαν την έκδοση πράξης συνταξιοδότησης όσων στις 12/5/2016 είχαν 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας.

Χαιρετίζουμε αυτήν την θετική εξέλιξη και περιμένουμε τις εφαρμοστικές εγκυκλίους του Υπουργείου που θα υλοποιήσουν στην πράξη τους όρους του Καταστατικού για όλους τους δικαιούχους, εν ενεργεία ή αποχωρήσαντες με αναστολή. Πισωγυρίσματα, αναβολές, εξαιρέσεις και επιλεκτική εφαρμογή της εν λόγω απόφασης του ΕΦΚΑ δεν θα γίνουν ανεκτές από τον Σύλλογό μας. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε και να στηρίζουμε το πάγιο αίτημά μας για πλήρη και πιστή εφαρμογή του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ για όλους τους συναδέλφους, ούτε θα αφήσουμε τους αγώνες μας να πάνε χαμένοι.

Στο Δ.Σ. επιβεβαιώθηκε η ληφθείσα απόφαση για την έναρξη νομικών ενεργειών για την επιστροφή του επιπλέον 4,25% σε εισφορά για επικούρηση. Η διεκδίκηση αφορά συναδέλφους της πρώην Εμπορικής με ασφάλιση μετά την 1/1/1993 προσληφθέντες μέχρι την 31/12/2005.
Παιδικές Κατασκηνώσεις
Για ακόμη μια χρονιά δεν έχει δοθεί ακόμη λύση από το Υπουργείο, όσον αφορά στην φιλοξενία των παιδιών των ασφαλισμένων της πρώην Εμπορικής μέσω της διαδικασίας του ΤΑΥΤΕΚΩ σε θερινές κατασκηνώσεις με ελεύθερη επιλογή. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξουν θετικές εξελίξεις μέχρι την έναρξη της 1ης κατασκηνωτικής περιόδου, ο Σύλλογός μας, όπως και πέρυσι, θα επιδοτήσει με 300 ευρώ ανά παιδί συναδέλφου – μέλους μας τα σχετικά έξοδα. Να σημειωθεί ότι δίνεται και πάλι η δυνατότητα συμμετοχής και σε summer camps.
Αξιολόγηση
Οι καταγγελίες που φτάνουν στο Σύλλογό μας απ΄όλη την Ελλάδα για στοχευμένες ή εντεταλμένες διαδικασίες υποαξιολόγησης είναι πάρα πολλές. Καλούμε τους εμπνευστές και τους υλοποιητές τέτοιων κατακριτέων πρακτικών να σταματήσουν άμεσα και να προχωρήσουν σε αξιολογήσεις με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια και μόνο. Καλούμε όσους συναδέλφους βιώνουν τέτοιου είδους πρακτικές, να εκφράζουν έγγραφα στο δελτίο αξιολόγησης της αντιρρήσεις τους.
Εθελούσια
Στα πλαίσια της γενικότερης πρακτικής για μείωση προσωπικού που εφαρμόζεται τα τελευταία χρόνια στον Τραπεζικό Κλάδο μέσω προγραμμάτων εθελούσιων αποχωρήσεων, θα θέλαμε για ακόμη μια φορά να τονίσουμε την πάγια θέση του Συλλόγου μας: Τα ζητήματα αποχώρησης από την Τράπεζα και αλλαγής του εργασιακού status γενικότερα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τον κάθε εργαζόμενο ατομικά σύμφωνα με τις προσωπικές και οικογενειακές του ανάγκες και μόνον!

Εν όψει της επικείμενης (πριν τον Αύγουστο) επίσημης εθελούσιας εξόδου, εφιστούμε την προσοχή στην μεν Τράπεζα να μην ασκηθούν πιέσεις και τεθούν στους συναδέλφους εκβιαστικά διλήμματα, στους δε εργαζόμενους να πάρουν τις όποιες αποφάσεις με νηφαλιότητα και ψυχραιμία, λαμβάνοντας υπόψη επίσης το γενικότερο δυσμενές εργασιακό και οικονομικό περιβάλλον, την ανεργία, τις μειώσεις των συντάξεων κ.λπ. Παράλληλα να μη διστάσουν να καταγγείλουν στο Σύλλογό μας τυχόν φαινόμενα πιέσεων και εκβιασμών, αν εμφανιστούν.

ΠΑΝΤΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ
ΕΝΩΤΙΚΑ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ – ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κωνσταντινόπουλος Γιώργος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαιρέτης Βασίλης

Written by antiracistes

31 Μαρτίου, 2018 at 4:47 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Σύνταξη με 30 έτη Χ.Ο.Η. Ισχύς του άρθρου 7 παρ.1α του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ- ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

leave a comment »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύνταξη με 30 έτη Χ.Ο.Η.

Ισχύς του άρθρου 7 παρ.1α του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ

Αθήνα 22.3.2018

Συνάδελφοι, σήμερα Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το αρ. 7 παρ. 1α του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την απονομή προσυνταξιοδοτικής παροχής με 30 έτη Χ.Ο.Η. σε επτά συναδέλφους της Εμπορικής Τράπεζας (ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 του ΤΕΑΠΕΤΕ), που είχαν αποχωρήσει από την AlphaBank το 2014 και είχαν θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του Ν. 4387/2016 (άρθρο 53), δηλαδή έως και τις 12.5.2016, το σχετικό δικαίωμα.

Οι επτά συνάδελφοί μας, ήλθαν να προστεθούν σε άλλους εκατό περίπου που πρόσφατα είδαν το πρόβλημά τους να λύνεται, με την παύση καταλογισμού υπέρογκων ποσών (μέχρι και € 110.000) ως αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων σε προσυνταξιούχους του ΕΤΕΑΜ προερχόμενους από το ΤΕΑΠΕΤΕ, επειδή δεν κατέθεσαν έγκαιρα αίτηση συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα.

Και οι δύο αυτές κατηγορίες συναδέλφων, που είχαν οργανωθεί σε ομάδες διεκδίκησης, ζήτησαν, τον Ιανουάριο 2017, από τη Διοίκηση του Συλλόγου, να τεθεί επικεφαλής του αγώνα τους που έτυχε, τώρα, να δικαιωθεί και για τις δύο περιπτώσεις.

Η δικαίωση του 3χρονου αγώνα των επτά συναδέλφων έγινε με συμπαραστάτη, τον τελευταίο χρόνο, τη Διοίκηση του Συλλόγου μας που ανέλαβε να οργανώσει και να δώσει αποτελεσματικά τη μάχη απέναντι σε πολλά μέτωπα.

Μπορεί, σήμερα, να λύθηκε το πρόβλημα επτά συναδέλφων. Το νικηφόρο αποτέλεσμα, όμως, θα αφορά και σε δεκάδες εν΄ ενεργεία συναδέλφους της πρώην Εμπορικής.

Συνάδελφοι, με τη συλλογική δράση, μπορούμε να πετύχουμε και τα πιο δύσκολα, ακόμη κι αυτά που στην αρχή φαίνονται ακατόρθωτα, ακόμη και όταν κάποιοι αντίπαλοι δεν βρίσκονται απέναντι αλλά ανάμεσά μας και παρεμποδίζουν, με κάθε τρόπο, την όποια θετική εξέλιξη των προσπαθειών μας.

Ο Σύλλογός μας, με τις ενέργειές του, στοχεύει στην επίλυση των προβλημάτων όλων των συναδέλφων, είτε αφορούν σε λίγους είτε σε πολλούς, ενεργεί με μεθοδικότητα και προσοχή, προσπαθεί με υπομονή και επιμονή και δεν εγκαταλείπει ποτέ, όσο χρόνο και αν χρειαστεί, προβαίνοντας σε ανακοινώσεις, μόνον όταν υπάρχουν οριστικές λύσεις.

Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας

        Ο Πρόεδρος           Ο Γ. Γραμματέας

Χ. Τσιλώνης                Γ. Δέδες

 

Written by antiracistes

28 Μαρτίου, 2018 at 6:15 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Ανακοίνωση Νο 20, 24.3.2018 «Νίκη των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ» ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ALPHA BANK

leave a comment »

«Νίκη των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ»

Συνάδελφοι,

«Την Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018, σύμφωνα με το αρ. 1 παρ. 1α του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ αποφάσισε την απονομή προσυνταξιοδοτικής παροχής με 30 έτη Χ.Ο.Η., σε επτά συναδέλφους της Εμπορικής Τράπεζας (ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 του ΤΕΑΠΕΤΕ) που είχαν αποχωρήσει από την Alpha Bank το 2014
και είχαν θεμελιώσει ως την έναρξη ισχύος του Ν4387/2016 (άρθρο 53), δηλαδή έως και τις 12.5.2016, το σχετικό δικαίωμα.
…Η δικαίωση του 3χρονου αγώνα των επτά συναδέλφων έγινε με συμπαραστάτη, τον τελευταίο χρόνο, τη Διοίκηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας που ανέλαβε να οργανώσει και να δώσει αποτελεσματικά τη μάχη απέναντι σε πολλά μέτωπα.
Μπορεί, σήμερα, να λύθηκε το πρόβλημα των επτά συναδέλφων. Το νικηφόρο αποτέλεσμα, όμως, θα αφορά και σε δεκάδες εν ενεργεία συναδέλφους της πρώην Εμπορικής.»
Τα παραπάνω σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (ΣΣΕΜ), που υπογράφεται από τους Χρήστο Τσιλώνη και Γιώργο Δέδε, Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα του Συλλόγου αντίστοιχα, επισημαίνοντας ότι:
«…με τη συλλογική δράση, μπορούμε να πετύχουμε και τα πιο δύσκολα, ακόμη και αυτά που φαίνονται ακατόρθωτα , ακόμη και όταν κάποιοι αντίπαλοι δεν βρίσκονται απέναντι αλλά ανάμεσά μας και παρεμποδίζουν, με κάθε τρόπο, την όποια θετική εξέλιξη των προσπαθειών μας».
Έτσι ένα πρόβλημα δεκαετιών βρήκε επιτέλους την λύση του από την νέα Διοίκηση του ΣΣΕΜ, τον Πρόεδρο των Συνταξιούχων πρ. ΙΚΑ Δήμο Κουμπούρη και τα άλλα 4 μέλη του ΔΣ του ΕΦΚΑ (που ψήφισαν υπέρ) και φυσικά χάρη στον ανυποχώρητο -αλλά με μεγάλο κόστος- αγώνα των επτά συναδέλφων.
Ένα πρόβλημα που οφειλόταν στην εμμονική όσο και εκδικητική λογική του «βαθέως κράτους» που αναγκάζει συνεχώς τους πολίτες αυτής της χώρας να παλεύουν για το αυτονόητο.
Ένα πρόβλημα που οφειλόταν και στην αβελτηρία -αν όχι τη συνενοχή- του συνδικαλιστικού κατεστημένου της Εμπορικής που σήμερα σπεύδει να εκμεταλλευτεί αυτή τη νίκη, θυμίζοντάς μας το απόφθεγμα «μαζί με τον βασιλικό ποτίζεται κι η γλάστρα»

