Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Φεβρουαρίου 2019

«Αποκλεισμός χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας»

leave a comment »

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

-Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Οικονομικών

Θέμα: «Αποκλεισμός χρονίως πασχόντων ασθενών από προσλήψεις στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας»

Την 1.11.2018 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού το οποίο πρόκειται να καλύψει ανάγκες μονάδων διοικήσεως με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι: «Η Τράπεζα θα αρνηθεί την πρόσληψη υποψηφίων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού Εργασίας της, καθώς και, όσων, ύστερα από σχετική γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής της, διαπιστωθεί ότι πάσχουν από χρόνιες ασθένειες οι οποίες εμποδίζουν την πλήρη εκτέλεση των καθηκόντων τους».

Οι προϋποθέσεις πρόσληψης, τις οποίες περιγράφει η παραπάνω προκήρυξη, όπως επεσήμανε και η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, συνεπάγονται αποκλεισμό από την εργασία, ατόμων πασχόντων από χρόνιες ασθένειες, συνιστώντας ευθεία διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ως εκ τούτου η παραπάνω προκήρυξη αποτελεί παραβίαση της νομοθεσίας της χώρας αλλά και διεθνών συμβάσεων που η χώρα έχει υπογράψει.

Συγκεκριμένα, η παραπάνω προκήρυξη έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3 του νόμου 4443/2016 «Αρχές της ίσης μεταχείρισης», (ΦΕΚ 232 Α’/2016) το οποίο αναφέρει: «1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, καθώς και του άρθρου 4, η αρχή της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών καταβολών, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης, ηλικίας, οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης, εφαρμόζεται σε όλα τα πρόσωπα, στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όσον αφορά: α) της όρους πρόσβασης στην εργασία και την απασχόληση εν γένει, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλογής και των όρων πρόσληψης, ανεξάρτητα από τον κλάδο δραστηριότητας και σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής ιεραρχίας, καθώς και της όρους υπηρεσιακής και επαγγελματικής εξέλιξης,…». Επιπλέον, το άρθρο 5 του ίδιου νόμου 4443/2016 αναφέρει: «Για την τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομέα της εργασίας και της απασχόλησης έναντι ατόμων με αναπηρία ή χρόνια πάθηση, ο εργοδότης υποχρεώνεται στη λήψη όλων των ενδεδειγμένων κατά περίπτωση μέτρων, προκειμένου τα άτομα αυτά να έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε θέση εργασίας, να ασκούν αυτή και να εξελίσσονται, καθώς και δυνατότητα συμμετοχής στην επαγγελματική κατάρτιση, εφόσον τα μέτρα αυτά δεν συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.» Επιπλέον, με το νόμο 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α’/ 11.04.2012) η χώρα επικύρωσε τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ όπου στο Άρθρο 27 ορίζεται ότι: «τα Κράτη Μέλη οφείλουν να προστατεύουν τα δικαιώματα των ΑμεΑ για δίκαιες και ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και να διασφαλίζουν ότι τους παρέχεται εύλογη προσαρμογή στο χώρο εργασίας και απαγορεύουν τη διάκριση βάσει αναπηρίας σε σχέση με όλα τα ζητήματα που αφορούν της της μορφές της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών επάνδρωσης, πρόσληψης και απασχόλησης, συνέχειας της απασχόλησης, επαγγελματικής ανέλιξης και ασφαλών και υγιεινών συνθηκών εργασίας».

Επειδή, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων στην εργασία των συμπολιτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και από αναπηρίες, προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία

Επειδή η σοβαρότητα της υπεράσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία, των συμπολιτών που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και από αναπηρίες, καταδεικνύεται – πέραν των ειδικών νομοθετικών ρυθμίσεων – και από την σχετική αναφορά του Συντάγματος, το οποίο στο Άρθρο 21, παράγραφο 6 ορίζει ότι «τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή της στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας»

Επειδή το παράδειγμα υπεράσπισης των δικαιωμάτων στην εργασία πρέπει πρωτίστως να το δίνουν οι μεγάλοι οργανισμοί με σημαντικό κύκλο οικονομικών εργασιών και ειδικό συμβολικό βάρος, όπως η Εθνική Τράπεζα, που αυτοχαρακτηρίζεται ως «η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας», καθώς ελέγχει το ¼ της λιανικής τραπεζικής και εμφάνισε σύνολο ενεργητικού το 2017, 64.768.000 ευρώ

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί

Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν για να διορθωθεί η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού που η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος δημοσίευσε την 1.11.2018, προκειμένου η προκήρυξη αυτή να συμμορφωθεί με το Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτου Ελένη

Αντωνίου Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)

