Greek Unions

Θεωρία και Πράξη του Εργατικού Συνδικαλισμού

Archive for Αύγουστος 2016

Ανακοίνωση 8 της ΕΑΣ.Σ Εμπορικής Τράπεζας

leave a comment »

EAS SYNTAXIOUHOUN

 

Ανακοίνωση Νο 8 / Αθήνα 25.08.2016

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι,

Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουλίου 2016, αποτελεί ιστορική τομή στην ήδη βεβαρημένη λειτουργία και δράση του Συλλόγου. Η συγκυριακή σύνθεσή της, αποτέλεσμα της μικρής σχετικά συμμετοχής λόγω της χρονικής περιόδου σύγκλισής της [1], καθόρισε το αποτέλεσμα των εργασιών της. Η βεβιασμένη απόφαση του Δ.Σ. να συγκαλέσει Γ.Σ. στην καρδιά του καλοκαιριού, περίοδο που βρίσκεται σε διακοπές η πλειοψηφία των συναδέλφων, αλλά και η μετάθεση της ευθύνης του να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μας, διαμόρφωσαν το κατάλληλο σκηνικό για την υιοθέτηση της στείρας και αόριστης περιρρέουσας διαδικτυακής αμφισβήτησης του σωματείου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία της Συνέλευσης υιοθέτησε αντιφατικές και αποπροσανατολιστικές εν τέλει αποφάσεις, που αυξάνουν τελικά τα αδιέξοδα και επιβαρύνουν την κατάσταση, αντί να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων. Η αμφισβήτηση όμως, ούτε αυτοσκοπός είναι, ούτε έχει de facto θετικό πρόσημο. Έχει νόημα και είναι αποτελεσματική, μόνο όταν επιδιώκει να βελτιώσει και να αλλάξει μια αρνητική κατάσταση.
Η ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. να μεταθέσει τις ευθύνες του, αποτελεί σαφή ομολογία αδυναμίας να ανταποκριθεί στο ρόλο του. Απέδειξε την ανασφάλεια και την ανεπάρκεια των εκπροσώπων του εξαρτημένου, πελατειακού και γραφειοκρατικού συνδικαλισμού, που αδυνατούν πλέον να πείσουν και να συσπειρώσουν την εκλογική τους βάση δίχως ανταλλάγματα. Απέδειξε επίσης, τη σύγχυση και την ανασφάλεια της ΚΙΣΥΕΤ, η οποία φοβήθηκε να ομολογήσει ότι η σύγκλιση της Γ.Σ. ήταν ομόφωνη, ώστε να επικαλείται ότι “το προεδρείο του ΣΣΕΜ … αποφάσισε να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις, γιατί βλάπτουν … τα αιτήματά μας” ή ότι “Η απόφαση του Δ.Σ. για έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 28.07.2016 οδηγεί άμεσα στο σταμάτημα των κινητοποιήσεών μας!”. Επιχειρήματα προσχηματικά και υποκριτικά, αφού στη Γ.Σ. δεν κατέθεσε καμία απολύτως πρόταση για συγκέντρωση ή κινητοποίηση. Η αξιοπιστία και η συνέπεια στα καλύτερά τους!
Δεν θα αποφύγουμε όμως να αναλάβουμε κι εμείς, τις ευθύνες που μας αναλογούν. Γιατί παρά το γεγονός ότι καταθέσαμε τις επιφυλάξεις μας για την αφορμή και το χρόνο πραγματοποίησης της Γ.Σ. [2], ψηφίσαμε τελικά την πρόταση διεξαγωγής της Γ.Σ. στις 28.7.2016.
Διαδικαστικά, η Γ.Σ. κινήθηκε στα όρια μιας ανεκτής δημοκρατικής διαδικασίας: η ανεπαρκής διαδικασία, η διαρκής προσπάθεια χειραγώγησης του προέδρου της, το bulling και η επιθετική συμπεριφορά σε βάρος όσων είχαν διαφορετική άποψη, η συμμετοχή στις ψηφοφορίες συναδέλφων που δεν είναι μέλη του Συλλόγου, η πλήρης απαξίωση οποιασδήποτε μειοψηφούσας πρότασης, που έφθασε μάλιστα στο σημείο να αμφισβητήσει την τήρησης της προβλεπόμενης απολογιστικής διαδικασίας, κ.ά., δεν αποτέλεσαν προφανώς στοιχεία μιας “νέας” εναλλακτικής πρότασης, ούτε συνέβαλαν στη διεξαγωγή ενός στοιχειώδους διαλόγου, στην κορυφαία υποτίθεται συλλογική διαδικασία. [3]
Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια μελών του προεδρείου να ανταποκριθούν στον καταστατικό τους ρόλο, συνέβαλαν στη δημιουργία αρνητικού κλίματος και στην αυξανόμενη ένταση. Η προκλητική μάλιστα αμφισβήτηση ψηφοφοριών με εμφανή αποτελέσματα, από εκπρόσωπο της ΔΑΚ, κάθε άλλο παρά βοήθησε στη διατήρηση ήπιου κλίματος και στον περιορισμό των άσκοπων αντιπαραθέσεων.
Σημαντικό γεγονός, πέρα από την προβληματική διαδικασία, αποτέλεσαν οι προτάσεις καταψήφισης που εισηγήθηκαν ΚΙΣΥΕΤ και ΕΣΑΚ, για δικούς της λόγους η καθεμία. [4] Επιλογές, που αναπαράγουν και ενισχύουν τα υπαρκτά αδιέξοδα, θέτουν επιπρόσθετα προβλήματα και υπονομεύουν την ομαλή λειτουργία του ΣΣΕΜ. Προκύπτουν λοιπόν εύλογα ερωτήματα, τόσο για το ρόλο τους στη λειτουργία του Δ.Σ. και του Συλλόγου, όσο και για το εάν πράγματι θεωρούν απαραίτητη την ύπαρξη του ΣΣΕΜ και την ανάγκη βελτίωσης της οργάνωσης, της λειτουργίας, της δράσης και της αποτελεσματικότητάς του.
Η ΚΙΣΥΕΤ καταψήφισε το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό, καθώς και τον Προϋπολογισμό του Δ.Σ., παρά το γεγονός ότι ένα από τα 3 μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, που διαβεβαίωσε ομόφωνα τη Γ.Σ. για την τάξη και το σύννομο των οικονομικών δεδομένων, είναι εκπρόσωπός της! Η ΕΣΑΚ καταψήφισε το Διοικητικό Απολογισμό και ψήφισε λευκό στον Προϋπολογισμό.