Συνάδελφοι,

Αισθανόμαστε και εμείς από την πλευρά μας δικαιωμένοι διότι από την πρώτη στιγμή στηρίξαμε έμπρακτα αυτόν τον αγώνα. Και μπορούμε σήμερα όχι μόνο να μοιραζόμαστε την χαρά αλλά και να συναισθανθούμε την ανακούφιση πολλών εν ενεργεία ασφαλισμένων της πρ. Εμπορικής. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο αυτή η νίκη είναι ιστορική.
Διότι με την απόφασή του αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΦΚΑ, αποδέχθηκε την πιστή τήρηση του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ (πλήν του συντελεστή επαναϋπολογισμού των συντάξεων) για όλους όσοι διατηρούν δικαίωμα στην προσυνταξιοδοτική παροχή.
Επαναλαμβάνουμε ωστόσο εκείνο που και σε προηγούμενη σχετική μας ανακοίνωση είχαμε επισημάνει, ότι δηλαδή η εργοδοσία, με αφορμή αυτήν την εξέλιξη, θα εντείνει τις πιέσεις για αποχώρηση από την Τράπεζα αυτής της ομάδας συναδέλφων, με το επιχείρημα ότι απρόσκοπτα πλέον μπορούν να κάνουν χρήση του προσυνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.
Εν όψει λοιπόν της προβλεπόμενης «Εθελουσίας» (βλ. Δελτίο Τύπου Alpha Bank 20.3.2018, σελ. 3, Υποσημείωση 1)
οι συνάδελφοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό εδάφιο της Εγκυκλίου του ΥΠ.Ε.ΚΑ (φ80020/ΟΙΚ.22103/Δ15.404) σύμφωνα με το οποίο
«…όσοι μέχρι την 31.12.1992 ασφαλισμένοι του ΕΤΑΤ έχουν συμπληρώσει μέχρι και τις 12.5.2016 τις απαιτούμενες προϋποθέσεις… μπορούν να λάβουν την προσυνταξιοδοτική παροχή οποτεδήποτε». Κατά συνέπεια «ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει εργαζόμενος».

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στην ALPHA BANK

Y.Γ. Οι υπηρεσίες του ταμείου μας (Νίκης 23) έχουν ήδη ενημερωθεί, αναμένουν ωστόσο την απόφαση του ΕΦΚΑ υπηρεσιακά

Written by antiracistes

25 Μαρτίου, 2018 at 6:19 μμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

Aορίστου χρόνου συμβάσεις υπέγραψαν τελικά οι συνάδελφοι που εργάζονται στη Τράπεζα Αττικής μέσω της JC-HUMAN.

leave a comment »

Aορίστου χρόνου συμβάσεις υπέγραψαν τελικά οι συνάδελφοι που εργάζονται στη Τράπεζα Αττικής μέσω της JC-HUMAN. Η εταιρεία αρχικά είχε αποστείλει σύμβαση ορισμένου χρόνου 3μηνης διάρκειας, η οποία μάλιστα λόγω καθυστερημένης αποστολής είχε ημερομηνία λήξης σε μόλις 20 ημέρες και ζητούσε την άμεση υπογραφή της από τους εργαζόμενους. Ύστερα από τη παρέμβαση του σωματείου μας απέστειλε το νέο κείμενο αορίστου χρόνου σύμβασης αποσύροντας την προηγούμενη.

Οι συνάδελφοι εργάζονται στην Τράπεζα Αττικής καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της Τράπεζας μέσω της εταιρείας JC-HUMAN με διαρκώς ανανεούμενες συμβάσεις ορισμένου χρόνου 2μηνης, 3μηνης ή 6μηνης διάρκειας επί σειρά ετών (5, 6 ή 7 χρόνια).

Οι ορισμένου χρόνου συμβάσεις δίνουν ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στους εργοδότες αφού ο εργαζόμενος μπορεί να απολυθεί οποιαδήποτε στιγμή χωρίς αποζημίωση. Επειδή συχνά οι συμβάσεις υπογράφονται με σημαντική καθυστέρηση, προς το τέλος του χρονικού διαστήματος ισχύος τους, δεν παρέχουν καμιά προστασία στον εργαζόμενο και απαλλάσσουν τον εργοδότη από την υποχρέωση της αποζημίωσης.