Δέδες Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Θελερίτη Μαρία

Θεοφύλακτος Ιωάννης

Θηβαίος Νικόλαος

Ιγγλέζη Αικατερίνη

Καματερός Ηλίας

Καραγιαννίδης Χρήστος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη

Κουράκης Αναστάσιος (Τασος)

Κουρουμπλής Παναγιώτης

Κυρίτσης Γεώργιος

Κωνσταντινέας Πέτρος

Λιβανίου Ζωή

Μαντάς Χρήστος

Μηταφίδης Τριαντάφυλλος

Μπαλαούρας Γεράσιμος (Μάκης)

Μπαλτάς Αριστείδης Νικόλαος Δημήτριος

Μπαλωμενάκης Αντώνιος

Ουρσουζίδης Γεώργιος

Πάλλης Γεώργιος

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαδόπουλος Χριστόφορος

Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Παυλίδης Κωνσταντίνος

Ρίζος Δημήτριος

Ριζούλης Ανδρέας

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισάββετ (Μπέττυ)

Σταματάκη Ελένη

Σταμπουλή Αφροδίτη

Στογιαννίδης Γρηγόριος

Συρίγος Αντώνιος

Τόσκας Νικόλαος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Τριανταφύλλου Μαρία

Τσόγκας Γεώργιος

Φίλης Νικόλαος (Νίκος)

Ψυχογιός Γεώργιος

Advertisements

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 19, 2019 at 9:35 πμ

Δυναμική απάντηση του κλάδου απέναντι στην αδιαλλαξία των τραπεζιτών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Τραπεζοϋπαλλήλων

leave a comment »

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης Τραπεζοϋπαλλήλων

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

μετά και τη δεύτερη συνάντηση της ΟΤΟΕ με τους εκπροσώπους των τραπεζών για την υπογραφή της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΚΣΣΕ) 2109-2022, φάνηκε ξεκάθαρα η αδιαλλαξία των τραπεζιτών απέναντι σε ένα διεκδικητικό πλαίσιο, που περιγράφει το ελάχιστο από αυτά που θα έπρεπε να απαιτήσουμε.

Στην ανακοίνωσή μας της 21/12/2018 είχαμε περιγράψει αναλυτικά τη δική μας πρόταση για το διεκδικητικό πλαίσιο, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία.

Τα βασικά σημεία της πρότασής μας:

Ξεκάθαρη και ουσιαστική δέσμευση των τραπεζών, χωρίς προσχηματικές διατυπώσεις, για την πραγματική προστασία της σταθερής εργασίας στον κλάδο, με διατήρηση των θέσεων εργασίας και ομογενοποίηση των εργασιακών σχέσεων.
Αποκατάσταση του συνόλου των απωλειών της προηγούμενης περιόδου οι οποίες αθροιστικά ανέρχονται στο 20%
Ουσιαστική διαχείριση του σημαντικού προβλήματος που αφορά στα δάνεια των συναδέλφων, θύματα και αυτοί της νεοφιλελεύθερης μνημονικής λαίλαπας των τελευταίων ετών, με χρήση προϊόντων τύπου freeze& split, περαιτέρω μείωση των επιτοκίων και κάλυψη από τις τράπεζες του κόστους ασφάλισης (πυρός, σεισμού, ζωής κλπ.)
Επίσης, είχαμε έγκαιρα εκτιμήσει την αδιαλλαξία των τραπεζιτών και το γνωστό παρελκυστικό τους παιχνίδι, απέναντι στα οποία ο κλάδος πρέπει να έχει πειστικές αλλά και δυναμικές απαντήσεις, για να μη φτάσουμε τελευταία στιγμή και με την πλάτη στον τοίχο, να υπογράψουμε την όποια σύμβαση μας σερβίρει η απέναντι πλευρά.

Να κάνουμε σαφές στους τραπεζίτες ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι κόστος αλλά κεφάλαιο που με την κατάλληλη αξιοποίηση και την αναγνώριση του ρόλου του, όπως και στο παρελθόν έτσι και τώρα θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και κατ’ επέκταση και των τραπεζών.

Κόστος είναι τα κάθε λογής golden boys& girls αμφιβόλου ικανότητας και προέλευσης, που αντί να συμβάλλουν με την «εμπειρία» τους στην ανάπτυξη των τραπεζών και άρα αύξηση εσόδων, αντιθέτως τις οδηγούν σε περεταίρω συρρίκνωση και άρα σε ανάγκη μείωσης κόστους.
Κόστος είναι οι αλόγιστες δαπάνες σε έργα (πολλές φορές αχρείαστα) που μπορούν κάλλιστα να υλοποιηθούν με το στελεχιακό δυναμικό των τραπεζών, στο ένα δέκατο του κόστους των εξωτερικών εταιρειών.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

σε αυτό το περιβάλλον και με δεδομένη την αγωνία των συναδέλφων σχετικά με το μέλλον μας, πρέπει ο κλάδος να απαντήσει δυναμικά για να διεκδικήσει τα αυτονόητα και να ακολουθήσει το χαρακτηριστικό παράδειγμα της απόλυτα επιτυχημένης κινητοποίησης στην Τράπεζα Πειραιώς, με αφορμή την επιχειρούμενη απόσχιση του κλάδου των κόκκινων δανείων.