Τί ακριβώς καταψήφισαν όμως και ποιες εναλλακτικές προτάσεις κατατέθηκαν;
Η ΕΣΑΚ, καταψήφισε ουσιαστικά το ρόλο και τη συμμετοχή της στο αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο. Του προσδίδει στενά γραφειοκρατικό οργανωτικό χαρακτήρα, αποποιούμενη τις ευθύνες που της αναλογούν από τις αποφάσεις, τη λειτουργία και τη δράση του Δ.Σ., πλειοψηφία του οποίου αποτελεί το προεδρείο, έτσι κι αλλιώς. Ένα αντιπροσωπευτικό – αναλογικό προεδρείο, δεν είναι σε καμία περίπτωση προγραμματικό. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν το χαρακτηρίζουν ανεπάρκειες και προβλήματα, ούτε ότι δεν προωθεί κοινά αποδεκτά ζητήματα, που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία και τη δράση του σωματείου, πέρα από τις υπαρκτές διαφορές και τις επιμέρους διαφοροποιήσεις των συντελεστών του.
Η ΚΙΣΥΕΤ, που επηρέασε το αποτέλεσμα της Γ.Σ., καταψήφισε ουσιαστικά τα πάντα. Θεωρώντας ότι δεν είναι συνυπεύθυνη για τη λειτουργία του ΣΣΕΜ και τις αποφάσεις του Δ.Σ., χρησιμοποιώντας μάλιστα ως “επιχειρήματα”, ψεύδη (“Διοικητικά Συμβούλια: δεν καταγράφονται πρακτικά”, “δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. του Συλλόγου για συζήτηση”), ανακρίβειες (“από 1.1.2016 και μετά, απαιτείται απόφαση Δ.Σ. και έγκριση από τη Γ.Σ. στα πλαίσια του Οικονομικού Προϋπολογισμού”, “υπάρχουν δαπάνες χωρίς απόφαση Δ.Σ. του ΣΣΕΜ, αυτές των δαπανών των μελών του Δ.Σ.”) ή απαράδεκτες και ατεκμηρίωτες αθλιότητες (“κάνουν όμως και πιο επικίνδυνα πράγματα μερικές φορές”)!

Πεπραγμένα του Δ.Σ., είναι το σύνολο των λειτουργιών, των ενεργειών και των αποφάσεων, που λαμβάνονται, στα πλαίσια του αντιπροσωπευτικού – αναλογικού προεδρείου, είτε ομόφωνα, είτε με συγκυριακές πλειοψηφίες. Πεπραγμένα, αποτελούν επίσης και οι προτάσεις της ΚΙΣΥΕΤ, που έγιναν αποδεκτές από το Δ.Σ. και υλοποιούνται, όπως π.χ. η πρόταση εκπόνησης της αναλογιστικής μελέτης, οι σχετικές δαπάνες και ο προϋπολογισμός για την ολοκλήρωσή της. Το αποτέλεσμα της οποίας τελικά, το καταψήφισε η ΚΙΣΥΕΤ στη Γ.Σ., εντελώς ανεύθυνα! Με άλλα λόγια, πέταξε κυριολεκτικά στο καλάθι των αχρήστων, εκτός των άλλων, αποφάσεις και δαπάνες που έγιναν και προϋπολογίστηκαν με δική της πρόταση και αποτελούν βασικό στοιχείο του απολογισμού και του προϋπολογισμού του Δ.Σ.! Έλεος!
Και όχι μόνο! Έχοντας ψηφίσει, με τη ΔΑΚ και τη ΔΗΣΥΕ, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων και την ανάληψη των ευθυνών και υποχρεώσεων που συνεπάγονται για το ΣΣΕΜ, χωρίς όμως να έχουν διασφαλιστεί τα επίσημα και πλήρη στοιχεία [5] (όπως επανειλημμένα επιμείναμε για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της μελέτης), πρότεινε ουσιαστικά την καταψήφισή τους στη Γ.Σ., δηλαδή την ακύρωσή τους, καταθέτοντας δύο αντιφατικές προτάσεις: αφενός, να μεριμνήσει το Δ.Σ. για την ολοκλήρωση της συλλογής των απογραφικών (που σημειωτέον, αποτελεί ειλημμένη ήδη απόφαση του Δ.Σ. και στοιχείο του απολογισμού του, τον οποίο βέβαια καταψήφισε!) [6] και αφετέρου, την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης από την κυβέρνηση! [7] Δεν καταλαβαίνουμε, γιατί τότε η ΚΙΣΥΕΤ πίεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει την εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης με ευθύνη του ΣΣΕΜ, χωρίς τη διασφάλιση των επίσημων στοιχείων και να δαπανήσει σημαντικά ποσά, για αμφίβολης ενδεχομένως αξιοπιστίας αποτελέσματα; Τι αλήθεια να πρωτοθαυμάσει κανείς; Την πλήρη σύγχυση, την ασυνέπεια, την αναξιοπιστία της νέας υποτίθεται αντίληψης και πρακτικής ή την πλήρη ανευθυνότητα της ΚΙΣΥΕΤ;
Υπάρχει όμως και συνέχεια. Εκμεταλλευόμενη την αγωνία και το σοβαρό πρόβλημα συγκεκριμένης κατηγορίας συναδέλφων μας, εισηγήθηκε ψήφισμα στη Γ.Σ., για καθαρά ψηφοθηρικούς λόγους, που έγινε μάλιστα αποδεκτό με συντριπτική πλειοψηφία, να γίνουν μέλη του ΣΣΕΜ, συνάδελφοι που δεν πληρούν τις καταστατικές προϋποθέσεις! Πρόταση αντίθετη με το Καταστατικό του ΣΣΕΜ [8], που παρεμπιπτόντως υπερισχύει των αποφάσεων οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου! Άψογη ομολογουμένως δημοκρατική και θεσμική αντίληψη και πρακτική!
Εκτός από τα παραπάνω, καταψήφισε επίσης και τις αποφάσεις και τις ενέργειες του Δ.Σ., για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της περιόδου. Μεταξύ των οποίων η απόφαση για την ολοκλήρωση, σε συνεργασία με τον ΕΝΑΣ, προγενέστερων εν εξελίξει δικαστικών ενεργειών για το ΤΕΑΠΕΤΕ (αναίρεση στον Α.Π.) και η προώθηση νέων, όπως: αντιμετώπιση των συνεπειών του Ν. 4387/2016, σε συνεργασία με το Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, νομική προσβολή των ερμηνευτικών εγκυκλίων του Ν.4387/2016, διερεύνηση της αναζήτησης της (ασφαλιστικής) ζημίας από τις τράπεζες, για τα οποία αποφασίστηκε ομόφωνα η συνεργασία του Συλλόγου με τον Καθηγητή Δικαίου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο ΑΠΘ κ. Άγγελο Στεργίου.
Καταψήφισαν επιπλέον και όλες τις συγκεντρώσεις και κινητοποιήσεις, που έγιναν με αποφάσεις του Δ.Σ. και αποτελούν στοιχείο του Απολογισμού του. Έφθασαν μάλιστα σε σημείο να ισχυρίζονται ότι η κοινή συγκέντρωση των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων Εμπορικής και ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ, την Τρίτη 28.6.2016 στο Υπουργείο, πραγματοποιήθηκε μετά από συνάντηση της ΚΙΣΥΕΤ στο Polis Cafe!