Συνάδελφοι –ισσες, θα πρέπει να έχει γίνει κατανοητό πλέον ότι ΔΕΝ βάζουμε την υπογραφή μας σε κανένα χαρτί που αφορά την εργασιακή μας σχέση πριν ενημερώσουμε το Σωματείο, όπως δικαιούμαστε. Μέσω του Σωματείου μπορούμε να έχουμε έγκυρη πληροφόρηση για τα δικαιώματά μας, συλλογική και όχι ατομική αντιμετώπιση των προβλημάτων μας

Η νίκη αυτή μπορεί να φαίνεται μικρή είναι όμως πολύ σημαντική για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που βίωναν το καθεστώς ανασφάλειας και κάθε 2, 3 ή 6 μήνες είχαν την αγωνία αν θα κρατήσουν τη δουλειά τους. Είναι επίσης πολύ σημαντική για μας γιατί δείχνει ότι με σωστή ενημέρωση με συστηματική και συλλογική δουλειά μπορούμε να υπερασπιστούμε τα εργασιακά μας δικαιώματα.

Το Δ.Σ.

Μαρία Λάτσα 6980 548 900
Βασιλική Χριστοπούλου 6976 685 485
Γιώργος Καπετανάκης 6977 741 228
Νάντια Κατσιμίγα 6946 561 195
Γεωργία Γιαννούλη 6949 432 210
Αφροδίτη Ανδρίτσου 6936 163 458
Άννα Λιάκου 6972 668 910
Φωτεινή Δημητριάδου 6956034847
Αχειμάστου Μαρία 697 2019630
Φιλοπούλου Δήμητρα 693 8754950
Σήψα Μαρία 697 9689776

Written by antiracistes

23 Μαρτίου, 2018 at 9:00 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

«Η Τράπεζα να κάνει πράξη την δέσμευσή της»-Συμμαχία Εργαζομένων στην Alpha Bank.

leave a comment »

unnamed (3)

Ανακοίνωση Νο 19, 21.3.2018

«Η Τράπεζα να κάνει πράξη την δέσμευσή της»