Με αυτά τα δεδομένα προτείναμε σαν ΕΑΚΤ στη χθεσινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ, την προκήρυξη 24ωρης πανελλαδικής παντραπεζικής απεργίας για την ερχόμενη Πέμπτη 21/02 ημέρα της τρίτης συνάντησης ΟΤΟΕ – Τραπεζών η οποία δεν έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία.

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Η απάντηση των εργαζομένων προς τους τραπεζίτες, δεν μπορεί να εξαντλείται σε ενημερωτικές περιοδείες και συνεδριάσεις των οργάνων της Ομοσπονδίας, αλλά να περνάει δυναμικά το μήνυμα ότι ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ικανοποίηση των αιτημάτων μας και δεν θα ανεχθούμε κανένα παιχνίδι σκοπιμότητας.

Η Γραμματεία της

Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης

Τραπεζοϋπαλλήλων

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 19, 2019 at 9:14 πμ

Ανακοίνωση Νο. 57 ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

leave a comment »

unnamed

Αθήνα 15.2.2019

Ανακοίνωση Νο. 57

ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Συνάδελφοι,

Η πλήρης εφαρμογή του άρθρου 7 του Καταστατικού του ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων έως την 31/12/1992, ήταν ένας σημαντικός άξονας των διεκδικήσεων του Συλλόγου μας.
Με συνεχείς και αδιαπραγμάτευτους συνδικαλιστικούς και δικαστικούς αγώνες, διεκδικούσαμε με κάθε μέσο την πλήρη εφαρμογή του άρθρου 7.

Τελευταίος και σημαντικός σταθμός στη διεκδίκηση, ήταν η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 935/2018 που δικαίωσε την προσφυγή της ΟΤΟΕ του Συλλόγου μας και φυσικών προσώπων μελών μας.

Όπως ήταν αναμενόμενο (αλλά όχι πάντα αυτονόητο) στην χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ πάρθηκε απόφαση, που μεταξύ άλλων επαναφέρει την υπό αμφισβήτηση παρ. 1 εδ. α του άρθρου 7, που αφορά την απονομή σύνταξης στις ασφαλισμένους στο ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΑΤ μετά την συμπλήρωση 30 συντάξιμων ετών χωρίς όριο ηλικίας.

(Εδώ προς αποφυγή παρερμηνειών, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι ρυθμίσεις αφορούν τους ασφαλισμένους που πληρούν τις προϋποθέσεις έως την εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου ΤΗΝ 12/5/2016).

Στη συζήτηση που ακολούθησε την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, κατόπιν ερωτήσεων τόσο του εκπροσώπου της ΓΣΕΕ, όσο και των άλλων κοινωνικών φορέων διευκρινίστηκε για άλλη μια φορά ότι πλέον ισχύει το σύνολο των διατάξεων του άρθρου 7.

Συνάδελφοι,
Αυτή η εξέλιξη αποτελεί αναμφίβολα μια σημαντική νίκη του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος και του Συλλόγου μας.
Επιλύει ένα χρόνιο πρόβλημα πολλών συναδέλφων μας
Επανεπιβεβαιώνει κατηγορηματικά την πλήρη ισχύ όλων των διατάξεων του άρθρου 7.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει αταλάντευτα να διεκδικεί με κάθε μέσο την ρύθμιση όλων των εκκρεμοτήτων (συλλογικών ή ατομικών) και θα παρακολουθήσει την εφαρμογή άμεσα και στην πράξη όλων των διατάξεων του άρθρου 7.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιώργος Κωνσταντινόπουλος

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλης Χαιρέτης

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 18, 2019 at 4:17 μμ

Ανακοίνωση No 27 της παράταξης του Συλλόγου μας “ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ” με τίτλο: “Ασφαλιστικό Εμπορικής”.

leave a comment »

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 18, 2019 at 8:47 πμ

ΣΣΕ για τους εργαζομένους στα ενοικιαζόμενα δωμάτια

leave a comment »

Στην υπογραφή νέας Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας με τους εργοδότες της ΣΕΤΚΕ, που ρυθμίζει τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), προχώρησε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας.

Οι βασικοί μισθοί και ημερομίσθια των εργαζομένων θα παραμείνουν σταθερά για το 2019, ως έχουν αποτυπωθεί στην Δ.Α. ΤΡΙΜ. 6/2018, Π.Κ. 9/21.09.2018.

“Θεωρούμε θετική εξέλιξη το γεγονός ότι μετά τα ξενοδοχεία και τη συμφωνία για συλλογικές ρυθμίσεις στον κλάδο, οι εργοδότες της ΣΕΤΚΕ βεβαιώνουν με την υπογραφή της ΣΣΕ στα μη κύρια Τουριστικά Καταλύματα την αναγκαιότητα Συλλογικών ρυθμίσεων στον κλάδο, που αφορά τους εργαζόμενους”, επισημαίνει η ΠΟΕΕΤ.

Είναι η πρώτη σύμβαση που υπογράφεται με την ΣΕΤΚΕ αφού η προηγούμενη είναι προϊόν Μεσολάβησης και Απόφαση Διαιτησίας.

πηγή : kefaloniapress.gr

http://www.ergasiasimera.gr/?p=10362

 

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 14, 2019 at 11:06 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις, Uncategorized

Π.Ο.Θ.Α.: Μία πρώτη δικαίωση για τους εργαζόμενους

leave a comment »

«Η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους εργαζόμενους και η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν επιβεβλημένη και κινείται και σε θετική κατεύθυνση – Αποτελεί την αφετηρία απέναντι στις πολιτικές της άκρατης λιτότητας»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος – Ακροάματος (Π.Ο.Θ.Α.), όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της, θεωρεί επί της αρχής, ότι η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους εργαζόμενους και η αύξηση του κατώτατου μισθού ήταν επιβεβλημένη και κινείται και σε θετική κατεύθυνση.

Όπως σημειώνει αναλυτικά η Ομοσπονδία:

Αποτελεί μία πρώτη δικαίωση για τους εργαζόμενους και πιο πολύ για τους νέους εργαζόμενους, που έχουν πληγεί βάναυσα στα χρόνια των μνημονίων.

Αποτελεί την αφετηρία απέναντι στις πολιτικές της άκρατης λιτότητας.

Ο αγώνας συνεχίζεται. Το αίτημα για επαναφορά της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. και του καθορισμού του κατώτατου μισθού από τις συλλογικές διαπραγματεύσεις εργαζομένων – εργοδοτών παραμένει επίκαιρο.

Συνεχίζουμε να παλεύουμε για την ικανοποίηση του πάγιου αιτήματος των συνδικάτων για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ, για την κατάργηση της ΠΥΣ 6/2012 που συνεχίζει να διατηρεί παγωμένους τους μισθούς των εργαζομένων και για ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Τα Συνδικάτα οφείλουν να οργανώσουν τον αγώνα των εργαζομένων συσπειρώνοντας γύρω τους, τους ανθρώπους της μισθωτής εργασίας, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, έτσι ώστε να αντιπαλέψουν με καλύτερο συσχετισμό δύναμης τη Λιτότητα και τον Νεοφιλελευθερισμό, συμβάλλοντας και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των Εργαζομένων.

Πηγή: /left.gr

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 14, 2019 at 10:26 μμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις, Uncategorized

Είστε πιο «μικροί» απ’ ότι θα μπορούσαμε να φανταστούμε

leave a comment »

Ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων
Συνάδελφοι,

Θεωρούσαμε ότι η Διοίκηση της Εταιρίας, έχοντας μάθει από τα λάθη των προηγουμένων Διοικήσεων θα έδειχνε ένα ανθρώπινο πρόσωπο απέναντι στους συναδέλφους μας μέσω ICAP, την πιο αδικημένη μερίδα των συναδέλφων μας.

Δυστυχώς, σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι δόθηκε προφορική εντολή στις υπηρεσιακές μονάδες της Εταιρίας οι εργαζόμενοι μέσω ICAP, να πληρώσουν από την τσέπη τους τα χρήματα που απαιτούνται για τα εξέταστρα της πιστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές (80 ευρώ)!!! Και μάλιστα με την «απειλή» ότι αν δεν το κάνουν θα απομακρυνθούν από την θέση τους.

Ίσως ακουστούμε ιδιαίτερα σκληροί, αλλά αυτή η συμπεριφορά της Διοίκησης είναι συμπεριφορά γυφτιάς και ξεφτίλας.

Δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους της Εταιρίας.

Μόνο η τσέπη τους τους ενδιαφέρει. Και οι γενναιόδωρες και απλόχερες αμοιβές που δίνονται στις διάφορες εταιρίες συμβούλων.

Ντροπή τους!

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποφάσισε να καλύψει τα 80 ευρώ των εξετάσεων για τους συναδέλφους μέλη του που εργάζονται στην Εταιρία μας μέσω ICAP.

Συναδελφικά,
Το Δ.Σ.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ

 

Πηγή

http://www.ergasiasimera.gr/?p=10436&fbclid=IwAR31Vt467FzznMtiS7pN_yOnyE9VANfuxrPawXg3YU0J5-TiPVHZU1adTkc

 

 

 

Written by antiracistes

Φεβρουαρίου 14, 2019 at 10:22 μμ