Σε μία περίοδο που κορυφώνεται η στρατηγική της νεοφιλελεύθερης επίθεσης ενάντια στον κόσμο της εργασίας (εργαζόμενους, συνταξιούχους, ανέργους), επιχειρείται η καταστρατήγηση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων και συνεχίζεται αμείωτη η επιδίωξη κατάργησης των καταστατικών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης του ΤΕΑΠΕΤΕ, η ΚΙΣΥΕΤ δείχνει να το θεωρεί τυχαίο, αποσπασματικό και μεμονωμένο περιστατικό. Το οποίο προτείνει να αντιμετωπίσουμε διεκδικώντας την ανάκληση της ένταξης του ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ και την παράταση της λειτουργίας του μέχρι 31.12.18 χωρίς μείωση των καταβαλλόμενων αποδοχών. Το να κάνει κάποιος προτάσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε, είναι δικαίωμά του. Μπορεί άλλωστε να ακούγονται και ευχάριστα, αν και λειτουργούν αποπροσανατολιστικά, αφού δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται το βασικό πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο φορέας από τον οποίο θα παίρνουμε σύνταξη, ούτε τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, αλλά οι βασικές προϋποθέσεις με τις οποίες θα υπολογίζεται πλέον αυτή η σύνταξη. Ο Ν.4387/2016 δεν θίγει απλά τα ειδικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας (πρόβλημα που υποτίθεται ότι θα λύσει η αναλογιστική μελέτη, η οποία δήθεν θα υποχρεώσει την ΑΛΦΑ ΜΠΑΝΚ να καταβάλει – πως και πότε αλήθεια;- τις επιπλέον εισφορές που της αναλογούν). Πλήττει ευθέως τα βασικά ασφαλιστικά δικαιώματά μας, μετατρέποντας τις συντάξιμες αποδοχές μας σε προνοιακό επίδομα. Γεγονός που καθιστά απαραίτητο σήμερα κιόλας τον επαναπροσδιορισμό της τακτικής και της στρατηγικής του ΣΣΕΜ, αλλά και του συνδικαλιστικού κινήματος γενικότερα, για τη διασφάλισή τους.
Είναι εύκολο να παριστάνεις τον ταχυδακτυλουργό, υποσχόμενος μαγικές λύσεις σε μια περίοδο γενικευμένης οικονομικής και κοινωνικής ρευστότητας. Μπορεί να δημιουργείς ευχάριστες ψευδαισθήσεις, αλλά σίγουρα, δεν αντιμετωπίζεις το πρόβλημα. Αντίθετα μάλιστα.
Ποιες είναι τελικά οι συνέπειες της καταψήφισης των πεπραγμένων και του προϋπολογισμού του Δ.Σ. από τη Γ.Σ. και τι σχέση έχουν με τα αφηγήσεις που τη στήριξαν;
Το άρθρο 16, παράγραφος 14, του Καταστατικού του ΣΣΕΜ, αναφέρει χαρακτηριστικά: “Η Γενική Συνέλευση δικαιούται να παύει ή ανακαλεί οποιοδήποτε Συλλογικό Όργανο ή ορισμένα μέλη αυτών, για οποιαδήποτε αιτία. Έκφραση ή απόφαση μομφής κατά Συλλογικού Οργάνου δεν συνεπάγεται και παύση του, αν δεν αναφέρεται τούτο ρητά στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις περιπτώσεις αυτές, εφ’ όσον προκύπτει ανάγκη νέων αρχαιρεσιών, η Γενική Συνέλευση δικαιούται να αναθέσει την διεξαγωγή τους στην υπάρχουσα Διοίκηση”.
Η Γ.Σ. αμφισβήτησε τη λειτουργία του Δ.Σ., αλλά απέφυγε να προτείνει την παύση του, με επιχειρήματα αμφίβολης αξιοπιστίας και χωρίς εναλλακτική πρόταση. Η μεσοβέζικη αυτή λύση, υπονομεύει ουσιαστικά τη λειτουργία του ΣΣΕΜ και, σε μια κρίσιμη περίοδο, λειτουργεί αποπροσανατολιστικά και επιβαρύνει τα υπαρκτά προβλήματα.
Μπορεί ενδεχομένως η απόφαση της Γ.Σ. να μην είναι δεσμευτική για το Δ.Σ., αλλά θα προκύψει σοβαρό ηθικό πρόβλημα, στην περίπτωση που αυτό θα συνεχίσει τη λειτουργία του, σα να μη συνέβη τίποτε. Όμως, προκύπτουν μια σειρά δυσλειτουργίες. Παραθέτουμε ενδεικτικά κάποια ρητορικά ερωτήματα, που αναδεικνύουν τις αντιφάσεις και την ανευθυνότητα, με την οποία προτάθηκε και αποφασίστηκε η εν γένει και αόριστη ολοκληρωτική καταψήφιση των πεπραγμένων του Δ.Σ.
Νομιμοποιείται π.χ. το Δ.Σ. που “έχει χάσει τη δεδηλωμένη” και όταν “έχουμε καταψήφιση όλου του λεγόμενου έργου αυτού του Δ.Σ.”
– να ανανεώσει τη σύμβαση ολοκλήρωσης της αναλογιστικής μελέτης που λήγει σύντομα;
– να καταβάλει τα οδοιπορικά της Γ.Σ., ενώ απορρίφθηκαν οικονομικός απολογισμός και προϋπολογισμός;
– να καλύπτει τα οδοιπορικά των μελών του, ώστε να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του, μετά τις παραληρηματικές κραυγές ότι “οποιαδήποτε οδοιπορικά θα περάσουν μόνο από την επόμενη Γ.Σ.”;
Την περίοδο ακριβώς της αναπροσαρμογής των συντάξεών μας, από την επικείμενη εφαρμογή των δυσμενών ρυθμίσεων του Ν. 4387/2016, η ανεύθυνη στάση της ΚΙΣΥΕΤ, αλλά και της ΕΣΑΚ, οδηγούν το ΣΣΕΜ σε μια αμφιλεγόμενη εκλογική διαδικασία! Μπορεί αλήθεια, ένα απαξιωμένο Δ.Σ. να αποτελέσει αιχμή της αντίδρασής μας; Ποιος λοιπόν φίλοι “αγωνιστές” της ΚΙΣΥΕΤ “αποφάσισε να βάλει τέλος στις συγκεντρώσεις” και “οδηγεί άμεσα στο σταμάτημα των κινητοποιήσεών μας”; Δε νομίζετε ότι οφείλετε στους συναδέλφους κάποιες (σοβαρές επιτέλους) εξηγήσεις;

Η Γ.Σ. της 28.7.2016, θα πρέπει να αποτελέσει, για όλους τους παραπάνω λόγους, παράδειγμα προς αποφυγή. Οι αποφάσεις της είναι αποδεκτές, αλλά δε μας βρίσκουν απαραίτητα σύμφωνους. Κανείς δεν είναι ανεύθυνος για την πορεία του ΣΣΕΜ. Είναι επομένως σημαντικό ζήτημα η ενεργή συμμετοχή όλων μας στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προβλημάτων. Η αδιαφορία, η παθητικότητα, όπως εξάλλου και η αόριστη και στείρα αμφισβήτηση, δεν αποτελούν λύση. Αντίθετα, συμβάλλουν στην αναπαραγωγή και στην αύξηση των προβλημάτων. Μοναδική αξιόπιστη λύση είναι η κατάθεση συγκεκριμένων θετικών προτάσεων, σε ένα διαφανές και δημοκρατικό πλαίσιο που οφείλουμε να διαμορφώσουμε, όπου, μέσα από τη θεμιτή αντιπαράθεση, τον ουσιαστικό διάλογο, την ενδεχόμενη σύγκλιση και σύνθεση των διαφορετικών απόψεων, θα επιδιώξουμε να ενισχύσουμε και να θωρακίσουμε τη θεσμική και συλλογική λειτουργία του ΣΣΕΜ.
Προς την κατεύθυνση αυτή, έφθασε η στιγμή να επιχειρήσουμε να τροποποιήσουμε το ισχύον Καταστατικό του ΣΣΕΜ, με στόχο να διευρύνουμε τη συμμετοχή των μελών του. Υπάρχουν όμως ανυπέρβλητα εμπόδια και δυσκολίες, που οφείλονται πρωτίστως στις ίδιες τις διατάξεις του, την αντιμετώπιση των οποίων οφείλουμε να διερευνήσουμε. Γεγονός που προϋποθέτει και συνεπάγεται τη δηλωμένη διάθεση και τη συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως, για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Προϋπόθεση όμως που, όπως έδειξε δυστυχώς η πρόσφατη εμπειρία, δε μπορεί θα θεωρηθεί δεδομένη για όλες τις πλευρές. Ο καθένας λοιπόν, ας αναλάβει τις ευθύνες του.
Ξέρουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ελπίζουμε, ενώ ο καθένας μόνος του αποτελεί εύκολη λεία. Είναι καιρός να αποδείξουμε ότι θέλουμε και μπορούμε να το εφαρμόσουμε στην πράξη.

Σημειώσεις:

[1] Στη Γ.Σ. της 28.07.2016 παραβρέθηκαν 342 συνάδελφοι, έναντι 537 το Μάιο 2016 και 543 το Μάιο 2015.
[2] … μεταφέρει εκτός Δ.Σ. την ευθύνη χάραξης του προγράμματος δράσης και των στόχων του ΣΣΕΜ, με κίνδυνο μάλιστα να θεωρηθεί ότι αποσκοπεί ενδεχομένως και στη μικρή παρουσία των συναδέλφων & “Η Γ.Σ. μέσα στον Ιούλιο είναι δίκοπο μαχαίρι … μπορεί να παρεξηγηθούμε ότι αποφασίζουμε Γ.Σ. τώρα, για να μην συμμετέχει ο κόσμος. Εξάλλου τρέχουν ημερομηνίες για θέματα που οφείλουμε να παρακολουθήσουμε, οπότε η Γ.Σ. θα μπορούσε να γίνει το Σεπτέμβριο.” (χειρόγραφα πρακτικά συνεδρίασης Δ.Σ. 5.7.2016)
[3] Η Γ.Σ. καταψήφισε τον Απολογισμό, χωρίς την τυπική ολοκλήρωση της παρουσίασής του, ώστε να ενημερωθούν τουλάχιστον οι παρόντες / παρούσες για το περιεχόμενό του!
[4] Η ΚΙΣΥΕΤ δήλωσε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 26.7.2016, ότι δε συζητά απολογισμό και προϋπολογισμό και αποχώρησε πριν από τη συζήτηση του οικονιμικού απολογισμού και προϋπολογισμού, δηλώνοντας μάλιστα στη Γ.Σ. ότι “δεν κατατέθηκε ο προϋπολογισμός στο Δ.Σ. του Συλλόγου για συζήτηση”, ενώ η ΕΣΑΚ απουσίαζε δικαιολογημένα.
[5] Τα οποία μάλιστα δεσμεύτηκαν, για πρώτη φορά δημόσια, να μας χορηγήσουν σε επόμενο χρόνο, τόσο ο Υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όσο και ο Υπουργός Εργασίας.
[6] Βλέπε ψήφισμα Α, Πρακτικά Γ.Σ. 28.07.2016, σελίδα 81 & Ανακοίνωση ΣΣΕΜ 10.06.2016, που συντάχθηκε με συμμετοχή και της ΚΙΣΥΕΤ!
[7] Βλέπε παράγραφο 2 ψηφίσματος Γ.Σ., Πρακτικά Γ.Σ. 28.07.2016, σελίδα 21
[8] Το άρθρο 5 προβλέπει την αυτοδίκαιη απόκτηση της ιδιότητας του μέλους με τη λήψη της σύνταξης.
eas.syntaxiouhon@gmail.com – f/b: ΕΑΣ Συνταξιουχων Εμπορικής Τράπεζας – eassyntaxiouhon.blogspot.gr

Written by antiracistes

29 Αυγούστου, 2016 at 7:51 πμ

INFOWAR Slaveroo: απεργία στην εργασία του μέλλοντος

leave a comment »

Συντάκτης: Άρης Χατζηστεφάνου

http://www.efsyn.gr/arthro/slaveroo-apergia-stin-ergasia-toy-mellontos

infowar1_30
Η πρώτη μεγάλη απεργία στον χώρο της διαμοιραστικής οικονομίας –στην καρδιά του παραγωγικού μοντέλου εταιρειών όπως η Airbnb, η Uber και η Deliveroo– είναι γεγονός. Και την κέρδισαν κάτι παιδιά με ποδήλατα.

Ο χαμένος χρόνος είναι χειρότερος και από τον θάνατο

Μάνος Χατζιδάκις

Ο Τζον κάνει πετάλι για να ζήσει. Περιμένει όλη την ημέρα να λάβει στο smartphone του ένα μήνυμα, που θα του ζητά να μεταφέρει μερικές μερίδες φαγητού από κάποιο εστιατόριο σε κάποιο σπίτι.

Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ντελιβεράδες, που εργάζονται για ένα συγκεκριμένο εστιατόριο, ο Τζον εργάζεται στο Λονδίνο με την υπηρεσία Deliveroo, μία ακόμη από τις εταιρείες-θαύμα της λεγόμενης διαμοιραστικής οικονομίας, όπως η Airbnb και τα ταξί Uber, η οποία μέσω μιας ειδικής εφαρμογής φέρνει σε επαφή τον αγοραστή με τον πωλητή ή τον ενοικιαστή.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Τζον δεν προσφέρει το σπίτι του, όπως συμβαίνει με την Airbnb, αλλά την εργατική του δύναμη και τον εξοπλισμό του (το μηχανάκι ή το ποδήλατο με το οποίο θα μεταφέρει το φαγητό).

Εδώ και χρόνια η Deliveroo προσπαθεί να πείσει τον Τζον, όπως και όλους τους ντελιβεράδες με τους οποίους συνεργάζεται, ότι δεν είναι υπάλληλοι αλλά ελεύθεροι επαγγελματίες.
Παρ’ όλα αυτά, τους αναγκάζει να φορούν καθημερινά τη στολή της εταιρείας και να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες στη μεταφορά των παραγγελιών. Εάν αρνηθούν πολλές φορές να δεχτούν παραγγελίες, ξέρουν ότι δεν θα τους ξανακαλέσουν ποτέ.

Η εταιρεία μάλιστα –για να είναι σίγουρη ότι δεν τεμπελιάζουν κλείνοντας το τηλέφωνό τους– καταγράφει ακόμη και το επίπεδο της μπαταρίας που έχουν στο κινητό τους. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, ο Τζον έχει τυπική σχέση εξαρτημένης εργασίας αλλά χωρίς συλλογικές συμβάσεις, άδειες, επιδόματα, παροχή εξοπλισμού και ασφαλιστικές καλύψεις.
Οπως θα έλεγε ο Βρετανός οικονομολόγος Αντέρ Τέρνερ, «είναι σαν να συμμετέχει σε ένα μεσαιωνικό παζάρι εργασίας όπου το αφεντικό αποφασίζει κάθε πρωί ποιος θα δουλέψει για τις επόμενες ώρες στο χωράφι του».

Τις τελευταίες εβδομάδες, όμως, ο Τζον ένιωσε στο πετσί του το πώς οραματίζεται αυτή η σύγχρονη «φεουδαρχία» το μέλλον της εργασίας για τον 21ο αιώνα. Η Deliveroo πρότεινε στους «συνεργάτες» της, αντί να τους δίνει επτά στερλίνες την ώρα (συν μία ανά παραγγελία), να τους προσφέρει 3,50 λίρες για κάθε μεταφορά.

Οι ντελιβεράδες της εταιρείας κατάλαβαν αμέσως τι σημαίνει αυτό: δεν θα πληρώνονταν πλέον για τον νεκρό χρόνο, στον οποίο περιμένουν την επόμενη παραγγελία, αλλά μόνο για τη στιγμή της παράδοσης. Είναι σαν να ζητάς από έναν πυροσβέστη ή έναν αστυνομικό να μην πληρώνεται για τις δεκάδες ώρες που βρίσκεται σε επιφυλακή, αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα στο οποίο σβήνει μια πυρκαγιά ή συλλαμβάνει έναν κλέφτη.

Πίσω από έναν μανδύα καινοτομίας και gadgets υψηλής τεχνολογίας, το νέο μοντέλο (ας το ονομάσουμε Φεουδαρχία 2.0) επιτρέπει σε μια εταιρεία, που λειτουργεί παρασιτικά παράγοντας ελάχιστη αξία, να αποσπά επίπεδα υπεραξίας που θα θεωρούνταν αδιανόητα σε προηγούμενα οικονομικά συστήματα.

Το γεγονός ότι ο νέος εργαζόμενος γίνεται, κατ’ επίφαση, κυρίαρχος των μέσων παραγωγής σημαίνει απλώς ότι είναι υποχρεωμένος να προσφέρει και να συντηρεί ο ίδιος τα εργαλεία της δουλειάς του.

Για την ακρίβεια, δεν μπορεί πλέον να μετατραπεί ούτε καν σε σύγχρονο λουδίτη σπάζοντας τις μηχανές που ευθύνονται για την εργασιακή σκλαβιά του – αφού σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να σπάσει το δικό του μηχανάκι και το κινητό του ή να κάψει το σπίτι του. Η λεγόμενη gig economy, που υποσχόταν (και πραγματικά προσφέρει) βελτιστοποίηση στην εκμετάλλευση των παραγωγικών συντελεστών, όχι μόνο δεν απελευθερώνει τον άνθρωπο αλλά γίνεται ένα ακόμη εργαλείο επιστροφής σε προκαπιταλιστικές εργασιακές συνθήκες.

Πώς όφειλε λοιπόν να αντιδράσει ο ντελιβεράς της ιστορίας μας σε αυτή τη νέα μορφή εκμετάλλευσης; Αντί να μοιρολογεί, προτίμησε να μας προσφέρει τα πρώτα μαθήματα δράσης για το προλεταριάτο του 21ου αιώνα:

Οι ντελιβεράδες του Λονδίνου συντονίστηκαν μέσα από εφαρμογές κινητών όπως το WhatsApp και δημιούργησαν το πρώτο crowd-funding απεργιακό ταμείο στο Ιντερνετ, στο οποίο κάθε Βρετανός μπορούσε να συνεισφέρει όποιο ποσό επιθυμούσε. Το σύνθημά τους ήταν «σήμερα μαγείρεψε σπίτι και δώσε τα λεφτά για την απεργία».

Με τη βοήθεια μικρών συνδικάτων βάσης πέρασαν το μήνυμά τους στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης χτυπώντας την μοναδική αχίλλειο πτέρνα που μπορεί να έχει μια παρασιτική εταιρεία: τη φήμη της απέναντι στους πελάτες.

Αποκαλώντας την Deliveroo (λογοπαίγνιο με τις μεταφορές και το καγκουρό) «Slaveroo» (όπου το καγκουρό γίνεται σκλάβος), απείλησαν να μετατρέψουν την εταιρεία από κολοσσό αξίας ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων σε μια άχρηστη εφαρμογή για κινητά.

Λίγες ημέρες αργότερα, η Deliveroo ανακοίνωνε άρον άρον ότι αποσύρει το νέο μοντέλο πληρωμής των «συνεργατών» της. Η πρώτη μεγάλη μάχη των εργαζομένων στον χώρο της gig economy είχε μόλις κερδηθεί. Το τέλος της Ιστορίας είχε μόλις… τελειώσει. Και η συνέχεια αναμένεται συναρπαστική.
Διαβάστε

The Sharing Economy, the Future of Jobs, and «PostCapitalism»

Σειρά άρθρων του Adam Both στο marxist.com για τα χαρακτηριστικά της νέας διαμοιραστικής οικονομίας

Written by antiracistes

21 Αυγούστου, 2016 at 11:59 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις, Uncategorized

Αλλος ένας νεκρός εργάτης σε εργολαβικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος) – Τα «θερμά συλλυπητήρια» έγιναν καραμέλα

leave a comment »

Συντάκτης: Μιχαήλ Άγγελος Κωνσταντόπουλος, Αφροδίτη Τζιαντζή

http://www.efsyn.gr/arthro/ta-therma-syllypitiria-eginan-karamela

ÁÑÃÏËÉÄÁ -ÖÙÔÉÁ ÓÅ ÐÅÑÉÏ×Ç ÌÅ ÐÏÑÔÏÊÁËÉÅÓ ÊÁÉ ÅËÉÅÓ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÌÇÄÅÁÓ ÌÅÔÁ ÁÐÏ ÂÑÁ×ÕÊÕÊËÙÌÁ ÓÅ ÊÏËÙÍÁ ÔÇÓ ÄÅÇ.

ÁÑÃÏËÉÄÁ -ÖÙÔÉÁ ÓÅ ÐÅÑÉÏ×Ç ÌÅ ÐÏÑÔÏÊÁËÉÅÓ ÊÁÉ ÅËÉÅÓ ÓÔÏ ÄÇÌÏ ÌÇÄÅÁÓ ÌÅÔÁ ÁÐÏ ÂÑÁ×ÕÊÕÊËÙÌÁ ÓÅ ÊÏËÙÍÁ ÔÇÓ ÄÅÇ.

 

Αλλος ένας νεκρός εργάτης σε εργολαβικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικού Ρεύματος) σε αγροτική περιοχή κοντά στο Αγρίνιο προστέθηκε στον θλιβερό απολογισμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων, που όπως καταγγέλλει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ «έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας».

Ο 41χρονος εργαζόμενος έχασε τη ζωή του την Πέμπτη το πρωί, ενώ εκτελούσε εργασίες κρεμασμένος στην κορυφή ξύλινου στύλου διανομής ρεύματος χαμηλής τάσης, στην τοποθεσία Αβόρανη Αγρινίου.

Επεσε στο κενό από ύψος 12 μέτρων όταν ο στύλος έσπασε για άγνωστη αιτία.

Διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αγρινίου.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ «εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό ατύχημα», συμπληρώνοντας ότι «η διοίκηση και οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράστασή τους προς την οικογένεια του εκλιπόντος».

Πρόκειται για τα δεύτερα θερμά συλλυπητήρια που μοιράζει η διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ σε διάστημα μόλις τριών μηνών, καθώς τον Ιούνιο είχε προηγηθεί πάλι θανατηφόρο ατύχημα στη Νέα Μάκρη, αυτή τη φορά με έμπειρο τεχνικό, πατέρα δύο παιδιών, που σκοτώθηκε πέφτοντας από ύψος δέκα μέτρων, όταν αποκολλήθηκε το καλάθι από ανυψωτικό μηχάνημα, ενώ αποκαθιστούσε βλάβη σε καλώδιο χαμηλής τάσης.

Τότε η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ καλούσε τις διοικήσεις «να παύσουν να νομίζουν πως εξιλεώνονται με συλλυπητήρια μηνύματα, όπου μάλιστα υπόσχονται ότι θα παράσχουν στην οικογένεια του θύματος “κάθε δυνατή στήριξη”», προτείνοντας «αντί να δίνουν υποσχέσεις στις οικογένειες των εκλιπόντων, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να παράσχουν κάθε δυνατή στήριξη στους εργαζόμενους. Σήμερα, τώρα, όσο είναι εν ζωή».

Φαίνεται πως η έκκληση της ομοσπονδίας δεν έπιασε τόπο καθώς η λίστα με τα δυστυχήματα συνεχίζει να μακραίνει.

«Τα ατυχήματα στη ΔΕΗ, μάλιστα τα θανατηφόρα, έχουν πάρει τη μορφή χιονοστιβάδας», λέει στην «Εφ.Συν.» ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης.

«Στη ΔΕΗ, εξαιτίας της επικινδυνότητας της δουλειάς, είναι τύχη ένα ατύχημα να μην καταλήξει σε θάνατο. Σε μεγάλο βαθμό τα ατυχήματα οφείλονται στην έλλειψη προσωπικού, την εντατικοποίηση και την πλημμελή τήρηση των κανόνων ασφαλείας. Η έλλειψη προσωπικού αποδεικνύεται και μόνο από το γεγονός ότι στην πλειοψηφία τους τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ είναι εργολαβικά. Δυστυχώς η ευχή “για μηδενικά ατυχήματα μέσα στο 2016”, που εξέφρασε η διοίκηση της ΔΕΗ το περασμένο φθινόπωρο διοργανώνοντας και αντίστοιχες ημερίδες, όχι μόνο δεν εκπληρώθηκε αλλά αντίθετα τα ατυχήματα συνεχίζονται και μάλιστα έχουν αυξητική τάση».

Επιτροπή κρίσεως

Πάγιο αίτημα της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ είναι να συσταθεί και κυρίως να λειτουργήσει επιτροπή κρίσεως-χαρακτηρισμού των εργατικών ατυχημάτων, «ως ελάχιστο δείγμα υποχρέωσης και συμπόνιας προς τις οικογένειες των θυμάτων».

Το αίτημα αυτό, στα χαρτιά τουλάχιστον, εισακούστηκε, με την ψήφιση τροπολογίας τον Μάιο, ωστόσο, όπως μας λέει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, «δυστυχώς η επιτροπή αυτή δεν έχει ακόμα συσταθεί· από όσο γνωρίζουμε με ευθύνη του ΕΟΠΥΥ».

«Yπάρχει ένα σοβαρό θέμα με τους ξύλινους στύλους που ανήκουν στο ΔΕΔΔΗΕ», μας λέει ο Κώστας Μανιάτης, πρόεδρος της Ενωσης Τεχνικών ΔΕΗ, με αφορμή το νέο δυστύχημα στο Αγρίνιο.

Οι ξύλινοι στύλοι που διανέμουν το ρεύμα χαμηλής και μέσης τάσης υπάγονται στη δικαιοδοσία του ΔΕΔΔΗΕ, ενώ οι τσιμεντένιες κολόνες του ρεύματος υψηλής τάσης υπάγονται στον ΑΔΜΗΕ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των τεχνικών, η πλειονότητά των ξύλινων στύλων δεν έχει συντηρηθεί εδώ και πέντε χρόνια, γεγονός που αυξάνει τις ανησυχίες τους για νέα ατυχήματα.

«Η έλλειψη ελέγχου, η έλλειψη υλικών και προσωπικού δημιουργούν έναν εκρηκτικό συνδυασμό. Φοβόμαστε σοβαρά ότι δυστυχήματα σαν και αυτό που έγινε στο Αγρίνιο θα πάρουν μεγαλύτερη έκταση αν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα. Αν δεν γίνει άμεσα συντήρηση των ξύλινων στύλων και αλλαγή όσων από αυτούς έχουν σαπίσει -που είναι πάρα πολλοί λόγω παλαιότητας- πράγματι θα βρεθούμε μπροστά σε ένα φαινόμενο χιονοστιβάδας».

Οι τεχνικοί της ΔΕΗ κρούουν για ύστατη φορά τον κώδωνα του κινδύνου, που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους της ΔΕΗ αλλά και τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, καθώς σύμφωνα με μια πρόχειρη εκτίμηση της ΕΤΕ ΔΕΗ οι ξύλινοι στύλοι είναι τουλάχιστον ένα εκατομμύριο σε όλη την επικράτεια.

Μακάβρια «ρουτίνα»

Το τελευταίο διάστημα έχουν σημειωθεί αρκετά θανατηφόρα ή σοβαρά ατυχήματα με θύματα εργαζομένους της ΔΕΗ, με τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της στις 13 Ιουνίου:

«Η Διοίκηση που γνωρίζει ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, εξακολουθεί ΜΟΝΟ να παρακολουθεί, αφού είναι ανήμπορη να αντιδράσει στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που δημιουργεί η Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να ανανεώνει το εισιτήριο στον θάνατο που έφθασε δυστυχώς να καραδοκεί σε κάθε βήμα των εργαζομένων».

Παραθέτουμε μια ενδεικτική λίστα πρόσφατων περιστατικών:

► 13 Ιουνίου 2016 – Νέα Μάκρη

Εμπειρος τεχνικός του ΔΕΔΔΗΕ έχασε τη ζωή του καθώς βρέθηκε στο κενό από ύψος πολλών μέτρων έπειτα από αποκόλληση που προκλήθηκε στο ανυψωτικό καλάθι υπηρεσιακού οχήματος. Ο άλλος συνάδελφός του βρέθηκε για αρκετά λεπτά κρεμασμένος από το ίδιο καλάθι και σώθηκε χάρη στα αντανακλαστικά και το νεαρό της ηλικίας του.

► 12 Απριλίου 2016 – Σάμος

Εναερίτης της ΔΕΗ έπεσε εν ώρα εργασίας από ύψος πολλών μέτρων. Νοσηλεύτηκε στην εντατική του νοσοκομείου Σάμου.

► 7 Μαρτίου 2016 – Αμυνταίο

42χρονος πατέρας τριών παιδιών έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία κατά τη διάρκεια της βάρδιας του στο ορυχείο Αμυνταίου της ΔΕΗ. Στην προσπάθεια αποκατάστασης βλάβης σε ηλεκτρική εγκατάσταση υποσταθμού για την κίνηση ταινιοδρόμου, χτυπήθηκε από ρεύμα 6.000 Volt. Αλλοι δύο εργαζόμενοι τραυματίστηκαν ελαφρά.

► 4 Δεκεμβρίου 2015 – Πτολεμαΐδα

Οδηγός φορτηγού έπεσε μέσα σε χαντάκι στο οποίο επρόκειτο να αποθέσει χαλίκια και τραυματίστηκε θανάσιμα. Το δυστύχημα συνέβη στο ορυχείο Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας της ΔΕΗ.

► 28 Οκτωβρίου 2015 – Μαυροπηγή Κοζάνης

54χρονος εργαζόμενος σε εργολαβικό συνεργείο έχασε τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από όχημα, του οποίου ήταν οδηγός, στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο στάθμευσης των φορτηγών-οχημάτων αναδόχων του ορυχείου της ΔΕΗ στη Μαυροπηγή.
*Στις 5 Αυγούστου του ίδιου έτους είχε σημειωθεί κι άλλο ατύχημα με σοβαρό τραυματισμό 38χρονου εργαζομένου.

► 21 Ιανουαρίου 2015 – Μεγαλόπολη

57χρονος, μέλος εργολαβικού συνεργείου, βρήκε τον θάνατο πέφτοντας από σκαλωσιά σε εργασίες στο ενεργειακό κέντρο της ΔΕΗ Μεγαλόπολης.

Written by antiracistes

21 Αυγούστου, 2016 at 11:45 πμ

Αναρτήθηκε στις Αναδημοσιεύσεις, Uncategorized

Η ΟΙΥΕ ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

leave a comment »

Η ΟΙΥΕ ΠΕΝΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΩΡΟ ΧΑΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

σαλουρος

Η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος πενθεί για την πρόωρη απώλεια του συν. Αντώνη Σαλούρου, ο οποίος, εκτός άλλων, διετέλεσε επί σειρά ετών μέλος του Δ.Σ. της οργάνωσής μας.
Ο Αντώνης έφυγε νωρίς μετά από σύντομη και γενναία μάχη με το θάνατο σε ηλικία 62 ετών. Γεννήθηκε το 1954 και , αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές του εργατικού κινήματος με ανιδιοτέλεια και συνέπεια για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης.
Υπήρξε δραστήριο συνδικαλιστικό στέλεχος στον ιδιωτικό τομέα και πρωτοστάτησε στην οργάνωση των εργατικών αγώνων,.
Επί σειρά ετών υπήρξε Πρόεδρος του πρωτοβάθμιου σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων Μεσολογγίου και πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Μεσολογγίου.
Υπήρξε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ και εν συνεχεία μέλος της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας.
Ανέπτυξε ταυτόχρονα έντονη πολιτική δράση μέσα από τις γραμμές της Αριστεράς.
Πάντα χαμογελαστός, σύντροφος γήινος, αγωνιστής πρώτης γραμμής, με ήθος και πορεία ζωής που δύσκολα συναντά κανείς.
Ο θάνατος όμως του Αντώνη, θα δώσει ζωή σε πέντε συνανθρώπους μας έχοντας δωρίσει τα όργανά του.
Η ΟΙΥΕ εκφράζει τη θλίψη και τα συλλυπητήρια στην αγαπημένη του συντρόφισσα Ασπασία και σε όλους τους οικείους του.
Ο σύντροφός ο Αντώνης θα ζει και θα μας εμπνέει στον αγώνα για τα δίκαια της εργατικής τάξης.
Η κηδεία του θα γίνει στο Μεσολόγγι, την Παρασκευή 19/8, στις 6 το απόγευμα, στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής.

Written by antiracistes

19 Αυγούστου, 2016 at 8:45 πμ

Αναρτήθηκε στις Uncategorized

ΕΑΣ «Καθήλωση μισθών, ανασφάλεια και φύκια για μεταξωτές κορδέλες η νέα ΕΣΣΕ»

leave a comment »

EAS_LOGO_600

 

Ανακοίνωση Νο 98 – 08 Aυγούστου 2016
«Καθήλωση μισθών, ανασφάλεια και φύκια για μεταξωτές κορδέλες η νέα ΕΣΣΕ»

Με τυμπανοκρουσίες ανακοίνωσε την υπογραφή της νέας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΣΣΕ) στην Alpha Bank η ηγεσία του «Συλλόγου Προσωπικού» κάνοντας μάλιστα λόγο για «Σύμβαση ευθύνης και προοπτικής». Στην ανακοίνωσή τους μάλιστα, οι εργοδοτικοί συνδικαλιστές του «Συλλόγου Προσωπικού» κάνουν λόγο για… πολύμηνες διαπραγματεύσεις (!!!) οι οποίες απαιτήθηκαν προκειμένου να υπογραφεί η νέα ΕΣΣΕ.

Πολύμηνες διαπραγματεύσεις για τις οποίες βέβαια οι 8.700 εργαζόμενοι της Τράπεζας δεν είχαν καμία απολύτως σχετική ενημέρωση, εκτός από δύο ανακοινώσεις «καρμπόν»:

Ανακοίνωση Νο 142 στις 11 Ιουλίου 2016
«Οι πρώτες συναντήσεις του Συλλόγου με τους εκπροσώπους της Τράπεζας έγιναν μέσα σε καλό πνεύμα κατανόησης και αμοιβαίου σεβασμού.
Όμως η απόσταση που μας χωρίζει παραμένει μεγάλη.»

Ανακοίνωση Νο 145 στις 20 Ιουλίου 2016
«Η Τράπεζα μέσω των εκπροσώπων της… αντιμετώπισε τα αιτήματά μας με θετικό πνεύμα.
Όμως η απόσταση που πρέπει να καλύψουμε… παραμένει μεγάλη.»

Και ως εκ θαύματος, μέσα σε μία εβδομάδα κατάφεραν να καλύψουν τη μεγάλη απόσταση που τους χώριζε από τους εκπροσώπους της Τράπεζας…

Σίγουρα πρόκειται για άθλο πρωτοφανή στα συνδικαλιστικά χρονικά εκτός και αν η απόσταση δεν ήταν από την αρχή τόσο μεγάλη και το ζητούμενο ήταν απλά η επικοινωνιακή διαχείριση άλλης μιας σύμβασης «κομμένης και ραμμένης» στα μέτρα της Τράπεζας.

Έτσι, με βάση την Ανακοίνωση του «Συλλόγου Προσωπικού»-αλλά και το ίδιο το κείμενο της Σύμβασης που ήδη δημοσιοποιήθηκε – διαπιστώνουμε τα εξής:

1ον: Κινείται ξεκάθαρα στη λογική της Τράπεζας αφού κρατά «παγωμένες» τις αποδοχές για άλλα τρία χρόνια χωρίς να αναστρέφει την πτωτική πορεία των τελευταίων ετών.

2ον: Πρόκειται για εμπαιγμό των εργαζομένων ιδιαίτερα της πρ. Εμπορικής αφού η ηγεσία του «Συλλόγου Προσωπικού» ήταν αυτή που, το 2014, επικύρωσε ουσιαστικά τις μονομερείς και παράνομες μειώσεις καθηλώνοντας τις αποδοχές 4.000 εργαζομένων σε αξιοθρήνητα για τον τραπεζικό κλάδο επίπεδα. Σήμερα οι ίδιοι συνδικαλιστές πουλάνε φούμαρα δεξιά και αριστερά υποσχόμενοι ψίχουλα… πιθανά τον Μάρτιο του 2018,

3ον: Είναι πράγματι εξοργιστικό η ηγεσία του Συλλόγου Προσωπικού να μιλά «για προστασία της εργασίας και κατοχύρωση της εργασιακής μας σχέσης»(!!!), όταν η εργοδοσία στην κυριολεξία ξεσαλώνει με το να εξωθεί μεθοδικά τους εργαζόμενους σε αποχώρηση («στημένες» υποαξιολογήσεις, κλήσεις στο γραφείο προσωπικού και πιέσεις για οικειοθελή αποχώρηση, απολύσεις, μεταθέσεις από την μία στην άλλη άκρη της Ελλάδος). Άλλωστε ούτε στην ανακοίνωση της Τράπεζας είδαμε κάτι σχετικό με διασφάλιση των θέσεων εργασίας.

Αλλά και η διατύπωση του σχετικού με απολύσεις όρου της ΕΣΣΕ είναι ένα καθαρό ευχολόγιο: «…τα συμβαλλόμενα μέρη εκφράζουν τη βούλησή τους να επιδιώξουν την προστασία της απασχολήσεως…» (άρθρο 4.6 – Προστασία Απασχολήσεως).

4ον: Είναι υποτίμηση της νοημοσύνης μας να παρουσιάζονται οι κλαδικές ρυθμίσεις της ΣΣΕ ΟΤΟΕ-Τραπεζών του 2016 ως επιτεύγματα του Συλλόγου Προσωπικού. Για παράδειγμα η ρύθμιση για την αύξηση των ημερών σχολικής παρακολούθησης από 6 που ήταν πριν σε 6+ (2 για κάθε παιδί πλέον του ενός) είναι θέση που επεξεργαστήκαμε εμείς η Ενιαία Αγωνιστική Συσπείρωση και την υποβάλλαμε μέσω του Συλλόγου μας στην ΟΤΟΕ η οποία την ενέταξε στις διεκδικήσεις της νέας Κλαδικής ΣΣΕ και έγινε αποδεκτή από τις Τράπεζες αυτούσια !

5ον: Εμπεριέχει μια πολύ σοβαρή παγίδα ειδικά για τους προερχόμενους από την Εμπορική και την Ιονική συναδέλφους που θα θελήσουν να ενταχθούν στο ασφαλιστήριο της AXA (Πυλώνας ΕΦΑΠΑΞ). Και αυτό διότι στην σχετική Σύμβαση για την AXA (άρθρο2.4) που συνομολόγησαν Τράπεζα-Σύλλογος και που ως τώρα απευθύνονταν ΜΟΝΟ στους πριν την 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ταμείου της Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠ) ρητώς προβλέπεται ότι με την παροχή αυτή «…ικανοποιείται κάθε δικαίωμα των ασφαλισμένων για τη λήψη οποιασδήποτε άλλης παροχής ή αποζημιώσεως κατά τη λύση της συμβάσεως εργασίας, για οποιοδήποτε λόγο και αιτία, οι οποίες, σε κάθε περίπτωση θα συμψηφίζονται (!!!) με τις παροχές του δια της παρούσης, καθιδρυομένου φορέα…»
Άρα ούτε αποζημίωση απόλυσης, ούτε αποχώρησης ή εθελουσίας κ.λπ. και σε κάθε περίπτωση συμψηφισμός των νομίμων με το κονδύλι της AXA.
Αλλά και όποιος συμμετέχει στο ασφαλιστήριο αυτό για λιγότερο από 10 χρόνια τότε -κατά την αποχώρησή του από την Τράπεζα- λαμβάνει μόνο τις δικές του εισφορές.
Αυτές τις «παροχές» θέλουν να επεκτείνουν μαζί με την Τράπεζα και στους υπόλοιπους εργαζόμενους;

6ον: Από τα παραπάνω (και όχι μόνο) σημεία γίνεται σαφές ότι η συμφωνία ηγεσίας Συλλόγου Προσωπικού-Τράπεζας -αν εξαιρέσει κανείς ορισμένα δευτερεύουσας σημασίας ζητήματα- υπηρετεί ΠΙΣΤΑ τους εργοδοτικούς στόχους «…το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεως και των σχετικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από την Τράπεζα» (άρθρο 4.6. της ΕΣΣΕ) «…σε συνδυασμό με την ευχέρειά της να καθορίζει και προσαρμόζει την εκάστοτε οικονομική πολιτική της» (άρθρο 2.2. Προοίμιο).

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Να αντιτάξουμε στον εργοδοτικό συνδικαλισμό (κάθε μορφής και με όποιο προσωπείο και αν αυτός εμφανίζεται) ένα ενιαίο μέτωπο σε όλη την Alpha Bank ικανό να δώσει ελπίδα και πραγματική προοπτική.

Να ανατρέψουμε τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας όπως αυτοί έχουν ξεκάθαρα διαφανεί το τελευταίο διάστημα (υποαξιολόγηση, απολύσεις, μεταθέσεις) πριν είναι πολύ αργά.

Η Γραμματεία της ΕΑΣ
Επικοινωνία: Σπύρος Μητροτάσιος
210/3245976, 694 7009538
http://www.easp.gr

Written by antiracistes

8 Αυγούστου, 2016 at 10:58 πμ