Συνάδελφοι,

Διανύουμε ήδη τον όγδοο χρόνο των μνημονίων
Μιας μακράς περιόδου σκληρών όσο και «βρώμικων» επιλογών της εγχώριας αλλά και της διεθνούς ελίτ, πολιτικής και οικονομικής, που ενεπλάκη στα του τόπου μας
Οδυνηρά και πολλές φορές τραγικά τα αποτελέσματα για χιλιάδες Έλληνες
Βαρύ ήταν το τίμημα που πλήρωσαν και οι τραπεζοϋπάλληλοι…
Χιλιάδες θέσεις εργασίας λιγότερες
μέσα από συγκαλυμμένες απολύσεις και Προγράμματα δήθεν «Εθελουσιών»
Διαδοχικές οι μειώσεις αποδοχών
με συνέπεια το βιοτικό μας επίπεδο να έχει καταβαραθρωθεί
Από τις πρώτες μνημονιακές περικοπές μισθών στην Ελλάδα (ΕΣΣΕ 2012) που συνυπέγραψε ο Σύλλογος της πρ. Εμπορικής (νυν ΕΝ.Α.Σ.) με την Γαλλική Διοίκηση της Εμπορικής Τράπεζας
…όταν οι γνωστοί παχυλόμισθοι συνδικαλιστές καταργούσαν ακόμα και το επίδομα teller στους νεοπροσληφθέντες υπαλλήλους, διατηρώντας όμως (ακόμη και σήμερα !) υψηλότατες αμοιβές και σκανδαλώδη προνόμια για τους ίδιους…
Στις επίσης σκληρές μειώσεις της Κλαδικής ΣΣΕ του 2013
…όπου για πρώτη φορά δεχθήκαμε χτύπημα στο Ενιαίο Μισθολόγιο (μείωση στον βασικό μισθό, κατάργηση επιδόματος Ισολογισμού)
Και από εκεί στις βάρβαρες μονομερείς περικοπές της Alpha Bank
και στο φιάσκο των «διαπραγματεύσεων» για την νέα ΕΣΣΕ του 2014 όπου το μισθολόγιο της πρ. Εμπορικής καθηλώθηκε στα επίπεδα των πιο κακοπληρωμένων υπαλλήλων που υπήρχαν σε ελληνική τράπεζα.
Και κάπου ενδιάμεσα η -ξεχασμένη σήμερα- όσο και κατάπτυστη ΠΥΣ 6 /2012 περί αναστολής («παγώματος») των επιδομάτων ωρίμανσης (Πολυετία)… «μέχρι το ποσοστό της ανεργίας να διαμορφωθεί σε ύψος κάτω του 10%)
Kι όμως, το συνδικαλιστικό κατεστημένο στην Τράπεζά μας, απόλυτα συνυπεύθυνο για την μισθολογική μας εξόντωση, εξακολουθεί να καλλιεργεί φρούδες ελπίδες στους συναδέλφους
-Με νέες προσφυγές στο Εφετείο παρά τις 135 απορριπτικές πρωτόδικες αποφάσεις (μειώσεις αποδοχών της Εμπορικής)
-Με χαμένες από χέρι ενέργειες για την εφάπαξ επιστροφή ασφαλιστικών εισφορών (ΤΕΑΠΕΤΕ)…
-Με το μοίρασμα αποθεματικών που τζογαρίστηκαν σε αυξήσεις ΜΚ (ΤΑΠΙΛΤΑΤ)…
Η κοροϊδία και ο εμπαιγμός στο αποκορύφωμά τους !
Φύλλο συκής για την συνδικαλιστική τους ανεπάρκεια οι ενέργειές τους
Σήμερα όμως διαφαίνεται πράγματι μία ελπιδοφόρα προοπτική για τον κλάδο μας.
Αρκεί να αρπάξουμε την ευκαιρία και να παλέψουμε όλοι μαζί
Χωρίς υστεροβουλίες και δεύτερες σκέψεις
Χωρίς πολιτικές ή παραταξιακές σκοπιμότητες, αρκετά ως εδώ
Απαιτούμε, από τώρα και στο εξής, μια καταρχήν δίκαιη αναδιανομή προς όφελος των εργαζομένων, αυτών δηλαδή που έκαναν τις περισσότερες θυσίες τα προηγούμενα οκτώ χρόνια
Η δέσμευση άλλωστε της Διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους υπάρχει καταγεγραμμένη.
Την παραθέτουμε αυτούσια όπως υπεγράφη στην Επιχειρησιακή ΣΣΕ 2016-2019
«Άρθρο 4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
4.1 Τα μέρη συμφωνούν να επανεξετάσουν, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 2018, τις αποδοχές των εργαζομένων συνεκτιμωμένων των επιδόσεων Τραπέζης, των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει έναντι των αρμοδίων εποπτικών αρχών στο πλαίσιο του προγράμματος αναδιαρθρώσεως, καθώς και της γενικότερης οικονομικής καταστάσεως, με επιδίωξη τη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζομένων στην Τράπεζα.»
Αλλά και ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank στην σχετική ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Η ρύθμιση αυτή δίνει τη δυνατότητα στο Σύλλογό μας… να επαναδιαπραγματευτεί το επίπεδο των αμοιβών μας με μόνο στόχο τη βελτίωση του εισοδήματός μας.»
Συνάδελφοι,
Δεν σκοπεύουμε να παραθέσουμε δείκτες από τα οικονομικά δελτία, ποσοστά και αριθμούς
Η ίδια η Τράπεζα διαφημίζει την θέση της στα διεθνή επενδυτικά «roadshows», τα αποτελέσματα του 2017-όπως αυτά ανακοινώθηκαν εχθές 20 Μαρτίου 2018-είναι ενθαρρυντικά αλλά και η οικονομία εισέρχεται διαπιστωμένα σε φάση (ισχνής έστω) ανάκαμψης.
Είναι λοιπόν η ώρα η Διοίκηση και το Σωματείο που διαπραγματεύτηκε, να κάνουν πράξη την δέσμευσή τους, σύμφωνα με την επιχειρησιακή σύμβαση που έχουν υπογράψει.

ΣΥΜΜΑΧΙΑ Εργαζομένων στην Alpha Bank
Βρείτε μας στο www.symmaxia.org

Written by antiracistes

23 Μαρτίου, 2018 at 8:54 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized